SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
"‫מפגשים‬‫בין‬‫תחומיים‬,‫דרשה‬‫יוצרת‬"
‫בביה‬"‫ס‬"‫אילן‬‫רמון‬"‫בנתניה‬‫מובילים‬‫יוזמה‬: "‫מפגשים‬‫בין‬‫תחומיים‬,‫דרשה‬‫יוצרת‬".
‫נושא‬‫פרשת‬‫השבוע‬‫וחיבור‬‫הדרשה‬,‫הם‬‫היבטים‬‫מרכזיים‬,‫איתם‬‫מתמודדים‬‫מורי‬‫תרבות‬‫ישראל‬
‫ותלמידי‬‫כתה‬‫ו‬',‫הן‬‫מבחינה‬‫טקסטואלית‬(‫פרשת‬‫השבוע‬)‫והן‬‫מבחינה‬‫אוריינית‬.
‫הדרשה‬‫הנה‬‫פרויקט‬‫מרכזי‬‫בתכנית‬‫הלימודים‬‫החדשה‬‫בכתות‬‫ו‬.‫היוזמה‬"‫מפגשים‬‫בין‬‫תחומיים‬,
‫דרשה‬‫יוצרת‬",‫מטרתה‬‫להבנות‬‫תהליך‬‫הוראה‬‫והערכה‬,‫שיביא‬‫לחיבור‬‫של‬‫דרשה‬‫אישית‬‫יוצרת‬,
‫סביב‬‫השאלה‬:‫איך‬‫אני‬‫מוצא‬(‫או‬‫מכניס‬)‫את‬‫עולמי‬‫בטקסט‬‫קדום‬‫ומכונן‬?‫התוצרים‬‫יאוגדו‬
‫בתלקיט‬‫כתיבה‬‫ארוכת‬‫טווח‬‫כתיבה‬‫שתתקיים‬‫במסגרת‬‫שעורי‬‫העברית‬‫ושעורי‬‫תרבות‬‫ישראל‬
‫תחת‬‫הכותרת‬: "‫דרשה‬‫יוצרת‬".
‫שאלה‬‫מהותית‬‫ומטרות‬‫הלמידה‬
•‫מה‬‫ילמדו‬?‫פרשת‬‫שבוע‬,‫מדרשים‬‫ופרשנויות‬‫לפרשת‬‫השבוע‬.
•‫אילו‬‫טקסטים‬‫התלמידים‬‫ילמדו‬?‫פרשות‬‫שבוע‬‫רלוונטיות‬.
‫קשיים‬‫והתלבטויות‬,‫חוזקות‬‫ביה‬"‫ס‬
•‫משהו‬‫שאני‬‫רוצה‬‫לקבל‬‫מהקבוצה‬.
•‫איך‬‫לרתום‬‫את‬‫כלל‬‫צוות‬‫המורות‬‫למשימה‬,‫שמלמדות‬‫בכתות‬‫ו‬'?
‫תמונת‬‫מצב‬
•‫מה‬‫עשו‬‫במסגרת‬‫היוזמה‬?‫מפגש‬‫מליאה‬‫בחדר‬‫מורים‬‫בנושא‬‫פרשת‬‫השבוע‬‫והרלוונטיות‬
‫לחיי‬‫היום‬‫יום‬‫של‬‫התלמידים‬.
‫תמונת‬‫מצב‬
•‫מה‬‫עשו‬‫במסגרת‬‫היוזמה‬?‫מפגש‬‫מליאה‬‫בחדר‬‫מורים‬‫בנושא‬‫פרשת‬‫השבוע‬‫והרלוונטיות‬
‫לחיי‬‫היום‬‫יום‬‫של‬‫התלמידים‬.
‫תמונת‬‫מצב‬
•‫מה‬‫עשו‬‫במסגרת‬‫היוזמה‬?
•‫הקמת‬"‫פינת‬‫חברותא‬"‫בחצר‬‫ביה‬"‫ס‬,‫בה‬‫התלמידים‬‫יושבים‬‫ומתפלפלים‬‫הן‬‫בשיעור‬‫והן‬
‫בהפסקות‬.
‫תמונת‬‫מצב‬
•‫מה‬‫יחשב‬‫כהצלחת‬‫היוזמה‬?
•‫שיתוף‬‫פעולה‬‫של‬‫צוות‬‫המורות‬.
•‫שיתוף‬‫פעולה‬‫של‬‫התלמידים‬.
•‫דרשות‬‫יוצרות‬‫של‬‫כלל‬‫התלמידים‬.
‫תמונת‬‫מצב‬
•‫תוצרי‬‫המיזם‬?‫כתיבת‬‫דרשה‬‫יוצרת‬‫כחלק‬‫מתהליך‬‫כתיבה‬‫ארוך‬‫טווח‬,‫במסגרת‬‫שעורי‬
‫תרבות‬‫ישראל‬‫ושעורי‬‫העברית‬,‫תוך‬‫התייחסות‬‫למחוון‬‫מפורט‬‫שתוכנן‬‫במשותף‬‫ע‬"‫י‬
‫התלמידים‬‫וצוות‬‫המורים‬.

