SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
‫ישראל‬ ‫בשביל‬ ‫נפגשים‬:‫תשע"ה‬‫העשור‬ ‫מסע‬–| ‫ביחד‬ ‫אפשר‬‫השייכות‬ ‫מעגלי‬–‫הישראלית‬ ‫החברה‬
30‫יום‬ )‫שני‬,‫י‬'‫בניסן‬‫תשע"ה‬,30.3.15–‫יום‬"‫ישראל‬ ‫"ביתא‬
"‫משה‬ ‫ל"מבצע‬ ‫שנה‬ ‫שלושים‬
◄‫טוב‬ ‫בקר‬!
,‫שם‬ :‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫הציגו‬?"‫משה‬ ‫"מבצע‬ ‫על‬ ‫יודעים‬ ‫שאתם‬ ‫ומשהו‬ ‫מגורים‬ ‫מקום‬
‫היום‬‫היחידה‬ ‫היהודית‬ ‫הקהילה‬ ‫זוהי‬ .‫אתיופיה‬ ‫יהודי‬ ‫קהילת‬ ,'‫ישראל‬ ‫'ביתא‬ ‫לקהילת‬ ‫מוקדש‬ ‫הזה‬
‫שהת‬ ‫בעולם‬‫שנים‬ ‫מאלפיים‬ ‫יותר‬ ‫לאורך‬ ‫קיימה‬‫ישראל‬ ‫קהילות‬ ‫שאר‬ ‫מכל‬ ‫מנותקת‬ ‫כשהיא‬‫בעולם‬,
,‫עוינת‬ ‫ובסביבה‬ ‫קשים‬ ‫בתנאים‬‫ו‬‫זאת‬ ‫בכל‬.‫יהדותה‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫הצליחה‬
‫מ‬ ‫החל‬‫הקהילה‬ ‫מבני‬ ‫רבים‬ ‫יצאו‬ ‫העשרים‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫השבעים‬ ‫שנות‬ ‫מחצית‬‫מאתיופיה‬ ‫רגלי‬ ‫למסע‬
‫זמן‬ ‫באותו‬ .‫זו‬ ‫בדרך‬ ‫לישראל‬ ‫להגיע‬ ‫שניתן‬ ‫ששמעו‬ ‫לאחר‬ ,‫לאתיופיה‬ ‫הסמוכה‬ ,‫לסודאן‬‫באמצעות‬ ‫נוצר‬
‫"המוסד‬"‫בכירים‬ ‫עם‬ ‫קשר‬‫בסודאן‬‫אתיופיה‬ ‫מיהודי‬ ‫אלפים‬ .,‫סודאן‬ ‫לגבול‬ ‫עד‬ ‫רגלית‬ ‫בהליכה‬ ‫הגיעו‬
‫בשנים‬ .‫לישראל‬ ‫להובלתם‬ ‫עד‬ ‫זמניים‬ ‫במחנות‬ ‫שם‬ ‫והמתינו‬1977-1984‫אלה‬ ‫ממחנות‬ ‫העולים‬ ‫הובלו‬
‫של‬ ‫ספינות‬ ‫באמצעות‬ ‫לישראל‬‫הישראלי‬ ‫הים‬ ‫חיל‬.‫ומטוסים‬‫ל‬ ‫הגיעו‬ ‫זו‬ ‫במסגרת‬‫כ‬ ‫ישראל‬-5000‫יהודים‬
‫לאחר‬ ,‫העדה‬ ‫מבני‬‫מסע‬‫כ‬ ‫נספו‬ ‫בו‬ ‫מסוכן‬-4000‫ממגפות‬ ‫יהודים‬,‫רעב‬‫רצחניות‬ ‫שודדים‬ ‫והתקפות‬.‫לאחר‬
‫ב‬ ,‫שלהם‬ ‫מואצת‬ ‫העלאה‬ ‫על‬ ‫הוחלט‬ ,‫במחנות‬ ‫השוהים‬ ‫העולים‬ ‫על‬ ‫מרחפת‬ ‫שסכנה‬ ‫שהתברר‬‫"מ‬‫בצע‬
"‫משה‬.‫נוב‬ ‫בין‬‫מבר‬1984‫ינואר‬ ‫ועד‬1985‫ב‬‫ו‬‫צע‬‫בהצלחה‬ ‫ו‬35‫לחברת‬ ‫שייכים‬ ‫שהיו‬ ‫במטוסים‬ ‫טיסות‬
‫היהודי‬ ‫המיליונר‬ ‫של‬ ‫התעופה‬-‫בל‬‫ו‬ ,‫שואה‬ ‫ניצול‬ ,‫גוטלמן‬ '‫ג'ורג‬ ‫גי‬‫ה‬‫ו‬‫בא‬‫ו‬‫לישראל‬7,000.‫נוספים‬ ‫עולים‬
