SlideShare a Scribd company logo
Tipveida risinājumi
103. sērijas ēku
energoefektivitātes
celšanai
Projekta mērķi
• Veicināt 103. sērijas
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
atjaunošanu un
energoefektivitātes celšanu.
Izstrādāti risinājumi A klasei.
• Nodrošināt kvalitatīvus tipveida
risinājumus dzīvojamo ēku
atjaunošanai. Projekta risinājumi
izstrādāti izmantojot BIM.
• Samazināt būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādes laiku
un izmaksas.
Projekta izmantojamība
• Tipveida projekts bez maksas ir pieejams lejupielādei
Būvniecības informācijas sistēmā
• Tipveida projekta risinājumi ir izmantojami, lai izstrādātu
ēkas būvprojektu (piesaistes projektu).
• Detalizēts darba uzdevums būvprojekta (piesaistes projekta)
izstrādei ir sagatavots tipveida projektā.
• Izstrādājot būvprojektu (piesaistes projektu) dzīvokļu
īpašnieki ir tiesīgi mainīt tipveida projektā iekļautos
risinājums, pielāgot tos savai ēkai, izvēlēties citus
risinājumus vai izvēlēties kādus risinājumus neiekļaut.
Ja kādas no projekta daļā netiek īstenotas, tad
attiecīgi samazināsies būvdarbu izmaksas un ikmēneša
maksājums.
• Lai izstrādātu būvprojektu (piesaistes projektu) nepieciešams
veikt konkrētās ēkas energoauditu un tehnisko apsekošanu.
Tipveida materiāli
projektēt - būvēt procesam
Lai iedzīvinātu projektēt – būvēt procesu daudzdzīvokļu ēku
energoefektivitātes celšanas projektos, Ekonomikas ministrija izstrādā
dažādus tipveida materiālus:
• Tipveida projekti
• Tipveida apvienotie projektēšanas – būvdarbu līgumi
• Tipveida darba uzdevums iepirkuma veikšanai
Šos tipveida materiālus pēc to izstrādes varēs brīvi paņemt un
izmantot bez maksas.
Tipveida materiāli nodrošinās kvalitatīvu darba uzdevumu izpildītājam,
samazinās dažādu risku ietekmi uz projektu īstenošanu un radīs
vienotu izpratni par projektēt – būvēt procesu.
2024. gadā paredzētie tipveida
projekti
Ēkas raksturlielumi
• Dzīvokļu skaits: 42
• Kopējā dzīvojamā platība: 2233 m2
• Energoefektivitāte pirms atjaunošanas:
Tipveida projekta saturs
Vispārējie būvdarbi
Fasāde
Energoefektivitāti paaugstinoši risinājumi
• Izstrādāts risinājums gan fasādes siltināšanai ar
apmesto fasādi, gan fasādes siltināšanai ar
ventilējamo fasādi.
• Kopējās fasādes siltināšanas izmaksas variantam ar
apmesto fasādi: 212 eiro/m2 ar PVN*.
• Kopējās fasādes siltināšanas izmaksas variantam ar
ventilējamo fasādi: 373 eiro/m2 ar PVN*.
*Izmaksas rēķinātas uz ēkas dzīvojamo platību 2023.gada cenās
ventilējamās fasādes priekšrocības
+ Būvdarbus var veikt jebkurā sezonā, būvdarbu kvalitāti
neietekmē laika apstākļi
+ Siltinājuma materiāls nepārtraukti vēdinās un neuzkrāj mitrumu
(nezaudē siltumuzturēšanas īpašības)
+ Ilgmūžīga apdare ar zemām ekspluatācijas izmaksām,
vienkārša remontu veikšana (var nomainīt bojātās plāksnes)
Ventilējamās fasādes trūkumi
- Apjomīgāki būvdarbi un augstākas būvdarbu izmaksas
Apmestas fasādes priekšrocības
+ Vienkāršāka izbūve un zemākas būvdarbu izmaksas salīdzinot
ar ventilējamo fasādi
Apmestas fasādes trūkumi
- Fasādes apmetumu kvalitatīvi var izbūvēt tikai noteiktos laika
apstākļos
- Fasādes siltinājumā var uzkrāties mitrums (var samazināties
siltumuzturēšanas īpašības)
- Augstākas ekspluatācijas izmaksas, sarežģītāka remontu
veikšana
Logi, durvis un lodžijas
Energoefektivitāti paaugstinoši risinājumi
• Izstrādāts risinājums visu logu un durvju nomaiņai (tostarp
dzīvokļu logi un ārdurvis). Kopējās izmaksas: 85 eiro/m2 ar
PVN*.
Risinājumi, kas nav vērsti uz energoefektivitāti
• Izstrādāts risinājums lodžiju margu nomaiņai un lodžiju
iestiklošanai. Kopējās izmaksas: 29 eiro/m2 ar PVN*.
*Izmaksas rēķinātas uz ēkas dzīvojamo platību 2023.gada cenās
Jumts, pagrabs, bēniņi un
kāpņu telpas
Energoefektivitāti paaugstinoši risinājumi
• Izstrādāts risinājums pagraba (arī pamata sienu) un bēniņu
siltināšanai. Kopējās izmaksas: 45 eiro/m2 ar PVN*.
Risinājumi, kas nav vērsti uz energoefektivitāti
• Izstrādāts risinājums jumta seguma atjaunošanai un
ventilācijas izvadu remontam. Kopējās izmaksas: 53 eiro/m2
ar PVN*.
• Izstrādāts risinājums kāpņu telpas kosmētiskajam
remontam. Kopējās izmaksas: 51 eiro/m2 ar PVN*.
*Izmaksas rēķinātas uz ēkas dzīvojamo platību 2023.gada cenās
Inženiersistēmas
Apkure
Energoefektivitāti paaugstinoši risinājumi
• Izstrādāts risinājums apkures sistēmas pārbūvei uz vertikālu
