SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
1
‫וארצו‬ ‫עם‬
'‫ה‬ ‫לכיתה‬ ‫לימוד‬ ‫יחידות‬
2 2
‫רוזנגרט‬ ‫ולוראנס‬ ‫רוזן‬ ‫יעל‬ ,‫זוסמן‬ ‫רותי‬ - ‫ישראל‬ ‫לתרבות‬ ‫המטה‬ ‫מדריכות‬ :‫וכתיבה‬ ‫איסוף‬
‫קוריצקי‬ ‫ציפי‬ :‫ישראל‬ ‫לתרבות‬ ‫המטה‬ ‫מנהלת‬
‫ביתן‬ ‫ורד‬ ‫סטודיו‬ :‫גרפי‬ ‫עיצוב‬
‫החינוך‬ ‫משרד‬ ,‫פרסומים‬ ‫וגף‬ ‫ישראל‬ ‫לתרבות‬ ‫המטה‬ :‫לאור‬ ‫הוצאה‬
2012 ‫ינואר‬
3
‫לתלמיד‬ ‫מבוא‬
.""‫ומורשתו‬ ‫ישראל‬ ‫"תרבות‬ :‫חדש‬ ‫מקצוע‬ ‫ללמוד‬ ‫מתחילים‬ ‫אתם‬ !‫טוב‬ ‫מזל‬
‫ארץ‬ ‫על‬ ,‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫על‬ ‫וכולם‬ - ‫וציורים‬ ‫אגדות‬ ,‫ושירים‬ ‫סיפורים‬ ‫הזה‬ ‫במקצוע‬ ‫שיש‬ ‫תגלו‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬
‫מקווים‬ ‫אנחנו‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫עליכם‬ ‫אהוב‬ ‫ובוודאי‬ ‫לכם‬ ‫מוכר‬ ‫אולי‬ ‫הדברים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫ועל‬ ‫ישראל‬
.‫ידעתם‬ ‫שלא‬ ‫חדשים‬ ‫דברים‬ ‫גם‬ ‫שתלמדו‬
,‫בגלות‬ ‫כשהיינו‬ ‫גם‬ ,‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫תולדות‬ ‫כל‬ ‫שלאורך‬ ‫הסיבות‬ ‫מהן‬ ?‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫דווקא‬ ‫חיים‬ ‫אנחנו‬ ‫למה‬
‫במנהגי‬ ,‫בתפילות‬ ‫אותה‬ ‫הזכרנו‬ ‫למה‬ ,‫געגועים‬ ‫שירי‬ ‫לארצנו‬ ‫שרנו‬ ‫למה‬ ?‫ומולדת‬ ‫בית‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫ראינו‬
?‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫בנייתה‬ ‫על‬ ‫שמחנו‬ ‫ולמה‬ ‫חורבנה‬ ‫על‬ ‫בכינו‬ ‫למה‬ ,‫יומיום‬ ‫ובמנהגי‬ ‫חגים‬
."‫ישראל‬ ‫"תרבות‬ ‫בשיעורי‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫תשובות‬ ‫תקבלו‬ ‫ואחרות‬ ‫אלה‬ ‫שאלות‬ ‫על‬
- ‫אחת‬ ‫פעם‬ :‫פעמיים‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫אתכם‬ ‫מזמינים‬ ‫אנו‬ ,‫הלימודית‬ ‫בהרפתקה‬ ‫שתתחילו‬ ‫לפני‬ ‫אבל‬
.‫התוכנית‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫כשתסיימו‬ ,‫השנה‬ ‫בסוף‬ ‫שנייה‬ ‫ופעם‬ ,‫הלימוד‬ ‫ולפני‬ ‫השנה‬ ‫בתחילת‬
:‫השאלון‬ ‫למילוי‬ ‫הנחיות‬ ‫לפניכם‬
‫תגלו‬ ‫אולי‬ .‫המורה‬ ‫למשמורת‬ ‫אותו‬ ‫ותנו‬ ‫השנה‬ ‫בתחילת‬ ‫השאלון‬ ‫את‬ ‫מלאו‬ 	.‫א‬
.‫כולן‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫תדעו‬ ‫בוודאי‬ ,‫השנה‬ ‫בסוף‬ !‫נורא‬ ‫לא‬ .‫השאלות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫יודעים‬ ‫שאינכם‬ 	
‫השאלון‬ ‫את‬ ‫מהמורה‬ ‫בקשו‬ ‫אותו‬ ‫למלא‬ ‫כשתסיימו‬ .‫השנה‬ ‫בסוף‬ ‫השאלון‬ ‫את‬ ‫שנית‬ ‫מלאו‬ 	.‫ב‬
.‫השנה‬ ‫בתחילת‬ ‫שמלאתם‬ 	
:‫לעצמכם‬ ‫ציינו‬ .‫השנה‬ ‫מסוף‬ ‫לתשובותיכם‬ ‫השנה‬ ‫מתחילת‬ ‫תשובותיכם‬ ‫בין‬ ‫השוו‬ 	.‫ג‬
‫השנה‬ ‫בסוף‬ ‫שהרחבתם/תיקנתם‬ ‫או‬ ,‫עליהן‬ ‫לענות‬ ‫שידעתם‬ ‫שאלות‬ 	■ 	
‫לתשובותיכם‬ ‫שהכנסתם‬ ‫והתיקונים‬ ‫לשינויים‬ ‫הסיבות‬ 	■ 	
‫שעברתם‬ ‫הלמידה‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫מסקנות‬ 	■ 	
. ‫במסקנותיכם‬ ‫חבריכם‬ ‫את‬ ‫ושתפו‬ ‫בכיתה‬ ‫דיון‬ ‫קיימו‬ 	.‫ד‬
.‫לדרך‬ ‫וצאו‬ ...‫ומקל‬ ‫תרמיל‬ ‫קחו‬ ‫אז‬
4 4
5
‫שאלון‬
:‫התלמיד/ה‬ ‫שם‬
:‫תאריך‬
‫כי‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫חי/ה‬ ‫אני‬ 	.1
‫ל‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫מבטיח‬ ‫אלהים‬ ‫בתנ"ך‬ 	.2
‫במיוחד‬ ‫אוהב‬ ‫שאני‬ ‫בארץ‬ ‫מקום‬ 	.3
" ‫"ארץ‬ ‫בתנ"ך‬ ‫מכונה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ 	.4
‫פעם‬ ‫היה‬ ‫בירושלים‬ 	.5
‫כי‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫אוהב/ת‬ ‫אני‬ 	.6
‫בירושלים‬ ‫לחגוג‬ ‫עולים‬ ‫היו‬ ‫שבו‬ ‫חג‬ 	.7
‫כי‬ ‫ליהודים‬ ‫קדושה‬ ‫ירושלים‬ 	.8
‫במיוחד‬ ‫אוהב/ת‬ ‫שאני‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫אהבה‬ ‫שיר‬ 	.9
‫כי‬ )‫בארץ‬ ‫מקום‬ ‫ב(שם‬ ‫לטייל‬ ‫להורי‬ ‫אמליץ‬ 	.10
	
‫ב‬ ‫ירושלים‬ ‫את‬ ‫מזכירים‬ ‫יהודים‬ 	.11
‫כי‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫התגעגעו‬ ‫יהודים‬ 	.12
‫הבאים‬ ‫ההיסטוריים‬ ‫האירועים‬ ‫את‬ ‫מציינים‬ ‫השבועות‬ ‫חג‬ ,‫הפסח‬ ‫חג‬ ,‫הסוכות‬ ‫חג‬ 	.13
	
:‫הבאות‬ ‫החקלאיות‬ ‫העונות‬ ‫את‬ ‫מציינים‬ ‫השבועות‬ ‫חג‬ ,‫הפסח‬ ‫חג‬ ,‫הסוכות‬ ‫חג‬ 	.14
	
