SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Бие даалтII баг: С.Тэмүүлэн
Б.Түвшинсанаа
Б.Өнөболд
Ч.Чанцалмаа
Б.Саруулзаяа
Б.Бат-уянга
Ө.Дөлгөөнсайхан
Харилцаа
Агуулга:
• Харилцааны мөн чанар ба сэтгэл
зүйн тухай ойлголт
• Хүмүүс хоорондын харилцаа
• Харилцаанд нөлөөлөх хүчин
зүйл
• Өөр хоорондоо зөв боловсон
харьцах нь
Харилцааны мөн чанар ба
сэтгэл зүйн тухай ойлголт
Хүмүүсийн зан үйл, амьдралын хэв
маяг, бусад хүмүүс, нийгэм, ургамал
амьтдад хандах байдлыг ерөнхий
байдлаар нь:
• -Байгаль ертөнцтэй
• -Амьд биетүүдтэй харилцах гэсэн
хүмүүний амьдрахуйн 2 үндсэн
хандлагатай байдаг байна.
Харилцааны сэтгэл судлалын судлах
зүйл
• Харилцаа бол
биднийг амаа
нээнгүүт аяндаа бий
болчихдог зүйл биш.
Энэ бол хүн бүр
зайлшгүй суралцах
ѐстой чадвар дадал
билээ
Харилцаа гэж юу вэ?
• Саяхныг хүртэл харилцааны сэтгэл судлалаар
харилцааг зөвхөн хэн нэгэнд мэдээлэл хүргэх,
дамжуулахүйл явцыг онцлон тэмдэглэсээр
иржээ.
• Гэвч харилцаа нь: Зөвхөн мэдээлэл дамжуулах
төдий биш харин бүлэг хамт олны амьдралын
гүнд хүмүүс бие биетэйгээ харилцан үйлчлэх,
үзэл бодол, итгэл үнэмшил, хандлагаа
солилцох, өөрөөр хэлбэл, тогтсон хандлагыг
төлөвшүүлэх, нийгэм-түүхийн туршлагыг
эзэмших үйл явцыг харилцаа гэнэ
Харилцааны сэтгэл зүйн орон зай
Хүмүүс бие биендээ хэрхэн яаж хандаж
буйг ойлгохын тулд сэтгэлзүйн оронзайгаа
ухамсарлагдаагүй байдлаар яаж
зохицуулж байгаа, хэр зэрэг зайнаас
харилцаж байгаа, биеийн ямар байрлал,
зогсолт харилцааны үед голлож байгаа
зэргийг хамгийн түрүүнд анхаарах
шаардлагатай. Хүмүүс хоорондын
оронзай 4 янз байдгийг туршилтын аргаар
тогтоосон байдаг байна.
• 1-т Дотно харилцааны орон зай:/0-48см/
Хүмүүс ойр дотно харилцаанд тулж очихын
тулд ямар нэгэн байдлаар хамгийн алсын орон
зайнаас эхлэн хоѐр талаасаа алхам алхмаар
ойртсоор энэ зайнд хүрдэг аж.Ер нь дотно
харилцааны сэтгэлзүйн тулгуур үндэс нь
харилцагч талуудын хэн хэнд нь ойр зайнаас
харилцах шинэлэг эрчхүчтэй, хэрэгцээ
сонирхол бий болсон, тэр нь бусад сэдэл
сэдэлгүүдээс илүү хүчтэй болж хувирсан байх
явдал юм. Энэ орон зайнаас ихэнхдээ их дотно
буюу сайн танил хүмүүс харилцдаг байна.
• 2-т Бие хүн хоорондын харилцааны
оронзайн байрлал:/50-120см/
Ердийн танил хүмүүс эсвэл нэг дор
ажилладаг хүмүүс гол төлөв ийм зайнаас
харилцана.Хүмүүсийн хоорондын ажил хэрэгч
харилцаа ихэвчлэн мөн энэ зайнаас явагддаг
байна. Бие хүн хоорондын харилцааны ажил
хэрэгч, бүтээлч алсын хараатай шинж чанар
ба хүн бол нийгмийн амьтан гэдэг утгыг
давхар илэрхийлдэг байх юм.Ялангуяа
гадаадын хүмүүстэй ажил хэрэг ярилцах,
гэрээ хэлцэл хийх,дайлж цайлах үедээ бие
