Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dzīvojamo ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas programma
11.03.2016.
Atbalsts
• Pasākuma plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 166,4 milj.
euro (ERAF finansējumus 141,4 euro un vals...
Energoefektivitātes paaugstināšanas projektu nosacījumi (1)
• Vienam īpašniekam nepieder vairāk kā 20% no kopējā
dzīvokļa ...
Energoefektivitātes paaugstināšanas projektu nosacījumi (2)
• Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus veic
īpašum...
Netiešā finansēšana (komercbankas
vai citi privātie investori)
• Granta apmērs noteikts saskaņā ar plānoto energoefektivit...
Tiešā finansēšana (Altum)
Granta apmērs noteikts saskaņā ar plānoto energoefektivitāti:
25%, ja patēriņš apkurei pēc energ...
Programmas uzsākšana ( ja MK lēmums tiks pieņemts15.03.2016.)
Konsultācijas Atzinums
Iepirkums/
atlase
Provizoriski - aprī...
ALTUM kompetenču centra darbība
Ēkas energosertifikāts
ĒKAS
ENERGOSERTIFIKĀTS
REĢISTRĀCIJAS NUMURS
DERĪGS LĪDZ 11.03.2026.
1. ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu ēka...
Iesniedzamie tehniskie dokumenti
• Pilnvarotā persona iesniedz Altum:
– pieteikumu atzinuma saņemšanai;
– neatkarīga ekspe...
Iesniedzamie tehniskie dokumenti
– būvspeciālistu sagatavotu tehniskās apsekošanas atzinumu, kas izstrādāts
saskaņā ar 201...
Darbu organizēšanas projekta
• Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam, un
tam ir šādas sastāvdaļas:
...
Projekta jēdziens MK noteikumu izpratnē
Projekta izmaksas:
1. Attiecināmās izmaksas (ekonomiski
pamatotie siltināšanas pas...
Potenciālo ēku iedalījums DMS programmā
1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija
Ēka atbilst
MK noteikumu
p...
Granta attiecināmo izmaksu apmēra noteikšana
1. Ēku kategorija
Prasības:
• Jāiesniedz visa nepieciešamā
dokumentācija
• IR...
Granta attiecināmo izmaksu apmēra noteikšana
2. Ēku kategorija
Prasības:
• Jāiesniedz visa nepieciešamā
dokumentācija, būv...
Granta attiecināmo izmaksu apmēra noteikšana
3. Ēku kategorija
Prasības:
• Jāiesniedz visa nepieciešamā
dokumentācija – di...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
daļas vadītāja Dina Kaupere
Ārējais tālr. 67774056
Mobilais tālr. 22029888
E-pasts ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā ieviešana

866 views

Published on

Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā ieviešana
Dina Kaupere, Aldis Greķis

Attīstības finanšu institūcija ALTUM

Published in: Business
 • Login to see the comments

Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā ieviešana

 1. 1. Dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programma 11.03.2016.