◄‫ק‬ ‫לפניכם‬‫ה‬ ‫בת‬ '‫ו‬ ‫של‬ ‫מסיפורה‬ ‫טע‬-76‫ש‬ ‫כפי‬ ,‫ס‬‫אסנ‬ ‫לסטודנטית‬ ‫שנים‬ ‫כחמש‬ ‫לפני‬ ‫ופר‬‫ת‬
.‫אורנים‬ ‫במכללת‬ ‫לימודיה‬ ‫במסגרת‬ ‫אותה‬ ‫שראיינה‬ ,‫טפטה‬‫ק‬‫י‬‫ה‬ ‫את‬ ‫יחד‬ ‫ראו‬‫מהראיון‬ ‫קטע‬:
‫דרך‬ ‫יש‬ .‫לירושלים‬ ‫לעלות‬ ‫אפשרות‬ ‫שיש‬ ,‫לאוזן‬ ‫מפה‬ ‫עוברות‬ ‫השמועות‬ ‫כמובן‬ ,‫בכפר‬ ‫שמועה‬ ‫...שמענו‬
‫קצרה‬‫לסודן‬ ‫להגיע‬‫כדי‬.‫בטוחה‬ ‫הדרך‬ ‫משם‬ .‫החלום‬ ‫את‬ ‫להגשים‬ ‫שנוכל‬
‫הצט‬ .‫לעזוב‬ ‫התכונן‬ ‫כבר‬ ‫הכפר‬ ‫רוב‬‫מאתיופיה‬ ‫יצאנו‬ .‫ילדיי‬ ‫עם‬ ‫למסע‬ ‫רפתי‬‫ב‬1981.‫המסע‬ ‫את‬ ‫והתחלנו‬
‫התנה‬ ‫הכול‬‫ממונים‬ ‫שהיו‬ ‫אלה‬ .‫רבה‬ ‫בסודיות‬ ‫ל‬‫על‬.‫מצוין‬ ‫תפקידם‬ ‫את‬ ‫ידעו‬ ‫כך‬‫להם‬ ‫היה‬‫מדויק‬ ‫מידע‬
‫ו‬‫הם‬‫היהודים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נשלחו‬‫מירושלים‬‫(הסוכנות‬–.‫סודן‬ ‫עד‬ ‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫שיביאו‬ ).‫א.ט‬
.‫למסע‬ ‫שקשור‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫אמרנו‬ ‫לא‬ ‫הקטנים‬ ‫שלילדים‬ ‫כמובן‬ .‫איתי‬ ‫באו‬ ‫נכדים‬ ‫ושמונה‬ ‫בנות‬ ‫שלוש‬
‫לא‬ ‫זה‬ ‫אך‬ ,‫הזמן‬ ‫עם‬ ‫יצטרפו‬ ‫שהם‬ ‫חשבתי‬ .‫התקשורת‬ ‫חוסר‬ ‫עקב‬ ‫באתיופיה‬ ‫שלי‬ ‫ילדים‬ ‫שני‬ ‫השארתי‬
‫קרה‬‫כך‬ ‫כל‬.‫מהשודדים‬ ‫מוות‬ ‫פחד‬ ‫פחדנו‬ ,‫בלילות‬ ‫הלכנו‬ .‫קשה‬ ‫מאוד‬ ‫היה‬ ‫לירושלים‬ ‫המסע‬ .‫מהר‬
‫ב‬ ‫הילדים‬‫שבחורות‬ ‫מקרים‬ ‫היו‬ .‫האכזרי‬ ‫לאויב‬ ‫נחשף‬ ‫לא‬ ‫וחלילה‬ ‫שחס‬ ‫הפיות‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫וסתמנו‬ ‫כו‬
‫מפחיד‬ ‫מאוד‬ ‫היה‬ ‫זה‬ .‫נשותיהם‬ ‫אצל‬ ‫שיעבדו‬ ‫אותן‬ ‫לוקחים‬ ‫שהיו‬ ‫או‬ ‫הסודנים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נאנסו‬ ‫צעירות‬
‫ונשארנו‬ ‫לנו‬ ‫שהיה‬ ‫המעט‬ ‫את‬ ‫מאיתנו‬ ‫שללו‬ ‫השודדים‬ ,‫ממנו‬ ‫שחששנו‬ ‫הרגע‬ ‫הגיע‬ .‫עבורנו‬ ‫וטראגי‬
