SlideShare a Scribd company logo
‫ל‬ֵ‫ה‬ְ‫ק‬ַ‫ה‬‫ת‬ ֶ‫א‬-‫ָם‬‫ע‬ָ‫ה‬,‫ף‬ַ‫ט‬ַ‫ה‬ְ‫ו‬ ‫ים‬ ִׁ‫ָש‬‫נ‬ַ‫ה‬ְ‫ו‬ ‫ים‬ ִׁ‫ָש‬‫נ‬ֲ‫א‬ָ‫ה‬,‫ָך‬ ְ‫ֵר‬‫ג‬ְ‫ו‬,‫ַן‬‫ע‬ַ‫מ‬ְ‫ּול‬ ‫עּו‬ ְ‫מ‬ ְ‫ש‬ִׁ‫י‬ ‫ַן‬‫ע‬ַ‫מ‬ְ‫ל‬ ‫יָך‬ ֶ‫ָר‬‫ע‬ ְ‫ש‬ ִׁ‫ב‬ ‫ר‬ ֶ‫ֲש‬‫א‬‫דּו‬ ְ‫מ‬ְ‫ל‬ִׁ‫י‬...‫ת‬ ֶ‫א‬-‫ָל‬‫כ‬-‫י‬ ֵ‫ר‬ ְ‫ב‬ ִׁ‫ד‬‫ה‬ ָ‫ּתֹור‬ַ‫ה‬‫ֹּאת‬‫ז‬ַ‫ה‬.(‫ל‬ ‫דברים‬"‫א‬)
•‫בית‬‫ספר‬‫אביב‬ ‫תל‬ ‫ירושלמי‬ ‫בבלי‬‫מאופיין‬‫ופעילה‬ ‫מעורבת‬ ‫הורים‬ ‫בקהילת‬.
‫החברתיים‬ ‫העקרונות‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫היא‬ ‫העל‬ ‫מטרת‬-‫ספרית‬ ‫הבית‬ ‫בעשיה‬ ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫ערכיים‬
‫הקיימת‬.
•‫יוזמת‬‫ל‬ֵ‫ה‬ְ‫ק‬ַ‫ה‬‫מחברת‬‫פורמאליים‬ ‫בלתי‬ ‫חברתיים‬ ‫לאירועים‬ ‫ישראל‬ ‫מקורות‬ ‫של‬ ‫בחברותא‬ ‫לימוד‬.
‫החידוש‬‫הלימודי‬ ‫הנדבך‬ ‫היא‬ ‫שביוזמה‬-‫קהילתי‬.
•‫שלושה‬‫ישראל‬ ‫במקורות‬ ‫ושיח‬ ‫ללימוד‬ ‫הקהילה‬ ‫תתכנס‬ ‫בהם‬ ‫קבועים‬ ‫מועדים‬.‫המפגשים‬‫חוויות‬ ‫יכללו‬
‫חושיות‬:‫מוסיקה‬,‫תאטרון‬,‫ועוד‬ ‫אוכל‬...
•‫חיובית‬ ‫חוויה‬ ‫ליצור‬ ‫היא‬ ‫היוזמה‬ ‫מטרת‬,‫מארון‬ ‫הטקסטים‬ ‫עם‬ ‫במפגש‬ ‫וקהילה‬ ‫יחיד‬ ‫ומעצבת‬ ‫מלמדת‬
‫היהודי‬ ‫הספרים‬-‫ישראלי‬.‫במקורות‬ ‫מעמיק‬ ‫דיון‬ ‫לעורר‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫לחבב‬‫את‬ ‫ולהציג‬ ‫השפה‬ ‫את‬ ‫ולקרב‬
‫המימדים‬‫שבמקורות‬ ‫הערכיים‬‫הרלוונטיים‬‫הישראלית‬ ‫למציאות‬.
‫ל‬ֵ‫ה‬ְ‫ק‬ַ‫ה‬‫פסח‬‫ו‬ ‫לכתות‬'-
‫תמונת‬‫מצב‬
•‫פמיניסטית‬ ‫בהגדה‬ ‫מעמיק‬ ‫עיון‬‫לפסח‬
•‫בנושא‬ ‫מסכות‬ ‫תאטרון‬"‫ובחירה‬ ‫חרות‬"
‫תמונת‬‫מצב‬
‫ל‬ֵ‫ה‬ְ‫ק‬ַ‫ה‬‫שבועות‬‫ה‬ ‫לכתות‬'-
•‫מומחית‬ ‫הרצאת‬"‫הגר‬ ‫סופרמן‬"
•‫לחג‬ ‫פרסום‬ ‫כרזות‬ ‫בקבוצות‬ ‫חקר‬
‫כראי‬‫החג‬ ‫למאפייני‬‫השונים‬
•‫פלייבק‬ ‫תיאטרון‬"‫וזרות‬ ‫גרות‬"
...‫לעתיד‬ ‫ומבט‬
‫הרצאה‬-‫אורי‬ ‫של‬ ‫האישי‬ ‫סיפורם‬‫פורשטט‬‫ותאי‬-‫למבקשי‬ ‫בן‬
‫סודן‬ ‫לדרום‬ ‫שגורש‬ ‫מקלט‬,‫לימוד‬‫בחברותות‬-‫המינים‬ ‫ארבעת‬
‫ב‬ ‫האחר‬ ‫של‬ ‫למקומו‬ ‫כמשל‬'‫אחת‬ ‫אגודה‬,'‫עם‬ ‫מלאך‬ ‫הצגה‬
‫דאון‬ ‫תסמונת‬
‫הבאה‬ ‫השנה‬ ‫לקראת‬ ‫החלטות‬ ‫תהליך‬-‫ממשיכות‬ ‫לאן‬?‫מה‬
‫הבא‬ ‫השלב‬ ‫יהיה‬?

