Bidang tugas2013

575 views

Published on

bidang tugas

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
575
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bidang tugas2013

 1. 1. BAB 7 PANDUAN BIDANG TUGAS 1
 2. 2. 1 PENGETUA (DG48/DG52/DG54) Bidang Tugas 1 2 3 4 Bertanggungjawab dalam hal pengurusan, pentadbiran dan kewangan sekolah Bertanggungjawab dalam peningkatan kurikulum, hal ehwal murid dan kokurikulum serta memastikan perlaksanaannya selaras dengan dasar Kementerian Pelajaran. Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi-agensi luar. Mengajar sebilangan waktu mengikut pekeliling 3/67 tahun 1962 (pindaan) Senarai Tugas 1 Pengurusan Dan Pentadbiran Bertanggungjawab secara langsung dalam pengurusan perjawatan dan perkhidmatan guru dan staf sokongan di sekolah seperti berikut; 1.1 Menjalankan prosedur perlantikan dan pengesahan dalam jawatan guru dan staf sokongan 1.2 Menjalankan prosedur perlantikan ke jawatan yang lebih tinggi 1.3 Menjalankan prosedur menamakan perkhidmatan, perletakan jawatan, penggantungan jawatan dan persaraan. 1.4 Memastikan perlaksanaan dan langkah-langkah pengambilan perkhidmatan dan kursus dalam jawatan 1.5 Mengambil langkah-langkah tertentu yang berhubungan dengan cuti 1.6 Mewujudkan struktur organisasi sekolah bagi menentukan pembahagian kerja dan tugas guru dan taf sokongan sekolah dan pejabat 1.7 Menyediakan senarai tugas guru dan staf sokongan 1.8 Menyimpan dan menyelenggarakan rekod-rekod peribadi guru dan staf sokongan 1.9 Menyediakan Laporan Prestasi Tahunan/berkala dan Laporan Sulit Khas/Laporan Prestasi Khas 1.10 Menentukan sistem penyelengaraan fail yang teratur 1.11 Meluluskan permohonan penggunaan bangunan dan kemudahan lain yang terdapat di sekolah 1.12 Merancang dan menentukan perlaksanaan Takwim Sekolah 1.13 Menentukan data maklumat disediakan mengikut jadual 1.14 Menjadi Pengerusi Lembaga Tatatertib Sekolah 1.15 Menjadi Penasihat PIBG 1.16 Mempengerusikan mesyuarat tertentu diperingkat sekolah 1.17 Menghadiri mesyuarat-mesyuarat di Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Johor, Pejabat Pelajaran Daerah dan di Jabatan-Jabatan Kerajaan yang lain. 2. Kewangan 2.1 Menyediakan anggaran belanjawan sekolah 2.2 Menguruskan tuntutan pembayaran perkapita dan lain-lain geran. 2.3 Menentukan segala kutipan (yuran dan sewa) dan lain-lain sumber pendapatan dibuat dengan sempurna 2.4 Merancang dan menyempurnakan urusan pembayaran gaji 2.5 Merancang dan mengurus segala perbelanjaan dan pendapatan: PTJ, akaun Kerajaan dan SUWA 2.6 Mengurus dan menyelenggara Buku Tunai untuk akaun Kerajaan, SUWA dan Panjar Wang Runcit. 2.7 Menyempurnakan segala persediaan untuk audit akaun sekolah 2.8 Menyempurnakan segala urusan yang berkaitan dengan biasiswa para pelajar 2.9 Menjadi Pengerusi Lembaga Tender/Sebut harga sekolah 2.10 Menentukan buku-buku stok diselenggarakan dengan kemaskini 2.11 Memperakukan segala tuntutan perjalanan, peperiksaan, elaun lebih masa wang runcit dll 2
 3. 3. 2.12 Menentukan tatacara hapus kira stok dibuat dengan sempurna 2.13 Pengerusi Jawatankuasa Kewangan Sekolah 3. Fizikal Dan Pembangunan Sekolah 3.1 3.2 3.3 3.4 4. Menjalankan pengawasan fizikal sekolah Mengambil langkah-langkah penyelengaraan bangunan dan kawasan sekolah Merancang dan menguruskan perlaksanaan projek-projek pembangunan kecil Merancang pertambahan fizikal sekolah jika ada dan jika perlu Perkembangan Staf 4.1 Merancang dan melaksanakan program atau kursus bagi pemajuan guru dan staf sokongan, sama ada ‘In House Training’ atau mengambil/mengadakan kursus luar. 5. Kurikulum 5.1 Menentukan perlaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan 5.2 Menentukan perlaksanaan Sukatan Pelajaran yang ditentukan atau ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia 5.3 Merancang dan menetukan perlaksanaan kurikulum di sekolah berjalan dengan sempurna 5.4 Menetukan mata pelajaran elektif 5.5 Menubuhkan Panitia Mata Pelajaran, Jawatankuasa Kurikulum Sekolah dan lain-lain yang difikirkan perlu. 