хүн хоорондын харилцааны дээд хязгаарын
орон зайг сайтар баримталж сурах хэрэгтэй
байдаг байна.
• 3-т Нийгмийн харилцааны орон зай:
/120-400 см/
Ийм зайд хүмүүсийн хамтын ажил,
амьдрал явагдаж, нэг нь нөгөөдөө саад
болохгүйгээр ойролцоо байдалд ажиллах
боломжтой. Хүмүүс бие биетэйгээ
мэндэлж, дохио зангаа,үйлдэл хөдөлгөөн,
байрлалынхаа тусламжтайгаар мэдээлэл
солилцож их хүч гаргахгүйгээр
харилцааны олон асуудлаа төвөггүй
шийддэг. Нийгмийн нарилцааны орон зай
тухайн нийгмийн сэтгэл зүйн төлөв
байдлаас ихээхэн хамаардаг байна.
• 4-т Олон нийтийн харилцааны орон
зай:/ 400-750 см/
Энэ зайнаас хүмүүсийн нүүр царайны
хувирал, хөдөлгөөн үйлдэл, төдийлөн
анзаарагдахгүй.Олон нийтийн харилцааны
нөхцөлд хүмүүс гол төлөв дуугаа
ердийнхөөс арай өндөрсгөж, үг хэллэгээ
оновчтой сонгож товч тодорхой ярьж
харилцана.Харилцаа нэлээд чөлөөтэй,
албан бус шинжтэй, богино хугацааны
тохиолдлын өнгө аястай болж ирнэ. Мөн
нэгэн зэрэг хэд хэдэн хүнтэй харилцах нь
түгээмэл ажиглагддаг байна
Хүмүүс хоорондоо 3 янзаар
харьцдаг
• 1. Нааштай харьцаа:
• Тухайн хүнтэй мэндэлдэг, ар
гэр, аж амьдралыг нь асуух,
авьяас билгийг нь шагшин
магтах, хийсэн сайн үйлийнх
нь төлөө урамшуулах гэх мэт.
Энэ байдлаа та түүнд бэлэг
өгөх эсвэл нөхөрсгөөр мөрлөх
зэргээр харуулж болно.Бүхий л
эелдэг харицааг нааштай
харьцаа гэнэ.
2. Хүйтэн харьцаа:
Хийсэн алдааг нь
үргэлж хэлэх,
үргэлж урмыг нь
хугалсан, унтраасан
үг хэлэх, олны дунд
эвгүй байдал
оруулах, муухай
харах байдлаар
илэрхийлдэг.
• 3.Огтхарьцахгүйбайх:
• Мэндлэхгүйбайх, тэр хүнийг
огт байхгүй мэт харьцах,
түүнийг юм хэлэхэд нь огт
сонсоогүй мэт байх гэх мэт
харьцдаг. Хүнийг огт байхгүй
мэт харьцах нь нэг хүнд өгөх
хамгийн хүнд шийтгэл
юм.Учир нь тэр хүнийг
хүлээн зөвшөөрөхгүй
байгаагийн илрэл юм.
Зан төлөв хүнтэй
хамт төрдөггүй харин
хүмүүжлийн явцаар
бий болж, амьдралын
ээдрээгээр гүйцэд
тогтоогдоно
Дүгнэлт
Харилцаа бол биднийг амаа нээнгүүт аяндаа бий болчихдог зүйл биш. Энэ
бол хүн бүр зайлшгүй суралцах ѐстой чадвар дадал билээ.Харилцааны 4
үндсэн зай байдаг бөгөөд үүнд:
1. 1-т Дотно харилцааны орон зай:/0-48см/
2. 2-т Бие хүн хоорондын харилцааны оронзайн байрлал:/50-120см/
3. 3-т Нийгмийн харилцааны орон зай: /120-400 см/
4. 4-т Олон нийтийн харилцааны орон зай:/ 400-750 см/ гэсэн
төрлүүд байдаг байна.
Мөн хүмүүс хоорондоо 3 янзаар харьцдаг ба үүнд нь:
1. Нааштай харилцаа 2.Хүйтэн харилцаа 3.Огт харицахгүй байх зэрэг
орно.
Хүн үүсэн бий болсон цагаас хойш харилцаа гэдэг ойлголт гарж ирсэн
бөгөөд хүмүүсийн бие биеээ ойлголцох хамгийн чухал ба хамгийн гол
зүйл юм.