More Related Content

Viewers also liked

עירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותיתעירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותית
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיוןמצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
ברנר מצגת
ברנר מצגתברנר מצגת
ברנר מצגת
Dr. Peri Sinclair
 
פרשת השבוע בראי הערכים
פרשת השבוע בראי הערכיםפרשת השבוע בראי הערכים
פרשת השבוע בראי הערכים
Dr. Peri Sinclair
 
רמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיוןרמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
קלמן מצגת
קלמן מצגתקלמן מצגת
קלמן מצגת
Dr. Peri Sinclair
 
נבון יוזמה
נבון יוזמהנבון יוזמה
נבון יוזמה
Dr. Peri Sinclair
 
Chap5
Chap5Chap5
Cartilla obras-de-drenaje-y-proteccion-para-carreteras-Obras Publicas Medelli...
Cartilla obras-de-drenaje-y-proteccion-para-carreteras-Obras Publicas Medelli...Cartilla obras-de-drenaje-y-proteccion-para-carreteras-Obras Publicas Medelli...
Cartilla obras-de-drenaje-y-proteccion-para-carreteras-Obras Publicas Medelli...
UNIVERSIDAD LIBRE PEREIRA -Colombia. UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO-Pereira
 
John pedraza pps
John pedraza ppsJohn pedraza pps
John pedraza pps
John Pedraza Malo
 
Perspectives 2017: Sandra Monteiro
Perspectives 2017: Sandra MonteiroPerspectives 2017: Sandra Monteiro
Perspectives 2017: Sandra Monteiro
Touchstone Institute
 
Permissão Para Trabalho em Altura - NR 35
Permissão Para Trabalho em Altura - NR 35Permissão Para Trabalho em Altura - NR 35
Permissão Para Trabalho em Altura - NR 35
IZAIAS DE SOUZA AGUIAR
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
Dr. Peri Sinclair
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
Dr. Peri Sinclair
 
תיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיוןתיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיון
Dr. Peri Sinclair
 
שמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהשמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחה
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9
Dr. Peri Sinclair
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
Dr. Peri Sinclair
 

Viewers also liked (19)

עירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותיתעירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותית
 
מצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיוןמצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיון
 
ברנר מצגת
ברנר מצגתברנר מצגת
ברנר מצגת
 
פרשת השבוע בראי הערכים
פרשת השבוע בראי הערכיםפרשת השבוע בראי הערכים
פרשת השבוע בראי הערכים
 
רמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיוןרמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיון
 
קלמן מצגת
קלמן מצגתקלמן מצגת
קלמן מצגת
 
נבון יוזמה
נבון יוזמהנבון יוזמה
נבון יוזמה
 
Chap5
Chap5Chap5
Chap5
 
Cartilla obras-de-drenaje-y-proteccion-para-carreteras-Obras Publicas Medelli...
Cartilla obras-de-drenaje-y-proteccion-para-carreteras-Obras Publicas Medelli...Cartilla obras-de-drenaje-y-proteccion-para-carreteras-Obras Publicas Medelli...
Cartilla obras-de-drenaje-y-proteccion-para-carreteras-Obras Publicas Medelli...
 