divu cauruļu sistēmu, paredzēti arī balansējošie vārsti.
• Paredzēta visu radiatoru nomaiņa.
• Paredzēta individuāla siltuma patēriņa uzskaite (alokatori);
• Paredzēta arī siltummezgla atjaunošana.
• Kopējās apkures sistēmas atjaunošanas izmaksas: 103
eiro/m2 ar PVN*.
*Izmaksas rēķinātas uz ēkas dzīvojamo platību 2023.gada cenās
Ventilācija
Energoefektivitāti paaugstinoši risinājumi
• Izstrādāts risinājums decentralizētai ventilācijas
sistēmai ar rekuperāciju.
• Ventilācijas iekārtas paredzētas katrā telpā, kurai ir
ārsiena, viena iekārta nodrošina gaisa apmaiņu
vienai telpai.
• Sanmezglu telpās paredzēts uzstādīt sadzīves
nosūces ventilatoru ar periodisku darbību, kuru
paredzēts ieslēgt kopā ar gaismas slēdzi.
• Kopējās ventilācijas sistēmas atjaunošanas
izmaksas: 214 eiro/m2 ar PVN*.
*Izmaksas rēķinātas uz ēkas dzīvojamo platību 2023.gada cenās
Ūdensapgāde, kanalizācija,
elektrotīkli un vājstrāvas kanāli
Risinājumi, kas nav vērsti uz energoefektivitāti
• Projektā izstrādāts risinājums ūdensapgādes sistēmu, tai
skaitā aukstā, karstā un karstā ūdensvada cirkulācijas
ūdensvada nomaiņai. Kopējās izmaksas: 73 eiro/m2 ar PVN*.
• Projektā izstrādāts risinājums elektrotīklu atjaunošanai,
kabeļsadalņu pārnešanai uz pagrabu, apgaismojuma tīklu
izbūvei/atjaunošanai, zibensaizsardzībai un vājstrāvu kanālu
izbūvei kāpņu telpā.
• Kopējās elektrotīklu un vājstrāvu kanālu izmaksas: 25
eiro/m2 ar PVN*.
*Izmaksas rēķinātas uz ēkas dzīvojamo platību 2023.gada cenās
Tipveida projekta
energoefektivitātes
paaugstināšanas varianti
• Prezentācijā tiek aprakstīti divi varianti energoefektivitātes
paaugstināšanai (varianti ir aprakstīti energosertifikāta
pielikumā):
• Optimālais variants, kurā iekļauti visi tipveida projektā
izstrādātie energoefektivitātes pasākumi.
• Minimālais variants, kurā iekļauti tikai tādi pasākumi, kas
sasniedz vismaz 30% primārās kopējās enerģijas ietaupījumu.
• Kombinējot tipveida projektā izstrādātos risinājumus ir
iespējams sagatavot arī citus variantus.
Optimālais variants – tiek sasniegta A klase un
46% primārās enerģijas ietaupījums
Ietaupījums 101 kWh/m2 gadā, jeb vidēji 0.82 eiro/m2 ar PVN mēnesī*
Papildus iespējams samazināt maksājumu uzkrājumam nākamo periodu
remontdarbiem sasniedzot kopējo ietaupījumu vidēji 1 eiro/m2 mēnesī.
*Ietaupījums aprēķināts balstoties uz AS «Rīgas siltums» siltumenerģijas tarifu 2024.gada janvārī 87.57
EUR/MWh bez PVN, siltumenerģijas apgādes tarifus citās pašvaldībās var apskatīt šeit: TARIFI
Minimālais variants – tiek sasniegta C klase un
32% primārās enerģijas ietaupījums
• Ietaupījums 66 kWh/m2 gadā, jeb vidēji 0.54 eiro/m2 ar PVN
mēnesī*
• Papildus iespējams samazināt maksājumu uzkrājumam
nākamo periodu remontdarbiem sasniedzot kopējo
ietaupījumu vidēji 0.75 eiro/m2 mēnesī.
*Ietaupījums aprēķināts balstoties uz AS «Rīgas siltums» siltumenerģijas tarifu
2024.gada janvārī 87.57 EUR/MWh bez PVN, siltumenerģijas apgādes tarifus citās
pašvaldībās var apskatīt šeit: TARIFI
Ikmēneša maksājumi un
īpašuma vērtības pieaugums
Optimālajam variantam
• Kopējās izmaksas energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem 667
eiro/m2 ar PVN , jeb 1.49 milj. eiro ar PVN*.
• Kopējā atmaksājamā summa ar valsts atbalstu 1.11 milj. eiro ar PVN**.
• Ikmēneša maksājums 2.96 euro/m2***, ņemot vērā prognozēto ietaupījumu
ikmēneša papildus izmaksas ir 1.96 euro/m2
Minimālajam variantam
• Kopējās izmaksas energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem 369
eiro/m2 ar PVN , jeb 0.82 milj. eiro ar PVN*.
• Kopējā atmaksājamā summa ar valsts atbalstu 0.55 milj. eiro ar PVN**.
• Ikmēneša maksājums 1.48 euro/m2***, ņemot vērā prognozēto ietaupījumu
ikmēneša papildus izmaksas ir 0.73 euro/m2
Dzīvokļu vērtība pieaug aptuveni par 20% (vidēji piesardzīgs novērtējums
balstoties uz tirgus datiem līdz 2024.gadam)
*Izmaksas rēķinātas uz ēkas dzīvojamo platību 2023.gada cenās; **atbilstoši Ministru kabineta 14.07.2022. noteikumiem Nr. 460 valsts atbalsts līdz 49% no
būvdarbu izmaksām bez PVN, kas nepārsniedz 5000 eiro uz katru primārās enerģijas ietaupīto MWh/gadā; ***Procentu likme 3.9%, atmaksas termiņš 20 gadi
Izmaksas tiks pārrēķinātas,
ja mainīsies valsts atbalsta
programmas nosacījumi
@EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv
www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija
/ekonomikasministrija
PALDIES!