5.6 Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum 5.7 Menentukan wujud pusat sumber dan merancang perkembangannya 5.8 Melaksanakan Perancangan Strategik sekolah 5.9 Menyemak buku rekod mengajar PK, PKHEM, PK Koku, GKMP dan Guru Kaunseling 5.10 Mengkaji Laporan Jemaah Nazir untuk diambil tindakan 6. Kokurikulum 6.1 Menentukan penubuhan persatuan dan kelab, sukan dan permainan dan unit pakaian seragam 6.2 Menentukan unit-unit kokurikulum berjalan dengan aktif, baik dan sempurna 6.3 Menentukan perkembangan potensi pelajar dalam bidang-bidang di atas. 7. Hal Ehwal Murid 7.1 7.2 7.3 7.4 Menubuhkan Lembaga Disiplin Pelajar Menetapkan satu peraturan sekolah Menubuhkan satu Lembaga Pengawas Sekolah Menentukan perjalanan 7.1, 7.2 dan 7.3 di atas dilaksanakan dengan baik dan sempurna serta adil 7.5 Bagi keselesaan dan kebajikan pelajar-pelajar, perkhidmatan-perkhidmatan seperti di bawah perlu diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik. 7.5.1 Bimbingan dan Kaunseling 7.5.2 Kesihatan 7.5.3 Biasiswa 7.5.4 Keselamatan 7.5.5 Rekreasi 7.5.6 Guru-Guru Penasihat 8. Pengawasan Dan Penyeliaan 8.1 Menjadi tugas Pengetua membuat penyeliaan terhadap pembelajaran dan pengajaran di sekolah 3
 4. 4. 8.2 Bertanggungjawab membimbing Penolong Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan HEM, Penolong Kanan Kokurikulum, Penyelia Petang dalam tugas-tugas mereka serta guruguru dan staf sokongan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dengan cekap dan berkesan. 8.3. Pengawasan dan penyeliaan ini adalah untuk tujuan penilaian prestasi mereka pada hujung tahun. 2 PENOLONG KANAN PENTADBIRAN Bidang Tugas 1. 2. 3. 4. 5. Menjalankan tugas-tugas Pengetua sewaktu ketiadaan Pengetua Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal kurikulum, pentadbiran, hubungan masyarakat dan keselamatan Membantu Pengetua menyelia dan meneliti proses pengajaran Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengajaran sekolah Senarai Tugas 1. Kurikulum 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Menentukan perlaksanaan bidang pengajaran Menentukan rancangan pelajaran harian dan tahunan Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran Membantu penyeliaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber pendidikan Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendididkan Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru pelatih, guru yang baru mengajar dan guru sandaran tidak terlatih dalam menjalankan tugas harian mereka. 1.7 Membantu merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan penilaian dan peperiksaan serta mencadangkan tindakan susulan. 1.8 Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemilihan 1.9 Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan pelajaran Johor dan Kementerian Pelajaran. 1.10 Membantu dalam pemilihan buku teks, bahan Pusat Sumber dan buku-buku bacaan. 1.11 Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta jadual guru ganti 2. Pengurusan 2.1 Membantu menentukan beban tugas guru dan staf sokongan sekolah. 2.2 Membantu menyemak dan mengawas kedatangan guru dan staf sokongan 2.3 Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan untuk guru serta staf sokongan 2.4 Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data/maklumat 2.5 Membantu merancang, menyelia dan mengawasi perlaksanaan Takwim Sekolah 2.6 Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan 2.7 Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah 2.8 Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan audit tahunan 2.9 Menyelaras semua jenis kutipan yuran 2.10 Menjadi penandatangan kedua cek sekolah 2.11 Membantu menyelia surat-surat sekolah 2.12 Menjaga dan menyemak stok/inventori peralatan sekolah 2.13 Mengurus dan menilai prestasi guru dan staf sokongan 3. Pembangunan Diri Pelajar 3.1 Membantu merancang langkah-langkah keselamatan 4
 5. 5. 3.2 Membantu merancang, melaksana Latihan Pengosongan Bangunan/Latihan Kebakaran dan kegiatan seumpamanya. 3.3 Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar 3.4 Membantu menyemak/menandatangani Buku Laporan Adab Belajar 4. Pembangunan Organisasi 4.1 Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat 4.2 Mengadakan kursus/latihan untuk guru dan staf sokongan 5. Pembangunan Kendiri 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu Menghadiri kursus, seminar dan bengkel Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D) Menghasilkan artikal-artikal bidang ikhtisas dan pengurusan Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya 5.6 Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan. 6. Tugas-Tugas Lain 6.1 Menanggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa 6.