716 Het Benutten En Nut Van Elektronische Leeromgeving In Het Mbo, Wim Van Dijk

1,423 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,423
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hier ligt een mogelijk interactief moment, mogelijk voor een selectie ervan. Dus eerst vragen (en liefst ook aangeven wat de resultaten op elke randvoorwaarde op zich was) en dan laten zien. Bij selectie zou ik doc, gemak en hardware zeker meenemen.
 • Ik zou het omgekeerd stellen: het gaat er dus om dat waardering wordt beïnvloed door eigen vaardigheden. Je zou dan nog kunnen vragen hoe de relatie bij studenten ligt.
 • Technische problemen: zijn nog niet eerder aan de orde geweest. Moeten die niet wat meer nadruk?
 • 716 Het Benutten En Nut Van Elektronische Leeromgeving In Het Mbo, Wim Van Dijk

  1. 1. Benutting en Opbrengst van Elektronische Leeromgevingen in het MBO Wim van Dijk, CLU Utrecht, november 2009
  2. 2. <ul><li>Wat zijn de succes- en faalfactoren bij het benutten van ELO’s in het MBO? </li></ul><ul><li>Welke opbrengsten van het gebruik van ELO’s nemen docenten en studenten waar? </li></ul>Probleemstelling
  3. 3. Wat is een ELO? <ul><li>een geïntegreerde technische voorziening die het gehele leerproces faciliteert door het aanbieden van de vereiste leerinhouden, communicatie en organisatie </li></ul><ul><li>te onderscheiden van een LMS en een LCMS </li></ul>
  4. 4. Theoretisch model <ul><li>1) Randvoorwaarden </li></ul><ul><ul><li>visie </li></ul></ul><ul><ul><li>docenten </li></ul></ul><ul><ul><li>ELO </li></ul></ul><ul><ul><li>infrastructuur </li></ul></ul><ul><li>2) Gebruiksscenario’s </li></ul><ul><ul><li>contact-plus </li></ul></ul><ul><ul><li>zelfstudie </li></ul></ul><ul><ul><li>samenwerking </li></ul></ul><ul><ul><li>online-plus </li></ul></ul><ul><li>3) Waargen. effecten </li></ul><ul><ul><li>effectiviteit </li></ul></ul><ul><ul><li>efficiëntie </li></ul></ul><ul><ul><li>kwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>tevredenheid </li></ul></ul>
  5. 5. Onderzoeksvragen I <ul><li>In welke mate zijn de randvoorwaarden uit Vier in Balans gerealiseerd? </li></ul><ul><li>Hoe worden ELO’s in het MBO gebruikt? </li></ul><ul><li>Welke effecten van het ELO-gebruik nemen docenten in het MBO waar? </li></ul>
  6. 6. Onderzoeksvragen II <ul><li>Is er een relatie tussen de randvoorwaarden en het ELO-gebruik? </li></ul><ul><li>Is er een relatie tussen het ELO-gebruik en de waargenomen effecten? </li></ul>
  7. 7. Onderzoeksopzet <ul><li>Multicase studie </li></ul><ul><li>zes MBO-scholen: 3 ROC’s en 3 AOC’s </li></ul><ul><li>respondenten p/s: - afdelingsmanager </li></ul><ul><li> - 2 docenten </li></ul><ul><li> - 2 x 6 studenten </li></ul>
  8. 8. Onderzoeksinstrumenten <ul><li>enquête </li></ul><ul><li>interviews </li></ul><ul><li>observatielijst </li></ul>
  9. 9. Gebruik ELO; algemeen <ul><li>Blackboard, Fronter en Livelink </li></ul><ul><li>Binnen en tussen scholen variatie in </li></ul><ul><li>frequentie van gebruik </li></ul><ul><li>verhouding ELO-gebruik en f2f </li></ul><ul><li>breedte waarin de ELO is doorgevoerd. </li></ul>
  10. 10. Gebruik ELO; functionaliteiten (1) - - - - + + + +- 6 - - - - [c’nect] + +- +- 5 +- +- - [ECC] [ECC] + + +- 4 - - + + + + + +- 3 - - - + + + [chaio] [mail] 2 - +- - + +- + + [mail] 1 online sw mon tts vord opdr lesm info comm Case
  11. 11. Gebruik ELO; functionaliteiten (2) - - - - + + + +- 6 - - - - + + +- +- 5 +- +- - + + + + +- 4 - - + + + + + +- 3 - - - + + + + +- 2 - +- - + +- + + +- 1 online sw mon tts vord opdr lesm info comm Case
