SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
Hilba Taba 1962
•  Diperkenal oleh Hilba Taba pada tahun
   1962
•  Taba lahir di desa kecil Kooraste, Estonia.
•  Hilda Taba memulakan pendidikannya di
   Sekolah Paroki Kanepi. Beliau kemudian
   belajar di Võru's Girls 'Grammar School dan
   mendapatkan gelaran sarjana dalam
   Bahasa Inggeris dan Falsafah di Universiti
   Tartu.
•  Beliau menyambung pelajaran Master
   Degree di Bryn Mawr College Pennsylvania
   pada tahun 1927 dan Teachers College di
   Columbia University (Ph.D. 1932)

Sumber rujukan:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hilda_Taba


                          1
Model Taba
•  Menekankan proses pemikiran induktif dalam P&P

•  Menggunakan pendekatan grass-root (guru) iaitu perancangan
  pengajaran mesti direkabentuk oleh guru.

•  Penyusunan bahan-bahan pengajaran dalam sesuatu sistem yang
  sesuai yang dapat meningkatkan kemahiran berfikir.

•  Menerangkan bahawa seseorang pelajar melakukan operasi kognitif
  ke atas bahan pengajaran

•  Merupakan kaedah yang berkesan untuk mengajar kandungan
  kurikulum dalam bentuk generalisasi dan diskriminasi.

•  Sumber rujukan: http://www.sabah.edu.my/skpmtdon/notes/Teori%20&%20Model
  %20P&P.pdf
                                        2
Generalisasi
• Pelajar membuat generalisasi selepas berjaya
 mengorganisasi data
• Pelajar membuat generalisasi hanya setelah maklumat /
 data-data disusun dengan sempurna.
• Pelajar boleh dibawa menghala ke arah membuat
 generalisasi melalui pembinaan konsep dan strategi
 mendapat konsep.


 DATA        KONSEP
 GENERALISASI                             3
Andaian Berfikir
•   Menurut Joyce dan Well, Taba menggunakan 3
    andaian utama dalam membina model pengajarannya:

i.   Pemikiran boleh diajar
ii.  Pemikiran adalah transaksi yang aktif antara individu
    dan data.
iii.  Proses Berfikir melibatkan urutan yang mengikut
    peraturan

Sumber rujukan: Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz.
  (2004). Pedagogi Asas Pendidikan. Kuala Lumpur: Kayazano
  Enterprise.

                                  4
Strategi Pengajaran
    Pembentukan        •menyenaraikan data
    Konsep           •mengumpulkan dan mengkategorikan
                  •menyusunkan kategori


   Mengintepretasikan  •membuat diskriminasi antara data dalam kategori
   Data          yang berlainan
              •membuat rumusan daripada pemerhatian

Pengaplikasian    •menganalisis sesuatu masalah
 Prinsip       •meramalkan penyelesaian masalah              penyelesaian masalah interpersonal
Interpretasi,        membincangkan dan membuat pertimbangan nilai
Perasaan, Sikap
dan Nilai                                5
Langkah-langkah model Taba
                   1. Diagnasis
                    Keperluan

                               2.Membentuk
    7. Menentukan Apa dan
     Bagaimana Menilai
                                 Objektif
                 Langkah-langkah
  6. Penyusunan
                                   3. Memilih
  Pengalaman
                                  Isi Kandungan
  Pembelajaran           5. Pemilihan
                          4. Penyusunan
           Pengalaman
                           Kandungan
           Pembelajaran


Sumber Rujukan:http://dspace.fsktm.um.edu.my/bitstream/1812/419/2/bab%201-3.pdf   6
Langkah 1: Diagnosis Keperluan
• Memerlukan proses mereka bentuk
 kurikulum dengan mengenalpasti
 keperluan pelajar iaitu mereka yang
 menjadi target kurikulum yang dirancang.
• Mewujukan kesedian belajar dengan
 merancang isi pelajaran mengikut
 kebolehan pelajar serta susunan yang
 sesuai.


