Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

превентивне виховання початкова школа

Виховання

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

превентивне виховання початкова школа

 1. 1. Голубівська ЗОШ І – ІІІ ступенів Підготував колектив вчителів початкової школи
 2. 2. Система превентивного виховання – керована діяльність, яка забезпечує теоретичну і практичну реалізацію заходів превентивного характеру, спрямованих на попередження, подолання відхилень у поведінці школярів і запобігання розвитку різних форм їх асоціальної, аморальної поведінки, а саме:  правопорушень (схильності до агресій, крадіжок, брехні та інших вад, що можуть призвести до кримінальних дій);  шкідливих звичок (алкоголізму, тютюнопаління);  екологічної брутальності та егоцентризму (ставлення до всього, що оточує, як засобу задоволення власних примітивних потреб);  важких психологічних та психічних станів із наслідками(депресії та суїциду, акцентування та загострення психопатичних тенденцій).
 3. 3. Виховні години, години спілкування, класні збори Індивідуальна робота з учнями Організація роботи з батьками Виховання здорового способу життя
 4. 4. ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ “СТАРШИЙ ВЧИТЕЛЬ” БУЛАВА С.О.
 5. 5. ФОРМИ РОБОТИ З УЧНЯМИ Ситуаційно- рольова гра Сюжетно- рольова гра РАНОК, СВЯТО УСНИЙ ЖУРНАЛ УЯВНА ПОДОРОЖ ГОДИНА МИЛУВАННЯ
 6. 6. ВИХОВНА ГОДИНА КОНКУРСИ, ВІКТОРИНИ ЗМАГАННЯ ГОДИНИ СПІЛКУВАННЯ ДІЛОВІ ІГРИ БЕСІДИ КРУГЛІ СТОЛИ ЕКСКУРСІЇ ПРОГУЛЯНКИ
 7. 7. РОЗРОБКИ ВИХОВНИХ ГОДИН
 8. 8. Індивідуальна робота для попередження асоціальної поведінки у дітей Підготували Чепур А. О. Король О. О.
 9. 9. Мета індивідуальної роботи: • створення умов для задоволення різнобічних пізнавальних інтересів і водночас для розвитку здібностей учнів, виявлених у певній галузі діяльності; • усунення недоліків у вихованні; • забезпечення можливостей для широкого вияву елементів творчості в навчальній і позашкільній роботі Цілі та завдання: сприяння попередженню і усуненню причин можливих відхилень у поведінці школярів в процесі праці, спілкування, моральних відносинах; допомога у здійсненні цілей самовиховання з суспільними індивідуальними колективами; вивчення особистості; вибір відповідних засобів педагогічного впливу; збереження педагогічного такту; організація самовиховання
 10. 10. Індивідуальна робота з учнями Вивчення індивідуальних особливостей учнів Встановлення міжособистісних контактів із кожною дитиною Створення умов для розвитку учнів Вивчення та врахування стану здоров’я учнів Розв’язання питання соціальної адаптації учнів Профілактична робота з учнями «групи ризику»
 11. 11. Форми індивідуальної роботи  Надання індивідуальної допомоги у конкретній роботі Спільний пошук вирішення проблеми  Консультація, обмін думками  Бесіда, задушевна розмова  Виконання спільного доручення
 12. 12. Індивідуальна робота Інд. бесіда з батьками “Вплив сімї на формування особистості дитини” Індивідуальна бесіда з учнями “Правила спілкування” Тренінг “У колі друзів” Мозкова атака “Твоя самодисципліна, воля, саморозвиток” Конкурс малюнків “Мій вільний час” Вивчення інд. особливостей учня Активізація позашкільної зайнятості учнів Організація допомоги у навчанні Анкетування “Як зробити життя в класі цікавішим?” Бесіда-гра “Позитивні і негативні емоції” Консультація “Організація вільного часу” Обмін думками “Чарівні слова”
 13. 13. В. Сухомлинський вважав, що сім'я — «джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої держави». Підготували вчителі початкових класів: Безжовча І. В., Тацій О.С.
 14. 14. Зміст роботи класного керівника з батьками вміщує такі основні питання: Анкетування батьків Тестування батьків Профілактичні бесіди, поради Тематичні консультації
 15. 15. Лекції “Насильство над дитиною” ; “Жорстоке поводження з дітьми. Профілактика та уникнення” “Подружні конфлікти та проблеми дітей” “Діти в Інтернеті: реальні ризики віртуальних занурень” Семінари “Як запобігти появі шкідливих звичок” “ Агресія: її причини та наслідки” Зустріч за круглим столом, обмін досвідом “Культура спілкування учнів ” “Вираження гніву в сім'ї, як це впливає на почуття вини” “Дозвілля і відпочинок дитини ” “Діти в сім'ї та дитячому колективі Робота батьківського комітету Допомога батьків в організації позакласних заходів Відкриті уроки, родинні свята
 16. 16. Тема: Здоров'язберігаючі технології у початковій школі Мета: створення здоров’язберігаючого середовища в загальноосвітньому навчальному закладі для запобігання вияву негативних звичок, рис характеру у дітей Підготували: Прудченко О.В. Курінна Д.С.
 17. 17. Основні функції технологій:  запобігання ворожості, нахабства, непокори і негативізму стосовно дорослих;  вживанню тютюну, алкоголю і наркотиків;  дезорганізації поведінки, крадіжок та фізичного насильства;  непокори і непослуху;
 18. 18. Здоров’язберігаючі технології Дихальна гімнастика Звукова гімнастика Ігри та ігрова терапія Казка та казкотерапія Арт- техніка Вправи енергізатори Фізкультхви линка Ранкова гімнастика
 19. 19. Сформованість основ духовно – морального розвитку особистості: самооцінювання самоконтроль Знання та навички ведення Здорового способу життя Усвідомлення цінності власного життя і необхідності збереження здоров’я з раннього дитинства Усвідомлення норм та правил власної поведінки Наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я Сформованність активної життєвої позиції щодо негативних проявів в соціумі
 20. 20. Дякуємо за увагу!

×