Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El dret a jugar, aprendre, ser i relacionar-se

1,745 views

Published on

Conferencia a l'Institut Valenvcià de Joventut
Trobada sobre el lleure educatiu

Published in: Education
 • Be the first to comment

El dret a jugar, aprendre, ser i relacionar-se

 1. 1. EL DRET A JUGAR, APRENDRE, SER I RELACIONAR-SE EN TEMPS NO ESCOLARS NI FAMILIARS Jaume Funes L’oci educatiu com a instrument per a la inclusió, la igualtat i la participació
 2. 2. 1. Un apunt sobre la infància en el món actual • La infància va per barris • Son d'aquí però les seves famílies van venir de fora • La família fa temps que és famílie • Nois i noies de la generació @ ara generació # • Exclusió i problematizació de les conductes (ser pobre és un delicte)
 3. 3. 2. Temps adults i temps infantils i adolescents • De les activitats extra escolars als temps de control • Ludoteques en societats de consum. Entre el control i l’entreteniment • Àmbits, contextos prioritaris i secundaris. De l’escola obligatòria al lleure minoritari
 4. 4. 3. El dret a créixer, aprendre i ser infant jugant
 5. 5. Empobrir és robar a un infant oportunitats vitals necessàries. Atendre sempre és garantir, de diferents maneres, les oportunitats vitals que tot infant té dret a tenir per rebre resposta a les seves necessitats (al llarg de les diferents etapes evolutives).
 6. 6. • Empobrir vides infantils. Empobrir temps i contextos • Lleure de rics, compensació per a pobres. Oferta d’infància no serveis de prevenció social • Una mala definició de necessitats bàsiques • La dosi necessària de • Jugar forma part de les oportunitats bàsiques a garantir, no de las activitats a becar. La diversió i la cartera de serveis
 7. 7. • Felicitats que els construeixen per evitar que els malestars els destrueixen • Les atencions estan al servei de fer possible la felicitat • Les persones adultes no tenim dret a avançar patiments ni a privar de felicitats (viure allò que pertoca, no viure allò que no toca) • Quan la infelicitat dominant fomenta la desesperança, augmenta l’angoixa
 8. 8. Enllaç DOCUMENTS “LA POBRESA AMB ULLS D’INFANT”: http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/ ca/-/documentos-para-el-debate-y-la-accion
 9. 9. 4, El paquet d’oportunitats irrenunciables
 10. 10. • Fer possible que en diferents moments i situacions de les seves vides es produeixi tot allò que serà determinant per a la seva construcció com a persones. Tot allò que donarà resposta a les necessitats, que farà possible la seva satisfacció. Oportunitats vol dir estímuls (tot allò que desencadena a cada moment els processos de desenvolupament). • Vol dir disponibilitat d'afectes (tot allò que permet construir la pròpia seguretat a partir de sentir-se vinculat a algú). • Suposa facilitació de vivències, d'experiències vitals positives (tot allò que fa sentir satisfaccions vitals i construir l'autoestima). • Significa possibilitats d'aprenentatge, d'adquisició de competències, coneixements, sabers, cultures (tot allò que es necessita per viure en la societat actual en companyia d'altres persones). Què vol dir oportunitat
 11. 11. • oportunidades educativas (escolares) tempranas! • espacios lúdicos! • contextos de participación! • pertenecias adultas (vinculaciones y seguridades)
 12. 12. 5. Oci, lleure, joc, diversió... “ 5 1. És 2. Dona seguretats 3. Facilita vinculacions 4. És creatiu
 13. 13. RELACIÓN "LÚDICA" COMO DIMENSIÓN SIGNIFICA: • que se organiza pensando en los mundos de juego de la infancia (diversos de los mundos de las obligaciones o los aprendizajes regulados, de la escuela y del hogar), de la interrelación con la realidad, con los otros mundos y las otras personas, que se produce a partir del juego, • una relación caracterizada por la obtención de satisfacciones que permiten al niño o niña cons- truirse, aprender, apropiarse del mundo que le rodea, formar parte de él. • Los niños y niñas con los que se desarrolló el proceso participativo dejaron claro que el juego era su mundoy que su manera básica de acercarse al mundo era el juego. En lugares y tiempos diversos, en compañía de otros niños y niñas, en casa, en el parque o en la ludoteca, su referencia vital es el juego. Son activos y pasivos, juegan en el mundo real y en el simbólico.
 14. 14. 5. Està adequat al desenvolupament 6. Permet formar part 7. Genera felicitats 8. Suma, forma part dels processos d’aprenentatge 9. Allibera dels condicionaments familiars i socials
 15. 15. • No volem “educar” tota la vida infantil, sinó que les seves vides infantils tinguin les adequades oportunitats, oportunament • El vell debat entre monitors i educadors, més la intervenció socioeducativa
 16. 16. Sense oblidar els adolescents ....
 17. 17. ELS VALORS DELS RECURSOS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA Los recursos locales de atención a la infancia centrados en la relación lúdica que hoy existen siempre tienen voluntad educativa, favorecen procesos de inclusión, tienen un compromiso con su entrono, se inscriben en mecanismos de participación comunitaria, aspiran a un mundo diferente para los niños y niñas de los que se ocupan. ! Se definen como aportaciones para dar respuesta a las necesidades actuales de la infancia. ! Insisten en cómo esas atenciones a la infancia humanizan los barrios, ayudan a los niños y niñas a encontrar su lugar y a descubrir y respetar el de los otros.! Son propuestas destinadas a compartir corresponsablemente la educación con el grupo familiar y con la escuela. ! Siempre se trata de propuestas de atención que pretenden compensar social y culturalmente, cuando el grupo familiar no puede o no sabe, facilitando oportunidades diferentes.
 18. 18. Desde las actividades cotidianas por las que transcurre su vida Expresada y organizada de formas diversas LA RELACIÓN LÚDICA COMO OPORTUNIDAD CENTRAL VINCULACIONES FAMILIARES (parentales) ENTRE IGUALES PERTENENCIAS SOCIALES COMUNIDAD SOCIEDAD OPORTUNIDADES EDUCATIVAS (estímulos para el desarrollo y la educación ) PARTICIPACIÓN ¿Qué es el SPAI? Un conjunto interrelacionado de recursos y actuaciones de atención a la infancia que tienen: Generadora de

×