‫כי‬ ‫ישראל‬ ‫בירת‬ ‫ירושלים‬ 	.15
‫את‬ ‫מתאר‬ ,"‫"התקווה‬ ,‫הלאומי‬ ‫ההמנון‬ 	.16
‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫למען‬ ‫לעשות‬ ‫רוצה‬ ‫שהייתי‬ ‫מעשים‬ 	.17
‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ ‫שמתאר‬ ‫היגד‬ /‫משפט‬ 	.18
‫כי‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫חשוב‬ ‫לא‬ /‫חשוב‬ 	.19
6 6
7
‫יהודית‬ ‫אוריינות‬ :‫ראשון‬ ‫שער‬
‫ומיומנויות‬ ‫כלים‬ ‫לנו‬ ‫שיהיו‬ ‫חשוב‬ ,‫הלמידה‬ ‫מן‬ ‫להנות‬ ‫שנוכל‬ ‫כדי‬
.‫עכשוויים‬ ‫וטקסטים‬ ‫קדומים‬ ‫טקסטים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫לנו‬ ‫שיעזרו‬
,"‫"חברותא‬ ‫ונקראת‬ ‫מדרש‬ ‫בבתי‬ ‫שנהוגה‬ ‫לימוד‬ ‫שיטת‬ ‫נלמד‬ ‫זו‬ ‫ביחידה‬
‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫מדרשים‬ ‫בין‬ ‫להבחין‬ ‫נלמד‬ ,‫המקורות‬ ‫של‬ ‫בשפה‬ ‫מושגים‬ ‫נלמד‬
.‫מדרשים‬ ‫לפענח‬ ‫ונלמד‬
8 8
9
:‫השנה‬ ‫כל‬ ‫במהלך‬ ‫אתכם‬ ‫שילווה‬ ‫במושג‬ ‫נעסוק‬ ‫תחילה‬
?‫מדרש‬ ‫מהו‬ .‫א‬
‫את‬ ‫זוכרים‬ ‫אתם‬ ‫אולי‬ ."‫אמרו‬ ‫"חכמים‬ ‫הביטוי‬ ‫את‬ ‫או‬ "‫"חז"ל‬ ‫המושג‬ ‫את‬ ‫פעם‬ ‫מידי‬ ‫שמעתם‬ ‫בוודאי‬
.‫רחל‬ ‫ואשתו‬ ‫עקיבא‬ ‫רבי‬ ‫על‬ ‫השיר‬ ‫את‬ ‫למדו‬ ‫בוודאי‬ ‫מכם‬ ‫חלק‬ ,‫פסח‬ ‫של‬ ‫בהגדה‬ ‫שמתוארים‬ ‫הרבנים‬
.)‫(חז"ל‬ ‫ז"ל‬ ‫חכמינו‬ ‫הם‬ – ‫רבים‬ ‫ועוד‬ ‫עזריה‬ ‫בן‬ ‫אלעזר‬ ‫רבי‬ ,‫טרפון‬ ‫רבי‬ ,‫עקיבא‬ ‫רבי‬
‫על‬ ‫נדבר‬ ‫לא‬ .‫לנו‬ ‫והשאירו‬ -‫למדו-לימדו‬ ‫שחז"ל‬ ‫ממה‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫לכם‬ ‫להכיר‬ ‫ננסה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬
.‫ימינו‬ ‫עד‬ ,‫הדורות‬ ‫לאורך‬ ‫תלמידיהם‬ ‫את‬ ‫שלימדו‬ ‫דברים‬ ‫ועל‬ ‫שלהם‬ ‫הלימוד‬ ‫דרכי‬ ‫על‬ ‫אלא‬ ‫החכמים‬
‫בתי‬ ‫בתוך‬ - ‫קשות‬ ‫מחלוקות‬ ‫ולפעמים‬ ‫ויכוחים‬ ,‫לדיונים‬ ‫זה‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫נפגשו‬ ‫החכמים‬ ,‫לכם‬ ‫כידוע‬
‫עשו‬ ‫מה‬ ?"‫"מדרש‬ ‫מהו‬ ‫אך‬ ,‫יודעים‬ ‫אנחנו‬ -‫בית‬ ‫מהו‬ .‫לה‬ ‫ומחוצה‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫פרושים‬ ‫שהיו‬ ‫מדרש‬
?‫בית‬ ‫צריך‬ ‫המדרש‬ ‫למה‬ ?‫בתים‬ ‫אותם‬ ‫בתוך‬ ‫החכמים‬
.‫התשובות‬ ‫מן‬ ‫כמה‬ ‫ותלמדו‬ ‫תדרשו‬ ‫שלפניכם‬ ‫בחידה‬
:"‫"לדרוש‬ ‫לפועל‬ ‫פירושים‬ ‫מספר‬ ‫במילון‬ ‫מצאנו‬
‫לדרוש‬
,‫לבאר‬ ;‫לנאום‬ ,‫להטיף‬ ;‫להתעניין‬ ,-‫על‬ ‫לשאול‬ ;‫לבקש‬ ,‫לחפש‬ ;‫בתוקף‬ ‫לבקש‬ ,-‫על‬ ‫לעמוד‬ ,‫לתבוע‬
.‫לחקור‬ ,‫לפרש‬
:"‫ׁש‬ַ‫ר‬ ְ‫"ּד‬ ‫למילה‬ ‫פירושים‬ ‫מספר‬ ‫מצאנו‬
‫ש‬ַ‫ר‬ ְ‫ּד‬
 ‫הבלטה‬ ,‫פלפול‬ ,‫תוספת‬ ,‫הרחבה‬ ,‫הסבר‬ ,‫המקרא‬ ‫פסוקי‬ ‫ביאור‬
:"‫"מדרש‬ ‫למילה‬ ‫הבא‬ ‫הפירוש‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫ומצאנו‬
‫מדרש‬
‫לימודים‬ ‫של‬ ‫המונחלקובץ‬ .‫המקרא‬ ‫מן‬ ‫לפסוקים‬ ‫פרשנות‬ ‫של‬ ‫שיטה‬ ‫היא‬ ‫מדרש‬ ‫או‬ ‫דרשה‬ ,‫ביהדות‬
.‫אגדתיים‬ ‫או‬ ‫פרשניים‬ ,‫הלכתיים‬ ‫בנושאים‬ ,‫מדרשיים‬ ‫לימודים‬ ‫של‬ ‫לקובץ‬ ‫גם‬ ‫מתייחס‬ "‫"מדרש‬
?‫המדרש‬ ‫בבית‬ ‫החכמים‬ ‫עשו‬ ‫מה‬ :‫שערו‬ ‫אלה‬ ‫פירושים‬ ‫סמך‬ ‫על‬
.‫שלמדתם‬ ‫מה‬ ‫לאור‬ ‫אותה‬ ‫ובדקו‬ ‫אליה‬ ‫חזרו‬ ‫השיעור‬ ‫ובסוף‬ ,‫השערתכם‬ ‫כתבו‬
10 10
‫הם‬ ,‫המדרש‬ ‫בבית‬ ‫עשו‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ,‫החכמים‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫יכולים‬ ‫היינו‬ ‫אילו‬
."‫תורה‬ ‫"לומדים‬ :‫ספק‬ ‫ללא‬ ‫לנו‬ ‫עונים‬ ‫היו‬
‫התיאורים‬ ‫כל‬ ‫אך‬ ,‫הלימוד‬ ‫מעשה‬ ‫את‬ ‫לתאר‬ ‫נועדו‬ ‫שונים‬ ‫מושגים‬
‫והוכיחו‬ ‫למדו‬ ‫וממנה‬ ‫במרכז‬ ‫התורה‬ ‫את‬ ‫הציבו‬ ‫שחכמים‬ ‫בכך‬ ‫מתמקדים‬
.‫המדרש‬ ‫בבית‬ ‫שחידשו‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬
?‫הפוכות‬ ‫למסקנות‬ ‫שונים‬ ‫חכמים‬ ‫הגיעו‬ ‫איך‬ ?‫מחלוקות‬ ‫נוצרו‬ ‫איך‬ ,‫כך‬ ‫אם‬
‫בהן‬ ‫למצוא‬ ‫ועדיין‬ ‫מילים‬ ‫אותן‬ ‫את‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫ללמוד‬ ‫לחכמים‬ ‫גרם‬ ‫מה‬
?‫חידוש‬
‫אמנים‬ .‫האמנות‬ ‫למעשה‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫דומה‬ ‫החכמים‬ ‫של‬ ‫התורה‬ ‫לימוד‬
‫והעבודות‬ ,‫מושג‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫לצייר‬ ‫או‬ ‫נוף‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫להתבונן‬ ‫יכולים‬ ‫שונים‬
:‫לדוגמא‬ .‫מזו‬ ‫זו‬ ‫לחלוטין‬ ‫שונות‬ ‫יצאו‬
,‫בעולם‬ ‫שונים‬ ‫ממקומות‬ ‫אמנים‬ ‫של‬ ‫עבודות‬ ‫מספר‬ ‫לפניכם‬
.‫שונים‬ ‫אמנות‬ ‫וסוגי‬ ‫שונות‬ ‫תקופות‬
."‫"בית‬ ‫המושג‬ ‫את‬ ‫אמנותית‬ ‫בצורה‬ ‫מתארים‬ ‫כולם‬
?‫האמנים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫ע"פ‬ ‫בית‬ ‫מהו‬ ‫להסביר‬ ‫נסו‬ 	.‫א‬
.‫דומה‬ ‫בית‬ ‫המושג‬ ‫הבנת‬ ‫שבהן‬ ‫תמונות‬ ‫שתי‬ ‫מצאו‬ 	.‫ב‬
‫שונה‬ ‫בצורה‬ ‫בית‬ ‫המושג‬ ‫את‬ ‫שמבטאות‬ ‫תמונות‬ ‫שתי‬ ‫מצאו‬ 	.‫ג‬
.‫מזו‬ ‫זו‬ 	
‫הטובה‬ ‫בצורה‬ ‫בית‬ ‫המשג‬ ‫את‬ ‫מסבירה‬ ‫התמונות‬ ‫מן‬ ‫איזו‬ 	.‫ד‬
.‫בחירתכם‬ ‫את‬ ‫הסבירו‬ ?‫לדעתכם‬ ‫ביותר‬
11
‫שאומן‬ ‫כמו‬ )‫התנ"ך‬ ,‫(התורה‬ ‫המקרא‬ ‫בפסוקי‬ ‫להשתמש‬ ‫היכולת‬ ‫היתה‬ ‫חכמים‬ ‫של‬ ‫אומנותם‬
.‫וערכים‬ ‫רעיונות‬ ‫באמצעותם‬ ‫ולהביע‬ ,‫וצבעים‬ ‫במכחול‬ ‫משתמש‬
.‫מדרש‬ ‫קוראים‬ ‫שלהם‬ ‫ליצירה‬
‫יוצרים‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫ישנם‬ ‫המדרש‬ ‫בבית‬ ‫גם‬ ‫באמנות‬ ‫כמו‬ .‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫היצירה‬ ‫הוא‬ ‫המדרש‬
.‫שניים‬ ‫בין‬ ‫נבחין‬ ,‫ויצירה‬
:‫הלכה‬ ‫ומדרש‬ ‫אגדה‬ ‫מדרש‬
.‫אגדה‬ ‫מדרש‬ ‫שנקרא‬ ‫לימוד‬ ‫בסוג‬ ‫נתמקד‬ ‫זה‬ ‫בשיעור‬ .‫שונות‬ ‫בצורות‬ ‫למדו‬ ‫שונים‬ ‫חכמים‬
‫המשמעות‬ ‫אם‬ .‫המקרא‬ ‫בפסוקי‬ ‫חדשות‬ ‫משמעויות‬ ‫ולמצוא‬ ‫לחקור‬ ‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫דרכם‬ ‫הוא‬ ‫המדרש‬
.‫אגדה‬ ‫מדרש‬ ‫זהו‬ ,)‫מעשית‬ ‫לפעולה‬ ‫(ולא-הוראה‬ ‫רעיון‬ ‫היא‬ ‫החדשה‬
‫מאורעות,דעות‬ ,‫שונים‬ ‫אישים‬ ,‫העם‬ :‫שונים‬ ‫לנושאים‬ ‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫התייחסות‬ ‫משקפות‬ ‫האגדות‬
.‫ובדיחות‬ ‫חידות‬ ‫ואפילו‬ ‫חכמה‬ ‫דברי‬ ,‫משלים‬ )‫(ארוכים‬ ‫ומאמרים‬ )‫(קצרות‬
‫בתלמוד‬ ‫שיבוא‬ ‫פירוש‬ ‫"כל‬ :‫כך‬ ‫האגדה‬ )‫(מדרש‬ ‫את‬ ‫מגדיר‬ )"‫לתלמוד‬ ‫(ב"מבוא‬ ‫הנגיד‬ ‫שמואל‬ ‫רבי‬
."‫מצווה‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫עניין‬ ]‫[כל‬ ‫שום‬ ‫על‬
.‫אגדה‬ ‫הם‬ ,‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫מהם‬ ‫מסיקים‬ ‫שאין‬ ‫התלמוד‬ ‫חלקי‬ ‫שכל‬ ‫מכאן‬
:‫אגדה‬ ‫מדרש‬ ‫לפענח‬ ‫לומדים‬
:‫למדרש‬ ‫התורה‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫שמסביר‬ ‫אגדה‬ ‫מדרש‬ ‫לפניכם‬
‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫מטעמים‬ ‫בהם‬ ‫ונותן‬ ‫האילנות‬ ‫על‬ ‫יורד‬ ‫והוא‬ ‫אחד‬ ‫זה‬ ‫מטר‬ ‫מה‬ - "‫לקחי‬ ‫כמטר‬ ‫"יערוף‬"
,‫מקרא‬ ‫בהם‬ ‫ויש‬ ‫אחת‬ ‫כולם‬ ‫תורה‬ ‫דברי‬ ‫כך‬ ...‫שהם‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ‫בזית‬ ,‫שהן‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ‫בגפן‬ :‫שהם‬ ‫מה‬ ‫לפי‬
."‫ואגדות‬ ‫הלכות‬ ‫ומשנה‬
.‫זה‬ ‫אגדה‬ ‫ממדרש‬ ‫שהבנתם‬ ‫מה‬ ‫כתבו‬
12 12
‫מה‬ ‫על‬ ‫שלהם‬ ‫החדש‬ ‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫החכמים‬ ‫מציגים‬ ‫כיצד‬ ,‫בשלבים‬ ‫להבין‬ ‫ננסה‬ ‫ועכשיו‬
.‫בתורה‬ ‫שכתוב‬
‫יורד‬ ‫והוא‬ ‫אחד‬ ‫זה‬ ‫מטר‬ ‫מה‬ - "‫לקחי‬ ‫כמטר‬ ‫"יערוף‬ "
:‫שהם‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫מטעמים‬ ‫בהם‬ ‫ונותן‬ ‫האילנות‬ ‫על‬
‫תורה‬ ‫דברי‬ ‫כך‬ ...‫שהם‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ‫בזית‬ ,‫שהן‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ‫בגפן‬
"."‫ואגדות‬ ‫הלכות‬ ‫ומשנה‬ ,‫מקרא‬ ‫בהם‬ ‫ויש‬ ‫אחת‬ ‫כולם‬
:‫צבעים‬ ‫מקרא‬
‫מהתורה/מקרא‬ ‫המקור‬ :‫צהוב‬
‫המדרש‬ ‫מבנה‬ ‫את‬ ‫שמסבירות‬ ‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫הלשון‬ ‫מטבעות‬ :‫ירוק‬
‫רעיון‬ ‫להסביר‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫משתמשים‬ ‫שחז"ל‬ ,‫המשל‬ :‫תכלת‬
‫הנמשל‬ :‫סגול‬
‫המרכאות‬ ‫ובעזרת‬ ‫השפה‬ ‫לפי‬ ‫אותו‬ ‫נזהה‬ .‫המקרא‬ ‫מן‬ ‫פסוק‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫מדרש‬ ‫כל‬ :‫א‬ ‫שלב‬
.‫ציטוט‬ ‫על‬ ‫שמצביעות‬
‫הכותרת‬ ‫תחת‬ ‫למחברת‬ ‫אותו‬ ‫העתיקו‬ .‫דברים‬ ‫מספר‬ ‫לקוח‬ ‫הפסוק‬ ‫שלפנינו‬ ‫במדרש‬
."‫מהתורה‬ ‫"הפסוק‬
‫יופיע‬ ‫וכאן‬ ]‫ש‬ ‫[כמו‬ ‫מה‬ ‫הלשון‬ ‫מטבע‬ ‫את‬ ‫פעמים‬ ‫הרבה‬ ‫נמצא‬ ‫כמשל‬ ‫בנוי‬ ‫כשהמדרש‬ :‫ב‬ ‫שלב‬
.‫הנמשל‬ ‫יופיע‬ ‫ואחריו‬ ...‫כך‬ ‫הביטוי‬ ‫ואחריו‬ ...‫המשל‬
.‫שלכם‬ ‫במילים‬ ‫אותו‬ ‫והסבירו‬ ‫המשל‬ ‫את‬ ‫העתיקו‬ ... ‫ש‬ ‫כמו‬ :‫שלפנינו‬ ‫במדרש‬
.‫שלכם‬ ‫במילים‬ ‫אותו‬ ‫והסבירו‬ ‫הנמשל‬ ‫את‬ ‫העתיקו‬ ... ‫כך‬
:‫משימה‬
)‫אחר‬ ‫לימוד‬ ‫או‬ ‫תורה‬ ‫(לימוד‬ ‫לימוד‬ ‫בין‬ ‫אפשריים‬ ‫נוספים‬ ‫דמיון‬ ‫קווי‬ ‫על‬ ‫חישבו‬ 	.‫א‬
‫למי‬ ‫שיודע‬ ‫ממי‬ ‫עוברת‬ ‫והלמידה‬ ‫לאדמה‬ ‫מהשמים‬ ‫יורד‬ ‫הגשם‬ :‫לדוגמא‬ .‫גשם‬ ‫לבין‬ 	
.‫לא‬ ‫שעדיין‬ 	
‫ההגדרה‬ ‫(ע"פ‬ ‫אגדה‬ ‫מדרש‬ ‫הוא‬ ‫שלפניכם‬ ‫שהמדרש‬ ‫לכך‬ ‫הוכחה‬ ‫הביאו‬ 	.‫ב‬
.)‫הקודם‬ ‫בעמוד‬
13
.‫ועקרוני‬ ‫כללי‬ ‫לרעיון‬ ‫בסיס‬ ‫לחכמים‬ ‫סיפק‬ ‫מהתורה‬ ‫שהפסוק‬ ‫ראינו‬ ,‫כה‬ ‫עד‬ ‫שלמדנו‬ ‫בדוגמא‬
.‫הלכה‬ ‫מדרש‬ ‫מהו‬ ‫נלמד‬ ‫ועכשיו‬
:‫הגדרה‬
]‫פרנקל‬ ‫[יונה‬ .‫הלכה‬ ‫מדרש‬ ‫שלפנינו‬ ‫הרי‬ ,‫מקראי‬ ‫מפסוק‬ ‫נדרשת‬ )‫מעשי‬ ‫לביצוע‬ ‫(הוראה‬ ‫כשההלכה‬
:‫למשל‬
‫ח-י‬ '‫פס‬ ‫ח‬ ‫פרק‬ ‫דברים‬ ‫מספר‬ ‫פסוקים‬ ‫מקבץ‬ ‫לפניכם‬
-‫ִם‬‫י‬ ָ‫מ‬ ‫י‬ֵ‫ל‬ֲ‫ַח‬‫נ‬ ,‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ :‫ה‬ָ‫טֹוב‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫ל-א‬ ֶ‫א‬ ‫ֲָך‬‫א‬‫י‬ ִ‫ב‬ ְ‫מ‬ ,‫יָך‬ ֶ‫ֱֹלה‬‫א‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ְה‬‫י‬ ‫י‬ ִ‫ּכ‬
,‫ה‬ָ‫ֹר‬‫ע‬ ְ‫ּוׂש‬ ‫ה‬ ָ‫ּט‬ ִ‫ח‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ .‫ר‬ ָ‫ה‬ָ‫ּוב‬ ‫ה‬ָ‫ע‬ ְ‫ק‬ ִ‫ּב‬ַ‫ּב‬ ‫ים‬ ִ‫א‬ ְ‫ֹצ‬‫י‬ ,‫ֹת‬‫מ‬ֹ‫ה‬ ְ‫ּות‬ ‫ֹת‬‫נ‬ָ‫י‬ֲ‫ע‬-
‫ֹלא‬ ‫ר‬ ֶ‫ֲׁש‬‫א‬ ,‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ .‫ׁש‬ָ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ,‫ן‬ ֶ‫מ‬ ֶ‫ׁש‬ ‫ֵית‬‫ז‬-‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ;‫ּמֹון‬ ִ‫ְר‬‫ו‬ ‫ָה‬‫נ‬ ֵ‫א‬ ְ‫ּות‬ ‫ן‬ֶ‫ֶפ‬‫ג‬ְ‫ו‬
‫ר‬ ֶ‫ֲׁש‬‫א‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ;‫ּה‬ָ‫ּב‬ ,‫ֹל‬‫ּכ‬ ‫ר‬ ַ‫ס‬ ְ‫ח‬ ֶ‫ם--ֹלא-ת‬ ֶ‫ח‬ֶ‫ל‬ ‫ּה‬ָ‫ל-ּב‬ַ‫ֹאכ‬‫ּת‬ ‫ֻת‬‫נ‬ֵ‫ּכ‬ ְ‫ס‬ ִ‫מ‬ ְ‫ב‬
-- ָ‫ּת‬ ְ‫ע‬ָ‫ב‬ ָ‫ְׂש‬‫ו‬ , ָ‫ּת‬ ְ‫ל‬ַ‫כ‬ ָ‫ְא‬‫ו‬ .‫ת‬ ֶ‫ֹׁש‬‫ח‬ְ‫נ‬ ‫ֹב‬‫צ‬ ְ‫ח‬ ַ‫ּת‬ ָ‫יה‬ֶ‫ר‬ָ‫ֲר‬‫ה‬ ֵ‫ּומ‬ ,‫ֶל‬‫ז‬ ְ‫ר‬ַ‫ב‬ ָ‫ֶיה‬‫נ‬ָ‫ֲב‬‫א‬
...‫ְך‬ָ‫ן-ל‬ ַ‫ָת‬‫נ‬ ‫ר‬ ֶ‫ֲׁש‬‫א‬ ‫ה‬ָ‫ֹב‬‫ּט‬ ַ‫ה‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ ָ‫ל-ה‬ַ‫ע‬ ,‫יָך‬ ֶ‫ֱֹלה‬‫א‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ְה‬‫י‬-‫ת‬ ֶ‫א‬ ָ‫ּת‬ ְ‫כ‬ַ‫ר‬ֵ‫ּוב‬
