SlideShare a Scribd company logo
‫נבון‬ ‫תיכון‬-‫חולון‬
‫מ‬ ‫טקסטים‬ ‫לימוד‬ ‫תוך‬ ‫מצווה‬ ‫ובנות‬ ‫בני‬ ‫בנושא‬ ‫תעסוק‬ ‫ז‬ ‫שכבת‬"‫ארון‬
‫היהודי‬ ‫הספרים‬"‫ובחלק‬ ‫במורשת‬‫בשכבה‬ ‫הנלמדים‬ ‫מהמקצועות‬:
‫היהודי‬ ‫בבית‬ ‫ואחריות‬ ‫זהות‬ ‫במעגלי‬ ‫נעסוק‬ ‫במורשת‬ ‫לדוגמה‬,‫על‬ ‫בדגש‬
‫הבר‬ ‫בשנת‬ ‫העוסקים‬ ‫טקסטים‬/‫היהודיים‬ ‫ובטקסים‬ ‫מצווה‬ ‫בת‬( .‫שבת‬,‫ברית‬,
‫מילה‬,‫ועוד‬ ‫מצווה‬ ‫בר‬)...
‫מישורים‬ ‫בשני‬ ‫הפועל‬ ‫מדרש‬ ‫בית‬ ‫הקמת‬ ‫כוללת‬ ‫היוזמה‬-‫הן‬
‫הלימודי‬ ‫במישור‬ ‫והן‬ ‫הדיגיטאלי‬ ‫במישור‬.‫המדרש‬ ‫בית‬
‫לאקטואליה‬ ‫ויחוברו‬ ‫בכיתה‬ ‫שנלמדו‬ ‫בנושאים‬ ‫יעסוק‬
‫התלמידים‬ ‫לחיי‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫ולנושאים‬.‫שני‬ ‫לערוך‬ ‫ברצוננו‬
‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫מדרש‬ ‫בתי‬,‫בהשתתפות‬ ‫שיא‬ ‫כאירועי‬
‫התלמידים‬,‫המחנכים‬ ‫וצוות‬ ‫הוריהם‬.
‫רלוונטיים‬ ‫בנושאים‬ ‫ערכי‬ ‫שיח‬ ‫התלמידים‬ ‫בקרב‬ ‫ולגבש‬ ‫לפתח‬
‫חלק‬ ‫שמהווים‬ ‫משמעותיים‬ ‫לטקסטים‬ ‫הנושאים‬ ‫חיבור‬ ‫תוך‬ ‫לחייהם‬
‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫הזהות‬ ‫מבניית‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬.
‫לדוגמה‬ ‫גבוה‬ ‫מסדר‬ ‫החשיבה‬ ‫יכולות‬ ‫את‬ ‫התלמידים‬ ‫בקרב‬ ‫לפתח‬:
‫השוואה‬ ‫יכולת‬,‫ניתוח‬,‫וביקורתית‬ ‫מעמיקה‬ ‫חשיבה‬.‫אלה‬ ‫לצד‬,
‫מדרשי‬ ‫הבית‬ ‫הלימוד‬,‫להביע‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫התלמידים‬ ‫בקרב‬ ‫יפתח‬
‫אחרים‬ ‫של‬ ‫לדעות‬ ‫ולהתייחס‬ ‫להקשיב‬ ‫היכולת‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫דעתם‬ ‫את‬.
‫ושיח‬ ‫משותפת‬ ‫למידה‬ ‫באמצעות‬ ‫הוריהם‬ ‫לבין‬ ‫התלמידים‬ ‫בין‬ ‫לחבר‬
‫ערכי‬.
‫תהליכים‬ ‫של‬ ‫והנעה‬ ‫יוזמה‬ ‫יכולות‬ ‫התלמידים‬ ‫בקרב‬ ‫לפתח‬
‫לימודיים‬-‫המדרש‬ ‫בתי‬ ‫יצירת‬ ‫במסגרת‬.
‫בכוונתינו‬‫לימוד‬ ‫מקצועות‬ ‫במספר‬ ‫פיילוט‬ ‫לערוך‬(‫מורשת‬,‫תנ‬"‫ך‬,
‫ואומנות‬ ‫ספרות‬)‫ארון‬ ‫דרך‬ ‫היהודית‬ ‫לתרבות‬ ‫בזיקה‬ ‫וללמדם‬
‫היהודי‬ ‫הספרים‬.‫לכך‬ ‫מעבר‬,‫ייחודיים‬ ‫הם‬ ‫שנבחרו‬ ‫הטקסטים‬,‫אינם‬
‫בסילבוס‬ ‫מופיעים‬‫תוכניות‬‫בחטיבות‬ ‫הלימוד‬.
‫זו‬ ‫ביוזמה‬ ‫מהתלמידים‬ ‫שנדרשות‬ ‫ביותר‬ ‫החשובות‬ ‫המיומנויות‬ ‫אחת‬
‫את‬ ‫הפועל‬ ‫אל‬ ‫ומוציאים‬ ‫אחריות‬ ‫לוקחים‬ ‫הם‬ ‫בה‬ ‫פעילה‬ ‫למידה‬ ‫היא‬
‫המדרש‬ ‫בתי‬:‫לימוד‬ ‫לאחר‬ ‫המדרש‬ ‫בתי‬ ‫את‬ ‫יעבירו‬ ‫התלמידים‬
‫סרטונים‬ ‫כדוגמת‬ ‫עזרים‬ ‫ואיסוף‬ ‫מעמיק‬,‫שירים‬,‫אקטואליה‬ ‫קטעי‬
‫השונים‬ ‫לנושאים‬ ‫הרלוונטיים‬.
‫את‬ ‫ובהצלחה‬ ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫יובילו‬ ‫התלמידים‬2‫זיקה‬ ‫המדרש‬ ‫בתי‬
‫היהודי‬ ‫הספרים‬ ‫לארון‬.

