SlideShare a Scribd company logo
‫הכינה‬:‫קמל‬ ‫אליה‬ ‫רותי‬
‫ספר‬ ‫בית‬"‫מיתרים‬"‫חולון‬
‫המנהלת‬:‫מרוז‬ ‫עדנה‬
‫פרשה‬+‫כותרת‬‫מפתח‬ ‫משפט‬‫משמעות‬
‫הפרשה‬
‫השלכות‬
‫לביה‬"‫ולבית‬ ‫ס‬
‫מותאם‬ ‫סיפור‬
‫בראשית‬ ‫פרשת‬-
‫שמור‬‫העולם‬ ‫על‬
‫בו‬ ‫חיים‬ ‫שאנו‬
"‫שבראתי‬ ‫מה‬ ‫כל‬
‫בראתי‬ ‫בשבילך‬!‫תן‬
‫תקלקל‬ ‫שלא‬ ‫דעתך‬
‫עולמי‬ ‫את‬ ‫ותחריב‬
‫מי‬ ‫אין‬ ‫קלקלת‬ ‫שאם‬
‫שיתקן‬"
‫מוכן‬ ‫לעולם‬ ‫לבוא‬
‫גדולה‬ ‫אחריות‬ ‫זאת‬.
‫להגן‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬
‫שקיבלנו‬ ‫מה‬ ‫על‬,
‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫לשמור‬
‫ולא‬ ‫ללכלך‬ ‫לא‬
‫לא‬ ‫במעשים‬ ‫קלקלו‬
‫טובים‬.
‫כיתה‬ ‫על‬ ‫שמירה‬
‫נקייה‬,‫לקלקל‬ ‫שלא‬
‫שהכינו‬ ‫מה‬ ‫את‬.‫אם‬
‫הניקיון‬ ‫על‬ ‫נשמור‬
‫בכתה‬ ‫לחיות‬ ‫נוכל‬
‫באווירה‬ ‫ובבית‬
‫וטובה‬ ‫נעימה‬
‫כללים‬ ‫שמירת‬ ‫על‬
‫וחוקים‬,
‫המסקנה‬,‫אם‬
‫נישמור‬‫הכללים‬ ‫על‬
‫עם‬ ‫ניטיב‬ ‫והסביבה‬
‫עצמנו‬.
‫פרשת‬‫ויגש‬-
‫חבריך‬ ‫פני‬ ‫תלבין‬ ‫אל‬
‫ברבים‬.
"‫לאדם‬ ‫אדם‬‫אדם‬"
"‫איש‬ ‫כל‬ ‫הוציאו‬
‫מעלי‬!‫ולא‬‫איש‬ ‫עמד‬
‫יוסף‬ ‫בהתוודע‬ ‫איתו‬
‫אחיו‬ ‫אל‬( "‫יוסף‬
‫המצרים‬ ‫למשרתים‬)
‫אמר‬ ‫אז‬ ‫ורק‬":‫אני‬
‫יוסף‬,‫אבי‬ ‫העוד‬
‫חי‬!?"
‫לעצמו‬ ‫אמר‬ ‫יוסף‬
‫את‬ ‫שיכניס‬ ‫שמוטב‬
‫ולא‬ ‫לסכנה‬ ‫עצמו‬
‫אחיו‬ ‫את‬ ‫יבייש‬.
‫יוסף‬‫עצמו‬ ‫את‬ ‫סיכן‬
‫את‬ ‫לבייש‬ ‫לא‬ ‫כדי‬
‫כולם‬ ‫לפני‬ ‫אחיו‬.
‫חבר‬ ‫העלבת‬/‫אדם‬,
‫במילים‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫היא‬,
‫אם‬ ‫גם‬ ‫אלא‬
‫תמונות‬ ‫מפרסמים‬
‫שלו‬ ‫משפילות‬
‫בפיסבוק‬...‫או‬
‫אותו‬ ‫שמחקים‬.
‫חבר‬ ‫משפילים‬ ‫אם‬
‫בכתה‬,‫לא‬ ‫חשוב‬
‫ולהגן‬ ‫שותף‬ ‫להיות‬
‫החלש‬ ‫על‬.
-‫כבוד‬ ‫שמירת‬
‫הזולת‬.
-‫באהבת‬ ‫להרבות‬
‫באשר‬ ‫לאדם‬ ‫אדם‬
‫אדם‬ ‫הוא‬.
‫בראשית‬‫שמות‬‫ןיקרא‬‫במדבר‬‫דברים‬
‫פרשת‬
‫בראשית‬
(‫על‬ ‫שמירה‬
‫הניקיון‬
‫בכתה‬ ‫לחיות‬
‫באווירה‬
‫נעימה‬)
‫יתרו‬ ‫פרשת‬
(‫החובה‬
‫לכבד‬)
‫צו‬ ‫פרשת‬
(‫ללמוד‬
‫לשמוח‬
‫ממה‬ ‫וליהנות‬
‫שאנו‬‫עושים‬)
‫נשא‬ ‫פרשת‬
(‫אמירת‬
‫סליחה‬)
‫פרשת‬‫ראה‬
(‫את‬ ‫לראות‬
‫הברכה‬
‫סביבנו‬)
‫פרשת‬‫ויגש‬
(‫תלבין‬ ‫אל‬
‫חבריך‬ ‫פני‬))
‫כי‬ ‫פרשת‬
‫תישא‬(‫היחס‬
‫לשונה‬)
‫פרשת‬
‫תזריע‬(‫לשון‬
‫הרע‬)
‫בלק‬ ‫פרשת‬
(‫עזרה‬‫לזולת‬
‫ויושר‬)
‫פרשת‬
‫ניצבים‬-‫וילך‬
(‫יישוב‬‫ארץ‬
‫ישראל‬)
‫צוות‬"‫מיתרים‬"
‫לכם‬ ‫מאחלים‬
‫הצלחה‬ ‫של‬ ‫שנה‬
‫ויצירתיות‬ ‫עשייה‬ ‫של‬ ‫שנה‬..