.‫רקות‬ ‫בידיים‬‫קוששתי‬ .‫נפטרו‬ ‫מהם‬ ‫חמישה‬ .‫שלי‬ ‫הנכדים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫כמעט‬ ‫הכחיד‬ ‫והרעב‬ ‫הצמא‬ ‫בנוסף‬
.‫אוכל‬ ‫וקצת‬ ‫מים‬ ‫שזה‬ ,‫לחיים‬ ‫בסיס‬ ‫לילדיי‬ ‫לתת‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ומכרתי‬ ‫עצים‬
‫אמרו‬ ‫דקות‬ ‫כמה‬ ‫אחרי‬ .‫מוקדמת‬ ‫ידיעה‬ ‫ללא‬ ‫מטוס‬ ‫על‬ ‫אותנו‬ ‫העלו‬ ‫אחד‬ ‫לילה‬ .‫נגמר‬ ‫הייסורים‬ ‫מסע‬
‫'ירוש‬ ‫שמעתי‬ ‫אבל‬ ,‫בכלל‬ ‫הבנו‬ ‫שלא‬ ‫בשפה‬ ‫משהו‬‫יהודים‬ ,‫שלנו‬ ‫האנשים‬ ‫שזה‬ ‫הבנתי‬ ‫ואז‬ '‫לים‬
‫על‬ ‫התאבלנו‬ ‫וגם‬ ‫חלשים‬ ‫ומאוד‬ ‫חולים‬ ‫היינו‬ ‫רובנו‬ ‫כי‬ ,‫שם‬ ‫הייתה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫ושמחה‬ ‫צהלה‬ .‫מירושלים‬
.‫להם‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫קבורה‬ ‫אפילו‬ .‫יקירנו‬
‫לירושל‬ ‫הגענו‬‫בנהרי‬ ‫חולים‬ ‫לבית‬ ‫אותנו‬ ‫לקחו‬ .‫ים‬‫במסיר‬ ‫בנו‬ ‫לטפל‬ ‫החלו‬ .‫ה‬‫נפש‬ ‫ות‬‫במרכז‬ ‫היה‬ ‫כבר‬ ‫זה‬ .
‫קליט‬‫היינו‬ ‫שנתיים‬ .‫אלי‬ ‫חזר‬ ‫הזאת‬ ‫התקופה‬ ‫במשך‬ ‫שעברתי‬ ‫הסיוט‬ ‫כל‬ ‫ואז‬ ‫קצת‬ ‫לעצמי‬ ‫חזרתי‬ .‫ה‬
‫להתעורר‬ ‫רוצה‬ ‫הייתי‬ ,‫אחורה‬ ‫קצת‬ ‫חושבת‬ ‫כשאני‬ .‫שלי‬ ‫הנכדים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫הצלחתי‬ ‫ולא‬ ‫בסודן‬
.‫רע‬ ‫חלום‬ ‫רק‬ ‫היה‬ ‫שזה‬ ‫ולגלות‬ ‫עכשיו‬
‫אני‬ ?‫קבורה‬ ‫ללא‬ ‫לה‬ ‫יקר‬ ‫הכי‬ ‫הדבר‬ ‫את‬ ‫השאירה‬ ‫עדה‬ ‫איזו‬‫יודעת‬‫שאני‬.‫הזה‬ ‫האסון‬ ‫בכל‬ ‫היחידה‬ ‫לא‬
‫שם‬ ‫שנעלמו‬ ‫שלמות‬ ‫משפחות‬ ‫יש‬ ,‫כמוני‬ ‫אלפים‬ ‫יש‬‫לה‬ ‫ואין‬‫זכר‬ ‫ן‬‫עדיין‬.‫לנו‬ ‫מספרים‬ ‫היו‬ ‫ילדה‬ ‫כשהייתי‬
‫על‬‫וה‬ ‫ממצרים‬ ‫שיצאו‬ ‫ישראל‬ ‫בני‬‫לכו‬40‫שם‬ ‫אפילו‬ .‫במדבר‬ ‫שנה‬‫ש‬ ‫שמעתי‬ ‫לא‬...‫כמונו‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫סבלו‬
◄‫של‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫לחשיפה‬ ‫להביא‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ ‫רעיונות‬ ‫לכם‬ ‫יש‬‫אתיופיה‬ ‫יהדות‬ ‫של‬ ‫המופלא‬ ‫סיפורה‬
?‫הישראלית‬ ‫בחברה‬

