SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
"‫בחברותא‬ ‫משדרים‬"‫ספרי‬ ‫בית‬ ‫טלוויזיוני‬ ‫מגזין‬ ‫הינו‬,‫תלמידים‬ ‫בשיתוף‬ ‫המופק‬,
‫והורים‬ ‫מורים‬.
‫היהודי‬ ‫הרוח‬ ‫מעולם‬ ‫ותכנים‬ ‫לערכים‬ ‫בזיקה‬ ‫אקטואלי‬ ‫ערכי‬ ‫לשיח‬ ‫במה‬ ‫נותן‬ ‫המיזם‬–‫ישראלי‬,
‫השבוע‬ ‫בפרשת‬ ‫דיון‬ ‫זאת‬ ‫ובכלל‬,‫היהודי‬ ‫הספרים‬ ‫מארון‬ ‫טקסטים‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬,‫דמויות‬
‫משמעותיות‬,‫היהודי‬ ‫החיים‬ ‫ומעגל‬ ‫ישראל‬ ‫חגי‬,‫מתקדמים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫בעזרים‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬
‫ספרי‬ ‫הבית‬ ‫הלמידה‬ ‫מעגל‬ ‫והרחבת‬ ‫להעמקת‬.
‫למידה‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫תוצר‬ ‫הינם‬ ‫במגזין‬ ‫שמשודרים‬ ‫התכנים‬,‫ע‬ ‫שנעשה‬ ‫וכתיבה‬ ‫חקר‬"‫התלמידים‬ ‫י‬,
‫המורים‬ ‫בהנחיית‬.‫יצירתית‬ ‫בדרך‬ ‫עולמם‬ ‫את‬ ‫לבטא‬ ‫לתלמידים‬ ‫מאפשר‬ ‫המיזם‬,‫ומגוונת‬ ‫מקורית‬
‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫לכלל‬ ‫ולאפשר‬,‫התרבות‬ ‫של‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫את‬ ‫המציגה‬ ‫ייחודית‬ ‫צפייה‬ ‫חווית‬
‫לחייהם‬ ‫היהודית‬.
"
‫בחברותא‬ ‫משדרים‬-‫מדיה‬ ‫שיח‬"
‫ע‬ ‫ספר‬ ‫בית‬"‫א‬ ‫ש‬.‫ד‬.‫גורדון‬,‫חולון‬
‫הלמידה‬ ‫ומטרות‬ ‫מהותית‬ ‫שאלה‬
•‫עיקריים‬ ‫תחומים‬ ‫בשני‬ ‫בלמידה‬ ‫התלמידים‬ ‫יתנסו‬ ‫המיזם‬ ‫במסגרת‬–
‫האחד‬,‫התקשורת‬ ‫תחום‬–‫כתיבה‬,‫הפקה‬,‫טלוויזיוניים‬ ‫תכנים‬ ‫והגשת‬ ‫צילום‬;
‫השני‬–‫ישראל‬ ‫מורשת‬-‫תכנים‬,‫העם‬ ‫ממורשת‬ ‫ואישים‬ ‫אירועים‬,‫הספרים‬ ‫מארון‬ ‫טקסטים‬
‫היהודי‬.
‫התחומים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫הקשרים‬ ‫ליצור‬ ‫ביכולת‬ ‫יהיו‬ ‫נוספים‬ ‫לימודיים‬ ‫רווחים‬,‫המורשת‬ ‫הפיכת‬
‫לרלוונטית‬,‫בצוות‬ ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫כישורים‬ ‫ופיתוח‬ ‫הצופים‬ ‫קהל‬ ‫עבור‬ ‫ומושכת‬ ‫עדכנית‬.
•‫המקרא‬ ‫מן‬ ‫וטקסטים‬ ‫השבוע‬ ‫פרשת‬ ‫את‬ ‫ילמדו‬ ‫התלמידים‬,‫ומדרשים‬ ‫אגדות‬,‫טקסטים‬
‫תרבותית‬ ‫אוריינטציה‬ ‫בעלי‬ ‫עכשוויים‬ ‫טקסטים‬ ‫וכן‬ ‫היסטוריים‬–‫מחקרית‬.
‫והתלבטויות‬ ‫קשיים‬
‫חוזקות‬‫ביה‬"‫ס‬
•‫שידור‬ ‫לנושאי‬ ‫רעיונות‬.
•‫השידור‬ ‫בתוך‬ ‫לפינות‬ ‫טיפים‬.
•‫לוגיסטיקה‬.
•‫בחודש‬ ‫אחד‬ ‫למגזין‬ ‫התחייבנו‬-‫נעשה‬3‫בשנה‬ ‫מגזינים‬.
‫מצב‬ ‫תמונת‬
•‫מגזין‬ ‫צוות‬ ‫הוקם‬ ‫היוזמה‬ ‫במסגרת‬,‫ד‬ ‫כיתות‬ ‫מתלמידי‬ ‫המורכב‬'–‫ו‬'.‫מיונים‬ ‫לאחר‬,‫מס‬ ‫נערכו‬'
‫התהליך‬ ‫את‬ ‫המלוות‬ ‫והמורות‬ ‫התלמידים‬ ‫עם‬ ‫ישיבות‬,‫הפיילוט‬ ‫לתכנית‬ ‫הנבחר‬ ‫הנושא‬ ‫נידון‬–
"‫רות‬ ‫מגילת‬"‫ראשונה‬ ‫תכנית‬ ‫והופקה‬.‫הרעיונות‬,‫הטקסטים‬,‫בידי‬ ‫כולם‬ ‫בוצעו‬ ‫וההגשה‬ ‫הצילומים‬
‫התלמידים‬.‫ע‬ ‫בוצעה‬ ‫העריכה‬"‫הורה‬ ‫י‬.
•‫המכוונות‬ ‫ייחודיות‬ ‫פעילויות‬ ‫למגוון‬ ‫המצטרפת‬ ‫שידורים‬ ‫שגרת‬ ‫ביצירת‬ ‫תתבטא‬ ‫המיזם‬ ‫הצלחת‬
‫בביה‬ ‫הלומדת‬ ‫הקהילה‬ ‫לטיפוח‬"‫ס‬,‫היהודית‬ ‫המורשת‬ ‫בתחומי‬–‫ישראלית‬(‫בחברותא‬ ‫למידה‬,
‫חודש‬ ‫ראש‬ ‫מדרשי‬.)‫תבטא‬ ‫המגזין‬ ‫תרומת‬‫שילוב‬ ‫גם‬‫למסורת‬ ‫טכנולוגית‬ ‫חדשנות‬ ‫בין‬ ‫מיטבי‬
‫יהודית‬ ‫ותרבות‬–‫ישראלית‬.
•‫של‬ ‫באורך‬ ‫ערוך‬ ‫טלוויזיוני‬ ‫מגזין‬ ‫לייצר‬ ‫המיזם‬ ‫מטרת‬10-15‫דקות‬,‫ספרית‬ ‫בית‬ ‫במסגרת‬ ‫שישודר‬,
‫הספר‬ ‫בת‬ ‫תלמידי‬ ‫כל‬ ‫בפני‬,‫דמומה‬ ‫אוכל‬ ‫בהפסקת‬ ‫קבועה‬ ‫בתדירות‬.

