SlideShare a Scribd company logo
методи морального виховання. тема 4
• «Моральне виховання» - це цілеспрямований 
і систематичний вплив на свідомість, почуття і 
поведінку вихованців з метою формування в 
них моральних якостей, 
які відповідають вимогам суспільної моралі. 
• Основні завдання: 
формування 
моральної 
свідомості 
вироблення 
умінь і 
звичок 
моральної 
поведінки 
виховання 
і розвиток 
моральни 
х почуттів
Методи 
морального 
виховання за 
Т.Конніковою. 
Методи формування 
досвіду поведінки 
(привчання, вправи, 
доручення, вимоги). 
методи 
стимулюванняі 
корекції поведінки 
особистості 
(заохочення, 
покарання, корекція) 
методи формування 
свідомості 
(освічення, 
навіювання, 
переконання, 
прикладу)
Методи формування моральної 
поведінки 
• Це група методів спрямована на вироблення досвіду поведінки згідно з 
моральними нормами і правилами. Серед них виокремлюють такі методи: 
а) практичне залучення вихованця до виконання конкретних правил 
поведінки. У використанні цього методу акцентують на організації життя 
дитини відповідно до вимог, а також на постійному підтриманні її поведінки 
згідно з цими вимогами. Педагог при цьому повинен використовувати 
різноманітні засоби, щоб дитина в реальному житті пересвідчилася у 
правильності, доцільності для неї такої поведінки, зрозуміла, що порушення 
правил спричинює небажані наслідки для неї і близьких їй людей; 
б) показ і пояснення. Дітей систематично , в різних життєвих ситуаціях, 
привчають до певних способів поведінки: вітатися, ввічливо просити про 
послугу, дякувати, бережно ставитися до речей, навчального матеріалу та ін.; 
в) приклад поведінки дорослих (у середньому і старшому дошкільному віці 
— й однолітків). Організовуючи різноманітну діяльність дітей, педагог 
установлює чіткі правила, пояснює їх дітям, переконує, що дотримання певних 
правил є важливою умовою їхнього успіху.
г) оволодіння моральними нормами у спільній діяльності. 
Особливість цього методу полягає в тому, що діти оволодівають 
певними моральними нормами начебто спонтанно, без ініціювань 
педагогом, а у спільній діяльності з ним, батьками. Вони самі приходять 
до висновку, що дотримання певних норм є передумовою успішної 
діяльності, досягнення позитивного результату, хороших взаємин у сім'ї, 
колективі. 
ґ) вправляння у моральній поведінці. Суть методу полягає у 
створенні педагогом спеціальних умов для вправляння дітей у 
дотриманні моральних норм. Для цього слід потурбуватися про те, щоб 
створені ним ситуації не були штучними, а наближалися до життєвих, 
звичних для дитини. З цією метою використовують різноманітні 
доручення, ускладнюючи їх відповідно до віку дітей. 
д) створення ситуацій морального вибору. Цей метод передбачає 
використання особливих вправ, спрямованих на формування моральних 
мотивів поведінки у дітей старшого дошкільного віку. Такі вправи 
можуть бути запрограмовані вихователем або обрані дітьми самостійно.
Методи формування моральної 
свідомості 
• Використання їх має на меті засвоєння моральних уявлень і 
моральних понять. Це здійснюють, послуговуючись такими 
методами: 
а) роз'яснення конкретних моральних норм і правил. 
Ведучи мову про них, педагог повинен доступно за формою і 
змістом розкрити сутність конкретних норм і правил, 
продемонструвати, до чого призводить ігнорування їх. 
б) навіювання моральних норм і правил. Цей метод 
ґрунтується на схильності дитини до наслідування і високій 
емоційності. Особливої уваги потребують несміливі, замкнуті 
діти, використання навіювання щодо яких може підтримати їхнє 
прагнення до активної поведінки, збудити віру у власні сили. 
Методи роз'яснення і навіювання реалізуються у формі етичних 
бесід, у процесі яких відбувається формування основ моральної 
свідомості.
Методи стимулювання моральних 
почуттів і мотивів поведінки. 
• Використання їх передбачає спрямування дитини на дотримання моральних норм, 
застереження від їх порушень. З цією метою використовують: 
а) приклад інших. 
б) педагогічна оцінка поведінки, вчинків вихованця. Важливо, щоб вона була 
об'єктивною, своєчасною, а її вимогливість, принциповість поєднувалися з добрим 
ставленням до дитини, зацікавленістю в її успіхах 
в) колективна оцінка поведінки, вчинків дитини. Будь-які дії дитини мають у своїй 
основі певну мету, моральну спрямованість, а їх наслідки породжують почуття 
задоволення, впевненості у собі або сорому, невдоволення. Схвалені педагогами, 
однолітками моральні вчинки зумовлюють позитивні переживання дитини. Ще сильніше 
переживає дитина свої неправильні дії, невдачі, які отримали публічну оцінку. 
г) схвалення моральних учинків . Схвальна оцінка заохочує моральні вчинки, дає 
приклад для наслідування іншим дітям, забезпечує їхнє доброзичливе ставлення, формує 
основи колективної думки. 
ґ) заохочення до моральних учинків. Прагнення до моральної поведінки має бути 
підтримане, схвалене дорослим, однак щоразу це робити складно. Дитину треба підвести 
до усвідомлення, що така поведінка важлива, необхідна і корисна для неї, приємна для 
інших. 
д) осуд недостойних учинків. З огляду на особливості психічного розвитку дитини цей 
метод використовують рідко, оскільки він може заподіяти їй моральної шкоди, викликати 
негативне ставлення до особистості педагога. Звертаючи увагу на неправильний учинок 
дитини, необхідно висловлювати впевненість у тому, що вона може вчинити інакше.
відповідність 
змісту 
морального 
виховання його 
меті й рівню 
морального 
розвитку 
вихованців розумне 
Умови 
ефективності 
морального 
виховання 
співвідношення між 
словесними і 
практичними 
методами 
виховного впливу, 
що забезпечує 
єдність моральної 
свідомості і 
поведінки 
своєчасне 
вживання 
виховних заходів, 
акцентування 
уваги на 
попередженні 
аморальних явищ. 
створення у 
закладі освіти 
психологічного 
клімату поваги до 
моральних норм, 
правил людського 
співіснування 
подолання 
авторитарного 
стилю у ставленні 
педагогів до 
вихованців, 
побудова його на 
принципах 
гуманізму
• Кожна конкретна педагогічна ситуація 
передбачає відповідний вибір методів 
впливу на моральну свідомість і моральну 
практику дитини, ефективність яких 
залежить від комплексного їх використання. 
За будь-якої форми взаємодії педагог 
повинен виявляти повагу до особистості 
дитини, впевненість у перспективах її 
розвитку, стимулювати процес 
самовиховання.

