SlideShare a Scribd company logo
‫ביה‬''‫ס‬‫תחומי‬ ‫הרב‬-''‫דייויס‬ ‫ליידי‬,''‫ת‬''‫א‬.
''‫לבן‬ ‫לילה‬''–‫שבועות‬ ‫ליל‬ ‫תיקון‬–‫י‬ ‫שכבת‬, '‫תשע‬''‫ו‬.
‫ישראל‬ ‫במחשבת‬ ‫החובה‬ ‫לימודי‬ ‫לסיום‬ ‫שיא‬ ‫ערב‬.
‫של‬ ‫משותף‬ ‫לימוד‬‫תלמידים‬,‫אורחים‬(‫אבות‬ ‫בית‬ ‫דיירי‬/‫חיילים‬
‫בודדים‬)‫ומורים‬ ‫אורחים‬.
‫ישראל‬ ‫מחשבת‬ ‫מגמת‬ ‫תלמידי‬ ‫בהנחיית‬.
‫עניין‬ ‫מוקדי‬ ‫בחמישה‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫מרצים‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬.
‫עגולים‬ ‫בשולחנות‬ ‫לימוד‬.
‫אורח‬ ‫אמן‬ ‫הופעת‬.
•‫בית‬ ‫לימוד‬ ‫חווית‬‫מדרשי‬,‫הערב‬ ‫שעות‬,‫חג‬ ‫ובאווירת‬ ‫לבן‬ ‫בלבוש‬.
•‫בחברה‬ ‫חינם‬ ‫ובשנאת‬ ‫חינם‬ ‫באהבת‬ ‫הקשורות‬ ‫ודילמות‬ ‫בסוגיות‬ ‫דיון‬.
•‫בנושא‬ ‫ונוספות‬ ‫חדשניות‬ ‫מבט‬ ‫נקודת‬ ‫רכישת‬.
•‫דורי‬ ‫בין‬ ‫שיח‬.
•‫האומנותי‬ ‫בתחום‬ ‫תלמידים‬ ‫שילוב‬,‫אמנות‬ ‫צוות‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬,‫מחנכים‬
‫והורים‬.
•‫בנושא‬ ‫חברתית‬ ‫לעשייה‬ ‫מצפים‬,‫ע‬''‫י‬‫התלמידים‬‫בתשע‬''‫ז‬.
‫והתלבטויות‬ ‫קשיים‬
‫חוזקות‬‫ביה‬"‫ס‬
•‫בודדים‬ ‫לחיילים‬ ‫התקשרות‬ ‫אופן‬.?
•‫מפגשים‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫יוצרים‬ ‫כיצד‬‫בתשע‬''‫ז‬?‫הקשרים‬ ‫וחיזוק‬ ‫בניית‬...
•‫למיזם‬ ‫מעשי‬ ‫תרגום‬ ‫יהיה‬ ‫אופן‬ ‫באיזה‬?
•(‫בחברה‬ ‫שנאה‬ ‫האהבה‬ ‫יחסי‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫מעשיים‬ ‫רעיונות‬ ‫אילו‬)

More Related Content

Viewers also liked

רמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיוןרמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
Dr. Peri Sinclair
 
בבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיוןבבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
Dr. Peri Sinclair
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיון
Dr. Peri Sinclair
 
גוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיוןגוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
שמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהשמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחה
Dr. Peri Sinclair
 
תיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיוןתיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
Dr. Peri Sinclair
 
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16  ליבוביץבשבילי המדרש 27.9.16  ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
Dr. Peri Sinclair
 
אהל שם מצגת
אהל שם מצגתאהל שם מצגת
אהל שם מצגת
Dr. Peri Sinclair
 
שיזף
שיזףשיזף
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
Dr. Peri Sinclair
 

Viewers also liked (15)

רמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיוןרמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיון
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
 
בבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיוןבבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיון
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיון
 
גוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיוןגוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיון
 
שמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהשמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחה
 
תיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיוןתיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיון
 
מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
 
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16  ליבוביץבשבילי המדרש 27.9.16  ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
 
אהל שם מצגת
אהל שם מצגתאהל שם מצגת
אהל שם מצגת
 
שיזף
שיזףשיזף
שיזף
 
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
 

Similar to ליידי דייויס

עודד נפתלי, ליאור שמואלביץ, הניה גרינגרטן: חשיבות הלימוד בחינוך בלתי פורמלי ל...
עודד נפתלי, ליאור שמואלביץ, הניה גרינגרטן: חשיבות הלימוד בחינוך בלתי פורמלי ל...עודד נפתלי, ליאור שמואלביץ, הניה גרינגרטן: חשיבות הלימוד בחינוך בלתי פורמלי ל...
עודד נפתלי, ליאור שמואלביץ, הניה גרינגרטן: חשיבות הלימוד בחינוך בלתי פורמלי ל...
Beitissie1
 
מצגת -אסתי_ודליה
מצגת -אסתי_ודליהמצגת -אסתי_ודליה
מצגת -אסתי_ודליה
Miri-Tal Atlas
 
Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!Vika Shteiman
 
מצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"עמצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"ע
Irith Gross
 
כנס יזמות רב תחומית
כנס יזמות רב תחומיתכנס יזמות רב תחומית
כנס יזמות רב תחומית
Galit Zamler
 
מצגת ביתא ישראל
מצגת ביתא ישראלמצגת ביתא ישראל
מצגת ביתא ישראל
Holon Municipality
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)tarbutisrael
 
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורהמפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
חלד מפעלים חינוכיים
 
מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים
carmitcohen
 
שלום כיתה א
שלום כיתה אשלום כיתה א
שלום כיתה א
doronnevegan
 
כנס יזמות רב תחומית ברמות ויצמן
כנס יזמות רב תחומית ברמות ויצמןכנס יזמות רב תחומית ברמות ויצמן
כנס יזמות רב תחומית ברמות ויצמן
Galit Zamler
 
פתיחת שנת תשעז
פתיחת שנת תשעזפתיחת שנת תשעז
פתיחת שנת תשעז
yonikuner
 
חלוץ חינוכי משה שרת תל אביב
חלוץ חינוכי משה שרת תל אביבחלוץ חינוכי משה שרת תל אביב
חלוץ חינוכי משה שרת תל אביבdemocraticeducation
 
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורהמפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
חלד מפעלים חינוכיים
 
מודל הדדיות השילוב
מודל הדדיות השילובמודל הדדיות השילוב
מודל הדדיות השילובHeli Salomon
 
מצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעהמצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעה
nati13my
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופיstav101
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
stav101
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
stav101
 

Similar to ליידי דייויס (20)

Hativa keshet
Hativa keshetHativa keshet
Hativa keshet
 
עודד נפתלי, ליאור שמואלביץ, הניה גרינגרטן: חשיבות הלימוד בחינוך בלתי פורמלי ל...
עודד נפתלי, ליאור שמואלביץ, הניה גרינגרטן: חשיבות הלימוד בחינוך בלתי פורמלי ל...עודד נפתלי, ליאור שמואלביץ, הניה גרינגרטן: חשיבות הלימוד בחינוך בלתי פורמלי ל...
עודד נפתלי, ליאור שמואלביץ, הניה גרינגרטן: חשיבות הלימוד בחינוך בלתי פורמלי ל...
 
מצגת -אסתי_ודליה
מצגת -אסתי_ודליהמצגת -אסתי_ודליה
מצגת -אסתי_ודליה
 
Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!
 
מצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"עמצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"ע
 
כנס יזמות רב תחומית
כנס יזמות רב תחומיתכנס יזמות רב תחומית
כנס יזמות רב תחומית
 
מצגת ביתא ישראל
מצגת ביתא ישראלמצגת ביתא ישראל
מצגת ביתא ישראל
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)
 
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורהמפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
 
מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים
 
שלום כיתה א
שלום כיתה אשלום כיתה א
שלום כיתה א
 
כנס יזמות רב תחומית ברמות ויצמן
כנס יזמות רב תחומית ברמות ויצמןכנס יזמות רב תחומית ברמות ויצמן
כנס יזמות רב תחומית ברמות ויצמן
 
פתיחת שנת תשעז
פתיחת שנת תשעזפתיחת שנת תשעז
פתיחת שנת תשעז
 
חלוץ חינוכי משה שרת תל אביב
חלוץ חינוכי משה שרת תל אביבחלוץ חינוכי משה שרת תל אביב
חלוץ חינוכי משה שרת תל אביב
 
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורהמפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
 
מודל הדדיות השילוב
מודל הדדיות השילובמודל הדדיות השילוב
מודל הדדיות השילוב
 
מצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעהמצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעה
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 

ליידי דייויס

 • 1. ‫ביה‬''‫ס‬‫תחומי‬ ‫הרב‬-''‫דייויס‬ ‫ליידי‬,''‫ת‬''‫א‬. ''‫לבן‬ ‫לילה‬''–‫שבועות‬ ‫ליל‬ ‫תיקון‬–‫י‬ ‫שכבת‬, '‫תשע‬''‫ו‬. ‫ישראל‬ ‫במחשבת‬ ‫החובה‬ ‫לימודי‬ ‫לסיום‬ ‫שיא‬ ‫ערב‬. ‫של‬ ‫משותף‬ ‫לימוד‬‫תלמידים‬,‫אורחים‬(‫אבות‬ ‫בית‬ ‫דיירי‬/‫חיילים‬ ‫בודדים‬)‫ומורים‬ ‫אורחים‬. ‫ישראל‬ ‫מחשבת‬ ‫מגמת‬ ‫תלמידי‬ ‫בהנחיית‬.
 • 2. ‫עניין‬ ‫מוקדי‬ ‫בחמישה‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫מרצים‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬. ‫עגולים‬ ‫בשולחנות‬ ‫לימוד‬. ‫אורח‬ ‫אמן‬ ‫הופעת‬. •‫בית‬ ‫לימוד‬ ‫חווית‬‫מדרשי‬,‫הערב‬ ‫שעות‬,‫חג‬ ‫ובאווירת‬ ‫לבן‬ ‫בלבוש‬. •‫בחברה‬ ‫חינם‬ ‫ובשנאת‬ ‫חינם‬ ‫באהבת‬ ‫הקשורות‬ ‫ודילמות‬ ‫בסוגיות‬ ‫דיון‬. •‫בנושא‬ ‫ונוספות‬ ‫חדשניות‬ ‫מבט‬ ‫נקודת‬ ‫רכישת‬. •‫דורי‬ ‫בין‬ ‫שיח‬. •‫האומנותי‬ ‫בתחום‬ ‫תלמידים‬ ‫שילוב‬,‫אמנות‬ ‫צוות‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬,‫מחנכים‬ ‫והורים‬. •‫בנושא‬ ‫חברתית‬ ‫לעשייה‬ ‫מצפים‬,‫ע‬''‫י‬‫התלמידים‬‫בתשע‬''‫ז‬.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6. ‫והתלבטויות‬ ‫קשיים‬ ‫חוזקות‬‫ביה‬"‫ס‬ •‫בודדים‬ ‫לחיילים‬ ‫התקשרות‬ ‫אופן‬.? •‫מפגשים‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫יוצרים‬ ‫כיצד‬‫בתשע‬''‫ז‬?‫הקשרים‬ ‫וחיזוק‬ ‫בניית‬... •‫למיזם‬ ‫מעשי‬ ‫תרגום‬ ‫יהיה‬ ‫אופן‬ ‫באיזה‬? •(‫בחברה‬ ‫שנאה‬ ‫האהבה‬ ‫יחסי‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫מעשיים‬ ‫רעיונות‬ ‫אילו‬)