נבון יוזמה
נבון יוזמה

More Related Content

Viewers also liked

ליידי דייויס
ליידי דייויסליידי דייויס
ליידי דייויס
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
Dr. Peri Sinclair
 
גוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיוןגוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
בבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיוןבבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9
Dr. Peri Sinclair
 
תיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיוןתיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיון
Dr. Peri Sinclair
 
שמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהשמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחה
Dr. Peri Sinclair
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
Dr. Peri Sinclair
 
אהל שם מצגת
אהל שם מצגתאהל שם מצגת
אהל שם מצגת
Dr. Peri Sinclair
 
שיזף
שיזףשיזף
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
Dr. Peri Sinclair
 
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16  ליבוביץבשבילי המדרש 27.9.16  ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
Dr. Peri Sinclair
 

Viewers also liked (15)

ליידי דייויס
ליידי דייויסליידי דייויס
ליידי דייויס
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
 
גוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיוןגוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיון
 
בבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיוןבבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיון
 
מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9
 
תיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיוןתיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיון
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיון
 
שמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהשמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחה
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
 
אהל שם מצגת
אהל שם מצגתאהל שם מצגת
אהל שם מצגת
 
שיזף
שיזףשיזף
שיזף
 
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
 
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16  ליבוביץבשבילי המדרש 27.9.16  ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
 

Similar to נבון יוזמה

מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורהמפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
חלד מפעלים חינוכיים
 
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורהמפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
חלד מפעלים חינוכיים
 
בשבילי אבות מבוא
בשבילי אבות  מבואבשבילי אבות  מבוא
בשבילי אבות מבואdaniel454
 
בשבילי אבות מבוא
בשבילי אבות  מבואבשבילי אבות  מבוא
בשבילי אבות מבואdaniel454
 
maftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakommaftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakom
חלד מפעלים חינוכיים
 
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורהמפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
חלד מפעלים חינוכיים
 
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ו - פריסה שנתית
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ו - פריסה שנתיתתרבות יהודית ישראלית - כיתה ו - פריסה שנתית
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ו - פריסה שנתית
חלד מפעלים חינוכיים
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופיstav101
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
stav101
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
stav101
 
מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים
carmitcohen
 
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת יםחלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת יםdemocraticeducation
 
אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3נטע לב
 
מצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"עמצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"ע
Irith Gross
 
קריאה משותפת
קריאה משותפתקריאה משותפת
קריאה משותפת
naha1
 
מצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעהמצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעה
nati13my
 
Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!Vika Shteiman
 
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ג - פריסה שנתית
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ג - פריסה שנתיתתרבות יהודית ישראלית - כיתה ג - פריסה שנתית
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ג - פריסה שנתית
חלד מפעלים חינוכיים
 

Similar to נבון יוזמה (20)

מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורהמפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
 
Hativa keshet
Hativa keshetHativa keshet
Hativa keshet
 
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורהמפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
 
מצעד הספרים תשעב מצגת
מצעד הספרים תשעב מצגתמצעד הספרים תשעב מצגת
מצעד הספרים תשעב מצגת
 
בשבילי אבות מבוא
בשבילי אבות  מבואבשבילי אבות  מבוא
בשבילי אבות מבוא
 
בשבילי אבות מבוא
בשבילי אבות  מבואבשבילי אבות  מבוא
בשבילי אבות מבוא
 
maftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakommaftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakom
 
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורהמפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
 
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ו - פריסה שנתית
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ו - פריסה שנתיתתרבות יהודית ישראלית - כיתה ו - פריסה שנתית
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ו - פריסה שנתית
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים
 
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת יםחלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
 
אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3
 
מצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"עמצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"ע
 
קריאה משותפת
קריאה משותפתקריאה משותפת
קריאה משותפת
 
מצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעהמצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעה
 
Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!
 
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ג - פריסה שנתית
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ג - פריסה שנתיתתרבות יהודית ישראלית - כיתה ג - פריסה שנתית
תרבות יהודית ישראלית - כיתה ג - פריסה שנתית
 

