Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Llums, ombres i reptes del sistema educatiu

585 views

Published on

Aspectes bàsics del sistema educatiu que necessiten millorar, a nivell d'Illes Balears i a nivell mundial

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Llums, ombres i reptes del sistema educatiu

 1. 1. Llums, ombres i reptes del sistema educatiu ( a les Illes Balears, al segle XXI i al món) Pere Alzina Seguí
 2. 2. Hem après a volar com els ocells, a nedar com els peixos, però no hem après el senzill art de viure com germans (Martin Luther King)
 3. 3. Llums, ombres i reptes del sistema educatiu <ul><li>PERSPECTIVES MUNDIALS; SITUACIÓ I REPTES </li></ul><ul><li>Alfabetització per a tots </li></ul><ul><li>Formació permanent de qualitat </li></ul><ul><li>Importància del context, de les vivències, aprenentatges, sentiments, experiències dels educands </li></ul><ul><li>Importància d’ensenyar a reflexionar, a pensar sobre el món, sobre el que ens envolta, sobre el que ens succeeix... </li></ul>
 4. 4. Llums, ombres i reptes del sistema educatiu: educació per a tots, progressos i perspectives <ul><li>Perspectives mundials; situació i reptes </li></ul><ul><li>Alfabetització per a tots : estendre i millorar la protecció i educació integrals de la primera infància. </li></ul><ul><li>Vetllar per l’accés de tots els fillets i les filletes a una educació primària gratuïta, obligatòria i de qualitat. </li></ul><ul><li>Vetllar per atendre les necessitats d’aprenentatge de joves i adults; accés a programes de formació permanent. </li></ul><ul><li>Vetllar per suprimir les disparitats entre gèneres en l’ensenyament primari i secundari </li></ul>
 5. 5. Existeix al manco un racó de l’univers que amb tota seguretat pots millorar: ets tu mateix (Aldous Huxley)
 6. 6. Llums, ombres i reptes del sistema educatiu: importància de l’alfabetització <ul><li>Alfabetització: més enllà del concepte clàssic; inclou competències, pràctiques i transformacions (personals, socials i polítiques). </li></ul><ul><li>Actualment, el 80% de la població mundial de més de 15 anys posseeix competències mínimes en lectura i escriptura . Això implica una transformació social sense precedents des de mitjans segle XIX, una època en la qual només el 10% dels adults del món sabien llegir i escriure. </li></ul><ul><li>Factors: desenvolupament de l’educació formal, campanyes d’alfabetització, foment de l’educació de persones adultes i el context social, les polítiques lingüístiques (foment del multilingüisme) i la pertinença dels plans d’estudi, el material d’aprenentatge i la participació de tots els col·lectius socials. </li></ul>
 7. 7. Llums, ombres i reptes del sistema educatiu: importància de l’alfabetització <ul><li>Dos factors fonamentals a nivell mundial: </li></ul><ul><li>Els programes han de tenir en compte els educands, el medi cultural, la llengua materna i les experiències de la vida. És molt important definir el perquè del pla d’estudis, saber exactament quines són les necessitats i comptar amb materials reals de qualitat. Els programes han d’ensenyar a pensar, a reflexionar sobre els fets quotidians, sobre els fenòmens naturals, sobre els dubtes i interrogants que planteja la quotidianitat. </li></ul><ul><li>Les polítiques lingüístiques : partir de les llengües maternes per arribar a altres llengües oficials. </li></ul>
 8. 8. Parlem i ho oblido, ensenyem i ho recordo, involucrem i ho aprenc (Benjamin Flanklin)
 9. 9. Llums, ombres i reptes del sistema educatiu: innovació educativa, la clau de l’èxit <ul><li>Savi és aquell que constantment se maravella (André Gide) </li></ul><ul><li>Deixem de témer allò que hem après a entendre (Marie Curie) </li></ul><ul><li>És un miracle que la curiositat sobrevisqui a l’educació reglada (Albert Einstein) </li></ul>
 10. 10. Llums, ombres i reptes del sistema educatiu <ul><li>FACTORS FONAMENTALS PER MILLORAR L’EDUCACIÓ </li></ul><ul><li>El context sociocultural i el clima de convivència dels centres educatius </li></ul><ul><li>Les bones relacions entre la comunitat educativa </li></ul><ul><li>Les competències dels professorat </li></ul><ul><li>La innovació al sistema educatiu </li></ul><ul><li>La formació de les famílies i la societat en general </li></ul>
 11. 11. Llums, ombres i reptes del sistema educatiu <ul><li>ELEMENTS FONAMENTALS PER MILLORAR ELS RESULTATS ACTUALS </li></ul><ul><li>Context sociocultural: el context sociocultural de l’alumne té una significativa influència en el rendiment acadèmic (els alumnes procedents d’un context sociocultural baix que no acaben els seus estudis és molt més alt). El funcionament del centre també es veu influïda per aquest; la cultura i el clima escolar, les relacions entre professors i alumnes, la participació de les famílies, les expectatives escolars i el treball a l’aula no són alienes a les característiques socioculturals del centre. </li></ul><ul><li>El clima del centre: e l clima del centre és un factor diferenciador entre les escoles amb millors i pitjors resultats. Millorar l’ambient de feina, el comportament dels alumnes i dels professors constitueix un dels objectius més important per a la millora de la qualitat de les escoles. </li></ul><ul><li>Les relacions entre professors i estudiants, el sentiment de pertinença al centre, les conductes i la moral de professors i estudiants marquen importants diferències. </li></ul>
