SlideShare a Scribd company logo
EFEKTĪVA SILTUMIZOLĀCIJA
VENTILĒJAMĀM FASĀDĒM
JAUNS IZSTRĀDĀJUMS PAROC TENTO
Ronalds Liepiņš
Maijs 2024
SATURS
• Ventilējama fasāde, definīcija
• Vēdināmu fasāžu risinājumi
• Jauna plāksne PAROC Tento
• VTT pētījums
• Gaisa caurlaidība
• Konvekcijas ietekme uz konstrukcijām
• Rekomendācijas
• Karkasu sistēmas un to ietekme uz siltuma
caurlaidību
• Aprēķinu piemēri
• Paroc izstrādājumi ventilējamām sienām
• Secinājumi
• Atbildības atruna
16.05.2024
Ronalds Liepiņš 2
VENTILĒTU SIENU RISINĀJUMI
3
Ventilējamās sienas ir sienu konstrukcijas, kurās starp fasādes apdari un siltumizolācijas slāni ir vienāda
biezuma ventilējama gaisa sprauga, kas paredzēta, lai uzlabotu konstrukcijas mitruma stāvokli.
16.05.2024
Ronalds Liepiņš
4
Ugunsreakc
ijas klase
Saspiešanas
spriegums
CS
deklarēts
(10) kPa
Pretestība
gaisa
plūsmai
AFr,
deklarēta
kPa s/m2
Gaisa
caurlaidības
rādītājs 10-6
m3/m*Pa*s
Siltumvadītsp
ējas klase
W/mK
Biezuma
tolerance
Biezums
(mm)
Plākšņu izmēri
mm
Pārklājums
Izstrādājums
A1
--
30
25
0,033
T5
30-70
600X1200;
1200X1800
t; tb
PAROC WAS 25
iepriekšējais
A1
--
20
35
0,033
T5
30-200
600X1200;
1200X1800
t; tb
PAROC WAS 35
iepriekšējais
A1
5
30
30
0,033
T5
30-200
600X1200;
1200X1800
t; tb
PAROC Tento
JAUNS
No 2.aprīļa
PAROC Tento
PAROC Tento t
t – stiklauduma pārklājums
PAROC Tento tb
tb – melns stiklauduma pārklājums
Jauns izstrādājums un nomaiņa Jauns izstrādājums , nomaiņa
JAUNA PLĀKSNE PAROC TENTO VENTILĒTĀM KONSTRUKCIJĀM
16.05.2024
Ronalds Liepiņš
Ronalds Liepiņš 5
PAROC TENTO RISINĀJUMI VENTILĒJAMĀM SIENĀM
PAROC Zero sistēma un PAROC Tento
PAROC Tento kā vēja aizsardzības plāksne
PAROC Tento biezs viena slāņa siltumizolācija
16.05.2024
PAROC ZERO SISTĒMA ĀRSIENĀM
Veicām nopietnu pētījumu par gaisa kustību ventilējamās fasādēs dažādos laika apstākļos
Simulācijas un analīzes veica VTT Somijas Izpētes centras (pētījuma atskaites ziņojums VTT-R-01215-20)
16.05.2024
Ronalds Liepiņš 7
KĀPĒC JAUNS MATERIĀLS PAROC TENTO?
Gaisa caurlaidība
PAROC Tento gaisa caurlaidības rādītājs
l= 30*10-6 m3/m2*s*Pa.
Izstrādājuma vērtība saskaņā ar pētījumu
pietiekama siltumizolācijai, ko izmanto
parastās ventilējamās fasādēs ar logu,
durvju un citām atverēm. Skatīt tabulu
2 stāvi
≤ 7 m
4–5 stāvi
≤ 14–18 m
8–9 stāvi
≤ 28–32 m
16 stāvi
≤ 56 m
Koka vai
cementšķiedas
plāksne
Ķieģeļi Koka vai
cementšķied-
ras plāksne
Ķieģeļi Koka vai
cementšķied-
ras plāksne
Ķieģeļi Koka vai
cementšķied-
ras plāksne
Ķieģeļi
Nepieciešamā gaisa plūsma
vēdināšanas šķirkārtā, gadā vidēji,
dm3
/s m2
0,022 0,33 0,022 0,33 0,022 0,33 0,022 0,33
Nepieciešamā gaisa plūsma
vēdināšanas šķirkārtā dažādiem ēku
augstumiem (dm3
/s m2
) skaitot
šķirkārtas biezumu
(piem. 7 x 0,022 = 0,154 dm3
/s m)
0,154 2,31 0,396 5,94 0,704 10,56 1,232 18,48
Vēdināšanas atveru noteikšana gaisa pieplūdes nodrošināšanai (mm2
/m) gaisa šķirkārtā , lai nodrošinātu nepieciešamo gaisa plūsmu
Gaisa
šķirkārtas
izmērs
45 mm 110 1450 220 2800 370 4600 580 8600
25 mm 100 1500 230 3000 380 5900 600 -
45 mm + pretuguns
barjera
210 1800 500 - 1850 - - -
25 mm + pretuguns
barjera
220 - 720 - - - - -
Nepieciešamā gaisa caurlaidība vai
gaisa pretestība siltumizolācijas
izstrādājumam , lai izvairītos no
konvekcijas:
≤ 30 x 10-6
m3
/m s Pa ≤ 40 x 10-6
m3
/m s Pa ≤ 40 x 10-6
m3
/m s Pa
≤ 30 x 10-6
m3
/m s Pa, ja gadījumā papildus atvērumi
(piem. logi, durvis)
Ir vienmēr labāk izvēlēties siltumizolācijas izstrādājumu ar zemāku gaisa caurlaidību kā prasīts. Ugunsdrošās
barjeras ir ieteicams lietot siltumizolācijai ar ciešāku vēja aizsardzības pārklājumu ≤ 10 x 10-6
m3
/m2
s Pa
Ēkas augstums un fasādes materiāls
8
Gaisa caurlaidības koeficients (ℓ)– m3/(m · s Pa)
Būvizstrādājuma vērtība, kas parāda, cik m3 gaisa 1 sekundē
iziet cauri 1 metru biezam 1 kvadrātmetra laukuma materiāla
