rancangan pengajaran harian

5,365 views

Published on

sharing is caring..

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
256
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

rancangan pengajaran harian

 1. 1. PENGENALANRancangan Pengajaran Harianmerupakan satu dokumen rasmipenting kepada seorang guruprofesional yang perlu disediakansebelum sesuatu pengajarandilaksanakan.
 2. 2. Seorang guru perlu menguasaikemahiran merancang rancanganpengajaran yang akan dilaksanakandengan berkesan.
 3. 3. Kejayaan sesuatu pengajaran yangdisampaikan oleh guru di dalam kelasbergantung sepenuhnya kepadakebijaksanaan guru membuatperancangan dan persediaan rapisebelum memulakan sesi pengajaran.
 4. 4. Sebagai seorang guru profesional ,kemahiran merancang dan menulisRancangan Pengajaran Harian amatpenting dan sesuai dengan tugas gurusebagai pengurus bilik darjah
 5. 5. Apabila seseorang guru dapat membinaRancangan Pengajaran Hariannyasendiri bermakna beliau telah dapatmenguasai isii kandungan, kaedahpengajaran serta dapat meramalkaniklim bilik darjah yang akandihadapinya.
 6. 6. DEFINISIDidefinisikan sebagai penulisantentang kaedah pelaksanaan prosespengajaran dan pembelajaran bagi satumatapelajaran pada sesuatu haritertentu menggunakan format-formatyang telah ditetapkan
 7. 7. KEPENTINGAN RANCANGANPENGAJARAN HARIAN (RPH) 1. Merancang pengajaran guru danpembelajaran murid dengan teliti agarmenepati sukatan/standard pengajaranyang ditetapkan.2. Menggunakan masa pengajaransecara optimum.
 8. 8. 3. Menyediakan satu siri aktiviti untukmembantu murid mencapai hasilpembelajaran , meningkatkankemahiran yang dikehendakki,menerap nilai-nilai murni dan prosespenilaian yang terancang.4. Persediaan mengajar juga dapatmembantu guru mengingati isipelajaran yang hendak disampaikantanpa sebarang keraguan
 9. 9. 5. Menyedia bahan bantu mengajar(BBM) dan strategi, kaedah dan teknikpengajaran yang perlu untukmenyampaikan sesuatu isi pelajarandengan berkesan sesuai dengan tahapkemahiran murid.6. Mengembangkan langkah aktivitipengajaran secara lancar, tersusun dansistematik
 10. 10. 7. Guru dapat meramal situasi di dalamkelas seterusnya membuat persediaanlangkah-langkah untuk mengatasimasalah.8. Meningkatkan keyakinan diri gurusemasa proses pengajaran berlangsung.
 11. 11. 9. Memberi peluang kepada gurupengganti mengambil alih tugaspengajaran dengan mudah danberkesan.10. Pemantauan dan bimbingan olehpihak pengurusan sekolah dapatdilaksanakan melalui RancanganPengajaran Harian yang disediakansecara eksplisit oleh guru matapelajaran .
 12. 12. FORMAT RANCANGANPENGAJARAN HARIAN KBSR TARIKH MASA KELAS BILANGAN MURID MATA PELAJARAN TAJUK/TOPIK OJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PENGETAHUAN SEDIA ADA KEMAHIRAN BERFIKIR PENERAPAN NILAI SUMBER
 13. 13. KOMPONEN/LANGKAHISI/KEMAHIRAN/KONSEPAKTIVITIP & PCATATAN(NILAI/KBKK/BBM)SET INDUKSI(…. MINIT)PERKEMBANGANLANGKAH ----(…. MINIT)(mungkin beberapalangkah)PENUTUP(…..MINIT)
 14. 14. PENERANGAN FORMAT RANCANGANPENGAJARAN HARIAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN satu pernyataan ringkas dan tepat yangingin dicapai oleh guru selepas tamat sesipengajaran. Objektif pengajaran perlulahspesifik, boleh diukur (measurable), bolehdicapai (attainable) sebenar dan relevan(realistic and relevant)
 15. 15. Objektif ammerujuk kepada pencapaian muridsecara umum yang ingin dicapaiObjektif khasmerujuk kepada pencapaian isipelajaran dan kemahiran khusus yangingin dicapai oleh guru dalam satutempoh pengajaran .
 16. 16. HASIL PEMBELAJARAN Merupakan satu keteranganmengenai apa yang akan dicapai dandilaksanakan oleh murid untukmembentuk asas sesuatu inferensterhadap sesi pembelajaran yangdilaksanakan dalam bentukpengetahuan, kemahiran dan nilai..
 17. 17. Elemen-elemen Hasil Pembelajaran i. Spesifik – Menyatakan dengan jelas apa yangguru rancang agar dicapai oleh murid . Contoh :menyebut, menulis, menyenarai, mengklasifikan ii. Boleh diukur – Menyatakan dengan jelas tahaphasil pembelajaran dan kemahiran yang perludicapai oleh murid. Contoh: dua dari lima soalan. iii. Boleh dicapai – Menyatakan hasil yang ingindicapai adalah munasabah mengikut tahapkebolehan murid menggunakan bahan-bahanbantu mengajar yang disediakan dalam tempohmasa yang ditetapkan.
 18. 18. PENGETAHUAN SEDIA ADAMerujuk kepada pengetahuan dankemahiran berkaitan topik yang telahdimiliki atau telah dikuasai oleh muridsebelum sesi pengajaran bermula.
 19. 19. KEMAHIRAN BERFIKIR Merujuk kepada pembentukan idea,penyusunan maklumat, kebolehanmembentuk konsep atau memberi sebab.Proses menggunakan minda sama ada untukmencari makna dan pemahaman terhadapsesuatu, membuat pertimbangan dankeputusan serta menyelesaikan masalah. Contoh: mencirikan, membanding,mengumpul dan mengelas, membuat urutan,menilai, menghubungkait dll.

×