More Related Content

Similar to ביתא ישראל - מבצע משה

פליטים
פליטיםפליטים
פליטיםtarbut_il
 
קו למושב, גיליון 803 - 03/10/13
קו למושב, גיליון 803 - 03/10/13קו למושב, גיליון 803 - 03/10/13
קו למושב, גיליון 803 - 03/10/13eshaki
 
והגדת לבנך ההגדה לבית משפחת קליין פולק
והגדת לבנך ההגדה לבית משפחת קליין פולקוהגדת לבנך ההגדה לבית משפחת קליין פולק
והגדת לבנך ההגדה לבית משפחת קליין פולקjoesi
 
Gavrielove part 2
Gavrielove  part 2Gavrielove  part 2
Gavrielove part 2Hadas Avivi
 
Tikun shavuot prpgram
Tikun shavuot prpgram Tikun shavuot prpgram
Tikun shavuot prpgram Rotem Ohana
 
קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14
קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14
קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14eshaki
 
אלקנקנה בהעלותך
אלקנקנה בהעלותךאלקנקנה בהעלותך
אלקנקנה בהעלותךElkana Moaatza
 
נקודת מבט אפריל
נקודת מבט אפרילנקודת מבט אפריל
נקודת מבט אפרילyonikuner
 
ידיעון כרמיה 2-2015
ידיעון כרמיה 2-2015ידיעון כרמיה 2-2015
ידיעון כרמיה 2-2015perachadi
 
איש הישר בעיניו 24 אפריל (1)
איש הישר בעיניו  24 אפריל (1)איש הישר בעיניו  24 אפריל (1)
איש הישר בעיניו 24 אפריל (1)Dafna Cohen
 
גאווה ישראלית- נווה חנה עושות ציונות
גאווה ישראלית- נווה חנה עושות ציונותגאווה ישראלית- נווה חנה עושות ציונות
גאווה ישראלית- נווה חנה עושות ציונותalonachwat
 
גיליון 116 - אוגוסט 2016
גיליון 116 - אוגוסט 2016גיליון 116 - אוגוסט 2016
גיליון 116 - אוגוסט 2016shiri sabag
 
גנדי אורן קאשי
גנדי אורן קאשיגנדי אורן קאשי
גנדי אורן קאשיshani liebman
 
קהילת יהודי סלוניקי
קהילת יהודי סלוניקיקהילת יהודי סלוניקי
קהילת יהודי סלוניקיYad Vashem
 
Tcj hoveret
Tcj hoveretTcj hoveret
Tcj hoveretsmsite
 
העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)
העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)
העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)Noemi Catz
 

Similar to ביתא ישראל - מבצע משה (20)

המסע לפולין אוגוסט 2010
המסע לפולין אוגוסט 2010המסע לפולין אוגוסט 2010
המסע לפולין אוגוסט 2010
 
פליטים
פליטיםפליטים
פליטים
 
קו למושב, גיליון 803 - 03/10/13
קו למושב, גיליון 803 - 03/10/13קו למושב, גיליון 803 - 03/10/13
קו למושב, גיליון 803 - 03/10/13
 
Har herzel(1)
Har herzel(1)Har herzel(1)
Har herzel(1)
 
והגדת לבנך ההגדה לבית משפחת קליין פולק
והגדת לבנך ההגדה לבית משפחת קליין פולקוהגדת לבנך ההגדה לבית משפחת קליין פולק
והגדת לבנך ההגדה לבית משפחת קליין פולק
 
Gavrielove part 2
Gavrielove  part 2Gavrielove  part 2
Gavrielove part 2
 
Tikun shavuot prpgram
Tikun shavuot prpgram Tikun shavuot prpgram
Tikun shavuot prpgram
 
קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14
קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14
קו למושב, גיליון 819 - 23/1/14
 