More Related Content

What's hot

илтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаtulga_11e
 
мэндчилгээ
мэндчилгээмэндчилгээ
мэндчилгээMunkh Orgil
 
Багшийн эрх үүрэг
Багшийн эрх үүрэгБагшийн эрх үүрэг
Багшийн эрх үүрэгGuntulga
 
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Adilbishiin Gelegjamts
 
насны үечлэл
насны үечлэлнасны үечлэл
насны үечлэлNaranjargal_Z
 
зөвлөгөө өгөх үндсэн зарчим
зөвлөгөө өгөх үндсэн зарчимзөвлөгөө өгөх үндсэн зарчим
зөвлөгөө өгөх үндсэн зарчимBayar Be
 
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4мэдрэлийн тогтолцоо 2 4
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4otgonburenubuns
 
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншилМонголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншилBatbaatar Everlastinghero
 
багшийн ёс зүйн дүрэм
багшийн ёс зүйн дүрэмбагшийн ёс зүйн дүрэм
багшийн ёс зүйн дүрэмuunaa1991
 
Харицаа-Эерэг хандлага
Харицаа-Эерэг хандлагаХарицаа-Эерэг хандлага
Харицаа-Эерэг хандлагаKalamkas Sultanbyek
 
харилцааны соёл
харилцааны соёлхарилцааны соёл
харилцааны соёлOnon Battsengel
 
өглөөний хүн
өглөөний хүнөглөөний хүн
өглөөний хүнn.ochiko
 
7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)Tsuntsaga Ch
 
лекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголт
лекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголтлекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголт
лекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголтMunguntuul Bat-Orshikh
 
лекц №10
лекц №10лекц №10
лекц №10azora14
 
ухамсар, түүний мөн чанар
ухамсар, түүний мөн чанарухамсар, түүний мөн чанар
ухамсар, түүний мөн чанарSiner AG
 
гэр бүл төлөвлөлт
гэр бүл төлөвлөлтгэр бүл төлөвлөлт
гэр бүл төлөвлөлтVirgo Muujig
 

What's hot (20)

илтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих арга
 
мэндчилгээ
мэндчилгээмэндчилгээ
мэндчилгээ
 
Багшийн эрх үүрэг
Багшийн эрх үүрэгБагшийн эрх үүрэг
Багшийн эрх үүрэг
 
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
 
насны үечлэл
насны үечлэлнасны үечлэл
насны үечлэл
 
өсвөр насны онцлог
өсвөр насны онцлогөсвөр насны онцлог
өсвөр насны онцлог
 
зөвлөгөө өгөх үндсэн зарчим
зөвлөгөө өгөх үндсэн зарчимзөвлөгөө өгөх үндсэн зарчим
зөвлөгөө өгөх үндсэн зарчим
 
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4мэдрэлийн тогтолцоо 2 4
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4
 
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншилМонголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
 
