42129075 penyataan-sebelum-semasa-dan-slps-pbs-fasa-1

10,129 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,129
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
756
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

42129075 penyataan-sebelum-semasa-dan-slps-pbs-fasa-1

 1. 1. 2.0 ) Penyataan Profesional2.1) Sebelum Program Pengalaman Berasaskan Sekolah Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program bagi pelajarProgram Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Program inimember peluang kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuah institusipendidikan dan peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian, penelitiandokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. Tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini dijalankan di sekolah rendahyang telah dipilih oleh guru pelatih masing-masing. PBS ini dijalankan bertujuan untukmencari maklumat berdasarkan tugasan yang telah diberikan oleh pihak institut disamping membiasakan guru pelatih dengan suasana di sekolah serta melengkapkanbahan-bahan untuk tugasan kerja kursus yang berkaitan. Fokus utama tugasanmenerangkan segala tindakan yang perlu diambil, memberikan bimbingan untukmelaksanakan aktiviti dan membantu dalam penyediaan penilaian dan laporan akhir.Setelah meneliti tugasan yang diberikan, fokus utama yang dikenalpasti adalah ; a) Tugasan yang diberikan oleh IPGM Aktiviti refleksi, kolaborasi, pemerhatian dan laporan yang perlu dilaksanakan dan disediakan selepas selepas PBS, selaras dengan huraian tugasan dalam Garis Panduan Pengalaman Berasaskan Sekolah. b) Tugasan Pengajian Profesional Terbahagi kepada - EDU3101 dan interaksi anda dengan komuniti sekolah semasa menjalani PBS, rekodkan dapatan anda tentang amalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) diaplikasikan. Tujuan tugasan yang diberikan adalah untuk : a) Memahami budaya sekolah
 2. 2. b) Menyesuaikan diri di sekolah dan di bilik darjah. c) Mendapat pendedahan awal pembelajaran murid. d) Memahami pengurusan strategi pengajaran pembelajaran. e) Membina kemahiran berinteraksi dengan murid, guru dan kakitangan sekolah. f) Membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal. g) Membina sikap positif terhadap profesion keguruan. h) Membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru. i) Mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa sesi refleksi. Untuk itu, saya telah memilih sekolah lama saya di sebuah daerah di Tatau dibahagian Bintulu, Sarawak iaitu Sekolah Kebangsaan Kuala Annau dengan nomborpendaftaran YBB9206. Saya berminat untuk menjalankan PBS di sekolah ini keranasaya pernah belajar di sekolah ini pada tahun 1994 hingga tahun 2000. Selain itu,sekolah ini juga merupakan sekolah yang terdekat dengan rumah saya dan senanguntuk tujuan ulang alik. Sebelum memulakan PBS di sekolah tersebut, sayamendapatkan maklumat sekolah terlebih dahulu seperti alamat lengkap dan nombortelefon untuk rujukan pihak institut. Setiap pelaksanaan tugasan memerlukan perancangan yang rapi agar tugasan dapatdisiapkan mengikut masa yang ditetapkan. Pada dasarnya, saya telah menyediakandraf awal untuk setiap perkara yang akan dilakukan sebelum bermulanya PBS.Misalnya menyediakan jadual untuk Ukuran Perkembangan Fizikal Kanak-kanak,lakaran carta organisasi dan sebagainya. Dalam pada itu, setiap perkara yang akan dilakukan sepanjang PBS disediakandengan laporan refleksi yang akan direkodkan selepas sahaja selesai melakukansesuatu perkara tersebut. Ini bertujuan untuk motivasi diri dan membaiki kelemahanyang terdapat dalam diri ketika melakukan sesuatu perkara.
 3. 3. 2.2 Laporan Pelaksanaan Aktiviti yang Difokus Semasa menjalankan PBS selama seminggu, saya telah melaksanakan beberapaaktiviti seperti yang telah dirancang dengan berpandukan senarai semak tugasan yangtelah disediakan. Saya telah belajar untuk berinteraksi dengan komuniti di sekolahsepanjang PBS ini. Berikut adalah tindakan yang telah lakukan sepanjang tempoh PBSdi SK Kuala Annau.Bil. Tarikh Tindakan 1. 23 Mac 2009 - Melapor diri melalui Penolong Kanan HEM. (Guru Besar & Penolong Kanan 1 berurusan di luar sekolah) - PK HEM mengenalkan saya kepada guru-guru dan staf sekolah. - Mendapatkan Maklumat Umum Sekolah daripada PK HEM - Mencari bahan-bahan rujukan di Bahagian Porfolio Sekolah - Meninjau keadaan P&P di prasekolah dan mendapatkan maklumat mengenai pelaksanaan kurikulum prasekolah SK Kuala Annau. 2. 24 Mac 2009 - Menghadiri perhimpunan sekolah - Mengambil gambar aktiviti gotong-royong PIBG yang sedang dijalankan - Membantu menyediakan makanan kepada ibu bapa yang hadir - Mengumpul maklumat sekolah Sejarah Carta organisasi Kemudahan - Mendapatkan bahan RPH daripada beberapa orang guru - Menemuramah PK1 - Memerhatikan proses PP yang dijalankan di kelas Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6. - Mengambil ukuran fizikal beberapa orang pelajar.
