SlideShare a Scribd company logo
1
Dr.sc.ing. Aleksandrs Zajacs
Ilgtspējīgo būvmateriālu un inženiersistēmu institūts
Rīga 2024
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa
ilgtermiņa monitorings
2
2
Siltumenerģija
Ražošana
Pārvade
Gala
lietotāji
Siltumenerģijas patēriņš daudzīvokļu ēkās:
✓ Ēkas būvētas pirms 1990: 200 – 350kWh/m2;
✓ Būvētas atbilstoši LBN (2003-2014): 90 – 120 kWh/m2;
✓ Būvētas atbilstoši LBN (2014 - 2019): 60 – 90 kWh/m2;
✓ Kopš 2021.gada: ≤40 kWh/m2;
✓ Pasīva ēka: 10 – 15kWh/m2.
Φv
Ventilācijas
Siltuma zudumi
Φtr
Pārvades
siltuma zudumi
Φgain,sol
Saule
Qgain, i
Iekšējie siltuma izdalījumi
• ĒEED ir izvirzīti divi papildu mērķi, proti, paātrināt esošo ēku renovāciju līdz 2050. gadam un
atbalstīt visu ēku modernizāciju ar viedajām tehnoloģijām un skaidrāku saikni ar tīru mobilitāti;
• Dalībvalstīm ir jāpanāk, ka līdz 2020. gada 10. martam stājas spēkā normatīvie un administratīvie
akti, ar kuriem transponē Direktīvu (ES) 2018/844;
• izteikt energoefektivitāti ar primārās enerģijas izmantojuma rādītāju (kWh/(m2/gadā));
• ir izvirzīta prasība aprakstīt savu valsts aprēķināšanas metodiku, ievērojot valstu pielikumus ISO , EN
standartiem;
• valstī pieņemto iekštelpu gaisa kvalitātes un komforta līmeņu iekļaušana apsvērumos, aprēķinot
energoefektivitāti dažādiem ēku tipiem;
• Dalībvalstis, īstenojot savu valsts izglītības politiku, varētu apsvērt energoefektivitātes iekļaušanu
izglītības programmās un būvniecības nozares profesionāļu (piemēram, inženieru un arhitektu)
apmācības programmās.
KOMISIJAS IETEIKUMS (ES) 2019/786
par ēku renovāciju
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019H0786&from=EN
nZEB = siltuma izolācija
✓ Siltumizolācija;
✓ Logu nomaiņa;
?????
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
W/()m2K
(m2K)/W
d, m
R, m2K/W U, W/m2K
https://blog.passivehouse-international.org/ug-uf-
uw-uwhat-an-intro-to-the-u-value-and-those-most-
important-to-passive-house-design/
Ventilācijas siltuma zudumi
64.84
20.34
69.15
41.73
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
LBN 211-08 15m3/h per person n-1 CO2=1000ppm
kWh/m2
4590
m3/h
1440
m3/h
4895
m3/h
2954
m3/h
Dabīgā ventilācija un
Gaisa mitrināšana
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Enerģijas
patēriņš
apkurei,
kWh/m
2
Relatīvais mitrums, %
Mitruma ietekme uz materiāla siltumvadītspēju
Šķiedrveida un materiāliem ar atvērtām porām lielāku risku rada:
• gaisa mitrums, kas var pieaugt tā tilpumā un pat kondensēties (siltuma vadītspēja
no tradicionālas poraina izolācijas materiālu vērtības 0,03 – 0,04 W/(m·K) var
pieaugt ekstremāli pat līdz 10 reizēm, pelējuma sēnīšu augšanas risks un
materiāla bojāšanos);
• materiāla sablīvēšanās tā virsējo slāņu smaguma ietekmē (mīkstajiem siltuma
izolācijas materiāliem vertikālajās konstrukcijās);
8
8
Atjaunotās daudzīvokļu ēkas
