SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Strategické ciele pre
vzdelávanie do roku
2030 v rámci
dokumentu PHSR hl.
mesta SR Bratislavy
Mgr. Mária Bednáriková, PhD.
Táto fotografia od autora Neznámy autor, chránené licenciou CC BY-SA
Školstvo v BA
• 167 materských škôl
• 91 základných škôl
• 29 základných umeleckých škôl
• 46 stredných odborných škôl
• 38 gymnázií
• 23 fakúlt vysokých škôl
Spolu takmer
400 vzdelávacích
inštitúcií
Aktéri vzdelávania v BA v roku 2020
•14 763 pedagogických a
odborných zamestnancov
•140 000 žiakov a študentov
•200 000 rodičov
Viac ako 350 000
bratislavčanov a
bratislavčaniek
Výzvy
• počty detí a mladých ľudí v BA vo
vekovej kategórií 0 – 14 rokov
kontinuálne stúpajú (v rokoch
2010 – 2019 o 18 544 detí)
• počet žiakov v štátnych základných
školách na území BA za ostatných
10 školských rokov narástol o
32,67 % (zdroj CVTI)
Táto fotografia od autora Neznámy autor, chránené licenciou CC BY-SA
Výzvy
• pedagogických aj nepedagogických zamestnancov
pôsobiacich v MŠ, ZŠ, SŠ nie je dostatočné
množstvo a dopyt po týchto pracovných pozíciách
stále stúpa
• vysoké náklady na zabezpečenie bývania v BA
• málo odborných zamestnancov v školstve (školskí
psychológovia, liečební pedagógovia, sociálni
pedagógovia, kariérni poradcovia a pod.)
Táto fotografia od autora Neznámy autor, chránené licenciou CC BY-SA
Súčasný stav
Rozdelenie kompetencií v oblasti školstva
Mesto má pasívnu funkciu
Napriek množstvu vzdelávacích inštitúcií
v BA neexistuje žiaden synergický efekt
Množstvo cudzincov v BA
v rokoch 2015 - 2020
Navrhované ciele pre oblasť
Vzdelávanie (plus ukazovatele)
1. Zvyšovanie kvality poskytovaného vzdelávania:
- dosahované výsledky vo vzdelávaní;
- inkluzívnosť školského prostredia;
- klíma školy.
2. Podpora pedagógov:
- dostatočný počet učiteľov na MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ;
- kvalitný profesijný rozvoj učiteľov;
- zlepšenie sociálnych a materiálnych podmienok učiteľov.
3. Servis pre rodičov:
- spustenie open data portálu s komplexnými dátami o bratislavskom školstve;
- vytvorenie a systematická aktualizácia „Mapy bratislavského školstva“;
- komunikačný portál pre sprostredkovanie informácií o vzdelávacích inštitúciách,
školskej legislatíve, pedagogicko-psychologickom poradenstve, terapeutických
a intervenčných službách.
Agenda
bratislavské
školstvo
- funkcie mesta vo vzťahu k vzdelávaniu v BA:
• koordinátor a mediátor vo vzdelávacom procese;
• aktívne sieťovanie vzdelávacích inštitúcií v prospech ich
synergie;
• spolupráca so zamestnávateľmi v rámci klastra pre
vzdelávanie;
• aktívna podpora inkluzívneho, inovatívneho a
celoživotného vzdelávania.
Proces zvyšovania kvality vzdelávania v BA
Agenda
"Bratislavské
školstvo"
1.
Metropolitný
pedagogický
inštitút
2.
Zavedenie
značky
kvality
"Magistrátna
škola"
3.
Metropolitný
pedagogický
inštitút
• definovanie štandardov dobrej školy a vytvorenie jednotného
systému evaluácie vzdelávacích inštitúcií;
• vzdelávanie učiteľov v oblasti nových metodík výchovy a
vzdelávania;
• vytvorenie mestskej modelovej školy pre inkluzívne vzdelávanie
a zabezpečovanie jej činnosti;
• zavedenie značky kvality „magistrátna škola“;
• spolupráca s Mestskou knižnicou: vytvorenia samostatného
oddelenia odbornej literatúry z oblasti pedagogiky;
• iniciovanie projektovej spolupráce so vzdelávacími inštitúciami
na území mesta Bratislava.
Práca s mládežou a
aktívna podpora
mladých ľudí
• komplexné mapovanie aktuálnych
potrieb, problémov a trendov v živote
mladých ľudí žijúcich v Bratislave, ktoré
by následne odzrkadľovali jednotlivé
mestské politiky;
• vytvorenie pracovnej pozície
koordinátora práce s mládežou na
úrovni mesta Bratislava;
• transformácia centier voľného času,
ich modernizácia a rozšírenie ponuky
smerom k mladým ľuďom vo veku nad
15 rokov.
Práca s mládežou - opatrenia
• Koncepcia práce s mládežou mesta
Bratislava – komplexný strategický
dokument, ktorý bude participatívnym
procesom adresovať aktuálne výzvy
mladých ľudí žijúcich v hlavnom meste
alebo jeho blízkom okolí;
• Participačno-komunikačná platforma -
zvyšovanie spoluúčasti mladých ľudí na
rozvoji mesta, ich aktívne zapájanie,
podieľanie sa na hľadaní možných riešení
aktuálnych problémov.
Ďakujem za
pozornosť!
Táto fotografia od autora Neznámy autor, chránené licenciou CC BY-SA