אלקנקנה בהעלותך
אלקנקנה בהעלותךאלקנקנה בהעלותך
אלקנקנה בהעלותך
 
נקודת מבט אפריל
נקודת מבט אפרילנקודת מבט אפריל
נקודת מבט אפריל
 
ידיעון כרמיה 2-2015
ידיעון כרמיה 2-2015ידיעון כרמיה 2-2015
ידיעון כרמיה 2-2015
 
איש הישר בעיניו 24 אפריל (1)
איש הישר בעיניו  24 אפריל (1)איש הישר בעיניו  24 אפריל (1)
איש הישר בעיניו 24 אפריל (1)
 
גאווה ישראלית- נווה חנה עושות ציונות
גאווה ישראלית- נווה חנה עושות ציונותגאווה ישראלית- נווה חנה עושות ציונות
גאווה ישראלית- נווה חנה עושות ציונות
 
גיליון 116 - אוגוסט 2016
גיליון 116 - אוגוסט 2016גיליון 116 - אוגוסט 2016
גיליון 116 - אוגוסט 2016
 
סבתא ורדה
סבתא ורדהסבתא ורדה
סבתא ורדה
 
גנדי אורן קאשי
גנדי אורן קאשיגנדי אורן קאשי
גנדי אורן קאשי
 
Kav mosav18.9
Kav mosav18.9Kav mosav18.9
Kav mosav18.9
 
קהילת יהודי סלוניקי
קהילת יהודי סלוניקיקהילת יהודי סלוניקי
קהילת יהודי סלוניקי
 
Tcj hoveret
Tcj hoveretTcj hoveret
Tcj hoveret
 
העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)
העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)
העליה הרומנית בארץ Noemi (nx power-lite)
 

More from tarbutisrael

בר-בתמצווה
בר-בתמצווהבר-בתמצווה
בר-בתמצווהtarbutisrael
 
דיבור חברתי
דיבור חברתידיבור חברתי
דיבור חברתיtarbutisrael
 
משפחה אומנת
משפחה אומנתמשפחה אומנת
משפחה אומנתtarbutisrael
 
משפחות חדשות
משפחות חדשותמשפחות חדשות
משפחות חדשותtarbutisrael
 
קורות חיים
קורות חייםקורות חיים
קורות חייםtarbutisrael
 
אפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותאפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותtarbutisrael
 
כי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוכי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוtarbutisrael
 
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלשער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלtarbutisrael
 
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמלשער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמלtarbutisrael
 
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודיתמבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודיתtarbutisrael
 
Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1tarbutisrael
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)tarbutisrael
 

More from tarbutisrael (16)

בר-בתמצווה
בר-בתמצווהבר-בתמצווה
בר-בתמצווה
 
קבלת בת
קבלת בתקבלת בת
קבלת בת
 
דיבור חברתי
דיבור חברתידיבור חברתי
דיבור חברתי
 
משפחה אומנת
משפחה אומנתמשפחה אומנת
משפחה אומנת
 
משפחות חדשות
משפחות חדשותמשפחות חדשות
משפחות חדשות
 
בית
ביתבית
בית
 
מפגש
מפגשמפגש
מפגש
 
הילד שבי
הילד שביהילד שבי
הילד שבי
 
קורות חיים
קורות חייםקורות חיים
קורות חיים
 
אפסות מול אחריות
אפסות מול אחריותאפסות מול אחריות
אפסות מול אחריות
 
כי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבוכי העולם הוא האדם שבו
כי העולם הוא האדם שבו
 
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראלשער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
שער שלישי - ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל
 
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמלשער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
שער רביעי - ארץ ישראל בראי הזמר והסמל
 
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודיתמבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
מבוא, שער ראשון - אוריינות יהודית
 
Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1Madrih yahid ve_hevra_1
Madrih yahid ve_hevra_1
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)
 