slānim, ja spiediena starpība ir 1 Pa.
Attiecas uz viendabīgiem (cietiem) akmens vates
izstrādājumiem, plātnēm: PAROC Tento, PAROC Tento t,
PAROC Tento tb
Gaisa caurlaidības koeficients/faktors L– m3/(m2 ·
s · Pa)
Koeficients ir noteikta biezuma izstrādājuma izmērītā spēja
iziet gaisa plūsmu caur 1 kvadrātmetra laukumu 1 sekundē,
kad spiediena starpība ir 1 Pa.
Attiecas uz izstrādājumiem ar īpašu vēja aizsardzības
membrānu: piem. PAROC Cortex
GAISA CAURLAIDĪBAS DEFINĪCIJAS UN PARAMETRI
16.05.2024
Ronalds Liepiņš
Dabiskā konvekcija siltumizolācijas slāņos var notikt tikai ārējās
un iekšējās temperatūras atšķirības dēļ
PAROC ieteikumi:
Ja siltumizolācijas gaisa caurlaidības vērtība ir lielāka par 190 x
10-6 m3/m s Pa (mīkstā vate), tā vienmēr jāaizsargā ar vēja
izolācijas līdzekļiem vai vēja aizsardzības membrānām.
Ja siltumizolācijas gaisa caurlaidības koeficients ir no 70 līdz
190 x 10-6 m3/m s Pa, sienas siltuma caurlaidības U vērtība
dabiskās konvekcijas dēļ var palielināties par 10-14%.
Šo pieaugumu var kompensēt, palielinot siltumizolācijas slāņa
biezumu vai izmantojot vēja aizsardzības plāksni PAROC Tento
t (tb).
9
Dabīgā konvekcija no
temperatūru atšķirības
Uzspiestā
konvekcija (vēja
ietekme)
KONVEKCIJAS IETEKME KONSTRUKCIJĀ
16.05.2024
Ronalds Liepiņš
Zema gaisa caurlaidība (ℓ) = 30·10-6 m3/m2·s·Pa
Zems siltuma vadītspējas koeficientsλD = 0.033 W/mK
Ūdens tvaiku difūzijas pretestība µ = 1
Spiedes spriegums pie 10% deformācijasσ10 = 5 kPa
Ugunsreakcijas klase- A1
10
PAROC TENTO GALVENIE TEHNISKIE PARAMETRI
16.05.2024
Ronalds Liepiņš
Pirms ventilējamās sistēmas uzstādīšanas
jānodrošina iekšējā slāņa vai pamatslāņa
hermētiskums.
Šī prasība attiecas arī uz gadījumiem, kad sienu
siltumizolācijas slāņa aprīkošanai tiek izmantoti arī
beramie siltumizolācijas materiāli.
Veicot ventilējamo sistēmu un citus ēkas uzstādīšanas
darbus, ēkas hermētiskumam jāpiešķir liela uzmanība
Vieglbetona bloku sienas ir ieteicams apmest pirms
siltumizolācijas konstrukcijas uzstādīšanas
REKOMENDĀCIJAS VENTILĒJAMĀI SIENAI
11
16.05.2024
Ronalds Liepiņš
Rūpnieciski ražoti siltumizolācijas izstrādājumi jāuzstāda pie
sienas pamatnes ar mehāniskajiem stiprinājumiem iespiežot tās
starp rāmja nesošajiem elementiem.
Uzstādītajam siltumizolācijas slānim jābūt vienlaidus,
vienmērīgam, cietam, bez plaisām un izvirzījumiem
Šuves ir jānoblīvē ; līmēt šuves var plāksnēm , kurām ir speciāls
vēja aizsardzības pārklājums, piemēram, PAROC Cortex
REKOMENDĀCIJAS VENTILĒJAMAI SIENAI
12
16.05.2024
Ronalds Liepiņš
Prasības ventilējamā gaisa spraugas uzstādīšanai
ventilējamās sistēmās:
Ventilējamā gaisa spraugas biezums nedrīkst būt
mazāks par 25 mm.
Ventilējamo atveru laukumam jābūt vismaz
50 cm2 uz metru sienas garuma.
Ventilācijas atveres jāuzstāda konstrukcijas
augšējā un apakšējā daļā;
Drenāžas caurumi ventilējamā sistēmā jāierīko tā, lai
ūdens, kas no ārpuses nonāk ventilējamā gaisa
spraugā vai kondensējošajā slānī, neiekļūtu
siltumizolācijā un citos būves slāņos un to varētu
brīvi izvadīt no konstrukcijas.
REKOMENDĀCIJAS VENTILĒJAMAI SIENAI
13
16.05.2024
Ronalds Liepiņš
• Kronšteina izmērs un stiprinājumu skaits uz m2
(1/m2) ir atkarīgs no fasādes slodzēm; Tāpēc
projektēšanas uzdevums ir veikt nepieciešamos
izmērus.
• Fasādes materiāla vertikālie stiprinājuma profili
parasti tiek uzstādīti cc600mm, bet izmēri ir balstīti uz
fasādes apšuvuma vajadzībām.
• Bieziem izolācijas slāņiem vai smagākiem fasādes
materiāliem nesošie elementi parasti ir lielāki nekā ar
plāniem izolācijas slāņiem vai gaišiem fasādes
materiāliem.
• Vidējais stiprinājumu daudzums ir ~3-5 stiprinājumi
/m2.
• Dažādām metāla īpašībām, ko izmanto iekavās, ir ļoti
atšķirīgas lambda vērtības. Jo augstāka ir metāla
siltumvadītspēja, jo lielāks ir stiprinājuma termiskā
