SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
‫תמצית‬‫היוזמה‬-‫כולל‬‫שם‬‫היוזמה‬,‫שם‬‫ביה‬"‫ס‬‫וישוב‬
‫שם‬‫בית‬‫הספר‬:‫חמ‬"‫ד‬‫מופ‬"‫ת‬‫רמב‬"‫ם‬‫הרצליה‬
‫סמל‬‫מוסד‬: 510461
‫שם‬‫היוזמה‬:‫כל‬‫בן‬‫ובת‬‫לומדים‬‫פיוטי‬‫שבת‬
‫תמצית‬‫היוזמה‬:
‫בניית‬‫מרכז‬‫למידה‬‫בספריית‬‫בית‬‫הספר‬,‫בו‬‫ילמדו‬‫התלמידים‬‫פיוטי‬‫שבת‬,
‫תוך‬‫הבנת‬‫משמעות‬‫הטקסטים‬‫ושילוב‬‫למידה‬‫בין‬‫תחומית‬‫של‬‫ספרות‬,
‫היסטוריה‬,‫אומנות‬‫ומוסיקה‬.
‫שאלה‬‫מהותית‬‫ומטרות‬‫הלמידה‬
•‫מה‬‫ילמדו‬?
•‫התלמידים‬‫ילמדו‬‫את‬‫משמעות‬‫הפיוטים‬‫הנבחרים‬‫בנושא‬‫השבת‬.
•‫התלמידים‬‫ילמדו‬‫לשיר‬‫את‬‫הפיוטים‬‫הנבחרים‬,‫תוך‬‫בחירת‬‫לחנים‬‫מעדות‬‫שונות‬.
•‫התלמידים‬‫יבנו‬‫תוצרים‬‫כחלק‬‫מהתהליך‬‫הלמידה‬‫בדרך‬‫חווייתית‬‫המשלבת‬‫אומנות‬
‫ואמצעים‬‫דיגיטליים‬.
•‫אילו‬‫טקסטים‬‫התלמידים‬‫ילמדו‬?
•‫לשנה‬‫זו‬‫נבחרו‬10‫פיוטים‬:‫דרור‬‫יקרא‬,‫אל‬‫אדון‬,‫לכה‬‫דודי‬,‫יה‬‫רבון‬‫עולם‬,
‫ידיד‬‫נפש‬,‫אדון‬‫הכל‬,‫יגדל‬‫אלוקים‬‫חי‬,‫יום‬‫שבתון‬,‫בתי‬‫צאי‬‫ואל‬‫אליהו‬.
‫קשיים‬‫והתלבטויות‬
‫חוזקות‬‫ביה‬"‫ס‬
•‫משהו‬‫שאני‬‫רוצה‬‫לקבל‬‫מהקבוצה‬.
•‫התלבטות‬-‫האם‬‫לעשות‬‫מיקוד‬‫זמן‬‫ללמידה‬‫אינטנסיבית‬,‫או‬‫לפרוש‬‫לאורך‬‫כל‬‫השנה‬?
•‫היוזמה‬‫התמקדה‬‫בכיתות‬‫ד‬'-‫ו‬',‫יש‬‫רצון‬‫של‬‫מחנכות‬‫כיתות‬‫א‬-‫ג‬‫לקחת‬‫חלק‬,‫האם‬
‫לשלבם‬‫כבר‬‫כעת‬‫או‬‫לחכות‬?
(‫חוזקה‬-‫בית‬‫הספר‬‫קטן‬–‫כיתה‬‫אחת‬‫בכל‬‫שכבה‬)
‫תמונת‬‫מצב‬
•‫מה‬‫עשו‬‫במסגרת‬‫היוזמה‬?
•‫מרכז‬‫הלמידה‬‫בשלב‬‫מאוד‬‫מתקדם‬(‫חסרים‬‫פריטים‬‫קטנים‬)
•‫נערכה‬‫השתלמות‬‫למורים‬‫ביום‬‫ההערכות‬‫ע‬"‫י‬‫הפייטן‬‫חכם‬‫מנחם‬‫דוד‬.
‫תמונת‬‫מצב‬
•‫מה‬‫יחשב‬‫כהצלחת‬‫היוזמה‬?
•‫התלמידים‬‫ילמדו‬10‫פיוטים‬‫ויבינו‬‫את‬‫משמעותם‬.
•‫התלמידים‬‫ישירו‬‫בשולחן‬‫השבת‬‫בביתם‬‫את‬‫מה‬‫שילמדו‬‫בבית‬‫הספר‬.
•‫התלמידים‬‫ידווחו‬‫על‬‫למידת‬‫הפיוטים‬‫כלמידה‬‫משמעותית‬.
•‫הורי‬‫התלמידים‬‫ידווחו‬‫על‬‫שיתוף‬‫של‬‫התלמידים‬‫בבית‬‫בלמידה‬‫שחוו‬‫בביה‬"‫ס‬.
•‫תוצרי‬‫המיזם‬?
•‫התלמידים‬‫יכינו‬‫תוצר‬‫חזותי‬-‫יצירתי‬-‫באומנות‬/‫המחזה‬‫או‬‫באמצעים‬‫דיגיטליים‬‫לאחד‬
‫הפיוטים‬.
•‫ייערך‬‫יום‬‫שיא‬‫ובו‬‫התלמידים‬‫ישירו‬‫את‬‫הפיוטים‬‫במגוון‬‫הלחנים‬‫מהעדות‬
‫השונות‬,‫ויציגו‬‫התוצרים‬.