More Related Content

What's hot

Навчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освіти
Навчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освітиНавчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освіти
Навчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освіти
Gala2308
 
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літературиновітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
ltymnevaLA
 
Осінній тиждень безпеки
Осінній тиждень безпекиОсінній тиждень безпеки
Осінній тиждень безпеки
Alyona Bilyk
 
портфоліо вихователя
портфоліо вихователяпортфоліо вихователя
портфоліо вихователя
berizka7
 
вправи до корекційних занять
вправи до корекційних занятьвправи до корекційних занять
вправи до корекційних занять
Олена Мил
 
організація дослідницької діяльності школярів
організація дослідницької діяльності школяріворганізація дослідницької діяльності школярів
організація дослідницької діяльності школярів
Валентина Муляревич
 
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
Anhelina Mytsura
 
мовленнєве обстеження дітей дошкільного віку
мовленнєве обстеження дітей дошкільного вікумовленнєве обстеження дітей дошкільного віку
мовленнєве обстеження дітей дошкільного віку
metodist_selid
 
Розвиток мовлення
Розвиток мовленняРозвиток мовлення
Розвиток мовлення
2berizka
 
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docxПлан виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
keleberdaschool
 
Теоретичний семінар «Інноваційні освітні технології – шлях до формування кон...
Теоретичний семінар «Інноваційні освітні технології – шлях до формування кон...Теоретичний семінар «Інноваційні освітні технології – шлях до формування кон...
Теоретичний семінар «Інноваційні освітні технології – шлях до формування кон...
Наталія Slavbibl4
 
Дистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДОДистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДО
ssuser7541ef1
 
«ІНТЕГРАЦІЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЙ в навчально-виховний процес ДНЗ»
«ІНТЕГРАЦІЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЙ в навчально-виховний процес ДНЗ»«ІНТЕГРАЦІЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЙ в навчально-виховний процес ДНЗ»
«ІНТЕГРАЦІЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЙ в навчально-виховний процес ДНЗ»
dnz150of
 
Інна Большакова. Сенсорний розвиток дошкільника у процесі предметно-практично...
Інна Большакова. Сенсорний розвиток дошкільника у процесі предметно-практично...Інна Большакова. Сенсорний розвиток дошкільника у процесі предметно-практично...
Інна Большакова. Сенсорний розвиток дошкільника у процесі предметно-практично...
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
розвивальна кінезіологічна програма
розвивальна кінезіологічна програмарозвивальна кінезіологічна програма
розвивальна кінезіологічна програма
kovalalla
 
вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільног...
вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільног...вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільног...
вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільног...
Olga Saulchak
 
Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку
Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку
Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку
Tali78
 
Організації роботи з питань безпеки життєдіяльності ДНЗ №43
Організації роботи з питань безпеки життєдіяльності ДНЗ №43Організації роботи з питань безпеки життєдіяльності ДНЗ №43
Організації роботи з питань безпеки життєдіяльності ДНЗ №43
ZHOIPPO
 
мнемотехніка
мнемотехнікамнемотехніка
мнемотехніка
Tanya432151
 

What's hot (20)

Навчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освіти
Навчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освітиНавчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освіти
Навчально методичний посібник-основи_інклюзивної_освіти
 
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
ТЕМА 6. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
 
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літературиновітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
 
Осінній тиждень безпеки
Осінній тиждень безпекиОсінній тиждень безпеки
Осінній тиждень безпеки
 
портфоліо вихователя
портфоліо вихователяпортфоліо вихователя
портфоліо вихователя
 
вправи до корекційних занять
вправи до корекційних занятьвправи до корекційних занять
вправи до корекційних занять
 
організація дослідницької діяльності школярів
організація дослідницької діяльності школяріворганізація дослідницької діяльності школярів
організація дослідницької діяльності школярів
 
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
Нетрадиційні форми роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі Навча...
 
мовленнєве обстеження дітей дошкільного віку
мовленнєве обстеження дітей дошкільного вікумовленнєве обстеження дітей дошкільного віку
мовленнєве обстеження дітей дошкільного віку
 
Розвиток мовлення
Розвиток мовленняРозвиток мовлення
Розвиток мовлення
 
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docxПлан виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
План виховної роботи 2023-2024 н. р..docx
 
Теоретичний семінар «Інноваційні освітні технології – шлях до формування кон...
Теоретичний семінар «Інноваційні освітні технології – шлях до формування кон...Теоретичний семінар «Інноваційні освітні технології – шлях до формування кон...
Теоретичний семінар «Інноваційні освітні технології – шлях до формування кон...
 
Дистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДОДистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДО
 
«ІНТЕГРАЦІЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЙ в навчально-виховний процес ДНЗ»
«ІНТЕГРАЦІЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЙ в навчально-виховний процес ДНЗ»«ІНТЕГРАЦІЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЙ в навчально-виховний процес ДНЗ»
«ІНТЕГРАЦІЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЙ в навчально-виховний процес ДНЗ»
 
Інна Большакова. Сенсорний розвиток дошкільника у процесі предметно-практично...
Інна Большакова. Сенсорний розвиток дошкільника у процесі предметно-практично...Інна Большакова. Сенсорний розвиток дошкільника у процесі предметно-практично...
Інна Большакова. Сенсорний розвиток дошкільника у процесі предметно-практично...
 
розвивальна кінезіологічна програма
розвивальна кінезіологічна програмарозвивальна кінезіологічна програма
розвивальна кінезіологічна програма
 
вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільног...
вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільног...вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільног...
вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільног...
 
Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку
Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку
Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку
 
Організації роботи з питань безпеки життєдіяльності ДНЗ №43
Організації роботи з питань безпеки життєдіяльності ДНЗ №43Організації роботи з питань безпеки життєдіяльності ДНЗ №43
Організації роботи з питань безпеки життєдіяльності ДНЗ №43
 
мнемотехніка
мнемотехнікамнемотехніка
мнемотехніка
 

Similar to методи морального виховання. тема 4

методи виховання. тема 3
методи виховання. тема 3методи виховання. тема 3
методи виховання. тема 3
mad psychologist
 
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
paginec
 
методи формування особистості. тема 3
методи формування особистості. тема 3методи формування особистості. тема 3
методи формування особистості. тема 3
mad psychologist
 
адаптація 1 кл
адаптація 1 кладаптація 1 кл
адаптація 1 кл
Anton Tikhonow
 
Педрада 2015 Шевченко М.Є.
Педрада 2015 Шевченко М.Є. Педрада 2015 Шевченко М.Є.
Педрада 2015 Шевченко М.Є.
270479
 
Розвиток памяті та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку шляхом ...
Розвиток памяті та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку шляхом ...Розвиток памяті та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку шляхом ...
Розвиток памяті та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку шляхом ...
Євгенія Марченко
 
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
OlgaKalayda
 
12
1212
формування
формуванняформування
формування
ufkbyf2205
 
превентивне виховання
превентивне виховання превентивне виховання
превентивне виховання
starrubyslideshare
 
методи формування свідомості особистості. тема 3
методи формування свідомості особистості. тема 3методи формування свідомості особистості. тема 3
методи формування свідомості особистості. тема 3
mad psychologist
 
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи вихованняМодуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
stecenko_nm
 
psychologistpresentation-230215175859-50bdd6ed.ppt
psychologistpresentation-230215175859-50bdd6ed.pptpsychologistpresentation-230215175859-50bdd6ed.ppt
psychologistpresentation-230215175859-50bdd6ed.ppt
OlgaDidenko6
 
основні принципи виховання. тема 2
основні принципи виховання. тема 2основні принципи виховання. тема 2
основні принципи виховання. тема 2
mad psychologist
 
Долгова Р.В.
Долгова Р.В.Долгова Р.В.
Долгова Р.В.
school64
 
Методи виховання
Методи вихованняМетоди виховання
Методи виховання
Ковпитська ЗОШ
 
ЖОІППО, Петрук І.С., патріотичне виховання дошкільнят.
ЖОІППО, Петрук І.С., патріотичне виховання дошкільнят.ЖОІППО, Петрук І.С., патріотичне виховання дошкільнят.
ЖОІППО, Петрук І.С., патріотичне виховання дошкільнят.
ZHOIPPO
 
Формування сприятливого соцыально-психологічного клімату.pptx
Формування сприятливого соцыально-психологічного клімату.pptxФормування сприятливого соцыально-психологічного клімату.pptx
Формування сприятливого соцыально-психологічного клімату.pptx
TatianaEvhenivna
 

Similar to методи морального виховання. тема 4 (20)

методи виховання. тема 3
методи виховання. тема 3методи виховання. тема 3
методи виховання. тема 3
 
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
 
методи формування особистості. тема 3
методи формування особистості. тема 3методи формування особистості. тема 3
методи формування особистості. тема 3
 
адаптація 1 кл
адаптація 1 кладаптація 1 кл
адаптація 1 кл
 
Педрада 2015 Шевченко М.Є.
Педрада 2015 Шевченко М.Є. Педрада 2015 Шевченко М.Є.
Педрада 2015 Шевченко М.Є.
 
методи вихов.
методи вихов.методи вихов.
методи вихов.
 
Розвиток памяті та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку шляхом ...
Розвиток памяті та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку шляхом ...Розвиток памяті та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку шляхом ...
Розвиток памяті та логічного мислення дітей старшого дошкільного віку шляхом ...
 