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (15)

רמון מצגת ליום עיון
רמון מצגת ליום עיוןרמון מצגת ליום עיון
רמון מצגת ליום עיון
 
נבון יוזמה
נבון יוזמהנבון יוזמה
נבון יוזמה
 
עירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותיתעירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותית
 
רמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיוןרמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיון
 
קלמן מצגת
קלמן מצגתקלמן מצגת
קלמן מצגת
 
ברנר מצגת
ברנר מצגתברנר מצגת
ברנר מצגת
 
כנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבל
כנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבלכנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבל
כנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבל
 
Perspectives 2017: Holliday Tyson
Perspectives 2017: Holliday TysonPerspectives 2017: Holliday Tyson
Perspectives 2017: Holliday Tyson
 
Perspectives 2017: Inge Schabort
Perspectives 2017: Inge SchabortPerspectives 2017: Inge Schabort
Perspectives 2017: Inge Schabort
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיון
 
מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9
 
גוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיוןגוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיון
 
תיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיוןתיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיון
 
בבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיוןבבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיון
 

Similar to מצגת גורדון

אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3
נטע לב
 
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת יםחלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
democraticeducation
 
Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Vika Shteiman
 
Programa presentacion v3
Programa presentacion v3Programa presentacion v3
Programa presentacion v3
javitolin
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
stav101
 
מעורבות חברתית
מעורבות חברתיתמעורבות חברתית
מעורבות חברתית
mimiazriel
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
44ofir
 
מודל הדדיות השילוב
מודל הדדיות השילובמודל הדדיות השילוב
מודל הדדיות השילוב
Heli Salomon
 

Similar to מצגת גורדון (20)

Hativa keshet
Hativa keshetHativa keshet
Hativa keshet
 
מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים
 
maftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakommaftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakom
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
 
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורהמפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
 
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורהמפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
 
אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3
 
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת יםחלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
 
יניב גת- עיתון מקוון בית ספרי
יניב גת- עיתון מקוון בית ספרייניב גת- עיתון מקוון בית ספרי
יניב גת- עיתון מקוון בית ספרי
 
Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!
 