tilta efekts.
VENTILĒJAMAS FASĀDES NESOŠO ELEMENTU IZKLĀJUMS
14
May 16, 2024
Type Presentation Name Here
VENTILĒJAMAS FASĀDES KONSTRUKCIJA
1
2
1. Stiprinājuma elementi (kronšteini,
profili)
2. Vertikālas profils
3. Izolācijas stiprinājumi pie sienas
4. Siltumizolācija akmens vate
PAROC Tento
5. Starpposms/ paliktnis
6. Ventilējama gaisa sprauga
7. Fasādes apšuvuma plāksne
3 4
15
5
6
7
16.05.2024
Ronalds Liepiņš
16.05.2024
Ronalds Liepiņš 16
FASĀŽU KRONŠTEINI. TERMISKO TILTU APRĒĶINI
PAROC Tento 0,033 W/mK
Siltuma vadītspēja (λ), W/mK
Metāls
220
Alumīnijs
52
Tērauds
17
Nerūsējošais tērauds
U VĒRTĪBU APRĒĶINS
17
16.05.2024
Ronalds Liepiņš
Secinājums : stiprinājuma elementi var radīt kopējās siltuma caurlaidības vērtības pieaugumu līdz pat 165%
16.05.2024
Ronalds Liepiņš 18
PĒTĪJUMS PAR TERMISKO TILTU
Nesošais elements ar
plastmasas paliktni vai bez tā nav
lielas nozīmes no kopējā siltuma
caurlaidības viedokļa
Bez paliktņa Ar paliktni
U VĒRTĪBU APRĒĶINS VENTILĒJAMAI SIENAI AR KOKA RĀMI
16.05.2024
Ronalds Liepiņš 19
• Iekšējā virsma: apmetums
• Viegla betona bloku siena 250mm
• Rupja apmetuma kārta
• Koka karkass stiprināts pie sienas , parasti cc600
• PAROC Ultra 150mm elastīgā akmens vates plāksne karkasā (d1)
• PAROC Tento 30mm (d2)
• PAROC XST 022 Cortex šuvju līmlenta balta
• PAROC XFP 001 distanceri latojuma fiksācijai
• Vertikāls vai horizontāls latojums apdares montāžai
• Ārējā koka apdare
PAROC IZSTRĀDĀJUMI VENTILĒJAMĀM FASĀDĒM
20
May 16, 2024
Type Presentation Name Here
PAROC Tento PAROC Tento t
PAROC CORTEX b
PAROC CORTEX (pro)
PAROC CORTEX One
Cortex-līmlenta/ PAROC Cortex līmlenta (XST 022 & XST
022)
Cortex-tape / PAROC Cortex melnā līmlenta (XST 041 & XST
042)
PAROC distanceris (XFP 002)
Cortex-distanceris
PAROC distanceris ( XFP 001)
PAROC Tento tb
Nav šuvju lentas WAS/Tento izstrādājumiem
PAROC XFB 002
(for concrete)
PAROC IZSTRĀDĀJUMI VENTILĒJAMĀM FASĀDĒM, STIPRINĀJUMI
21
May 16, 2024
Type Presentation Name Here
PAROC XFW 004
(plastic washer for
screws and nails)
PAROC eXtra pro / Ultra plus
PAROC Ultra
PAROC XFM 004
(for wood)
PAROC XFW 003 + XFS 005
(metal washer and CLT-screw)
PAROC XFM 005
(for concrete)
PAROC XFD 002 (concrete drill)
PAROC XFD 003 (drill extension)
PAROC XFB 001 &
XFW 008 005 (brick
tie & lock plate)
PAROC Tento
PAROC XTI 001
(šablons)
PAROC IZSTRĀDĀJUMI ZEROFIX MONTĀŽAS SISTĒMAI
22
May 16, 2024
Type Presentation Name Here
PAROC XFS 002
(koka skrūve)
PAROC Tento t vai tb
PAROC Tento
PAROC XRB 001
(koka lata apstrādāta)
PAROC XFS 004
(betona skrūve)
PAROC XFD 001
(urbis betona sienai)
PRIEKŠROCĪBAS
• Ventilējamās fasādēs notiek dabiska ventilācija , kas nodrošina
mitruma izvadīšanu
• Siltumizolācijas materiāls ventilējamā fasādē neuzkrāj
mitrumu un nezaudē siltuma saglabāšanas īpašības
• Fasādes plāksnes kopā ar siltumizolāciju dod papildus skaņas
izolāciju
• Ventilējamas fasādes apdare ir izturīgāka pret triecieniem nekā
salīdzinoši ar apmetamo fasādi , kur ir izmantots plāns
apmetums
• Ventilējamo fasāžu izbūvi var veikt visos gadalaikos
• Galvenais jautājums cik pareizi ir izbūvēti stiprinājumi un no
kāda materiāla tie ir
16.05.2024
Ronalds Liepiņš 23
Atbildības atruna
Šajā dokumentā iekļautā tehniskā informācija tiek nodrošināta bez maksas un brīvprātīgi, un
par tās saņemšanu un interpretāciju ir atbildīgs saņēmējs. Tā kā informācijas lietošanas
apstākļi var atšķirties un tos nav iespējams kontrolēt, Paroc neuzņemas atbildību par jebkuru
šajā dokumentā aprakstītā izstrādājuma datiem, kas saistīti ar noteiktiem lietojumiem,
precizitāti vai uzticamību. Paroc patur tiesības veikt izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja
paziņojuma.
ATRUNA
24
16.05.2024
Ronalds Liepiņš
PAROC 30 GADI LATVIJĀ
25
16.05.2024
Ronalds Liepiņš