ביתא ישראל - מבצע משה

 • 1. ‫ישראל‬ ‫בשביל‬ ‫נפגשים‬:‫תשע"ה‬‫העשור‬ ‫מסע‬–| ‫ביחד‬ ‫אפשר‬‫השייכות‬ ‫מעגלי‬–‫הישראלית‬ ‫החברה‬ 30‫יום‬ )‫שני‬,‫י‬'‫בניסן‬‫תשע"ה‬,30.3.15–‫יום‬"‫ישראל‬ ‫"ביתא‬ "‫משה‬ ‫ל"מבצע‬ ‫שנה‬ ‫שלושים‬ ◄‫טוב‬ ‫בקר‬! ,‫שם‬ :‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫הציגו‬?"‫משה‬ ‫"מבצע‬ ‫על‬ ‫יודעים‬ ‫שאתם‬ ‫ומשהו‬ ‫מגורים‬ ‫מקום‬ ‫היום‬‫היחידה‬ ‫היהודית‬ ‫הקהילה‬ ‫זוהי‬ .‫אתיופיה‬ ‫יהודי‬ ‫קהילת‬ ,'‫ישראל‬ ‫'ביתא‬ ‫לקהילת‬ ‫מוקדש‬ ‫הזה‬ ‫שהת‬ ‫בעולם‬‫שנים‬ ‫מאלפיים‬ ‫יותר‬ ‫לאורך‬ ‫קיימה‬‫ישראל‬ ‫קהילות‬ ‫שאר‬ ‫מכל‬ ‫מנותקת‬ ‫כשהיא‬‫בעולם‬, ,‫עוינת‬ ‫ובסביבה‬ ‫קשים‬ ‫בתנאים‬‫ו‬‫זאת‬ ‫בכל‬.‫יהדותה‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫הצליחה‬ ‫מ‬ ‫החל‬‫הקהילה‬ ‫מבני‬ ‫רבים‬ ‫יצאו‬ ‫העשרים‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫השבעים‬ ‫שנות‬ ‫מחצית‬‫מאתיופיה‬ ‫רגלי‬ ‫למסע‬ ‫זמן‬ ‫באותו‬ .‫זו‬ ‫בדרך‬ ‫לישראל‬ ‫להגיע‬ ‫שניתן‬ ‫ששמעו‬ ‫לאחר‬ ,‫לאתיופיה‬ ‫הסמוכה‬ ,‫לסודאן‬‫באמצעות‬ ‫נוצר‬ ‫"המוסד‬"‫בכירים‬ ‫עם‬ ‫קשר‬‫בסודאן‬‫אתיופיה‬ ‫מיהודי‬ ‫אלפים‬ .,‫סודאן‬ ‫לגבול‬ ‫עד‬ ‫רגלית‬ ‫בהליכה‬ ‫הגיעו‬ ‫בשנים‬ .‫לישראל‬ ‫להובלתם‬ ‫עד‬ ‫זמניים‬ ‫במחנות‬ ‫שם‬ ‫והמתינו‬1977-1984‫אלה‬ ‫ממחנות‬ ‫העולים‬ ‫הובלו‬ ‫של‬ ‫ספינות‬ ‫באמצעות‬ ‫לישראל‬‫הישראלי‬ ‫הים‬ ‫חיל‬.‫ומטוסים‬‫ל‬ ‫הגיעו‬ ‫זו‬ ‫במסגרת‬‫כ‬ ‫ישראל‬-5000‫יהודים‬ ‫לאחר‬ ,‫העדה‬ ‫מבני‬‫מסע‬‫כ‬ ‫נספו‬ ‫בו‬ ‫מסוכן‬-4000‫ממגפות‬ ‫יהודים‬,‫רעב‬‫רצחניות‬ ‫שודדים‬ ‫והתקפות‬.‫לאחר‬ ‫ב‬ ,‫שלהם‬ ‫מואצת‬ ‫העלאה‬ ‫על‬ ‫הוחלט‬ ,‫במחנות‬ ‫השוהים‬ ‫העולים‬ ‫על‬ ‫מרחפת‬ ‫שסכנה‬ ‫שהתברר‬‫"מ‬‫בצע‬ "‫משה‬.‫נוב‬ ‫בין‬‫מבר‬1984‫ינואר‬ ‫ועד‬1985‫ב‬‫ו‬‫צע‬‫בהצלחה‬ ‫ו‬35‫לחברת‬ ‫שייכים‬ ‫שהיו‬ ‫במטוסים‬ ‫טיסות‬ ‫היהודי‬ ‫המיליונר‬ ‫של‬ ‫התעופה‬-‫בל‬‫ו‬ ,‫שואה‬ ‫ניצול‬ ,‫גוטלמן‬ '‫ג'ורג‬ ‫גי‬‫ה‬‫ו‬‫בא‬‫ו‬‫לישראל‬7,000.