More Related Content

Viewers also liked

רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
Dr. Peri Sinclair
 

Viewers also liked (15)

פרשת השבוע בראי הערכים
פרשת השבוע בראי הערכיםפרשת השבוע בראי הערכים
פרשת השבוע בראי הערכים
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
 
בבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיוןבבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיון
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
 
גוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיוןגוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיון
 
שמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהשמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחה
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
 
מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9
 
תיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיוןתיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיון
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיון
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
 
שיזף
שיזףשיזף
שיזף
 
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץבשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
 
אהל שם מצגת
אהל שם מצגתאהל שם מצגת
אהל שם מצגת
 
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
 

Similar to רמבם מצגת ליום עיון

מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010
R&S
 
מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010
keren
 
מהבית למוזיאון בעקבות תיעוד המורשת
מהבית למוזיאון בעקבות תיעוד המורשתמהבית למוזיאון בעקבות תיעוד המורשת
מהבית למוזיאון בעקבות תיעוד המורשת
chayalamp
 
סיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוך
סיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוךסיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוך
סיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוך
telhay
 
3 Li 1
3 Li 13 Li 1
3 Li 1
zvial
 

Similar to רמבם מצגת ליום עיון (20)

מצעד הספרים
מצעד הספריםמצעד הספרים
מצעד הספרים
 
מצעד הספרים תשעב מצגת
מצעד הספרים תשעב מצגתמצעד הספרים תשעב מצגת
מצעד הספרים תשעב מצגת
 
מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010
 
מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010
 
מצגת -אסתי_ודליה
מצגת  -אסתי_ודליהמצגת  -אסתי_ודליה
מצגת -אסתי_ודליה
 
ספרות וקולנוע
ספרות וקולנועספרות וקולנוע
ספרות וקולנוע
 
itamar 2014
itamar 2014itamar 2014
itamar 2014
 
book
bookbook
book
 
Hativa keshet
Hativa keshetHativa keshet
Hativa keshet
 
מצגת מצעד תשעא מתוקן
מצגת מצעד תשעא מתוקןמצגת מצעד תשעא מתוקן
מצגת מצעד תשעא מתוקן
 
maftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakommaftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakom
 
מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010
 
מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010מצגת המצעד2010
מצגת המצעד2010
 
מהבית למוזיאון בעקבות תיעוד המורשת
מהבית למוזיאון בעקבות תיעוד המורשתמהבית למוזיאון בעקבות תיעוד המורשת
מהבית למוזיאון בעקבות תיעוד המורשת
 
מצגת המורה כסוכן_תרבות_-_סופי_לגמרי
מצגת המורה כסוכן_תרבות_-_סופי_לגמרימצגת המורה כסוכן_תרבות_-_סופי_לגמרי
מצגת המורה כסוכן_תרבות_-_סופי_לגמרי
 
סיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוך
סיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוךסיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוך
סיכום פעילות מצעד הספרים לשליחה למשרד החינוך
 
3 Li 1
3 Li 13 Li 1
3 Li 1
 
נקודת מבט מרץ
נקודת מבט מרץנקודת מבט מרץ
נקודת מבט מרץ
 
מאגרי תוכן
מאגרי תוכןמאגרי תוכן
מאגרי תוכן
 
סיכום פעילות אחרון מצעד הספרים תשעו
סיכום פעילות אחרון מצעד הספרים תשעוסיכום פעילות אחרון מצעד הספרים תשעו
סיכום פעילות אחרון מצעד הספרים תשעו
 

רמבם מצגת ליום עיון