212 De Meerwaarde Van Ict En Studiekeuzegesprekken, Ad Scheepers

729 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
729
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

212 De Meerwaarde Van Ict En Studiekeuzegesprekken, Ad Scheepers

 1. 1. Studiekeuzegesprekken en de inzet van ICT 11 november 2009
 2. 2. Agenda <ul><li>Waarom: aanleiding tot studiekeuzegesprekken </li></ul><ul><li>Wat: doel van het studiekeuzeproject bij RSM </li></ul><ul><li>Hoe: de gevolgde procedures en stappen </li></ul><ul><li>Eerste voorlopige resultaten </li></ul><ul><li>Enkele conclusies </li></ul><ul><li>Stelling </li></ul>
 3. 3. Aanleiding tot de studiekeuzegesprekken <ul><li>Jaarlijks meer dan 1000 aanmeldingen Bacheloropleiding Bedrijfskunde </li></ul><ul><li>Ongeveer 90% van aanmelders komt daadwerkelijk studeren </li></ul><ul><li>Uitval hoog door vroegtijdig stoppen of negatief BSA </li></ul>
 4. 4. Aanleiding tot de studiekeuzegesprekken Illustratie: uitval in het eerste jaar van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde
 5. 5. Doel van het studiekeuzeproject bij RSM: 2 trajecten <ul><li>Korte termijn traject: studiekeuzegesprekken </li></ul><ul><li>Lange termijn traject: invloedfactoren studiesucces en uitval </li></ul><ul><li>Experimentele opzet </li></ul>
 6. 6. Doel van het studiekeuzeproject bij RSM: 7 factoren <ul><li>Factoren waarvan we de voorspellende waarde kennen of nog niet kennen maar wel vermoeden </li></ul><ul><li>Eindcijfers VWO (wiskunde, Engels, Nederlands) </li></ul><ul><li>Demografische gegevens en verwachtingen van ouders (herkomst ouders studenten, verwachtingen/ betrokkenheid van ouders bij hun opleiding </li></ul><ul><li>Extra-curriculaire activiteiten van studenten tijdens vooropleiding (bijv. topsport, bestuurstaken) </li></ul><ul><li>“ Institutional commitment” van studenten, motivatie, wens om de studie te doen </li></ul><ul><li>Verwachtingen / optimisme van studenten over toekomstige studieresultaten </li></ul><ul><li>Activiteiten die studenten naast hun studie willen doen </li></ul><ul><li>Studievaardigheden tijdens VWO bijv. hoofd- en bijzaken onderscheiden, plannen, behoefte aan structuur en begeleiding </li></ul>
 7. 7. Doel van het studiekeuzeproject bij RSM: voorspellende factor
 8. 8. Doel van het studiekeuzeproject bij RSM: korte termijn traject <ul><li>Vorm </li></ul><ul><li>Groepsgesprekken: belangrijke karakteristieken van de opleiding + de rol van 7 factoren voor studiesucces (teamopdracht, SWOT-analyse in teamverband, triviantspel met vragen over kenmerken van en succesfactoren voor de studie). </li></ul><ul><li>Doel </li></ul><ul><li>Studenten kiezen gerichter wel of niet voor de opleiding waardoor er minder studie-uitval en minder vertraging in de carrière van de studenten plaatsvindt. </li></ul><ul><li>Vooronderstelling </li></ul><ul><li>Naarmate aanmelders beter bewust van a. de rol van de factoren, en b. inzicht in de eigen ‘score’ op die factoren, kiezen de aanmelders gerichter (niet) voor de opleiding of treffen maatregelen treffen één of meerdere factoren voor henzelf te optimaliseren. </li></ul>
 9. 9. Korte termijn traject: studiekeuzegesprekken
 10. 10. Doel van het studiekeuzeproject bij RSM: lange termijn traject <ul><li>Vorm </li></ul><ul><li>Van elke aanmelder via een digitale vragenlijst vaststellen de scores ken met betrekking tot de 7 factoren. Later de scores koppelen aan studieprestaties. </li></ul><ul><li>Doel </li></ul><ul><li>Een groter inzicht in de (combinatie) van factoren die studie-uitval/studiesucces beïnvloeden. Te gebruiken door a. aanmelders voor opleidingen, en b. vooropleidingen (vooral wanneer aangegeven kan worden met welke middelen de factoren eventueel beïnvloed of geneutraliseerd kunnen worden). </li></ul><ul><li>Redenering </li></ul><ul><li>Het vaststellen en onderbouwen van de (combinatie van) factoren die een rol bij studiesucces/uitval maken het mogelijk studiekeuzes te verbeteren door gebruik te maken van die kennis en/of door mogelijkheden te zoeken om de factoren te beïnvloeden of neutraliseren. </li></ul>
