Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PROJECTED’ATENCIÓ A LA  INFÀNCIA
EMPRESES DEL SECTOR     EDUCATIUMODALITATS    TIPUS    CENTRES OD’EDUCACIÓ  D’INTERVENCIÓ  SERVEIS      ...
EMPRESES DEL SECTOR     EDUCATIUMODALITATS    TIPUS       CENTRES OD’EDUCACIÓ  D’INTERVENCIÓ     SERVE...
EMPRESES DEL SECTOR     EDUCATIUMODALITATS    TIPUS      CENTRES OD’EDUCACIÓ  D’INTERVENCIÓ     SERVEIS ...
Institucionalitat: Sistema Educatiu          ReglatMODALITAT FORMAL  Intencionalitat: Es pretén educar INTERVE...
MODALITAT NO FORMAL: Intencionalitat: Es pretén educar INTERVENCIÓ    SOCIOEDUCATIVA:     Atén  aspecteseducatiu...
LUDOTEQUES I Institucions socioeducatives dissenyades per facilitar eldesenvolupament dels nens i les nenes a través dels ...
LUDOTEQUES II          TIPUS DE LUDOTEQUES:    En funció de la permanència en el temps: fixes o        ...
LUDOTEQUES III     ACTIVITATS MÉS     IMPORTANTS:   Disposició de joguines i   orientacions per la seva   ...
SERVEIS D’ATENCIÓ    PRIMERENCA IEs tracta de centres que realitzen un seguit d’intervencions  adreçades a infants fi...
SERVEIS D’ATENCIÓ    PRIMERENCA II       CENTRES ESPECÍFICS:   CDIAP (Centres de Desenvolupament IAtenció Prec...
CENTRES DE TEMPS     LLIURE IAmb aquesta denominació, s’inclou una àmplia diversitat de  centres que tenen com a ca...
CENTRES DE TEMPS      LLIURE II     ELS ESPLAISPretenen educar a nens i joves  en el temps lliure, des d’un  ...
CENTRES DE TEMPS     LLIURE III             ELS CASALSSón propostes de lleure en períodes vacacionals (e...
CENTRES DE TEMPS  LLIURE IV ELS ESPAIS DE JOC D’INICIATIVA PRIVADA Són una nova tipologia de parc infantil privat.  Co...
CASES DE COLÒNIES I      Es tracta de centres  socioeducatius que proporcionen  allotjament i estada als visitan...
CASES DE COLÒNIES II  Les granges escola, són propostes similars a les cases decolònies. En aquest cas les instal·lacions...
AULES HOSPITALÀRIES I                       Juntament amb                     ...
AULES HOSPITALÀRIES II          EIXOS D’INTERVENCIÓ:   Psicològic: afavorir la integració de l’infant a l’entor...
ESPAIS FAMILIARS  Espai de trobada i   Tipus d’activitat:d’intercanvi entre les    Activitats conjuntes de famílies...
ESCOLES DE PARES I    Lobjectiu principal és el de reforçar i augmentar les  competències educatives dels pares i ma...
ESCOLES DE PARES IIEn resum, no es tracta tant daprofundir en el coneixement del  comportament dels infants en general, s...
CENTRES CULTURALS   Amb aquest nom genèric ens referim a una     gran varietat d’espais que ofereixen     produc...
CENTRES       D’ACOLLIDAEls centres d’acolliment formen part de la xarxa de recursos residencials de la Direcció Gen...
El CRAE (Centre Residencial d’Acció CRAE           Educativa) és un servei que neix de la           ...
CENTRES OBERTS                  Centres diürns, fora d’horari                  escolar,...
CENTRES   MATERNOINFANTILS I    Centres  dependents de Serveis Socials,  on es treballa amb famílies de  risc...
CENTRESMATERNOINFANTILS II       L’horari de centre        acostuma a ser       de 9:00 a 17:00 i  ...
-FI-   Núria Girbau   Angel López  Montse Silvestre
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

11 12 projectes atenció infància

4,388 views

Published on

Presentació dels diferents àmbits educatius en els quals emmarcar un projecte d'atenció a la infància

