SlideShare a Scribd company logo
‫תמצית‬‫היוזמה‬-‫שם‬ ‫כולל‬‫היוזמה‬,‫שם‬‫ביה‬"‫וישוב‬ ‫ס‬
"‫בתרבות‬ ‫משחקים‬
‫ישראלית‬ ‫יהודית‬"
‫שכבת‬ ‫תלמידי‬‫ה‬‫המונה‬‫כ‬-51‫תלמידים‬‫החדשה‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫ילמדו‬:‫ועל‬ ‫ישראלית‬ ‫יהודית‬ ‫תרבות‬‫סמלי‬
‫באמצעים‬ ‫המדינה‬‫שונים‬,‫הלמידה‬ ‫בנושא‬ ‫שיא‬ ‫ונקודת‬ ‫חלופית‬ ‫להערכה‬ ‫אמצעי‬ ‫יהוו‬ ‫המשחקים‬.
‫קדומים‬ ‫בטקסטים‬ ‫עולמו‬ ‫את‬ ‫להכניס‬ ‫ללומד‬ ‫תסייע‬ ‫המשחק‬ ‫דרך‬ ‫למידה‬.
‫למידה‬ ‫תהליכי‬ ‫ויתרחשו‬ ‫יבנו‬ ‫שהם‬ ‫לתוצרים‬ ‫נבחרים‬ ‫יהודיים‬ ‫טקסטים‬ ‫בין‬ ‫לחבר‬ ‫מסוגלים‬ ‫יהיו‬ ‫תלמידים‬
‫יהודית‬ ‫תרבות‬ ‫בתחום‬ ‫וחווייתיים‬ ‫פעילים‬–‫ישראלית‬.
‫הספר‬ ‫בית‬ ‫שם‬:‫השרון‬ ‫חוף‬ ‫שמריהו‬ ‫כפר‬
‫הלמידה‬ ‫ומטרות‬ ‫מהותית‬ ‫שאלה‬
‫וכיצד‬ ‫הסמלים‬ ‫משמעות‬ ‫מהי‬ ‫היא‬ ‫המהותית‬ ‫השאלה‬‫מבטאאים‬‫לארץ‬ ‫ושייכות‬ ‫זהות‬.
‫הלמידה‬ ‫מטרות‬:
•‫הערך‬‫הרוחני‬–‫המשחק‬‫מפתח‬‫את‬‫הערנות‬‫המחשבתית‬,‫מאמן‬‫לשפיטה‬‫הגיונית‬,‫מחנך‬‫לריכוז‬
‫ויצירה‬.‫פעמים‬‫הרבה‬‫רוכש‬‫לו‬‫המשחק‬‫רעיונות‬‫חדשים‬‫בזמן‬‫המשחק‬,‫ולומד‬‫כיצד‬‫לפתור‬‫בעיות‬
‫מעשיות‬.
•‫הערך‬‫החברתי‬-‫רגשי‬–‫אגב‬‫המשחק‬‫לומד‬‫האדם‬‫את‬‫חוקי‬‫ההגינות‬‫והאדיבות‬,‫הוא‬‫לומד‬‫כיצד‬‫לכבד‬
‫את‬‫החוק‬‫ולשמור‬‫עליו‬,‫וכיצד‬‫להפסיד‬‫בכבוד‬.‫לאחר‬‫שכמעט‬‫על‬‫משחק‬‫מתנהל‬‫בצוותא‬‫הוא‬‫לומד‬‫כיצד‬
‫לשתף‬‫פעולה‬,‫לעזור‬‫לתכנן‬‫תכניות‬‫תוך‬‫כדי‬‫התחשבות‬‫בחבריו‬.
•‫הערך‬‫החינוכי‬–‫המשחק‬‫מסייע‬‫לפיתוח‬‫האישיות‬,‫מפתח‬‫תכונות‬‫רצויות‬...
•‫הערך‬‫הלימודי‬–‫בימינו‬‫נעשה‬‫המשחק‬‫לאמצעי‬‫חינוכי‬‫משובח‬‫להקניית‬‫ידיעות‬.‫שיעורים‬‫רבים‬‫של‬
‫מורים‬‫מנוסים‬‫מסתיים‬‫במשחק‬,‫וידיעות‬‫שונות‬‫מוקנות‬‫מלכתחילה‬‫בדרך‬‫משחקית‬.
‫המשך‬:
•‫היוזמה‬‫תקדם‬‫תפקודי‬‫הלומד‬‫שונים‬:
•‫החדשה‬ ‫הלימודים‬ ‫בתכנית‬ ‫שהוגדר‬ ‫ידע‬ ‫בבסיס‬ ‫מעמיקה‬ ‫הבנה‬–‫חשיבה‬‫פיתוח‬ ‫באמצעות‬ ‫יצירתית‬
‫לומד‬ ‫משחקי‬.
•‫בצוות‬ ‫עבודה‬
•‫ותנועתית‬ ‫חושית‬ ‫למידה‬
•‫הנוסף‬ ‫החידוש‬ ‫ובכך‬ ‫החדשה‬ ‫הלימודים‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫הטמעה‬ ‫תקדם‬ ‫היוזמה‬.
‫והתלבטויות‬ ‫קשיים‬
‫לשמור‬ ‫ועדיין‬ ‫ועכשווית‬ ‫עניינית‬ ‫ללמידה‬ ‫שנגיש‬ ‫לכזה‬ ‫המקצוע‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫הרצון‬
‫השונים‬ ‫הנושאים‬ ‫לימוד‬ ‫על‬,‫והמסורת‬ ‫הערכים‬.‫המשחק‬ ‫דרך‬,‫למידה‬ ‫חווה‬ ‫הילד‬ ‫בו‬
‫אחר‬ ‫מסוג‬,‫כזו‬ ‫למידה‬ ‫למן‬ ‫וההתגייסות‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬,‫התלמידים‬ ‫בקרב‬ ‫עולה‬
‫משמים‬ ‫כגזרה‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫ולמה‬ ‫ומדוע‬ ‫איך‬ ‫ולהבין‬ ‫ולחקור‬ ‫ללמוד‬ ‫רצון‬ ‫להם‬ ‫ויש‬
‫הללו‬ ‫החומרים‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫וחייבים‬ ‫המקצוע‬ ‫שזהו‬.
‫מצב‬ ‫תמונת‬
•‫הדרך‬ ‫אבני‬:
•‫בשלב‬‫הראשון‬,‫ספטמבר‬ ‫חודשים‬–‫בכתה‬ ‫החומר‬ ‫בסיס‬ ‫את‬ ‫ילמדו‬ ‫התלמידים‬ ‫ינואר‬(‫החדשה‬ ‫התכנית‬ ‫פי‬ ‫על‬
‫החדשות‬ ‫ההוראה‬ ‫ויחידות‬.)
•‫פברואר‬ ‫בחודשים‬-‫משחקים‬ ‫פיתוח‬ ‫בנושא‬ ‫סדנאות‬ ‫יעברו‬ ‫והתלמידים‬ ‫המורים‬ ‫מרץ‬.
•‫אפריל‬ ‫בחודש‬/‫קהילתי‬ ‫שיא‬ ‫יום‬ ‫ייערך‬ ‫מאי‬"‫מדברים‬ ‫מעגלים‬"‫הורים‬ ‫של‬ ‫בפורום‬ ‫המשחקים‬ ‫ויופעלו‬ ‫יוצגו‬ ‫בו‬,‫מורים‬
‫ותלמידים‬.‫בנוסף‬,‫בנושא‬ ‫בחברותא‬ ‫שיח‬ ‫ייערך‬ ‫זה‬ ‫ביום‬"‫ולאומית‬ ‫אישית‬ ‫עצמאות‬."
•‫ובקרה‬ ‫משוב‬ ‫דרכי‬
•‫שיא‬ ‫ליום‬ ‫והפיקוח‬ ‫ההדרכה‬ ‫צוות‬ ‫הזמנת‬–‫התוצרים‬ ‫הצגת‬
•‫החדשה‬ ‫הלימוד‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫לתלמידים‬ ‫משוב‬