 2. 2. Atbalsts • Pasākuma plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 166,4 milj. euro (ERAF finansējumus 141,4 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 24,9 milj. euro) • Atbalsta izsniegšanu nodrošinās Latvijas attīstības finanšu institūcija Altum • Atbalsta veidi:  Grants (līdz 50% no attiecināmajām izmaksām)  Finanšu instruments, lai veicinātu finansējuma pieejamību: − Tiešais aizdevums (tiks piesaistīts starptautisko aizdevēju finansējums) − Garantijas  Konsultācijas, lai mazinātu riskus energoefektivitātes paaugstināšanas projektu sagatavošanas un īstenošanas stadijā
 3. 3. Energoefektivitātes paaugstināšanas projektu nosacījumi (1) • Vienam īpašniekam nepieder vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļa īpašumu vai dzīvojamo telpu grupu skaita (ierobežojums neattiecas uz pašvaldībām) • Neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības • Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā • Projekta IRR > 0, rēķinot 20 gadu periodā
 4. 4. Energoefektivitātes paaugstināšanas projektu nosacījumi (2) • Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus veic īpašumā, kurā kāds no īpašniekiem ir individuālais komersants vai komercsabiedrība (saskaņā ar Komerclikumu), proporcionāli uz viņa īpašuma vai kopīpašuma daļu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas:  ir uzskatāmas par neattiecināmām un tiek segtas no citiem līdzekļiem, proporcionāli samazinot granta un, ja piemērojams, Altum aizdevuma daļu vai  tiek veikta de minimis uzskaite • Pēc MK noteikumu apstiprināšanas tiks turpināts sniegt skaidrojumus Eiropas Komisijai, lai šos nosacījumus varētu nepiemērot
 5. 5. Netiešā finansēšana (komercbankas vai citi privātie investori) • Granta apmērs noteikts saskaņā ar plānoto energoefektivitāti:  36%, ja patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir 81 - 90 kWh/m2 gadā  43%, ja patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir 71 - 80 kWh/m2 gadā  50%, ja patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nepārsniedz 70 kWh/m2 gadā • Garantija komercbanku/citu aizdevēju aizdevumiem (ja nepieciešama):  80% no aizdevuma apjoma  Termiņš uz visu aizdevuma periodu (līdz 20 gadiem)  Ir jāapliecina izsniegtā finansējuma atmaksas termiņš nav īsāks par 10 gadiem un uz vismaz 10 gadiem ir fiksēta finansējuma procentu likme Secinājumi  Tiek motivēta kompleksa energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana  Garantijas veicina privāta kapitāla izmantošanu aizdevumu nodrošināšanai  Joprojām visi ekonomiski pamatotie energoefektivitātes projekti nespēs piesaistīt privāto finansējumu sociāli ekonomisko risku dēļ
 6. 6. Tiešā finansēšana (Altum) Granta apmērs noteikts saskaņā ar plānoto energoefektivitāti: 25%, ja patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir 81 - 90 kWh/m2 gadā 30%, ja patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ir 71 - 80 kWh/m2 gadā 35%, ja patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nepārsniedz 70 kWh/m2 gadā Ilgtermiņa aizdevumi ar zemu aizdevuma likmi (EURIBOR + 2%) Secinājumi Ar zemāku granta intensitāti nodrošināta finansējuma pieejamība visiem ekonomiski pamatotajiem projektiem Panākts multiplikatora efekts piesaistot starptautisko finanšu institūciju līdzekļus Privāta finansējuma izmantošana tiek stimulēta ar augstāku granta intensitāti
 7. 7. Programmas uzsākšana ( ja MK lēmums tiks pieņemts15.03.2016.) Konsultācijas Atzinums Iepirkums/ atlase Provizoriski - aprīlis Pieteikums Aizdevumam, grantam, garantijai Lēmumi Līgumi Provizoriski - jūlijs Konsultācijas: • 3-4 nedēļu laikā pēc MK noteikumu apstiprināšanas • 9 reģionālajos centros un 15 konsultāciju birojos visā Latvijā Grantu, aizdevumu, garantiju pieteikumu pieņemšana – pēc līguma ar CFLA un komercbankām noslēgšanas
 8. 8. ALTUM kompetenču centra darbība