John pedraza pps
John pedraza ppsJohn pedraza pps
John pedraza pps
 
Perspectives 2017: Sandra Monteiro
Perspectives 2017: Sandra MonteiroPerspectives 2017: Sandra Monteiro
Perspectives 2017: Sandra Monteiro
 
Permissão Para Trabalho em Altura - NR 35
Permissão Para Trabalho em Altura - NR 35Permissão Para Trabalho em Altura - NR 35
Permissão Para Trabalho em Altura - NR 35
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
 
תיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיוןתיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיון
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיון
 
שמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהשמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחה
 
מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
 

Similar to בבלי מצגת ליום עיון

תת תרבות נוער עבריין
תת תרבות נוער עברייןתת תרבות נוער עבריין
תת תרבות נוער עבריין
Prachie Yvgeni
 
תת תרבות נוער עבריין
תת תרבות נוער עברייןתת תרבות נוער עבריין
תת תרבות נוער עבריין
Prachie Yvgeni
 
Sharait paper 1-print+gray
Sharait paper 1-print+graySharait paper 1-print+gray
Sharait paper 1-print+graynoahofner
 
Shaharit_Flourishing Communities_Heb
Shaharit_Flourishing Communities_HebShaharit_Flourishing Communities_Heb
Shaharit_Flourishing Communities_HebShaharit_org
 
סיכום תשפא
סיכום תשפאסיכום תשפא
סיכום תשפא
motire
 

Similar to בבלי מצגת ליום עיון (6)

Hativa keshet
Hativa keshetHativa keshet
Hativa keshet
 
תת תרבות נוער עבריין
תת תרבות נוער עברייןתת תרבות נוער עבריין
תת תרבות נוער עבריין
 
תת תרבות נוער עבריין
תת תרבות נוער עברייןתת תרבות נוער עבריין
תת תרבות נוער עבריין
 
Sharait paper 1-print+gray
Sharait paper 1-print+graySharait paper 1-print+gray
Sharait paper 1-print+gray
 
Shaharit_Flourishing Communities_Heb
Shaharit_Flourishing Communities_HebShaharit_Flourishing Communities_Heb
Shaharit_Flourishing Communities_Heb
 
סיכום תשפא
סיכום תשפאסיכום תשפא
סיכום תשפא
 

More from Dr. Peri Sinclair

שיזף
שיזףשיזף
גוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיוןגוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיון
Dr. Peri Sinclair
 
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16  ליבוביץבשבילי המדרש 27.9.16  ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
Dr. Peri Sinclair
 
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
Dr. Peri Sinclair
 
אהל שם מצגת
אהל שם מצגתאהל שם מצגת
אהל שם מצגת
Dr. Peri Sinclair
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
Dr. Peri Sinclair
 

More from Dr. Peri Sinclair (6)

שיזף
שיזףשיזף
שיזף
 
גוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיוןגוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיון
 
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16  ליבוביץבשבילי המדרש 27.9.16  ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
 
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
 
אהל שם מצגת
אהל שם מצגתאהל שם מצגת
אהל שם מצגת
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
 

