Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

виявлення та розвитку креативних

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

виявлення та розвитку креативних

 1. 1. “ Інноваційні підходи до виявлення та розвитку креативних здібностей учнів” Вчитель початкових класів вчитель-методист БУСС НАТАЛІЯ ТОМАСІВНА
 2. 2. ОБДАРОВАНІ ДІТИ Обдаровані діти – це діти, які різко виділяються із середовища ровесників розумовим розвитком, що є наслідком як природних задатків, так і сприятливих умов виховання.
 3. 3. ОБДАРОВАНІСТЬ - це сукупність здібностей, що дозволяють індивіду досягти вагомих результатів у одному або декількох видах діяльності, що є цінним для суспільства.
 4. 4. ВИЯВЛЕННЯ ОБДАРОВАНИХ ТА ЗДІБНИХ ДІТЕЙ Якими принципами Ви користуєтесь, виявляючи здібних дітей ?
 5. 5. ПРИНЦИПИ ВИЯВЛЕННЯ •комплексний характер оцінювання різних аспектів поведінки та діяльності; •тривалість ідентифікації; •аналіз дій дитини у тих сферах діяльності, що максимально відповідають її нахилам і здібностям; •використання тестів та тренінгових методик; •переважна опора на сучасні методи діагностики.
 6. 6. Система психічних характеристик Інтерактивні характеристики Характеристики розумового розвитку Характеристики особистого розвитку
 7. 7. Характерні особливості обдарованих дітей •інтелект; •креативність; •соціальна компетентність; •психологічні здібності; •некогнітивні особливості характеристики; •характеристики шкільного і сімейного оточення; •досягнення, захоплення.
 8. 8. СФЕРИ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ •ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА •АКАДЕМІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ •ТВОРЧІСТЬ (КРЕАТИВНІСТЬ) •РУХОВА •ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ •СПІЛКУВАННЯ
 9. 9. Інтелектуальна Обдарована дитина відрізняється гарною пам’яттю, жвавим мисленням, допитливістю, добре розв’язує задачі, зв’язано викладає свої думки, може мати здібності практично застосувати знання.
 10. 10. Академічні знання Сфера академічних досягнень – це успіхи в опануванні читання, математики, природознавства.
 11. 11. Творчість ( креативність ) Дитина дуже допитлива, виявляє незалежність і оригінальність, висловлює оригінальні ідеї.
 12. 12. Рухова сфера Дрібна і точна моторика, чітка зорова - моторна координація, широкий діапазон рухів, добре володіє тілом, високий рівень розвитку основних рухових навичок.
 13. 13. Художня діяльність Дитина виявляє великий інтерес до візуальної інформації, захоплюється художніми заняттями, її роботи вирізняються оригінальністю. Виявляє інтерес до музики, легко відтворює мелодії, із задоволенням співає, намагається створювати музику.
 14. 14. Спілкування Добре пристосовується до нових ситуацій, легко спілкується з дорослими та ровесниками, виявляє лідерство в іграх, ініціативна, бере на себе відповідальність за свої дії.
 15. 15. Тест для батьків на виявлення здібностей дитини
 16. 16. Виявлення батьками сфери обдарованості дитини за характерними ознаками
 17. 17. · Включення у структуру уроку проблемних, евристичних методів роботи, різних форм організації навчальної діяльності. · Забезпечення участі школярів у позакласних заходах з предмета, у заняттях курсів за вибором, факультативів, гуртків. · Створення умов для самостійної діяльності · Створення умов для участі учнів у олімпіадах, турнірах, конкурсах.
 18. 18. дослідницький частково - пошуковий проектний
 19. 19. Творчі майстерні Групові заняття Спецкурси і факультативи Гуртки, клуби за інтересами Конкурси Інтелектуальні марафони Індивідуальна робота Позакласна робота Навчальна практика Предметні тижні Рольові і ділові ігри Олімпіади Турніри Учнівське самоврядування Нестандартні уроки
 20. 20. Наукові гуртки Дискусії Вікторини Словесні ігри і забави Лекції Проектна робота Семінари Симпозіуми Дебати Круглі столи Брейн - ринги Ребуси Кросворди Шаради, головоломки Години самовдосконалення Інтелектуальні аукціони Телерадіовікторини Бізнес - шоу Змагання Міжшкільні факультативи, семінари Інтелектуальні ігри
 21. 21. Виділяють чотири етапи розвитку здібностей та обдарувань учнів. Кожний із етапів включає в себе певну мету роботи і використання різноманітних методів і форм роботи.
 22. 22. І етап ІІ етап ІІІ етап ІV етап Підготовчий Продуктивно- творчий Оперативний Репродуктивно- діяльний Мета: ознайомити учнів з мисленнєвими засобами творчості, вправлянні у їх застосуванні Мета: забезпечити навчально-виховний процес необхідним експериментальним матеріалом, занурити учнів в атмосферу, що стимулюватиме їхнє бажання працювати Мета: вчити учнів застосовувати мисленнєві засоби у вирішенні поставлених завдань Мета: вчити створювати самостійні творчі висловлювання та розв'язки на основні уяви та знань учнів. Аналіз готових завдань Робота над прийомами стимулювання Самостійна робота над завданнями Нестандартні урокиПозаурочна робота Робота на різних етапах уроку
 23. 23. Методи та заходи психолого-педагогічної підтримки діяльності учнів Заохочення Створення ситуації успіху Спонукання до пошуку альтернативних вирішень Створення ситуацій взаємодопомоги Сприяння розкриттю суб`єктів досвіду учнів Виконання творчих завдань Створення проблемної ситуації Національно- пізнавальна гра Створення яскравих наочно- образних уявлень

×