SlideShare a Scribd company logo
‫לגלובלי‬ ‫הלוקאלי‬ ‫בין‬–‫מדרש‬ ‫בתי‬
‫אוניברסלי‬ ‫במבט‬
‫שם‬ ‫אהל‬ ‫תיכון‬,‫גן‬ ‫רמת‬
‫היוזמה‬‫שמה‬‫במרכז‬‫את‬‫הלימוד‬‫הבית‬‫מדרשי‬.‫התלמידות‬/‫ים‬‫יחשפו‬
‫ללמידה‬‫משמעותית‬,‫בה‬‫הן‬/‫ם‬‫לוקחות‬/‫ים‬‫חלק‬‫פעיל‬‫באיסוף‬‫הרעיונות‬
‫והמקורות‬‫לבתי‬‫המדרש‬,‫בהכנתם‬‫ובהנחייתם‬.
‫במסגרת‬‫היוזמה‬,‫נקיים‬‫שישה‬‫בתי‬‫מדרש‬‫לאורך‬‫שנת‬‫הלימודים‬‫ובסוף‬
‫השנה‬‫נערוך‬‫יום‬‫שיא‬.
‫כל‬‫אחד‬‫מבתי‬‫המדרש‬‫יעסוק‬‫ביום‬‫בינלאומי‬‫אחר‬.
‫הרציונאל‬‫שעומד‬‫מאחורי‬‫התוכנית‬‫הוא‬‫החיבור‬‫והקשר‬‫בין‬‫הזהות‬
‫היהודית‬-‫ישראלית‬‫לבין‬‫הזהות‬‫הגלובלית‬‫שלנו‬‫כאזרחיות‬/‫י‬‫העולם‬.‫בתי‬
‫המדרש‬‫יכללו‬‫טקסטים‬‫מהמקורות‬‫היהודיים‬‫לצד‬‫טקסטים‬‫ישראליים‬
‫ובינלאומיים‬‫בכל‬‫אחד‬‫מהנושאים‬.‫נעסוק‬‫בערכים‬‫שעולים‬‫מנושאי‬‫הימים‬
‫הבינלאומיים‬‫ונתרגם‬‫אותם‬‫לעשייה‬‫יומיומית‬‫במרחב‬‫הבית‬‫ספרי‬‫והקהילתי‬
‫של‬‫התלמידות‬/‫ים‬.
‫ייחודי‬ ‫אופי‬ ‫יהיה‬ ‫מדרש‬ ‫בית‬ ‫לכל‬‫ושונה‬
‫כל‬‫בית‬‫מדרש‬‫יתקיים‬‫במקום‬‫שונה‬‫ובמסגרת‬‫שונה‬‫כאשר‬‫הרציונאל‬
‫הוא‬‫החיבור‬‫בין‬‫התלמידות‬/‫ים‬‫ובית‬‫הספר‬‫לבין‬‫הקהילה‬‫בה‬‫הן‬/‫ם‬
‫חיות‬/‫ים‬.
‫למשל‬:‫בית‬‫מדרש‬‫בבית‬‫הספר‬‫עם‬‫הורים‬,‫בית‬‫מדרש‬‫עם‬‫מורות‬/‫ים‬,
‫בית‬‫מדרש‬‫במרכז‬‫לקשיש‬‫שנמצא‬‫סמוך‬‫לבית‬‫הספר‬,‫בית‬‫מדרש‬‫יחד‬
‫עם‬‫בית‬‫ספר‬‫ממלכתי‬-‫דתי‬,‫בית‬‫מדרש‬‫בשיתוף‬‫עם‬‫בית‬‫החייל‬
‫וכדומה‬.
‫של‬ ‫העיקריות‬ ‫המטרות‬‫היוזמה‬
‫לפתח‬‫ולגבש‬‫בקרב‬‫התלמידות‬/‫ים‬‫שיח‬‫ערכי‬‫בנושאים‬‫רלוונטיים‬
‫לחייהן‬/‫ם‬‫תוך‬‫חיבור‬‫הנושאים‬‫לטקסטים‬‫משמעותיים‬‫שמהווים‬‫חלק‬‫בלתי‬
‫נפרד‬‫מבניית‬‫הזהות‬‫של‬‫התלמידות‬/‫ים‬.
‫לפתח‬‫בקרב‬‫התלמידות‬/‫ים‬‫את‬‫יכולות‬‫החשיבה‬‫מסדר‬‫גבוה‬‫לדוגמא‬-
‫יכולת‬‫השוואה‬,‫ניתוח‬‫וחשיבה‬‫מעמיקה‬‫וביקורתית‬.‫לצד‬‫אלה‬,‫הלימוד‬
‫הבית‬‫מדרשי‬,‫יפתח‬‫בקרב‬‫התלמידות‬/‫ים‬‫את‬‫היכולת‬‫להביע‬‫את‬‫דעתן‬/‫ם‬
‫כמו‬‫גם‬‫היכולת‬‫להקשיב‬‫ולהתייחס‬‫לדעות‬‫של‬‫אחרות‬/‫ים‬.
‫לחבר‬‫בין‬‫התלמידות‬/‫ים‬‫לבין‬‫הקהילה‬‫בה‬‫הן‬/‫ם‬‫חיות‬/‫ים‬‫באמצעות‬
‫למידה‬‫משותפת‬‫ושיח‬‫ערכי‬.
‫לפתח‬‫בקרב‬‫התלמידות‬/‫ים‬‫יכולות‬‫יוזמה‬‫והנעה‬‫של‬‫תהליכים‬‫לימודיים‬
-‫במסגרת‬‫יצירת‬‫בתי‬‫המדרש‬.
‫במוקד‬ ‫להיות‬ ‫שנבחרו‬ ‫הבינלאומיים‬ ‫הימים‬
‫לאורך‬ ‫המדרש‬ ‫בתי‬‫השנה‬
‫ספטמבר‬/‫אוקטובר‬–‫לימודי‬‫מבוא‬‫לבית‬‫מדרש‬
‫נובמבר‬-‫בית‬‫מדרש‬‫ראשון‬‫יתקיים‬‫בכיתות‬‫סביב‬‫ה‬25.11‫שהוא‬‫יום‬
‫המאבק‬‫הבינלאומי‬‫למניעת‬‫אלימות‬‫נגד‬‫נשים‬.
‫דצמבר‬/‫ינואר‬–‫בית‬‫המדרש‬‫יתקיים‬‫סביב‬‫ה‬10.12‫שהוא‬‫יום‬‫זכויות‬
‫האדם‬.
‫פברואר‬-‫בית‬‫המדרש‬‫יתקיים‬‫סביב‬‫ה‬14.02‫שהוא‬‫יום‬‫האהבה‬
‫הבינלאומי‬.
‫מרץ‬/‫אפריל‬-‫בית‬‫המדרש‬‫יתקיים‬‫סביב‬‫ה‬15.03‫שהוא‬‫יום‬‫זכויות‬‫הצרכן‬.
‫מאי‬/‫יוני‬–‫בית‬‫המדרש‬‫יתקיים‬‫סביב‬‫ה‬21.06‫שהוא‬‫יום‬‫המוזיקה‬
‫הבינלאומי‬.