 11. 11. Lange termijn traject: invloedsfactoren studiesucces en uitval
 12. 12. Gevolgde procedures en stappen: overzicht <ul><li>Construeren vragenlijsten </li></ul><ul><li>Ontwerp en inrichten van online vragenlijst </li></ul><ul><li>Instrument technisch koppelen aan Studielink </li></ul><ul><li>Vaststellen inhoud voor de groepsgesprekken </li></ul><ul><li>Trainen gespreksleiders </li></ul><ul><li>Selecteren experimentele groep gespreksronde 1 </li></ul><ul><li>Uitnodigen potentiële deelnemers </li></ul><ul><li>Reminder potentiële deelnemers </li></ul><ul><li>Uitvoeren groepsgesprekken (teamopdrachten, tijdsdruk, inhoud, kenmerken en succesfactoren) </li></ul><ul><li>Selecteren experimentele groep gespreksronde 2 </li></ul><ul><li>Uitnodigen potentiële deelnemers </li></ul><ul><li>Reminder potentiële deelnemers </li></ul><ul><li>Uitvoeren groepsgesprekken (teamopdrachten, tijdsdruk, inhoud, kenmerken en succesfactoren) </li></ul><ul><li>Analyseren gegevens korte termijn traject (januari) </li></ul><ul><li>Analyseren gegevens lange termijn traject (augustus/september) </li></ul>
 13. 13. Gevolgde procedures en stappen: ICT Studielink aanmeldgegevens E-mail: uitnodigingen en reminders Selectie gespreksdeelnemers Databestand voor analyse gegevens Databestand: gespreksgegevens Database (SPSS): o.a. itemscores 7 factoren On-line vragenlijst Database (BO/excel): o.a. e-mailadressen Studievoortgangsysteem Studieprestaties (dec, mrt, juni, aug)
 14. 14. Gevolgde procedures en stappen: voorbeeldschermen
 15. 15. Gevolgde procedures en stappen: voorbeeldschermen
 16. 16. Gevolgde procedures en stappen: voorbeeldschermen
 17. 17. Gevolgde procedures en stappen: voorbeeldschermen
 18. 18. Gevolgde procedures en stappen: voorbeeldschermen
 19. 19. Gevolgde procedures en stappen: voorbeeldschermen
 20. 20. Gevolgde procedures en stappen: voorbeeldschermen
 21. 21. Gevolgde procedures en stappen: voorbeeldschermen
 22. 22. Gevolgde procedures en stappen: voorbeeldschermen
 23. 23. Eerste voorlopige resultaten <ul><li>Nog te vroeg om iets over echte uitval en studieprestaties te concluderen (pas vanaf dec/jan) </li></ul><ul><li>Wel al enige resultaten over aanmeld- en inschrijfverloop, afgezet tegen vragenlijstinvullers en deelnemers studiekeuzegesprekken </li></ul>
 24. 24. Eerste voorlopige resultaten <ul><li>In totaal 1250 aanmelders via Studielink in de periode van november 2008 tot en met september 2009 </li></ul><ul><li>Daarvan 200 schakelstudenten en 79 herinschrijvers (die verkeerde Studielink pagina’s invulden) en dubbelingen </li></ul><ul><li>Aantal 1e jaar aanmelders: 971 </li></ul>
 25. 25. Eerste voorlopige resultaten <ul><li>Van 971 aanmelders 64% bruikbare on-line vragenlijsten ingevuld </li></ul><ul><li>Van niet invullers ligt grootste deel vóór april, toen de on-line vragenlijst nog niet in Studielink stond </li></ul><ul><li>Blijkbaar is invullen van vragenlijst als tamelijk verplicht ervaren, wat strikt genomen niet zo was </li></ul><ul><li>Vragenlijst invullers lijken scherpere studiekeuze te hebben gemaakt dan niet-invullers </li></ul>
 26. 26. Eerste voorlopige resultaten SKG vragenlijst ingevuld Totaal wel SKG vragenlijst (kolom %) niet SKG vragenlijst (kolom %) wel SL inschrijver BDK 79,6% 90,3% 83,4% (810) niet SL inschrijver BDK/voortijdig uitge 15,8% ,6% 10,3% (100) SL inschr BDK niet afgerond 1,4% 6,3% 3,2% (31) SL inschr BDK vroege uitschrijver 1,6% 2,0% 1,8% (17) SL inschrijver andere EUR studie 1,6% ,9% 1,3% (13) Totaal   622     349   971