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari semasa ke semasa 3. PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID Bidang Tugas 1. 2. 3. 4. 5. Menjalankan tugas-tugas Pengetua sewaktu ketiadaan Pengetua dan penolong Kanan Pentadbiran Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal disiplin, bimbingan dan kaunseling, keselamatan dan kebajikan pelajar, kesihatan, buku teks, biasiswa, perayaan sekolah, kantin sekolah, kebersihan dan keceriaan sekolah. Membantu Pengetua menyelia dan menilai aktiviti seperti dalam perkara 3 di atas. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Senarai Tugas 1. Pembangunan Diri Murid 1.1 Disiplin 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 Menetukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murni Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan Menjadi ketua guru penasihat Lembaga Pengawas Sekolah Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturan tatatertib dan salahlaku Menyelaras dan menyediakan rekod dan laporan disiplin murid. 1.2 Bimbingan Dan Kaunseling 1.2.1 Merancang dan menyelaras program Bimbingan dan Kaunseling 5
 6. 6. 1.2.2 1.2.3 1.2.4 bersama-sama dengan guru Bimbingan dan Kaunseling. Menyelaras dan menyediakan rekod kaunseling murid serta menyediakan laporan yang diperlukan. Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar Merancang dan melaksanakan program dan oreantasi bagi pelajarpelajar baru 1.3 Program Perlindungan Murid 1.3.1 1.3.2 Merancang dan menyelaras program penyalahgunaan dadah dan program lain di peringkat sekolah. Memastikan langkah-langkah keselamatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan 1.4 Kesihatan 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 Mengurus kemudahan rawatan pelajar Memastikan program-program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna. Menguruskan Kad 001/002 dan Rekod Kesihatan Pelajar. Menyelaras penyeliaan kantin sekolah Menyelaras aktiviti kesihatan pelajar 1.5 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 1.5.1 1.5.2 1.5.3 Menyelaras pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapuskira buku tteks Menguruskan kutipan data, mengawal buku stok dan Bilik Operasi SPBT Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan skim pinjaman buku teks 1.6 Biasiswa Dan Bantuan 1.6.1 1.6.2 1.6.3 Menyelenggarakan perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan pelajar Mengemaskini rekod biasiswa dan bantuan Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa murid 1.7 Kebersihan, Keceriaan Dan Keindahan Sekolah 1.7.1 2. Membantu dalam merancang dan menyedia program bagi kebersihan, keceriaan dan keindahan sekolah Pengurusan 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Mengurus dan mengemaskini Buku Rekod Pendaftaran pelajar Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar Menguruskan pertukaran pelajar Menyemak buku kedatangan pelajar Menguruskan surat akuan, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah. 2.6 Menyemak Kad 001/002 dan Rekod Kesihatan Pelajar 2.7 Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. 2.8 Membantu merancang Takwim Sekolah 3. Pembangunan Organisasi 3.1 Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat 3.2 Mengadakan kursus/latihan untuk guru dan staf sokongan. 6
 7. 7. 4. Pembangunan Kendiri 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu Menghadiri kursus, seminar dan bengkel. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D). Menghasilkan artikal-artikal bidang ikhtisas dan pengurusan. Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya. 4.6 Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan. 5. Tugas-Tugas Lain 5.1 Menanggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa 5.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari semasa ke semasa 4. PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Bidang Tugas 1. 2. 3. 4. 5. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan lain. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam semua aktiviti kokurikulum iaitu sukan/permainan, kelab/persatuan dan unit berunifom, aktiviti koperasi sekolah dan penerbitan/percetakan Majalah Sekolah Membantu Pengetua menyelia dan menilai aktiviti dalam perkara 3 di atas. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Senarai Tugas 1. Kokurikulum 1.1 Sukan Dan Permainan 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan disemua peringkat Membantu merancang takwim sukan dan permainan sekolah. Mengurus pemilihan atlit sukan bagi mewakili sekolah Mengawal dan menilai setiap kegiatan sukan dan permainan supaya mencapai matlamatnya. 1.2 Kelab Dan Persatuan 1.2.1 1.2.2 Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik Memastikan perlaksanaan program kelab/persatuan berjalan mengikut jadual. 1.3 Unit Berunifom 1.3.1 1.3.2 1.3.4 Merancang strategi penglibatan unit berunifom Menyelaras perlaksanaan kegiatan unit berunifom sekolah Memastikan perlaksanaan program unit berunifom berjalan mengikut jadual 7
 8. 8. 1.4 Koperasi Sekolah 1.4.1 Menyelaras kegiatan-kegiatan berkaitan dengan Koperasi Sekolah 1.5 Penerbitan Dan Percetakan Majalah Sekolah 1.5.1 2. Membantu danmengurus segala hal yang berkaitan dengan penerbitan dan percetakan majalah sekolah dan seumpamanya Pengurusan 2.1 2.2 2.3 2.4 Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum. Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum. Menentukan langkah keselamatan dalam setiap aktiviti kokurikulum telah diambil. Menyelaras pembahagian pelajar dalam kumpulan/rumah sukan dan meningkatkan pencapaian/prestasi aktivit setiap rumah. 2.5 Menguruskan dan menyelia peralatan dan kemudahan kokurikulum. 2.6 Memastikan rekod-rekod dan data kokurikulum diselenggara dengan baik. 2.7 Mengenalpasti murid yang berpotensi untuk maju dalam bidang kokurikulum dan mengadakan program khas untuk mereka. 3. Pembangunan Organisasi 3.1 Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat 3.2 Mengadakan kursus/latihan untuk guru dan staf sokongan. 4. Pembangunan Kendiri 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu Menghadiri kursus, seminar dan bengkel. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D). Menghasilkan artikal-artikal bidang ikhtisas dan pengurusan. Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya. 4.6 Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan. 5. Tugas-Tugas Lain 5.1 Menanggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa 5.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari semasa kesemasa 5. GURU KANAN MATA PELAJARAN (KETUA BIDANG) Bidang Tugas 1. 2. 3. 4. Bertanggungjawab dalam hal kurikulum dan pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam perancangan dan pengurusan kokurikulum yang berkaitan dengan bidangnya. Membantu Pengetua menyelia dan menilai keberkesanan pembelajaran dan pengajaran yang berkaitan dengan bidangnya. Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar. 8
 9. 9. 5. 6. 7. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan pendidikan yang berkaitan bidangnya. Membantu Pengetua menyelaras dalam hal-hal yang berkaitan dengan bidangnya dengan pihak luar seperti pemeriksaan sekolah dengan Jemaah Nazir Sekolah, latihan mengajar bagi guru-guru pelatih maktab/universiti dan seumpamanya. Mengajar sekurang-kurangnya 20 waktu seminggu. Senarai Tugas 1. Kurikulum 1.1 Memimpin guru-guru menentukan dan merancang Rancangan Pelajaran Tahunan, Harian dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya. 1.2 Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin perjalanan panitia mata pelajaran di bawah kawalannya. 1.3. Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pembelajaran dan pengajaran. 1.4 Membimbing guru pelatih, guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas mereka. 1.5 Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggara dengan berkesan. 1.6 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya. 1.7 Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti-aktiviti bimbingan, pemulihan dan pengkayaan. 1.8 Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (kurikulum) yang dijalankan oleh sekolah, Jabatan Pelajaran dan Kementerian Pelajaran. 1.9 Membantu dalam pemilihan buku teks, bahan pusat sumber, alat pandang dengar dan bahan-bahan pendidikan lain. 1.10 Menganggotai jawatankuasa kurikulum sekolah dan perjumpaan lain-lain yang diarahkan oleh Pengetua. 