Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació UNICEF Martí Boneta

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació UNICEF Martí Boneta

 1. 1. Com s’incorpora laperspectiva de la Convencióen les polítiques educatives? Debat: De què parlem quan parlem de drets dela infància a l’escola? 
 2. 2.    MARC NORMATIU:CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DE L’INFANT Nacions Unides, el 20 de novembre de 1989 Art. 28 i 29 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. (LOE):lexigència de proporcionar una educació de qualitat a tots els ciutadansdambdós sexes, en tots els nivells del sistema educatiu Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC):L’educació és la porta obligada a la realització personal i al progrés col·lectiu; és lapalanca que fa possible la superació dels condicionants personals, socials,econòmics i culturals en origen; és la clau de les oportunitats per a superar lesdesigualtats i per a descobrir i aprofitar tots els talents de la societat. DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació delsensenyaments de l’educació secundària obligatòriaes defineixen les competències bàsiques: aquestes competències contribueixenal desenvolupament personal de l’alumnat, a la pràctica de la ciutadania activa, a laincorporació a la vida adulta de manera satisfactòria i al desenvolupament del’aprenentatge al llarg de tota la vida. 
 3. 3. EDUCACIÓ SEGLEXXIJacques Delors: Educació: hi ha un tresor amagat a dins UNESCO1996APRENDREACONEIXERAPRENDREAFERAPRENDREACONVIUREAPRENDREASER
 4. 4. Propostes d’acció:1. Competència ètica:- les relacions interpersonals- els aspectes institucionals- les tasques curriculars.La moral no s’ensenya: es viu.C. Freinet
 5. 5. 2. Competència curricular: desenvolupament de les vuit competènciescurriculars. com millorar en cada matèria la comprensió,l’aprenentatge, els resultats de tot l’alumnat.
 6. 6. 3. Competència didàctica: els documents institucionals (projecteeducatiu, programació general anual,projecte de convivència...) metodologies, estratègies, materials,recursos… avaluació formativa
 7. 7. 4. Competència organitzativa: criteris agrupament de l’alumnat. criteris assignació del professorat als diferents equips docents. formes d’avaluació i coordinació. ús dels recursos específics. la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. la distribució espacial. l’ús del temps. l’elecció de prioritats i de projectes singulars. l’estil de direcció. …

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

263

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×