темперамент
темпераменттемперамент
темперамент
 
багшийн ёс зүйн дүрэм
багшийн ёс зүйн дүрэмбагшийн ёс зүйн дүрэм
багшийн ёс зүйн дүрэм
 
Харицаа-Эерэг хандлага
Харицаа-Эерэг хандлагаХарицаа-Эерэг хандлага
Харицаа-Эерэг хандлага
 
харилцааны соёл
харилцааны соёлхарилцааны соёл
харилцааны соёл
 
өглөөний хүн
өглөөний хүнөглөөний хүн
өглөөний хүн
 
7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)
 
PTON111
PTON111PTON111
PTON111
 
лекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголт
лекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголтлекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголт
лекц №1 харилцааны сэтгэл зүй ёс зүйн үндсэн ойлголт
 
лекц №10
лекц №10лекц №10
лекц №10
 
ухамсар, түүний мөн чанар
ухамсар, түүний мөн чанарухамсар, түүний мөн чанар
ухамсар, түүний мөн чанар
 
гэр бүл төлөвлөлт
гэр бүл төлөвлөлтгэр бүл төлөвлөлт
гэр бүл төлөвлөлт
 

Viewers also liked

биеэ авч явах соёл
биеэ авч явах соёлбиеэ авч явах соёл
биеэ авч явах соёлZorigoo Bayar
 
харилцаа ба эерэг сэтгэлгээ
харилцаа ба эерэг сэтгэлгээхарилцаа ба эерэг сэтгэлгээ
харилцаа ба эерэг сэтгэлгээULZIITOGTOKH
 
Хувцаслах,хооллох соёл,Нэрийн хуудас
Хувцаслах,хооллох соёл,Нэрийн хуудас Хувцаслах,хооллох соёл,Нэрийн хуудас
Хувцаслах,хооллох соёл,Нэрийн хуудас Aygul Ayka
 
Багшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцааБагшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцааmnuser
 

Viewers also liked (6)

Hariltsaa
HariltsaaHariltsaa
Hariltsaa
 
биеэ авч явах соёл
биеэ авч явах соёлбиеэ авч явах соёл
биеэ авч явах соёл
 
харилцаа ба эерэг сэтгэлгээ
харилцаа ба эерэг сэтгэлгээхарилцаа ба эерэг сэтгэлгээ
харилцаа ба эерэг сэтгэлгээ
 
Хувцаслах,хооллох соёл,Нэрийн хуудас
Хувцаслах,хооллох соёл,Нэрийн хуудас Хувцаслах,хооллох соёл,Нэрийн хуудас
Хувцаслах,хооллох соёл,Нэрийн хуудас
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Багшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцааБагшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцаа
 

Similar to Харилцаа гэж юу вэ?

Similar to Харилцаа гэж юу вэ? (20)

Харилцааны соёл түүний философи
Харилцааны соёл түүний философиХарилцааны соёл түүний философи
Харилцааны соёл түүний философи
 
Hariltsaa lekts 6
Hariltsaa lekts 6Hariltsaa lekts 6
Hariltsaa lekts 6
 
PTON111
PTON111PTON111
PTON111
 
Comm 121025213351-phpapp01
Comm 121025213351-phpapp01Comm 121025213351-phpapp01
Comm 121025213351-phpapp01
 
Comm
Comm Comm
Comm
 
PDON101-Хичээл-12 -2
PDON101-Хичээл-12 -2PDON101-Хичээл-12 -2
PDON101-Хичээл-12 -2
 
ажлын амжилт ба харилцаа
ажлын амжилт ба харилцааажлын амжилт ба харилцаа
ажлын амжилт ба харилцаа
 
ESON101-Хичээл 8 /20190306/
ESON101-Хичээл 8 /20190306/ESON101-Хичээл 8 /20190306/
ESON101-Хичээл 8 /20190306/
 
олон улсын маркетинг дахь соёлын нөлөө
олон улсын маркетинг дахь соёлын нөлөөолон улсын маркетинг дахь соёлын нөлөө
олон улсын маркетинг дахь соёлын нөлөө
 
лекц №9
лекц №9лекц №9
лекц №9
 
Handlaga hariltsaa
Handlaga hariltsaaHandlaga hariltsaa
Handlaga hariltsaa
 
Амжилтын үндэс гэж ву ве?
Амжилтын үндэс гэж ву ве?Амжилтын үндэс гэж ву ве?
Амжилтын үндэс гэж ву ве?
 
