Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Academische erfgoed 20140515_u_antwerpen_noordermeer

624 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Academische erfgoed 20140515_u_antwerpen_noordermeer

 1. 1. Academisch Erfgoed in de Universiteit Antwerpen Balans en perspectief Academisch erfgoed in Vlaanderen Trudi Noordermeer 15 mei 2014
 2. 2. Feiten & cijfers UAntwerpen 20 109 studenten (waarvan 17% buitenlander, 116 nationaliteiten) 1479 doctoraatsstudenten 192 doctoraten in 2013 4200 wetenschappelijke publicaties per jaar 4987 personeelsleden (waarvan 17% buitenlander, 81 nationaliteiten) 631 professoren (13%) 308 assistenten (6%) 2423 onderzoekers (49%) 1294 administratief en technisch personeel (26%) 60 000 alumni 3
 3. 3. 4
 4. 4. 5
 5. 5. UAntwerpen • ‘Jonge’ universiteit • Fusie 3 interuniversitaire instellingen in 2003 • Oorsprong midden negentiende eeuw - en midden twintigste eeuw • 2003: ca. 7.000 studenten • 2014: ruim 20.000 studenten • Nog geen strategisch beleid voor een Universiteitsarchief, academisch erfgoed en kunstpatrimonium: er was nog geen tijd/interesse voor 6
 6. 6. UAntwerpen Raad Dienstverlening, mei 2013: • goedkeuring voor pilootprojecten mbt • Universiteitsarchief • Academisch Erfgoed • Kunstpatrimonium Doel : • pilootprojecten uitvoeren om te komen tot een strategisch beleid voor het erfgoed 7
 7. 7. Visie: Academisch ERFGOED in context • Academisch, wetenschappelijk en technologisch erfgoed in relatie tot • Onroerend erfgoed: gebouwen • Bijzondere collecties Universiteitsbibliotheek • Universiteitsarchief • Kunstpatrimonium 8
 8. 8. Universiteitsbibliotheek  Bijzondere Collecties:  Waardevolle en historische collecties  Oude en kostbare boeken, gedrukt voor 1831  Handschriften  Prenten en tekeningen 11
 9. 9. Universiteitsarchief • Administratieve en wetenschappelijk archieven UAntwerpen en voorgangers • Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Antwerpen • Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis • Kathedraalarchief • te gast tot augustus 2014 • Studiecentrum voor Onderneming en Beurs • Wetenschappelijk archief prof Fernand Suykens • Etc……… 12
 10. 10. Collectie moderne kunst  Circa 700 schilderijen en beelden  Kunst op de Campus beheert Doel  uitdagen  vragen stellen  zin van het leven  verwondering oproepen Jean-Michel Folon 13
 11. 11. Stappen in UAntwerpen mbt erfgoed • Inventarisatie • Deselectie: ontdubbeling en sanering • Registratie / catalografie in duurzame omgeving • Standaarden, zodat uitwisseling mogelijk is • Integrale benadering erfgoed • Brocade : metadata voor bibliotheekmaterialen, archivalia en (museale) objecten • Digitalisering • Contextualisering • Beschikbaarstelling (fysiek en digitaal, via het web) • Plan voor opslag, behoud en beheer 14
 12. 12. Pilot projecten / investeringen • Bijzondere Collecties Universiteitsbibliotheek • Universiteitsarchief • Kunstpatrimonium • Academisch erfgoed 15
 13. 13. Bijzondere Collecties • Investeringen inrichting leeszaal, infrastructuur (magazijnen), materialen voor behoud en beheer • Investeringen collectievorming: boeken en prenten • Infrastructuur Digitalisering: scanner/fototoestellen en digitaal platform voor opslag en beschikbaarstelling • Afdeling is onderdeel van werking van Universiteitsbibliotheek 16