:‫הבאה‬ ‫הקביעה‬ ‫את‬ ‫קובעים‬ ‫התלמוד‬ ‫חכמי‬
‫ורמון‬ ‫ותאנה‬ ‫וגפן‬ ‫ושעורה‬ ‫חטה‬ ‫"ארץ‬ :] ‫ח:ח‬ ‫[דברים‬ ‫שנאמר‬ .‫לברכה‬ ‫מוקדם‬ ‫זה‬ ‫בפסוק‬ ‫המוקדם‬ ‫כל‬
]‫מ"א‬ ‫דף‬ ‫ברכות‬ ‫מסכת‬ ‫בבלי‬ ‫[תלמוד‬ "‫ודבש‬ ‫שמן‬ ‫זית‬ ‫ארץ‬
‫פיו‬ ‫על‬ ‫הסדר‬ ‫הוא‬ ‫בפסוק‬ ‫הפירות‬ ‫הופעת‬ ‫שסדר‬ ‫וקבעו‬ ‫דברים‬ ‫מספר‬ ‫הפסוקים‬ ‫את‬ ‫קראו‬ ‫החכמים‬
.‫ולברך‬ ‫לאכול‬ ‫צריך‬ -‫האכילה‬ ‫לפני‬ ‫לברך‬ ‫שרוצה‬ ‫אדם‬
‫הנקראת‬ ‫ברכה‬ ‫לומר‬ ‫יש‬ ‫המינים‬ ‫שבעת‬ ‫מפירות‬ ‫האכילה‬ ‫שלאחר‬ ,‫אלה‬ ‫מפסוקים‬ ‫למדו‬ ‫גם‬ ‫הם‬
."‫שלוש‬ ‫"מעין‬
‫לברכות‬ ‫הקשורים‬ ‫ומעשים‬ ‫התנהגות‬ ‫דורשת‬ ‫היא‬ ‫כלומר‬ ,‫מעשית‬ ‫היא‬ ‫החכמים‬ ‫של‬ ‫המסקנה‬
.‫האכילה‬ ‫ולאחר‬ ‫פירות‬ ‫אכילת‬ ‫לפני‬ ‫הנאמרות‬
.‫הלכה‬ ‫מדרש‬ ‫זהו‬
14 14
,‫ולאחריה‬ ‫האכילה‬ ‫לפני‬ ‫שאומרים‬ ‫לברכות‬ ‫הקשורות‬ ‫הבאות‬ ‫ההלכות‬ ‫את‬ ‫קראו‬
.‫ההתנהגות‬ ‫כללי‬ ‫את‬ ‫מהתורה‬ ‫חכמינו‬ ‫למדו‬ ‫שבאמצעותו‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫ותארו‬
:‫האכילה‬ ‫שלפני‬ ‫הברכות‬ ‫נוסח‬
‫מברכים‬ )‫שועל‬ ‫ושיבולת‬ ‫כוסמת‬ ,‫שיפון‬ ,‫שעורה‬ ,‫(חיטה‬ ‫דגן‬ ‫מיני‬ ‫מחמשת‬ ‫העשוי‬ ‫לחם‬ ‫על‬ 	■	
"‫הארץ‬ ‫מן‬ ‫לחם‬ ‫"המוציא‬ ‫ומלכות‬ ‫בשם‬ 	
‫מיני‬ ‫"בורא‬ ‫ומלכות‬ ‫בשם‬ ‫מברכים‬ ]5[ ‫מאורז‬ ‫או‬ ‫דגן‬ ‫מיני‬ ‫מחמשת‬ ‫העשוים‬ ‫מזון‬ ‫מוצרי‬ ‫שאר‬ ‫על‬ 	■	
"‫מזונות‬ 	
."‫הגפן‬ ‫פרי‬ ‫"בורא‬ ‫ומלכות‬ ‫בשם‬ ‫מברכים‬ ‫יין‬ ‫על‬ 	■
."‫העץ‬ ‫פרי‬ ‫"בורא‬ ‫ומלכות‬ ‫בשם‬ ‫מברכים‬ ‫העץ‬ ‫פירות‬ ‫על‬ 	■
."‫האדמה‬ ‫פרי‬ ‫"בורא‬ ‫ומלכות‬ ‫בשם‬ ‫מברכים‬ ‫ירקות‬ ‫על‬ 	■
"‫בדברו‬ ‫נהיה‬ ‫"שהכל‬ ‫ומלכות‬ ‫בשם‬ ‫מברכים‬ ‫המשקאות‬ ‫ועל‬ ‫המאכלים‬ ‫שאר‬ ‫כל‬ ‫על‬ 	■
)‫האכילה‬ ‫(לאחר‬ ‫אחרונות‬ ‫ברכות‬
‫ברכת‬ ‫מברכים‬ - ‫עליהם‬ "‫סעודה‬ ‫"קביעת‬ ‫משום‬ ‫בה‬ ‫שיש‬ ‫בכמות‬ ‫עוגות‬ ‫או‬ ‫לחם‬ ‫אכילת‬ ‫אחרי‬ 	■	
.‫המזון‬ 	
‫המינים‬ ‫שבעת‬ ‫ופירות‬ ‫יין‬ ,"‫מזונות‬ ‫מיני‬ ‫"בורא‬ ‫היא‬ ‫הראשונה‬ ‫שברכתם‬ ‫דברים‬ ‫אכילת‬ ‫אחרי‬ 	■	
.‫שלוש‬ ‫מעין‬ ‫ברכה‬ ‫מברכים‬ 	
.‫נפשות‬ ‫בורא‬ ‫מברכים‬ ‫ומשקאות‬ ‫מאכלים‬ ‫שאר‬ ‫אכילת‬ ‫אחרי‬ 	■
.‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫ייחודה‬ ‫את‬ ‫שמתאר‬ ‫רעיון‬ ‫לבטא‬ ‫כדי‬ ‫פסוקים‬ ‫באותם‬ ‫נעזרו‬ ‫חכמים‬ ‫אחר‬ ‫במקום‬
:‫אגדה‬ ‫מדרש‬ ‫זהו‬ ,‫זה‬ ‫במקרה‬
‫פירות‬ ‫טעם‬ ]‫[דומה‬ ‫שוו‬ ‫ולא‬ ,‫ישראל‬ ‫שבטי‬ ‫י"ב‬ ‫כנגד‬ ‫נתנו‬ ‫ארצות‬ ‫י"ב‬ ‫יוחאי‬ ‫בן‬ ‫שמעון‬ ‫רבי‬ ‫אמר‬
.‫זה‬ ‫ט‬ֶ‫ב‬ ֵ‫ש‬ ‫פירות‬ ‫לטעם‬ ,‫זה‬ ‫ט‬ֶ‫ב‬ ֵ‫ש‬
.‫אותה‬ ‫דורש‬ ‫אלהיך‬ '‫ה‬ ‫אשר‬ ‫ארץ‬ :]‫בפסוקים‬ ‫חוזרת‬ ‫ארץ‬ ‫שהמילה‬ ‫הפעמים‬ ‫[מספר‬ ‫הארצות‬ ‫הן‬ ‫ואלו‬
‫הוא‬ ‫וכן‬ .‫שמן‬ ‫זית‬ ‫ארץ‬ .‫ושעורה‬ ‫חטה‬ ‫ארץ‬ .‫הרים‬ ‫ארץ‬ .‫שמה‬ ‫עוברים‬ ‫אתם‬ ‫אשר‬ ‫והארץ‬ .‫הארץ‬ ‫כי‬
]‫דברים‬ )‫טוב‬ ‫(לקח‬ ‫זוטרתא‬ ‫[פסיקתא‬ ...‫הרבה‬ ‫ארצות‬ .‫גוים‬ ‫ארצות‬ ‫להם‬ ‫ויתן‬ )‫קה‬ ‫(תהלים‬ ‫אומר‬
‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫עצמה‬ ‫על‬ ‫חוזרת‬ "‫"ארץ‬ ‫שהמילה‬ ‫לכך‬ ‫מתייחס‬ ‫יוחאי‬ ‫בר‬ ‫שמעון‬ ‫רבי‬
.‫בדבריו‬ "‫"ארץ‬ ‫המילה‬ ‫מופיעה‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫ציינו‬ .‫מהתורה‬ ‫הנ"ל‬ ‫בפסוקים‬
?‫יוחאי‬ ‫בר‬ ‫שמעון‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫מסקנתו‬ ‫מהי‬ "‫"ארץ‬ ‫המילה‬ ‫של‬ ‫החוזרת‬ ‫הופעתה‬ ‫לאור‬
‫מדרש‬ ‫או‬ ‫הלכה‬ ‫מדרש‬ ‫הוא‬ ‫המדרש‬ ‫האם‬ ,‫רעיונית‬ ‫או‬ ‫מעשית‬ ‫היא‬ ‫מסקנתו‬ ‫האם‬
‫תשובתכם‬ ‫ונמקו‬ ‫הסבירו‬ ?‫אגדה‬
15
‫ולהוראה‬ ‫ללימוד‬ ‫גישות‬ ‫שתי‬ :‫הלכה‬ ‫ומדרש‬ ‫אגדה‬ ‫מדרש‬
:‫המטרה‬ ‫מבחינת‬ ‫מזו‬ ‫זו‬ ‫שונות‬ ‫והלכה‬ ‫שאגדה‬ ‫למדנו‬
‫לפעול=הלכה‬ ‫כדי‬ )‫(מדרש‬ ‫לימוד‬
‫מחשבתי=אגדה‬ ‫רעיון‬ ‫של‬ )‫(מדרש‬ ‫לימוד‬
:‫הבאה‬ ‫האגדה‬ ‫שמתארת‬ ‫כפי‬ ,‫ולפרשנות‬ ‫ללימוד‬ ‫ומגוונות‬ ‫שונות‬ ‫שיטות‬ ‫התפתחו‬ ‫הנראה‬ ‫כפי‬
.‫אחד‬ ‫למקום‬ ‫נזדמנו‬ ‫חיא‬ ‫ורבי‬ ‫אבהו‬ ‫רבי‬
]‫[לימד‬ ‫דרש‬ ‫אבא‬ ‫בר‬ ‫חיא‬ ‫ורבי‬ ‫באגדה‬ ]‫[לימד‬ ‫דרש‬ ‫אבהו‬ '‫ר‬
.]‫[חוקים‬ ‫בהלכה‬
‫אבא‬ ‫בר‬ ‫חיא‬ '‫ר‬ ‫את‬ ]‫[כולם‬ ‫הכל‬ ]‫השיעור‬ ‫את‬ ‫[עזבו‬ ‫הניחו‬
.‫אבהו‬ '‫ר‬ ‫אצל‬ ]‫[ללמוד‬ ‫ובאו‬
.]‫אבא‬ ‫בר‬ ‫חיא‬ '‫ר‬ ‫מאוד‬ ‫[הצטער‬ ‫דעתו‬ ‫חלשה‬
:‫דומה‬ ‫הדבר‬ ‫למה‬ ,‫משל‬ ‫לך‬ ‫אמשול‬ :]‫אבהו‬ '‫[ר‬ ‫לו‬ ‫אמר‬
‫מיני‬ ‫מוכר‬ ‫ואחד‬ ‫טובות‬ ‫אבנים‬ ‫מוכר‬ ‫אחד‬ ,‫בני-אדם‬ ‫לשני‬
‫[למי‬ ‫קופצין‬ ‫מי‬ ‫על‬ .]‫יומיומי‬ ‫לשימוש‬ ‫[חפצים‬ ‫סדקית‬
?‫סדקית‬ ‫מיני‬ ‫שמוכר‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫לא‬ ]?‫יותר‬ ‫זקוקים‬
?‫האגדה‬ ‫של‬ ‫המקום‬ ‫מראה‬
‫אגדה‬ ‫לפענוח‬ ‫בכלים‬ ‫השתמשו‬ .‫האגדה‬ ‫את‬ ‫שלכם‬ ‫במילים‬ ‫להסביר‬ ‫נסו‬
.‫קודם‬ ‫שרכשנו‬
.‫כאלה‬ ‫פסוקים‬ ‫דורשות‬ ‫ואינן‬ ‫מהתורה‬ ‫פסוקים‬ ‫על‬ ‫מבוססות‬ ‫שאינן‬ ‫אגדות‬ ‫ישנן‬ ‫חז"ל‬ ‫בספרות‬
‫אגדות‬ .‫לקח‬ ‫או‬ ‫השכל‬ ‫במוסר‬ ‫ומסתיימות‬ ‫סיפור‬ ‫כמו‬ ‫הכתובות‬ )‫מדרשים‬ ‫(שאינן‬ ‫אגדות‬ ‫הן‬ ‫אלה‬
,‫להדגיש‬ ,‫להסביר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ההלכתי‬ ‫הדיון‬ ‫בתוך‬ ‫ומובאות‬ ‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫מחייהם‬ ‫אירועים‬ ‫מתארות‬ ‫אלה‬
.‫הנלמדת‬ ‫לסוגיה‬ ‫שקשור‬ ‫כלשהו‬ ‫לנושא‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫להפנות‬ ‫או‬ ‫לתאר‬
16 16
:‫אגדה‬ ‫לפענח‬ ‫לומדים‬
,‫אחד‬ ‫למקום‬ ‫נזדמנו‬ ‫חיא‬ ‫ורבי‬ ‫אבהו‬ ‫רבי‬
‫דרש‬ ‫אבא‬ ‫בר‬ ‫חיא‬ ‫ורבי‬ ‫באגדה‬ )‫(לימד‬ ‫דרש‬ ‫אבהו‬ '‫ר‬
.)‫(חוקים‬ ‫בהלכה‬ )‫(לימד‬
‫בר‬ ‫חיא‬ '‫ר‬ ‫את‬ )‫(כולם‬ ‫הכל‬ )‫השיעור‬ ‫את‬ ‫(עזבו‬ ‫הניחו‬
.‫אבהו‬ '‫ר‬ ‫אצל‬ )‫(ללמוד‬ ‫ובאו‬ ‫אבא‬
.)‫אבא‬ ‫בר‬ ‫חיא‬ '‫ר‬ ‫מאוד‬ ‫(הצטער‬ ‫דעתו‬ ‫חלשה‬
:‫דומה‬ ‫הדבר‬ ‫למה‬ ,‫משל‬ ‫לך‬ ‫אמשול‬ :]‫אבהו‬ '‫[ר‬ ‫לו‬ ‫אמר‬
‫מיני‬ ‫מוכר‬ ‫ואחד‬ ‫טובות‬ ‫אבנים‬ ‫מוכר‬ ‫אחד‬ ,‫בני-אדם‬ ‫לשני‬
‫(למי‬ ‫קופצין‬ ‫מי‬ ‫על‬ .)‫יום-יומי‬ ‫לשימוש‬ ‫(חפצים‬ ‫סדקית‬
.‫סדקית‬ ‫מיני‬ ‫שמוכר‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫לא‬ )?‫יותר‬ ‫זקוקים‬
?‫האגדה‬ ‫של‬ ‫המקום‬ ‫מראה‬
:‫הסיפור‬ ‫גיבורי‬
‫אגדות‬ ‫של‬ ‫בהוראה‬ ‫התמחה‬ - ‫אבהו‬ ‫רבי‬
)‫ומדוייקות‬ ‫מחייבות‬ ‫התנהגות‬ ‫הוראות‬ = ‫(הלכה‬ ‫הלכה‬ ‫בהוראת‬ ‫שהתמחה‬ - ‫חיא‬ ‫ורבי‬
.‫השניים‬ ‫לימדו‬ ‫בו‬ ‫אחר‬ ‫אתר‬ ‫או‬ ‫המדרש‬ ‫בית‬ :‫המקום‬
‫כך‬ ‫על‬ ‫מצטער‬ ‫חייא‬ ‫רבי‬ .‫האגדה‬ ‫לשיעור‬ ‫ועוברים‬ ‫ההלכה‬ ‫שיעור‬ ‫את‬ ‫עוזבים‬ ‫התלמידים‬ :‫האירוע‬
.‫מאוד‬
‫פעמים‬ ?‫דומה‬ ‫הדבר‬ ‫למה‬ ‫משל‬ ‫הוא‬ ‫הלשון‬ ‫מטבע‬ ‫הפעם‬ .‫משל‬ ‫באמצעות‬ ‫נמסר‬ :‫ההשכל‬ ‫מוסר‬
.‫הלומדים‬ ‫של‬ ‫לפירושם‬ ‫פתוח‬ ‫ויישאר‬ ‫מפורשות‬ ‫יימסר‬ ‫לא‬ ‫הנמשל‬ ‫רבות‬
‫סדקית‬ ‫מיני‬ ‫מוכר‬ ‫ואחד‬ ‫טובות‬ ‫אבנים‬ ‫מוכר‬ ‫אחד‬ ,‫בני-אדם‬ ‫לשני‬ :‫המשל‬
‫ללמד‬ ‫שבאו‬ ‫החכמים‬ ‫תלמידי‬ ‫שני‬ ‫הם‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫שני‬ :‫הנמשל‬
:‫שקרה‬ ‫לאירוע‬ ‫במשל‬ ‫חלק‬ ‫כל‬ ‫להתאים‬ ‫יש‬ ‫הנמשל‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫מנת‬ ‫על‬
‫מורים‬ ‫שני‬ 	ׁ 	 	 ‫סוחרים‬ ‫שני‬ 				
‫שיעורים‬ ‫סוגי‬ ‫שני‬ 	 ׁ 	 	 ‫סחורות‬ ‫סוגי‬ ‫שני‬ 				
‫ואגדה‬ ‫הלכה‬ 	 ׁ 	 ‫טובות‬ ‫ואבנים‬ ‫סדקית‬
17
?‫שיעור‬ ‫לאיזה‬ ‫נמשלת‬ ‫סחורה‬ ‫איזו‬ ‫נדע‬ ‫איך‬
:‫האגדה‬ ‫סוף‬ ‫את‬ ‫נקרא‬
?‫סדקית‬ ‫מיני‬ ‫שמוכר‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫לא‬ )?‫יותר‬ ‫זקוקים‬ ‫(למי‬ ‫קופצין‬ ‫מי‬ ‫על‬
:‫מכאן‬ .‫האגדות‬ ‫מלמד‬ ‫אל‬ ?‫יותר‬ ‫פנו‬ ‫מי‬ ‫אל‬
‫אגדה‬ 	ׁ 		 ‫סדקית‬ 				
‫הלכה‬ 	 ׁ 	 ‫טובות‬ ‫אבנים‬ 				
:‫משימה‬
?‫נרגע‬ ?‫ההסבר‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ? ‫אבהו‬ '‫לר‬ ‫חיא‬ '‫ר‬ ‫ענה‬ ‫מה‬ .‫א‬
?‫לספר‬ ‫שבחר‬ ‫המשל‬ ‫ומן‬ ‫שקרה‬ ‫האירוע‬ ‫מן‬ ‫אבהו‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫דמותו‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬ . ‫ב‬
.‫כקומיקס‬ ‫האגדה‬ ‫את‬ ‫כתבו‬ ‫או‬ ‫המחיזו‬ .‫ג‬
‫לימודי‬ ‫הם‬ ‫שיעורים‬ ‫ואילו‬ "‫"הלכה‬ ‫לימודי‬ ‫הם‬ ,‫בימינו‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫שיעורים‬ ‫אילו‬ .‫ד‬
‫נמקו‬ ?"‫"אגדה‬
:‫אגדה‬ ‫עוד‬ ‫לפענח‬ ‫לומדים‬
‫מרגלית‬ ‫או‬ ‫מביתו‬ )‫(מטבע‬ ‫זהוב‬ ‫שאבד‬ ‫למלך‬ ‫משל‬
‫(נר‬ ‫באיסר‬ ‫פתילה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לא‬ — )‫יקרה‬ ‫(אבן‬ ‫טובה‬
‫יהא‬ ‫לא‬ ‫הזה‬ ‫המשל‬ ‫כך‬ ?‫אותה‬ ‫מוצא‬ ‫הוא‬ )‫ביותר‬ ‫פשוט‬
)‫(האגדה‬ ‫המשל‬ ‫ידי‬ ‫שעל‬ ,)‫חשיבות‬ ‫בעיניך(חסר‬ ‫קל‬
)‫א‬ ‫(שהש"ר‬ ‫תורה‬ ‫דברי‬ ‫על‬ )‫היטב‬ ‫(מבין‬ ‫עומד‬ ‫אדם‬
.‫משל‬ ‫בצורת‬ ‫אגדה‬ ‫לפנינו‬ ‫מובאת‬ ‫שוב‬
‫של‬ ‫תפקידה‬ ‫מה‬ :‫היא‬ )‫הקודמים‬ ‫בעמודים‬ ‫שראיתם‬ ‫(כפי‬ ‫המשל‬ ‫לענות‬ ‫מנסה‬ ‫עליה‬ ‫השאלה‬
?‫להלכה‬ ‫משנית‬ ‫היא‬ ‫האם‬ ,‫האגדה‬
:‫מציג‬ ‫המשל‬
‫מלך‬
‫מרגלית‬ / ‫זהוב‬
‫באיסר‬ ‫פתילה‬
‫כך‬ ‫הלשון‬ ‫מטבע‬ ‫באמצעות‬ ‫נזהה‬ ‫אותו‬ ‫הנמשל‬ ‫את‬ ‫היטב‬ ‫נקרא‬ ‫המשל‬ ‫חלקי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫מנת‬ ‫על‬
.‫תורה‬ ‫דברי‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫אדם‬ ‫המשל‬ ‫ידי‬ ‫שעל‬
18 18
:‫משימה‬
‫מצא‬ _________________‫ה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ :‫המשל‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫השלימו‬ 	.‫א‬
.‫המטבע‬ ‫את‬ ______________________‫ה‬ 	
‫בעד‬ ‫טיעונים‬ ‫שני‬ ‫כתבו‬ ?‫זה‬ ‫משל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫להלכה‬ ‫משנית‬ ‫האגדה‬ ‫האם‬ 	.‫ב‬
.‫נגד‬ ‫טיעונים‬ ‫ושני‬ ,‫ואגדות‬ ‫משלים‬ ‫באמצעות‬ ‫חשבון‬ ‫שיעורי‬ ‫הוראת‬ 	
.]‫הלכה‬ ‫לשיעור‬ ‫חשבון‬ ‫שיעור‬ ‫דומה‬ ‫במה‬ ‫לשער‬ ‫נסו‬ ‫או‬ ‫במילון‬ ‫[בדקו‬ 	
‫ההלכה‬ ‫חשיבות‬ ‫את‬ ‫מדגיש‬ ‫דווקא‬ ‫הוא‬ ‫שבו‬ ( "‫ואגדה‬ ‫הלכה‬ ‫"על‬ ‫במאמר‬ ,‫ביאליק‬ ‫נחמן‬ ‫חיים‬
:‫זו‬ ‫כנגד‬ ‫זו‬ ‫הסוגות‬ ‫שתי‬ ‫את‬ ‫מאפיין‬ ,)‫לתרבות‬
‫זו‬ .‫שוחקות‬ ‫פנים‬ — ‫לאגדה‬ ,‫זועפות‬ ‫פנים‬ — ‫"להלכה‬
— ‫כברזל‬ ‫קשה‬ ,)‫(חמורה‬ ‫מחמרת‬ ,‫קפדנית‬ )‫(ההלכה‬
— ‫כשמן‬ ‫רכה‬ ,‫מקילה‬ ,‫ותרנית‬ )‫(האגדה‬ ‫וזו‬ ;‫הדין‬ ‫מדת‬
‫נותנת‬ ‫ואינה‬ ‫גזרה‬ ‫גוזרת‬ )‫(ההלכה‬ ‫זו‬ .‫הרחמים‬ ‫מדת‬
;‫לאו‬ ‫שלה‬ ‫ולאו‬ ‫הן‬ ‫שלה‬ ‫הן‬ :)‫(ויתורים/פשרות‬ ‫לשעורים‬
‫אדם‬ ‫של‬ ‫ודעתו‬ ‫כחו‬ ‫ומשערת‬ ‫עצה‬ ‫יועצת‬ )‫(האגדה‬ ‫וזו‬
"‫בידה‬ ‫ה‬ֶ‫רפ‬ ‫ולאו‬ ‫הן‬ :)‫למאזין‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫(מתאימה‬
:‫משימה‬
.‫כדמות‬ ‫מתואר‬ ‫לימוד‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫כל‬
‫לשכנע‬ ‫מנסה‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫בו‬ )‫מומחז‬ ‫או‬ ‫(כתוב‬ ‫שיח‬ ‫דו‬ ‫וקיימו‬ ‫הדמויות‬ ‫שתי‬ ‫את‬ ‫ציירו‬
.‫יותר‬ ‫הטובה‬ ‫המורה‬ ‫שהיא‬