More Related Content

Similar to Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm

Logu nomaiņa renovējamās ēkās. Biežāk pieļautās kļūdas un to sekas, risināju...
Logu nomaiņa renovējamās ēkās. Biežāk pieļautās kļūdas un to sekas, risināju...Logu nomaiņa renovējamās ēkās. Biežāk pieļautās kļūdas un to sekas, risināju...
Logu nomaiņa renovējamās ēkās. Biežāk pieļautās kļūdas un to sekas, risināju...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Logu maiņa renovējamās ēkās
Logu maiņa renovējamās ēkāsLogu maiņa renovējamās ēkās
Logu maiņa renovējamās ēkās
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējasJumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kā pareizi izvēlēties labus logus. Visbiežāk pieļautās kļūdas un sekas
Kā pareizi izvēlēties labus logus. Visbiežāk pieļautās kļūdas un sekasKā pareizi izvēlēties labus logus. Visbiežāk pieļautās kļūdas un sekas
Kā pareizi izvēlēties labus logus. Visbiežāk pieļautās kļūdas un sekas
Elektrumlv
 
Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.
Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.
Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilējamās fasādes un plākšņu montāža
Ventilējamās fasādes un plākšņu montāžaVentilējamās fasādes un plākšņu montāža
Ventilējamās fasādes un plākšņu montāža
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Logu veidi un tehniskā specifikācija iepirkuma sagatavošanai. Logu montāža /
Logu veidi un tehniskā specifikācija iepirkuma sagatavošanai. Logu montāža /Logu veidi un tehniskā specifikācija iepirkuma sagatavošanai. Logu montāža /
Logu veidi un tehniskā specifikācija iepirkuma sagatavošanai. Logu montāža /
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzslāņu caurules
 Daudzslāņu caurules Daudzslāņu caurules
Termiskās čaulas hermētisma un pretevēja aizsardzības materiāli, to efektīva ...
Termiskās čaulas hermētisma un pretevēja aizsardzības materiāli, to efektīva ...Termiskās čaulas hermētisma un pretevēja aizsardzības materiāli, to efektīva ...
Termiskās čaulas hermētisma un pretevēja aizsardzības materiāli, to efektīva ...
Elektrumlv
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Somijas pieredze mājokļu siltināšanā
Somijas pieredze mājokļu siltināšanāSomijas pieredze mājokļu siltināšanā
Somijas pieredze mājokļu siltināšanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Logi, iepirkums, montāža
Logi, iepirkums, montāža Logi, iepirkums, montāža
Logi, iepirkums, montāža
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Problēmām un risinājumiem siltinātajām fasādēm
Problēmām un risinājumiem siltinātajām fasādēmProblēmām un risinājumiem siltinātajām fasādēm
Problēmām un risinājumiem siltinātajām fasādēm
Elektrumlv
 

Similar to Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm (20)

Logu nomaiņa renovējamās ēkās. Biežāk pieļautās kļūdas un to sekas, risināju...
Logu nomaiņa renovējamās ēkās. Biežāk pieļautās kļūdas un to sekas, risināju...Logu nomaiņa renovējamās ēkās. Biežāk pieļautās kļūdas un to sekas, risināju...
Logu nomaiņa renovējamās ēkās. Biežāk pieļautās kļūdas un to sekas, risināju...
 