PTON111-Хичээл-3
PTON111-Хичээл-3PTON111-Хичээл-3
PTON111-Хичээл-3
 
лекц №6
лекц №6лекц №6
лекц №6
 
ECON302-хичээл 9 /20190312/
ECON302-хичээл 9 /20190312/ECON302-хичээл 9 /20190312/
ECON302-хичээл 9 /20190312/
 
Лекц 9
Лекц 9Лекц 9
Лекц 9
 
Дейл Карнеги
Дейл Карнеги Дейл Карнеги
Дейл Карнеги
 
Legts 13
Legts 13Legts 13
Legts 13
 
зөвлөмж
зөвлөмжзөвлөмж
зөвлөмж
 
Hariltsaa
HariltsaaHariltsaa
Hariltsaa
 

More from Tuvshinsanaa Baasanjav

нийгмийн улс төрийн амьдрал.
нийгмийн улс төрийн амьдрал. нийгмийн улс төрийн амьдрал.
нийгмийн улс төрийн амьдрал. Tuvshinsanaa Baasanjav
 
Хүнсний аюулгүй байдал /Food safe/
Хүнсний аюулгүй байдал /Food safe/Хүнсний аюулгүй байдал /Food safe/
Хүнсний аюулгүй байдал /Food safe/Tuvshinsanaa Baasanjav
 
Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/
Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/
Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/Tuvshinsanaa Baasanjav
 

More from Tuvshinsanaa Baasanjav (9)

Ac dc converter
Ac dc converterAc dc converter
Ac dc converter
 
1992 оны үндсэн хууль.
1992 оны үндсэн хууль. 1992 оны үндсэн хууль.
1992 оны үндсэн хууль.
 
нийгмийн улс төрийн амьдрал.
нийгмийн улс төрийн амьдрал. нийгмийн улс төрийн амьдрал.
нийгмийн улс төрийн амьдрал.
 
Оддын үүсэл
Оддын үүсэлОддын үүсэл
Оддын үүсэл
 
Windows7operationsystem.
Windows7operationsystem. Windows7operationsystem.
Windows7operationsystem.
 
7 wonders "Chichen Itza"
7 wonders "Chichen Itza"7 wonders "Chichen Itza"
7 wonders "Chichen Itza"
 
Хүнсний аюулгүй байдал /Food safe/
Хүнсний аюулгүй байдал /Food safe/Хүнсний аюулгүй байдал /Food safe/
Хүнсний аюулгүй байдал /Food safe/
 
Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/
Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/
Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/
 
эрүүгийн эрх зүй
эрүүгийн эрх зүйэрүүгийн эрх зүй
эрүүгийн эрх зүй
 

Харилцаа гэж юу вэ?