More Related Content

Similar to Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām

Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā
Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanāKvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā
Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādēNotekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā (Alūksne)
Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā (Alūksne)Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā (Alūksne)
Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā (Alūksne)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbalsts atjaunojamiem energoresursiem
Atbalsts atjaunojamiem energoresursiemAtbalsts atjaunojamiem energoresursiem
Atbalsts atjaunojamiem energoresursiem
Elektrumlv
 
Darbu un kvalitātes līdzsvars
Darbu un kvalitātes līdzsvarsDarbu un kvalitātes līdzsvars
Darbu un kvalitātes līdzsvars
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Uzņēmuma energoaudits - energoefektivitātes pasākuma piemēri
Uzņēmuma energoaudits - energoefektivitātes pasākuma piemēriUzņēmuma energoaudits - energoefektivitātes pasākuma piemēri
Uzņēmuma energoaudits - energoefektivitātes pasākuma piemēri
Elektrumlv
 
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķiDaudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.
Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.
Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.
Elektrumlv
 
Uzņēmumu energoaudits un tā ieguvumi
Uzņēmumu energoaudits un tā ieguvumiUzņēmumu energoaudits un tā ieguvumi
Uzņēmumu energoaudits un tā ieguvumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ganrīz nulles enerģijas māja
Ganrīz nulles enerģijas mājaGanrīz nulles enerģijas māja
Ganrīz nulles enerģijas māja
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā/Gulbene, Skolas iela 5k1
Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā/Gulbene, Skolas iela 5k1Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā/Gulbene, Skolas iela 5k1
Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā/Gulbene, Skolas iela 5k1
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?
Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?
Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām (20)

Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā
Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanāKvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā
Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā
 
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādēNotekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
 
Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā (Alūksne)
Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā (Alūksne)Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā (Alūksne)
Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā (Alūksne)
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Atbalsts atjaunojamiem energoresursiem
Atbalsts atjaunojamiem energoresursiemAtbalsts atjaunojamiem energoresursiem
Atbalsts atjaunojamiem energoresursiem
 
Darbu un kvalitātes līdzsvars
Darbu un kvalitātes līdzsvarsDarbu un kvalitātes līdzsvars
Darbu un kvalitātes līdzsvars
 
Uzņēmuma energoaudits - energoefektivitātes pasākuma piemēri
Uzņēmuma energoaudits - energoefektivitātes pasākuma piemēriUzņēmuma energoaudits - energoefektivitātes pasākuma piemēri
Uzņēmuma energoaudits - energoefektivitātes pasākuma piemēri
 
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķiDaudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
 
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
 
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...
 
Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.
Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.
Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.
 
Uzņēmumu energoaudits un tā ieguvumi
Uzņēmumu energoaudits un tā ieguvumiUzņēmumu energoaudits un tā ieguvumi
Uzņēmumu energoaudits un tā ieguvumi
 
Ganrīz nulles enerģijas māja
Ganrīz nulles enerģijas mājaGanrīz nulles enerģijas māja
Ganrīz nulles enerģijas māja
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...
 
Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā/Gulbene, Skolas iela 5k1
Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā/Gulbene, Skolas iela 5k1Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā/Gulbene, Skolas iela 5k1
Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā/Gulbene, Skolas iela 5k1
 
Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?
Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?
Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 

Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām

 • 1. Tipveida risinājumi 103. sērijas ēku energoefektivitātes celšanai
 • 2. Projekta mērķi • Veicināt 103. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu un energoefektivitātes celšanu. Izstrādāti risinājumi A klasei. • Nodrošināt kvalitatīvus tipveida risinājumus dzīvojamo ēku atjaunošanai. Projekta risinājumi izstrādāti izmantojot BIM. • Samazināt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laiku un izmaksas.
 • 3. Projekta izmantojamība • Tipveida projekts bez maksas ir pieejams lejupielādei Būvniecības informācijas sistēmā • Tipveida projekta risinājumi ir izmantojami, lai izstrādātu ēkas būvprojektu (piesaistes projektu). • Detalizēts darba uzdevums būvprojekta (piesaistes projekta) izstrādei ir sagatavots tipveida projektā. • Izstrādājot būvprojektu (piesaistes projektu) dzīvokļu īpašnieki ir tiesīgi mainīt tipveida projektā iekļautos risinājums, pielāgot tos savai ēkai, izvēlēties citus risinājumus vai izvēlēties kādus risinājumus neiekļaut. Ja kādas no projekta daļā netiek īstenotas, tad attiecīgi samazināsies būvdarbu izmaksas un ikmēneša maksājums. • Lai izstrādātu būvprojektu (piesaistes projektu) nepieciešams veikt konkrētās ēkas energoauditu un tehnisko apsekošanu.
 • 4. Tipveida materiāli projektēt - būvēt procesam Lai iedzīvinātu projektēt – būvēt procesu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes celšanas projektos, Ekonomikas ministrija izstrādā dažādus tipveida materiālus: • Tipveida projekti • Tipveida apvienotie projektēšanas – būvdarbu līgumi • Tipveida darba uzdevums iepirkuma veikšanai Šos tipveida materiālus pēc to izstrādes varēs brīvi paņemt un izmantot bez maksas. Tipveida materiāli nodrošinās kvalitatīvu darba uzdevumu izpildītājam, samazinās dažādu risku ietekmi uz projektu īstenošanu un radīs vienotu izpratni par projektēt – būvēt procesu.
 • 5. 2024. gadā paredzētie tipveida projekti
 • 6. Ēkas raksturlielumi • Dzīvokļu skaits: 42 • Kopējā dzīvojamā platība: 2233 m2 • Energoefektivitāte pirms atjaunošanas:
 • 9. Fasāde Energoefektivitāti paaugstinoši risinājumi • Izstrādāts risinājums gan fasādes siltināšanai ar apmesto fasādi, gan fasādes siltināšanai ar ventilējamo fasādi. • Kopējās fasādes siltināšanas izmaksas variantam ar apmesto fasādi: 212 eiro/m2 ar PVN*. • Kopējās fasādes siltināšanas izmaksas variantam ar ventilējamo fasādi: 373 eiro/m2 ar PVN*. *Izmaksas rēķinātas uz ēkas dzīvojamo platību 2023.gada cenās
 • 10. ventilējamās fasādes priekšrocības + Būvdarbus var veikt jebkurā sezonā, būvdarbu kvalitāti neietekmē laika apstākļi + Siltinājuma materiāls nepārtraukti vēdinās un neuzkrāj mitrumu (nezaudē siltumuzturēšanas īpašības) + Ilgmūžīga apdare ar zemām ekspluatācijas izmaksām, vienkārša remontu veikšana (var nomainīt bojātās plāksnes) Ventilējamās fasādes trūkumi - Apjomīgāki būvdarbi un augstākas būvdarbu izmaksas Apmestas fasādes priekšrocības + Vienkāršāka izbūve un zemākas būvdarbu izmaksas salīdzinot ar ventilējamo fasādi Apmestas fasādes trūkumi - Fasādes apmetumu kvalitatīvi var izbūvēt tikai noteiktos laika apstākļos - Fasādes siltinājumā var uzkrāties mitrums (var samazināties siltumuzturēšanas īpašības) - Augstākas ekspluatācijas izmaksas, sarežģītāka remontu veikšana
 • 11. Logi, durvis un lodžijas Energoefektivitāti paaugstinoši risinājumi • Izstrādāts risinājums visu logu un durvju nomaiņai (tostarp dzīvokļu logi un ārdurvis). Kopējās izmaksas: 85 eiro/m2 ar PVN*. Risinājumi, kas nav vērsti uz energoefektivitāti • Izstrādāts risinājums lodžiju margu nomaiņai un lodžiju iestiklošanai. Kopējās izmaksas: 29 eiro/m2 ar PVN*. *Izmaksas rēķinātas uz ēkas dzīvojamo platību 2023.gada cenās
 • 12. Jumts, pagrabs, bēniņi un kāpņu telpas Energoefektivitāti paaugstinoši risinājumi • Izstrādāts risinājums pagraba (arī pamata sienu) un bēniņu siltināšanai. Kopējās izmaksas: 45 eiro/m2 ar PVN*. Risinājumi, kas nav vērsti uz energoefektivitāti • Izstrādāts risinājums jumta seguma atjaunošanai un ventilācijas izvadu remontam. Kopējās izmaksas: 53 eiro/m2 ar PVN*. • Izstrādāts risinājums kāpņu telpas kosmētiskajam remontam. Kopējās izmaksas: 51 eiro/m2 ar PVN*. *Izmaksas rēķinātas uz ēkas dzīvojamo platību 2023.gada cenās