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
Основні орієнтири виховної роботи учнів 1-11 класів
 
12
1212
12
 
формування
формуванняформування
формування
 
превентивне виховання
превентивне виховання превентивне виховання
превентивне виховання
 
методи формування свідомості особистості. тема 3
методи формування свідомості особистості. тема 3методи формування свідомості особистості. тема 3
методи формування свідомості особистості. тема 3
 
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи вихованняМодуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
 
psychologistpresentation-230215175859-50bdd6ed.ppt
psychologistpresentation-230215175859-50bdd6ed.pptpsychologistpresentation-230215175859-50bdd6ed.ppt
psychologistpresentation-230215175859-50bdd6ed.ppt
 
основні принципи виховання. тема 2
основні принципи виховання. тема 2основні принципи виховання. тема 2
основні принципи виховання. тема 2
 
п3
п3п3
п3
 
Долгова Р.В.
Долгова Р.В.Долгова Р.В.
Долгова Р.В.
 
Методи виховання
Методи вихованняМетоди виховання
Методи виховання
 
ЖОІППО, Петрук І.С., патріотичне виховання дошкільнят.
ЖОІППО, Петрук І.С., патріотичне виховання дошкільнят.ЖОІППО, Петрук І.С., патріотичне виховання дошкільнят.
ЖОІППО, Петрук І.С., патріотичне виховання дошкільнят.
 
Формування сприятливого соцыально-психологічного клімату.pptx
Формування сприятливого соцыально-психологічного клімату.pptxФормування сприятливого соцыально-психологічного клімату.pptx
Формування сприятливого соцыально-психологічного клімату.pptx
 

More from mad psychologist

гештальтпсихологія
гештальтпсихологіягештальтпсихологія
гештальтпсихологія
mad psychologist
 
психологічна корекція сексуальних девіацій
психологічна корекція сексуальних девіаційпсихологічна корекція сексуальних девіацій
психологічна корекція сексуальних девіацій
mad psychologist
 
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляєтьсяпсихологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
mad psychologist
 
соціальні фактори поведінкових девіацій
соціальні фактори поведінкових девіаційсоціальні фактори поведінкових девіацій
соціальні фактори поведінкових девіацій
mad psychologist
 
порушення харчової поведінки
порушення харчової поведінкипорушення харчової поведінки
порушення харчової поведінки
mad psychologist
 
комунікативні девіації
комунікативні девіаціїкомунікативні девіації
комунікативні девіації
mad psychologist
 
делінквентна поведінка
делінквентна поведінкаделінквентна поведінка
делінквентна поведінка
mad psychologist
 
історія психологія релігії
історія психологія релігіїісторія психологія релігії
історія психологія релігії
mad psychologist
 
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчогороль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
mad psychologist
 
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
mad psychologist
 
аутплейсмент
аутплейсментаутплейсмент
аутплейсмент
mad psychologist
 
передумови виникнення екології як науки
передумови виникнення екології як наукипередумови виникнення екології як науки
передумови виникнення екології як науки
mad psychologist
 
вплив господарської діяльності на грунтовий покрив
вплив господарської діяльності на грунтовий покриввплив господарської діяльності на грунтовий покрив
вплив господарської діяльності на грунтовий покрив
mad psychologist
 
засоби навчання. тема 8
засоби навчання. тема 8засоби навчання. тема 8
засоби навчання. тема 8
mad psychologist
 
форми організац навчання.тема 8
форми організац навчання.тема 8форми організац навчання.тема 8
форми організац навчання.тема 8
mad psychologist
 
підготовка вчителя до уроку.тема 8
підготовка вчителя до уроку.тема 8підготовка вчителя до уроку.тема 8
підготовка вчителя до уроку.тема 8
mad psychologist
 
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
mad psychologist
 
методи навчання за джерелами знань.тема 8
методи навчання за джерелами знань.тема 8методи навчання за джерелами знань.тема 8
методи навчання за джерелами знань.тема 8
mad psychologist
 
виникнення і розвиток дидактики тема 7
виникнення і розвиток дидактики тема 7виникнення і розвиток дидактики тема 7
виникнення і розвиток дидактики тема 7
mad psychologist
 
дидактика (2) тема 7
дидактика (2) тема 7дидактика (2) тема 7
дидактика (2) тема 7
mad psychologist
 

More from mad psychologist (20)