                       7
Langkah 2: Membentuk Objektif
• Selepas mengenalpasti keperluan yang
 diambil perhatian objektif untuk kurikulum
 perlu dibentuk.
• Contoh:
• Di akhir pembelajaran pelajar boleh
 menerangkan ciri-ciri setiap jenis promosi.                        8
Langkah 3: Memilih Isi Kandungan
• Objektif yang dipilih atau yang dibentuk
 adalah berdasarkan mata pelajaran dan
 kandungan kurikulum.
• Berdasarkan Huraian Sukatan
 Pembelajaran.
                       9
Langkah 4: Menyusun Kandungan
• Perancangan kurikulum tidak hanya
 memilih isi kandungan, tetapi mesti
 mengaturnya secara tersusun dengan
 mengambil kira kemantangan pelajar,
 percapaian pelajar dan minat pelajar.
                     10
Langkah 5: Memilih Pengalaman
     Pembelajaran
• Isi kandungan mesti disampai kepada pelajar
 dan isi kandungan perlu menarik perhatian
 pelajar. Kaedah pengajaran guru mesti
 melibatkan pelajar dengan isi kandungan.
• Dengan menggunakan pengalaman pelajar atau
 pengetahuan sedia ada untuk mengaitkan
 dengan pelajaran baru seperti topik yang lalu,
 pengalaman harian yang pelajar lalui.
• Pengetahuan dan pengalaman ini harus ada
 kaitan dengan topik yang akan diajar.
                        11
Langkah 6: Menyusun Pengalaman
     Pembelajaran
• Isi kandungan perlu teratur dan tersusun.
 Begitu juga dengan aktiviti pembelajaran.
 Tahap kebolehan pelajar perlu diambil kira
 dalam melaksanakan sesuatu aktiviti
 pembelajaran.
• Menggunakan pengalaman pelajar, teknik
 generalisasi.

                      12
Langkah 7: Menentukan Apa dan
  bagaimana Menilai kurikulum
• Perancangan kurikulum perlu
 mengenalpasti apakah objektif yang
 dicapai. Prosedur penilaian perlu
 diperuntukan oleh guru dan pelajar.
• Penilaian boleh dinilai dengan memberi
 kuiz atau ujian.


                      13
CONTOH PENGAJARAN TAJUK PROMOSI
•  Guru beri penyelesai cadangan iaitu jenis promosi yang sesuai bagi
  memperkembangkan peniagaan
•  Contoh: Perniagaan Jenis Borong
•  Pelajar dibahagikan kepada kumpulan , kumpulan akan
  mencadangkan jenis-jenis promosi yang sesuai untuk perniagaan
  mereka.
•  Pelajar diminta menyatakan kategori jenis promosi yang sesuai bagi
  mengembangkan perniagaan .
•  Pelajar buat kategori/klasifikasi dan melabel promosi.
•  Peranan guru hanya menjadi fasilitator dengan mengajukan soalan
  untuk membimbing pelajar bergerak dari satu kumpulan ke
  kumpulan lain.
•  Guru perlu mengawal bagaimana pelajar memproses maklumat dan
  mengajukan soalan-soalan yang bersesuaian
•  Tugas utama guru adalah untuk memastikan tahap kesediaan
  pelajar dari segi kognitif untuk menjalankan tugasan yang diberi

                                  14
Rumusan
•  Guru dapat merancang P&P dengan membahagikan
   topik kepada generalisasi, konsep dan fakta-fakta yang
   sesuai untuk menentukan kaedah pengajaran yang
   sesuai.
•  Oleh yang demikian,
  i.  Kemahiran berfikir boleh diajar
  ii. Penglibatan murid hendaklah ditekankan untuk
     perkembangan mental
  iii. Sikap dan minat menentukan tahap pemikiran
  iv. Peluang untuk perkembangan pemikiran terdapat pada setiap
     mata pelajaran
  v. Setiap murid berupaya berfikir Strategi pengajaran mesti
     berkesan untuk meningkatkan daya pemikiran murid


                                15
Rujukan
1.  Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz. (2004).
    Pedagogi Asas Pendidikan. Kuala Lumpur: Kayazano
    Enterprise.

