SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
‫ישראל‬ ‫בשביל‬ ‫נפגשים‬:‫תשע"ה‬‫העשור‬ ‫מסע‬–| ‫ביחד‬ ‫אפשר‬‫השייכות‬ ‫מעגלי‬–‫יחיד/ה‬
5‫יום‬ )‫שישי‬,‫ח‬‫תשע"ה‬ ‫באדר‬ ',27.2.15
‫שבי‬ ‫הילד‬
◄‫טוב‬ ‫בקר‬!
‫מ‬‫שירי‬‫ו‬‫של‬‫יהודה‬‫אטלס‬)‫ספריו‬ ‫מתוך‬ ‫(לקט‬:
‫מסתובב‬‫בבית‬
‫בכל‬‫החדרים‬,
‫פו‬‫תח‬‫ארונות‬‫ומגרות‬,
‫הופך‬‫את‬‫הדברים‬.
‫מחפש‬,‫מחפש‬
‫ולא‬‫מוצא‬-
‫כי‬‫בכלל‬‫אנ‬'‫לא‬‫יודע‬
‫מה‬‫אני‬‫רוצה‬.
***
‫שאלות‬‫שעליהן‬
‫אני‬‫לא‬‫רוצה‬‫לענות‬:
'‫אתה‬‫ילד‬‫טוב‬'?
'‫שומע‬‫בקול‬‫אבא‬‫ואמא‬'?
'‫איך‬‫בבית‬-‫ספר‬'?
'‫יש‬‫לך‬‫ציונים‬‫טובים‬'?
'‫אתה‬‫הכי‬‫טוב‬‫בכתה‬'?
***
‫רק‬‫כשאני‬‫מניח‬‫את‬‫השפופרת‬
‫אני‬‫נזכר‬‫תמיד‬
‫שאת‬‫הדבר‬‫הכי‬‫חשוב‬
‫שכחתי‬‫להגיד‬.
***
‫אם‬‫מישהו‬‫היה‬‫רואה‬
‫איזה‬‫פרצופים‬‫אני‬‫עושה‬
‫לפני‬‫הראי‬
‫כשאני‬‫לבדי‬
‫בחדר‬,
‫בטח‬‫היה‬‫חושב‬
‫שמשהו‬‫אתי‬‫לא‬‫בסדר‬.
***
‫כשאומרים‬‫לי‬:‫תזהר‬‫שלא‬‫תשבור‬
‫אני‬‫מקבל‬‫ביד‬
‫כזה‬‫מין‬‫רעד‬,
‫שמה‬‫שאני‬‫יותר‬‫משתדל‬-
‫זה‬‫בכל‬-‫זאת‬‫נופל‬.
***
‫יותר‬‫משאני‬‫מפחד‬
‫מכל‬‫הגדולים‬‫והחזקים‬‫ביחד‬-
‫אני‬‫מפחד‬‫מקטנים‬‫וחלשים‬,
‫שמרביצים‬‫מרוב‬‫פחד‬.
***
‫דוקא‬‫יום‬-‫ההולדת‬‫שלי‬,
‫שלו‬‫כל‬-‫כך‬‫חיכיתי‬,
‫היה‬‫יום‬‫עצוב‬‫בשבילי‬-
‫ואפילו‬‫בכיתי‬.
‫ככה‬‫זה‬‫תמיד‬:
‫מרוב‬‫שאני‬‫מקווה‬,
‫בסוף‬‫זה‬‫יוצא‬‫לא‬-‫שווה‬.
***
‫אנשים‬‫זרים‬
‫שאני‬‫בכלל‬‫לא‬‫מכיר‬-
‫ממקומות‬‫אחרים‬
‫וגם‬‫פה‬‫מהעיר‬-
‫הייתי‬‫רוצה‬
‫שידעו‬‫כולם‬
‫שיש‬‫ילד‬
‫אחד‬‫בעולם‬
‫והילד‬‫הזה‬
‫הוא‬
‫אני‬.
***
‫כל‬‫המחשבות‬‫שאני‬‫חושב‬,
‫מה‬‫אני‬‫שונא‬‫ומה‬‫אני‬‫אוהב‬
‫ומה‬‫שקורה‬‫איתי‬‫כל‬‫הזמן‬-
‫אני‬‫רוצה‬‫לכתוב‬‫ביומן‬.
‫בשביל‬‫שבעוד‬,‫למשל‬,‫מאתיים‬
‫שנה‬
‫מיש‬‫הו‬‫ימצא‬‫ת‬'‫יומן‬‫בפינה‬
‫וכולם‬‫ידעו‬,‫אחרי‬‫שכבר‬‫חייתי‬,
‫איזה‬‫ילד‬‫חכם‬‫אני‬‫הייתי‬.
***
‫קודם‬‫גנון‬,
‫אחר‬-‫כך‬‫גן‬-‫חובה‬,
‫בית‬‫ספר‬,
‫תיכון‬,
‫צבא‬,
‫אוניברסיטה‬,
‫עבודה‬,
‫דירה‬,
‫חתונה‬,
‫ילדים‬,
‫מילואים‬-
‫אז‬‫מתי‬‫אני‬‫אספיק‬
‫לעשות‬‫קצת‬‫חיים‬!
***
‫הוא‬‫לא‬‫בן‬-‫יחיד‬,
‫יש‬‫לו‬‫חברים‬,
‫בנות‬‫די‬‫מחבבות‬‫אותו‬,
‫לא‬‫מרביצים‬‫לו‬‫בבית‬,
‫אבא‬‫ואמא‬‫שלו‬‫לא‬‫רבים‬-
‫מה‬‫הוא‬,‫בעצם‬,‫יודע‬
‫על‬‫החיים‬.
***
◄‫איזה‬‫מ‬‫י‬‫ן‬‫ילד‬‫הייתי‬( ?‫אפשר‬‫לחפש‬,‫אולי‬‫הוא‬‫מסתתר‬‫בשירים‬)
◄‫האם‬‫אנחנו‬‫מבוגרים‬‫שונים‬‫מהילדים‬‫שהיינו‬?‫כמה‬‫באמת‬‫יש‬‫באפשרותנו‬‫להשתנות‬?
◄‫ספרו‬‫על‬‫חווית‬‫ילדות‬‫מע‬‫צבת‬.