‫נוספים‬ ‫עולים‬ ◄‫ק‬ ‫לפניכם‬‫ה‬ ‫בת‬ '‫ו‬ ‫של‬ ‫מסיפורה‬ ‫טע‬-76‫ש‬ ‫כפי‬ ,‫ס‬‫אסנ‬ ‫לסטודנטית‬ ‫שנים‬ ‫כחמש‬ ‫לפני‬ ‫ופר‬‫ת‬ .‫אורנים‬ ‫במכללת‬ ‫לימודיה‬ ‫במסגרת‬ ‫אותה‬ ‫שראיינה‬ ,‫טפטה‬‫ק‬‫י‬‫ה‬ ‫את‬ ‫יחד‬ ‫ראו‬‫מהראיון‬ ‫קטע‬: ‫דרך‬ ‫יש‬ .‫לירושלים‬ ‫לעלות‬ ‫אפשרות‬ ‫שיש‬ ,‫לאוזן‬ ‫מפה‬ ‫עוברות‬ ‫השמועות‬ ‫כמובן‬ ,‫בכפר‬ ‫שמועה‬ ‫...שמענו‬ ‫קצרה‬‫לסודן‬ ‫להגיע‬‫כדי‬.‫בטוחה‬ ‫הדרך‬ ‫משם‬ .‫החלום‬ ‫את‬ ‫להגשים‬ ‫שנוכל‬ ‫הצט‬ .‫לעזוב‬ ‫התכונן‬ ‫כבר‬ ‫הכפר‬ ‫רוב‬‫מאתיופיה‬ ‫יצאנו‬ .‫ילדיי‬ ‫עם‬ ‫למסע‬ ‫רפתי‬‫ב‬1981.‫המסע‬ ‫את‬ ‫והתחלנו‬ ‫התנה‬ ‫הכול‬‫ממונים‬ ‫שהיו‬ ‫אלה‬ .‫רבה‬ ‫בסודיות‬ ‫ל‬‫על‬.‫מצוין‬ ‫תפקידם‬ ‫את‬ ‫ידעו‬ ‫כך‬‫להם‬ ‫היה‬‫מדויק‬ ‫מידע‬ ‫ו‬‫הם‬‫היהודים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נשלחו‬‫מירושלים‬‫(הסוכנות‬–.‫סודן‬ ‫עד‬ ‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫שיביאו‬ ).‫א.ט‬ .‫למסע‬ ‫שקשור‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫אמרנו‬ ‫לא‬ ‫הקטנים‬ ‫שלילדים‬ ‫כמובן‬ .‫איתי‬ ‫באו‬ ‫נכדים‬ ‫ושמונה‬ ‫בנות‬ ‫שלוש‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אך‬ ,‫הזמן‬ ‫עם‬ ‫יצטרפו‬ ‫שהם‬ ‫חשבתי‬ .‫התקשורת‬ ‫חוסר‬ ‫עקב‬ ‫באתיופיה‬ ‫שלי‬ ‫ילדים‬ ‫שני‬ ‫השארתי‬ ‫קרה‬‫כך‬ ‫כל‬.‫מהשודדים‬ ‫מוות‬ ‫פחד‬ ‫פחדנו‬ ,‫בלילות‬ ‫הלכנו‬ .‫קשה‬ ‫מאוד‬ ‫היה‬ ‫לירושלים‬ ‫המסע‬ .‫מהר‬ ‫ב‬ ‫הילדים‬‫שבחורות‬ ‫מקרים‬ ‫היו‬ .‫האכזרי‬ ‫לאויב‬ ‫נחשף‬ ‫לא‬ ‫וחלילה‬ ‫שחס‬ ‫הפיות‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫וסתמנו‬ ‫כו‬ ‫מפחיד‬ ‫מאוד‬ ‫היה‬ ‫זה‬ .‫נשותיהם‬ ‫אצל‬ ‫שיעבדו‬ ‫אותן‬ ‫לוקחים‬ ‫שהיו‬ ‫או‬ ‫הסודנים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נאנסו‬ ‫צעירות‬ ‫ונשארנו‬ ‫לנו‬ ‫שהיה‬ ‫המעט‬ ‫את‬ ‫מאיתנו‬ ‫שללו‬ ‫השודדים‬ ,‫ממנו‬ ‫שחששנו‬ ‫הרגע‬ ‫הגיע‬ .‫עבורנו‬ ‫וטראגי‬ .‫רקות‬ ‫בידיים‬‫קוששתי‬ .‫נפטרו‬ ‫מהם‬ ‫חמישה‬ .