More Related Content

Viewers also liked

A017520106
A017520106A017520106
A017520106
IOSR Journals
 
קלמן מצגת
קלמן מצגתקלמן מצגת
קלמן מצגת
Dr. Peri Sinclair
 
כנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבל
כנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבלכנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבל
כנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבל
Dr. Peri Sinclair
 
ברנר מצגת
ברנר מצגתברנר מצגת
ברנר מצגת
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיוןמצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
נבון יוזמה
נבון יוזמהנבון יוזמה
נבון יוזמה
Dr. Peri Sinclair
 
עירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותיתעירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותית
Dr. Peri Sinclair
 
Factores y-elementos-básicos-que-determinan-el-tratamiento
Factores y-elementos-básicos-que-determinan-el-tratamientoFactores y-elementos-básicos-que-determinan-el-tratamiento
Factores y-elementos-básicos-que-determinan-el-tratamiento
Frany Yaloa Lupercio Romero
 
Codificador Decimal-BCD de Diez Entradas y Cuatro Salidas.
Codificador Decimal-BCD de Diez Entradas y Cuatro Salidas.Codificador Decimal-BCD de Diez Entradas y Cuatro Salidas.
Codificador Decimal-BCD de Diez Entradas y Cuatro Salidas.
Naylu Rincón
 
Navegar com Segurança
Navegar com SegurançaNavegar com Segurança
Navegar com Segurança
TIC14 CMÌlhavo
 
Chicago User Group - PFL.com
Chicago User Group - PFL.com Chicago User Group - PFL.com
Chicago User Group - PFL.com
Ron Corbisier
 
Perspectives 2017: Sue VanDeVelde-Coke
Perspectives 2017: Sue VanDeVelde-CokePerspectives 2017: Sue VanDeVelde-Coke
Perspectives 2017: Sue VanDeVelde-Coke
Touchstone Institute
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
Dr. Peri Sinclair
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
Dr. Peri Sinclair
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
Dr. Peri Sinclair
 
שמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהשמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחה
Dr. Peri Sinclair
 
בבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיוןבבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 

Viewers also liked (17)

A017520106
A017520106A017520106
A017520106
 
קלמן מצגת
קלמן מצגתקלמן מצגת
קלמן מצגת
 
כנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבל
כנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבלכנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבל
כנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבל
 
ברנר מצגת
ברנר מצגתברנר מצגת
ברנר מצגת
 
מצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיוןמצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיון
 
נבון יוזמה
נבון יוזמהנבון יוזמה
נבון יוזמה
 
עירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותיתעירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותית
 
Factores y-elementos-básicos-que-determinan-el-tratamiento
Factores y-elementos-básicos-que-determinan-el-tratamientoFactores y-elementos-básicos-que-determinan-el-tratamiento
Factores y-elementos-básicos-que-determinan-el-tratamiento
 
Codificador Decimal-BCD de Diez Entradas y Cuatro Salidas.
Codificador Decimal-BCD de Diez Entradas y Cuatro Salidas.Codificador Decimal-BCD de Diez Entradas y Cuatro Salidas.
Codificador Decimal-BCD de Diez Entradas y Cuatro Salidas.
 
Navegar com Segurança
Navegar com SegurançaNavegar com Segurança
Navegar com Segurança
 
Chicago User Group - PFL.com
Chicago User Group - PFL.com Chicago User Group - PFL.com
Chicago User Group - PFL.com
 
Perspectives 2017: Sue VanDeVelde-Coke
Perspectives 2017: Sue VanDeVelde-CokePerspectives 2017: Sue VanDeVelde-Coke
Perspectives 2017: Sue VanDeVelde-Coke
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
 
שמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהשמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחה
 
בבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיוןבבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיון
 

More from Dr. Peri Sinclair

שיזף
שיזףשיזף
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץבשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
Dr. Peri Sinclair
 
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיון
Dr. Peri Sinclair
 
אהל שם מצגת
אהל שם מצגתאהל שם מצגת
אהל שם מצגת
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
Dr. Peri Sinclair
 

More from Dr. Peri Sinclair (6)

שיזף
שיזףשיזף
שיזף
 
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץבשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
 