 • 1. Бие даалтII баг: С.Тэмүүлэн Б.Түвшинсанаа Б.Өнөболд Ч.Чанцалмаа Б.Саруулзаяа Б.Бат-уянга Ө.Дөлгөөнсайхан
 • 3. Агуулга: • Харилцааны мөн чанар ба сэтгэл зүйн тухай ойлголт • Хүмүүс хоорондын харилцаа • Харилцаанд нөлөөлөх хүчин зүйл • Өөр хоорондоо зөв боловсон харьцах нь
 • 4. Харилцааны мөн чанар ба сэтгэл зүйн тухай ойлголт Хүмүүсийн зан үйл, амьдралын хэв маяг, бусад хүмүүс, нийгэм, ургамал амьтдад хандах байдлыг ерөнхий байдлаар нь: • -Байгаль ертөнцтэй • -Амьд биетүүдтэй харилцах гэсэн хүмүүний амьдрахуйн 2 үндсэн хандлагатай байдаг байна.
 • 5. Харилцааны сэтгэл судлалын судлах зүйл • Харилцаа бол биднийг амаа нээнгүүт аяндаа бий болчихдог зүйл биш. Энэ бол хүн бүр зайлшгүй суралцах ѐстой чадвар дадал билээ
 • 6. Харилцаа гэж юу вэ? • Саяхныг хүртэл харилцааны сэтгэл судлалаар харилцааг зөвхөн хэн нэгэнд мэдээлэл хүргэх, дамжуулахүйл явцыг онцлон тэмдэглэсээр иржээ. • Гэвч харилцаа нь: Зөвхөн мэдээлэл дамжуулах төдий биш харин бүлэг хамт олны амьдралын гүнд хүмүүс бие биетэйгээ харилцан үйлчлэх, үзэл бодол, итгэл үнэмшил, хандлагаа солилцох, өөрөөр хэлбэл, тогтсон хандлагыг төлөвшүүлэх, нийгэм-түүхийн туршлагыг эзэмших үйл явцыг харилцаа гэнэ
 • 7. Харилцааны сэтгэл зүйн орон зай Хүмүүс бие биендээ хэрхэн яаж хандаж буйг ойлгохын тулд сэтгэлзүйн оронзайгаа ухамсарлагдаагүй байдлаар яаж зохицуулж байгаа, хэр зэрэг зайнаас харилцаж байгаа, биеийн ямар байрлал, зогсолт харилцааны үед голлож байгаа зэргийг хамгийн түрүүнд анхаарах шаардлагатай. Хүмүүс хоорондын оронзай 4 янз байдгийг туршилтын аргаар тогтоосон байдаг байна.
 • 8. • 1-т Дотно харилцааны орон зай:/0-48см/ Хүмүүс ойр дотно харилцаанд тулж очихын тулд ямар нэгэн байдлаар хамгийн алсын орон зайнаас эхлэн хоѐр талаасаа алхам алхмаар ойртсоор энэ зайнд хүрдэг аж.Ер нь дотно харилцааны сэтгэлзүйн тулгуур үндэс нь харилцагч талуудын хэн хэнд нь ойр зайнаас харилцах шинэлэг эрчхүчтэй, хэрэгцээ сонирхол бий болсон, тэр нь бусад сэдэл сэдэлгүүдээс илүү хүчтэй болж хувирсан байх явдал юм. Энэ орон зайнаас ихэнхдээ их дотно буюу сайн танил хүмүүс харилцдаг байна.
 • 9. • 2-т Бие хүн хоорондын харилцааны оронзайн байрлал:/50-120см/ Ердийн танил хүмүүс эсвэл нэг дор ажилладаг хүмүүс гол төлөв ийм зайнаас харилцана.Хүмүүсийн хоорондын ажил хэрэгч харилцаа ихэвчлэн мөн энэ зайнаас явагддаг байна. Бие хүн хоорондын харилцааны ажил хэрэгч, бүтээлч алсын хараатай шинж чанар ба хүн бол нийгмийн амьтан гэдэг утгыг давхар илэрхийлдэг байх юм.Ялангуяа гадаадын хүмүүстэй ажил хэрэг ярилцах, гэрээ хэлцэл хийх,дайлж цайлах үедээ бие хүн хоорондын харилцааны дээд хязгаарын орон зайг сайтар баримталж сурах хэрэгтэй байдаг байна.