 9. 9. Ēkas energosertifikāts ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS DERĪGS LĪDZ 11.03.2026. 1. ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu ēka 2. ADRESE Brīvības iela , Rīga 3. ĒKAS DAĻA [Norāda, ja novērtēta ēkas daļa] 4. ĒKAS VAI TĀS DAĻAS (TELPU GRUPAS) KADASTRA APZĪMĒJUMS [XXXX XXX XXXX XXX XXX] 5. ĒKAS ENERGOSERTIFICĒŠANAS NOLŪKS [ ] pārdošana, [ ] izīrēšana/iznomāšana, [ X ] brīvprātīgi, [ ] valsts/pašvaldības publiska ēka 6. ĒKAS RAKSTUROJUMS Pirmreizējās ekspluatācijā pieņemšanas gads 1965 Pēdējās pārbūves/atjaunošanas gads __________ Stāvu skaits 5 virszemes, 1 pazemes, [ ] mansards, [ ] jumta stāvs Kopējā platība 2650,00 m2 Aprēķina platība 2557,20 m2 7. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS ATSAUCES VĒRTĪBAS ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASE UN RĀDĪTĀJS ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES RĀDĪTĀJI Gandrīz nulles enerģijas ēkas apkures rādītājs ( 15 ) Normatīviem atbilstoša ēka ( 60 ) Ēkas veidam atbilstošs ēkas vidējais patēriņš ( 152 ) kWh/m2 gadā Enerģijas patēriņa novērtējums: - apkurei - karstā ūdens sagatavošanai - mehāniskajai ventilācijai - apgaismojumam - dzesēšanai - papildu Patēriņš kopā kWh/m2 gadā 160 65 - - - 12 237 No atjaunojamiem energoresursiem ēkā saražotā vai iegūtā enerģija _________ Koģenerācijā saražotā enerģija _________ Primārās enerģijas novērtējums 310 Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums kg CO2/m2 gadā 64,16 Ēka atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām Jā [ ] Nē [ X ] 8. ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA IZDEVĒJS Neatkarīgs eksperts [Vārds un uzvārds] Reģistrācijas numurs [Neatkarīga eksperta reģistrācijas numurs neatkarīgu ekspertu reģistrā] Datums3 11.03.2016. Paraksts3 0 50 100 150 200 250 350+ 400+ F 160 kWh/m2 gadā
 10. 10. Iesniedzamie tehniskie dokumenti • Pilnvarotā persona iesniedz Altum: – pieteikumu atzinuma saņemšanai; – neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu ēkas energosertifikātu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 1.pielikumu “Ēkas energosertifikāts”, kam pievieno: • neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 3.pielikumu; • neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu pārskatu par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām, kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā un izstrādāts, ietverot šo noteikumu pielikumā „Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām” minēto informāciju;
 11. 11. Iesniedzamie tehniskie dokumenti – būvspeciālistu sagatavotu tehniskās apsekošanas atzinumu, kas izstrādāts saskaņā ar 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"”; – būvspeciālistu sagatavotu būvprojektu vai ēkas fasādes apliecinājuma karti, darba organizācijas projektu, saskaņā ar II un III grupas ēku atjaunošanas vai vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem atbilstoši MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi; – apliecinājuma karti inženierbūvēm saskaņā ar 2014.gada 16.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” (ja attiecināms); – siltumenerģijas piegādātāja izziņu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņu pārskatā par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām norādītajā periodā (ja attiecināms)
 12. 12. Darbu organizēšanas projekta • Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam, un tam ir šādas sastāvdaļas: • 1. būvdarbu kalendāra plāns (ja to pieprasa pasūtītājs); • 2. būvdarbu ģenerālplāns; • 3. darba aizsardzības plāns (to var izstrādāt arī kā patstāvīgu dokumentu); • 4. skaidrojošs apraksts; • 5. montāžas slodžu shēmas būvniecības laikā un to ietekme uz nesošām konstrukcijām un blakus esošajām ēkām.
 13. 13. Projekta jēdziens MK noteikumu izpratnē Projekta izmaksas: 1. Attiecināmās izmaksas (ekonomiski pamatotie siltināšanas pasākumi un citi pasākumi). Atbalsts:  Grants  Garantija  Aizdevums (KB vai Altum) 2. Neattiecināmās izmaksas (ekonomiski neapmatotie siltināšanas pasākumi un citas izmaksas). Atbalsts: - Grants =0 - Garantija =0  Cits finansējums ! ! ! Vienīgais ierobežojums attiecināmajām izmaksām- energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas iekšējais atdeves rādītājs 20 gadu periodā ir lielāks par 0 (finansiālais ietaupījums > par projekta realizācijas izdevumiem).