2.  http://en.wikipedia.org/wiki/Hilda_Taba

3.  http://www.sabah.edu.my/skpmtdon/notes/Teori%20&%20M

4.  http://dspace.fsktm.um.edu.my/bitstream/1812/419/2/bab%2
                                16

More Related Content

What's hot

2. edup2023 psikologi pendidikan
2. edup2023  psikologi pendidikan2. edup2023  psikologi pendidikan
2. edup2023 psikologi pendidikanNancyKuak
 
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknanoorfarahanahmohdnoo
 
Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi
Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan StrategiPendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi
Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategiazirah azizul
 
Model Tyler (PPT)
Model Tyler (PPT)Model Tyler (PPT)
Model Tyler (PPT)khai naem
 
Gaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn
Gaya Pembelajaran Model Dunn & DunnGaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn
Gaya Pembelajaran Model Dunn & DunnSALWANIERAZLI
 
Akauntabiliti guru
Akauntabiliti guruAkauntabiliti guru
Akauntabiliti guruibnussomad
 
Rubrik Analitik dan Holistik.pptx
Rubrik Analitik dan Holistik.pptxRubrik Analitik dan Holistik.pptx
Rubrik Analitik dan Holistik.pptxMahmudAhmad21
 
Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran
Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan PembelajaranNota Padat EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran
Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan PembelajaranAhmad Fahmi
 
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...Syrvison Goh
 
MODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSR
MODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSRMODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSR
MODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSRirna zuzy
 
Media pengajaran
Media pengajaranMedia pengajaran
Media pengajaranTien Yu Yu
 
Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi Suhaiza Shuib
 
Ciri-ciri Guru Yang Efektif
Ciri-ciri Guru Yang EfektifCiri-ciri Guru Yang Efektif
Ciri-ciri Guru Yang EfektifFauzan Zain
 
Pendekatan Eklektik dan Komunikatif
Pendekatan Eklektik dan KomunikatifPendekatan Eklektik dan Komunikatif
Pendekatan Eklektik dan Komunikatifcg.Teha Amran
 
Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan
Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesanPerancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan
Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesanZue Shari
 
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
2. Pengurusan Dan Perkembangan KurikulumArthur Jupong
 

What's hot (20)

2. edup2023 psikologi pendidikan
2. edup2023  psikologi pendidikan2. edup2023  psikologi pendidikan
2. edup2023 psikologi pendidikan
 
Metakognitif
MetakognitifMetakognitif
Metakognitif
 
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
 
Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi
Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan StrategiPendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi
Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi
 
Model Tyler (PPT)
Model Tyler (PPT)Model Tyler (PPT)
Model Tyler (PPT)
 
Model taba
Model tabaModel taba
Model taba
 
Gaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn
Gaya Pembelajaran Model Dunn & DunnGaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn
Gaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn
 
Akauntabiliti guru
Akauntabiliti guruAkauntabiliti guru
Akauntabiliti guru
 
Pemikiran dalam Psikologi Pendidikan
Pemikiran dalam Psikologi PendidikanPemikiran dalam Psikologi Pendidikan
Pemikiran dalam Psikologi Pendidikan
 
Rubrik Analitik dan Holistik.pptx
Rubrik Analitik dan Holistik.pptxRubrik Analitik dan Holistik.pptx
Rubrik Analitik dan Holistik.pptx
 
Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran
Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan PembelajaranNota Padat EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran
Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran
 
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
 
Model tyler
Model tylerModel tyler
Model tyler
 
MODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSR
MODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSRMODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSR
MODEL PEMBINAAN KURIKULUM DAN KSSR
 
Media pengajaran
Media pengajaranMedia pengajaran
Media pengajaran
 
Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi
 
Ciri-ciri Guru Yang Efektif
Ciri-ciri Guru Yang EfektifCiri-ciri Guru Yang Efektif
Ciri-ciri Guru Yang Efektif
 