More Related Content

More from Indicia

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovIndicia
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPIndicia
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Indicia
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Indicia
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyIndicia
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoIndicia
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaIndicia
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Indicia
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešIndicia
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuIndicia
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Indicia
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyIndicia
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteIndicia
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Indicia
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyIndicia
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Indicia
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaIndicia
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Indicia
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleIndicia
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníIndicia
 

More from Indicia (20)

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 

Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dokumentu PHSR hl. mesta SR Bratislavy

 • 1. Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dokumentu PHSR hl. mesta SR Bratislavy Mgr. Mária Bednáriková, PhD. Táto fotografia od autora Neznámy autor, chránené licenciou CC BY-SA
 • 2. Školstvo v BA • 167 materských škôl • 91 základných škôl • 29 základných umeleckých škôl • 46 stredných odborných škôl • 38 gymnázií • 23 fakúlt vysokých škôl Spolu takmer 400 vzdelávacích inštitúcií
 • 3. Aktéri vzdelávania v BA v roku 2020 •14 763 pedagogických a odborných zamestnancov •140 000 žiakov a študentov •200 000 rodičov Viac ako 350 000 bratislavčanov a bratislavčaniek
 • 4. Výzvy • počty detí a mladých ľudí v BA vo vekovej kategórií 0 – 14 rokov kontinuálne stúpajú (v rokoch 2010 – 2019 o 18 544 detí) • počet žiakov v štátnych základných školách na území BA za ostatných 10 školských rokov narástol o 32,67 % (zdroj CVTI) Táto fotografia od autora Neznámy autor, chránené licenciou CC BY-SA
 • 5. Výzvy • pedagogických aj nepedagogických zamestnancov pôsobiacich v MŠ, ZŠ, SŠ nie je dostatočné množstvo a dopyt po týchto pracovných pozíciách stále stúpa • vysoké náklady na zabezpečenie bývania v BA • málo odborných zamestnancov v školstve (školskí psychológovia, liečební pedagógovia, sociálni pedagógovia, kariérni poradcovia a pod.) Táto fotografia od autora Neznámy autor, chránené licenciou CC BY-SA
 • 6. Súčasný stav Rozdelenie kompetencií v oblasti školstva Mesto má pasívnu funkciu Napriek množstvu vzdelávacích inštitúcií v BA neexistuje žiaden synergický efekt
 • 7. Množstvo cudzincov v BA v rokoch 2015 - 2020
 • 8. Navrhované ciele pre oblasť Vzdelávanie (plus ukazovatele) 1. Zvyšovanie kvality poskytovaného vzdelávania: - dosahované výsledky vo vzdelávaní; - inkluzívnosť školského prostredia; - klíma školy. 2. Podpora pedagógov: - dostatočný počet učiteľov na MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ; - kvalitný profesijný rozvoj učiteľov; - zlepšenie sociálnych a materiálnych podmienok učiteľov. 3. Servis pre rodičov: - spustenie open data portálu s komplexnými dátami o bratislavskom školstve; - vytvorenie a systematická aktualizácia „Mapy bratislavského školstva“; - komunikačný portál pre sprostredkovanie informácií o vzdelávacích inštitúciách, školskej legislatíve, pedagogicko-psychologickom poradenstve, terapeutických a intervenčných službách.
 • 9. Agenda bratislavské školstvo - funkcie mesta vo vzťahu k vzdelávaniu v BA: • koordinátor a mediátor vo vzdelávacom procese; • aktívne sieťovanie vzdelávacích inštitúcií v prospech ich synergie; • spolupráca so zamestnávateľmi v rámci klastra pre vzdelávanie; • aktívna podpora inkluzívneho, inovatívneho a celoživotného vzdelávania.
 • 10. Proces zvyšovania kvality vzdelávania v BA Agenda "Bratislavské školstvo" 1. Metropolitný pedagogický inštitút 2. Zavedenie značky kvality "Magistrátna škola" 3.
 • 11. Metropolitný pedagogický inštitút • definovanie štandardov dobrej školy a vytvorenie jednotného systému evaluácie vzdelávacích inštitúcií; • vzdelávanie učiteľov v oblasti nových metodík výchovy a vzdelávania; • vytvorenie mestskej modelovej školy pre inkluzívne vzdelávanie a zabezpečovanie jej činnosti; • zavedenie značky kvality „magistrátna škola“; • spolupráca s Mestskou knižnicou: vytvorenia samostatného oddelenia odbornej literatúry z oblasti pedagogiky; • iniciovanie projektovej spolupráce so vzdelávacími inštitúciami na území mesta Bratislava.
 • 12. Práca s mládežou a aktívna podpora mladých ľudí • komplexné mapovanie aktuálnych potrieb, problémov a trendov v živote mladých ľudí žijúcich v Bratislave, ktoré by následne odzrkadľovali jednotlivé mestské politiky; • vytvorenie pracovnej pozície koordinátora práce s mládežou na úrovni mesta Bratislava; • transformácia centier voľného času, ich modernizácia a rozšírenie ponuky smerom k mladým ľuďom vo veku nad 15 rokov.
 • 13. Práca s mládežou - opatrenia • Koncepcia práce s mládežou mesta Bratislava – komplexný strategický dokument, ktorý bude participatívnym procesom adresovať aktuálne výzvy mladých ľudí žijúcich v hlavnom meste alebo jeho blízkom okolí; • Participačno-komunikačná platforma - zvyšovanie spoluúčasti mladých ľudí na rozvoji mesta, ich aktívne zapájanie, podieľanie sa na hľadaní možných riešení aktuálnych problémov.
 • 14. Ďakujem za pozornosť! Táto fotografia od autora Neznámy autor, chránené licenciou CC BY-SA