‫שלי‬ ‫הנכדים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫כמעט‬ ‫הכחיד‬ ‫והרעב‬ ‫הצמא‬ ‫בנוסף‬ .‫אוכל‬ ‫וקצת‬ ‫מים‬ ‫שזה‬ ,‫לחיים‬ ‫בסיס‬ ‫לילדיי‬ ‫לתת‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ומכרתי‬ ‫עצים‬ ‫אמרו‬ ‫דקות‬ ‫כמה‬ ‫אחרי‬ .‫מוקדמת‬ ‫ידיעה‬ ‫ללא‬ ‫מטוס‬ ‫על‬ ‫אותנו‬ ‫העלו‬ ‫אחד‬ ‫לילה‬ .‫נגמר‬ ‫הייסורים‬ ‫מסע‬ ‫'ירוש‬ ‫שמעתי‬ ‫אבל‬ ,‫בכלל‬ ‫הבנו‬ ‫שלא‬ ‫בשפה‬ ‫משהו‬‫יהודים‬ ,‫שלנו‬ ‫האנשים‬ ‫שזה‬ ‫הבנתי‬ ‫ואז‬ '‫לים‬ ‫על‬ ‫התאבלנו‬ ‫וגם‬ ‫חלשים‬ ‫ומאוד‬ ‫חולים‬ ‫היינו‬ ‫רובנו‬ ‫כי‬ ,‫שם‬ ‫הייתה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫ושמחה‬ ‫צהלה‬ .‫מירושלים‬ .‫להם‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫קבורה‬ ‫אפילו‬ .‫יקירנו‬ ‫לירושל‬ ‫הגענו‬‫בנהרי‬ ‫חולים‬ ‫לבית‬ ‫אותנו‬ ‫לקחו‬ .‫ים‬‫במסיר‬ ‫בנו‬ ‫לטפל‬ ‫החלו‬ .‫ה‬‫נפש‬ ‫ות‬‫במרכז‬ ‫היה‬ ‫כבר‬ ‫זה‬ . ‫קליט‬‫היינו‬ ‫שנתיים‬ .‫אלי‬ ‫חזר‬ ‫הזאת‬ ‫התקופה‬ ‫במשך‬ ‫שעברתי‬ ‫הסיוט‬ ‫כל‬ ‫ואז‬ ‫קצת‬ ‫לעצמי‬ ‫חזרתי‬ .‫ה‬ ‫להתעורר‬ ‫רוצה‬ ‫הייתי‬ ,‫אחורה‬ ‫קצת‬ ‫חושבת‬ ‫כשאני‬ .‫שלי‬ ‫הנכדים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫הצלחתי‬ ‫ולא‬ ‫בסודן‬ .‫רע‬ ‫חלום‬ ‫רק‬ ‫היה‬ ‫שזה‬ ‫ולגלות‬ ‫עכשיו‬ ‫אני‬ ?‫קבורה‬ ‫ללא‬ ‫לה‬ ‫יקר‬ ‫הכי‬ ‫הדבר‬ ‫את‬ ‫השאירה‬ ‫עדה‬ ‫איזו‬‫יודעת‬‫שאני‬.‫הזה‬ ‫האסון‬ ‫בכל‬ ‫היחידה‬ ‫לא‬ ‫שם‬ ‫שנעלמו‬ ‫שלמות‬ ‫משפחות‬ ‫יש‬ ,‫כמוני‬ ‫אלפים‬ ‫יש‬‫לה‬ ‫ואין‬‫זכר‬ ‫ן‬‫עדיין‬.‫לנו‬ ‫מספרים‬ ‫היו‬ ‫ילדה‬ ‫כשהייתי‬ ‫על‬‫וה‬ ‫ממצרים‬ ‫שיצאו‬ ‫ישראל‬ ‫בני‬‫לכו‬40‫שם‬ ‫אפילו‬ .‫במדבר‬ ‫שנה‬‫ש‬ ‫שמעתי‬ ‫לא‬...‫כמונו‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫סבלו‬ ◄‫של‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫לחשיפה‬ ‫להביא‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ ‫רעיונות‬ ‫לכם‬ ‫יש‬‫אתיופיה‬ ‫יהדות‬ ‫של‬ ‫המופלא‬ ‫סיפורה‬ ?‫הישראלית‬ ‫בחברה‬