SlideShare a Scribd company logo
Akademická debata a tvorivé písanie
Názov príspevku:  vo výučbe spoločenskovedných
          predmetoch

Autor:       Mgr. Viktor Tanító


Typ príspevku:   workshop


Pôsobisko autora:  Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva FPV ŽU
Peter Bero sa nemýlil, ale ako
           na to?
   - vedomosti/zručnosti/
   schopnosti/kompetencie?
   - Ako naučiť žiakov k samostatnosti a proaktivite?
    Ako ich naučiť rozhodovať sa? Prezentovať a
    argumentovať?
   - Ako ich to učiť cielene?


Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
Prečo som tu chcel byť?
   Témy konferencie
   - netradičné a inovatívne formy výučby
    jednotlivých predmetov,
      aby učiteľ mal na výber...
   - zavádzanie prierezových tematík do
    vyučovania,
      aby sme učili pre život...
Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
Kto som?
   - Učiteľ na rôznych typoch škôl
   - Tréner a rozhodca 
   - Absolvent ŠIŠ

   - aktivita „tak akurát“ (Kto ste vy?)


Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
Akademická debata
   •  Účelom debatovania je učiť sa, nie víťaziť. Či skôr učenie sa je
      jediným víťazstvom, ktoré má zmysel. (Arnold Jospeh Toynbee)
   •  Je lepšie debatovať o probléme bez toho aby sa vyriešil, ako
      vyriešiť problém bez toho, aby sa o ňom debatovalo.(Joseph
      Joubert)


   • Nielen súťažná disciplína, v ktorej vystupujú dva tímy a
    sporia sa na základe pravidiel o nejakej téme, ktorá je
    sformulovaná v téze. O výsledku rozhoduje panel
    rozhodcov.

Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
Akademická debata
   - učí kriticky myslieť
   - rozvíja komunikačné zručnosti
   - rozvíja schopnosť vyhľadávať relevantné
    informácie
   - vedie k vytvoreniu vlastného názoru


Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
Štruktúra argumentu

   Tvrdenie
   Vysvetlenie tvrdenia
   Dôkaz/príklad
   Záver, zhrnutie


Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
Akademická debata
   - hra na definície
   - skladačka argumentov
Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
Tvorivé písanie
   • rozvoj obrazotvornosti, individualizácia
    písania a schopnosť empatie.
   • ako odbor – zaoberá sa teoretickými
    aspektmi tvorenia textu.
      – Diagnostická metóda v psychoterapii
      – Vyučovacia metóda, napr. v literatúre a jazyku


Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
Techniky tvorivého písania
   - Automatické písanie, „hodinové denníky“
   - Brainstorming a jeho varianty
        Negatívny b. (reverse brainstorming) – účastníci
      nehľadajú nápady k riešeniu problému, ale hľadajú
      problémy a nevýhody, ktoré so sebou prináša problém.
        Imaginárny b. – Ako napíšeme dielo, ktoré sa
      nebude dať čítať? Aký by bol zákon, ktorý by sa nedal
      dodržiavať?

Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
Varianty brainstormingu
   • Rolestorming – variant b., pri ktorom sa môžu účastníci
    zbaviť pocitu ohrozenia vlastnej identity tým, že
    vystupujú namiesto niekoho iného. Moja babička by
    problém riešila takto... Snehulienka s trpaslíkmi by
    urobili...
   BRAINSKETCHING (Sketch – kresba, náčrtok)
    Upravená brainwritingová technika, v ktorej sa namiesto
    písania kreslí.
   Vizualizácia

Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
Šesť mysliacich klobúkov
   • Autor: Edward de Bono
   • Technika predstavuje šesť spôsobov
    uvažovania, patrí do skupiny techník imaginácie.
   • Každý zo skupiny postupne zaujíma určité
    postoje. Na hlavu si nasadí klobúk určitej farby a
    na problém sa musí pozerať z perspektívy, ktorá
    je klobúku prisúdená.


Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
Biely klobúk
   • Čistá biela – len fakty,
    čísla, informácie.
   • Pozerá na problém bez
    emócií, vysvetľovania.
   • Úlohou je nájsť všetky
    dostupné údaje, fakty.
   • Kladie doplňujúce otázky,
    je ako počítač, ktorý
    zbiera údaje.

Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
Červený klobúk
   • Oheň a teplo – emócie a
    intuícia, city a pocity.
   • Pocity sú pre myslenie veľmi
    dôležité, treba ich pomenovať,
    aby sa neidentifikované nestali
    blokom.
   • Umožňuje maximálnu
    spontánnosť a nositeľ klobúka
    nemusí zdôvodňovať svoje
    pocity


Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
Žltý klobúk
   • Slnko a optimizmus,
    pozitívny a
    konštruktívny prístup.
   • Nositeľ klobúka sa
    sústredí na všetky
    pozitíva a hodnoty,
    návrhy musia byť
    konštruktívne.

Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
Čierny klobúk
   • Negativizmus, prečo sa
    niečo nedá...
   • Nositeľ je tzv. advocatus
    diaboli (diablov advokát)
    – obranca zlého alebo
    naoko zlého riešenia,
    nápadu.
   • Predstavuje konštruktívnu
    dávku skepticizmu...


Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
Zelený klobúk
   • Farba trávy, prírody,
    rastúcej zelene...
   • Je zdrojom tvorivého
    myslenia – tzn. Nositeľ
    môže predostierať
    akékoľvek nápady.
   • V klobúku sa dá mlčať a
    nič nehovoriť...tvorivá
    pauza...


Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
Modrý klobúk
   • Nebo nad hlavou, odstup
    a premýšľanie o myslení.
   • Je klobúkom riadiacej
    funkcie, nadhľadu,
    objektivity a praxe.
   • Nositeľ je dirigentom
    orchestra.
   • Vypracúva závery,
    zhrnutia.

Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
To všetko vo výuke
     spoločenskovedných predmetov?
   Debata
    tézy v rôznych predmetoch
    forma písania referátov, seminárnych prác
    forma skúšania
   TP
    techniky prispôsobené predmetom
Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
Knižné a internetové inšpirácie
  •  www.sda.sk
  •  http://www.sda.sk/drupal/stranky/metodicke-prirucky
  •  http://www.martinus.sk/?uItem=56606
  •  http://obchod.portal.cz/produkt/metody-aktivniho-vyucovani/
  •  http://www.martinus.sk/?uItem=40666
  •  http://obchod.portal.cz/produkt/namety-pro-multikulturni-vychovu/
  •  http://obchod.portal.cz/produkt/rozvoj-moralniho-vedomi-zaku/
  •  http://www.martinus.sk/?uItem=38856
  •  http://www.martinus.sk/?uItem=27041&z=blog-cizmarikova
  •  http://www.martinus.sk/?uItem=27041&z=blog-cizmarikova
  •  http://www.computermedia.sk/knihy/kniha-kurz-tvurciho-psani-1.html
  •  http://www.martinus.sk/?uItem=57622

Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných
predmetov
Autor: Mgr. Viktor Tanító
Ďakujem za pozornosť
   Kontakt:
 vtanito@gmail.com
 www.tanito.wbl.sk

More Related Content

More from Indicia

Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Indicia
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Indicia
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Indicia
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Indicia
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Indicia
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Indicia
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Indicia
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Indicia
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Indicia
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Indicia
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Indicia
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Indicia
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Indicia
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Indicia
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Indicia
 
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Indicia
 
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠMarta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Indicia
 
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Indicia
 
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovVladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Indicia
 
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Indicia
 

More from Indicia (20)

Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
 
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
 
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠMarta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
 
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
 
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovVladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
 