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיון
 
אהל שם מצגת
אהל שם מצגתאהל שם מצגת
אהל שם מצגת
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
 

מצגת למפגש ב27.9

  • 1. ‫תמצית‬‫היוזמה‬-‫שם‬ ‫כולל‬‫היוזמה‬,‫שם‬‫ביה‬"‫וישוב‬ ‫ס‬ "‫בתרבות‬ ‫משחקים‬ ‫ישראלית‬ ‫יהודית‬" ‫שכבת‬ ‫תלמידי‬‫ה‬‫המונה‬‫כ‬-51‫תלמידים‬‫החדשה‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫ילמדו‬:‫ועל‬ ‫ישראלית‬ ‫יהודית‬ ‫תרבות‬‫סמלי‬ ‫באמצעים‬ ‫המדינה‬‫שונים‬,‫הלמידה‬ ‫בנושא‬ ‫שיא‬ ‫ונקודת‬ ‫חלופית‬ ‫להערכה‬ ‫אמצעי‬ ‫יהוו‬ ‫המשחקים‬. ‫קדומים‬ ‫בטקסטים‬ ‫עולמו‬ ‫את‬ ‫להכניס‬ ‫ללומד‬ ‫תסייע‬ ‫המשחק‬ ‫דרך‬ ‫למידה‬. ‫למידה‬ ‫תהליכי‬ ‫ויתרחשו‬ ‫יבנו‬ ‫שהם‬ ‫לתוצרים‬ ‫נבחרים‬ ‫יהודיים‬ ‫טקסטים‬ ‫בין‬ ‫לחבר‬ ‫מסוגלים‬ ‫יהיו‬ ‫תלמידים‬ ‫יהודית‬ ‫תרבות‬ ‫בתחום‬ ‫וחווייתיים‬ ‫פעילים‬–‫ישראלית‬. ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫שם‬:‫השרון‬ ‫חוף‬ ‫שמריהו‬ ‫כפר‬
  • 2. ‫הלמידה‬ ‫ומטרות‬ ‫מהותית‬ ‫שאלה‬ ‫וכיצד‬ ‫הסמלים‬ ‫משמעות‬ ‫מהי‬ ‫היא‬ ‫המהותית‬ ‫השאלה‬‫מבטאאים‬‫לארץ‬ ‫ושייכות‬ ‫זהות‬. ‫הלמידה‬ ‫מטרות‬: •‫הערך‬‫הרוחני‬–‫המשחק‬‫מפתח‬‫את‬‫הערנות‬‫המחשבתית‬,‫מאמן‬‫לשפיטה‬‫הגיונית‬,‫מחנך‬‫לריכוז‬ ‫ויצירה‬.‫פעמים‬‫הרבה‬‫רוכש‬‫לו‬‫המשחק‬‫רעיונות‬‫חדשים‬‫בזמן‬‫המשחק‬,‫ולומד‬‫כיצד‬‫לפתור‬‫בעיות‬ ‫מעשיות‬. •‫הערך‬‫החברתי‬-‫רגשי‬–‫אגב‬‫המשחק‬‫לומד‬‫האדם‬‫את‬‫חוקי‬‫ההגינות‬‫והאדיבות‬,‫הוא‬‫לומד‬‫כיצד‬‫לכבד‬ ‫את‬‫החוק‬‫ולשמור‬‫עליו‬,‫וכיצד‬‫להפסיד‬‫בכבוד‬.‫לאחר‬‫שכמעט‬‫על‬‫משחק‬‫מתנהל‬‫בצוותא‬‫הוא‬‫לומד‬‫כיצד‬ ‫לשתף‬‫פעולה‬,‫לעזור‬‫לתכנן‬‫תכניות‬‫תוך‬‫כדי‬‫התחשבות‬‫בחבריו‬. •‫הערך‬‫החינוכי‬–‫המשחק‬‫מסייע‬‫לפיתוח‬‫האישיות‬,‫מפתח‬‫תכונות‬‫רצויות‬... •‫הערך‬‫הלימודי‬–‫בימינו‬‫נעשה‬‫המשחק‬‫לאמצעי‬‫חינוכי‬‫משובח‬‫להקניית‬‫ידיעות‬.‫שיעורים‬‫רבים‬‫של‬ ‫מורים‬‫מנוסים‬‫מסתיים‬‫במשחק‬,‫וידיעות‬‫שונות‬‫מוקנות‬‫מלכתחילה‬‫בדרך‬‫משחקית‬.