Logu maiņa renovējamās ēkās
Logu maiņa renovējamās ēkāsLogu maiņa renovējamās ēkās
Logu maiņa renovējamās ēkās
 
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
 
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējasJumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
 
Kā pareizi izvēlēties labus logus. Visbiežāk pieļautās kļūdas un sekas
Kā pareizi izvēlēties labus logus. Visbiežāk pieļautās kļūdas un sekasKā pareizi izvēlēties labus logus. Visbiežāk pieļautās kļūdas un sekas
Kā pareizi izvēlēties labus logus. Visbiežāk pieļautās kļūdas un sekas
 
Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.
Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.
Zemapmetuma fasāde un ETAG 004 prasības. Biežāk pieļautās kļūdas un sekas.
 
Ventilējamās fasādes un plākšņu montāža
Ventilējamās fasādes un plākšņu montāžaVentilējamās fasādes un plākšņu montāža
Ventilējamās fasādes un plākšņu montāža
 
Logu veidi un tehniskā specifikācija iepirkuma sagatavošanai. Logu montāža /
Logu veidi un tehniskā specifikācija iepirkuma sagatavošanai. Logu montāža /Logu veidi un tehniskā specifikācija iepirkuma sagatavošanai. Logu montāža /
Logu veidi un tehniskā specifikācija iepirkuma sagatavošanai. Logu montāža /
 
Daudzslāņu caurules
 Daudzslāņu caurules Daudzslāņu caurules
Daudzslāņu caurules
 
Termiskās čaulas hermētisma un pretevēja aizsardzības materiāli, to efektīva ...
Termiskās čaulas hermētisma un pretevēja aizsardzības materiāli, to efektīva ...Termiskās čaulas hermētisma un pretevēja aizsardzības materiāli, to efektīva ...
Termiskās čaulas hermētisma un pretevēja aizsardzības materiāli, to efektīva ...
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
 
Somijas pieredze mājokļu siltināšanā
Somijas pieredze mājokļu siltināšanāSomijas pieredze mājokļu siltināšanā
Somijas pieredze mājokļu siltināšanā
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
 
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
 
Logi, iepirkums, montāža
Logi, iepirkums, montāža Logi, iepirkums, montāža
Logi, iepirkums, montāža
 
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
Jumtu un bēniņu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
 
Problēmām un risinājumiem siltinātajām fasādēm
Problēmām un risinājumiem siltinātajām fasādēmProblēmām un risinājumiem siltinātajām fasādēm
Problēmām un risinājumiem siltinātajām fasādēm
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībaDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
 
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībaDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
 