Pendekatan Eklektik dan Komunikatif
Pendekatan Eklektik dan KomunikatifPendekatan Eklektik dan Komunikatif
Pendekatan Eklektik dan Komunikatif
 
Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan
Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesanPerancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan
Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan
 
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
2. Pengurusan Dan Perkembangan Kurikulum
 

Similar to Model taba

Model Pembelajaran
Model PembelajaranModel Pembelajaran
Model Pembelajarankurnia1hebat
 
3. Penyusunan Modul Ajar.pptx
3. Penyusunan Modul Ajar.pptx3. Penyusunan Modul Ajar.pptx
3. Penyusunan Modul Ajar.pptxnanda343568
 
Penyusunan Modul Ajar untuk guru dan .pdf
Penyusunan Modul Ajar untuk guru dan .pdfPenyusunan Modul Ajar untuk guru dan .pdf
Penyusunan Modul Ajar untuk guru dan .pdfAriefFadlillah
 
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptx
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptxPembelajaran Terdeferensiasi.pptx
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptxErwinHariKurniawan2
 
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptx
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptxPembelajaran Terdeferensiasi.pptx
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptxErwinHariKurniawan2
 
3.2 Model-Model Pembelajaran.pptx
3.2 Model-Model Pembelajaran.pptx3.2 Model-Model Pembelajaran.pptx
3.2 Model-Model Pembelajaran.pptxMuhamadHariyadi2
 
3. E. .Penyusunan Modul Belajar.pptx
3. E. .Penyusunan Modul Belajar.pptx3. E. .Penyusunan Modul Belajar.pptx
3. E. .Penyusunan Modul Belajar.pptxdwirahmadani8
 
MODEL,TEKNIK,METODE,PENDEKATAN,STRATEGI DAN MEDIA DALAM PTK.pptx
MODEL,TEKNIK,METODE,PENDEKATAN,STRATEGI DAN MEDIA DALAM PTK.pptxMODEL,TEKNIK,METODE,PENDEKATAN,STRATEGI DAN MEDIA DALAM PTK.pptx
MODEL,TEKNIK,METODE,PENDEKATAN,STRATEGI DAN MEDIA DALAM PTK.pptxssuser88b07c
 
Teknologi pendidikan
Teknologi pendidikanTeknologi pendidikan
Teknologi pendidikanrhynie
 
Edup 3033: Kaedah Pedagogi Masa Kini
Edup 3033: Kaedah Pedagogi Masa KiniEdup 3033: Kaedah Pedagogi Masa Kini
Edup 3033: Kaedah Pedagogi Masa KiniNorasyiqinShaif
 
PPA_Penentuan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
PPA_Penentuan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)PPA_Penentuan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
PPA_Penentuan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)Kholifatun azizah
 
2.5 model pembelajaran INQUIRY LEARNING
2.5 model pembelajaran INQUIRY LEARNING2.5 model pembelajaran INQUIRY LEARNING
2.5 model pembelajaran INQUIRY LEARNINGDenny Boy
 
Pengembangan desain instruksional pai siti khadijah
Pengembangan desain instruksional pai siti khadijahPengembangan desain instruksional pai siti khadijah
Pengembangan desain instruksional pai siti khadijahDrs. HM. Yunus
 
Pembelajaran berbasis masalah
Pembelajaran berbasis masalahPembelajaran berbasis masalah
Pembelajaran berbasis masalahIg Fandy Jayanto
 
Siti asmawati (kurikulum dan pembelajaran dalam paradigma baru)
Siti asmawati (kurikulum dan pembelajaran dalam paradigma baru)Siti asmawati (kurikulum dan pembelajaran dalam paradigma baru)
Siti asmawati (kurikulum dan pembelajaran dalam paradigma baru)siti asmawati
 
Konsep KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)
Konsep KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)Konsep KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)
Konsep KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)drhajarmn
 