1.11 Membantu menjalankan kursus, taklimat, penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf. 1.12 Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru mengenai perkaedahan dan pendekatan-pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang berkesan kepada guru. 1.13 Menjalankan usaha untuk mempertingkatkan dan memperluaskan amalan- amalan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentasi kurikulum. 1.14 Mengenalpasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk mengatasinya. 2. Kokurikulum 2.1 Merancang, menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. 2.2 Merancang, mengawal dan meyelaras segala aktiviti persatuan di bawah bidangnya. 3. Pengurusan 3.1 Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah bidang dan kawalannya 3.2 Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru. 3.3 Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya. 3.4 Membantu merancang Takwim Sekolah. 3.5 Menyelia kerja-kerja guru di bawah kawalannya. 3.6 Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan. 3.7 Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. 3.8 Menjaga dan menyemak stok dan inventori segala peralatan, barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya. 9
 10. 10. 3.9 Menentukan aspek-aspek penyemaian nilai-nilai murni dan amalannya berlaku di bilik darjah dan sekolah. 3.10 Menentukan pelajar dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan bilik darjah dan menjaga keceriaannya. 3.11 Menyelia kerja-kerja kursus pelajar dan program Penilaian Kendalian Sekolah sebagaiman yang dirancang. 4. Tugas-Tugas Lain 4.1 Berhubung dengan Pusat Kegiatan Guru (PKG), Pejabat Pelajaran Daerah dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri tentang apa juga maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru. 4.2 Berhubung dengan Guru Kanan Bidang sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan. 4.3 Melengkapkan bilik gerakan sekolah dengan data atau maklumat mengenai semua mata pelajaran dan menggunakannya dengan berkesan dan berhasil. 4.4 Membantu merancang dan menyelia program keceriaan dan kebersihan sekolah 4.5 Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan, penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber. 4.6 Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa kesemasa. 6. GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA SEKOLAH (GURU PENYELARAS PUSAT SUMBER) Senarai Tugas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Merancang dan mengajar matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu Seminggu. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan pusat sumber Sekolah bersama-sama pengetua,kakitangan Pusat Sumber Sekolah,guru dan pelajar sekolah. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah Bersama AJK Kurikulum sekolah. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif,Seimbang dan kemaskini. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Merancang dan mengurus program pembacaan (NILAM) dan Pembudayaan ilmu. Merancang,melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan pusat sumber sekolah. Merancang dan mengurus program promosi pusat sumber sekolah. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan Pembelajaran dan pengajaran berasaskan sumber. Berhubung dan berkerjasama dengan Pusat Sumber Pendidikan Negeri/ PKG/Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan Program pusat sumber sekolah. Menyelia dan mengurus bahan-bahan pusat sumber sekolah. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk / Kerja Pusat Sumber sekolah. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program pusat sumber Sekolah. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan pelaksanaan program Pusat sumber sekolah. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan pusat Sumber sekolah. Mempromosi dan menjadi ahli persatuan perpustakaan / pusat sumber Sekolah Negeri. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan Perkhidmatan pusat sumber sekolah. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. Pengurusan,program dan aktiviti serta kewangan pusat sumber sekolah. Menghantar data dan laporan pelaksanaan program pusat sumber Sekolah khasnya laporan pusat sumber sekolah dan NILAM kepada BTP Melalui PKG dan PSPN pada bulan 10