гештальтпсихологія
гештальтпсихологіягештальтпсихологія
гештальтпсихологія
 
психологічна корекція сексуальних девіацій
психологічна корекція сексуальних девіаційпсихологічна корекція сексуальних девіацій
психологічна корекція сексуальних девіацій
 
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляєтьсяпсихологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
 
соціальні фактори поведінкових девіацій
соціальні фактори поведінкових девіаційсоціальні фактори поведінкових девіацій
соціальні фактори поведінкових девіацій
 
порушення харчової поведінки
порушення харчової поведінкипорушення харчової поведінки
порушення харчової поведінки
 
комунікативні девіації
комунікативні девіаціїкомунікативні девіації
комунікативні девіації
 
делінквентна поведінка
делінквентна поведінкаделінквентна поведінка
делінквентна поведінка
 
історія психологія релігії
історія психологія релігіїісторія психологія релігії
історія психологія релігії
 
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчогороль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
 
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
 
аутплейсмент
аутплейсментаутплейсмент
аутплейсмент
 
передумови виникнення екології як науки
передумови виникнення екології як наукипередумови виникнення екології як науки
передумови виникнення екології як науки
 
вплив господарської діяльності на грунтовий покрив
вплив господарської діяльності на грунтовий покриввплив господарської діяльності на грунтовий покрив
вплив господарської діяльності на грунтовий покрив
 
засоби навчання. тема 8
засоби навчання. тема 8засоби навчання. тема 8
засоби навчання. тема 8
 
форми організац навчання.тема 8
форми організац навчання.тема 8форми організац навчання.тема 8
форми організац навчання.тема 8
 
підготовка вчителя до уроку.тема 8
підготовка вчителя до уроку.тема 8підготовка вчителя до уроку.тема 8
підготовка вчителя до уроку.тема 8
 
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
 
методи навчання за джерелами знань.тема 8
методи навчання за джерелами знань.тема 8методи навчання за джерелами знань.тема 8
методи навчання за джерелами знань.тема 8
 
виникнення і розвиток дидактики тема 7
виникнення і розвиток дидактики тема 7виникнення і розвиток дидактики тема 7
виникнення і розвиток дидактики тема 7
 
дидактика (2) тема 7
дидактика (2) тема 7дидактика (2) тема 7
дидактика (2) тема 7
 

