Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecten Stipo

1,355 views

Published on

Dit zijn de procten waar Stipo op dit moment actief in is.

These are the projects on which Stipo works at the moment.

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

Projecten Stipo

 1. 1. Project: Visie Museumkwartier Vormgeven aan het culturele hart van Amsterdam, met stad en musea. Stipo-team: - Hans Karssenberg - Suzanne Plaum
 2. 2. Project: Laan van Spartaan Bos en Lommer Amsterdam Projectleiderschap stadsdeel Bos en Lommer voor uitvoeringsfase Laan van Spartaan Stipo-team: - Marijke Storm
 3. 3. Project: Kolenkitbuurt Bos en Lommer Amsterdam Projectleiderschap stadsdeel Bos en Lommer voor fysieke en sociale vernieuwing Kolenkitbuurt Stipo-team: - Arie van der Ham
 4. 4. Project: Training MT en projectleiders Binnenmaas Training projectmatig werken op: creativiteit, externe oriëntatie, passie, ondernemerschap, strategie Stipo-team: - Hans Karssenberg - Kees Jansen - Jan Ilsink - Arie van der Ham - Saskia ten Kate
 5. 6. Project: Inverdan West, Zaanstad Strategische advisering voor dit centrumproject met gemeente, corporaties en ontwikkelaars. Stipo-team: - Hans Karssenberg
 6. 7. Project: Economie Drechtsteden Programmacoördinatie economie en advisering bovenregionale strategie. Stipo-team: - Jeroen Laven
 7. 8. Project: Zaanstad, Kwartiermaker Leefwijk Nieuw West Uitvoering sociale visie: partijen aanjagen, verbinden, motiveren en enthousiasmeren. Stipo-team: - Kees Jansen
 8. 9. Project: De Wijk van je Leven Een wijk voor jong en oud in Puttershoek met ontmoeting, sport, zorg en cultuur Stipo-team: - Arie van der Ham - Marijke Storm
 9. 10. Project: Knooppunten regio Rotterdam Strategie voor gebiedsontwikkeling bij knooppunten van openbaar vervoer Stipo-team: - Marijke Storm
 10. 11. Project: Biodiversiteit Alles wat leeft en groeit Stedelijk gebied en landelijke omgeving met elkaar verbinden. “Natuur erin, mensen er op uit.” Stipo-team: - Arie van der Ham
 11. 12. Project: Advies Krimp voor woningcorporaties Parkstad Limburg Stipo-team: - Hans Karssenberg - Hendrike Bleumink
 12. 13. Inspiratie stad en team Stipo-Academy Stipo-aanpak week Stipo-team
 13. 14. Project: Randstad 2040 Coördinatie bijdrage Rotterdam en regio voor Randstad 2040. Stipo-team: - Marijke Storm
 14. 15. Project: Publicatie N14, vernieuwen tussen chaos en orde voor KEI Over competenties en aanpak van het nieuwe beroep stedelijke ontwikkeling. Stipo-team: - Hans Karssenberg
 15. 16. Stipo Specialisme: Stipo Academy Arena voor kennisuitwisseling, kennisdeling, training, coaching, inspiratiereizen. Stipo-team: - Arie van der Ham - Jan Ilsink - Marco Redeman - Saskia ten Kate - Sander van der Ham
 16. 17. Project: Loodsdagen Zaandam West Voor/door jongeren Ruimte voor activiteiten voor/door jongeren samen met instellingen en bewoners. Stipo-team: - Kees Jansen
 17. 18. Project: Dag Almere Principles en Cradle to Cradle Voorzitterschap dag met Michael Braungart in Almere Stipo-team: - Hans Karssenberg
 18. 19. Project: voorziening Welzijn en Zorg Tijdelijke voorziening in bestaande wijk Mijnsheerenland in overleg met bewoners. Stipo-team: - Marijke Storm - Arie van der Ham
 19. 20. Project: Stadslente Netwerk voor het werken aan de zonnige kant van de stad van KEI, LPB en Stipo. Stipo-team: - Hans Karssenberg - Saskia ten Kate
 20. 21. Project: Creatieve sector Zaanstreek Lezing over Zaanstreek als creatieve regio. Stipo-team: - Hans Karssenberg - Marijke Storm
 21. 22. Project: Bestemming Utrecht Visie en strategie-ontwikkeling voor Utrecht als ‘knooppunt van kennis en cultuur’. Stipo-team: - Jeroen Laven - Yvonne Rijpers - Sander van der Ham
 22. 23. Project: Schouw voor VINEX-wijk Saendelft Zaanstad Inspirerende voorbeelden in VINEX-wijken in heel Nederland voor vormgeven Saendelft. Stipo-team: - Kees Jansen - Sander van der Ham - Saskia ten Kate