More Related Content

Viewers also liked

עירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותיתעירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותית
Dr. Peri Sinclair
 
HUDSPETH.RESUME.17
HUDSPETH.RESUME.17HUDSPETH.RESUME.17
HUDSPETH.RESUME.17
Jeannie Hudspeth
 
רמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיוןרמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיוןמצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
כנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבל
כנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבלכנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבל
כנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבל
Dr. Peri Sinclair
 
פרשת השבוע בראי הערכים
פרשת השבוע בראי הערכיםפרשת השבוע בראי הערכים
פרשת השבוע בראי הערכים
Dr. Peri Sinclair
 
ליידי דייויס
ליידי דייויסליידי דייויס
ליידי דייויס
Dr. Peri Sinclair
 
ברנר מצגת
ברנר מצגתברנר מצגת
ברנר מצגת
Dr. Peri Sinclair
 
ViaRhôna, fietsroute langs de Rhône - Fiets & Wandelbeurs 2017
ViaRhôna, fietsroute langs de Rhône - Fiets & Wandelbeurs 2017ViaRhôna, fietsroute langs de Rhône - Fiets & Wandelbeurs 2017
ViaRhôna, fietsroute langs de Rhône - Fiets & Wandelbeurs 2017
ICI Marketing
 
קלמן מצגת
קלמן מצגתקלמן מצגת
קלמן מצגת
Dr. Peri Sinclair
 
רמון מצגת ליום עיון
רמון מצגת ליום עיוןרמון מצגת ליום עיון
רמון מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
נבון יוזמה
נבון יוזמהנבון יוזמה
נבון יוזמה
Dr. Peri Sinclair
 
mechanics of ventilation
mechanics of ventilationmechanics of ventilation
mechanics of ventilation
Sumi Varghese
 
Transformada de fourier
Transformada de fourierTransformada de fourier
Transformada de fourier
Sylvia Cisneros
 
Asepsia, quirófano y equipo quirúrgico
Asepsia, quirófano y equipo quirúrgicoAsepsia, quirófano y equipo quirúrgico
Asepsia, quirófano y equipo quirúrgico
Universidad de Guadalajara
 
Perspectives 2017: Jenna Bright
Perspectives 2017: Jenna BrightPerspectives 2017: Jenna Bright
Perspectives 2017: Jenna Bright
Touchstone Institute
 
Chicago User Group - Influitive
Chicago User Group - InfluitiveChicago User Group - Influitive
Chicago User Group - Influitive
Ron Corbisier
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
Dr. Peri Sinclair
 
בבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיוןבבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 

Viewers also liked (19)

עירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותיתעירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותית
 
HUDSPETH.RESUME.17
HUDSPETH.RESUME.17HUDSPETH.RESUME.17
HUDSPETH.RESUME.17
 
רמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיוןרמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיון
 
מצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיוןמצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיון
 
כנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבל
כנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבלכנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבל
כנס פתיחת שנה, מרכז מורשת יהדות בבל
 
פרשת השבוע בראי הערכים
פרשת השבוע בראי הערכיםפרשת השבוע בראי הערכים
פרשת השבוע בראי הערכים
 
ליידי דייויס
ליידי דייויסליידי דייויס
ליידי דייויס
 
ברנר מצגת
ברנר מצגתברנר מצגת
ברנר מצגת
 
ViaRhôna, fietsroute langs de Rhône - Fiets & Wandelbeurs 2017
ViaRhôna, fietsroute langs de Rhône - Fiets & Wandelbeurs 2017ViaRhôna, fietsroute langs de Rhône - Fiets & Wandelbeurs 2017
ViaRhôna, fietsroute langs de Rhône - Fiets & Wandelbeurs 2017
 
קלמן מצגת
קלמן מצגתקלמן מצגת
קלמן מצגת
 
רמון מצגת ליום עיון
רמון מצגת ליום עיוןרמון מצגת ליום עיון
רמון מצגת ליום עיון
 
נבון יוזמה
נבון יוזמהנבון יוזמה
נבון יוזמה
 
mechanics of ventilation
mechanics of ventilationmechanics of ventilation
mechanics of ventilation
 
Transformada de fourier
Transformada de fourierTransformada de fourier
Transformada de fourier
 
Asepsia, quirófano y equipo quirúrgico
Asepsia, quirófano y equipo quirúrgicoAsepsia, quirófano y equipo quirúrgico
Asepsia, quirófano y equipo quirúrgico
 
Perspectives 2017: Jenna Bright
Perspectives 2017: Jenna BrightPerspectives 2017: Jenna Bright
Perspectives 2017: Jenna Bright
 
Chicago User Group - Influitive
Chicago User Group - InfluitiveChicago User Group - Influitive
Chicago User Group - Influitive
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
 
בבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיוןבבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיון
 

Similar to אהל שם מצגת

maftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakommaftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakom
חלד מפעלים חינוכיים
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
Dr. Peri Sinclair
 
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית  - מדריך למורהמפתחות לערבות הדדית  - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
חלד מפעלים חינוכיים
 
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורהמפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
חלד מפעלים חינוכיים
 
מצעד הספרים
מצעד הספריםמצעד הספרים
מצעד הספרים
galitbarazani
 
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורהמפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
חלד מפעלים חינוכיים
 
מצגת על בית הספר תשעה
מצגת על בית הספר תשעהמצגת על בית הספר תשעה
מצגת על בית הספר תשעה
מיכל זומרתי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
stav101
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
stav101
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
stav101
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)
tarbutisrael
 
אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3
נטע לב
 
מצעד הספרים
מצעד הספריםמצעד הספרים
מצעד הספרים
limorid10
 

Similar to אהל שם מצגת (16)

maftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakommaftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakom
 
מצעד הספרים תשעב מצגת
מצעד הספרים תשעב מצגתמצעד הספרים תשעב מצגת
מצעד הספרים תשעב מצגת
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
 
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית  - מדריך למורהמפתחות לערבות הדדית  - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
 
Hativa keshet
Hativa keshetHativa keshet
Hativa keshet
 
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורהמפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
 
מצגת מצעד תשעא מתוקן
מצגת מצעד תשעא מתוקןמצגת מצעד תשעא מתוקן
מצגת מצעד תשעא מתוקן
 
מצעד הספרים
מצעד הספריםמצעד הספרים
מצעד הספרים
 
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורהמפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
 
מצגת על בית הספר תשעה
מצגת על בית הספר תשעהמצגת על בית הספר תשעה
מצגת על בית הספר תשעה
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)
 
אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3
 
מצעד הספרים
מצעד הספריםמצעד הספרים
מצעד הספרים
 

More from Dr. Peri Sinclair

תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
Dr. Peri Sinclair
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
Dr. Peri Sinclair
 
שמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהשמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחה
Dr. Peri Sinclair
 
גוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיוןגוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץבשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
Dr. Peri Sinclair
 
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיון
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9
Dr. Peri Sinclair
 
תיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיוןתיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 

More from Dr. Peri Sinclair (9)

תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
 
שמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהשמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחה
 
גוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיוןגוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיון
 
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץבשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
 
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיון
 
מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9
 
תיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיוןתיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיון
 

אהל שם מצגת