Ir apkopoti dati par atjaunoto ēku faktisko energopatēriņu apkurei, lai novērtētu siltumenerģijas patēriņa
samazinājumu daudzdzīvokļu ēkās, kas radies renovācijas dēļ. Pētījumā analizēti dati par 51 daudzdzīvokļu
māju Rīgā. Dati koriģēti, izmantojot grādu dienas, lai panāktu salīdzināmību dažādās apkures sezonās ar
atšķirīgu āra gaisa temperatūru un apkures sezonu ilgumu. Datu statistiskajā analīzē un ticamības
novērtējumā rezultātu gala apkopojumā iekļauti 25 nami, kur precīzi zināms renovācijas pabeigšanas laiks.
9
9
Atjaunotās daudzīvokļu ēkas
Atjaunotās 2012./2013. gadā Atjaunotās 2013./2014. gadā
10
10
Atjaunotās daudzīvokļu ēkas
Atjaunotās 2014./2015. gadā Atjaunotās 2015./2016. gadā
Pēc kompleksas renovācijas īpatnējais siltumenerģijas patēriņš saruka aptuveni par 40% – no 130 – 140 līdz 75
– 80 kWh/m2 apkures sezonā. Analizētajās ēkās nenotika ventilācijas sistēmu rekonstrukcija vai jaunas
mehāniskās ventilācijas sistēmas ierīkošana. Ventilācijas sistēmas neesamība vai slikts stāvoklis apdraud
dzīvojamo telpu gaisa kvalitāti, kas var negatīvi ietekmēt siltumenerģijas patēriņa pieaugumu ilgtermiņā, mitruma
uzkrāšanos ēkas konstrukcijās, kā arī konstrukciju ilgmūžību. Mājās bez ventilācijas CO2 koncentrācija
ievērojami pārsniedz rekomendējamās vērtības un bieži arī kritiskās vērtības.
11
11
Siltuma caurlaidības mērījumi (U vērtība)
12
12
G skin
Rīgas Tehniskā universitāte
13
13
Vairāku punktu temperatūru metode
Rīgas Tehniskā universitāte
Lai aprēķinātu U vērtību, ir nepieciešamas 3 temperatūras vērtības:
•Āra temperatūra
•Iekšējās sienas virsmas temperatūra
•Iekštelpu gaisa temperatūra
Lai noteiktu U vērtību, ir nepieciešama radiozonde, kas ir novietota ārpusē.
Tas pārraida rādījumus uz iekšā esošo mērinstrumentu. Lai izmērītu
virsmas temperatūru, trīs U-vērtības zondes vadi ir piestiprināti pie sienas
ar plastilīnu. Gaisa temperatūru reģistrē sensors, kas atrodas uz zondes
spraudņa. Mērinstruments testo 635-2 automātiski aprēķina U vērtību no
trim vērtībām un parāda to displejā. Priekšrocība: nav nepieciešams
manuāls aprēķins; rezultāts ir ātrs un precīzs.
14
14
▪ Izvērtēt iespēju veikt atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa datu
apstrādi ilgtermiņā (CSA operatora dati);
▪ Datu apkopošana un apstrāde ir iespējama gan ēkas mērogā,
gan individuāli katram dzīvokļa īpašniekam;
▪ Pievērst pastiprinātu uzmanību ventilācijas risinājumiem
atjaunošanas iecerē!
▪ Izvērtēt nepieciešamību siltumenerģijas patēriņa pieaugumu
iekļaut atmaksāšanas laika aprēķinā (vajag vairāk apkopotu
datu, rūpīgākā cēloņu analīze);
▪ Izvērtēt nepieciešamību veikt U vērtības novērtēšanu pirms un
pēc atjaunošanas, lai ilgtermiņa būtu references skaitļi
salīdzināšanai;
▪ Rūpīga un saudzīga attieksme pret savu veselību!
Ieteikumi
15
Dr.sc.ing. Aleksandrs Zajacs
aleksandrs.zajacs@rtu.lv
Rīga 2024
Ilgtspējīgo būvmateriālu un inženiersistēmu institūts
Paldies par uzmanību