методи морального виховання. тема 4

 • 2. • «Моральне виховання» - це цілеспрямований і систематичний вплив на свідомість, почуття і поведінку вихованців з метою формування в них моральних якостей, які відповідають вимогам суспільної моралі. • Основні завдання: формування моральної свідомості вироблення умінь і звичок моральної поведінки виховання і розвиток моральни х почуттів
 • 3. Методи морального виховання за Т.Конніковою. Методи формування досвіду поведінки (привчання, вправи, доручення, вимоги). методи стимулюванняі корекції поведінки особистості (заохочення, покарання, корекція) методи формування свідомості (освічення, навіювання, переконання, прикладу)
 • 4. Методи формування моральної поведінки • Це група методів спрямована на вироблення досвіду поведінки згідно з моральними нормами і правилами. Серед них виокремлюють такі методи: а) практичне залучення вихованця до виконання конкретних правил поведінки. У використанні цього методу акцентують на організації життя дитини відповідно до вимог, а також на постійному підтриманні її поведінки згідно з цими вимогами. Педагог при цьому повинен використовувати різноманітні засоби, щоб дитина в реальному житті пересвідчилася у правильності, доцільності для неї такої поведінки, зрозуміла, що порушення правил спричинює небажані наслідки для неї і близьких їй людей; б) показ і пояснення. Дітей систематично , в різних життєвих ситуаціях, привчають до певних способів поведінки: вітатися, ввічливо просити про послугу, дякувати, бережно ставитися до речей, навчального матеріалу та ін.; в) приклад поведінки дорослих (у середньому і старшому дошкільному віці — й однолітків). Організовуючи різноманітну діяльність дітей, педагог установлює чіткі правила, пояснює їх дітям, переконує, що дотримання певних правил є важливою умовою їхнього успіху.
 • 5. г) оволодіння моральними нормами у спільній діяльності. Особливість цього методу полягає в тому, що діти оволодівають певними моральними нормами начебто спонтанно, без ініціювань педагогом, а у спільній діяльності з ним, батьками. Вони самі приходять до висновку, що дотримання певних норм є передумовою успішної діяльності, досягнення позитивного результату, хороших взаємин у сім'ї, колективі. ґ) вправляння у моральній поведінці. Суть методу полягає у створенні педагогом спеціальних умов для вправляння дітей у дотриманні моральних норм. Для цього слід потурбуватися про те, щоб створені ним ситуації не були штучними, а наближалися до життєвих, звичних для дитини. З цією метою використовують різноманітні доручення, ускладнюючи їх відповідно до віку дітей. д) створення ситуацій морального вибору. Цей метод передбачає використання особливих вправ, спрямованих на формування моральних мотивів поведінки у дітей старшого дошкільного віку. Такі вправи можуть бути запрограмовані вихователем або обрані дітьми самостійно.
 • 6. Методи формування моральної свідомості • Використання їх має на меті засвоєння моральних уявлень і моральних понять. Це здійснюють, послуговуючись такими методами: а) роз'яснення конкретних моральних норм і правил. Ведучи мову про них, педагог повинен доступно за формою і змістом розкрити сутність конкретних норм і правил, продемонструвати, до чого призводить ігнорування їх. б) навіювання моральних норм і правил. Цей метод ґрунтується на схильності дитини до наслідування і високій емоційності. Особливої уваги потребують несміливі, замкнуті діти, використання навіювання щодо яких може підтримати їхнє прагнення до активної поведінки, збудити віру у власні сили. Методи роз'яснення і навіювання реалізуються у формі етичних бесід, у процесі яких відбувається формування основ моральної свідомості.
 • 7. Методи стимулювання моральних почуттів і мотивів поведінки. • Використання їх передбачає спрямування дитини на дотримання моральних норм, застереження від їх порушень. З цією метою використовують: а) приклад інших. б) педагогічна оцінка поведінки, вчинків вихованця. Важливо, щоб вона була об'єктивною, своєчасною, а її вимогливість, принциповість поєднувалися з добрим ставленням до дитини, зацікавленістю в її успіхах в) колективна оцінка поведінки, вчинків дитини. Будь-які дії дитини мають у своїй основі певну мету, моральну спрямованість, а їх наслідки породжують почуття задоволення, впевненості у собі або сорому, невдоволення. Схвалені педагогами, однолітками моральні вчинки зумовлюють позитивні переживання дитини. Ще сильніше переживає дитина свої неправильні дії, невдачі, які отримали публічну оцінку. г) схвалення моральних учинків . Схвальна оцінка заохочує моральні вчинки, дає приклад для наслідування іншим дітям, забезпечує їхнє доброзичливе ставлення, формує основи колективної думки. ґ) заохочення до моральних учинків. Прагнення до моральної поведінки має бути підтримане, схвалене дорослим, однак щоразу це робити складно. Дитину треба підвести до усвідомлення, що така поведінка важлива, необхідна і корисна для неї, приємна для інших. д) осуд недостойних учинків. З огляду на особливості психічного розвитку дитини цей метод використовують рідко, оскільки він може заподіяти їй моральної шкоди, викликати негативне ставлення до особистості педагога. Звертаючи увагу на неправильний учинок дитини, необхідно висловлювати впевненість у тому, що вона може вчинити інакше.
 • 8. відповідність змісту морального виховання його меті й рівню морального розвитку вихованців розумне Умови ефективності морального виховання співвідношення між словесними і практичними методами виховного впливу, що забезпечує єдність моральної свідомості і поведінки своєчасне вживання виховних заходів, акцентування уваги на попередженні аморальних явищ. створення у закладі освіти психологічного клімату поваги до моральних норм, правил людського співіснування подолання авторитарного стилю у ставленні педагогів до вихованців, побудова його на принципах гуманізму
 • 9. • Кожна конкретна педагогічна ситуація передбачає відповідний вибір методів впливу на моральну свідомість і моральну практику дитини, ефективність яких залежить від комплексного їх використання. За будь-якої форми взаємодії педагог повинен виявляти повагу до особистості дитини, впевненість у перспективах її розвитку, стимулювати процес самовиховання.