Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Introduktion       Strategisk försäljning och       Marknadskommunikation         stephan Philipson M...
Innhåll och målsättning    Kursen skall ge grundläggande förståelse vad strategisk   försäljning är , samt hur effe...
Genomgång av kursplan         stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04                  ...
Utveckling i Sverige       Från Vikingar till Multinationella             företag           s...
Är global handel mellan länder en ny        företeelse ?       Global handel har förkommit i många tusen år ....
Sveriges industriella arv   Sverige har sedan järnåldern haft en omfattande   utrikeshandel som ofta har begränsat sig...
I Norden benämns ofta den sista perioden av järnåldern (daterad till ca800-1050 e. Kr) som vikingatiden.Svensk handelshist...
Tidiga handelsetableringar Svenska köpmän har haft kontakter med utländska köpmän och företag långt tillbaka i tiden. Fr...
Handelshusen var en viktig part när Sverige byggde upp                   industrisamhälletHistoriska kop...
stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04                      10            Expor...
Några exempel över Sveriges väg till        Global marknad                             ...
Vad händer i framtiden?       Hur kommer utvecklingen i världen        att påverka konsumtion och      ...
Det finns flera olika former av företag !        Nationella företag       Internationella företag      ...
Framtiden ?       Morgondagens marknader och           produkter          stephan Philipson Markn...
Världshandel ökar ständigt       Sedan 1950 talet har handeln ökat ca 16 gånger fram till ”idag”   Utvecklingen ha...
E-handel öppnar gränser och öppnar       nya marknader       Med ny teknik och ökad teknisk förståelse öppnas ...
Nya marknader USA – Canada - Europa är traditionellt stora och viktiga marknader för Svenska företag. Tillväxten och expan...
Den globala marknaden –       ett stort antal delmarknader       Vad krävs för en lyckad introduktion av en ”...
Skillnaden mellan nationell och Internationell           handel ?  NEJ , principerna är de samma i alla  markn...
Kriterier vid val av exportmarknad    Marknader som liknar hemmamarknaden    Marknader som ligger före hemmamarkna...
Framgångsfaktorer vid exportverksamhet            Totalekonomin är mer intressant än             ...
Varför måste Sverige öka sin export ?    -Sverige har stora naturtillgångar som väl överstiger vårt    inhemska beho...
Produkternas livscykel kan bli längre med fler            marknadsetableringarFörsäljningVolym         ...
Frågor och svar       Du kommer nu att få ta del av ett       antal frågor och svar som avser        ...
”Varför skall vårt företag exportera denna          produkt?”    ”Produkten är förmodligen redan nu lönsam vil...
”Hur , i stora drag ska denna produkt anpassas        till olika marknader ?”    ”Genom att ta reda på vilka s...
Funderingar och arbetsuppgifter     Hur tror ni att BNP utvecklingen i BRIC länderna kommer att påverka    Sverig...
”Vilka marknader skall vi i första hand välja för            denna produkt vid export?”       Börja med l...
”Om vi erbjuds att sälja på en marknad - ska vi           acceptera eller avvakta ?”    Undersök villkoren ; ...