 11. 11. 20 7 Oktober setiap tahun. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa. KETUA PANITIA Senarai Tugas 1 Pengurusan 1.1 Pemilihan buku teks dan rujukan 1.2 Pencerapan 1.3 Mesyuarat bulanan panitia 1.4 Pengajaran berpasukan (team teaching) 1.5 Mengurus jadual guru ganti 1.6 Mengadakan kursus dalaman 1.7 Guru ganti inter-panitia (jangka masa) 1.8 Pemantauan aktiviti panitia 1.9 Mengadakan mesyuarat berkala dan ‘post-mortem’ 1.10 Penyediaan dan pengawalan belanjawan 1.11 Pengawalan stok dan inventori 1.12 Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar 2 Kurikulum 2.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini 2.2 Penyediaan rancangan pengajaran tahunan 2.3 Penyediaan rancangan pengajaran bersama 2.4 Kepelbagaian pembelajaran dan pengajaran 2.5 Kepelbagaian teknik mengajar 2.6 Kepelbagaian program pengayaan dan pemulihan 2.7 Penggunaan BBM dalam P& P 2.8 Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia 2.9 Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli 2.10 Menyelaraskan soalan ujian bulanan 2.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal 2.12 Post mortem dan tindakan sususlan peperiksaan 2.13 Menyemak buku latihan pelajar 2.14 Memberi kursus dalaman 2.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru 2.16 Perlaksanaan program khas kemahiran belajar 3 Kokurikulum 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan panitia Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Program lawatan sambil belajar Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah Tugas-tugas lain 4.1 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan pusat Sumber Pendidikan Negeri 4.2 Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panatia di sekolah lain 4.3 Mengemaskini data bilik gerakan sekolah 11
 12. 12. 8. GURU MATA PELAJARAN Senarai Tugas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9 Mengajar mata pelajaran mengikut jumlah waktu dan kelas yang ditetapkan. Memiliki, memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang akan diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap pembelajarn dan pengajaran bagi tiap tingkatan. Memiliki sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada Pengetua atau wakilnya pada masa yang ditetapkan Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap dan melaksanakan pengajarannya mengikut rancangan pelajaran yang disediakan. Rancangan Harian pula perlu disediakan sekurangkurangnya sehari sebelum P&P tersebut dijalankan. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku l atihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan/menunjukkan buku latihan kepada Pengetua atau wakilnya pada masa yang dikehendaki. Menjalankan Ujian Bulanan dan Penilaian kepada pelajar. Rekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. Melaksanakan arahan-arahan dari Jabatan Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah seperti perlaksanaan ‘Headcount Pelajar’ perlu dipatuhi. Mengesan kelemahan pelajar dalam mata pelajaran yang diajar dan menjalankan kelas pemulihan/bimbingan untuk mencapai objektif SBP. Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. Guru mata pelajaran hendaklah menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah. Memastikan keselamatan murid di makmal sains/Bengkel KH/Bilik ERT/ makmal bahasa/makmal komputer dan bilik-bilik khas yang lain serta mengawasi penggunaan peralatan Menghadiri mesyuarat/taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dilaksanakan oleh Pementerian Pelajaran, Jabatan pelajaran atau Pejabat Pelajaran Daerah.Menyampaikan semula kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama di sekolah Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam PdP. Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah PdP untuk tindakan selanjutnya. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar (ABM) yang digunakan, memastikan ABM digunakan secara meluas. Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. Membantu menguruskan Koleksi Soalan dan Bank Soalan Menjalankan tugas seorang kaunselor dan seorang guru disiplin. Bekerja sebagai “Team Player” KAUNSELOR SEPENUH MASA Senarai Tugas 1 2 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah melalui 12