More Related Content

Similar to Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings

Ventilācija privātmājā. Būtiskais
Ventilācija privātmājā. BūtiskaisVentilācija privātmājā. Būtiskais
Ventilācija privātmājā. Būtiskais
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar ko sākt? Kas ir energoaudits?
Ar ko sākt? Kas ir energoaudits?Ar ko sākt? Kas ir energoaudits?
Ar ko sākt? Kas ir energoaudits?
Elektrumlv
 
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsApkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējasDaudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi kvalitatīvu energoauditu sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīvu energoauditu sagatavošanai Ieteikumi kvalitatīvu energoauditu sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīvu energoauditu sagatavošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kā atjaunot ēku Rīgā? Kur vērsties pēc palīdzības?
Kā atjaunot ēku Rīgā? Kur vērsties pēc palīdzības?Kā atjaunot ēku Rīgā? Kur vērsties pēc palīdzības?
Kā atjaunot ēku Rīgā? Kur vērsties pēc palīdzības?
Elektrumlv
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku enerģijas patēriņa modelēšana, izmantojot di...
Daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku enerģijas patēriņa modelēšana, izmantojot di...Daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku enerģijas patēriņa modelēšana, izmantojot di...
Daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku enerģijas patēriņa modelēšana, izmantojot di...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumenerģijas uzskaite
Siltumenerģijas uzskaiteSiltumenerģijas uzskaite
Siltumenerģijas uzskaite
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā
Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanāKvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā
Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pārdomāti un uzticami apkures risinājumi privātmājā
Pārdomāti un uzticami apkures risinājumi privātmājāPārdomāti un uzticami apkures risinājumi privātmājā
Pārdomāti un uzticami apkures risinājumi privātmājā
Elektrumlv
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkāSiltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pāreja uz zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi
Pāreja uz zemas temperatūras centralizēto siltumapgādiPāreja uz zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi
Pāreja uz zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings (20)

Ventilācija privātmājā. Būtiskais
Ventilācija privātmājā. BūtiskaisVentilācija privātmājā. Būtiskais
Ventilācija privātmājā. Būtiskais
 
Ar ko sākt? Kas ir energoaudits?
Ar ko sākt? Kas ir energoaudits?Ar ko sākt? Kas ir energoaudits?
Ar ko sākt? Kas ir energoaudits?
 
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsApkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējasDaudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnes un iespējas
 
Ieteikumi kvalitatīvu energoauditu sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīvu energoauditu sagatavošanai Ieteikumi kvalitatīvu energoauditu sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīvu energoauditu sagatavošanai
 
Kā atjaunot ēku Rīgā? Kur vērsties pēc palīdzības?
Kā atjaunot ēku Rīgā? Kur vērsties pēc palīdzības?Kā atjaunot ēku Rīgā? Kur vērsties pēc palīdzības?
Kā atjaunot ēku Rīgā? Kur vērsties pēc palīdzības?
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
 
Daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku enerģijas patēriņa modelēšana, izmantojot di...
Daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku enerģijas patēriņa modelēšana, izmantojot di...Daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku enerģijas patēriņa modelēšana, izmantojot di...
Daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku enerģijas patēriņa modelēšana, izmantojot di...
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Siltumenerģijas uzskaite
Siltumenerģijas uzskaiteSiltumenerģijas uzskaite
Siltumenerģijas uzskaite
 
Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā
Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanāKvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā
Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskā dokumen...
 