RAMLIA_AKSI NYATA.pdf
RAMLIA_AKSI NYATA.pdfRAMLIA_AKSI NYATA.pdf
RAMLIA_AKSI NYATA.pdfMhailkDublado
 
MATERI WORSHO PLPG 2013 Rayon 126 Kendari
MATERI WORSHO PLPG 2013 Rayon 126 KendariMATERI WORSHO PLPG 2013 Rayon 126 Kendari
MATERI WORSHO PLPG 2013 Rayon 126 KendariFKIP UHO
 

Similar to Model taba (20)

Model Pembelajaran
Model PembelajaranModel Pembelajaran
Model Pembelajaran
 
3. Penyusunan Modul Ajar.pptx
3. Penyusunan Modul Ajar.pptx3. Penyusunan Modul Ajar.pptx
3. Penyusunan Modul Ajar.pptx
 
Penyusunan Modul Ajar untuk guru dan .pdf
Penyusunan Modul Ajar untuk guru dan .pdfPenyusunan Modul Ajar untuk guru dan .pdf
Penyusunan Modul Ajar untuk guru dan .pdf
 
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptx
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptxPembelajaran Terdeferensiasi.pptx
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptx
 
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptx
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptxPembelajaran Terdeferensiasi.pptx
Pembelajaran Terdeferensiasi.pptx
 
3.2 Model-Model Pembelajaran.pptx
3.2 Model-Model Pembelajaran.pptx3.2 Model-Model Pembelajaran.pptx
3.2 Model-Model Pembelajaran.pptx
 
3. E. .Penyusunan Modul Belajar.pptx
3. E. .Penyusunan Modul Belajar.pptx3. E. .Penyusunan Modul Belajar.pptx
3. E. .Penyusunan Modul Belajar.pptx
 
MODEL,TEKNIK,METODE,PENDEKATAN,STRATEGI DAN MEDIA DALAM PTK.pptx
MODEL,TEKNIK,METODE,PENDEKATAN,STRATEGI DAN MEDIA DALAM PTK.pptxMODEL,TEKNIK,METODE,PENDEKATAN,STRATEGI DAN MEDIA DALAM PTK.pptx
MODEL,TEKNIK,METODE,PENDEKATAN,STRATEGI DAN MEDIA DALAM PTK.pptx
 
Teknologi pendidikan
Teknologi pendidikanTeknologi pendidikan
Teknologi pendidikan
 
Edup 3033: Kaedah Pedagogi Masa Kini
Edup 3033: Kaedah Pedagogi Masa KiniEdup 3033: Kaedah Pedagogi Masa Kini
Edup 3033: Kaedah Pedagogi Masa Kini
 
PPA_Penentuan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
PPA_Penentuan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)PPA_Penentuan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
PPA_Penentuan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
 
2.5 model pembelajaran INQUIRY LEARNING
2.5 model pembelajaran INQUIRY LEARNING2.5 model pembelajaran INQUIRY LEARNING
2.5 model pembelajaran INQUIRY LEARNING
 
Konsep KBAT
Konsep KBATKonsep KBAT
Konsep KBAT
 
Topik 3
Topik 3Topik 3
Topik 3
 
Pengembangan desain instruksional pai siti khadijah
Pengembangan desain instruksional pai siti khadijahPengembangan desain instruksional pai siti khadijah
Pengembangan desain instruksional pai siti khadijah
 
Pembelajaran berbasis masalah
Pembelajaran berbasis masalahPembelajaran berbasis masalah
Pembelajaran berbasis masalah
 
Siti asmawati (kurikulum dan pembelajaran dalam paradigma baru)
Siti asmawati (kurikulum dan pembelajaran dalam paradigma baru)Siti asmawati (kurikulum dan pembelajaran dalam paradigma baru)
Siti asmawati (kurikulum dan pembelajaran dalam paradigma baru)
 
Konsep KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)
Konsep KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)Konsep KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)
Konsep KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi)
 