Published in: Education
 • Be the first to comment

11 12 projectes atenció infància

 1. 1. PROJECTED’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
 2. 2. EMPRESES DEL SECTOR EDUCATIUMODALITATS TIPUS CENTRES OD’EDUCACIÓ D’INTERVENCIÓ SERVEIS ESCOLES INFANTILS: FORMAL EDUCATIVA o PÚBLIQUES o PRIVADES
 3. 3. EMPRESES DEL SECTOR EDUCATIUMODALITATS TIPUS CENTRES OD’EDUCACIÓ D’INTERVENCIÓ SERVEIS o Ludoteques o Serveis d’atenció primerenca o Centres de temps lliureNO FORMAL SOCIOEDUCATIVA o Cases de colònies o Aules hospitalàries o Espais familiars o Escola de pares o Centres culturals o../..
 4. 4. EMPRESES DEL SECTOR EDUCATIUMODALITATS TIPUS CENTRES OD’EDUCACIÓ D’INTERVENCIÓ SERVEIS o Centres d’acollida SOCIOEDUCATIVA o CRAE o Centres obertsNO FORMAL DE CARÀCTER o Centres ASSISTENCIAL maternoinfantils o../..
 5. 5. Institucionalitat: Sistema Educatiu ReglatMODALITAT FORMAL Intencionalitat: Es pretén educar INTERVENCIÓ EDUCATIVA: Pretén aconseguir que elsnens vagin incorporant progressivament habilitats, hàbits i continguts en general per tal que vagin adquirint coneixement i la seva pròpia autonomia.ESCOLES INFANTILS: Escoles que acullen el primer nivell educatiu formal al nostre país
 6. 6. MODALITAT NO FORMAL: Intencionalitat: Es pretén educar INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA: Atén aspecteseducatius i alhora, i fins i tot prioritàriament, necessitats socials.INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DE CARÀCTERASSISTENCIAL: Dirigida a infància en risc d’exclusió,conflicte o desavantatge social. Pretén la prevenció idetecció del risc social per tal d’aplicar les solucions mésòptimes per al desenvolupament integral de l’infant.
 7. 7. LUDOTEQUES I Institucions socioeducatives dissenyades per facilitar eldesenvolupament dels nens i les nenes a través dels jocs i les joguines. Els professionals que hi treballen, els ludotecaris, poden tenir la titulació de mestre, educador social, animador sociocultural o tècnic superior en educació infantil. L’accés és lliure, i normalment és la mateixa família quiporta al nen. En horari de matí les escoles també hi tenen accés.
 8. 8. LUDOTEQUES II TIPUS DE LUDOTEQUES:  En funció de la permanència en el temps: fixes o temporals (itinerants, firals,..) En funció dels destinataris: infantils, juvenils, d’adults o intergeneracionals.  En funció de la ubicació: institucions independents o vinculades a centres d’animació, escoles, hospitals, biblioteques,..  En funció de la modalitat de gestió i organització: titularitat i gestió públiques, titularitat pública i gestió privada, associacions o fundacions en conveni amb l’Administració,..
 9. 9. LUDOTEQUES III ACTIVITATS MÉS IMPORTANTS:  Disposició de joguines i orientacions per la seva utilització.  Préstec de joguines.  Activitats d’animació.  Tallers relacionats amb els jocs i joguines (reparació, fabricació,..) Exposicions, xerrades, taules rodones,.. Participació en investigacions pedagògiques, sociològiques, estadístiques,..
 10. 10. SERVEIS D’ATENCIÓ PRIMERENCA IEs tracta de centres que realitzen un seguit d’intervencions adreçades a infants fins a 6 anys, a les seves famílies i l’entorn. Tenen l’objectiu de donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens i les nenes amb trastorns en el seu desenvolupament o que tenen el risc de patir-los. Nivells d’intervenció:  Prevenció: dirigida a la població en general. Pretén sensibilitzar en temes com: prevenció d’accidents domèstics, planificació familiar, seguiment de l’embaràs, drogoaddicció,... Detecció inicial i diagnòstic que permetrà una intervenció terapèutica més eficaç.  Intervenció terapèutica coordinada amb l’escola infantil ila família per donar continuïtat i reforç al procés terapèutic específic.
 11. 11. SERVEIS D’ATENCIÓ PRIMERENCA II CENTRES ESPECÍFICS:  CDIAP (Centres de Desenvolupament IAtenció Precoç): Orientació i suport, avaluació i atenció psicoterapèutica als infants. El tractament pot ser individual o en grup, també es fa el seguiment i l’assessorament a la família.  Altres centres relacionats amb dèficits de salut: CREDA (Centre de Recursos Educatius per Deficients Auditius), CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil)
 12. 12. CENTRES DE TEMPS LLIURE IAmb aquesta denominació, s’inclou una àmplia diversitat de centres que tenen com a característica comuna la realització d’activitats socioeducatives en el temps lliure adreçades al públic infantil. Algun tipus de centres de temps lliure són:  ESPLAIS  CASALS  ESPAIS DE JOC D’INICIATIVA PRIVADA