More Related Content

More from tarbutisrael

ביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהtarbutisrael
 
בר-בתמצווה
בר-בתמצווהבר-בתמצווה
בר-בתמצווהtarbutisrael
 
דיבור חברתי
דיבור חברתידיבור חברתי
דיבור חברתיtarbutisrael
 
משפחה אומנת
משפחה אומנתמשפחה אומנת
משפחה אומנתtarbutisrael
 
משפחות חדשות
משפחות חדשותמשפחות חדשות
משפחות חדשותtarbutisrael
 
קורות חיים
קורות חייםקורות חיים
קורות חייםtarbutisrael
 
אפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותאפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותtarbutisrael
 
כי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוכי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוtarbutisrael
 
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלשער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלtarbutisrael
 
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמלשער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמלtarbutisrael
 
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודיתמבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודיתtarbutisrael
 
Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1tarbutisrael
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)tarbutisrael
 

More from tarbutisrael (17)

ביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משהביתא ישראל - מבצע משה
ביתא ישראל - מבצע משה
 
בר-בתמצווה
בר-בתמצווהבר-בתמצווה
בר-בתמצווה
 
קבלת בת
קבלת בתקבלת בת
קבלת בת
 
דיבור חברתי
דיבור חברתידיבור חברתי
דיבור חברתי
 
משפחה אומנת
משפחה אומנתמשפחה אומנת
משפחה אומנת
 
משפחות חדשות
משפחות חדשותמשפחות חדשות
משפחות חדשות
 
בית
ביתבית
בית
 
מפגש
מפגשמפגש
מפגש
 
קורות חיים
קורות חייםקורות חיים
קורות חיים
 
אפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותאפסות מול אחריות
אפסות מול אחריות
 
כי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוכי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבו
 
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלשער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
 
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמלשער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
 
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודיתמבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
 
Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1
 
Madrih avot
Madrih avotMadrih avot
Madrih avot
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)
 