More Related Content

Viewers also liked

Нужна зубов вам красота
Нужна зубов вам красотаНужна зубов вам красота
Нужна зубов вам красотаKasper_WPS
 
Academische erfgoed 20140515_u_antwerpen_noordermeer
Academische erfgoed 20140515_u_antwerpen_noordermeerAcademische erfgoed 20140515_u_antwerpen_noordermeer
Academische erfgoed 20140515_u_antwerpen_noordermeerAcademischErfgoed
 
Corporate Social Responsibility
Corporate Social ResponsibilityCorporate Social Responsibility
Corporate Social ResponsibilityAditi Upadhyay
 
Social Media Marketing for the Architectural Industry
Social Media Marketing for the Architectural IndustrySocial Media Marketing for the Architectural Industry
Social Media Marketing for the Architectural IndustryIngrid Ricks
 
Skyville 8 @ Old Klang Road
Skyville 8 @ Old Klang RoadSkyville 8 @ Old Klang Road
Skyville 8 @ Old Klang RoadCk Chong
 

Viewers also liked (8)

Shalat malam
Shalat malamShalat malam
Shalat malam
 
Investing is simple
Investing is simpleInvesting is simple
Investing is simple
 
I testi
I testiI testi
I testi
 
Нужна зубов вам красота
Нужна зубов вам красотаНужна зубов вам красота
Нужна зубов вам красота
 
Academische erfgoed 20140515_u_antwerpen_noordermeer
Academische erfgoed 20140515_u_antwerpen_noordermeerAcademische erfgoed 20140515_u_antwerpen_noordermeer
Academische erfgoed 20140515_u_antwerpen_noordermeer
 
Corporate Social Responsibility
Corporate Social ResponsibilityCorporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility
 
Social Media Marketing for the Architectural Industry
Social Media Marketing for the Architectural IndustrySocial Media Marketing for the Architectural Industry
Social Media Marketing for the Architectural Industry
 
Skyville 8 @ Old Klang Road
Skyville 8 @ Old Klang RoadSkyville 8 @ Old Klang Road
Skyville 8 @ Old Klang Road
 

Similar to מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית

שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלשער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלtarbutisrael
 
ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלtarbut_il
 
קדושים 2
קדושים 2קדושים 2
קדושים 2el9360
 
קדושים 2
קדושים 2קדושים 2
קדושים 2el9360
 
מצגת -אסתי_ודליה
מצגת -אסתי_ודליהמצגת -אסתי_ודליה
מצגת -אסתי_ודליהMiri-Tal Atlas
 
דיבור חדש 52
דיבור חדש 52 דיבור חדש 52
דיבור חדש 52 Erez Nahum
 
Translating 101 - מבוא לתרגום ולמתרגמים
Translating 101 - מבוא לתרגום ולמתרגמיםTranslating 101 - מבוא לתרגום ולמתרגמים
Translating 101 - מבוא לתרגום ולמתרגמיםYael Sela-Shapiro
 
ויצא 2
ויצא 2ויצא 2
ויצא 2el9360
 
ויקהל פקודי 2
ויקהל פקודי 2ויקהל פקודי 2
ויקהל פקודי 2el9360
 
דיבור חדש גיליון 9
דיבור חדש  גיליון 9דיבור חדש  גיליון 9
דיבור חדש גיליון 9Aviad Sheck
 
מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010keren
 
מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010keren
 
דיבור חדש גיליון 1
דיבור חדש  גיליון 1דיבור חדש  גיליון 1
דיבור חדש גיליון 1Aviad Sheck
 
D06 yoed kadari_mapping_kabbalah
D06 yoed kadari_mapping_kabbalahD06 yoed kadari_mapping_kabbalah
D06 yoed kadari_mapping_kabbalahevaminerva
 
גיליון 15 דיבור חדש
גיליון 15 דיבור חדשגיליון 15 דיבור חדש
גיליון 15 דיבור חדשErez Nahum
 