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 

Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm

 • 1. EFEKTĪVA SILTUMIZOLĀCIJA VENTILĒJAMĀM FASĀDĒM JAUNS IZSTRĀDĀJUMS PAROC TENTO Ronalds Liepiņš Maijs 2024
 • 2. SATURS • Ventilējama fasāde, definīcija • Vēdināmu fasāžu risinājumi • Jauna plāksne PAROC Tento • VTT pētījums • Gaisa caurlaidība • Konvekcijas ietekme uz konstrukcijām • Rekomendācijas • Karkasu sistēmas un to ietekme uz siltuma caurlaidību • Aprēķinu piemēri • Paroc izstrādājumi ventilējamām sienām • Secinājumi • Atbildības atruna 16.05.2024 Ronalds Liepiņš 2
 • 3. VENTILĒTU SIENU RISINĀJUMI 3 Ventilējamās sienas ir sienu konstrukcijas, kurās starp fasādes apdari un siltumizolācijas slāni ir vienāda biezuma ventilējama gaisa sprauga, kas paredzēta, lai uzlabotu konstrukcijas mitruma stāvokli. 16.05.2024 Ronalds Liepiņš
 • 4. 4 Ugunsreakc ijas klase Saspiešanas spriegums CS deklarēts (10) kPa Pretestība gaisa plūsmai AFr, deklarēta kPa s/m2 Gaisa caurlaidības rādītājs 10-6 m3/m*Pa*s Siltumvadītsp ējas klase W/mK Biezuma tolerance Biezums (mm) Plākšņu izmēri mm Pārklājums Izstrādājums A1 -- 30 25 0,033 T5 30-70 600X1200; 1200X1800 t; tb PAROC WAS 25 iepriekšējais A1 -- 20 35 0,033 T5 30-200 600X1200; 1200X1800 t; tb PAROC WAS 35 iepriekšējais A1 5 30 30 0,033 T5 30-200 600X1200; 1200X1800 t; tb PAROC Tento JAUNS No 2.aprīļa PAROC Tento PAROC Tento t t – stiklauduma pārklājums PAROC Tento tb tb – melns stiklauduma pārklājums Jauns izstrādājums un nomaiņa Jauns izstrādājums , nomaiņa JAUNA PLĀKSNE PAROC TENTO VENTILĒTĀM KONSTRUKCIJĀM 16.05.2024 Ronalds Liepiņš
 • 5. Ronalds Liepiņš 5 PAROC TENTO RISINĀJUMI VENTILĒJAMĀM SIENĀM PAROC Zero sistēma un PAROC Tento PAROC Tento kā vēja aizsardzības plāksne PAROC Tento biezs viena slāņa siltumizolācija 16.05.2024
 • 6. PAROC ZERO SISTĒMA ĀRSIENĀM
 • 7. Veicām nopietnu pētījumu par gaisa kustību ventilējamās fasādēs dažādos laika apstākļos Simulācijas un analīzes veica VTT Somijas Izpētes centras (pētījuma atskaites ziņojums VTT-R-01215-20) 16.05.2024 Ronalds Liepiņš 7 KĀPĒC JAUNS MATERIĀLS PAROC TENTO? Gaisa caurlaidība PAROC Tento gaisa caurlaidības rādītājs l= 30*10-6 m3/m2*s*Pa. Izstrādājuma vērtība saskaņā ar pētījumu pietiekama siltumizolācijai, ko izmanto parastās ventilējamās fasādēs ar logu, durvju un citām atverēm. Skatīt tabulu 2 stāvi ≤ 7 m 4–5 stāvi ≤ 14–18 m 8–9 stāvi ≤ 28–32 m 16 stāvi ≤ 56 m Koka vai cementšķiedas plāksne Ķieģeļi Koka vai cementšķied- ras plāksne Ķieģeļi Koka vai cementšķied- ras plāksne Ķieģeļi Koka vai cementšķied- ras plāksne Ķieģeļi Nepieciešamā gaisa plūsma vēdināšanas šķirkārtā, gadā vidēji, dm3 /s m2 0,022 0,33 0,022 0,33 0,022 0,33 0,022 0,33 Nepieciešamā gaisa plūsma vēdināšanas šķirkārtā dažādiem ēku augstumiem (dm3 /s m2 ) skaitot šķirkārtas biezumu (piem. 7 x 0,022 = 0,154 dm3 /s m) 0,154 2,31 0,396 5,94 0,704 10,56 1,232 18,48 Vēdināšanas atveru noteikšana gaisa pieplūdes nodrošināšanai (mm2 /m) gaisa šķirkārtā , lai nodrošinātu nepieciešamo gaisa plūsmu Gaisa šķirkārtas izmērs 45 mm 110 1450 220 2800 370 4600 580 8600 25 mm 100 1500 230 3000 380 5900 600 - 45 mm + pretuguns barjera 210 1800 500 - 1850 - - - 25 mm + pretuguns barjera 220 - 720 - - - - - Nepieciešamā gaisa caurlaidība vai gaisa pretestība siltumizolācijas izstrādājumam , lai izvairītos no konvekcijas: ≤ 30 x 10-6 m3 /m s Pa ≤ 40 x 10-6 m3 /m s Pa ≤ 40 x 10-6 m3 /m s Pa ≤ 30 x 10-6 m3 /m s Pa, ja gadījumā papildus atvērumi (piem. logi, durvis) Ir vienmēr labāk izvēlēties siltumizolācijas izstrādājumu ar zemāku gaisa caurlaidību kā prasīts. Ugunsdrošās barjeras ir ieteicams lietot siltumizolācijai ar ciešāku vēja aizsardzības pārklājumu ≤ 10 x 10-6 m3 /m2 s Pa Ēkas augstums un fasādes materiāls