 27. 27. Eerste voorlopige resultaten <ul><li>Ongeveer 400 aanmelders zijn uitgenodigd voor een gesprek (vrijwillige deelname) </li></ul><ul><li>Van uitgenodigden 33% op gesprek geweest </li></ul><ul><li>Van uitgenodigden 43% bericht van verhindering gegeven (herexamen, vakantie, werk) </li></ul><ul><li>Van uitgenodigden 6% niet op gesprek gekomen (wel beloofd) </li></ul><ul><li>Van uitgenodigden 18% niet gereageerd op uitnodiging en reminder </li></ul><ul><li>Gespreksdeelnemers veel minder herziening van </li></ul><ul><li>studiekeuze dan wel deelnemers! </li></ul>
 28. 28. Eerste voorlopige resultaten reactie uitnodiging studiekeuzegesprek Total Aanwezig NO met bericht NO zonder bericht, zou komen Niet gereageerd op uitnodiging n.v.t. (niet uitgenodigd) wel SL inschrijver BDK 92,8% 88,0% 71,4% 81,7% 80,8% 83,4% (810) niet SL inschrijver BDK/voortijdig uitge 2,4% 4,2% 23,8% 12,7% 12,9% 10,3% (100) SL inschr BDK niet afgerond ,0% 2,4% ,0% ,0% 4,6% 3,2% (31) SL inschr BDK vroege uitschrijver 2,4% 1,2% ,0% 2,8% 1,7% 1,8% (17) SL inschrijver andere EUR studie 2,4% 4,2% 4,8% 2,8% ,0% 1,3% (13) Total   125     166     21     71     588   971
 29. 29. Eerste voorlopige resultaten <ul><li>Van een aantal van de 7 factoren kan nog niet veel gezegd worden vanwege het ontbreken van gegevens over studieprestaties </li></ul><ul><li>Toch lijken gespreksdeelnemers in vergelijking met niet deelnemers: </li></ul><ul><li>Wat meer extra-curriculaire activiteiten tijdens vooropleiding te verrichten (topsport, extra vakken VWO, etc.) </li></ul><ul><li>Een sterkere ‘institutional commitment’ (motief om te studeren) te hebben (veel minder omdat familie/vrienden/bekenden het doen, iets meer omdat studie breed georiënteerd is, minder omdat na studie veel geld te verdienen is) </li></ul><ul><li>Denken meer tijd aan de studie te gaan besteden en zijn optimistischer over studieprestaties 1e jaar </li></ul><ul><li>Willen meer uren naast studie besteden aan studievereniging en minder aan uitgaan met vrienden </li></ul><ul><li>Gespreksdeelnemers lijken op voorhand al meer </li></ul><ul><li>gemotiveerd dan niet gespreksdeelnemers ! </li></ul>
 30. 30. Enkele conclusies <ul><li>Inzet van ICT: </li></ul><ul><li>Geen nieuwe technologie maar bestaande mogelijkheden </li></ul><ul><li>Zeer bruikbaar voor project (systematische gegevensverzameling, combinatie en vergelijking) </li></ul><ul><li>Aanmelding en inschrijving </li></ul><ul><li>Vragenlijst invullers (relatief verplichtend) lijken scherpere studiekeuze te hebben gemaakt dan niet-invullers </li></ul><ul><li>Gespreksdeelnemers (vrijwillig) veel minder herziening van studiekeuze dan wel deelnemers! </li></ul><ul><li>Gespreksdeelnemers (vrijwillig) lijken op voorhand al meer gemotiveerd dan niet gespreksdeelnemers! </li></ul>
 31. 31. Stelling <ul><li>Nuancering nodig wat betreft vooronderstellingen bij studie-uitval, studiekeuze-informatie en studiekeuzegesprekken: </li></ul><ul><li>Algemene vooronderstelling is ongeveer: </li></ul><ul><li>Studie-uitval vanwege verkeerde studiekeuze, weinig motivatie, weinig binding </li></ul><ul><li>Verkeerde studiekeuze, weinig motivatie, weinig binding vanwege onvolledige studie-informatie </li></ul><ul><li>Studiekeuzegesprekken verhogen motivatie, versterken binding , verbeteren studiekeuze en leiden zo tot minder uitval </li></ul><ul><li>Maar: </li></ul><ul><li>Uitvallers zoeken zélf weinig informatie vanwege mindere motivatie </li></ul><ul><li>Verplichte extra informatie kan helpen bij studiekeuze (bijv. on-line vragenlijst) </li></ul><ul><li>Extra vrijwillige studiekeuze-informatie aanbieden helpt nauwelijks want daarmee bereikt men alleen de al goed gemotiveerden (met al een hogere ‘institutional commitment’) (vrijwillige studiekeuzegesprekken, Studiekeuze123) </li></ul>
 32. 32. Stelling NIET Onvolledige informatie Slechte motivatie/binding Uitval MAAR Onvolledige informatie Slechte motivatie Uitval

×