  12. 12. Gebruik ELO; toepassing <ul><li>Niet of zelden online-samenwerking, maar er wordt wel vaak in groepen gewerkt. </li></ul><ul><li>Relatief veel off-task activiteiten (Hyves en MSN), terwijl docenten vaak denken dat te voorkomen. </li></ul>
  13. 13. Relatie randvoorwaarden en gebruik ? Onderst. management ? ? ? ? ? freq. gebruik Implem. strategie Hardware/ losse tools ELO/ gemak Docs/ K&V visie
  14. 14. Relatie randvoorwaarden en gebruik <ul><li>een beperkte frequentie van gebruik gaat enigszins samen met een lage waardering voor de ondersteuning van het management </li></ul>± Onderst. management - - - - - freq. gebruik Implem. strategie Hardware/ losse tools ELO/ gemak Docs/ K&V visie
  15. 15. Relatie randvoorwaarden en gebruik <ul><li>De waardering van de docenten voor de ELO hangt samen met hun beoordeling van </li></ul><ul><li>eigen kennis en vaardigheden </li></ul><ul><li>de technische ondersteuning. </li></ul>nvt ? Waardering studenten + + Waardering docenten Technische onderst. Kennis & Vaardigheden
  16. 16. Relatie gebruik en opbrengsten <ul><li>Opbrengsten van ELO-gebruik </li></ul><ul><li>efficientie </li></ul><ul><li>effectiviteit </li></ul><ul><li>kwaliteit van het leerproces </li></ul><ul><li>tevredenheid </li></ul><ul><li>overige: kennis delen, het bieden van overzicht en structuur, het gebruik van multimedia </li></ul><ul><li>Aangetoonde relatie </li></ul><ul><li>hoe meer functionaliteiten in gebruik, hoe groter de waargenomen effectiviteit </li></ul>
  17. 17. Conclusies voorwaarden en gebruik <ul><li>De ELO wordt onvolledig benut. </li></ul><ul><li>De meest gangbare functionaliteiten zijn: info verstrekken, lesmateriaal en opdrachten aanbieden. </li></ul><ul><li>Sociale en communicatieve functionaliteiten van de ELO worden nauwelijks benut. </li></ul><ul><li>Het gebruik van functionaliteiten lijkt zich gaandeweg in een vaste volgorde uit te breiden. </li></ul><ul><li>Veel voor de hand liggende relaties tussen randvoorwaarden en gebruik zijn in het onderzoek niet aangetoond. </li></ul>
  18. 18. Conclusies gebruik en opbrengsten <ul><li>Positieve effecten op de kwaliteit van het leerproces vooral toe te schrijven aan het overzicht en de structuur die de ELO biedt. </li></ul><ul><li>Voor zover feedback wordt afgeschermd voor derden, kan dit negatieve gevolgen hebben. </li></ul><ul><li>Technische problemen ondermijnen de motivatie en het zelfvertrouwen van studenten. </li></ul><ul><li>Naarmate docenten meer functionaliteiten benutten, schatten zij de effectiviteit van het ELO-gebruik hoger in (betere producten, toetsresultaten e.d.) </li></ul>
  19. 19. Aanbevelingen <ul><li>Richt het onderwijs zo in dat ELO-gebruik onontkoombaar is. </li></ul><ul><li>Ondersteun docenten in het ELO-gebruik door middel van een gevarieerd scholingsaanbod. </li></ul><ul><li>Zorg ervoor dat ICT-ondersteuners zich kunnen verplaatsen in de ‘onderwijszorgen’ van docenten. </li></ul><ul><li>Voorkom dat docenten voordelen van de ELO over het hoofd zien. </li></ul><ul><li>Demonstreer de waarde van onderbenutte functionaliteiten en stimuleer de exploratie ervan. </li></ul><ul><li>Zorg ervoor dat het ELO-gebruik – hoe beperkt ook – extra waarde toevoegt aan het onderwijs. </li></ul>
  20. 20. Vervolgonderzoek <ul><li>Implementatieonderzoek naar ELO’s, i.c, het gebruik van sociale functionaliteiten </li></ul><ul><li>Effectiviteitsonderzoek naar ELO’s </li></ul><ul><li>Effectiviteitsonderzoek naar samenwerkend leren met gebruik van een ELO </li></ul>

  ×