דיבור חדש גיליון 26
דיבור חדש גיליון 26דיבור חדש גיליון 26
דיבור חדש גיליון 26Erez Nahum
 

Similar to מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית (20)

שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלשער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
 
ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
 
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורהמפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
 
maftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakommaftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakom
 
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורהמפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
 
קדושים 2
קדושים 2קדושים 2
קדושים 2
 
קדושים 2
קדושים 2קדושים 2
קדושים 2
 
מצגת -אסתי_ודליה
מצגת -אסתי_ודליהמצגת -אסתי_ודליה
מצגת -אסתי_ודליה
 
דיבור חדש 52
דיבור חדש 52 דיבור חדש 52
דיבור חדש 52
 
Translating 101 - מבוא לתרגום ולמתרגמים
Translating 101 - מבוא לתרגום ולמתרגמיםTranslating 101 - מבוא לתרגום ולמתרגמים
Translating 101 - מבוא לתרגום ולמתרגמים
 
ויצא 2
ויצא 2ויצא 2
ויצא 2
 
ויקהל פקודי 2
ויקהל פקודי 2ויקהל פקודי 2
ויקהל פקודי 2
 
דיבור חדש גיליון 9
דיבור חדש  גיליון 9דיבור חדש  גיליון 9
דיבור חדש גיליון 9
 
מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010
 
מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010
 
דיבור חדש גיליון 1
דיבור חדש  גיליון 1דיבור חדש  גיליון 1
דיבור חדש גיליון 1
 
D06 yoed kadari_mapping_kabbalah
D06 yoed kadari_mapping_kabbalahD06 yoed kadari_mapping_kabbalah
D06 yoed kadari_mapping_kabbalah
 
סילבוסים זמן קיץ תשעד
סילבוסים זמן קיץ תשעדסילבוסים זמן קיץ תשעד
סילבוסים זמן קיץ תשעד
 
גיליון 15 דיבור חדש
גיליון 15 דיבור חדשגיליון 15 דיבור חדש
גיליון 15 דיבור חדש
 
דיבור חדש גיליון 26
דיבור חדש גיליון 26דיבור חדש גיליון 26
דיבור חדש גיליון 26
 

More from tarbutisrael

ביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהtarbutisrael
 
בר-בתמצווה
בר-בתמצווהבר-בתמצווה
בר-בתמצווהtarbutisrael
 
דיבור חברתי
דיבור חברתידיבור חברתי
דיבור חברתיtarbutisrael
 
משפחה אומנת
משפחה אומנתמשפחה אומנת
משפחה אומנתtarbutisrael
 
משפחות חדשות
משפחות חדשותמשפחות חדשות
משפחות חדשותtarbutisrael
 
קורות חיים
קורות חייםקורות חיים
קורות חייםtarbutisrael
 
אפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותאפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותtarbutisrael
 
כי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוכי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוtarbutisrael
 
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמלשער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמלtarbutisrael
 
Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1tarbutisrael
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)tarbutisrael
 

More from tarbutisrael (16)

ביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משה
 
בר-בתמצווה
בר-בתמצווהבר-בתמצווה
בר-בתמצווה
 
קבלת בת
קבלת בתקבלת בת
קבלת בת
 
דיבור חברתי
דיבור חברתידיבור חברתי
דיבור חברתי
 
משפחה אומנת
משפחה אומנתמשפחה אומנת
משפחה אומנת
 
משפחות חדשות
משפחות חדשותמשפחות חדשות
משפחות חדשות
 
בית
ביתבית
בית
 
מפגש
מפגשמפגש
מפגש
 
הילד שבי
הילד שביהילד שבי
הילד שבי
 
קורות חיים
קורות חייםקורות חיים
קורות חיים
 
אפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותאפסות מול אחריות
אפסות מול אחריות
 
כי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוכי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבו
 
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמלשער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
 
Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1
 
Madrih avot
Madrih avotMadrih avot
Madrih avot
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)
 

מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית

 • 1. 1 ‫וארצו‬ ‫עם‬ '‫ה‬ ‫לכיתה‬ ‫לימוד‬ ‫יחידות‬
 • 2. 2 2 ‫רוזנגרט‬ ‫ולוראנס‬ ‫רוזן‬ ‫יעל‬ ,‫זוסמן‬ ‫רותי‬ - ‫ישראל‬ ‫לתרבות‬ ‫המטה‬ ‫מדריכות‬ :‫וכתיבה‬ ‫איסוף‬ ‫קוריצקי‬ ‫ציפי‬ :‫ישראל‬ ‫לתרבות‬ ‫המטה‬ ‫מנהלת‬ ‫ביתן‬ ‫ורד‬ ‫סטודיו‬ :‫גרפי‬ ‫עיצוב‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ,‫פרסומים‬ ‫וגף‬ ‫ישראל‬ ‫לתרבות‬ ‫המטה‬ :‫לאור‬ ‫הוצאה‬ 2012 ‫ינואר‬
 • 3. 3 ‫לתלמיד‬ ‫מבוא‬ .""‫ומורשתו‬ ‫ישראל‬ ‫"תרבות‬ :‫חדש‬ ‫מקצוע‬ ‫ללמוד‬ ‫מתחילים‬ ‫אתם‬ !‫טוב‬ ‫מזל‬ ‫ארץ‬ ‫על‬ ,‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫על‬ ‫וכולם‬ - ‫וציורים‬ ‫אגדות‬ ,‫ושירים‬ ‫סיפורים‬ ‫הזה‬ ‫במקצוע‬ ‫שיש‬ ‫תגלו‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫מקווים‬ ‫אנחנו‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫עליכם‬ ‫אהוב‬ ‫ובוודאי‬ ‫לכם‬ ‫מוכר‬ ‫אולי‬ ‫הדברים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫ועל‬ ‫ישראל‬ .‫ידעתם‬ ‫שלא‬ ‫חדשים‬ ‫דברים‬ ‫גם‬ ‫שתלמדו‬ ,‫בגלות‬ ‫כשהיינו‬ ‫גם‬ ,‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫תולדות‬ ‫כל‬ ‫שלאורך‬ ‫הסיבות‬ ‫מהן‬ ?‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫דווקא‬ ‫חיים‬ ‫אנחנו‬ ‫למה‬ ‫במנהגי‬ ,‫בתפילות‬ ‫אותה‬ ‫הזכרנו‬ ‫למה‬ ,‫געגועים‬ ‫שירי‬ ‫לארצנו‬ ‫שרנו‬ ‫למה‬ ?‫ומולדת‬ ‫בית‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫ראינו‬ ?‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫בנייתה‬ ‫על‬ ‫שמחנו‬ ‫ולמה‬ ‫חורבנה‬ ‫על‬ ‫בכינו‬ ‫למה‬ ,‫יומיום‬ ‫ובמנהגי‬ ‫חגים‬ ."‫ישראל‬ ‫"תרבות‬ ‫בשיעורי‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫תשובות‬ ‫תקבלו‬ ‫ואחרות‬ ‫אלה‬ ‫שאלות‬ ‫על‬ - ‫אחת‬ ‫פעם‬ :‫פעמיים‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫אתכם‬ ‫מזמינים‬ ‫אנו‬ ,‫הלימודית‬ ‫בהרפתקה‬ ‫שתתחילו‬ ‫לפני‬ ‫אבל‬ .‫התוכנית‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫כשתסיימו‬ ,‫השנה‬ ‫בסוף‬ ‫שנייה‬ ‫ופעם‬ ,‫הלימוד‬ ‫ולפני‬ ‫השנה‬ ‫בתחילת‬ :‫השאלון‬ ‫למילוי‬ ‫הנחיות‬ ‫לפניכם‬ ‫תגלו‬ ‫אולי‬ .‫המורה‬ ‫למשמורת‬ ‫אותו‬ ‫ותנו‬ ‫השנה‬ ‫בתחילת‬ ‫השאלון‬ ‫את‬ ‫מלאו‬ .‫א‬ .‫כולן‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫תדעו‬ ‫בוודאי‬ ,‫השנה‬ ‫בסוף‬ !‫נורא‬ ‫לא‬ .‫השאלות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫יודעים‬ ‫שאינכם‬ ‫השאלון‬ ‫את‬ ‫מהמורה‬ ‫בקשו‬ ‫אותו‬ ‫למלא‬ ‫כשתסיימו‬ .‫השנה‬ ‫בסוף‬ ‫השאלון‬ ‫את‬ ‫שנית‬ ‫מלאו‬ .‫ב‬ .‫השנה‬ ‫בתחילת‬ ‫שמלאתם‬ :‫לעצמכם‬ ‫ציינו‬ .‫השנה‬ ‫מסוף‬ ‫לתשובותיכם‬ ‫השנה‬ ‫מתחילת‬ ‫תשובותיכם‬ ‫בין‬ ‫השוו‬ .‫ג‬ ‫השנה‬ ‫בסוף‬ ‫שהרחבתם/תיקנתם‬ ‫או‬ ,‫עליהן‬ ‫לענות‬ ‫שידעתם‬ ‫שאלות‬ ■ ‫לתשובותיכם‬ ‫שהכנסתם‬ ‫והתיקונים‬ ‫לשינויים‬ ‫הסיבות‬ ■ ‫שעברתם‬ ‫הלמידה‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫מסקנות‬ ■ . ‫במסקנותיכם‬ ‫חבריכם‬ ‫את‬ ‫ושתפו‬ ‫בכיתה‬ ‫דיון‬ ‫קיימו‬ .‫ד‬ .‫לדרך‬ ‫וצאו‬ ...‫ומקל‬ ‫תרמיל‬ ‫קחו‬ ‫אז‬
 • 4. 4 4
 • 5. 5 ‫שאלון‬ :‫התלמיד/ה‬ ‫שם‬ :‫תאריך‬ ‫כי‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫חי/ה‬ ‫אני‬ .1 ‫ל‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫מבטיח‬ ‫אלהים‬ ‫בתנ"ך‬ .2 ‫במיוחד‬ ‫אוהב‬ ‫שאני‬ ‫בארץ‬ ‫מקום‬ .3 " ‫"ארץ‬ ‫בתנ"ך‬ ‫מכונה‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ .4 ‫פעם‬ ‫היה‬ ‫בירושלים‬ .5 ‫כי‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬ ‫אוהב/ת‬ ‫אני‬ .6 ‫בירושלים‬ ‫לחגוג‬ ‫עולים‬ ‫היו‬ ‫שבו‬ ‫חג‬ .7 ‫כי‬ ‫ליהודים‬ ‫קדושה‬ ‫ירושלים‬ .8 ‫במיוחד‬ ‫אוהב/ת‬ ‫שאני‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫אהבה‬ ‫שיר‬ .9 ‫כי‬ )‫בארץ‬ ‫מקום‬ ‫ב(שם‬ ‫לטייל‬ ‫להורי‬ ‫אמליץ‬ .10 ‫ב‬ ‫ירושלים‬ ‫את‬ ‫מזכירים‬ ‫יהודים‬ .11 ‫כי‬ ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫התגעגעו‬ ‫יהודים‬ .12 ‫הבאים‬ ‫ההיסטוריים‬ ‫האירועים‬ ‫את‬ ‫מציינים‬ ‫השבועות‬ ‫חג‬ ,‫הפסח‬ ‫חג‬ ,‫הסוכות‬ ‫חג‬ .13 :‫הבאות‬ ‫החקלאיות‬ ‫העונות‬ ‫את‬ ‫מציינים‬ ‫השבועות‬ ‫חג‬ ,‫הפסח‬ ‫חג‬ ,‫הסוכות‬ ‫חג‬ .14 ‫כי‬ ‫ישראל‬ ‫בירת‬ ‫ירושלים‬ .15 ‫את‬ ‫מתאר‬ ,"‫"התקווה‬ ,‫הלאומי‬ ‫ההמנון‬ .16 ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫למען‬ ‫לעשות‬ ‫רוצה‬ ‫שהייתי‬ ‫מעשים‬ .17 ‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ ‫שמתאר‬ ‫היגד‬ /‫משפט‬ .18 ‫כי‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫חשוב‬ ‫לא‬ /‫חשוב‬ .19
 • 6. 6 6
 • 7. 7 ‫יהודית‬ ‫אוריינות‬ :‫ראשון‬ ‫שער‬ ‫ומיומנויות‬ ‫כלים‬ ‫לנו‬ ‫שיהיו‬ ‫חשוב‬ ,‫הלמידה‬ ‫מן‬ ‫להנות‬ ‫שנוכל‬ ‫כדי‬ .‫עכשוויים‬ ‫וטקסטים‬ ‫קדומים‬ ‫טקסטים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫לנו‬ ‫שיעזרו‬ ,"‫"חברותא‬ ‫ונקראת‬ ‫מדרש‬ ‫בבתי‬ ‫שנהוגה‬ ‫לימוד‬ ‫שיטת‬ ‫נלמד‬ ‫זו‬ ‫ביחידה‬ ‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫מדרשים‬ ‫בין‬ ‫להבחין‬ ‫נלמד‬ ,‫המקורות‬ ‫של‬ ‫בשפה‬ ‫מושגים‬ ‫נלמד‬ .‫מדרשים‬ ‫לפענח‬ ‫ונלמד‬
 • 8. 8 8
 • 9. 9 :‫השנה‬ ‫כל‬ ‫במהלך‬ ‫אתכם‬ ‫שילווה‬ ‫במושג‬ ‫נעסוק‬ ‫תחילה‬ ?‫מדרש‬ ‫מהו‬ .‫א‬ ‫את‬ ‫זוכרים‬ ‫אתם‬ ‫אולי‬ ."‫אמרו‬ ‫"חכמים‬ ‫הביטוי‬ ‫את‬ ‫או‬ "‫"חז"ל‬ ‫המושג‬ ‫את‬ ‫פעם‬ ‫מידי‬ ‫שמעתם‬ ‫בוודאי‬ .‫רחל‬ ‫ואשתו‬ ‫עקיבא‬ ‫רבי‬ ‫על‬ ‫השיר‬ ‫את‬ ‫למדו‬ ‫בוודאי‬ ‫מכם‬ ‫חלק‬ ,‫פסח‬ ‫של‬ ‫בהגדה‬ ‫שמתוארים‬ ‫הרבנים‬ .)‫(חז"ל‬ ‫ז"ל‬ ‫חכמינו‬ ‫הם‬ – ‫רבים‬ ‫ועוד‬ ‫עזריה‬ ‫בן‬ ‫אלעזר‬ ‫רבי‬ ,‫טרפון‬ ‫רבי‬ ,‫עקיבא‬ ‫רבי‬ ‫על‬ ‫נדבר‬ ‫לא‬ .‫לנו‬ ‫והשאירו‬ -‫למדו-לימדו‬ ‫שחז"ל‬ ‫ממה‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫לכם‬ ‫להכיר‬ ‫ננסה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ .‫ימינו‬ ‫עד‬ ,‫הדורות‬ ‫לאורך‬ ‫תלמידיהם‬ ‫את‬ ‫שלימדו‬ ‫דברים‬ ‫ועל‬ ‫שלהם‬ ‫הלימוד‬ ‫דרכי‬ ‫על‬ ‫אלא‬ ‫החכמים‬ ‫בתי‬ ‫בתוך‬ - ‫קשות‬ ‫מחלוקות‬ ‫ולפעמים‬ ‫ויכוחים‬ ,‫לדיונים‬ ‫זה‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫נפגשו‬ ‫החכמים‬ ,‫לכם‬ ‫כידוע‬ ‫עשו‬ ‫מה‬ ?"‫"מדרש‬ ‫מהו‬ ‫אך‬ ,‫יודעים‬ ‫אנחנו‬ -‫בית‬ ‫מהו‬ .‫לה‬ ‫ומחוצה‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫פרושים‬ ‫שהיו‬ ‫מדרש‬ ?‫בית‬ ‫צריך‬ ‫המדרש‬ ‫למה‬ ?‫בתים‬ ‫אותם‬ ‫בתוך‬ ‫החכמים‬ .‫התשובות‬ ‫מן‬ ‫כמה‬ ‫ותלמדו‬ ‫תדרשו‬ ‫שלפניכם‬ ‫בחידה‬ :"‫"לדרוש‬ ‫לפועל‬ ‫פירושים‬ ‫מספר‬ ‫במילון‬ ‫מצאנו‬ ‫לדרוש‬ ,‫לבאר‬ ;‫לנאום‬ ,‫להטיף‬ ;‫להתעניין‬ ,-‫על‬ ‫לשאול‬ ;‫לבקש‬ ,‫לחפש‬ ;‫בתוקף‬ ‫לבקש‬ ,-‫על‬ ‫לעמוד‬ ,‫לתבוע‬ .‫לחקור‬ ,‫לפרש‬ :"‫ׁש‬ַ‫ר‬ ְ‫"ּד‬ ‫למילה‬ ‫פירושים‬ ‫מספר‬ ‫מצאנו‬ ‫ש‬ַ‫ר‬ ְ‫ּד‬  ‫הבלטה‬ ,‫פלפול‬ ,‫תוספת‬ ,‫הרחבה‬ ,‫הסבר‬ ,‫המקרא‬ ‫פסוקי‬ ‫ביאור‬ :"‫"מדרש‬ ‫למילה‬ ‫הבא‬ ‫הפירוש‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫ומצאנו‬ ‫מדרש‬ ‫לימודים‬ ‫של‬ ‫המונחלקובץ‬ .‫המקרא‬ ‫מן‬ ‫לפסוקים‬ ‫פרשנות‬ ‫של‬ ‫שיטה‬ ‫היא‬ ‫מדרש‬ ‫או‬ ‫דרשה‬ ,‫ביהדות‬ .‫אגדתיים‬ ‫או‬ ‫פרשניים‬ ,‫הלכתיים‬ ‫בנושאים‬ ,‫מדרשיים‬ ‫לימודים‬ ‫של‬ ‫לקובץ‬ ‫גם‬ ‫מתייחס‬ "‫"מדרש‬ ?‫המדרש‬ ‫בבית‬ ‫החכמים‬ ‫עשו‬ ‫מה‬ :‫שערו‬ ‫אלה‬ ‫פירושים‬ ‫סמך‬ ‫על‬ .‫שלמדתם‬ ‫מה‬ ‫לאור‬ ‫אותה‬ ‫ובדקו‬ ‫אליה‬ ‫חזרו‬ ‫השיעור‬ ‫ובסוף‬ ,‫השערתכם‬ ‫כתבו‬
 • 10. 10 10 ‫הם‬ ,‫המדרש‬ ‫בבית‬ ‫עשו‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ,‫החכמים‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫יכולים‬ ‫היינו‬ ‫אילו‬ ."‫תורה‬ ‫"לומדים‬ :‫ספק‬ ‫ללא‬ ‫לנו‬ ‫עונים‬ ‫היו‬ ‫התיאורים‬ ‫כל‬ ‫אך‬ ,‫הלימוד‬ ‫מעשה‬ ‫את‬ ‫לתאר‬ ‫נועדו‬ ‫שונים‬ ‫מושגים‬ ‫והוכיחו‬ ‫למדו‬ ‫וממנה‬ ‫במרכז‬ ‫התורה‬ ‫את‬ ‫הציבו‬ ‫שחכמים‬ ‫בכך‬ ‫מתמקדים‬ .‫המדרש‬ ‫בבית‬ ‫שחידשו‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ?‫הפוכות‬ ‫למסקנות‬ ‫שונים‬ ‫חכמים‬ ‫הגיעו‬ ‫איך‬ ?‫מחלוקות‬ ‫נוצרו‬ ‫איך‬ ,‫כך‬ ‫אם‬ ‫בהן‬ ‫למצוא‬ ‫ועדיין‬ ‫מילים‬ ‫אותן‬ ‫את‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫ללמוד‬ ‫לחכמים‬ ‫גרם‬ ‫מה‬ ?‫חידוש‬ ‫אמנים‬ .‫האמנות‬ ‫למעשה‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫דומה‬ ‫החכמים‬ ‫של‬ ‫התורה‬ ‫לימוד‬ ‫והעבודות‬ ,‫מושג‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫לצייר‬ ‫או‬ ‫נוף‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫להתבונן‬ ‫יכולים‬ ‫שונים‬ :‫לדוגמא‬ .‫מזו‬ ‫זו‬ ‫לחלוטין‬ ‫שונות‬ ‫יצאו‬ ,‫בעולם‬ ‫שונים‬ ‫ממקומות‬ ‫אמנים‬ ‫של‬ ‫עבודות‬ ‫מספר‬ ‫לפניכם‬ .‫שונים‬ ‫אמנות‬ ‫וסוגי‬ ‫שונות‬ ‫תקופות‬ ."‫"בית‬ ‫המושג‬ ‫את‬ ‫אמנותית‬ ‫בצורה‬ ‫מתארים‬ ‫כולם‬ ?‫האמנים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫ע"פ‬ ‫בית‬ ‫מהו‬ ‫להסביר‬ ‫נסו‬ .‫א‬ .‫דומה‬ ‫בית‬ ‫המושג‬ ‫הבנת‬ ‫שבהן‬ ‫תמונות‬ ‫שתי‬ ‫מצאו‬ .‫ב‬ ‫שונה‬ ‫בצורה‬ ‫בית‬ ‫המושג‬ ‫את‬ ‫שמבטאות‬ ‫תמונות‬ ‫שתי‬ ‫מצאו‬ .‫ג‬ .‫מזו‬ ‫זו‬ ‫הטובה‬ ‫בצורה‬ ‫בית‬ ‫המשג‬ ‫את‬ ‫מסבירה‬ ‫התמונות‬ ‫מן‬ ‫איזו‬ .‫ד‬ .‫בחירתכם‬ ‫את‬ ‫הסבירו‬ ?‫לדעתכם‬ ‫ביותר‬