RAMLIA_AKSI NYATA.pdf
RAMLIA_AKSI NYATA.pdfRAMLIA_AKSI NYATA.pdf
RAMLIA_AKSI NYATA.pdf
 
MATERI WORSHO PLPG 2013 Rayon 126 Kendari
MATERI WORSHO PLPG 2013 Rayon 126 KendariMATERI WORSHO PLPG 2013 Rayon 126 Kendari
MATERI WORSHO PLPG 2013 Rayon 126 Kendari
 

Model taba

 • 1. Hilba Taba 1962 • Diperkenal oleh Hilba Taba pada tahun 1962 • Taba lahir di desa kecil Kooraste, Estonia. • Hilda Taba memulakan pendidikannya di Sekolah Paroki Kanepi. Beliau kemudian belajar di Võru's Girls 'Grammar School dan mendapatkan gelaran sarjana dalam Bahasa Inggeris dan Falsafah di Universiti Tartu. • Beliau menyambung pelajaran Master Degree di Bryn Mawr College Pennsylvania pada tahun 1927 dan Teachers College di Columbia University (Ph.D. 1932) Sumber rujukan: http://en.wikipedia.org/wiki/Hilda_Taba 1
 • 2. Model Taba • Menekankan proses pemikiran induktif dalam P&P • Menggunakan pendekatan grass-root (guru) iaitu perancangan pengajaran mesti direkabentuk oleh guru. • Penyusunan bahan-bahan pengajaran dalam sesuatu sistem yang sesuai yang dapat meningkatkan kemahiran berfikir. • Menerangkan bahawa seseorang pelajar melakukan operasi kognitif ke atas bahan pengajaran • Merupakan kaedah yang berkesan untuk mengajar kandungan kurikulum dalam bentuk generalisasi dan diskriminasi. • Sumber rujukan: http://www.sabah.edu.my/skpmtdon/notes/Teori%20&%20Model %20P&P.pdf 2
 • 3. Generalisasi • Pelajar membuat generalisasi selepas berjaya mengorganisasi data • Pelajar membuat generalisasi hanya setelah maklumat / data-data disusun dengan sempurna. • Pelajar boleh dibawa menghala ke arah membuat generalisasi melalui pembinaan konsep dan strategi mendapat konsep. DATA KONSEP GENERALISASI 3
 • 4. Andaian Berfikir • Menurut Joyce dan Well, Taba menggunakan 3 andaian utama dalam membina model pengajarannya: i. Pemikiran boleh diajar ii. Pemikiran adalah transaksi yang aktif antara individu dan data. iii. Proses Berfikir melibatkan urutan yang mengikut peraturan Sumber rujukan: Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz. (2004). Pedagogi Asas Pendidikan. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise. 4
 • 5. Strategi Pengajaran Pembentukan •menyenaraikan data Konsep •mengumpulkan dan mengkategorikan •menyusunkan kategori Mengintepretasikan •membuat diskriminasi antara data dalam kategori Data yang berlainan •membuat rumusan daripada pemerhatian Pengaplikasian •menganalisis sesuatu masalah Prinsip •meramalkan penyelesaian masalah penyelesaian masalah interpersonal Interpretasi, membincangkan dan membuat pertimbangan nilai Perasaan, Sikap dan Nilai 5
 • 6. Langkah-langkah model Taba 1. Diagnasis Keperluan 2.Membentuk 7. Menentukan Apa dan Bagaimana Menilai Objektif Langkah-langkah 6. Penyusunan 3. Memilih Pengalaman Isi Kandungan Pembelajaran 5. Pemilihan 4. Penyusunan Pengalaman Kandungan Pembelajaran Sumber Rujukan:http://dspace.fsktm.um.edu.my/bitstream/1812/419/2/bab%201-3.pdf 6
 • 7. Langkah 1: Diagnosis Keperluan • Memerlukan proses mereka bentuk kurikulum dengan mengenalpasti keperluan pelajar iaitu mereka yang menjadi target kurikulum yang dirancang. • Mewujukan kesedian belajar dengan merancang isi pelajaran mengikut kebolehan pelajar serta susunan yang sesuai. 7