 12. 12. Llums, ombres i reptes del sistema educatiu <ul><li>El professorat: competències fonamentals dels professors i professores; el professor ha d’haver adquirit algunes competències i disposicions: </li></ul><ul><li>Afavorir el desig d’aprendre dels alumnes. </li></ul><ul><li>Adequar l’ensenyament a la diversitat del seu alumnat. </li></ul><ul><li>Preocupar-se pel desenvolupament emocional i social dels alumnes. </li></ul><ul><li>Fomentar la seva autonomia moral. </li></ul><ul><li>Ser capaç de plantejar una educació multicultural. </li></ul><ul><li>Desenvolupar un sistema d’avaluació adequat amb els objectius educatius. </li></ul><ul><li>Estar preparat per cooperar amb les famílies. </li></ul><ul><li>Ser capaç de treballar en col·laboració amb els companys. </li></ul><ul><li>Cuidar el seu propi equilibri emocional. </li></ul><ul><li>Assumir la responsabilitat moral de la professió docent. </li></ul>
 13. 13. Llums, ombres i reptes del sistema educatiu <ul><li>Cal de manera urgent actuar sobre el sistema educatiu en general: </li></ul><ul><li>Millorar la confiança en l’educació i en les possibilitats de tots els alumnes. </li></ul><ul><li>Actualitzar els mètodes d’ensenyament. És necessari un nou currículum que afavoreixi l’adquisició de les competències bàsiques. </li></ul><ul><li>Cal mantenir i reforçar la equitat educativa: un sistema educatiu capaç de compensar diferències. </li></ul><ul><li>Cal impulsar l’autonomia dels centres docents i la innovació educativa. </li></ul><ul><li>Dissenyar centres públics atractius per a tots els sectors socials. </li></ul><ul><li>Suport especial a l’educació primària dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Crear comunitats de lectors; afavorir la lectura arreu de tota la comunitat. </li></ul><ul><li>Suport i ajuda per a la realització de tasques extraescolars engrescadores i adients a les necessitats socials. </li></ul><ul><li>Augmentar el compromís de la societat vers l’educació, un compromís real més enllà de declaracions o posades en escena. </li></ul>
 14. 14. Llums, ombres i reptes del sistema educatiu <ul><li>Cal actuar sobre les famílies, sobre els col·lectius socials, sobre el teixit empresarial per fer entendre la necessitat imperiosa d’invertir en capital humà: </li></ul><ul><li>Demostrant-los la importància de l’educació com inversió de futur. </li></ul><ul><li>Ensenyar a aprendre de forma continuada; perdre la por a aprendre coses noves. </li></ul><ul><li>Alfabetització emocional </li></ul><ul><li>Compromís ferm, coordinació d’accions a tots els nivells... </li></ul>
 15. 15. Llums, ombres i reptes del sistema educatiu <ul><li>SITUACIÓ A LES ILLES: REPTES I PERSPECTIVES </li></ul><ul><li>Superar els dèficits d’inversió històrics </li></ul><ul><li>Millorar les taxes de fracàs escolar, l’escolarització postobligatòria i l’accés a la universitat </li></ul><ul><li>Millorar la consciència social entorn l’inversió en capital humà; diversificar l’oferta formativa i la formació permanent. </li></ul>
 16. 16. Llums, ombres i reptes del sistema educatiu <ul><li>Un concepte arrelat a les illes que pot ser exportat: el seny. Què és el seny? Què significa viure de manera assenyada? </li></ul><ul><li>Una dita menorquina diu: seny que de cervell en venen! Per què deu ser tant important el seny? </li></ul><ul><li>Viure en pau amb els altres i amb un mateix. Viure col·laborant, ajudant, facilitant la vida a tots els que ens envolten </li></ul><ul><li>Viure sense excesos, exceptant les limitacions d’una terra estreta, petita, sense grans muntanyes, sense grans rius, sense grans llacs… una terra limitada de recursos, que exigeix viure amb senzillesa, treballant de manera silenciosa i constant… </li></ul><ul><li>Viure d’acord i al costat de la llengua, la cultura i el territori que ens ha vist nèixer, que ens ha vist crèixer, que ens veure morir… </li></ul><ul><li>Antes muerta que sencilla, diu la cançó. Molt millor ben vius i humils ens recomanarien els assenyats. </li></ul>
 17. 17. Llums, ombres i reptes del sistema educatiu <ul><li>ELS GRANS REPTES MUNDIALS </li></ul><ul><li>Oferir una cultura que permeti distingir, contextualitzar, globalitzar, afrontar els problemes globals. </li></ul><ul><li>Preparar les ments per respondre als reptes que planteja la complexitat creixent dels problemes. </li></ul><ul><li>Preparar les ments per encarar les incerteses. </li></ul><ul><li>Educar per la comprensió humana dels que són a prop i dels que són lluny. L’educació és una tasca ètica. </li></ul><ul><li>Ensenyar la ciutadania terrestre, com a unitat i com a diversitat, així com el destí planetari que ens afecta a tots. Educar és una tasca social. </li></ul><ul><li>Educar és un art, una ciència, una tasca pública, un compromís amb la societat; educar és donar, preocupar-se pels que ens envolten, oferir-los el nostre suport i estalonament, educar és comprendre la diferència, viure en la heterogeneïtat, acceptar la discrepància, col·laborar sense esperar, oferir sense demanar... </li></ul>
 18. 18. Llums, ombres i reptes del sistema educatiu <ul><li>Recuperar la il·lusió per afrontar les noves incerteses; buscar alternatives a la complexitat de les aules; treballar per facilitar la convivència; generar reflexió i nou coneixement; respectar la diferència i potenciar la millora personal són alguns dels reptes que ens encoratgen a seguir endavant. </li></ul>

×