SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
"‫ערכים‬ ‫מציגים‬"
‫ע‬ ‫הביניים‬ ‫חטיבת‬"‫קלמן‬ ‫ש‬
‫השרון‬ ‫רמת‬
"‫י‬ ִ‫יזֹוה‬ ֵ‫א‬‫ם‬ ָׁ‫ד‬ ָׁ‫א‬ ָׁ‫ה‬ ‫לֹו‬ ‫ָׁבֹור‬‫י‬ ֶ‫ש‬ ‫ה‬ ָׁ‫ר‬ ָׁ‫ְש‬‫י‬ ‫ְך‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫ד‬,‫ֹּל‬‫כ‬‫ם‬ ָׁ‫ד‬ ָׁ‫א‬ ָׁ‫ה‬ ‫ן‬ ִ‫מ‬ ‫לֹו‬ ‫ת‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ְ‫פ‬ ִ‫ְת‬‫ו‬ ָׁ‫יה‬ ֶ‫עֹוש‬ ְ‫ל‬ ‫ת‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ְ‫פ‬ ִ‫ת‬ ‫יא‬ ִ‫ה‬ ֶ‫ש‬".(‫אבות‬ ‫פרקי‬
‫ב‬ ‫פרק‬'‫א‬ ‫משנה‬')
‫היזמה‬ ‫תמצית‬:
‫מתוך‬ ‫וערכים‬ ‫טקסטים‬ ‫עם‬ ‫מעמיקה‬ ‫הכרות‬
"‫אבות‬ ‫פרקי‬"‫עבודה‬ ‫כלי‬ ‫באמצעות‬
‫התיאטרון‬ ‫מתחום‬ ‫אמנותיים‬( .‫דיאלוג‬,
‫פנטומימה‬,‫תפקידים‬ ‫משחקי‬,‫אלתור‬)
‫בתוכנית‬,‫השאר‬ ‫בין‬ ‫יעסקו‬ ‫התלמידים‬
‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫וערכיות‬ ‫מוסריות‬ ‫בדילמות‬
‫הקיימים‬ ‫הלמידה‬ ‫בקירות‬ ‫לימודי‬
‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בפרוזדורי‬.‫ח‬ ‫שכבה‬'.
‫הלמידה‬ ‫ומטרות‬ ‫מהותית‬ ‫שאלה‬
‫הלימוד‬ ‫תכני‬:
‫כלי‬ ‫הינם‬ ‫ערכים‬ ‫כי‬ ‫יבינו‬ ‫התלמידים‬ ‫התוכנית‬ ‫באמצעות‬,
‫הקהילה‬ ‫חיי‬ ‫אורח‬ ‫על‬ ‫שמשפיעים‬ ‫מהותיים‬ ‫ומטרה‬ ‫אמצעי‬
‫גווניה‬ ‫על‬ ‫הישראלית‬ ‫והחברה‬.
‫יצירתית‬ ‫חשיבה‬ ‫תפתח‬ ‫הלימוד‬ ‫תכנית‬.
‫היהודי‬ ‫הטקסטואלי‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫תהפוך‬ ‫התוכנית‬
‫ומשמעותי‬ ‫למוכר‬.
‫טקסטים‬:
‫בכלל‬ ‫לערכים‬ ‫בהקשר‬ ‫שיעורים‬ ‫סדרת‬ ‫יעברו‬ ‫התלמידים‬,
‫ספרים‬ ‫הבית‬ ‫הלמידה‬ ‫קירות‬ ‫באמצעות‬ ‫ובפרט‬.
‫מכונן‬ ‫כטקסט‬ ‫אבות‬ ‫פרקי‬ ‫מתוך‬ ‫ילמדו‬ ‫בערכים‬.
‫קירות‬ ‫מתוך‬"‫ערכים‬ ‫מדברים‬ ‫קירות‬"
‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בפרוזדורי‬
‫והתלבטויות‬ ‫קשיים‬
‫חוזקות‬‫ביה‬"‫ס‬
•‫והתלבטויות‬ ‫קשיים‬:
•‫יחיד‬ ‫עבודת‬,‫תומך‬ ‫צוות‬ ‫אין‬.
•‫לרעיון‬ ‫מאוד‬ ‫מתחבר‬-‫להגשמתו‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫בבניית‬ ‫מתקשה‬.
•‫חוזקות‬‫הספר‬ ‫בית‬:
‫ומעצימה‬ ‫מאפשרת‬ ‫מנהלת‬,‫אחרת‬ ‫למידה‬ ‫של‬ ‫יזמות‬ ‫מעודדת‬,
‫לשינויים‬ ‫ופתוחה‬ ‫גמישה‬ ‫מערכת‬,
‫והתיאטרון‬ ‫המשחק‬ ‫בתחום‬ ‫עוסק‬ ‫למורשת‬ ‫המורה‬.
‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫היוזמה‬ ‫במסגרת‬ ‫עשו‬ ‫מה‬?
•‫התיאטרון‬ ‫מעולם‬ ‫התחלתיים‬ ‫במשחקים‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬.
•‫הספר‬ ‫בית‬ ‫פרוזדורי‬ ‫בכל‬ ‫מדברים‬ ‫קירות‬ ‫נתלו‬,‫וגם‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫חייהם‬ ‫במהלך‬ ‫לקירות‬ ‫נחשפו‬ ‫התלמידים‬
‫פעילה‬ ‫בלמידה‬.
•‫אבות‬ ‫פרקי‬ ‫למדו‬ ‫התלמידים‬,‫וסיפורים‬ ‫ערכים‬:‫שמעוררים‬ ‫סיפורים‬ ‫באמצעות‬ ‫הערכים‬ ‫של‬ ‫פיתוח‬ ‫נעשה‬
‫היצירתי‬ ‫הדמיון‬ ‫את‬.
‫מה‬‫היוזמה‬ ‫כהצלחת‬ ‫יחשב‬?
•‫יצירה‬ ‫הפקת‬:‫סרטון‬,‫תיאטרלי‬ ‫קטע‬,‫הטקסטים‬ ‫אחד‬ ‫על‬ ‫אמנותי‬ ‫קטע‬.
•‫כיתתי‬ ‫שיא‬ ‫יום‬ ‫הפקת‬-‫אבות‬ ‫מפרקי‬ ‫נושא‬ ‫סביב‬:‫אחר‬ ‫בחודש‬ ‫תוצרים‬ ‫תציג‬ ‫כיתה‬ ‫כל‬(‫חודש‬ ‫בראש‬)