 • 11. 11 ‫שאומן‬ ‫כמו‬ )‫התנ"ך‬ ,‫(התורה‬ ‫המקרא‬ ‫בפסוקי‬ ‫להשתמש‬ ‫היכולת‬ ‫היתה‬ ‫חכמים‬ ‫של‬ ‫אומנותם‬ .‫וערכים‬ ‫רעיונות‬ ‫באמצעותם‬ ‫ולהביע‬ ,‫וצבעים‬ ‫במכחול‬ ‫משתמש‬ .‫מדרש‬ ‫קוראים‬ ‫שלהם‬ ‫ליצירה‬ ‫יוצרים‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫ישנם‬ ‫המדרש‬ ‫בבית‬ ‫גם‬ ‫באמנות‬ ‫כמו‬ .‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫היצירה‬ ‫הוא‬ ‫המדרש‬ .‫שניים‬ ‫בין‬ ‫נבחין‬ ,‫ויצירה‬ :‫הלכה‬ ‫ומדרש‬ ‫אגדה‬ ‫מדרש‬ .‫אגדה‬ ‫מדרש‬ ‫שנקרא‬ ‫לימוד‬ ‫בסוג‬ ‫נתמקד‬ ‫זה‬ ‫בשיעור‬ .‫שונות‬ ‫בצורות‬ ‫למדו‬ ‫שונים‬ ‫חכמים‬ ‫המשמעות‬ ‫אם‬ .‫המקרא‬ ‫בפסוקי‬ ‫חדשות‬ ‫משמעויות‬ ‫ולמצוא‬ ‫לחקור‬ ‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫דרכם‬ ‫הוא‬ ‫המדרש‬ .‫אגדה‬ ‫מדרש‬ ‫זהו‬ ,)‫מעשית‬ ‫לפעולה‬ ‫(ולא-הוראה‬ ‫רעיון‬ ‫היא‬ ‫החדשה‬ ‫מאורעות,דעות‬ ,‫שונים‬ ‫אישים‬ ,‫העם‬ :‫שונים‬ ‫לנושאים‬ ‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫התייחסות‬ ‫משקפות‬ ‫האגדות‬ .‫ובדיחות‬ ‫חידות‬ ‫ואפילו‬ ‫חכמה‬ ‫דברי‬ ,‫משלים‬ )‫(ארוכים‬ ‫ומאמרים‬ )‫(קצרות‬ ‫בתלמוד‬ ‫שיבוא‬ ‫פירוש‬ ‫"כל‬ :‫כך‬ ‫האגדה‬ )‫(מדרש‬ ‫את‬ ‫מגדיר‬ )"‫לתלמוד‬ ‫(ב"מבוא‬ ‫הנגיד‬ ‫שמואל‬ ‫רבי‬ ."‫מצווה‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫עניין‬ ]‫[כל‬ ‫שום‬ ‫על‬ .‫אגדה‬ ‫הם‬ ,‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫מהם‬ ‫מסיקים‬ ‫שאין‬ ‫התלמוד‬ ‫חלקי‬ ‫שכל‬ ‫מכאן‬ :‫אגדה‬ ‫מדרש‬ ‫לפענח‬ ‫לומדים‬ :‫למדרש‬ ‫התורה‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫שמסביר‬ ‫אגדה‬ ‫מדרש‬ ‫לפניכם‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫מטעמים‬ ‫בהם‬ ‫ונותן‬ ‫האילנות‬ ‫על‬ ‫יורד‬ ‫והוא‬ ‫אחד‬ ‫זה‬ ‫מטר‬ ‫מה‬ - "‫לקחי‬ ‫כמטר‬ ‫"יערוף‬" ,‫מקרא‬ ‫בהם‬ ‫ויש‬ ‫אחת‬ ‫כולם‬ ‫תורה‬ ‫דברי‬ ‫כך‬ ...‫שהם‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ‫בזית‬ ,‫שהן‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ‫בגפן‬ :‫שהם‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ."‫ואגדות‬ ‫הלכות‬ ‫ומשנה‬ .‫זה‬ ‫אגדה‬ ‫ממדרש‬ ‫שהבנתם‬ ‫מה‬ ‫כתבו‬
 • 12. 12 12 ‫מה‬ ‫על‬ ‫שלהם‬ ‫החדש‬ ‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫החכמים‬ ‫מציגים‬ ‫כיצד‬ ,‫בשלבים‬ ‫להבין‬ ‫ננסה‬ ‫ועכשיו‬ .‫בתורה‬ ‫שכתוב‬ ‫יורד‬ ‫והוא‬ ‫אחד‬ ‫זה‬ ‫מטר‬ ‫מה‬ - "‫לקחי‬ ‫כמטר‬ ‫"יערוף‬ " :‫שהם‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫מטעמים‬ ‫בהם‬ ‫ונותן‬ ‫האילנות‬ ‫על‬ ‫תורה‬ ‫דברי‬ ‫כך‬ ...‫שהם‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ‫בזית‬ ,‫שהן‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ‫בגפן‬ "."‫ואגדות‬ ‫הלכות‬ ‫ומשנה‬ ,‫מקרא‬ ‫בהם‬ ‫ויש‬ ‫אחת‬ ‫כולם‬ :‫צבעים‬ ‫מקרא‬ ‫מהתורה/מקרא‬ ‫המקור‬ :‫צהוב‬ ‫המדרש‬ ‫מבנה‬ ‫את‬ ‫שמסבירות‬ ‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫הלשון‬ ‫מטבעות‬ :‫ירוק‬ ‫רעיון‬ ‫להסביר‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫משתמשים‬ ‫שחז"ל‬ ,‫המשל‬ :‫תכלת‬ ‫הנמשל‬ :‫סגול‬ ‫המרכאות‬ ‫ובעזרת‬ ‫השפה‬ ‫לפי‬ ‫אותו‬ ‫נזהה‬ .‫המקרא‬ ‫מן‬ ‫פסוק‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫מדרש‬ ‫כל‬ :‫א‬ ‫שלב‬ .‫ציטוט‬ ‫על‬ ‫שמצביעות‬ ‫הכותרת‬ ‫תחת‬ ‫למחברת‬ ‫אותו‬ ‫העתיקו‬ .‫דברים‬ ‫מספר‬ ‫לקוח‬ ‫הפסוק‬ ‫שלפנינו‬ ‫במדרש‬ ."‫מהתורה‬ ‫"הפסוק‬ ‫יופיע‬ ‫וכאן‬ ]‫ש‬ ‫[כמו‬ ‫מה‬ ‫הלשון‬ ‫מטבע‬ ‫את‬ ‫פעמים‬ ‫הרבה‬ ‫נמצא‬ ‫כמשל‬ ‫בנוי‬ ‫כשהמדרש‬ :‫ב‬ ‫שלב‬ .‫הנמשל‬ ‫יופיע‬ ‫ואחריו‬ ...‫כך‬ ‫הביטוי‬ ‫ואחריו‬ ...‫המשל‬ .‫שלכם‬ ‫במילים‬ ‫אותו‬ ‫והסבירו‬ ‫המשל‬ ‫את‬ ‫העתיקו‬ ... ‫ש‬ ‫כמו‬ :‫שלפנינו‬ ‫במדרש‬ .‫שלכם‬ ‫במילים‬ ‫אותו‬ ‫והסבירו‬ ‫הנמשל‬ ‫את‬ ‫העתיקו‬ ... ‫כך‬ :‫משימה‬ )‫אחר‬ ‫לימוד‬ ‫או‬ ‫תורה‬ ‫(לימוד‬ ‫לימוד‬ ‫בין‬ ‫אפשריים‬ ‫נוספים‬ ‫דמיון‬ ‫קווי‬ ‫על‬ ‫חישבו‬ .‫א‬ ‫למי‬ ‫שיודע‬ ‫ממי‬ ‫עוברת‬ ‫והלמידה‬ ‫לאדמה‬ ‫מהשמים‬ ‫יורד‬ ‫הגשם‬ :‫לדוגמא‬ .‫גשם‬ ‫לבין‬ .‫לא‬ ‫שעדיין‬ ‫ההגדרה‬ ‫(ע"פ‬ ‫אגדה‬ ‫מדרש‬ ‫הוא‬ ‫שלפניכם‬ ‫שהמדרש‬ ‫לכך‬ ‫הוכחה‬ ‫הביאו‬ .‫ב‬ .)‫הקודם‬ ‫בעמוד‬
 • 13. 13 .‫ועקרוני‬ ‫כללי‬ ‫לרעיון‬ ‫בסיס‬ ‫לחכמים‬ ‫סיפק‬ ‫מהתורה‬ ‫שהפסוק‬ ‫ראינו‬ ,‫כה‬ ‫עד‬ ‫שלמדנו‬ ‫בדוגמא‬ .‫הלכה‬ ‫מדרש‬ ‫מהו‬ ‫נלמד‬ ‫ועכשיו‬ :‫הגדרה‬ ]‫פרנקל‬ ‫[יונה‬ .‫הלכה‬ ‫מדרש‬ ‫שלפנינו‬ ‫הרי‬ ,‫מקראי‬ ‫מפסוק‬ ‫נדרשת‬ )‫מעשי‬ ‫לביצוע‬ ‫(הוראה‬ ‫כשההלכה‬ :‫למשל‬ ‫ח-י‬ '‫פס‬ ‫ח‬ ‫פרק‬ ‫דברים‬ ‫מספר‬ ‫פסוקים‬ ‫מקבץ‬ ‫לפניכם‬ -‫ִם‬‫י‬ ָ‫מ‬ ‫י‬ֵ‫ל‬ֲ‫ַח‬‫נ‬ ,‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ :‫ה‬ָ‫טֹוב‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫ל-א‬ ֶ‫א‬ ‫ֲָך‬‫א‬‫י‬ ִ‫ב‬ ְ‫מ‬ ,‫יָך‬ ֶ‫ֱֹלה‬‫א‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ְה‬‫י‬ ‫י‬ ִ‫ּכ‬ ,‫ה‬ָ‫ֹר‬‫ע‬ ְ‫ּוׂש‬ ‫ה‬ ָ‫ּט‬ ִ‫ח‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ .‫ר‬ ָ‫ה‬ָ‫ּוב‬ ‫ה‬ָ‫ע‬ ְ‫ק‬ ִ‫ּב‬ַ‫ּב‬ ‫ים‬ ִ‫א‬ ְ‫ֹצ‬‫י‬ ,‫ֹת‬‫מ‬ֹ‫ה‬ ְ‫ּות‬ ‫ֹת‬‫נ‬ָ‫י‬ֲ‫ע‬- ‫ֹלא‬ ‫ר‬ ֶ‫ֲׁש‬‫א‬ ,‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ .‫ׁש‬ָ‫ב‬ ְ‫ּוד‬ ,‫ן‬ ֶ‫מ‬ ֶ‫ׁש‬ ‫ֵית‬‫ז‬-‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ;‫ּמֹון‬ ִ‫ְר‬‫ו‬ ‫ָה‬‫נ‬ ֵ‫א‬ ְ‫ּות‬ ‫ן‬ֶ‫ֶפ‬‫ג‬ְ‫ו‬ ‫ר‬ ֶ‫ֲׁש‬‫א‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ;‫ּה‬ָ‫ּב‬ ,‫ֹל‬‫ּכ‬ ‫ר‬ ַ‫ס‬ ְ‫ח‬ ֶ‫ם--ֹלא-ת‬ ֶ‫ח‬ֶ‫ל‬ ‫ּה‬ָ‫ל-ּב‬ַ‫ֹאכ‬‫ּת‬ ‫ֻת‬‫נ‬ֵ‫ּכ‬ ְ‫ס‬ ִ‫מ‬ ְ‫ב‬ -- ָ‫ּת‬ ְ‫ע‬ָ‫ב‬ ָ‫ְׂש‬‫ו‬ , ָ‫ּת‬ ְ‫ל‬ַ‫כ‬ ָ‫ְא‬‫ו‬ .‫ת‬ ֶ‫ֹׁש‬‫ח‬ְ‫נ‬ ‫ֹב‬‫צ‬ ְ‫ח‬ ַ‫ּת‬ ָ‫יה‬ֶ‫ר‬ָ‫ֲר‬‫ה‬ ֵ‫ּומ‬ ,‫ֶל‬‫ז‬ ְ‫ר‬ַ‫ב‬ ָ‫ֶיה‬‫נ‬ָ‫ֲב‬‫א‬ ...‫ְך‬ָ‫ן-ל‬ ַ‫ָת‬‫נ‬ ‫ר‬ ֶ‫ֲׁש‬‫א‬ ‫ה‬ָ‫ֹב‬‫ּט‬ ַ‫ה‬ ‫ץ‬ֶ‫ר‬ ָ‫א‬ ָ‫ל-ה‬ַ‫ע‬ ,‫יָך‬ ֶ‫ֱֹלה‬‫א‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ְה‬‫י‬-‫ת‬ ֶ‫א‬ ָ‫ּת‬ ְ‫כ‬ַ‫ר‬ֵ‫ּוב‬ :‫הבאה‬ ‫הקביעה‬ ‫את‬ ‫קובעים‬ ‫התלמוד‬ ‫חכמי‬ ‫ורמון‬ ‫ותאנה‬ ‫וגפן‬ ‫ושעורה‬ ‫חטה‬ ‫"ארץ‬ :] ‫ח:ח‬ ‫[דברים‬ ‫שנאמר‬ .‫לברכה‬ ‫מוקדם‬ ‫זה‬ ‫בפסוק‬ ‫המוקדם‬ ‫כל‬ ]‫מ"א‬ ‫דף‬ ‫ברכות‬ ‫מסכת‬ ‫בבלי‬ ‫[תלמוד‬ "‫ודבש‬ ‫שמן‬ ‫זית‬ ‫ארץ‬ ‫פיו‬ ‫על‬ ‫הסדר‬ ‫הוא‬ ‫בפסוק‬ ‫הפירות‬ ‫הופעת‬ ‫שסדר‬ ‫וקבעו‬ ‫דברים‬ ‫מספר‬ ‫הפסוקים‬ ‫את‬ ‫קראו‬ ‫החכמים‬ .‫ולברך‬ ‫לאכול‬ ‫צריך‬ -‫האכילה‬ ‫לפני‬ ‫לברך‬ ‫שרוצה‬ ‫אדם‬ ‫הנקראת‬ ‫ברכה‬ ‫לומר‬ ‫יש‬ ‫המינים‬ ‫שבעת‬ ‫מפירות‬ ‫האכילה‬ ‫שלאחר‬ ,‫אלה‬ ‫מפסוקים‬ ‫למדו‬ ‫גם‬ ‫הם‬ ."‫שלוש‬ ‫"מעין‬ ‫לברכות‬ ‫הקשורים‬ ‫ומעשים‬ ‫התנהגות‬ ‫דורשת‬ ‫היא‬ ‫כלומר‬ ,‫מעשית‬ ‫היא‬ ‫החכמים‬ ‫של‬ ‫המסקנה‬ .‫האכילה‬ ‫ולאחר‬ ‫פירות‬ ‫אכילת‬ ‫לפני‬ ‫הנאמרות‬ .‫הלכה‬ ‫מדרש‬ ‫זהו‬
 • 14. 14 14 ,‫ולאחריה‬ ‫האכילה‬ ‫לפני‬ ‫שאומרים‬ ‫לברכות‬ ‫הקשורות‬ ‫הבאות‬ ‫ההלכות‬ ‫את‬ ‫קראו‬ .‫ההתנהגות‬ ‫כללי‬ ‫את‬ ‫מהתורה‬ ‫חכמינו‬ ‫למדו‬ ‫שבאמצעותו‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫ותארו‬ :‫האכילה‬ ‫שלפני‬ ‫הברכות‬ ‫נוסח‬ ‫מברכים‬ )‫שועל‬ ‫ושיבולת‬ ‫כוסמת‬ ,‫שיפון‬ ,‫שעורה‬ ,‫(חיטה‬ ‫דגן‬ ‫מיני‬ ‫מחמשת‬ ‫העשוי‬ ‫לחם‬ ‫על‬ ■ "‫הארץ‬ ‫מן‬ ‫לחם‬ ‫"המוציא‬ ‫ומלכות‬ ‫בשם‬ ‫מיני‬ ‫"בורא‬ ‫ומלכות‬ ‫בשם‬ ‫מברכים‬ ]5[ ‫מאורז‬ ‫או‬ ‫דגן‬ ‫מיני‬ ‫מחמשת‬ ‫העשוים‬ ‫מזון‬ ‫מוצרי‬ ‫שאר‬ ‫על‬ ■ "‫מזונות‬ ."‫הגפן‬ ‫פרי‬ ‫"בורא‬ ‫ומלכות‬ ‫בשם‬ ‫מברכים‬ ‫יין‬ ‫על‬ ■ ."‫העץ‬ ‫פרי‬ ‫"בורא‬ ‫ומלכות‬ ‫בשם‬ ‫מברכים‬ ‫העץ‬ ‫פירות‬ ‫על‬ ■ ."‫האדמה‬ ‫פרי‬ ‫"בורא‬ ‫ומלכות‬ ‫בשם‬ ‫מברכים‬ ‫ירקות‬ ‫על‬ ■ "‫בדברו‬ ‫נהיה‬ ‫"שהכל‬ ‫ומלכות‬ ‫בשם‬ ‫מברכים‬ ‫המשקאות‬ ‫ועל‬ ‫המאכלים‬ ‫שאר‬ ‫כל‬ ‫על‬ ■ )‫האכילה‬ ‫(לאחר‬ ‫אחרונות‬ ‫ברכות‬ ‫ברכת‬ ‫מברכים‬ - ‫עליהם‬ "‫סעודה‬ ‫"קביעת‬ ‫משום‬ ‫בה‬ ‫שיש‬ ‫בכמות‬ ‫עוגות‬ ‫או‬ ‫לחם‬ ‫אכילת‬ ‫אחרי‬ ■ .‫המזון‬ ‫המינים‬ ‫שבעת‬ ‫ופירות‬ ‫יין‬ ,"‫מזונות‬ ‫מיני‬ ‫"בורא‬ ‫היא‬ ‫הראשונה‬ ‫שברכתם‬ ‫דברים‬ ‫אכילת‬ ‫אחרי‬ ■ .‫שלוש‬ ‫מעין‬ ‫ברכה‬ ‫מברכים‬ .‫נפשות‬ ‫בורא‬ ‫מברכים‬ ‫ומשקאות‬ ‫מאכלים‬ ‫שאר‬ ‫אכילת‬ ‫אחרי‬ ■ .‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫ייחודה‬ ‫את‬ ‫שמתאר‬ ‫רעיון‬ ‫לבטא‬ ‫כדי‬ ‫פסוקים‬ ‫באותם‬ ‫נעזרו‬ ‫חכמים‬ ‫אחר‬ ‫במקום‬ :‫אגדה‬ ‫מדרש‬ ‫זהו‬ ,‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫פירות‬ ‫טעם‬ ]‫[דומה‬ ‫שוו‬ ‫ולא‬ ,‫ישראל‬ ‫שבטי‬ ‫י"ב‬ ‫כנגד‬ ‫נתנו‬ ‫ארצות‬ ‫י"ב‬ ‫יוחאי‬ ‫בן‬ ‫שמעון‬ ‫רבי‬ ‫אמר‬ .‫זה‬ ‫ט‬ֶ‫ב‬ ֵ‫ש‬ ‫פירות‬ ‫לטעם‬ ,‫זה‬ ‫ט‬ֶ‫ב‬ ֵ‫ש‬ .‫אותה‬ ‫דורש‬ ‫אלהיך‬ '‫ה‬ ‫אשר‬ ‫ארץ‬ :]‫בפסוקים‬ ‫חוזרת‬ ‫ארץ‬ ‫שהמילה‬ ‫הפעמים‬ ‫[מספר‬ ‫הארצות‬ ‫הן‬ ‫ואלו‬ ‫הוא‬ ‫וכן‬ .‫שמן‬ ‫זית‬ ‫ארץ‬ .‫ושעורה‬ ‫חטה‬ ‫ארץ‬ .‫הרים‬ ‫ארץ‬ .‫שמה‬ ‫עוברים‬ ‫אתם‬ ‫אשר‬ ‫והארץ‬ .‫הארץ‬ ‫כי‬ ]‫דברים‬ )‫טוב‬ ‫(לקח‬ ‫זוטרתא‬ ‫[פסיקתא‬ ...‫הרבה‬ ‫ארצות‬ .‫גוים‬ ‫ארצות‬ ‫להם‬ ‫ויתן‬ )‫קה‬ ‫(תהלים‬ ‫אומר‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫עצמה‬ ‫על‬ ‫חוזרת‬ "‫"ארץ‬ ‫שהמילה‬ ‫לכך‬ ‫מתייחס‬ ‫יוחאי‬ ‫בר‬ ‫שמעון‬ ‫רבי‬ .‫בדבריו‬ "‫"ארץ‬ ‫המילה‬ ‫מופיעה‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫ציינו‬ .‫מהתורה‬ ‫הנ"ל‬ ‫בפסוקים‬ ?‫יוחאי‬ ‫בר‬ ‫שמעון‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫מסקנתו‬ ‫מהי‬ "‫"ארץ‬ ‫המילה‬ ‫של‬ ‫החוזרת‬ ‫הופעתה‬ ‫לאור‬ ‫מדרש‬ ‫או‬ ‫הלכה‬ ‫מדרש‬ ‫הוא‬ ‫המדרש‬ ‫האם‬ ,‫רעיונית‬ ‫או‬ ‫מעשית‬ ‫היא‬ ‫מסקנתו‬ ‫האם‬ ‫תשובתכם‬ ‫ונמקו‬ ‫הסבירו‬ ?‫אגדה‬
 • 15. 15 ‫ולהוראה‬ ‫ללימוד‬ ‫גישות‬ ‫שתי‬ :‫הלכה‬ ‫ומדרש‬ ‫אגדה‬ ‫מדרש‬ :‫המטרה‬ ‫מבחינת‬ ‫מזו‬ ‫זו‬ ‫שונות‬ ‫והלכה‬ ‫שאגדה‬ ‫למדנו‬ ‫לפעול=הלכה‬ ‫כדי‬ )‫(מדרש‬ ‫לימוד‬ ‫מחשבתי=אגדה‬ ‫רעיון‬ ‫של‬ )‫(מדרש‬ ‫לימוד‬ :‫הבאה‬ ‫האגדה‬ ‫שמתארת‬ ‫כפי‬ ,‫ולפרשנות‬ ‫ללימוד‬ ‫ומגוונות‬ ‫שונות‬ ‫שיטות‬ ‫התפתחו‬ ‫הנראה‬ ‫כפי‬ .‫אחד‬ ‫למקום‬ ‫נזדמנו‬ ‫חיא‬ ‫ורבי‬ ‫אבהו‬ ‫רבי‬ ]‫[לימד‬ ‫דרש‬ ‫אבא‬ ‫בר‬ ‫חיא‬ ‫ורבי‬ ‫באגדה‬ ]‫[לימד‬ ‫דרש‬ ‫אבהו‬ '‫ר‬ .]‫[חוקים‬ ‫בהלכה‬ ‫אבא‬ ‫בר‬ ‫חיא‬ '‫ר‬ ‫את‬ ]‫[כולם‬ ‫הכל‬ ]‫השיעור‬ ‫את‬ ‫[עזבו‬ ‫הניחו‬ .‫אבהו‬ '‫ר‬ ‫אצל‬ ]‫[ללמוד‬ ‫ובאו‬ .]‫אבא‬ ‫בר‬ ‫חיא‬ '‫ר‬ ‫מאוד‬ ‫[הצטער‬ ‫דעתו‬ ‫חלשה‬ :‫דומה‬ ‫הדבר‬ ‫למה‬ ,‫משל‬ ‫לך‬ ‫אמשול‬ :]‫אבהו‬ '‫[ר‬ ‫לו‬ ‫אמר‬ ‫מיני‬ ‫מוכר‬ ‫ואחד‬ ‫טובות‬ ‫אבנים‬ ‫מוכר‬ ‫אחד‬ ,‫בני-אדם‬ ‫לשני‬ ‫[למי‬ ‫קופצין‬ ‫מי‬ ‫על‬ .]‫יומיומי‬ ‫לשימוש‬ ‫[חפצים‬ ‫סדקית‬ ?‫סדקית‬ ‫מיני‬ ‫שמוכר‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫לא‬ ]?‫יותר‬ ‫זקוקים‬ ?‫האגדה‬ ‫של‬ ‫המקום‬ ‫מראה‬ ‫אגדה‬ ‫לפענוח‬ ‫בכלים‬ ‫השתמשו‬ .‫האגדה‬ ‫את‬ ‫שלכם‬ ‫במילים‬ ‫להסביר‬ ‫נסו‬ .‫קודם‬ ‫שרכשנו‬ .‫כאלה‬ ‫פסוקים‬ ‫דורשות‬ ‫ואינן‬ ‫מהתורה‬ ‫פסוקים‬ ‫על‬ ‫מבוססות‬ ‫שאינן‬ ‫אגדות‬ ‫ישנן‬ ‫חז"ל‬ ‫בספרות‬ ‫אגדות‬ .‫לקח‬ ‫או‬ ‫השכל‬ ‫במוסר‬ ‫ומסתיימות‬ ‫סיפור‬ ‫כמו‬ ‫הכתובות‬ )‫מדרשים‬ ‫(שאינן‬ ‫אגדות‬ ‫הן‬ ‫אלה‬ ,‫להדגיש‬ ,‫להסביר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ההלכתי‬ ‫הדיון‬ ‫בתוך‬ ‫ומובאות‬ ‫חז"ל‬ ‫של‬ ‫מחייהם‬ ‫אירועים‬ ‫מתארות‬ ‫אלה‬ .‫הנלמדת‬ ‫לסוגיה‬ ‫שקשור‬ ‫כלשהו‬ ‫לנושא‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫להפנות‬ ‫או‬ ‫לתאר‬
 • 16. 16 16 :‫אגדה‬ ‫לפענח‬ ‫לומדים‬ ,‫אחד‬ ‫למקום‬ ‫נזדמנו‬ ‫חיא‬ ‫ורבי‬ ‫אבהו‬ ‫רבי‬ ‫דרש‬ ‫אבא‬ ‫בר‬ ‫חיא‬ ‫ורבי‬ ‫באגדה‬ )‫(לימד‬ ‫דרש‬ ‫אבהו‬ '‫ר‬ .)‫(חוקים‬ ‫בהלכה‬ )‫(לימד‬ ‫בר‬ ‫חיא‬ '‫ר‬ ‫את‬ )‫(כולם‬ ‫הכל‬ )‫השיעור‬ ‫את‬ ‫(עזבו‬ ‫הניחו‬ .‫אבהו‬ '‫ר‬ ‫אצל‬ )‫(ללמוד‬ ‫ובאו‬ ‫אבא‬ .)‫אבא‬ ‫בר‬ ‫חיא‬ '‫ר‬ ‫מאוד‬ ‫(הצטער‬ ‫דעתו‬ ‫חלשה‬ :‫דומה‬ ‫הדבר‬ ‫למה‬ ,‫משל‬ ‫לך‬ ‫אמשול‬ :]‫אבהו‬ '‫[ר‬ ‫לו‬ ‫אמר‬ ‫מיני‬ ‫מוכר‬ ‫ואחד‬ ‫טובות‬ ‫אבנים‬ ‫מוכר‬ ‫אחד‬ ,‫בני-אדם‬ ‫לשני‬ ‫(למי‬ ‫קופצין‬ ‫מי‬ ‫על‬ .)‫יום-יומי‬ ‫לשימוש‬ ‫(חפצים‬ ‫סדקית‬ .‫סדקית‬ ‫מיני‬ ‫שמוכר‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫לא‬ )?‫יותר‬ ‫זקוקים‬ ?‫האגדה‬ ‫של‬ ‫המקום‬ ‫מראה‬ :‫הסיפור‬ ‫גיבורי‬ ‫אגדות‬ ‫של‬ ‫בהוראה‬ ‫התמחה‬ - ‫אבהו‬ ‫רבי‬ )‫ומדוייקות‬ ‫מחייבות‬ ‫התנהגות‬ ‫הוראות‬ = ‫(הלכה‬ ‫הלכה‬ ‫בהוראת‬ ‫שהתמחה‬ - ‫חיא‬ ‫ורבי‬ .‫השניים‬ ‫לימדו‬ ‫בו‬ ‫אחר‬ ‫אתר‬ ‫או‬ ‫המדרש‬ ‫בית‬ :‫המקום‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מצטער‬ ‫חייא‬ ‫רבי‬ .‫האגדה‬ ‫לשיעור‬ ‫ועוברים‬ ‫ההלכה‬ ‫שיעור‬ ‫את‬ ‫עוזבים‬ ‫התלמידים‬ :‫האירוע‬ .‫מאוד‬ ‫פעמים‬ ?‫דומה‬ ‫הדבר‬ ‫למה‬ ‫משל‬ ‫הוא‬ ‫הלשון‬ ‫מטבע‬ ‫הפעם‬ .‫משל‬ ‫באמצעות‬ ‫נמסר‬ :‫ההשכל‬ ‫מוסר‬ .‫הלומדים‬ ‫של‬ ‫לפירושם‬ ‫פתוח‬ ‫ויישאר‬ ‫מפורשות‬ ‫יימסר‬ ‫לא‬ ‫הנמשל‬ ‫רבות‬ ‫סדקית‬ ‫מיני‬ ‫מוכר‬ ‫ואחד‬ ‫טובות‬ ‫אבנים‬ ‫מוכר‬ ‫אחד‬ ,‫בני-אדם‬ ‫לשני‬ :‫המשל‬ ‫ללמד‬ ‫שבאו‬ ‫החכמים‬ ‫תלמידי‬ ‫שני‬ ‫הם‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫שני‬ :‫הנמשל‬ :‫שקרה‬ ‫לאירוע‬ ‫במשל‬ ‫חלק‬ ‫כל‬ ‫להתאים‬ ‫יש‬ ‫הנמשל‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מורים‬ ‫שני‬ ׁ ‫סוחרים‬ ‫שני‬ ‫שיעורים‬ ‫סוגי‬ ‫שני‬ ׁ ‫סחורות‬ ‫סוגי‬ ‫שני‬ ‫ואגדה‬ ‫הלכה‬ ׁ ‫טובות‬ ‫ואבנים‬ ‫סדקית‬
 • 17. 17 ?‫שיעור‬ ‫לאיזה‬ ‫נמשלת‬ ‫סחורה‬ ‫איזו‬ ‫נדע‬ ‫איך‬ :‫האגדה‬ ‫סוף‬ ‫את‬ ‫נקרא‬ ?‫סדקית‬ ‫מיני‬ ‫שמוכר‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫לא‬ )?‫יותר‬ ‫זקוקים‬ ‫(למי‬ ‫קופצין‬ ‫מי‬ ‫על‬ :‫מכאן‬ .‫האגדות‬ ‫מלמד‬ ‫אל‬ ?‫יותר‬ ‫פנו‬ ‫מי‬ ‫אל‬ ‫אגדה‬ ׁ ‫סדקית‬ ‫הלכה‬ ׁ ‫טובות‬ ‫אבנים‬ :‫משימה‬ ?‫נרגע‬ ?‫ההסבר‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ? ‫אבהו‬ '‫לר‬ ‫חיא‬ '‫ר‬ ‫ענה‬ ‫מה‬ .‫א‬ ?‫לספר‬ ‫שבחר‬ ‫המשל‬ ‫ומן‬ ‫שקרה‬ ‫האירוע‬ ‫מן‬ ‫אבהו‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫דמותו‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬ . ‫ב‬ .‫כקומיקס‬ ‫האגדה‬ ‫את‬ ‫כתבו‬ ‫או‬ ‫המחיזו‬ .‫ג‬ ‫לימודי‬ ‫הם‬ ‫שיעורים‬ ‫ואילו‬ "‫"הלכה‬ ‫לימודי‬ ‫הם‬ ,‫בימינו‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫שיעורים‬ ‫אילו‬ .‫ד‬ ‫נמקו‬ ?"‫"אגדה‬ :‫אגדה‬ ‫עוד‬ ‫לפענח‬ ‫לומדים‬ ‫מרגלית‬ ‫או‬ ‫מביתו‬ )‫(מטבע‬ ‫זהוב‬ ‫שאבד‬ ‫למלך‬ ‫משל‬ ‫(נר‬ ‫באיסר‬ ‫פתילה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לא‬ — )‫יקרה‬ ‫(אבן‬ ‫טובה‬ ‫יהא‬ ‫לא‬ ‫הזה‬ ‫המשל‬ ‫כך‬ ?‫אותה‬ ‫מוצא‬ ‫הוא‬ )‫ביותר‬ ‫פשוט‬ )‫(האגדה‬ ‫המשל‬ ‫ידי‬ ‫שעל‬ ,)‫חשיבות‬ ‫בעיניך(חסר‬ ‫קל‬ )‫א‬ ‫(שהש"ר‬ ‫תורה‬ ‫דברי‬ ‫על‬ )‫היטב‬ ‫(מבין‬ ‫עומד‬ ‫אדם‬ .‫משל‬ ‫בצורת‬ ‫אגדה‬ ‫לפנינו‬ ‫מובאת‬ ‫שוב‬ ‫של‬ ‫תפקידה‬ ‫מה‬ :‫היא‬ )‫הקודמים‬ ‫בעמודים‬ ‫שראיתם‬ ‫(כפי‬ ‫המשל‬ ‫לענות‬ ‫מנסה‬ ‫עליה‬ ‫השאלה‬ ?‫להלכה‬ ‫משנית‬ ‫היא‬ ‫האם‬ ,‫האגדה‬ :‫מציג‬ ‫המשל‬ ‫מלך‬ ‫מרגלית‬ / ‫זהוב‬ ‫באיסר‬ ‫פתילה‬ ‫כך‬ ‫הלשון‬ ‫מטבע‬ ‫באמצעות‬ ‫נזהה‬ ‫אותו‬ ‫הנמשל‬ ‫את‬ ‫היטב‬ ‫נקרא‬ ‫המשל‬ ‫חלקי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫תורה‬ ‫דברי‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫אדם‬ ‫המשל‬ ‫ידי‬ ‫שעל‬
 • 18. 18 18 :‫משימה‬ ‫מצא‬ _________________‫ה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ :‫המשל‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫השלימו‬ .‫א‬ .‫המטבע‬ ‫את‬ ______________________‫ה‬ ‫בעד‬ ‫טיעונים‬ ‫שני‬ ‫כתבו‬ ?‫זה‬ ‫משל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫להלכה‬ ‫משנית‬ ‫האגדה‬ ‫האם‬ .‫ב‬ .‫נגד‬ ‫טיעונים‬ ‫ושני‬ ,‫ואגדות‬ ‫משלים‬ ‫באמצעות‬ ‫חשבון‬ ‫שיעורי‬ ‫הוראת‬ .]‫הלכה‬ ‫לשיעור‬ ‫חשבון‬ ‫שיעור‬ ‫דומה‬ ‫במה‬ ‫לשער‬ ‫נסו‬ ‫או‬ ‫במילון‬ ‫[בדקו‬ ‫ההלכה‬ ‫חשיבות‬ ‫את‬ ‫מדגיש‬ ‫דווקא‬ ‫הוא‬ ‫שבו‬ ( "‫ואגדה‬ ‫הלכה‬ ‫"על‬ ‫במאמר‬ ,‫ביאליק‬ ‫נחמן‬ ‫חיים‬ :‫זו‬ ‫כנגד‬ ‫זו‬ ‫הסוגות‬ ‫שתי‬ ‫את‬ ‫מאפיין‬ ,)‫לתרבות‬ ‫זו‬ .‫שוחקות‬ ‫פנים‬ — ‫לאגדה‬ ,‫זועפות‬ ‫פנים‬ — ‫"להלכה‬ — ‫כברזל‬ ‫קשה‬ ,)‫(חמורה‬ ‫מחמרת‬ ,‫קפדנית‬ )‫(ההלכה‬ — ‫כשמן‬ ‫רכה‬ ,‫מקילה‬ ,‫ותרנית‬ )‫(האגדה‬ ‫וזו‬ ;‫הדין‬ ‫מדת‬ ‫נותנת‬ ‫ואינה‬ ‫גזרה‬ ‫גוזרת‬ )‫(ההלכה‬ ‫זו‬ .‫הרחמים‬ ‫מדת‬ ;‫לאו‬ ‫שלה‬ ‫ולאו‬ ‫הן‬ ‫שלה‬ ‫הן‬ :)‫(ויתורים/פשרות‬ ‫לשעורים‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫ודעתו‬ ‫כחו‬ ‫ומשערת‬ ‫עצה‬ ‫יועצת‬ )‫(האגדה‬ ‫וזו‬ "‫בידה‬ ‫ה‬ֶ‫רפ‬ ‫ולאו‬ ‫הן‬ :)‫למאזין‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫(מתאימה‬ :‫משימה‬ .‫כדמות‬ ‫מתואר‬ ‫לימוד‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫כל‬ ‫לשכנע‬ ‫מנסה‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫בו‬ )‫מומחז‬ ‫או‬ ‫(כתוב‬ ‫שיח‬ ‫דו‬ ‫וקיימו‬ ‫הדמויות‬ ‫שתי‬ ‫את‬ ‫ציירו‬ .‫יותר‬ ‫הטובה‬ ‫המורה‬ ‫שהיא‬