  • 3. ‫המשך‬: •‫היוזמה‬‫תקדם‬‫תפקודי‬‫הלומד‬‫שונים‬: •‫החדשה‬ ‫הלימודים‬ ‫בתכנית‬ ‫שהוגדר‬ ‫ידע‬ ‫בבסיס‬ ‫מעמיקה‬ ‫הבנה‬–‫חשיבה‬‫פיתוח‬ ‫באמצעות‬ ‫יצירתית‬ ‫לומד‬ ‫משחקי‬. •‫בצוות‬ ‫עבודה‬ •‫ותנועתית‬ ‫חושית‬ ‫למידה‬ •‫הנוסף‬ ‫החידוש‬ ‫ובכך‬ ‫החדשה‬ ‫הלימודים‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫הטמעה‬ ‫תקדם‬ ‫היוזמה‬.
  • 4. ‫והתלבטויות‬ ‫קשיים‬ ‫לשמור‬ ‫ועדיין‬ ‫ועכשווית‬ ‫עניינית‬ ‫ללמידה‬ ‫שנגיש‬ ‫לכזה‬ ‫המקצוע‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫הרצון‬ ‫השונים‬ ‫הנושאים‬ ‫לימוד‬ ‫על‬,‫והמסורת‬ ‫הערכים‬.‫המשחק‬ ‫דרך‬,‫למידה‬ ‫חווה‬ ‫הילד‬ ‫בו‬ ‫אחר‬ ‫מסוג‬,‫כזו‬ ‫למידה‬ ‫למן‬ ‫וההתגייסות‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬,‫התלמידים‬ ‫בקרב‬ ‫עולה‬ ‫משמים‬ ‫כגזרה‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫ולמה‬ ‫ומדוע‬ ‫איך‬ ‫ולהבין‬ ‫ולחקור‬ ‫ללמוד‬ ‫רצון‬ ‫להם‬ ‫ויש‬ ‫הללו‬ ‫החומרים‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫וחייבים‬ ‫המקצוע‬ ‫שזהו‬.
  • 5. ‫מצב‬ ‫תמונת‬ •‫הדרך‬ ‫אבני‬: •‫בשלב‬‫הראשון‬,‫ספטמבר‬ ‫חודשים‬–‫בכתה‬ ‫החומר‬ ‫בסיס‬ ‫את‬ ‫ילמדו‬ ‫התלמידים‬ ‫ינואר‬(‫החדשה‬ ‫התכנית‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫החדשות‬ ‫ההוראה‬ ‫ויחידות‬.) •‫פברואר‬ ‫בחודשים‬-‫משחקים‬ ‫פיתוח‬ ‫בנושא‬ ‫סדנאות‬ ‫יעברו‬ ‫והתלמידים‬ ‫המורים‬ ‫מרץ‬. •‫אפריל‬ ‫בחודש‬/‫קהילתי‬ ‫שיא‬ ‫יום‬ ‫ייערך‬ ‫מאי‬"‫מדברים‬ ‫מעגלים‬"‫הורים‬ ‫של‬ ‫בפורום‬ ‫המשחקים‬ ‫ויופעלו‬ ‫יוצגו‬ ‫בו‬,‫מורים‬ ‫ותלמידים‬.‫בנוסף‬,‫בנושא‬ ‫בחברותא‬ ‫שיח‬ ‫ייערך‬ ‫זה‬ ‫ביום‬"‫ולאומית‬ ‫אישית‬ ‫עצמאות‬." •‫ובקרה‬ ‫משוב‬ ‫דרכי‬ •‫שיא‬ ‫ליום‬ ‫והפיקוח‬ ‫ההדרכה‬ ‫צוות‬ ‫הזמנת‬–‫התוצרים‬ ‫הצגת‬ •‫החדשה‬ ‫הלימוד‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫לתלמידים‬ ‫משוב‬