 • 10. • 3-т Нийгмийн харилцааны орон зай: /120-400 см/ Ийм зайд хүмүүсийн хамтын ажил, амьдрал явагдаж, нэг нь нөгөөдөө саад болохгүйгээр ойролцоо байдалд ажиллах боломжтой. Хүмүүс бие биетэйгээ мэндэлж, дохио зангаа,үйлдэл хөдөлгөөн, байрлалынхаа тусламжтайгаар мэдээлэл солилцож их хүч гаргахгүйгээр харилцааны олон асуудлаа төвөггүй шийддэг. Нийгмийн нарилцааны орон зай тухайн нийгмийн сэтгэл зүйн төлөв байдлаас ихээхэн хамаардаг байна.
 • 11. • 4-т Олон нийтийн харилцааны орон зай:/ 400-750 см/ Энэ зайнаас хүмүүсийн нүүр царайны хувирал, хөдөлгөөн үйлдэл, төдийлөн анзаарагдахгүй.Олон нийтийн харилцааны нөхцөлд хүмүүс гол төлөв дуугаа ердийнхөөс арай өндөрсгөж, үг хэллэгээ оновчтой сонгож товч тодорхой ярьж харилцана.Харилцаа нэлээд чөлөөтэй, албан бус шинжтэй, богино хугацааны тохиолдлын өнгө аястай болж ирнэ. Мөн нэгэн зэрэг хэд хэдэн хүнтэй харилцах нь түгээмэл ажиглагддаг байна
 • 12. Хүмүүс хоорондоо 3 янзаар харьцдаг • 1. Нааштай харьцаа: • Тухайн хүнтэй мэндэлдэг, ар гэр, аж амьдралыг нь асуух, авьяас билгийг нь шагшин магтах, хийсэн сайн үйлийнх нь төлөө урамшуулах гэх мэт. Энэ байдлаа та түүнд бэлэг өгөх эсвэл нөхөрсгөөр мөрлөх зэргээр харуулж болно.Бүхий л эелдэг харицааг нааштай харьцаа гэнэ.
 • 13. 2. Хүйтэн харьцаа: Хийсэн алдааг нь үргэлж хэлэх, үргэлж урмыг нь хугалсан, унтраасан үг хэлэх, олны дунд эвгүй байдал оруулах, муухай харах байдлаар илэрхийлдэг.
 • 14. • 3.Огтхарьцахгүйбайх: • Мэндлэхгүйбайх, тэр хүнийг огт байхгүй мэт харьцах, түүнийг юм хэлэхэд нь огт сонсоогүй мэт байх гэх мэт харьцдаг. Хүнийг огт байхгүй мэт харьцах нь нэг хүнд өгөх хамгийн хүнд шийтгэл юм.Учир нь тэр хүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаагийн илрэл юм.
 • 15. Зан төлөв хүнтэй хамт төрдөггүй харин хүмүүжлийн явцаар бий болж, амьдралын ээдрээгээр гүйцэд тогтоогдоно
 • 16.
 • 17. Дүгнэлт Харилцаа бол биднийг амаа нээнгүүт аяндаа бий болчихдог зүйл биш. Энэ бол хүн бүр зайлшгүй суралцах ѐстой чадвар дадал билээ.Харилцааны 4 үндсэн зай байдаг бөгөөд үүнд: 1. 1-т Дотно харилцааны орон зай:/0-48см/ 2. 2-т Бие хүн хоорондын харилцааны оронзайн байрлал:/50-120см/ 3. 3-т Нийгмийн харилцааны орон зай: /120-400 см/ 4. 4-т Олон нийтийн харилцааны орон зай:/ 400-750 см/ гэсэн төрлүүд байдаг байна. Мөн хүмүүс хоорондоо 3 янзаар харьцдаг ба үүнд нь: 1. Нааштай харилцаа 2.Хүйтэн харилцаа 3.Огт харицахгүй байх зэрэг орно. Хүн үүсэн бий болсон цагаас хойш харилцаа гэдэг ойлголт гарж ирсэн бөгөөд хүмүүсийн бие биеээ ойлголцох хамгийн чухал ба хамгийн гол зүйл юм.