Programa presentacion v3
Programa presentacion v3Programa presentacion v3
Programa presentacion v3
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
כנס יזמות רב תחומית
כנס יזמות רב תחומיתכנס יזמות רב תחומית
כנס יזמות רב תחומית
 
תקשוב בית אל בנות
תקשוב בית אל בנותתקשוב בית אל בנות
תקשוב בית אל בנות
 
מעורבות חברתית
מעורבות חברתיתמעורבות חברתית
מעורבות חברתית
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
בית ספר שדות מארח משלחת של אנשי חינוך מטעם משרד החוץ
בית ספר שדות מארח משלחת של אנשי חינוך מטעם משרד החוץבית ספר שדות מארח משלחת של אנשי חינוך מטעם משרד החוץ
בית ספר שדות מארח משלחת של אנשי חינוך מטעם משרד החוץ
 
מודל הדדיות השילוב
מודל הדדיות השילובמודל הדדיות השילוב
מודל הדדיות השילוב
 

More from Dr. Peri Sinclair (6)

שיזף
שיזףשיזף
שיזף
 
שמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהשמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחה
 
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץבשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
 
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
 
אהל שם מצגת
אהל שם מצגתאהל שם מצגת
אהל שם מצגת
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
 

מצגת גורדון

  • 1. "‫בחברותא‬ ‫משדרים‬"‫ספרי‬ ‫בית‬ ‫טלוויזיוני‬ ‫מגזין‬ ‫הינו‬,‫תלמידים‬ ‫בשיתוף‬ ‫המופק‬, ‫והורים‬ ‫מורים‬. ‫היהודי‬ ‫הרוח‬ ‫מעולם‬ ‫ותכנים‬ ‫לערכים‬ ‫בזיקה‬ ‫אקטואלי‬ ‫ערכי‬ ‫לשיח‬ ‫במה‬ ‫נותן‬ ‫המיזם‬–‫ישראלי‬, ‫השבוע‬ ‫בפרשת‬ ‫דיון‬ ‫זאת‬ ‫ובכלל‬,‫היהודי‬ ‫הספרים‬ ‫מארון‬ ‫טקסטים‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬,‫דמויות‬ ‫משמעותיות‬,‫היהודי‬ ‫החיים‬ ‫ומעגל‬ ‫ישראל‬ ‫חגי‬,‫מתקדמים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫בעזרים‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫ספרי‬ ‫הבית‬ ‫הלמידה‬ ‫מעגל‬ ‫והרחבת‬ ‫להעמקת‬. ‫למידה‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫תוצר‬ ‫הינם‬ ‫במגזין‬ ‫שמשודרים‬ ‫התכנים‬,‫ע‬ ‫שנעשה‬ ‫וכתיבה‬ ‫חקר‬"‫התלמידים‬ ‫י‬, ‫המורים‬ ‫בהנחיית‬.‫יצירתית‬ ‫בדרך‬ ‫עולמם‬ ‫את‬ ‫לבטא‬ ‫לתלמידים‬ ‫מאפשר‬ ‫המיזם‬,‫ומגוונת‬ ‫מקורית‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫לכלל‬ ‫ולאפשר‬,‫התרבות‬ ‫של‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫את‬ ‫המציגה‬ ‫ייחודית‬ ‫צפייה‬ ‫חווית‬ ‫לחייהם‬ ‫היהודית‬. " ‫בחברותא‬ ‫משדרים‬-‫מדיה‬ ‫שיח‬" ‫ע‬ ‫ספר‬ ‫בית‬"‫א‬ ‫ש‬.‫ד‬.‫גורדון‬,‫חולון‬