More Related Content

Viewers also liked

עירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותיתעירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותית
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
Dr. Peri Sinclair
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיון
Dr. Peri Sinclair
 
בבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיוןבבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9
Dr. Peri Sinclair
 
תיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיוןתיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
שמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהשמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחה
Dr. Peri Sinclair
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
Dr. Peri Sinclair
 
גוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיוןגוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
Dr. Peri Sinclair
 
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
Dr. Peri Sinclair
 
אהל שם מצגת
אהל שם מצגתאהל שם מצגת
אהל שם מצגת
Dr. Peri Sinclair
 
שיזף
שיזףשיזף
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16  ליבוביץבשבילי המדרש 27.9.16  ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
Dr. Peri Sinclair
 

Viewers also liked (15)

עירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותיתעירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותית
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיון
 
בבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיוןבבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיון
 
מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9
 
תיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיוןתיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיון
 
שמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהשמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחה
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
 
גוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיוןגוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיון
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
 
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
 
אהל שם מצגת
אהל שם מצגתאהל שם מצגת
אהל שם מצגת
 
שיזף
שיזףשיזף
שיזף
 
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16  ליבוביץבשבילי המדרש 27.9.16  ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
 

פרשת השבוע בראי הערכים

 • 1. ‫הכינה‬:‫קמל‬ ‫אליה‬ ‫רותי‬ ‫ספר‬ ‫בית‬"‫מיתרים‬"‫חולון‬ ‫המנהלת‬:‫מרוז‬ ‫עדנה‬
 • 2.
 • 3. ‫פרשה‬+‫כותרת‬‫מפתח‬ ‫משפט‬‫משמעות‬ ‫הפרשה‬ ‫השלכות‬ ‫לביה‬"‫ולבית‬ ‫ס‬ ‫מותאם‬ ‫סיפור‬ ‫בראשית‬ ‫פרשת‬- ‫שמור‬‫העולם‬ ‫על‬ ‫בו‬ ‫חיים‬ ‫שאנו‬ "‫שבראתי‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫בראתי‬ ‫בשבילך‬!‫תן‬ ‫תקלקל‬ ‫שלא‬ ‫דעתך‬ ‫עולמי‬ ‫את‬ ‫ותחריב‬ ‫מי‬ ‫אין‬ ‫קלקלת‬ ‫שאם‬ ‫שיתקן‬" ‫מוכן‬ ‫לעולם‬ ‫לבוא‬ ‫גדולה‬ ‫אחריות‬ ‫זאת‬. ‫להגן‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫שקיבלנו‬ ‫מה‬ ‫על‬, ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫ולא‬ ‫ללכלך‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫במעשים‬ ‫קלקלו‬ ‫טובים‬. ‫כיתה‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫נקייה‬,‫לקלקל‬ ‫שלא‬ ‫שהכינו‬ ‫מה‬ ‫את‬.‫אם‬ ‫הניקיון‬ ‫על‬ ‫נשמור‬ ‫בכתה‬ ‫לחיות‬ ‫נוכל‬ ‫באווירה‬ ‫ובבית‬ ‫וטובה‬ ‫נעימה‬ ‫כללים‬ ‫שמירת‬ ‫על‬ ‫וחוקים‬, ‫המסקנה‬,‫אם‬ ‫נישמור‬‫הכללים‬ ‫על‬ ‫עם‬ ‫ניטיב‬ ‫והסביבה‬ ‫עצמנו‬. ‫פרשת‬‫ויגש‬- ‫חבריך‬ ‫פני‬ ‫תלבין‬ ‫אל‬ ‫ברבים‬. "‫לאדם‬ ‫אדם‬‫אדם‬" "‫איש‬ ‫כל‬ ‫הוציאו‬ ‫מעלי‬!‫ולא‬‫איש‬ ‫עמד‬ ‫יוסף‬ ‫בהתוודע‬ ‫איתו‬ ‫אחיו‬ ‫אל‬( "‫יוסף‬ ‫המצרים‬ ‫למשרתים‬) ‫אמר‬ ‫אז‬ ‫ורק‬":‫אני‬ ‫יוסף‬,‫אבי‬ ‫העוד‬ ‫חי‬!?" ‫לעצמו‬ ‫אמר‬ ‫יוסף‬ ‫את‬ ‫שיכניס‬ ‫שמוטב‬ ‫ולא‬ ‫לסכנה‬ ‫עצמו‬ ‫אחיו‬ ‫את‬ ‫יבייש‬. ‫יוסף‬‫עצמו‬ ‫את‬ ‫סיכן‬ ‫את‬ ‫לבייש‬ ‫לא‬ ‫כדי‬ ‫כולם‬ ‫לפני‬ ‫אחיו‬. ‫חבר‬ ‫העלבת‬/‫אדם‬, ‫במילים‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫היא‬, ‫אם‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫תמונות‬ ‫מפרסמים‬ ‫שלו‬ ‫משפילות‬ ‫בפיסבוק‬...‫או‬ ‫אותו‬ ‫שמחקים‬. ‫חבר‬ ‫משפילים‬ ‫אם‬ ‫בכתה‬,‫לא‬ ‫חשוב‬ ‫ולהגן‬ ‫שותף‬ ‫להיות‬ ‫החלש‬ ‫על‬. -‫כבוד‬ ‫שמירת‬ ‫הזולת‬. -‫באהבת‬ ‫להרבות‬ ‫באשר‬ ‫לאדם‬ ‫אדם‬ ‫אדם‬ ‫הוא‬.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7. ‫בראשית‬‫שמות‬‫ןיקרא‬‫במדבר‬‫דברים‬ ‫פרשת‬ ‫בראשית‬ (‫על‬ ‫שמירה‬ ‫הניקיון‬ ‫בכתה‬ ‫לחיות‬ ‫באווירה‬ ‫נעימה‬) ‫יתרו‬ ‫פרשת‬ (‫החובה‬ ‫לכבד‬) ‫צו‬ ‫פרשת‬ (‫ללמוד‬ ‫לשמוח‬ ‫ממה‬ ‫וליהנות‬ ‫שאנו‬‫עושים‬) ‫נשא‬ ‫פרשת‬ (‫אמירת‬ ‫סליחה‬) ‫פרשת‬‫ראה‬ (‫את‬ ‫לראות‬ ‫הברכה‬ ‫סביבנו‬) ‫פרשת‬‫ויגש‬ (‫תלבין‬ ‫אל‬ ‫חבריך‬ ‫פני‬)) ‫כי‬ ‫פרשת‬ ‫תישא‬(‫היחס‬ ‫לשונה‬) ‫פרשת‬ ‫תזריע‬(‫לשון‬ ‫הרע‬) ‫בלק‬ ‫פרשת‬ (‫עזרה‬‫לזולת‬ ‫ויושר‬) ‫פרשת‬ ‫ניצבים‬-‫וילך‬ (‫יישוב‬‫ארץ‬ ‫ישראל‬)
 • 8. ‫צוות‬"‫מיתרים‬" ‫לכם‬ ‫מאחלים‬ ‫הצלחה‬ ‫של‬ ‫שנה‬ ‫ויצירתיות‬ ‫עשייה‬ ‫של‬ ‫שנה‬..