Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beurs Slim Gebruik Van Acrobat En Pdf In Het Onderwijs, Colin Van Oosterhout

 • Login to see the comments

Beurs Slim Gebruik Van Acrobat En Pdf In Het Onderwijs, Colin Van Oosterhout

 1. 1. Slim gebruik van Acrobat & PDF in het onderwijs Colin van Oosterhout Adobe Systems Benelux Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential. 1 1
 2. 2. Adobe’s belangrijkste technologische peilers 2 Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential. ®
 3. 3. Voorbij simpele PDF-creatie… PDF Productiviteit Acrobat 9 product familie PDF Creatie PDF creatie Combineren Beveiligen Formulieren Samenwerken Waarde van Acrobat ® Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential.
 4. 4. Hoe studenten beter gebruik kunnen maken van Acrobat Alle applicaties die kunnen printen Acrobat 9 & Adobe PDF  Combineer meerdere bestanden  Samenwerken  Controle en beveiliging  Electronische formulieren  Aanvullende mogelijkheden bieden aan Adobe Reader® gebruikers  Bewezen en betrouwbaar Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, Visio, OneNote Alleen Statische PDF-creatie ® Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential.
 5. 5. De Acrobat 9 Product Familie Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential. 5 ®
 6. 6. Acrobat 9 - productvergelijking Bevat Adobe Presenter voor e-learning en multimedia Video-naar-Flash conversie Ondersteuning voor Geo-PDF 3D informatie maken en delen Professionele sjablonen voor PDF-portfolio’s Reader enablement voor revisies en commentaren LiveCycle Designer ES voor Dynamische formulieren Formulieren maken en rechten toekennen aan Reader gebruikers Beveiligen van Documenten Combineren van verschillende bestanden tot een enkele PDF PDF-creatie vanuit iedere bron Bekijken, printen en doorzoeken van PDF-documenten Pro Reader Standard Pro Extended 6 6 Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential. ®
 7. 7. Campus workflows Document preparatie, portfolio’s Document revisies en goedkeuringen presentatie en delen eFormulieren en gegevenscollectie Bescherm gevoelige informatie ® 7 Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential.
 8. 8. Trends in de huidige documentworkflows  Document uitwisseling tussen faculteit, studenten, derde partijen en ondersteunende staf is vaak gebaseerd op papier  Veel, lastig, en onbetrouwbaar  Lastig voor “virtuele” studenten  Niet eenvoudig te ontsluiten  Duur om goed te publiceren en beheren  Obstakels bestaan bij de huidige electronicsche document workflows  Incompatibiliteit van bestanden  Gebrek aan standaard tools voor samenwerking  Beveiligingsproblemen  Zorgen over copyright ® Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential.
 9. 9. Werken met PDF Portfolio’s  Maak rijke multimediale documenten van studiewerk  Studenten kunnen hun eigen gepersonaliseerde portfolio maken.  Biedt mogelijkheden om makkelijker in groepen aan een project te werken.  Behoud en beveilig projectresultaten over tijd en lokaties. ® 9 Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential.
 10. 10. Campus workflows document preparatie, portfolio’s Document revisies en goedkeuringen presentatie en delen eFormulieren en gegevenscollectie Bescherm gevoelige informatie ® 10 Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential.
 11. 11. Trends in samenwerking en de rol van Adobe  Van individuele studie-opdrachten naar projectmatig werken in teamverband  Veel verschillende applicaties , veel verschillende werkstijlen, communicatie binnen en buiten de muren van de faculteit (externe partijen, onderzoekssubjecten, etc)  Opkomst van mash-up documenten (multimedia, 3D, etc)  Opkomst van Software as a Service (Saas)- diensten ter ondersteuning van documentuitwisseling, real-time samenwerking, documentopslag, etc.  Ondersteuning van projecten via sociale netwerken, blogs, wiki’s, twitter, content managementsystemen.  Adobe Acrobat en Acrobat.com bieden rijke mogelijkheden voor documentgebaseerde samenwerking en real-time samenwerking ® Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential.
 12. 12. Acrobat 9: documentgebaseerde commentarenworkflows  Mail gebaseerd  Ad-hoc methode  Web gebaseerd  Gestructureerde methode die integratiemogelijkheden met Microsoft SharePoint biedt Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential. 12 ®
 13. 13. PDF-gebaseerde commentaarprocessen  Door uit te sturen als PDF kunnen veel verschillende documentsoorten worden samengevoegd tot één enkel document (Binder of Portfolio) en kan iedereen met de gratis Adobe Reader het document, inclusief eventuele 2D, 3D of Flash-inhoud) van commentaren voorzien.  Revisoren maken gebruik van bekende commentaarwerktuigen (gele stickers, doorhalingen, stempels)  Revisoren sturen alleen de commentaren (en niet de complete PDF) terug naar de persoon die de revisie gestart heeft.  Opties zijn: mail-gebaseerde revisie waarbij de losse commentaren via mail worden teruggestuurd of een zogenaamde gedeelde revisie waarbij het maken van commentaren centraal wordt gedaan. Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential. 13 ®