 23. 24. Project: Initiatievenmakelaars Netwerk van mensen die tussen burgers, instellingen en overheid in staan: delen kennis en inzichten. Stipo-team: - Kees Jansen - Saskia ten Kate - Suzanne Plaum
 24. 25. Project: Sociale visie en uitvoering VINEX-wijk Assendelft Noord (Zaanstad) Actief zoeken naar ruimte; verdubbeling 0-9 jarigen; verdrievoudiging 10-19 jaar; sterke sociale samenhang. Stipo-team: - Kees Jansen - Sander van der Ham - Saskia ten Kate
 25. 26. Project: Kenniswinkel Enschede Enschede Zuid als lerend gebied en gebied om van te leren met stad en kennisinstellingen Stipo-team: - Saskia ten Kate - Marijke Storm - Hans Karssenberg
 26. 27. Project: Economic Development Board Rotterdam Advisering actualisatie economische visie Rotterdam. Stipo-team: - Jeroen Laven
 27. 28. Project: Tentoonstelling Museum-kwartier Cultuurhistorie, essenties Andersson en visie toekomst Museumkwartier in de Zuiderkerk Amsterdam. Opening 19 dec 2008 Stipo-team: - Suzanne Plaum - Hans Karssenberg
 28. 29. Stipo specialisme: Wonen, werken, leven! Mens- en kansgerichte gebiedsontwikkeling Stipo-team: - Kees Jansen - Hans Karssenberg - Saskia ten Kate - Marijke Storm - Hendrike Bleumink - Rob Groen
 29. 30. Project: Toeristisch-recreatieve visie Loon op Zand Gemeente en toeristische adviesraad werken samen aan een beter toeristisch product en vermarkting. Stipo-team: - Marijke Storm - Hendrike Bleumink
 30. 31. Stipo specialisme: Stad en Cultuur Verbinding culturele ontwikkeling en stedelijke strategie. Stipo-team: - Hans Karssenberg - Jeroen Laven - Suzanne Plaum - Yvonne Rijpers - Hendrike Bleumink - Sander van der Ham - Marieke Nagelkerke
 31. 32. Project: Coalitie Olympisch Gebied Amsterdam Oprichting coalitie met NOC*NSF, Olympisch Stadion, Amsterdam, Zuidas, Rietveld Academie en BPF. Stipo-team: - Hans Karssenberg
 32. 33. Project: Wonen, Welzijn, Zorg Regionale Agenda Samen-leving Hoeksche Waard Visie op doel, inhoud en structuur Wonen-welzijn- zorgplatform in de Hoeksche Waard. Stipo-team: - Rob Groen - Hendrike Bleumink
 33. 34. Project: Strategisch advies Masterplan Scheldekwartier Vlissingen Voormalig industrieterrein ombouwen tot aantrekkelijke buurt met centrale rol water. Stipo-team: - Arie van der Ham - Suzanne Plaum
 34. 35. Project: Toekomstvisie afdeling Ruimte en Wonen Provincie Zuid-Holland Stipo-team: - Jeroen Laven
 35. 36. Project: Stadspsychologie Invloed van mensen en plaatsen in de stedelijke omgeving op hun psychologisch functioneren. Stipo-team: - Sander van der Ham
 36. 37. Project: Stadionplein Amsterdam Projectleiding ontwerp van dit nieuwe stadsplein met O.M.A., Oud-Zuid, DRO, en Begeleidingscommissie. Stipo-team: - Hans Karssenberg - Yvonne Rijpers
 37. 38. Project: Wijkeconomie Dordrecht Procesmanagement wijkeconomie, implementatie beleid en nieuwe coalities ondernemerschap in wijken. Stipo-team: - Marco Redeman
 38. 39. Project: Nieuwbouwwijk Olympisch Kwartier Amsterdam Projectleiding voor bouw van deze nieuwbouwwijk met 1.000 woningen naast Olympisch Stadion. Stipo-team: - Hans Karssenberg
 39. 40. Project: Kunstprogramma Wijk van je Leven Kunstprojecten met thema’s tijd, herkenbaarheid en intimiteit tijdens de bouw van de wijk. Stipo-team: - Marieke Nagelkerke - Suzanne Plaum
 40. 41. Project: Nieuwbouwwijk Huis ter Heide West, Zeist Advisering Kopgroep met bewoners en experts die het Programma van Eisen voor de wijk gaan maken. Stipo-team: - Hans Karssenberg
 41. 42. Stipo Specialisme: (Boven)stedelijke strategie Stipo-team: - Jeroen Laven - Marijke Storm - Arie van der Ham - Marco Redeman - Jan Ilsink - Suzanne Plaum - Yvonne Rijpers
 42. 43. Project: Informele Sport en Ruimte Scriptie-onderzoek naar de relatie tussen informele sport en ruimtelijke inrichting. Stipo-team: - Nienke Kingma - Hans Karssenberg

×