  • 2. ‫הלמידה‬ ‫ומטרות‬ ‫מהותית‬ ‫שאלה‬ •‫עיקריים‬ ‫תחומים‬ ‫בשני‬ ‫בלמידה‬ ‫התלמידים‬ ‫יתנסו‬ ‫המיזם‬ ‫במסגרת‬– ‫האחד‬,‫התקשורת‬ ‫תחום‬–‫כתיבה‬,‫הפקה‬,‫טלוויזיוניים‬ ‫תכנים‬ ‫והגשת‬ ‫צילום‬; ‫השני‬–‫ישראל‬ ‫מורשת‬-‫תכנים‬,‫העם‬ ‫ממורשת‬ ‫ואישים‬ ‫אירועים‬,‫הספרים‬ ‫מארון‬ ‫טקסטים‬ ‫היהודי‬. ‫התחומים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫הקשרים‬ ‫ליצור‬ ‫ביכולת‬ ‫יהיו‬ ‫נוספים‬ ‫לימודיים‬ ‫רווחים‬,‫המורשת‬ ‫הפיכת‬ ‫לרלוונטית‬,‫בצוות‬ ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫כישורים‬ ‫ופיתוח‬ ‫הצופים‬ ‫קהל‬ ‫עבור‬ ‫ומושכת‬ ‫עדכנית‬. •‫המקרא‬ ‫מן‬ ‫וטקסטים‬ ‫השבוע‬ ‫פרשת‬ ‫את‬ ‫ילמדו‬ ‫התלמידים‬,‫ומדרשים‬ ‫אגדות‬,‫טקסטים‬ ‫תרבותית‬ ‫אוריינטציה‬ ‫בעלי‬ ‫עכשוויים‬ ‫טקסטים‬ ‫וכן‬ ‫היסטוריים‬–‫מחקרית‬.
  • 3. ‫והתלבטויות‬ ‫קשיים‬ ‫חוזקות‬‫ביה‬"‫ס‬ •‫שידור‬ ‫לנושאי‬ ‫רעיונות‬. •‫השידור‬ ‫בתוך‬ ‫לפינות‬ ‫טיפים‬. •‫לוגיסטיקה‬. •‫בחודש‬ ‫אחד‬ ‫למגזין‬ ‫התחייבנו‬-‫נעשה‬3‫בשנה‬ ‫מגזינים‬.
  • 4. ‫מצב‬ ‫תמונת‬ •‫מגזין‬ ‫צוות‬ ‫הוקם‬ ‫היוזמה‬ ‫במסגרת‬,‫ד‬ ‫כיתות‬ ‫מתלמידי‬ ‫המורכב‬'–‫ו‬'.‫מיונים‬ ‫לאחר‬,‫מס‬ ‫נערכו‬' ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫המלוות‬ ‫והמורות‬ ‫התלמידים‬ ‫עם‬ ‫ישיבות‬,‫הפיילוט‬ ‫לתכנית‬ ‫הנבחר‬ ‫הנושא‬ ‫נידון‬– "‫רות‬ ‫מגילת‬"‫ראשונה‬ ‫תכנית‬ ‫והופקה‬.‫הרעיונות‬,‫הטקסטים‬,‫בידי‬ ‫כולם‬ ‫בוצעו‬ ‫וההגשה‬ ‫הצילומים‬ ‫התלמידים‬.‫ע‬ ‫בוצעה‬ ‫העריכה‬"‫הורה‬ ‫י‬. •‫המכוונות‬ ‫ייחודיות‬ ‫פעילויות‬ ‫למגוון‬ ‫המצטרפת‬ ‫שידורים‬ ‫שגרת‬ ‫ביצירת‬ ‫תתבטא‬ ‫המיזם‬ ‫הצלחת‬ ‫בביה‬ ‫הלומדת‬ ‫הקהילה‬ ‫לטיפוח‬"‫ס‬,‫היהודית‬ ‫המורשת‬ ‫בתחומי‬–‫ישראלית‬(‫בחברותא‬ ‫למידה‬, ‫חודש‬ ‫ראש‬ ‫מדרשי‬.)‫תבטא‬ ‫המגזין‬ ‫תרומת‬‫שילוב‬ ‫גם‬‫למסורת‬ ‫טכנולוגית‬ ‫חדשנות‬ ‫בין‬ ‫מיטבי‬ ‫יהודית‬ ‫ותרבות‬–‫ישראלית‬. •‫של‬ ‫באורך‬ ‫ערוך‬ ‫טלוויזיוני‬ ‫מגזין‬ ‫לייצר‬ ‫המיזם‬ ‫מטרת‬10-15‫דקות‬,‫ספרית‬ ‫בית‬ ‫במסגרת‬ ‫שישודר‬, ‫הספר‬ ‫בת‬ ‫תלמידי‬ ‫כל‬ ‫בפני‬,‫דמומה‬ ‫אוכל‬ ‫בהפסקת‬ ‫קבועה‬ ‫בתדירות‬.