More Related Content

Viewers also liked

רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
Dr. Peri Sinclair
 

Viewers also liked (15)

מצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיוןמצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיון
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיון
 
תיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיוןתיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיון
 
גוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיוןגוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיון
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
 
מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9
 
שמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהשמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחה
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
 
בבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיוןבבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיון
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
 
שיזף
שיזףשיזף
שיזף
 
אהל שם מצגת
אהל שם מצגתאהל שם מצגת
אהל שם מצגת
 
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
 
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץבשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
 

Similar to קלמן מצגת (7)

מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית  - מדריך למורהמפתחות לערבות הדדית  - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)
 
Hativa keshet
Hativa keshetHativa keshet
Hativa keshet
 
maftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakommaftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakom
 
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורהמפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
 
מחקר העצמת החינוך ברוח היצירה
מחקר   העצמת החינוך ברוח היצירהמחקר   העצמת החינוך ברוח היצירה
מחקר העצמת החינוך ברוח היצירה
 
מצעד הספרים תשעב מצגת
מצעד הספרים תשעב מצגתמצעד הספרים תשעב מצגת
מצעד הספרים תשעב מצגת
 

קלמן מצגת

  • 1. "‫ערכים‬ ‫מציגים‬" ‫ע‬ ‫הביניים‬ ‫חטיבת‬"‫קלמן‬ ‫ש‬ ‫השרון‬ ‫רמת‬ "‫י‬ ִ‫יזֹוה‬ ֵ‫א‬‫ם‬ ָׁ‫ד‬ ָׁ‫א‬ ָׁ‫ה‬ ‫לֹו‬ ‫ָׁבֹור‬‫י‬ ֶ‫ש‬ ‫ה‬ ָׁ‫ר‬ ָׁ‫ְש‬‫י‬ ‫ְך‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫ד‬,‫ֹּל‬‫כ‬‫ם‬ ָׁ‫ד‬ ָׁ‫א‬ ָׁ‫ה‬ ‫ן‬ ִ‫מ‬ ‫לֹו‬ ‫ת‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ְ‫פ‬ ִ‫ְת‬‫ו‬ ָׁ‫יה‬ ֶ‫עֹוש‬ ְ‫ל‬ ‫ת‬ ֶ‫ר‬ ֶ‫א‬ ְ‫פ‬ ִ‫ת‬ ‫יא‬ ִ‫ה‬ ֶ‫ש‬".(‫אבות‬ ‫פרקי‬ ‫ב‬ ‫פרק‬'‫א‬ ‫משנה‬') ‫היזמה‬ ‫תמצית‬: ‫מתוך‬ ‫וערכים‬ ‫טקסטים‬ ‫עם‬ ‫מעמיקה‬ ‫הכרות‬ "‫אבות‬ ‫פרקי‬"‫עבודה‬ ‫כלי‬ ‫באמצעות‬ ‫התיאטרון‬ ‫מתחום‬ ‫אמנותיים‬( .‫דיאלוג‬, ‫פנטומימה‬,‫תפקידים‬ ‫משחקי‬,‫אלתור‬) ‫בתוכנית‬,‫השאר‬ ‫בין‬ ‫יעסקו‬ ‫התלמידים‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫וערכיות‬ ‫מוסריות‬ ‫בדילמות‬ ‫הקיימים‬ ‫הלמידה‬ ‫בקירות‬ ‫לימודי‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בפרוזדורי‬.‫ח‬ ‫שכבה‬'.
  • 2. ‫הלמידה‬ ‫ומטרות‬ ‫מהותית‬ ‫שאלה‬ ‫הלימוד‬ ‫תכני‬: ‫כלי‬ ‫הינם‬ ‫ערכים‬ ‫כי‬ ‫יבינו‬ ‫התלמידים‬ ‫התוכנית‬ ‫באמצעות‬, ‫הקהילה‬ ‫חיי‬ ‫אורח‬ ‫על‬ ‫שמשפיעים‬ ‫מהותיים‬ ‫ומטרה‬ ‫אמצעי‬ ‫גווניה‬ ‫על‬ ‫הישראלית‬ ‫והחברה‬. ‫יצירתית‬ ‫חשיבה‬ ‫תפתח‬ ‫הלימוד‬ ‫תכנית‬. ‫היהודי‬ ‫הטקסטואלי‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫תהפוך‬ ‫התוכנית‬ ‫ומשמעותי‬ ‫למוכר‬. ‫טקסטים‬: ‫בכלל‬ ‫לערכים‬ ‫בהקשר‬ ‫שיעורים‬ ‫סדרת‬ ‫יעברו‬ ‫התלמידים‬, ‫ספרים‬ ‫הבית‬ ‫הלמידה‬ ‫קירות‬ ‫באמצעות‬ ‫ובפרט‬. ‫מכונן‬ ‫כטקסט‬ ‫אבות‬ ‫פרקי‬ ‫מתוך‬ ‫ילמדו‬ ‫בערכים‬. ‫קירות‬ ‫מתוך‬"‫ערכים‬ ‫מדברים‬ ‫קירות‬" ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בפרוזדורי‬
  • 3. ‫והתלבטויות‬ ‫קשיים‬ ‫חוזקות‬‫ביה‬"‫ס‬ •‫והתלבטויות‬ ‫קשיים‬: •‫יחיד‬ ‫עבודת‬,‫תומך‬ ‫צוות‬ ‫אין‬. •‫לרעיון‬ ‫מאוד‬ ‫מתחבר‬-‫להגשמתו‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫בבניית‬ ‫מתקשה‬. •‫חוזקות‬‫הספר‬ ‫בית‬: ‫ומעצימה‬ ‫מאפשרת‬ ‫מנהלת‬,‫אחרת‬ ‫למידה‬ ‫של‬ ‫יזמות‬ ‫מעודדת‬, ‫לשינויים‬ ‫ופתוחה‬ ‫גמישה‬ ‫מערכת‬, ‫והתיאטרון‬ ‫המשחק‬ ‫בתחום‬ ‫עוסק‬ ‫למורשת‬ ‫המורה‬.
  • 4. ‫מצב‬ ‫תמונת‬ ‫היוזמה‬ ‫במסגרת‬ ‫עשו‬ ‫מה‬? •‫התיאטרון‬ ‫מעולם‬ ‫התחלתיים‬ ‫במשחקים‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬. •‫הספר‬ ‫בית‬ ‫פרוזדורי‬ ‫בכל‬ ‫מדברים‬ ‫קירות‬ ‫נתלו‬,‫וגם‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫חייהם‬ ‫במהלך‬ ‫לקירות‬ ‫נחשפו‬ ‫התלמידים‬ ‫פעילה‬ ‫בלמידה‬. •‫אבות‬ ‫פרקי‬ ‫למדו‬ ‫התלמידים‬,‫וסיפורים‬ ‫ערכים‬:‫שמעוררים‬ ‫סיפורים‬ ‫באמצעות‬ ‫הערכים‬ ‫של‬ ‫פיתוח‬ ‫נעשה‬ ‫היצירתי‬ ‫הדמיון‬ ‫את‬. ‫מה‬‫היוזמה‬ ‫כהצלחת‬ ‫יחשב‬? •‫יצירה‬ ‫הפקת‬:‫סרטון‬,‫תיאטרלי‬ ‫קטע‬,‫הטקסטים‬ ‫אחד‬ ‫על‬ ‫אמנותי‬ ‫קטע‬. •‫כיתתי‬ ‫שיא‬ ‫יום‬ ‫הפקת‬-‫אבות‬ ‫מפרקי‬ ‫נושא‬ ‫סביב‬:‫אחר‬ ‫בחודש‬ ‫תוצרים‬ ‫תציג‬ ‫כיתה‬ ‫כל‬(‫חודש‬ ‫בראש‬)