 • 8. 8 Gaisa caurlaidības koeficients (ℓ)– m3/(m · s Pa) Būvizstrādājuma vērtība, kas parāda, cik m3 gaisa 1 sekundē iziet cauri 1 metru biezam 1 kvadrātmetra laukuma materiāla slānim, ja spiediena starpība ir 1 Pa. Attiecas uz viendabīgiem (cietiem) akmens vates izstrādājumiem, plātnēm: PAROC Tento, PAROC Tento t, PAROC Tento tb Gaisa caurlaidības koeficients/faktors L– m3/(m2 · s · Pa) Koeficients ir noteikta biezuma izstrādājuma izmērītā spēja iziet gaisa plūsmu caur 1 kvadrātmetra laukumu 1 sekundē, kad spiediena starpība ir 1 Pa. Attiecas uz izstrādājumiem ar īpašu vēja aizsardzības membrānu: piem. PAROC Cortex GAISA CAURLAIDĪBAS DEFINĪCIJAS UN PARAMETRI 16.05.2024 Ronalds Liepiņš
 • 9. Dabiskā konvekcija siltumizolācijas slāņos var notikt tikai ārējās un iekšējās temperatūras atšķirības dēļ PAROC ieteikumi: Ja siltumizolācijas gaisa caurlaidības vērtība ir lielāka par 190 x 10-6 m3/m s Pa (mīkstā vate), tā vienmēr jāaizsargā ar vēja izolācijas līdzekļiem vai vēja aizsardzības membrānām. Ja siltumizolācijas gaisa caurlaidības koeficients ir no 70 līdz 190 x 10-6 m3/m s Pa, sienas siltuma caurlaidības U vērtība dabiskās konvekcijas dēļ var palielināties par 10-14%. Šo pieaugumu var kompensēt, palielinot siltumizolācijas slāņa biezumu vai izmantojot vēja aizsardzības plāksni PAROC Tento t (tb). 9 Dabīgā konvekcija no temperatūru atšķirības Uzspiestā konvekcija (vēja ietekme) KONVEKCIJAS IETEKME KONSTRUKCIJĀ 16.05.2024 Ronalds Liepiņš
 • 10. Zema gaisa caurlaidība (ℓ) = 30·10-6 m3/m2·s·Pa Zems siltuma vadītspējas koeficientsλD = 0.033 W/mK Ūdens tvaiku difūzijas pretestība µ = 1 Spiedes spriegums pie 10% deformācijasσ10 = 5 kPa Ugunsreakcijas klase- A1 10 PAROC TENTO GALVENIE TEHNISKIE PARAMETRI 16.05.2024 Ronalds Liepiņš
 • 11. Pirms ventilējamās sistēmas uzstādīšanas jānodrošina iekšējā slāņa vai pamatslāņa hermētiskums. Šī prasība attiecas arī uz gadījumiem, kad sienu siltumizolācijas slāņa aprīkošanai tiek izmantoti arī beramie siltumizolācijas materiāli. Veicot ventilējamo sistēmu un citus ēkas uzstādīšanas darbus, ēkas hermētiskumam jāpiešķir liela uzmanība Vieglbetona bloku sienas ir ieteicams apmest pirms siltumizolācijas konstrukcijas uzstādīšanas REKOMENDĀCIJAS VENTILĒJAMĀI SIENAI 11 16.05.2024 Ronalds Liepiņš
 • 12. Rūpnieciski ražoti siltumizolācijas izstrādājumi jāuzstāda pie sienas pamatnes ar mehāniskajiem stiprinājumiem iespiežot tās starp rāmja nesošajiem elementiem. Uzstādītajam siltumizolācijas slānim jābūt vienlaidus, vienmērīgam, cietam, bez plaisām un izvirzījumiem Šuves ir jānoblīvē ; līmēt šuves var plāksnēm , kurām ir speciāls vēja aizsardzības pārklājums, piemēram, PAROC Cortex REKOMENDĀCIJAS VENTILĒJAMAI SIENAI 12 16.05.2024 Ronalds Liepiņš
 • 13. Prasības ventilējamā gaisa spraugas uzstādīšanai ventilējamās sistēmās: Ventilējamā gaisa spraugas biezums nedrīkst būt mazāks par 25 mm. Ventilējamo atveru laukumam jābūt vismaz 50 cm2 uz metru sienas garuma. Ventilācijas atveres jāuzstāda konstrukcijas augšējā un apakšējā daļā; Drenāžas caurumi ventilējamā sistēmā jāierīko tā, lai ūdens, kas no ārpuses nonāk ventilējamā gaisa spraugā vai kondensējošajā slānī, neiekļūtu siltumizolācijā un citos būves slāņos un to varētu brīvi izvadīt no konstrukcijas. REKOMENDĀCIJAS VENTILĒJAMAI SIENAI 13 16.05.2024 Ronalds Liepiņš
 • 14. • Kronšteina izmērs un stiprinājumu skaits uz m2 (1/m2) ir atkarīgs no fasādes slodzēm; Tāpēc projektēšanas uzdevums ir veikt nepieciešamos izmērus. • Fasādes materiāla vertikālie stiprinājuma profili parasti tiek uzstādīti cc600mm, bet izmēri ir balstīti uz fasādes apšuvuma vajadzībām. • Bieziem izolācijas slāņiem vai smagākiem fasādes materiāliem nesošie elementi parasti ir lielāki nekā ar plāniem izolācijas slāņiem vai gaišiem fasādes materiāliem. • Vidējais stiprinājumu daudzums ir ~3-5 stiprinājumi /m2. • Dažādām metāla īpašībām, ko izmanto iekavās, ir ļoti atšķirīgas lambda vērtības. Jo augstāka ir metāla siltumvadītspēja, jo lielāks ir stiprinājuma termiskā tilta efekts. VENTILĒJAMAS FASĀDES NESOŠO ELEMENTU IZKLĀJUMS 14 May 16, 2024 Type Presentation Name Here