More Related Content

What's hot

קרית אונו
קרית אונוקרית אונו
קרית אונו
asafnovak
 
מצגת בית ספר השבעה
מצגת בית ספר השבעהמצגת בית ספר השבעה
מצגת בית ספר השבעה
eyalro
 
תלוש רכז קבוצה ענב
תלוש רכז קבוצה ענבתלוש רכז קבוצה ענב
תלוש רכז קבוצה ענב
Carmel Neta
 
מצגת גמר גילדור רכבת תשסח
מצגת גמר גילדור רכבת תשסחמצגת גמר גילדור רכבת תשסח
מצגת גמר גילדור רכבת תשסח
Nehama Greenberg
 

What's hot (18)

Asi
AsiAsi
Asi
 
The Flying Library
The Flying LibraryThe Flying Library
The Flying Library
 
Widgets marketing by iwidget.co.il
Widgets marketing by iwidget.co.ilWidgets marketing by iwidget.co.il
Widgets marketing by iwidget.co.il
 
קרית אונו
קרית אונוקרית אונו
קרית אונו
 
The Psychology behind the web
The Psychology behind the webThe Psychology behind the web
The Psychology behind the web
 
Tide gauges in the mediterranean since 2000
Tide gauges in the mediterranean since 2000Tide gauges in the mediterranean since 2000
Tide gauges in the mediterranean since 2000
 
timetable
timetabletimetable
timetable
 
Ivri The Blind Dog
Ivri The Blind DogIvri The Blind Dog
Ivri The Blind Dog
 
Koral
KoralKoral
Koral
 
Computeron 2005.2
Computeron 2005.2Computeron 2005.2
Computeron 2005.2
 
Computeron 2005.1
Computeron 2005.1Computeron 2005.1
Computeron 2005.1
 
מצגת בית ספר השבעה
מצגת בית ספר השבעהמצגת בית ספר השבעה
מצגת בית ספר השבעה
 
רעיונות למיזמים של תלמידי כיתות ו' בבית הספר כוכב הצפון
רעיונות למיזמים של תלמידי כיתות ו' בבית הספר כוכב הצפוןרעיונות למיזמים של תלמידי כיתות ו' בבית הספר כוכב הצפון
רעיונות למיזמים של תלמידי כיתות ו' בבית הספר כוכב הצפון
 
סופי
סופיסופי
סופי
 
Protect your pc from malware
Protect your pc from malwareProtect your pc from malware
Protect your pc from malware
 
תלוש רכז קבוצה ענב
תלוש רכז קבוצה ענבתלוש רכז קבוצה ענב
תלוש רכז קבוצה ענב
 
מצגת גמר גילדור רכבת תשסח
מצגת גמר גילדור רכבת תשסחמצגת גמר גילדור רכבת תשסח
מצגת גמר גילדור רכבת תשסח
 
21 pearls of courage
21 pearls of courage21 pearls of courage
21 pearls of courage
 

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

כנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבל
כנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבלכנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבל
כנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבל
 
קלמן מצגת
קלמן מצגתקלמן מצגת
קלמן מצגת
 
פרשת השבוע בראי הערכים
פרשת השבוע בראי הערכיםפרשת השבוע בראי הערכים
פרשת השבוע בראי הערכים
 
עירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותיתעירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותית
 
ברנר מצגת
ברנר מצגתברנר מצגת
ברנר מצגת
 
נבון יוזמה
נבון יוזמהנבון יוזמה
נבון יוזמה
 
רמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיוןרמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיון
 
ליידי דייויס
ליידי דייויסליידי דייויס
ליידי דייויס
 
מצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיוןמצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיון
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיון
 
מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
 
שמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהשמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחה
 
גוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיוןגוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיון
 
תיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיוןתיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיון
 
בבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיוןבבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיון
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
 
שיזף
שיזףשיזף
שיזף
 

Similar to רמון מצגת ליום עיון

בן גוריון ציוני דרך פזל
בן גוריון ציוני דרך פזלבן גוריון ציוני דרך פזל
בן גוריון ציוני דרך פזל
guestbbaefa
 
Mytrip
MytripMytrip
Mytrip
irital
 
Mytrip
MytripMytrip
Mytrip
irital
 
Sustainable Transportation and Landuse Combined
Sustainable Transportation and Landuse CombinedSustainable Transportation and Landuse Combined
Sustainable Transportation and Landuse Combined
Daniel Gat
 
ויצו תרגיל חלק ג 050109
ויצו תרגיל חלק ג 050109ויצו תרגיל חלק ג 050109
ויצו תרגיל חלק ג 050109
watchthefly
 

Similar to רמון מצגת ליום עיון (14)

December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
 
כנס אילת לעיתונות - חברי אגודה
כנס אילת לעיתונות  - חברי אגודהכנס אילת לעיתונות  - חברי אגודה
כנס אילת לעיתונות - חברי אגודה
 
בן גוריון ציוני דרך פזל
בן גוריון ציוני דרך פזלבן גוריון ציוני דרך פזל
בן גוריון ציוני דרך פזל
 