הילד שבי

  • 1. ‫ישראל‬ ‫בשביל‬ ‫נפגשים‬:‫תשע"ה‬‫העשור‬ ‫מסע‬–| ‫ביחד‬ ‫אפשר‬‫השייכות‬ ‫מעגלי‬–‫יחיד/ה‬ 5‫יום‬ )‫שישי‬,‫ח‬‫תשע"ה‬ ‫באדר‬ ',27.2.15 ‫שבי‬ ‫הילד‬ ◄‫טוב‬ ‫בקר‬! ‫מ‬‫שירי‬‫ו‬‫של‬‫יהודה‬‫אטלס‬)‫ספריו‬ ‫מתוך‬ ‫(לקט‬: ‫מסתובב‬‫בבית‬ ‫בכל‬‫החדרים‬, ‫פו‬‫תח‬‫ארונות‬‫ומגרות‬, ‫הופך‬‫את‬‫הדברים‬. ‫מחפש‬,‫מחפש‬ ‫ולא‬‫מוצא‬- ‫כי‬‫בכלל‬‫אנ‬'‫לא‬‫יודע‬ ‫מה‬‫אני‬‫רוצה‬. *** ‫שאלות‬‫שעליהן‬ ‫אני‬‫לא‬‫רוצה‬‫לענות‬: '‫אתה‬‫ילד‬‫טוב‬'? '‫שומע‬‫בקול‬‫אבא‬‫ואמא‬'? '‫איך‬‫בבית‬-‫ספר‬'? '‫יש‬‫לך‬‫ציונים‬‫טובים‬'? '‫אתה‬‫הכי‬‫טוב‬‫בכתה‬'? *** ‫רק‬‫כשאני‬‫מניח‬‫את‬‫השפופרת‬ ‫אני‬‫נזכר‬‫תמיד‬ ‫שאת‬‫הדבר‬‫הכי‬‫חשוב‬ ‫שכחתי‬‫להגיד‬. *** ‫אם‬‫מישהו‬‫היה‬‫רואה‬ ‫איזה‬‫פרצופים‬‫אני‬‫עושה‬ ‫לפני‬‫הראי‬ ‫כשאני‬‫לבדי‬ ‫בחדר‬, ‫בטח‬‫היה‬‫חושב‬ ‫שמשהו‬‫אתי‬‫לא‬‫בסדר‬. *** ‫כשאומרים‬‫לי‬:‫תזהר‬‫שלא‬‫תשבור‬ ‫אני‬‫מקבל‬‫ביד‬ ‫כזה‬‫מין‬‫רעד‬, ‫שמה‬‫שאני‬‫יותר‬‫משתדל‬- ‫זה‬‫בכל‬-‫זאת‬‫נופל‬. *** ‫יותר‬‫משאני‬‫מפחד‬ ‫מכל‬‫הגדולים‬‫והחזקים‬‫ביחד‬- ‫אני‬‫מפחד‬‫מקטנים‬‫וחלשים‬, ‫שמרביצים‬‫מרוב‬‫פחד‬. *** ‫דוקא‬‫יום‬-‫ההולדת‬‫שלי‬, ‫שלו‬‫כל‬-‫כך‬‫חיכיתי‬, ‫היה‬‫יום‬‫עצוב‬‫בשבילי‬- ‫ואפילו‬‫בכיתי‬. ‫ככה‬‫זה‬‫תמיד‬: ‫מרוב‬‫שאני‬‫מקווה‬, ‫בסוף‬‫זה‬‫יוצא‬‫לא‬-‫שווה‬. *** ‫אנשים‬‫זרים‬ ‫שאני‬‫בכלל‬‫לא‬‫מכיר‬- ‫ממקומות‬‫אחרים‬ ‫וגם‬‫פה‬‫מהעיר‬- ‫הייתי‬‫רוצה‬ ‫שידעו‬‫כולם‬ ‫שיש‬‫ילד‬ ‫אחד‬‫בעולם‬ ‫והילד‬‫הזה‬ ‫הוא‬ ‫אני‬. *** ‫כל‬‫המחשבות‬‫שאני‬‫חושב‬, ‫מה‬‫אני‬‫שונא‬‫ומה‬‫אני‬‫אוהב‬ ‫ומה‬‫שקורה‬‫איתי‬‫כל‬‫הזמן‬- ‫אני‬‫רוצה‬‫לכתוב‬‫ביומן‬. ‫בשביל‬‫שבעוד‬,‫למשל‬,‫מאתיים‬ ‫שנה‬ ‫מיש‬‫הו‬‫ימצא‬‫ת‬'‫יומן‬‫בפינה‬ ‫וכולם‬‫ידעו‬,‫אחרי‬‫שכבר‬‫חייתי‬, ‫איזה‬‫ילד‬‫חכם‬‫אני‬‫הייתי‬. *** ‫קודם‬‫גנון‬, ‫אחר‬-‫כך‬‫גן‬-‫חובה‬, ‫בית‬‫ספר‬, ‫תיכון‬, ‫צבא‬, ‫אוניברסיטה‬, ‫עבודה‬, ‫דירה‬, ‫חתונה‬, ‫ילדים‬, ‫מילואים‬- ‫אז‬‫מתי‬‫אני‬‫אספיק‬ ‫לעשות‬‫קצת‬‫חיים‬! *** ‫הוא‬‫לא‬‫בן‬-‫יחיד‬, ‫יש‬‫לו‬‫חברים‬, ‫בנות‬‫די‬‫מחבבות‬‫אותו‬, ‫לא‬‫מרביצים‬‫לו‬‫בבית‬, ‫אבא‬‫ואמא‬‫שלו‬‫לא‬‫רבים‬- ‫מה‬‫הוא‬,‫בעצם‬,‫יודע‬ ‫על‬‫החיים‬. *** ◄‫איזה‬‫מ‬‫י‬‫ן‬‫ילד‬‫הייתי‬( ?‫אפשר‬‫לחפש‬,‫אולי‬‫הוא‬‫מסתתר‬‫בשירים‬) ◄‫האם‬‫אנחנו‬‫מבוגרים‬‫שונים‬‫מהילדים‬‫שהיינו‬?‫כמה‬‫באמת‬‫יש‬‫באפשרותנו‬‫להשתנות‬? ◄‫ספרו‬‫על‬‫חווית‬‫ילדות‬‫מע‬‫צבת‬.