 • 15. VENTILĒJAMAS FASĀDES KONSTRUKCIJA 1 2 1. Stiprinājuma elementi (kronšteini, profili) 2. Vertikālas profils 3. Izolācijas stiprinājumi pie sienas 4. Siltumizolācija akmens vate PAROC Tento 5. Starpposms/ paliktnis 6. Ventilējama gaisa sprauga 7. Fasādes apšuvuma plāksne 3 4 15 5 6 7 16.05.2024 Ronalds Liepiņš
 • 16. 16.05.2024 Ronalds Liepiņš 16 FASĀŽU KRONŠTEINI. TERMISKO TILTU APRĒĶINI PAROC Tento 0,033 W/mK Siltuma vadītspēja (λ), W/mK Metāls 220 Alumīnijs 52 Tērauds 17 Nerūsējošais tērauds
 • 17. U VĒRTĪBU APRĒĶINS 17 16.05.2024 Ronalds Liepiņš Secinājums : stiprinājuma elementi var radīt kopējās siltuma caurlaidības vērtības pieaugumu līdz pat 165%
 • 18. 16.05.2024 Ronalds Liepiņš 18 PĒTĪJUMS PAR TERMISKO TILTU Nesošais elements ar plastmasas paliktni vai bez tā nav lielas nozīmes no kopējā siltuma caurlaidības viedokļa Bez paliktņa Ar paliktni
 • 19. U VĒRTĪBU APRĒĶINS VENTILĒJAMAI SIENAI AR KOKA RĀMI 16.05.2024 Ronalds Liepiņš 19 • Iekšējā virsma: apmetums • Viegla betona bloku siena 250mm • Rupja apmetuma kārta • Koka karkass stiprināts pie sienas , parasti cc600 • PAROC Ultra 150mm elastīgā akmens vates plāksne karkasā (d1) • PAROC Tento 30mm (d2) • PAROC XST 022 Cortex šuvju līmlenta balta • PAROC XFP 001 distanceri latojuma fiksācijai • Vertikāls vai horizontāls latojums apdares montāžai • Ārējā koka apdare
 • 20. PAROC IZSTRĀDĀJUMI VENTILĒJAMĀM FASĀDĒM 20 May 16, 2024 Type Presentation Name Here PAROC Tento PAROC Tento t PAROC CORTEX b PAROC CORTEX (pro) PAROC CORTEX One Cortex-līmlenta/ PAROC Cortex līmlenta (XST 022 & XST 022) Cortex-tape / PAROC Cortex melnā līmlenta (XST 041 & XST 042) PAROC distanceris (XFP 002) Cortex-distanceris PAROC distanceris ( XFP 001) PAROC Tento tb Nav šuvju lentas WAS/Tento izstrādājumiem
 • 21. PAROC XFB 002 (for concrete) PAROC IZSTRĀDĀJUMI VENTILĒJAMĀM FASĀDĒM, STIPRINĀJUMI 21 May 16, 2024 Type Presentation Name Here PAROC XFW 004 (plastic washer for screws and nails) PAROC eXtra pro / Ultra plus PAROC Ultra PAROC XFM 004 (for wood) PAROC XFW 003 + XFS 005 (metal washer and CLT-screw) PAROC XFM 005 (for concrete) PAROC XFD 002 (concrete drill) PAROC XFD 003 (drill extension) PAROC XFB 001 & XFW 008 005 (brick tie & lock plate) PAROC Tento
 • 22. PAROC XTI 001 (šablons) PAROC IZSTRĀDĀJUMI ZEROFIX MONTĀŽAS SISTĒMAI 22 May 16, 2024 Type Presentation Name Here PAROC XFS 002 (koka skrūve) PAROC Tento t vai tb PAROC Tento PAROC XRB 001 (koka lata apstrādāta) PAROC XFS 004 (betona skrūve) PAROC XFD 001 (urbis betona sienai)
 • 23. PRIEKŠROCĪBAS • Ventilējamās fasādēs notiek dabiska ventilācija , kas nodrošina mitruma izvadīšanu • Siltumizolācijas materiāls ventilējamā fasādē neuzkrāj mitrumu un nezaudē siltuma saglabāšanas īpašības • Fasādes plāksnes kopā ar siltumizolāciju dod papildus skaņas izolāciju • Ventilējamas fasādes apdare ir izturīgāka pret triecieniem nekā salīdzinoši ar apmetamo fasādi , kur ir izmantots plāns apmetums • Ventilējamo fasāžu izbūvi var veikt visos gadalaikos • Galvenais jautājums cik pareizi ir izbūvēti stiprinājumi un no kāda materiāla tie ir 16.05.2024 Ronalds Liepiņš 23
 • 24. Atbildības atruna Šajā dokumentā iekļautā tehniskā informācija tiek nodrošināta bez maksas un brīvprātīgi, un par tās saņemšanu un interpretāciju ir atbildīgs saņēmējs. Tā kā informācijas lietošanas apstākļi var atšķirties un tos nav iespējams kontrolēt, Paroc neuzņemas atbildību par jebkuru šajā dokumentā aprakstītā izstrādājuma datiem, kas saistīti ar noteiktiem lietojumiem, precizitāti vai uzticamību. Paroc patur tiesības veikt izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja paziņojuma. ATRUNA 24 16.05.2024 Ronalds Liepiņš
 • 25. PAROC 30 GADI LATVIJĀ 25 16.05.2024 Ronalds Liepiņš