Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

розвиток обдарованості2

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

розвиток обдарованості2

 1. 1. ·        Включення у структуру уроку проблемних,  евристичних методів роботи, різних форм організації  навчальної діяльності. ·        Забезпечення участі школярів у позакласних заходах  з предмета, у заняттях курсів за вибором, факультативів,  гуртків. ·        Створення умов для самостійної діяльності ·        Створення умов для участі учнів у олімпіадах,  турнірах, конкурсах.
 2. 2. дослідницький частково - пошуковий проектний
 3. 3. Творчі майстерні Групові заняття Спецкурси і факультативи Гуртки, клуби за інтересами Конкурси Інтелектуальні марафони Індивідуальна робота Позакласна робота Навчальна практика Предметні тижні Рольові і ділові ігри Виставка дослідницьких та творчих робіт Олімпіади Турніри Конференції МАН Учнівське самоврядування Нестандартні уроки
 4. 4. Наукові гуртки Дискусії Вікторини Словесні ігри і забави Лекції Проектна робота Семінари Симпозіуми Дебати Круглі столи Брейн - ринги Ребуси Кросворди Шаради, головоломки Години самовдосконалення Інтелектуальні аукціони Телерадіовікторини Бізнес - шоу Змагання Міжшкільні факультативи, семінари Інтелектуальні ігри òåêñò
 5. 5. Виділяють чотири етапи розвитку здібностей та обдарувань учнів. Кожний із етапів включає в себе певну мету роботи і використання різноманітних методів і форм роботи.
 6. 6. І етап ІІ етап ІІІ етап ІV етап Підготовчий Продуктивно- творчий Оперативний Репродуктивно- діяльний Мета: ознайомити учнів з мисленнєвими засобами творчості, вправлянні у їх застосуванні Мета: забезпечити навчально-виховний процес необхідним експериментальним матеріалом, занурити учнів в атмосферу, що стимулюватиме їхнє бажання працювати Мета: вчити учнів застосовувати мисленнєві засоби у вирішенні поставлених завдань Мета: вчити створювати самостійні творчі висловлювання та розв'язки на основні уяви та знань учнів. Аналіз готових завдань Робота над прийомами стимулювання Самостійна робота над завданнями Нестандартні урокиПозаурочна робота Робота на різних етапах уроку
 7. 7. Методи та заходи психолого-педагогічної підтримки діяльності учнів Заохочення Створення ситуації успіху Спонукання до пошуку альтернативних вирішень Створення ситуацій взаємодопомоги Сприяння розкриттю суб`єктів досвіду учнів Виконання творчих завдань Створення проблемної ситуації Національно- пізнавальна гра Створення яскравих наочно- образних уявлень
 8. 8. òåêñò
 9. 9. òåêñò

×