 4. 4. - Mengambil gambar persekitaran sekolah3. 25 Mac 2009 - Mendapatkan maklumat mengenai pelaksanaan GERKO - Mengemaskini laporan - Memerhatikan proses PP yang dijalankan di kelas Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3. - ³teach-in´ di kelas Tahun 4 dan Tahun 5 - Mengikuti perasmian Program Kem Bina Insan (KBI) - Membantu menguruskan pelajar KBI dan mengambil gambar aktiviti - Mendapatkan maklumat pengurusan sekolah daripada Pembantu Tadbir4. 26 Mac 2009 - Mendapatkan beberapa orang pelajar prasekolah untuk aplikasi Teori Perkembangan Piaget - Menemuramah Pembantu Pengurusan Murid - Meninjau keadaan di dapur sekolah - Mengambil gambar kemudahan yang disediakan di sekolah - Membantu aktiviti dalam Kem Bina Insan - Menyertai penutupan Kem Bina Insan yang dirasmikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah Kecil Tatau5. 27 Mac 2009 - Menyemak bahan-bahan yang telah diperolehi - Mendapatkan tandatangan PK1 untuk pengesahan kehadiran sepanjang PBS - Mengembalikan bahan-bahan yang dipinjam daripada sekolah - Mendapatkan borang Penilaian Perkembangan Pelajar daripada PK1. - Mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah atas kerjasama yang diberikan.
 5. 5. Catatan : Guru Besar SK Kuala Annau, En««««««..sedang melanjutkan pelajaranbagi Program Pensiswazahan Guru Besar di UiTM kampus Kota Samarahan, Sarawaksepanjang tempoh PBS ini.2.3 ) Penilaian dan Laporan Selepas menjalani PBS di sekolah, saya mula melaksanakan tugasan yangdiberikan iaitu Kontrak Tugasan atau Penyataan Profesional. Tugasan ini memerlukangabungan dapatan yang terperinci untuk menyiapkan laporan PBS yang telahdilaksanakan berdasarkan senarai semak yang telah disediakan. Setiap aktiviti yang telah saya lakukan di sekolah sepanjang PBS telah direkodkan,dianalisis dan disediakan refleksi untuk setiap satunya. Agak sukar bagi saya untukmenggabungkan hasil dapatan saya kerana bahan yang diperolehi begitu banyak danberlaku sedikit kekeliruan. Walaubagaimanapun, masalah tersebut selesai setelah sayaberbincang dengan rakan-rakan dan bertanya kepada pensyarah yang berkaitan. Berikut ini adalah tindakan yang saya lakukan selepas sahaja tamat ProgramPengalaman Berasaskan Sekolah sebelum tarikh penghantaran.Bil Tarikh Tindakan 1. 28 Mac 2009 Mengumpul semua dapatan untuk diasingkan mengikut keperluan tugasan. Menaip teks temuramah yang diperolehi 2. 29 Mac 2009 Memilih gambar-gambar yang diperlukan sebagai rujukan Mengisi jadual data yang telah disediakan 3. 30 Mac 2009 Menaip draf dan mengumpulkan rekod-rekod kolaborasi Berbincang bersama rakan-rakan untuk tindakan selanjutnya 4. 31 Mac 2009 Menyalin semula refleksi supaya lebih kemas
 6. 6. Menyusun data dapatan ke dalam bentuk jadual5. 01 April 2009 Menyusun dan mengemaskini maklumat Menaip tugasan Mencetak bahan-bahan yang diambil secara µsoft-copy¶ Menyediakan penyataan untuk gambar6. 02-06 April 2009 Menaip draf lengkap untuk tugasan Menyediakan muka depan tugasan Menggunting penyataan gambar7. 07 April 2009 Menyemak kembali kekuranga pada tugasan Membetulkan kesilapan yang telah dikenalpasti Menyediakan folio Mencetak tugasan yang telah disiapkan8. 08 April 2009 Meneliti hasil tugasan9. 09 April 2009 Menghantar tugasan
 7. 7. 3.0 ) Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan3.1 ) Pemerhatian Melalui pemerhatian yang telah saya lakukan semasa berada di SK Kuala Annau,saya telah mengambil gambar-gambar yang berkaitan sebagai instrumen pelengkaptugasan.Rujuk Lampiran Bahagian 1.3.2) Senarai Semak Saya mendapatkan bahan-bahan dan melengkapkan data yang diperlukanberdasarkan kepada senarai semak yang telah disediakan. Melalui senarai semaktersebut, saya dapat mencari instrumen yang diperlukan dengan lebih terperinci danteratur.Rujuk Senarai Semak di muka surat sebelah.3.3) Temu Bual Bagi mendapatkan pandangan serta maklumat yang berkaitan, saya turutmenemubual beberapa orang kakitangan sekolah dan juga pelajar . Temu bual tersebuttelah saya catatkan dalam bentuk nota ringkas dan bertulis tangan semasa sesi temubual tersebut.