Mytrip
MytripMytrip
Mytrip
 
Mytrip
MytripMytrip
Mytrip
 
Tamrurim
TamrurimTamrurim
Tamrurim
 
Sever maslul-tour in rwanda 2021
Sever maslul-tour in rwanda 2021Sever maslul-tour in rwanda 2021
Sever maslul-tour in rwanda 2021
 
Zeta Nps Tools
Zeta Nps ToolsZeta Nps Tools
Zeta Nps Tools
 
Zeta N P S Tools
Zeta  N P S ToolsZeta  N P S Tools
Zeta N P S Tools
 
Sustainable Transportation and Landuse Combined
Sustainable Transportation and Landuse CombinedSustainable Transportation and Landuse Combined
Sustainable Transportation and Landuse Combined
 
חיזוק והעצמה עירונית בישראל
חיזוק והעצמה עירונית בישראלחיזוק והעצמה עירונית בישראל
חיזוק והעצמה עירונית בישראל
 
ויצו תרגיל חלק ג 050109
ויצו תרגיל חלק ג 050109ויצו תרגיל חלק ג 050109
ויצו תרגיל חלק ג 050109
 
דברים שחובה לדעת על החסכון לפרישה
דברים שחובה לדעת על החסכון לפרישהדברים שחובה לדעת על החסכון לפרישה
דברים שחובה לדעת על החסכון לפרישה
 
Reading Lesson 15
Reading Lesson 15Reading Lesson 15
Reading Lesson 15
 

Recently uploaded

教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗
教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗
教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗
中 央社
 
113 年國中教育會考 自然科試題本113 年國中教育會考 自然科試題本113 年國中教育會考 自然科試題本
113 年國中教育會考 自然科試題本113 年國中教育會考 自然科試題本113 年國中教育會考 自然科試題本113 年國中教育會考 自然科試題本113 年國中教育會考 自然科試題本113 年國中教育會考 自然科試題本
113 年國中教育會考 自然科試題本113 年國中教育會考 自然科試題本113 年國中教育會考 自然科試題本
中 央社
 
國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文
國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文
國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文
中 央社
 
資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報
資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報
資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報
LinPhil
 
會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答
會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答
會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答
中 央社
 
會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學
會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學
會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學
中 央社
 
113年國中教育會考社會科試題本 113年國中教育會考社會科試題本 113年國中教育會考社會科試題本
113年國中教育會考社會科試題本 113年國中教育會考社會科試題本 113年國中教育會考社會科試題本113年國中教育會考社會科試題本 113年國中教育會考社會科試題本 113年國中教育會考社會科試題本
113年國中教育會考社會科試題本 113年國中教育會考社會科試題本 113年國中教育會考社會科試題本
中 央社
 

Recently uploaded (9)

想问下,如果找黑客改成绩,回国后还能不能正常认证学历啊?【微 tytyqqww 信】
想问下,如果找黑客改成绩,回国后还能不能正常认证学历啊?【微 tytyqqww 信】想问下,如果找黑客改成绩,回国后还能不能正常认证学历啊?【微 tytyqqww 信】
想问下,如果找黑客改成绩,回国后还能不能正常认证学历啊?【微 tytyqqww 信】
 
教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗
教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗
教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗教育會考寫作測驗
 
113 年國中教育會考 自然科試題本113 年國中教育會考 自然科試題本113 年國中教育會考 自然科試題本
113 年國中教育會考 自然科試題本113 年國中教育會考 自然科試題本113 年國中教育會考 自然科試題本113 年國中教育會考 自然科試題本113 年國中教育會考 自然科試題本113 年國中教育會考 自然科試題本
113 年國中教育會考 自然科試題本113 年國中教育會考 自然科試題本113 年國中教育會考 自然科試題本
 
國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文
國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文
國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文國中會考國文
 
《菁英體制的陷阱》《菁英體制的陷阱》《菁英體制的陷阱》《菁英體制的陷阱》《菁英體制的陷阱》
《菁英體制的陷阱》《菁英體制的陷阱》《菁英體制的陷阱》《菁英體制的陷阱》《菁英體制的陷阱》《菁英體制的陷阱》《菁英體制的陷阱》《菁英體制的陷阱》《菁英體制的陷阱》《菁英體制的陷阱》
《菁英體制的陷阱》《菁英體制的陷阱》《菁英體制的陷阱》《菁英體制的陷阱》《菁英體制的陷阱》
 
資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報
資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報
資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報資訊安全宣導簡報
 
會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答
會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答
會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答會考解答
 
會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學
會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學
會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學會考數學
 
113年國中教育會考社會科試題本 113年國中教育會考社會科試題本 113年國中教育會考社會科試題本
113年國中教育會考社會科試題本 113年國中教育會考社會科試題本 113年國中教育會考社會科試題本113年國中教育會考社會科試題本 113年國中教育會考社會科試題本 113年國中教育會考社會科試題本
113年國中教育會考社會科試題本 113年國中教育會考社會科試題本 113年國中教育會考社會科試題本
 

רמון מצגת ליום עיון