Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Antoni Zabala

205 views

Published on

 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Presentació Antoni Zabala

 1. 1. Educar amb la Convenció sobreels Drets de l’Infant a la mà:currículum, didàctica iorganització escolarAntoni Zabala i VidiellaPrimeres jornades d’UNICEF.Debats en clau d’infànciaBarcelona, 14 i 15 de març 2013
 2. 2. 2Implicacions per a l’escola2Educar amb la convenció sobre el drets de l’infant a la ma comporta a l’escola: Actuar com a qualsevol organització, però especialment a l’adreçada alsinfants i joves. Exercir el lideratge educatiu, coneixedora i corresponsable de l’educaciódels infants i joves Intervenir com a ens educador compromès en la transformació social:• Saber. Saber fer. Saber ser. Saber conviureEducar amb la convenció sobre el drets de l’infant a la ma, implica l’escolaactuar des de: El currículum La didàctica Lorganització escolar
 3. 3. Condicions per a l’aprenentatge3Condicions per a que l’aprenentatge del alumnes contribueixi aldesenvolupament d’actituds d’acord amb el drets del infantsCondicions per a que l’aprenentatge de les actituds• Models. Relacions interactives• Vivències. Projectes i equips cooperatius i càrrecs• Reflexió, normes de convivència i compromís
 4. 4. ∗ CRITERI 1.- La Convenció sobre els Drets de l’Infant és el marc dereferència que guia la gestió de l’escola.Afecta a la visió i la missió de l’escola i a l’enfocament de tots els documentsinstitucionals, així com a la gestió de l’equip directiu per vetllar ipromocionar una escola amb drets.∗ CRITERI 6.- Els infants i adolescents coneixen, entenen i exerceixenels drets i les responsabilitats que els reconeix la Convenció.En relació al curriculum4
 5. 5. ∗ CRITERI 2.- El procés educatiu està centrat en l’infant i estimula elseu aprenentatge i la seva participació.La perspectiva de drets en leducació implica el reconeixement de que els infants sónciutadans plens (i no adults en formació) amb dret a pronunciar-se i incidir en tot allò que elsafecta. La Convenció és transversal i punt de referència per a l’aula, per a l’aprenentatge i per ala vida de l’infant.∗ CRITERI 3.- Tots els nens i nenes reben un tracte just i digne, exemptde qualsevol tipus de violència, abús o explotació, independentment dela seva cultura, religió, origen, sexe, capacitats o circumstàncies familiars.S’implementen estratègies per al desenvolupament d’habilitats per a la vida, decomunicació i de resolució de conflictes.En relació a la didàctica5
 6. 6. ∗ CRITERI 4.- El personal de suport del centre coneix la Convenció ipromou una cultura escolar basada en el respecte dels dretshumans de l’infant. L’entorn d’aprenentatge és un espai en el qual tant adults cominfants se senten respectats, actuen responsablement i propicien un clima d’inclusió irespecte. Els adults tenen comportaments i actituds respectuoses dels drets i els infants tenenl’oportunitat d’aprendre i viure els seus drets i responsabilitats.∗ CRITERI 5.- El professorat coneix i té interioritzat el contingut de laConvenció sobre els Drets de lInfant com a part de la seva pràcticaprofessional i de l’administració del centre. Està preparat per ensenyar elsdrets en la seva tasca instructiva a laula i per garantir-ne el seu exercici a lescola i fora d’ella.Avalua les seves pròpies pràctiques i actituds, impulsa programes justos i equitatius i denunciales possibles violacions.∗ CRITERI 7.- Les famílies coneixen, entenen i promouen el respectedels drets de l’infant.En relació a l’organització6
 7. 7. Educar amb la Convenció sobre els Drets del’Infant a la mà: currículum, didàctica iorganització escolarAntoni Zabala i Vidiellaazabala@irif.esPrimeres jornades d’UNICEF.Debats en clau d’infànciaBarcelona, 14 i 15 de març 2013

×