Uppgift till nästa föreläsning Hur vanligt är det att produkter tillverkade i Sverige säljs till andra länder ? -Genom att...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Introduktion nov 2012 strategisk försäljning

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Introduktion nov 2012 strategisk försäljning

 1. 1. Introduktion Strategisk försäljning och Marknadskommunikation stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 1 Exportakademien
 2. 2. Innhåll och målsättning Kursen skall ge grundläggande förståelse vad strategisk försäljning är , samt hur effektiv marknadskommunikation genomförs stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 2 Exportakademien
 3. 3. Genomgång av kursplan stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 3 Exportakademien
 4. 4. Utveckling i Sverige Från Vikingar till Multinationella företag stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 4 Exportakademien
 5. 5. Är global handel mellan länder en ny företeelse ? Global handel har förkommit i många tusen år . Det är varorna och transportsätt som förändrat och utvecklat global handel . Handel mellan länder har varit en betydande del av ländernas ekonomiska utveckling och grunden till välstånd. stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 5 Exportakademien
 6. 6. Sveriges industriella arv Sverige har sedan järnåldern haft en omfattande utrikeshandel som ofta har begränsat sig till ett fåtal viktiga import och exportvaror . Dessa har oftast kommit från råvarutillgång i landet, framför allt järn och trä stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 6 Exportakademien
 7. 7. I Norden benämns ofta den sista perioden av järnåldern (daterad till ca800-1050 e. Kr) som vikingatiden.Svensk handelshistoria”Den har blivit uppkallad efter de vidsträckta vikingatåg som då företogs frånSkandinavien. Under vikingatiden kom nordiska stormän att dominera delar avden europeiska kontinenten och Brittiska öarna. Västerut koloniserades bl.a.Island och Grönland, och österut öppnades handelsvägar från Norden tillOrienten.” stephan Philipson Marknadsutbildning - Exportakademien2012-11-04 7
 8. 8. Tidiga handelsetableringar Svenska köpmän har haft kontakter med utländska köpmän och företag långt tillbaka i tiden. Från 1200-talet kom tyska köpmän att kontrollera viktiga delar av svensk utrikeshandel. Detta innebar också att tyska köpmän bosatte sig i Sverige. Man kan se det som en tidig form av utländska investeringar i Sverige. Sverige tog på 1500-talet ett fastare grepp över järn- och kopparexport ,men det innebar inte att utländska köpmän slutade etablera sig i Sverige. Under Sveriges tid som europeisk stormakt flyttade tyskar, balter, nederländare samt en och annan britt sin verksamhet till städer som Stockholm, Norrköping och Göteborg. stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 8 Exportakademien
 9. 9. Handelshusen var en viktig part när Sverige byggde upp industrisamhälletHistoriska kopplingarPå 1700-talet ökade handelshusens antal och inflytande i Sverige och deras betydelseför den svenska ekonomin kom att bli central ända fram till mitten av 1800-talet.De drev i första hand utrikeshandel med alla varuslag, men fungerade också somrederier eftersom de behövde fartyg till alla frakter.Med sitt stora kapital spelade de även rollen av riskkapitalister och hade stor betydelseför den svenska industrialiseringen. stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 9 Exportakademien
 10. 10. stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 10 Exportakademien
 11. 11. Några exempel över Sveriges väg till Global marknad 1870 utbyggnad av 1731 industriföretag inom -800 1200 1600 talet Ostindiska skogs & malmVikingar Hansan Gjuterier Kompaniet industrier SKF - Uddeholm Tjänster 1900 talet & Handelshusen bildas i början Teknik 1988 av E-handel ”Hela exportaffären stephan Philipson Marknadsutbildning - 2012-11-04 11 Exportakademien
 12. 12. Vad händer i framtiden? Hur kommer utvecklingen i världen att påverka konsumtion och utveckling stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 12 Exportakademien
 13. 13. Det finns flera olika former av företag ! Nationella företag Internationella företag Multinationella företag Transnationella företag Globala Företag stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 13 Exportakademien
 14. 14. Framtiden ? Morgondagens marknader och produkter stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 14 Exportakademien
 15. 15. Världshandel ökar ständigt Sedan 1950 talet har handeln ökat ca 16 gånger fram till ”idag” Utvecklingen har blivit allt mer komplex och gått från rena produkter till färdiga komplexa system system . stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 15 Exportakademien
 16. 16. E-handel öppnar gränser och öppnar nya marknader Med ny teknik och ökad teknisk förståelse öppnas nya marknader för allt fler människor. Business to Business (B2B) är en snabbt växande ”marknad ” för e- handel. Business to Consumer (B2C) ökar direktkontakten med konsumenter. ”En av anledningarna till det goda resultatet finns att hitta bland de onlineaktier koncernen investerat i. Värdeökningen i onlineaktier beräknas uppgå till 1.650 miljarder SEK. Innehavet i Groupon ökade med 886 miljoner SEK vilket kombinerat med goda resultat hos sko- och- modebutiken Zalando bidrog till att slå analytikernas förväntningar.” stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 16 Exportakademien