 14. 14. Acrobat 9: integratie met Acrobat.com  Acrobat.com is de centrale plek waar het PDF-document benaderbaar is voor uitgenodigde revisoren (de zogenaamde gedeelde revisie)  De commentaren van meerdere revisoren worden bijgehouden en gesynchroniseerd binnen Acrobat.com  De initiator kan met de revisietracker van Acrobat 9 het commentaarproces monitoren en eventueel bijsturen.  Commentaren kunnen worden beheerd met Acrobat 9 (bijvoorbeeld toekennen van een status aan een commentaar, sorteren, samenvattingsoverzichten maken)  Commentaren van een PDF-document kunnen worden geïmporteerd in de bronapplicatie (roundtrip commentarenproces) Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential. 14 ®
 15. 15. Nieuw in Acrobat 9 – Samenwerking met Acrobat.com  Delen en opslaan van documenten  Formulierdistributie en datacollectie  Gedeelde document revisies  Co-navigeren en gesynchroniseerd documenten bekijken 15 Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential. ®
 16. 16. Campus workflows Document preparatie, portfolio’s Document revisies en goedkeuringen presentatie en delen eFormulieren en gegevenscollectie Bescherm gevoelige informatie ® 16 Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential.
 17. 17. Belang van electronische formulieren  Studenten die snel gegevens willen verzamelen vinden in papieren formulieren de ideale manier om dat te doen, maar lopen tegen veel beperkingen aan:  Niet toegankelijke papieren formulieren.  Tijd en geld wordt verspild om personen op afstand te bereiken  Accuratie van gegevens en procesdubbelingen  Geen mogelijkheid om gegevens in een formulier te valideren  Niet leesbare handgeschreven tekst  Foutgevoelig proces voor opnieuw invoeren van gegevens.  Moeizaam routeren, reviseren en goedkeuren met papier  Gebrek aan auditeerbare processen.  Problemen met beveiliging en privacy ® Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential.
 18. 18. Electronische formulieren en Data Collectie — Verbeter productiviteit met Acrobat 9 Eenvoudig formulieren (surveys, questionnaires, etc.) maken waarbij het beheren van gegevens efficiënt is ingericht.  Eenvoudige formuliercreatie tools— Gebruik wizards voor het maken van invulbare formulieren vanuit Papier, Word of Excel documenten.  (online en offline) in te vullen, op te slaan en te retourneren door iedereen die de gratis Adobe Reader heeft  “Response files” bieden opties voor interactieve analyse  De formulieren “tracker”dient als dashboard om te informeren over de voortgang van het formulierproces.  Collecteer en analyseer gegevens ® 18 Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential.
 19. 19. Campus workflows Document preparatie, portfolio’s Document revisies en goedkeuringen presentatie en delen eFormulieren en gegevenscollectie Bescherm gevoelige informatie ® 19 Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential.
 20. 20. Documenten vormen het belangrijkste communicatiemiddel voor studenten Onderzoeksrapporten Formulieren Studenten portfolio’s Geografische beelden Procedures Rapporten Mail communicatie Opdrachten ® Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential.
 21. 21. Wanneer een PDF-document niet goed beveiligd is  Kan informatie aangepast worden  Kan informatie gekopieerd worden  Kan data (tekst, beeld, 3D, multimedia) aan de PDF onttrokken worden  Kan het PDF document geprint worden  Kan het PDF document gebruikt worden in andere applicaties  Is er geen garantie voor het aantonen van veranderingen in het document.  Plagiaat voorkomen en daarmee intellectueel eigendom beschermen is één van de groote zorgen van studenten! 2 Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential. ®
 22. 22. Overzicht van PDF-document beveiliging met Acrobat 9  Wachtwoord om documenten te openen  Wachtwoord om onbedoelde veranderingen tegen te gaan  Encrypteren van alle document-inhoud  Encrypteren van alle document-inhoud behalve de metadata  Encrypteren van bestandsbijlages (bijvoorbeeld Office documenten!)  Restricties op printen  Restricties op veranderingen  Restricties op kopieren van tekst, afbeeldingen of andere inhoud  Digitale handtekeningen  Digital Right Management (DRM) – optioneel met aanvullende Adobe Software (faculteitsbreed) Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential. 22 ®
 23. 23. Internationale bronnen for Acrobat 9 E-Portfolios, Assessments, Les plannen http://www.adobe.com/education/products/acrobatpro/ Voorbeelden van educatieve ePortfolios http://www.adobe.com/education/products/acrobatpro/video-portfolio.html Tutorials and Forums voor Acrobat in Educatie http://www.acrobatusers.com Adobe Video Workshops http://www.adobe.com/designcenter/video_workshop/about.html Adobe technologie in educatie http://blogs.adobe.com/edtechatadobe/ ® Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential.
 24. 24. Nederlandstalige bronnen voor Acrobat 9  http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/  http://www.acrobatusers.nl  http://www.adobepulse.com  http://www.adobe.nl/active-use  E-seminars  Tutorials  Voorbeelden  http://www.blogs.adobe.com/colin ® Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential.
 25. 25. Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe confidential. 2 ®

×