 14. 14. Universiteitsarchief • Brocade: nieuwe modules registratie/beschrijving archivalia op collectie- en stuksniveau • archivalia in hun context • Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Antwerpen: pilot 2013 • digitalisering afbeeldingen • Inventarisatie wetenschappelijke en administratieve archieven UAntwerpen: 2014/5 • Ontwikkeling strategisch plan (digitale) archivering 17
 15. 15. Kunstpatrimonium • Module in Brocade voor beschrijving objecten • Huidige access databank converteren • Invoer 700 kunst objecten: 2014/5 • Digitalisering objecten • Contextinformatie • Referenties naar boeken en wetenschappelijke artikelen - in eigen collectie • Publicatie via web (indien toegestaan vanwege auteursrechten) 18
 16. 16. Academisch erfgoed • Doel • Beschrijving collecties en individuele objecten in Brocade module voor objecten • Digitalisering objecten • Digitalisering handleidingen / contextinformatie • Publicatie op het web (indien toegestaan) • Dit werk is nog niet ingepland • Belangrijke 1E stap: inventarisatie Balans en Perspectief 19
 17. 17. Resultaten inventarisatie Balans en Perspectief • 1e inventarisatie in de UAntwerpen • 1e inventarisatie Antwerpse associatie: AUHA • Artesis Plantijn Hogeschool (AP) • Karel de Grote-Hogeschool • Hogere Zeevaartschool • Overzicht beschikbaar via website • Nota bene • Nog niet geïnventariseerd: materiaal bijeengebracht door Marc Demolder • Grote collectie wetenschappelijke, technische en medische apparatuur 20
 18. 18. Collectie ratten- en muizenvallen (prof dr Herwig Leirs)
 19. 19. Resultaat inventarisatie • Media-apparatuur: 1500 • Diergeneeskunde: 3.000 • Academische, wetenschappelijke en technologische instrumenten • Anatomie: 690 • Pathologische anatomie: 200 • Historische kaarten • Dierkunde: 12.230 • Herbarium: 4.665 • Mineralen: 100-den • Muizen- en rattenvallen: 300 22
 20. 20. Historische kaarten: didactische collectie
 21. 21. Resultaat inventarisatie • Onderwijsplaten biologie, 70 • Preparaten biologie: 7.000 • Topografische kaarten • Elektronenmicroscopen: 2 • Kristalmodellen: 50 • Natuurkunde: 50 • Mineralen en gesteenten • Leesapparaten microfilm en microfiche: 4 • Medische en paramedische apparatuur 24
 22. 22. Collectie academisch, wetenschappelijk en technologisch erfgoed
 23. 23. Resultaat inventarisatie Artesis Plantijn • Gesteenten • Topografische kaarten: 1.400 • Gezondheidszorg Karel de Grote-Hogeschool • Robotica: 212 • (Meet)instrumenten (bio)chemie • Auto-elektronica: 1 • Elektromechanica: 30 • Gezondheidszorg Hogere Zeevaartschool • Oude (meet)instrumenten: 71 26
 24. 24. Collectie maritieme instrumenten Hogere Zeevaartschool
 25. 25. Opmerkingen / bevindingen • Project Balans en Perspectief was zeer belangrijk voor de bewustwording van waarde academisch erfgoed in de UAntwerpen en de Antwerpse associatie • In Antwerpen staan we nog aan het begin • Buitenlandse ervaringen tonen aan: • Erfgoedwaarde krijgt opnieuw onderzoeks- en onderwijswaarde door beschikbaarstelling, contextualisering, digitalisering en valorisatie 28
 26. 26. Opmerkingen/bevindingen: • ‘Alles’ hoeft niet bewaard te blijven: gemotiveerde deselectie aan te raden (persoonlijke mening) • Afstemming op nationaal en internationaal niveau is belangrijk • Contextinformatie en handleidingen zijn essentieel 29
 27. 27. Met dank aan 30  Marc Demolder  Hoeder van academisch, wetenschappelijk en technologisch erfgoed in de UAntwerpen  Collega’s van de werkgroep bibliotheken AUHA  Dirk Desaever  Chris Goetschalckx  Han Jacobs  Sissi Loostermans  Fotograaf Jesse Willems
 28. 28. Vragen? 31

×