Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

нестардатні уроки

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

нестардатні уроки

 1. 1. Нестандартні уроки, як засіб пізнавальної самостійності й творчої активності
 2. 2. Результат модифікації й удосконалення традиційного уроку шляхом внесення змін у його структурну побудову, методичне орієнтування, форма взаємодії учителя й учнів, що сприяє підвищенню пізнавальної активності і самостійності учнів, посиленню їхньої суб`єктивної позиції в навчальному процесі.
 3. 3. Бінарними називаємо заняття, на яких матеріал даної теми уроку подається блоками різних предметів. При цьому такий нестандартний урок готують учителі- предметники, кожний із яких проводить етап (блок) уроку стосовно того предмета, який викладає. Проведенню таких занять передують наступні етапи підготовки: • ознайомлення вчителів-предметників з чинними програмами; • знаходження суміжних тем у програмах з різних предметів; • складання структури майбутнього уроку; • написання спільного плану-конспекту.
 4. 4. Інтегровані уроки ставлять за мету спресувати споріднений матеріал кількох предметів навколо однієї теми. Діти розглядають якесь явище, поняття з різних боків. Підготовка інтегрованих уроків передбачає: • аналіз річного календарного планування; • зіставлення матеріалу різних предметів для виділення тем, близьких за змістом або метою використання; • визначення завдань уроку; • "конструювання" уроку.
 5. 5. Перший етап проведення інтегрованого уроку - організаційний. Другий - ознайомлення з темою та метою. На третьому етапі під час актуалізації опорних знань учнів важливою є вступна бесіда, характерна особливість якої - актуалізація знань з усіх інтегрованих предметів. Час її проведення має бути не більше ніж 8-10 хвилин.
 6. 6. Зрозуміло, віршовані (римовані) - це такі нестандартні уроки, що проводяться у віршованій формі. Всі етапи такого уроку, всі завдання, задачі, пояснення - римовані тексти. Як правило, ці уроки підсумовують вивчені теми, тобто є узагальнюючими (систематизуючими), їх структура подібна до структури уроків узагальнення знань. Такі нестандартні уроки стають справжнім святом для учнів і вчителя. Пропонується використовувати римовані заняття раз на місяць.
 7. 7. Уроки- ігри Уроки дискусії Уроки – дослідження Уроки – звіти Уроки – змагання Уроки – мандрівки Уроки – сюжетні замальовки
 8. 8. Уроки - дискусії
 9. 9. Уроки - досліджен ня
 10. 10. Уроки – звіти
 11. 11. Уроки – змагання
 12. 12. УРОКИ – МАНДРІВКИ
 13. 13. УРОК –СЮЖЕТНІ ЗАМАЛЬОВКИ
 14. 14. Підготувала вчитель початкових класів Безжовча І.В.
 15. 15. Урок - подорож
 16. 16. Математика у 2 класі Задачі на знаходження невідомого від’ємника. Знаходження значень виразів. Северина В. О. Відкритий урок української мови по темі «Узагальнення вивченого про прикметник» 3 – А клас Бусс.Н. Т.
 17. 17. Повторення і закріплення Множення круглих багатоцифрових Чисел на розряднічисла. Розв’язування і Складання задач на пропорційне ділення. « Моя рідна школо» 1-клас Тацій О.С.
 18. 18. УРОКИ – КАЗКИ Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складені задачі на збільшення і зменшення суми на кілька одиниць. Бусс Н.Т. Казка М. Коцюбинського «Про двох цапків» Безжовча І.В.

×