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
 
Pārdomāti un uzticami apkures risinājumi privātmājā
Pārdomāti un uzticami apkures risinājumi privātmājāPārdomāti un uzticami apkures risinājumi privātmājā
Pārdomāti un uzticami apkures risinājumi privātmājā
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
 
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkāSiltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
 
Pāreja uz zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi
Pāreja uz zemas temperatūras centralizēto siltumapgādiPāreja uz zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi
Pāreja uz zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 

Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings

 • 1. 1 Dr.sc.ing. Aleksandrs Zajacs Ilgtspējīgo būvmateriālu un inženiersistēmu institūts Rīga 2024 Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 • 2. 2 2 Siltumenerģija Ražošana Pārvade Gala lietotāji Siltumenerģijas patēriņš daudzīvokļu ēkās: ✓ Ēkas būvētas pirms 1990: 200 – 350kWh/m2; ✓ Būvētas atbilstoši LBN (2003-2014): 90 – 120 kWh/m2; ✓ Būvētas atbilstoši LBN (2014 - 2019): 60 – 90 kWh/m2; ✓ Kopš 2021.gada: ≤40 kWh/m2; ✓ Pasīva ēka: 10 – 15kWh/m2. Φv Ventilācijas Siltuma zudumi Φtr Pārvades siltuma zudumi Φgain,sol Saule Qgain, i Iekšējie siltuma izdalījumi
 • 3. • ĒEED ir izvirzīti divi papildu mērķi, proti, paātrināt esošo ēku renovāciju līdz 2050. gadam un atbalstīt visu ēku modernizāciju ar viedajām tehnoloģijām un skaidrāku saikni ar tīru mobilitāti; • Dalībvalstīm ir jāpanāk, ka līdz 2020. gada 10. martam stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, ar kuriem transponē Direktīvu (ES) 2018/844; • izteikt energoefektivitāti ar primārās enerģijas izmantojuma rādītāju (kWh/(m2/gadā)); • ir izvirzīta prasība aprakstīt savu valsts aprēķināšanas metodiku, ievērojot valstu pielikumus ISO , EN standartiem; • valstī pieņemto iekštelpu gaisa kvalitātes un komforta līmeņu iekļaušana apsvērumos, aprēķinot energoefektivitāti dažādiem ēku tipiem; • Dalībvalstis, īstenojot savu valsts izglītības politiku, varētu apsvērt energoefektivitātes iekļaušanu izglītības programmās un būvniecības nozares profesionāļu (piemēram, inženieru un arhitektu) apmācības programmās. KOMISIJAS IETEIKUMS (ES) 2019/786 par ēku renovāciju https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019H0786&from=EN
 • 4. nZEB = siltuma izolācija ✓ Siltumizolācija; ✓ Logu nomaiņa; ????? 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 W/()m2K (m2K)/W d, m R, m2K/W U, W/m2K https://blog.passivehouse-international.org/ug-uf- uw-uwhat-an-intro-to-the-u-value-and-those-most- important-to-passive-house-design/
 • 5. Ventilācijas siltuma zudumi 64.84 20.34 69.15 41.73 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 LBN 211-08 15m3/h per person n-1 CO2=1000ppm kWh/m2 4590 m3/h 1440 m3/h 4895 m3/h 2954 m3/h
 • 6. Dabīgā ventilācija un Gaisa mitrināšana 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Enerģijas patēriņš apkurei, kWh/m 2 Relatīvais mitrums, %