 14. 14. Potenciālo ēku iedalījums DMS programmā 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija Ēka atbilst MK noteikumu prasībām par atbalsta saņemšanu Ēka atbilst MK noteikumu prasībām par atbalsta saņemšanu Ēka atbilst MK noteikumu prasībām par atbalsta saņemšanu Ēka neatbilst MK noteikumu prasībām par atbalsta saņemšanu Visas energoefektivitātes uzlabošanas izmaksas ir ekonomiski pamatotas Daļa energoefektivitātes uzlabošanas izmaksas ir ekonomiski pamatotas Mazākā daļa energoefektivitātes uzlabošanas izmaksas ir ekonomiski pamatotas - IRR > 0, 20 gados IRR > 0, 20 gados Energoefektivitātes pasākumu daļai IRR < 0, 20 gados - Nepieciešami finanšu līdzekļi papildus būvniecības darbiem. Nepieciešami finanšu līdzekļi energoefektivitātes pasākumiem un papildus būvniecības darbiem -
 15. 15. Granta attiecināmo izmaksu apmēra noteikšana 1. Ēku kategorija Prasības: • Jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija • IRR > 0 • Var finansējumu dabūt gan Komercbankās, gan pie cita finansētāja, gan arī ALTUM • Grants, aizdevums, garantijas. Nr. Granta variants nr. 1 (KB aizdevums) Granta variants nr. 2 (Altum aizdevums) 1 Apkurināmā platība m2 4101 4101 2 Esošais siltumenerģijas patēriņš kWh/m2 160 160 3 Plānotais siltumenerģijas patēriņš kWh/m2 55 55 4 Plānotā granta apjoms % no DMS projekta apjoma 50% 35% 5 Siltumenerģijas tarifs par MWh 55.00 55.00 6 Plānotais ietaupījums (20 gadu periodā) 473666 473666 7 Procentu likme % 5% 2% 8 Aizdevuma termiņš mēnešos 180 180 9 Pamatsummas brīvdienas (grace) mēnešos 12 12 10 Atmaksas grafika veids anuitārs/lineārs anuitārs=1 / lineārs=2 1 1 11 Procentu maksājums 144 731 68 823 12 DMS granta apmērs 328 935 217 992 13 DMS aizdevuma apmērs 328 935 404 843 14 DMS Projekta summa 657 870 622 835 15 Provizoriskais ikmēneša maksājumu apmērs 2 631 2 631 16 Projekta izmaksas uz m2 (provizoriski) 150 150 17 Projekta izmaksu kopējā summa (provizoriski) EUR/m2 615 150 615 150 18 Nepieciešams papildus finansējums (pašu līdzekļi, KB aizdevums) -42 720 -7 685 Plānotā projekta summa ir mazāka par DMS projekta max. summu (visas izmaksas var attiecināt uz DMS grantu un aizdevumu)
 16. 16. Granta attiecināmo izmaksu apmēra noteikšana 2. Ēku kategorija Prasības: • Jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija, būvtāme tiek sadalīta divās daļās - EEF pasākumu realizēšanai un papildus būvniecības izmaksas. • Tehniski sarežģītajiem projektiem – divi tehniskie projekti, divi līgumi ar būvnieku (piemēram pamatu pastiprināšana, konstrukciju nostiprināšana un tml.) • IRR > 0 (Energoefektivitātes pasākumu daļai) • Var finansējumu dabūt – Komercbankās un pie cita finansētāja • ALTUM būvniecības papildus izmaksām finansējumu nevar piešķirt • Grants, aizdevums, garantijas attiecas tikai uz attiecināmo un ekonomiski pamatoto finanšu daļu. Nr. Granta variants nr. 1 (KB aizdevums) Granta variants nr. 2 (Altum aizdevums) 1 Apkurināmā platība m2 4101 4101 2 Esošais siltumenerģijas patēriņš kWh/m2 136 136 3 Plānotais siltumenerģijas