 13. 13. CENTRES DE TEMPS LLIURE II ELS ESPLAISPretenen educar a nens i joves en el temps lliure, des d’un enfocament lúdic, ambl’objectiu de transmetre valorscom la solidaritat, la tolerància, el respecte per la natura, la cooperació,..Solen funcionar sense ànim de lucre, tot i que també n’hi ha amb monitors Poden funcionarprofessionalitzats que tenen un només dissabte o sou. cada dia per les tardes després de l’horari escolar.
 14. 14. CENTRES DE TEMPS LLIURE III ELS CASALSSón propostes de lleure en períodes vacacionals (estiu, Nadal, Setmana Santa,..). S’ofereixen des de diferents institucions:empreses de serveis en el lleure, parròquies, clubs esportius,Ampa de les escoles,.. Els professionals que atenen als infants són monitors professionals.
 15. 15. CENTRES DE TEMPS LLIURE IV ELS ESPAIS DE JOC D’INICIATIVA PRIVADA Són una nova tipologia de parc infantil privat. Consisteixen en espais de joc lliure per infants, bàsicament estructures psicomotores, situades en espais tancats i diferenciats per edats. També ofereixen serveis com celebració de festes d’aniversari, bar, atenció per escoles,...
 16. 16. CASES DE COLÒNIES I Es tracta de centres socioeducatius que proporcionen allotjament i estada als visitants i ofereixen propostes d’activitats no reglades d’oci i temps lliure. Tant poden acollir colònies escolars o convivències com també colònies d’estiu al marge de l’escola. La Secretaria General de Joventut, mitjançant la normativa vigent regula les característiques i requisits mínims que ha de complir aquestes instal·lacions. Els professionals que hi treballen són el director de lleure, monitors de lleure i altres professionals relacionats amb tallers i temàtiques oferides per la casa.
 17. 17. CASES DE COLÒNIES II Les granges escola, són propostes similars a les cases decolònies. En aquest cas les instal·lacions se centren en horts igranges, on es permet el contacte directe dels infants amb els animals i plantes. Aprenen i practiquen tasques bàsiques de l’agricultura i la ramaderia i també algun procés senzill de transformació dels aliments. Habitualment es poden fer estades d’un sol dia a la granja i en altres casos es pot combinar amb una estada de colònies.
 18. 18. AULES HOSPITALÀRIES I Juntament amb l’espai de l’aula-escola, també acostuma a haver-hi una Són aules escolars ludoteca ubicades a hospitals, que disposen de serveis pediàtrics permanents i que atenen als infants i joves malalts hospitalitzats en la seva necessitat educativa d’acord amb eltemps d’estada i l’estat clínic de cadascú, per tal de prevenir i evitar la marginació del procés educatiu.L’atenció es pot rebre tant a l’aula com a la pròpia habitació.
 19. 19. AULES HOSPITALÀRIES II EIXOS D’INTERVENCIÓ:  Psicològic: afavorir la integració de l’infant a l’entorn hospitalari i ajudar-lo a entendre i assumir la seva pròpia realitat. Crear un ambient d’acceptació mútua i cooperació.  Pedagògic: compensar, des del punt de vista del’aprenentatge, la falta d’assistència a l’escola. Aquesta tasca cal fer-la coordinadament amb el professorat del centre dorigen.  D’animació: fer més agradable la presència al medi hospitalari. Promoure la creativitat i l’ocupacionalitat del temps lliure. Els professionals que desenvolupen aquest servei són mestres, però també educadors i animadors infantils.
 20. 20. ESPAIS FAMILIARS Espai de trobada i Tipus d’activitat:d’intercanvi entre les  Activitats conjuntes de famílies, els infants i les mares i els pares amb els professionals els fills per talpertinents (psicòlegs, d’incrementar el vincleeducadors, assistents familiar i ajustar socials, pediatres,..) mecanismes de com a suport per les comportament.famílies en la cura, la  Activitats per als menors criança i l’educació amb l’objectiu principal de dels fills. contribuir a la Estan dirigits, socialització.bàsicament, a infants  Activitats destinades ade 0-3 anys, tot i que les mares i els pares pertambé existeix l’espai tal d’escoltar-los, orientar- nadó adreçat a la los i proporcionar franja 0-1. recursos.
 21. 21. ESCOLES DE PARES I Lobjectiu principal és el de reforçar i augmentar les competències educatives dels pares i mares: dobservació, danàlisi, de reflexió i dintervenció, per tal que adquireixin o recuperin confiança en la seva capacitat per dur a terme la seva tasca com a pares i mares. Aquest objectiu general implica: Posar al seu abast coneixements bàsics sobre el procés evolutiui daprenentatge dels infants, per tal de poder entendre millor els seus fills.  Acompanyar-los en lanàlisi i reflexió sobre les seves relacions amb ells, sobre el paper que hi juguen les emocions, sobre la coherència de les actituds amb els valors que es volen transmetre…,  Aportar-los recursos i estratègies dintervenció educatives, alternatives a les clàssiques, ja que moltes han quedat desfasades o inadequades tant pels canvis socials, com per la millora del coneixement psicològic i pedagògic dels darrers temps.
