Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download Now Download

Download to read offline

Presentació Escola St Jaume

Download Now Download

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Escola St Jaume

 1. 1. INCLUSIVITAT I MEDIACIÓ AL’ESCOLA SANT JAUME DE LAFEP. Una experiència perconscienciar i treballar els dretsdels infants a nivell educatiu
 2. 2. “Una escola amb drets”. Drets de laInfància a la vida escolar. Propostaescola.CRITERI 3.- Tots els nens i nenes reben un tracte just idigne, exempt de qualsevol tipus de violència, abús oexplotació (Ed. en valors, Mediació i gestió delsconflictes), independentment de la seva cultura (Ed.Intercultural, Pla d’Acollida)., religió (Diàleginterreligiós), origen, sexe (Ed.No sexista- Valors),capacitats (Ed. Diversitat-Esc.Inclusiva) ocircumstàncies familiars. (Orient. personal- PAT).S’implementen estratègies per al desenvolupamentd’habilitats per a la vida, de comunicació i de resolucióde conflictes (Ed.Emocional, Comp.Socials, ,Mediació igestió conflictes)
 3. 3.  a l’escola treballem els drets dels infants,tot lluitant contra la discriminació,l’exclusió, la pobresa, la violència……i potenciant la igualtat d’oportunitats, lainclusivitat, la cultura de la pau i no-violència… així com la defensa i difusió dels dretsdels infants i els joves
 4. 4. Escola catalana,arrelada icompromesaamb l’ entorn;... tot educant enla diversitat delsnostres alumnes, ......potencia llurcreixement iautonomia personal, iels fa protagonistesdel seu esforç,…promovent laparticipació activa enla transformació imillora de la nostrasocietatPROPOSTA EDUCATIVA:del parvulari a la universitat
 5. 5. En els darrers anys hem desenvolupatdiferents programes i projectes per tal defer realitat una veritable escola inclusiva,en el marc de l’educació en la diversitat ,l’educació intercultural i la promoció idefensa dels drets dels infants,mantenint uns bons resultats acadèmics ipotenciant l’educació integral per totl’alumnat.
 6. 6. Realitat sociocultural•Districte Collblanc-Torrassa de l’Hospitalet. Barritradicionalment treballador, actualment amb alts índexd’atur, moltes dificultats per mantenir una vivenda digne,alimentar la família,...• Força famílies en situació precària, cada cop més.Acollim alguns alumnes i famílies amb alt risc d’exclusiósocial.•La població immigrada del barri supera el 40 % en lapoblació adulta i més del 50% en la població en edatescolar.• En el nostre cas hem passat en pocs anys d’un 4-5%d’alumnes immigrants a més d’un 20% d’alumnesnouvinguts o d’origen immigrant.
 7. 7. PROJECTES I PROGRAMES• Programa d’educació en ladiversitat (USEE a Ed. Infantil-Primària, PlansIndividualitzats, Integracióalumnes amb discapacitatsfísiques, psíquiques...)• Projecte d’innovació educativa“L’escola inclusiva”.
 8. 8. Escolainclusiva
 9. 9. Pla d’acció tutorial ( Educació emocional;Competències socials; orientació personal,escolar i vocacional-professional; dinàmica degrups; educació per a la salut; educació envalors,....) Treballs de síntesi ESO (interculturalitat,Integració discapacitats,...)
 10. 10. TREBALLS SÍNTESISESO
 11. 11. • Programa de Mediació i Prevenció,Gestió i Resolució de Conflictes(Servei de Mediació format permestres i alumnes).• Pla d’acollida i integració (Aulad’acollida, Parelles-Grupslingüístics, Alumnes Guia, TeatreIntercultural, Cursos gratuïts decatalà, participació en activitatsextraescolars...).• Setmana de la Solidaritat (21aedició)
 12. 12. Setmana Solidaritat. Escola Sant Jaume.2012.
 13. 13. Setmana Solidaritat. Escola Sant Jaume.2012.
 14. 14.  Projecte Alba per la integraciód’alumnes de risc d’exclusió social al’ESO i a Primària (Prog. Proinfància).Comissió social interdisciplinarProjectes Aprenentatge-Servei (Bancd’Aliments, Banc de Sang, Centre deSalut Mental, Llar d’avis,....)
 15. 15. ProgramesAprenentatge-Servei
 16. 16. ProgramesAprenentatge-ServeiProgramesAprenentatge-Servei
 17. 17. -Prevenció, detecció i intervencióen casos d’abusos, violència,maltractament, bullying… (PAT-Orientació personal, Comissiósocial,..).-Pla contra l’absentisme escolar(prevenció des de Ed.Inf. i Prim:retards, absències nojustificades,…).Altres intervencions
 18. 18. -Suport a les famílies mésnecessitades i acompanyamenten el procés de sol·licitud debeques i ajuts, tantd’institucions públiques comprivades.
 19. 19. 140 DELS 754 ALUMNES DE L’ESCOLA PRESENTENN.E.E (per discapacitat física, psíquica, i la granmajoria problemàtica socio-cultural)101 ALUMNES AMB N.E.E. QUE NO REBEN BECAACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA , L’ESCOLASUBVENCIONA (amb moltes dificultats!)22 ALUMNES, BECA EDUCACIÓ ESPECIAL53 ALUMNES, BECA MENJADOR CONSELL COMARCAL47 ALUMNES , AJUT DE SERVEIS SOCIALS DEL’AJUNTAMENTNO HI HA HAGUT CONVOCATÒRIA BECA LLIBRES(CURS 11-12, 136 BEQUES)33 ALUMNES BECA BATXILLERAT (no és concertat)69 ALUMNES BECATS PER L’ESCOLA DEGUT A LAPRECÀRIA SITUACIÓ SOCIO-ECONÒMICA DE LES
 20. 20. Inclusivitat, educació en ladiversitat...i excel·lènciaacadèmica.ComprensiólectoraMatemàtiques Ciències de laNaturalesaSant Jaume 549 536 544Catalunya 498 496 497Espanya 481 483 488Mitja OCDE 493 496 501Total OCDE 491 488 496100% d’alumnes aprovats en les PAU84.7% d’alumnes graduats en ESO
 21. 21. •Malauradament el finançamentd’alguns d’aquests projectes tant anivell públic (ajuntament,departament d’educació....) comprivat (fundacions, associacions,...)s’ha anat reduint o perdent, i pertant s’han tingut que retallar oreduir alguns d’aquests programes.
 22. 22. • Tot i això, o precisament per això… lluitem,defensem i treballem per a una escola, unasocietat i un món… més just, amb mésigualtat d’oportunitats, més acollidor iintegrador, més divers,• …sense discriminacions, sense violència,sense desigualtats,• …. UNA ESCOLA AMB DRETS!

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

291

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×