 • 7. Mitruma ietekme uz materiāla siltumvadītspēju Šķiedrveida un materiāliem ar atvērtām porām lielāku risku rada: • gaisa mitrums, kas var pieaugt tā tilpumā un pat kondensēties (siltuma vadītspēja no tradicionālas poraina izolācijas materiālu vērtības 0,03 – 0,04 W/(m·K) var pieaugt ekstremāli pat līdz 10 reizēm, pelējuma sēnīšu augšanas risks un materiāla bojāšanos); • materiāla sablīvēšanās tā virsējo slāņu smaguma ietekmē (mīkstajiem siltuma izolācijas materiāliem vertikālajās konstrukcijās);
 • 8. 8 8 Atjaunotās daudzīvokļu ēkas Ir apkopoti dati par atjaunoto ēku faktisko energopatēriņu apkurei, lai novērtētu siltumenerģijas patēriņa samazinājumu daudzdzīvokļu ēkās, kas radies renovācijas dēļ. Pētījumā analizēti dati par 51 daudzdzīvokļu māju Rīgā. Dati koriģēti, izmantojot grādu dienas, lai panāktu salīdzināmību dažādās apkures sezonās ar atšķirīgu āra gaisa temperatūru un apkures sezonu ilgumu. Datu statistiskajā analīzē un ticamības novērtējumā rezultātu gala apkopojumā iekļauti 25 nami, kur precīzi zināms renovācijas pabeigšanas laiks.
 • 9. 9 9 Atjaunotās daudzīvokļu ēkas Atjaunotās 2012./2013. gadā Atjaunotās 2013./2014. gadā
 • 10. 10 10 Atjaunotās daudzīvokļu ēkas Atjaunotās 2014./2015. gadā Atjaunotās 2015./2016. gadā Pēc kompleksas renovācijas īpatnējais siltumenerģijas patēriņš saruka aptuveni par 40% – no 130 – 140 līdz 75 – 80 kWh/m2 apkures sezonā. Analizētajās ēkās nenotika ventilācijas sistēmu rekonstrukcija vai jaunas mehāniskās ventilācijas sistēmas ierīkošana. Ventilācijas sistēmas neesamība vai slikts stāvoklis apdraud dzīvojamo telpu gaisa kvalitāti, kas var negatīvi ietekmēt siltumenerģijas patēriņa pieaugumu ilgtermiņā, mitruma uzkrāšanos ēkas konstrukcijās, kā arī konstrukciju ilgmūžību. Mājās bez ventilācijas CO2 koncentrācija ievērojami pārsniedz rekomendējamās vērtības un bieži arī kritiskās vērtības.
 • 13. 13 13 Vairāku punktu temperatūru metode Rīgas Tehniskā universitāte Lai aprēķinātu U vērtību, ir nepieciešamas 3 temperatūras vērtības: •Āra temperatūra •Iekšējās sienas virsmas temperatūra •Iekštelpu gaisa temperatūra Lai noteiktu U vērtību, ir nepieciešama radiozonde, kas ir novietota ārpusē. Tas pārraida rādījumus uz iekšā esošo mērinstrumentu. Lai izmērītu virsmas temperatūru, trīs U-vērtības zondes vadi ir piestiprināti pie sienas ar plastilīnu. Gaisa temperatūru reģistrē sensors, kas atrodas uz zondes spraudņa. Mērinstruments testo 635-2 automātiski aprēķina U vērtību no trim vērtībām un parāda to displejā. Priekšrocība: nav nepieciešams manuāls aprēķins; rezultāts ir ātrs un precīzs.
 • 14. 14 14 ▪ Izvērtēt iespēju veikt atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa datu apstrādi ilgtermiņā (CSA operatora dati); ▪ Datu apkopošana un apstrāde ir iespējama gan ēkas mērogā, gan individuāli katram dzīvokļa īpašniekam; ▪ Pievērst pastiprinātu uzmanību ventilācijas risinājumiem atjaunošanas iecerē! ▪ Izvērtēt nepieciešamību siltumenerģijas patēriņa pieaugumu iekļaut atmaksāšanas laika aprēķinā (vajag vairāk apkopotu datu, rūpīgākā cēloņu analīze); ▪ Izvērtēt nepieciešamību veikt U vērtības novērtēšanu pirms un pēc atjaunošanas, lai ilgtermiņa būtu references skaitļi salīdzināšanai; ▪ Rūpīga un saudzīga attieksme pret savu veselību! Ieteikumi
 • 15. 15 Dr.sc.ing. Aleksandrs Zajacs aleksandrs.zajacs@rtu.lv Rīga 2024 Ilgtspējīgo būvmateriālu un inženiersistēmu institūts Paldies par uzmanību