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
 

Tanito - akademicka debata a tvorive pisanie

 • 1. Akademická debata a tvorivé písanie Názov príspevku: vo výučbe spoločenskovedných predmetoch Autor: Mgr. Viktor Tanító Typ príspevku: workshop Pôsobisko autora: Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva FPV ŽU
 • 2. Peter Bero sa nemýlil, ale ako na to? - vedomosti/zručnosti/ schopnosti/kompetencie? - Ako naučiť žiakov k samostatnosti a proaktivite? Ako ich naučiť rozhodovať sa? Prezentovať a argumentovať? - Ako ich to učiť cielene? Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 3. Prečo som tu chcel byť? Témy konferencie - netradičné a inovatívne formy výučby jednotlivých predmetov, aby učiteľ mal na výber... - zavádzanie prierezových tematík do vyučovania, aby sme učili pre život... Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 4. Kto som? - Učiteľ na rôznych typoch škôl - Tréner a rozhodca  - Absolvent ŠIŠ - aktivita „tak akurát“ (Kto ste vy?) Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 5. Akademická debata • Účelom debatovania je učiť sa, nie víťaziť. Či skôr učenie sa je jediným víťazstvom, ktoré má zmysel. (Arnold Jospeh Toynbee) • Je lepšie debatovať o probléme bez toho aby sa vyriešil, ako vyriešiť problém bez toho, aby sa o ňom debatovalo.(Joseph Joubert) • Nielen súťažná disciplína, v ktorej vystupujú dva tímy a sporia sa na základe pravidiel o nejakej téme, ktorá je sformulovaná v téze. O výsledku rozhoduje panel rozhodcov. Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 6. Akademická debata - učí kriticky myslieť - rozvíja komunikačné zručnosti - rozvíja schopnosť vyhľadávať relevantné informácie - vedie k vytvoreniu vlastného názoru Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 7. Štruktúra argumentu Tvrdenie Vysvetlenie tvrdenia Dôkaz/príklad Záver, zhrnutie Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 8. Akademická debata - hra na definície - skladačka argumentov Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 9. Tvorivé písanie • rozvoj obrazotvornosti, individualizácia písania a schopnosť empatie. • ako odbor – zaoberá sa teoretickými aspektmi tvorenia textu. – Diagnostická metóda v psychoterapii – Vyučovacia metóda, napr. v literatúre a jazyku Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 10. Techniky tvorivého písania - Automatické písanie, „hodinové denníky“ - Brainstorming a jeho varianty Negatívny b. (reverse brainstorming) – účastníci nehľadajú nápady k riešeniu problému, ale hľadajú problémy a nevýhody, ktoré so sebou prináša problém. Imaginárny b. – Ako napíšeme dielo, ktoré sa nebude dať čítať? Aký by bol zákon, ktorý by sa nedal dodržiavať? Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 11. Varianty brainstormingu • Rolestorming – variant b., pri ktorom sa môžu účastníci zbaviť pocitu ohrozenia vlastnej identity tým, že vystupujú namiesto niekoho iného. Moja babička by problém riešila takto... Snehulienka s trpaslíkmi by urobili... BRAINSKETCHING (Sketch – kresba, náčrtok) Upravená brainwritingová technika, v ktorej sa namiesto písania kreslí. Vizualizácia Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 12. Šesť mysliacich klobúkov • Autor: Edward de Bono • Technika predstavuje šesť spôsobov uvažovania, patrí do skupiny techník imaginácie. • Každý zo skupiny postupne zaujíma určité postoje. Na hlavu si nasadí klobúk určitej farby a na problém sa musí pozerať z perspektívy, ktorá je klobúku prisúdená. Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 13. Biely klobúk • Čistá biela – len fakty, čísla, informácie. • Pozerá na problém bez emócií, vysvetľovania. • Úlohou je nájsť všetky dostupné údaje, fakty. • Kladie doplňujúce otázky, je ako počítač, ktorý zbiera údaje. Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 14. Červený klobúk • Oheň a teplo – emócie a intuícia, city a pocity. • Pocity sú pre myslenie veľmi dôležité, treba ich pomenovať, aby sa neidentifikované nestali blokom. • Umožňuje maximálnu spontánnosť a nositeľ klobúka nemusí zdôvodňovať svoje pocity Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 15. Žltý klobúk • Slnko a optimizmus, pozitívny a konštruktívny prístup. • Nositeľ klobúka sa sústredí na všetky pozitíva a hodnoty, návrhy musia byť konštruktívne. Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 16. Čierny klobúk • Negativizmus, prečo sa niečo nedá... • Nositeľ je tzv. advocatus diaboli (diablov advokát) – obranca zlého alebo naoko zlého riešenia, nápadu. • Predstavuje konštruktívnu dávku skepticizmu... Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 17. Zelený klobúk • Farba trávy, prírody, rastúcej zelene... • Je zdrojom tvorivého myslenia – tzn. Nositeľ môže predostierať akékoľvek nápady. • V klobúku sa dá mlčať a nič nehovoriť...tvorivá pauza... Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 18. Modrý klobúk • Nebo nad hlavou, odstup a premýšľanie o myslení. • Je klobúkom riadiacej funkcie, nadhľadu, objektivity a praxe. • Nositeľ je dirigentom orchestra. • Vypracúva závery, zhrnutia. Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 19. To všetko vo výuke spoločenskovedných predmetov? Debata tézy v rôznych predmetoch forma písania referátov, seminárnych prác forma skúšania TP techniky prispôsobené predmetom Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 20. Knižné a internetové inšpirácie • www.sda.sk • http://www.sda.sk/drupal/stranky/metodicke-prirucky • http://www.martinus.sk/?uItem=56606 • http://obchod.portal.cz/produkt/metody-aktivniho-vyucovani/ • http://www.martinus.sk/?uItem=40666 • http://obchod.portal.cz/produkt/namety-pro-multikulturni-vychovu/ • http://obchod.portal.cz/produkt/rozvoj-moralniho-vedomi-zaku/ • http://www.martinus.sk/?uItem=38856 • http://www.martinus.sk/?uItem=27041&z=blog-cizmarikova • http://www.martinus.sk/?uItem=27041&z=blog-cizmarikova • http://www.computermedia.sk/knihy/kniha-kurz-tvurciho-psani-1.html • http://www.martinus.sk/?uItem=57622 Názov príspevku: Akademická debata a tvorivé písanie vo výučbe spoločenskovedných predmetov Autor: Mgr. Viktor Tanító
 • 21. Ďakujem za pozornosť Kontakt: vtanito@gmail.com www.tanito.wbl.sk