 17. 17. Nya marknader USA – Canada - Europa är traditionellt stora och viktiga marknader för Svenska företag. Tillväxten och expansionen sker i ”BRIC länderna” Brasilien – Ryssland – Indien - Kina stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 17 Exportakademien
 18. 18. Den globala marknaden – ett stort antal delmarknader Vad krävs för en lyckad introduktion av en ”produkt” ? • Marknaden måste finnas • Kunderna har ett behov av produkten •Rätt utformad (design mm) •Marknadsförs på rätt sätt och anpassad till aktuell marknad stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 18 Exportakademien
 19. 19. Skillnaden mellan nationell och Internationell handel ? NEJ , principerna är de samma i alla marknadsekonomier Det som är avgörande är att ; analysera och tillgodose kundernas behov för båda parter tillfredställande sätt . ----------------- Komplikationer kan uppstå på grund av avstånd och eventuella gränshinder stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 19 Exportakademien
 20. 20. Kriterier vid val av exportmarknad  Marknader som liknar hemmamarknaden  Marknader som ligger före hemmamarknaden o De ovanstående är ”lättare att  Marknader som ligger efter hemmamarknaden stephan Philipson Marknadsutbildning - Sid 17- 312012-11-04 20 Exportakademien Internationell marknadsföring
 21. 21. Framgångsfaktorer vid exportverksamhet Totalekonomin är mer intressant än ”priset på produkten” - Viktigt är att leveranssäkerhet , service och utbildning erbjuds som viktiga komponenter i ”totala produkterbjudandet” stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 21 Exportakademien
 22. 22. Varför måste Sverige öka sin export ? -Sverige har stora naturtillgångar som väl överstiger vårt inhemska behov. -Sverige behöver en större marknad för avsättning av utvecklade tekniska produkter . Det betyder att kostnaden per enhet blir avsevärt lägre med en större marknad att sälja sina produkter till . -Konkurrenskraften för Svenska företag ökar . stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 22 Exportakademien
 23. 23. Produkternas livscykel kan bli längre med fler marknadsetableringarFörsäljningVolym Stagnation Etablering på nya marknader Mognad Nedgång Tillväxt Introduktion Tid stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 23 Exportakademien
 24. 24. Frågor och svar Du kommer nu att få ta del av ett antal frågor och svar som avser ”Global marknadsföring” stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 24 Exportakademien
 25. 25. ”Varför skall vårt företag exportera denna produkt?” ”Produkten är förmodligen redan nu lönsam vilket troligen visar att vi har en effektiv produktion eller är ensamma om produkten. Här finns en möjlighet att expandera och öka avkastningen på investerat kapital samt öka tryggheten för sysselsättningen på lokal marknad. Våra nuvarande kunder och samarbetspartners kräver det för att lyckas i sina projekt på andra marknader ” stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 25 Exportakademien
 26. 26. ”Hur , i stora drag ska denna produkt anpassas till olika marknader ?” ”Genom att ta reda på vilka särskilda krav och behov som finns på de nya marknaderna och göra de förändringar och anpassningar som är nödvändiga. ” stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 26 Exportakademien
 27. 27. Funderingar och arbetsuppgifter  Hur tror ni att BNP utvecklingen i BRIC länderna kommer att påverka Sveriges Import och exportföretag?  Uppgiften skall i förstahand fokuseras på KINA  Svenska småföretag söker nya möjligheter utanför landets gränser .Varför gör man det ? stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 27 Exportakademien
 28. 28. ”Vilka marknader skall vi i första hand välja för denna produkt vid export?” Börja med länder som ställer relativt låga krav på förändringar av produkten och i marknadskommunikationen. Vanligtvis är det grannländer eller marknader där nuvarande globala kunder utgör kundgruppen. stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 28 Exportakademien
 29. 29. ”Om vi erbjuds att sälja på en marknad - ska vi acceptera eller avvakta ?” Undersök villkoren ; Vad krävs av oss , hur mycket binder vi oss till en agent /återförsäljare som på sikt inte kan uppfylla våra krav ? Vad händer om vi avvisar erbjudandet; kommer en konkurrent att få samma möjlighet, kommer lokal tillverkning att starta som senare kan bli en allvarlig konkurrent + stephan Philipson Marknadsutbildning -2012-11-04 29 Exportakademien
 30. 30. Uppgift till nästa föreläsning Hur vanligt är det att produkter tillverkade i Sverige säljs till andra länder ? -Genom att studera ett antal produkter , tillverkade i Sverige och studera antal språk på deras bruksanvisningar och manualer kan du snabbt få en uppfattning vilka länder eller regioner som kan vara aktuella - Ge exempel och redogör för eventuella produktanpassningar till dessa marknader / länder eller regioner och förklara varför dessa anpassningar är genomförda.

×