 • 8. Langkah 2: Membentuk Objektif • Selepas mengenalpasti keperluan yang diambil perhatian objektif untuk kurikulum perlu dibentuk. • Contoh: • Di akhir pembelajaran pelajar boleh menerangkan ciri-ciri setiap jenis promosi. 8
 • 9. Langkah 3: Memilih Isi Kandungan • Objektif yang dipilih atau yang dibentuk adalah berdasarkan mata pelajaran dan kandungan kurikulum. • Berdasarkan Huraian Sukatan Pembelajaran. 9
 • 10. Langkah 4: Menyusun Kandungan • Perancangan kurikulum tidak hanya memilih isi kandungan, tetapi mesti mengaturnya secara tersusun dengan mengambil kira kemantangan pelajar, percapaian pelajar dan minat pelajar. 10
 • 11. Langkah 5: Memilih Pengalaman Pembelajaran • Isi kandungan mesti disampai kepada pelajar dan isi kandungan perlu menarik perhatian pelajar. Kaedah pengajaran guru mesti melibatkan pelajar dengan isi kandungan. • Dengan menggunakan pengalaman pelajar atau pengetahuan sedia ada untuk mengaitkan dengan pelajaran baru seperti topik yang lalu, pengalaman harian yang pelajar lalui. • Pengetahuan dan pengalaman ini harus ada kaitan dengan topik yang akan diajar. 11
 • 12. Langkah 6: Menyusun Pengalaman Pembelajaran • Isi kandungan perlu teratur dan tersusun. Begitu juga dengan aktiviti pembelajaran. Tahap kebolehan pelajar perlu diambil kira dalam melaksanakan sesuatu aktiviti pembelajaran. • Menggunakan pengalaman pelajar, teknik generalisasi. 12
 • 13. Langkah 7: Menentukan Apa dan bagaimana Menilai kurikulum • Perancangan kurikulum perlu mengenalpasti apakah objektif yang dicapai. Prosedur penilaian perlu diperuntukan oleh guru dan pelajar. • Penilaian boleh dinilai dengan memberi kuiz atau ujian. 13
 • 14. CONTOH PENGAJARAN TAJUK PROMOSI • Guru beri penyelesai cadangan iaitu jenis promosi yang sesuai bagi memperkembangkan peniagaan • Contoh: Perniagaan Jenis Borong • Pelajar dibahagikan kepada kumpulan , kumpulan akan mencadangkan jenis-jenis promosi yang sesuai untuk perniagaan mereka. • Pelajar diminta menyatakan kategori jenis promosi yang sesuai bagi mengembangkan perniagaan . • Pelajar buat kategori/klasifikasi dan melabel promosi. • Peranan guru hanya menjadi fasilitator dengan mengajukan soalan untuk membimbing pelajar bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan lain. • Guru perlu mengawal bagaimana pelajar memproses maklumat dan mengajukan soalan-soalan yang bersesuaian • Tugas utama guru adalah untuk memastikan tahap kesediaan pelajar dari segi kognitif untuk menjalankan tugasan yang diberi 14
 • 15. Rumusan • Guru dapat merancang P&P dengan membahagikan topik kepada generalisasi, konsep dan fakta-fakta yang sesuai untuk menentukan kaedah pengajaran yang sesuai. • Oleh yang demikian, i. Kemahiran berfikir boleh diajar ii. Penglibatan murid hendaklah ditekankan untuk perkembangan mental iii. Sikap dan minat menentukan tahap pemikiran iv. Peluang untuk perkembangan pemikiran terdapat pada setiap mata pelajaran v. Setiap murid berupaya berfikir Strategi pengajaran mesti berkesan untuk meningkatkan daya pemikiran murid 15
 • 16. Rujukan 1. Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz. (2004). Pedagogi Asas Pendidikan. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise. 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Hilda_Taba 3. http://www.sabah.edu.my/skpmtdon/notes/Teori%20&%20M 4. http://dspace.fsktm.um.edu.my/bitstream/1812/419/2/bab%2 16