 13. 13. kajian keperluan, soal selidik, temu bual daan perbincangan dengan pelajar, guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibu bapa dan bekas pelajar. 3 Merancang, mengawal selia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. 4 Mengumpul, menyelia, menyebar, maklumat bimbingan dan kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. 5 Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling selompok dan Tunjuk ajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. 6 Merancang, melaksana, mengawal selia perkhidmatan bimbingan dan kaunseling individu secara profesional dan beretika. 7 Merancang, melaksana, mengawal selia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. 8 Merancang, melaksana, mengawal selia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej persijilan terbuka dan keperluan IPT. 9 Merancang, melaksana, mengawal selia serta menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah, inhalan, rokok, alkohol dan HIV/AIDS. 10 Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. 11 Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling kerjaya dan pendidikan pencegahan dadah. 12 Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru, kaki tangan bukan guru, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. 13 Membuat penilaian aktiviti, modul, model, instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisme perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling. 14 Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling. 15 Menjadi urusetia kepada Jawaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagai menyebarkan Kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan Kaunseling di sekolah. 17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar, guru, kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya. 18 Menjadi personel perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. 19 Menjadi ahli Jawatankuasa ex-officio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. 20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah, Disiplin Sekolah dan Jawataankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah. 21 Menjadi penyelaras dalam Program mentor-mentee sekolah. 22 Menjadi penyelaras dalam program Jati Diri. 23 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti Kolokium, motivasi, kem jaya diri, kepimpinan dn kursus ketatanegaraan. 24 Menjadi urusetia kepada program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan (kemasukan) p[elajar di sekolah 25 Menjadi ahli jawatankuasa ex-officio dalam persatuan ibu bapa dan guru (PIBG). 26 Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri di peringkat sekolah. 27 Melaksana tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan dari semasa ke semasa. 13
 14. 14. 10. GURU DATA 1 2 3 4 5 Menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan kurikulum dan kokurikulum seperti yang ditetapkan oleh Pengetua Merancang pengurusan data dan maklumat pendidikan peringkat sekolah yang diarahkan oleh Bahagian-Bahagian sekolah di KPM, JPN, PPD dan lain-lain agensi kerajaan a Bertanggungjawab bagi pengurusan data bagi aplikasi EMIS iaitu melaksanakan pengumpulan,pemprosesan, penyimpanan, pengeluaran, pelaporan, pembekalan dan penyebaran data dan maklumat pendidikan sekolah mengikut kaedah dan jadual yang ditetapkan yang berkaitan dengan i Guru seperti biodata, opsyen dan pengalaman mengajar ii Pelajar seperti enrolmen, biasiswa dan data lain iii Staf bukan guru iv Profil sekolah termasuk fizikal dan maklumat am sekolah v Lain-lain yang ditetapkan dari semasa ke semasa b Membantu guru dan staf sokongan dalam pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, pengeluaran, penganalisasan, pelaporan dan penyebaran data dan pendidikan seperti HRMIS, Sistem Maklumat Murid (SMM), Sistem Salah laku Disiplin Murud (SSDM), peperiksaan , Kokurikulum dan Buku Teks (SISTEKS / EMATEK) c Membantu dalam penyelenggaraan dan rangkaian komputer, namun bagi sekolah bestari, tanggungjawab teknikal dibuat oleh penyelaras IT d Membantu pihak pengurusan sekolah mengemaskini data dan maklumat peringkat sekolah Memberi khidmat nasihat kepada guru berkenaan pengurusan data dan maklumat peringkat sekolah Menjadi setiausaha jawatankuasa Maklumat Sekolah Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan data yang diarahkan dari semasa ke semasa 14

×