בבלי מצגת ליום עיון

 • 1. ‫ל‬ֵ‫ה‬ְ‫ק‬ַ‫ה‬‫ת‬ ֶ‫א‬-‫ָם‬‫ע‬ָ‫ה‬,‫ף‬ַ‫ט‬ַ‫ה‬ְ‫ו‬ ‫ים‬ ִׁ‫ָש‬‫נ‬ַ‫ה‬ְ‫ו‬ ‫ים‬ ִׁ‫ָש‬‫נ‬ֲ‫א‬ָ‫ה‬,‫ָך‬ ְ‫ֵר‬‫ג‬ְ‫ו‬,‫ַן‬‫ע‬ַ‫מ‬ְ‫ּול‬ ‫עּו‬ ְ‫מ‬ ְ‫ש‬ִׁ‫י‬ ‫ַן‬‫ע‬ַ‫מ‬ְ‫ל‬ ‫יָך‬ ֶ‫ָר‬‫ע‬ ְ‫ש‬ ִׁ‫ב‬ ‫ר‬ ֶ‫ֲש‬‫א‬‫דּו‬ ְ‫מ‬ְ‫ל‬ִׁ‫י‬...‫ת‬ ֶ‫א‬-‫ָל‬‫כ‬-‫י‬ ֵ‫ר‬ ְ‫ב‬ ִׁ‫ד‬‫ה‬ ָ‫ּתֹור‬ַ‫ה‬‫ֹּאת‬‫ז‬ַ‫ה‬.(‫ל‬ ‫דברים‬"‫א‬) •‫בית‬‫ספר‬‫אביב‬ ‫תל‬ ‫ירושלמי‬ ‫בבלי‬‫מאופיין‬‫ופעילה‬ ‫מעורבת‬ ‫הורים‬ ‫בקהילת‬. ‫החברתיים‬ ‫העקרונות‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫היא‬ ‫העל‬ ‫מטרת‬-‫ספרית‬ ‫הבית‬ ‫בעשיה‬ ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫ערכיים‬ ‫הקיימת‬. •‫יוזמת‬‫ל‬ֵ‫ה‬ְ‫ק‬ַ‫ה‬‫מחברת‬‫פורמאליים‬ ‫בלתי‬ ‫חברתיים‬ ‫לאירועים‬ ‫ישראל‬ ‫מקורות‬ ‫של‬ ‫בחברותא‬ ‫לימוד‬. ‫החידוש‬‫הלימודי‬ ‫הנדבך‬ ‫היא‬ ‫שביוזמה‬-‫קהילתי‬. •‫שלושה‬‫ישראל‬ ‫במקורות‬ ‫ושיח‬ ‫ללימוד‬ ‫הקהילה‬ ‫תתכנס‬ ‫בהם‬ ‫קבועים‬ ‫מועדים‬.‫המפגשים‬‫חוויות‬ ‫יכללו‬ ‫חושיות‬:‫מוסיקה‬,‫תאטרון‬,‫ועוד‬ ‫אוכל‬... •‫חיובית‬ ‫חוויה‬ ‫ליצור‬ ‫היא‬ ‫היוזמה‬ ‫מטרת‬,‫מארון‬ ‫הטקסטים‬ ‫עם‬ ‫במפגש‬ ‫וקהילה‬ ‫יחיד‬ ‫ומעצבת‬ ‫מלמדת‬ ‫היהודי‬ ‫הספרים‬-‫ישראלי‬.‫במקורות‬ ‫מעמיק‬ ‫דיון‬ ‫לעורר‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫לחבב‬‫את‬ ‫ולהציג‬ ‫השפה‬ ‫את‬ ‫ולקרב‬ ‫המימדים‬‫שבמקורות‬ ‫הערכיים‬‫הרלוונטיים‬‫הישראלית‬ ‫למציאות‬.
 • 2. ‫ל‬ֵ‫ה‬ְ‫ק‬ַ‫ה‬‫פסח‬‫ו‬ ‫לכתות‬'- ‫תמונת‬‫מצב‬ •‫פמיניסטית‬ ‫בהגדה‬ ‫מעמיק‬ ‫עיון‬‫לפסח‬ •‫בנושא‬ ‫מסכות‬ ‫תאטרון‬"‫ובחירה‬ ‫חרות‬"
 • 3. ‫תמונת‬‫מצב‬ ‫ל‬ֵ‫ה‬ְ‫ק‬ַ‫ה‬‫שבועות‬‫ה‬ ‫לכתות‬'- •‫מומחית‬ ‫הרצאת‬"‫הגר‬ ‫סופרמן‬" •‫לחג‬ ‫פרסום‬ ‫כרזות‬ ‫בקבוצות‬ ‫חקר‬ ‫כראי‬‫החג‬ ‫למאפייני‬‫השונים‬ •‫פלייבק‬ ‫תיאטרון‬"‫וזרות‬ ‫גרות‬"
 • 4. ...‫לעתיד‬ ‫ומבט‬ ‫הרצאה‬-‫אורי‬ ‫של‬ ‫האישי‬ ‫סיפורם‬‫פורשטט‬‫ותאי‬-‫למבקשי‬ ‫בן‬ ‫סודן‬ ‫לדרום‬ ‫שגורש‬ ‫מקלט‬,‫לימוד‬‫בחברותות‬-‫המינים‬ ‫ארבעת‬ ‫ב‬ ‫האחר‬ ‫של‬ ‫למקומו‬ ‫כמשל‬'‫אחת‬ ‫אגודה‬,'‫עם‬ ‫מלאך‬ ‫הצגה‬ ‫דאון‬ ‫תסמונת‬ ‫הבאה‬ ‫השנה‬ ‫לקראת‬ ‫החלטות‬ ‫תהליך‬-‫ממשיכות‬ ‫לאן‬?‫מה‬ ‫הבא‬ ‫השלב‬ ‫יהיה‬?