 22. 22. ESCOLES DE PARES IIEn resum, no es tracta tant daprofundir en el coneixement del comportament dels infants en general, sinó en conèixer i entendre cadascú millor els seus fills i a si mateix per poderaugmentar la qualitat de la relació i de la intervenció educativa de cadascú amb els seus fills i filles. Els professionals que orientin a les famílies en les escoles depares han de tenir una bona preparació psicopedagògica, han de ser capaços d’orientar i desangoixar, han de tenir capacitat de comunicació. Lescola és un lloc idoni per realitzar aquesta tasca (encara que no lúnic), perquè és on podem trobar-hi la totalitat de pares i mares quan les seves criatures estan en edat escolar obligatòria.
 23. 23. CENTRES CULTURALS Amb aquest nom genèric ens referim a una gran varietat d’espais que ofereixen productes i serveis culturals, tallers, activitats, ús lliure de les instal·lacions,... pensats per la infància en particular i el públic familiar en general. Podem trobar exemples a les biblioteques, centres cívics, centres d’art, tallers de teatre, escoles de música i dansa,... Els professional poden ser de molt diversos camps en funció de la tipologia de centre i producte que s’ofereixen.
 24. 24. CENTRES D’ACOLLIDAEls centres d’acolliment formen part de la xarxa de recursos residencials de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Secretaria d’Infància i Adolescència. Es tracta d’un servei residencial d’estada limitada per fer l’observació, el diagnòstic, la guarda i l’educació en casos d’atenció immediata i transitòria de situacions greus que afecten a menors en alt risc social. Un cop fet l’estudi, l’equip proposa la mesura de protecció més adient: retorn a la família biològica, acolliment familiarsimple o preadoptiu, o acolliment en un centre residencial de llarga durada. Altres serveis que complementen els centres d’acollida són:centres residencials d’acció educativa (CRAE), els centres de primera acollida i els pisos assistits.
 25. 25. El CRAE (Centre Residencial d’Acció CRAE Educativa) és un servei que neix de la necessitat d’atendre infants i joves menors d’edat tutelats per la DGAIA(Direcció General d’Atenció a la Infància) i que cal separar del seu àmbit familiar de forma temporal. La seva estada al CRAE s’estendrà fins que deixin de concórrer els elements de risc que van provocar lingrés, bé fins que es trobi una família acollidora, bé perquè disposi de prou recursos personals per iniciar un projecte de vida autònom fora del CRAE. El CRAE doncs, més enllà de garantir les necessitats bàsiques materials, ha de contribuir al procés de socialització icreixement dels infants que atén en tots els àmbits i fer-ho deforma individualitzada, promovent la seva autonomia de formaprogressiva i adequada a les seves capacitats. El CRAE es regeixper un projecte educatiu, un reglament de règim intern i unaprogramació anual. L’equip humà està format per educadors/essocials, TEI i un director que assumeix les guardes i comanda elprojecte juntament amb el personal de servei necessari. El CRAEresta obert les 24h. i 365 dies l’any.
 26. 26. CENTRES OBERTS Centres diürns, fora d’horari escolar, adreçats a infants i adolescents de 5 a 16 anys derivats de Serveis Socials. El seu objectiu fonamental és la prevenció i l’atenció dels menors en risc social, tot estimulant l’estructuració de la seva personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics. Té una funció clarament compensatòria de les deficiències socioeducatives.Els professionals que hi treballen són educadors socials i pedagogs, mestres i educadors, i ho fan de manera personalitzada i individualitzada amb diferents activitats: reforç escolar, tutories, espai de jocs, berenars, dutxes, sopars, colònies,..
 27. 27. CENTRES MATERNOINFANTILS I Centres dependents de Serveis Socials, on es treballa amb famílies de risc social amb l’objectiu de fer- les autònomes i que assimilin les seves tasques i habilitats familiars. S’hi realitzen activitats concretesrelacionades ambla vida quotidiana i la promoció laboral.
 28. 28. CENTRESMATERNOINFANTILS II L’horari de centre acostuma a ser de 9:00 a 17:00 i es limita com a màxim a 9 mesos per evitar l’acomodació de les famílies. Els professionals que hi treballen poden ser diversos: personal mèdic, talleristes, educadors, psicòlegs,..
 29. 29. -FI- Núria Girbau Angel López Montse Silvestre

×