 8. 8. 4.0 ) Kolaborasi Untuk tujuan kolaborasi, saya telah mencatatkan rekod kolaborasi bersama beberapaorang kakitangan sekolah dan juga pelajar ke dalam boring kolaborasi yang disediakanbeserta tandatangan pengesahan. Saya berpendapat bahawa, kolaborasi adalahpenting untuk mendapatkan maklumat yang kita perlukan di samping meningkatkankemahiran berkomunikasi dengan orang lain dan juga meningkatkan keyakinan diriketika berinteraksi.Rujuk Lampiran Kolaborasi di muka surat sebelah.
 9. 9. 5.0 ) Ilmu / Pengetahuan Baru5.1 ) Pemerhatian Melalui pemerhatian yang telah dijalankan, saya mendapat pengalaman tentangsuasana dan juga budaya di sekolah terbabit. Saya dapat perhatikan bahawa setiapsekolah ditekankan dengan pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)dan mendorong pihak sekolah menjalankan tugas dengan lebih komited. Dalam pada itu, saya juga dapat membandingkan bahawa pengurusan yang lebihsempurna membawa kepada kecemerlangan yang lebih besar berbanding pengurusanyang lemah atau pasif. Ini dapat dilihat berdasarkan kepada pengurusan sekolah yangterdahulu yang mana proses perkembangan dalam beberapa aspek agak lambatberbanding pengurusan yang ada sekarang. Dari segi disiplin pula, secara keseluruhannya, saya amat berpuas hati dengandisiplin yang tinggi dalam kalangan pelajar di SK Kuala Annau yang telah dibudayakansejak beberapa tahun yang lalu. Pelajar-pelajar di sekolah tersebut menunjukkankerjasama dan sikap yang hormat yang tinggi kerana perkara ini amat ditekankan olehpihak sekolah. Sebagai contoh, pelajar bukan sahaja mengucap selamat kepada guruketika berlintas tetapi juga turut bersalam dan mencium tangan guru. Ini merupakansatu budaya yang perlu diteruskan untuk terus membentuk modal insane yanggemilang. Meskipun dikategorikan sebagai Sekolah Kurang Murid dan juga sekolah pedalamanyang kurang sempurna kemudahnnya, namun saya mendapati bahawa sekolah inisentiasa ingin maju dan cuba meningkatkan prestasinya dalam segenap aspek. Hal initelah mendorong kepada pelbagai pelaksanaan aktiviti yang melibatkan peningkatankepada reputasi sekolah dan seterusnya mendapat penghargaan daripada JabatanPelajaran Daerah. Hal ini menjadi satu dorongan kepada saya untuk menempuh alamperguruan kelak jika saya ditempatkan di sebuah sekolah yang sedemikian.
 10. 10. 5.2) Pengalaman di Bilik Darjah Saya berpeluang µteach-in¶ semasa menjalankan PBS di SK Kuala Annau keranaketiadaan beberapa orang guru yang berurusan di luar sekolah. Dengan memanfaatkankesempatan yang ada, saya mengampil peluang untuk mendalami suasana di dalamkelas dengan berinteraksi dengan pelajar-pelajar. saya telah membimbing beberapaorang pelajar yang sedang membuat tugasan yang ditinggalkan oleh guru mereka. Di samping itu, saya berasa seronok kerana begitu tertarik dengan suasana bilikdarjah yang begitu menarik dan unik. Saya dapat merasakan bahawa, suasana bilikyang kondusif dan sudut pembelajaran yang sempurna menjadikan pelajar lebihbersemangat untuk belajar dan menumpukan sepenuh minat kepada PP. Tidak kurang juga terdapat pelajar yang sedikit nakal terutamanya pelajar Tahun 1yang suka membuat bising. Ini menjadi satu tanggungjawab kepada guru untukmembuat teguran kepada pelajar. Saya juga sempat bertindak sedemikian denganmenegur mereka yang bising dan seterusnya menjalankan aktiviti yang menarik minatmereka. Seterusnya, saya turut menjalankan pemantauan di kelas-kelas yang sedangmenjalankan PP dan dibimbing oleh guru. Dari situ, saya dapat mengetahui kaedahpengajaran yang digunakan oleh guru untuk memudahkan pelajar memahami prosespembelajaran mereka. Rata-ratanya, guru-guru lebih suka menggunakan kaedahpengajaran moden iaitu penggunaan ICT kerana itu lebih menarik minat pelajar.
 11. 11. 6.0 ) Refleksi Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar pelajar dibimbing untuk menaakul,memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri.Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkanprofesionalisme keguruan secara efektif. Melalui refleksi, saya dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasanyang dilaksanakan. Selain itu, saya juga dapat menjadikan refleksi sebagai asas untukmenambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan. Di sampingitu, saya akan mampu memperkembangkan keupayaan celik akal bagi melahirkankreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan. Secara langsung juga, refleksidapat meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu professional keguruanyang tinggi.Rujuk Amalan Refleksi di muka surat sebelah.

×