נבון יוזמה

 • 1. ‫נבון‬ ‫תיכון‬-‫חולון‬ ‫מ‬ ‫טקסטים‬ ‫לימוד‬ ‫תוך‬ ‫מצווה‬ ‫ובנות‬ ‫בני‬ ‫בנושא‬ ‫תעסוק‬ ‫ז‬ ‫שכבת‬"‫ארון‬ ‫היהודי‬ ‫הספרים‬"‫ובחלק‬ ‫במורשת‬‫בשכבה‬ ‫הנלמדים‬ ‫מהמקצועות‬: ‫היהודי‬ ‫בבית‬ ‫ואחריות‬ ‫זהות‬ ‫במעגלי‬ ‫נעסוק‬ ‫במורשת‬ ‫לדוגמה‬,‫על‬ ‫בדגש‬ ‫הבר‬ ‫בשנת‬ ‫העוסקים‬ ‫טקסטים‬/‫היהודיים‬ ‫ובטקסים‬ ‫מצווה‬ ‫בת‬( .‫שבת‬,‫ברית‬, ‫מילה‬,‫ועוד‬ ‫מצווה‬ ‫בר‬)...
 • 2. ‫מישורים‬ ‫בשני‬ ‫הפועל‬ ‫מדרש‬ ‫בית‬ ‫הקמת‬ ‫כוללת‬ ‫היוזמה‬-‫הן‬ ‫הלימודי‬ ‫במישור‬ ‫והן‬ ‫הדיגיטאלי‬ ‫במישור‬.‫המדרש‬ ‫בית‬ ‫לאקטואליה‬ ‫ויחוברו‬ ‫בכיתה‬ ‫שנלמדו‬ ‫בנושאים‬ ‫יעסוק‬ ‫התלמידים‬ ‫לחיי‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫ולנושאים‬.‫שני‬ ‫לערוך‬ ‫ברצוננו‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫מדרש‬ ‫בתי‬,‫בהשתתפות‬ ‫שיא‬ ‫כאירועי‬ ‫התלמידים‬,‫המחנכים‬ ‫וצוות‬ ‫הוריהם‬.
 • 3. ‫רלוונטיים‬ ‫בנושאים‬ ‫ערכי‬ ‫שיח‬ ‫התלמידים‬ ‫בקרב‬ ‫ולגבש‬ ‫לפתח‬ ‫חלק‬ ‫שמהווים‬ ‫משמעותיים‬ ‫לטקסטים‬ ‫הנושאים‬ ‫חיבור‬ ‫תוך‬ ‫לחייהם‬ ‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫הזהות‬ ‫מבניית‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬. ‫לדוגמה‬ ‫גבוה‬ ‫מסדר‬ ‫החשיבה‬ ‫יכולות‬ ‫את‬ ‫התלמידים‬ ‫בקרב‬ ‫לפתח‬: ‫השוואה‬ ‫יכולת‬,‫ניתוח‬,‫וביקורתית‬ ‫מעמיקה‬ ‫חשיבה‬.‫אלה‬ ‫לצד‬, ‫מדרשי‬ ‫הבית‬ ‫הלימוד‬,‫להביע‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫התלמידים‬ ‫בקרב‬ ‫יפתח‬ ‫אחרים‬ ‫של‬ ‫לדעות‬ ‫ולהתייחס‬ ‫להקשיב‬ ‫היכולת‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫דעתם‬ ‫את‬.
 • 4. ‫ושיח‬ ‫משותפת‬ ‫למידה‬ ‫באמצעות‬ ‫הוריהם‬ ‫לבין‬ ‫התלמידים‬ ‫בין‬ ‫לחבר‬ ‫ערכי‬. ‫תהליכים‬ ‫של‬ ‫והנעה‬ ‫יוזמה‬ ‫יכולות‬ ‫התלמידים‬ ‫בקרב‬ ‫לפתח‬ ‫לימודיים‬-‫המדרש‬ ‫בתי‬ ‫יצירת‬ ‫במסגרת‬.
 • 5. ‫בכוונתינו‬‫לימוד‬ ‫מקצועות‬ ‫במספר‬ ‫פיילוט‬ ‫לערוך‬(‫מורשת‬,‫תנ‬"‫ך‬, ‫ואומנות‬ ‫ספרות‬)‫ארון‬ ‫דרך‬ ‫היהודית‬ ‫לתרבות‬ ‫בזיקה‬ ‫וללמדם‬ ‫היהודי‬ ‫הספרים‬.‫לכך‬ ‫מעבר‬,‫ייחודיים‬ ‫הם‬ ‫שנבחרו‬ ‫הטקסטים‬,‫אינם‬ ‫בסילבוס‬ ‫מופיעים‬‫תוכניות‬‫בחטיבות‬ ‫הלימוד‬. ‫זו‬ ‫ביוזמה‬ ‫מהתלמידים‬ ‫שנדרשות‬ ‫ביותר‬ ‫החשובות‬ ‫המיומנויות‬ ‫אחת‬ ‫את‬ ‫הפועל‬ ‫אל‬ ‫ומוציאים‬ ‫אחריות‬ ‫לוקחים‬ ‫הם‬ ‫בה‬ ‫פעילה‬ ‫למידה‬ ‫היא‬ ‫המדרש‬ ‫בתי‬:‫לימוד‬ ‫לאחר‬ ‫המדרש‬ ‫בתי‬ ‫את‬ ‫יעבירו‬ ‫התלמידים‬ ‫סרטונים‬ ‫כדוגמת‬ ‫עזרים‬ ‫ואיסוף‬ ‫מעמיק‬,‫שירים‬,‫אקטואליה‬ ‫קטעי‬ ‫השונים‬ ‫לנושאים‬ ‫הרלוונטיים‬.
 • 6. ‫את‬ ‫ובהצלחה‬ ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫יובילו‬ ‫התלמידים‬2‫זיקה‬ ‫המדרש‬ ‫בתי‬ ‫היהודי‬ ‫הספרים‬ ‫לארון‬. 