 • 14. Apkure Energoefektivitāti paaugstinoši risinājumi • Izstrādāts risinājums apkures sistēmas pārbūvei uz vertikālu divu cauruļu sistēmu, paredzēti arī balansējošie vārsti. • Paredzēta visu radiatoru nomaiņa. • Paredzēta individuāla siltuma patēriņa uzskaite (alokatori); • Paredzēta arī siltummezgla atjaunošana. • Kopējās apkures sistēmas atjaunošanas izmaksas: 103 eiro/m2 ar PVN*. *Izmaksas rēķinātas uz ēkas dzīvojamo platību 2023.gada cenās
 • 15. Ventilācija Energoefektivitāti paaugstinoši risinājumi • Izstrādāts risinājums decentralizētai ventilācijas sistēmai ar rekuperāciju. • Ventilācijas iekārtas paredzētas katrā telpā, kurai ir ārsiena, viena iekārta nodrošina gaisa apmaiņu vienai telpai. • Sanmezglu telpās paredzēts uzstādīt sadzīves nosūces ventilatoru ar periodisku darbību, kuru paredzēts ieslēgt kopā ar gaismas slēdzi. • Kopējās ventilācijas sistēmas atjaunošanas izmaksas: 214 eiro/m2 ar PVN*. *Izmaksas rēķinātas uz ēkas dzīvojamo platību 2023.gada cenās
 • 16. Ūdensapgāde, kanalizācija, elektrotīkli un vājstrāvas kanāli Risinājumi, kas nav vērsti uz energoefektivitāti • Projektā izstrādāts risinājums ūdensapgādes sistēmu, tai skaitā aukstā, karstā un karstā ūdensvada cirkulācijas ūdensvada nomaiņai. Kopējās izmaksas: 73 eiro/m2 ar PVN*. • Projektā izstrādāts risinājums elektrotīklu atjaunošanai, kabeļsadalņu pārnešanai uz pagrabu, apgaismojuma tīklu izbūvei/atjaunošanai, zibensaizsardzībai un vājstrāvu kanālu izbūvei kāpņu telpā. • Kopējās elektrotīklu un vājstrāvu kanālu izmaksas: 25 eiro/m2 ar PVN*. *Izmaksas rēķinātas uz ēkas dzīvojamo platību 2023.gada cenās
 • 17. Tipveida projekta energoefektivitātes paaugstināšanas varianti • Prezentācijā tiek aprakstīti divi varianti energoefektivitātes paaugstināšanai (varianti ir aprakstīti energosertifikāta pielikumā): • Optimālais variants, kurā iekļauti visi tipveida projektā izstrādātie energoefektivitātes pasākumi. • Minimālais variants, kurā iekļauti tikai tādi pasākumi, kas sasniedz vismaz 30% primārās kopējās enerģijas ietaupījumu. • Kombinējot tipveida projektā izstrādātos risinājumus ir iespējams sagatavot arī citus variantus.
 • 18. Optimālais variants – tiek sasniegta A klase un 46% primārās enerģijas ietaupījums Ietaupījums 101 kWh/m2 gadā, jeb vidēji 0.82 eiro/m2 ar PVN mēnesī* Papildus iespējams samazināt maksājumu uzkrājumam nākamo periodu remontdarbiem sasniedzot kopējo ietaupījumu vidēji 1 eiro/m2 mēnesī. *Ietaupījums aprēķināts balstoties uz AS «Rīgas siltums» siltumenerģijas tarifu 2024.gada janvārī 87.57 EUR/MWh bez PVN, siltumenerģijas apgādes tarifus citās pašvaldībās var apskatīt šeit: TARIFI
 • 19. Minimālais variants – tiek sasniegta C klase un 32% primārās enerģijas ietaupījums • Ietaupījums 66 kWh/m2 gadā, jeb vidēji 0.54 eiro/m2 ar PVN mēnesī* • Papildus iespējams samazināt maksājumu uzkrājumam nākamo periodu remontdarbiem sasniedzot kopējo ietaupījumu vidēji 0.75 eiro/m2 mēnesī. *Ietaupījums aprēķināts balstoties uz AS «Rīgas siltums» siltumenerģijas tarifu 2024.gada janvārī 87.57 EUR/MWh bez PVN, siltumenerģijas apgādes tarifus citās pašvaldībās var apskatīt šeit: TARIFI
 • 20. Ikmēneša maksājumi un īpašuma vērtības pieaugums Optimālajam variantam • Kopējās izmaksas energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem 667 eiro/m2 ar PVN , jeb 1.49 milj. eiro ar PVN*. • Kopējā atmaksājamā summa ar valsts atbalstu 1.11 milj. eiro ar PVN**. • Ikmēneša maksājums 2.96 euro/m2***, ņemot vērā prognozēto ietaupījumu ikmēneša papildus izmaksas ir 1.96 euro/m2 Minimālajam variantam • Kopējās izmaksas energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem 369 eiro/m2 ar PVN , jeb 0.82 milj. eiro ar PVN*. • Kopējā atmaksājamā summa ar valsts atbalstu 0.55 milj. eiro ar PVN**. • Ikmēneša maksājums 1.48 euro/m2***, ņemot vērā prognozēto ietaupījumu ikmēneša papildus izmaksas ir 0.73 euro/m2 Dzīvokļu vērtība pieaug aptuveni par 20% (vidēji piesardzīgs novērtējums balstoties uz tirgus datiem līdz 2024.gadam) *Izmaksas rēķinātas uz ēkas dzīvojamo platību 2023.gada cenās; **atbilstoši Ministru kabineta 14.07.2022. noteikumiem Nr. 460 valsts atbalsts līdz 49% no būvdarbu izmaksām bez PVN, kas nepārsniedz 5000 eiro uz katru primārās enerģijas ietaupīto MWh/gadā; ***Procentu likme 3.9%, atmaksas termiņš 20 gadi Izmaksas tiks pārrēķinātas, ja mainīsies valsts atbalsta programmas nosacījumi
 • 21. @EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija /ekonomikasministrija PALDIES!