patēriņš kWh/m2 65 65 4 Plānotā granta apjoms % no DMS projekta apjoma 50% 35% 5 Siltumenerģijas tarifs par MWh 55.00 55.00 6 Plānotais ietaupījums (20 gadu periodā) 320288 320288 7 Procentu likme % 5% 2% 8 Aizdevuma termiņš mēnešos 180 180 9 Pamatsummas brīvdienas (grace) mēnešos 12 12 10 Atmaksas grafika veids anuitārs/lineārs anuitārs=1 / lineārs=2 1 1 11 Procentu maksājums 97 866 46 538 12 DMS granta apmērs 222 422 147 404 13 DMS aizdevuma apmērs 222 422 273 750 14 DMS Projekta summa 444 844 421 154 15 Provizoriskais ikmēneša maksājumu apmērs 1 779 1 779 16 Projekta izmaksas uz m2 (provizoriski) 150 150 17 Projekta izmaksu kopējā summa (provizoriski) EUR/m2 615 150 615 150 18 Nepieciešams papildus finansējums (pašu līdzekļi, KB aizdevums) 170 306 193 996 Plānotā projekta summa ir lielāka par DMS projekta max. summu (tikai daļu no projekta izmaksām var attiecināt uz DMS grantu un aizdevumu). Tomēr papildus darbi NAV tieša energoefektivitātes projekta sastāvdaļa.
 17. 17. Granta attiecināmo izmaksu apmēra noteikšana 3. Ēku kategorija Prasības: • Jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija – divi tehniskie projekti, divi līgumi ar būvnieku un divas būvtāmes • IRR < 0, nav ekonomiski pamatota arī energoefektivitātes pasākumu daļa • Var finansējumu dabūt – Komercbankās un pie cita finansētāja • ALTUM būvniecības papildus izmaksām finansējumu nevar piešķirt • Grants, aizdevums, garantijas attiecas tikai uz attiecināmo un ekonomiski pamatoto finanšu daļu. Nr. Granta variants nr. 1 (KB aizdevums) Granta variants nr. 2 (Altum aizdevums) 1 Apkurināmā platība m2 4101 4101 2 Esošais siltumenerģijas patēriņš kWh/m2 136 136 3 Plānotais siltumenerģijas patēriņš kWh/m2 80 80 4 Plānotā granta apjoms % no DMS projekta apjoma 43% 30% 5 Siltumenerģijas tarifs par MWh 55.00 55.00 6 Plānotais ietaupījums (20 gadu periodā) 252622 252622 7 Procentu likme % 5% 2% 8 Aizdevuma termiņš mēnešos 180 180 9 Pamatsummas brīvdienas (grace) mēnešos 12 12 10 Atmaksas grafika veids anuitārs/lineārs anuitārs=1 / lineārs=2 1 1 11 Procentu maksājums 77 190 36 706 12 DMS granta apmērs 132 343 92 535 13 DMS aizdevuma apmērs 175 432 215 916 14 DMS Projekta summa 307 775 308 451 15 Provizoriskais ikmēneša maksājumu apmērs 1 403 1 403 16 Projekta izmaksas uz m2 (provizoriski) 150 150 17 Projekta izmaksu kopējā summa (provizoriski) EUR/m2 615 150 615 150 18 Nepieciešams papildus finansējums (pašu līdzekļi, KB aizdevums) 307 375 306 699 Plānotā projekta summa ir lielāka par DMS projekta max. summu (tikai daļu no projekta izmaksām var attiecināt uz DMS grantu un aizdevumu). Papildus darbi IR tieša energoefektivitātes projekta sastāvdaļa.
 18. 18. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes daļas vadītāja Dina Kaupere Ārējais tālr. 67774056 Mobilais tālr. 22029888 E-pasts dina.kaupere@altum.lv Energoefektivitātes kompetenču daļas vadītājs Aldis Greķis Energoefektivitātes kompetenču daļas vadītājs Aldis Greķis Ārējais tālr. 67774003 Mobilais tālr. 25482187 E-pasts aldis.grekis@altum.lv

×