SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
Download to read offline
‫על שפת הגוף‬
         ‫סודות ועוצמה בתקשורת‬
‫מאת סוזי איציק‬
‫כוחה של שפת הגוף‬
‫כוחה טמון בחוסר מודעות לה. המסר המילולי מסוגל‬    ‫‪‬‬
 ‫"לעקוף" את התודה ולהיקלט ישירות בתת המודע.‬
  ‫"תמונה אחת שווה אלף מילים" )גירוי תודעתי(‬    ‫‪‬‬

 ‫כוחה טמון ביכולתה לספק מידע רב לגבי תדמיתנו,‬    ‫•‬
   ‫מצב רוחנו, ואפילו על אישיותנו, קובעת את טיב‬
               ‫מערכת היחסים שלנו.‬
 ‫שפת הגוף היא "קול" הגוף שלעיתים צועק את מה‬    ‫•‬
          ‫שאנחנו רוצים להשתיק בתוכנו.‬
‫קיימות שלוש רמות של תפקוד‬
    ‫והשפעה בשפת הגוף‬
  ‫רמת א' - המודעות הגוף "משחק" את תפקיד המילים –‬     ‫‪‬‬
 ‫כשאין אפשרות להשתמש במסר שפת הגוף מודעת כתחליף‬
 ‫למסר והשימוש בה נעשה גדול ומודגש. )ליקוי פיזי, רעשים,‬
‫צוללנים( שפת גוף כאן היא מתוכננת ומיועדת למשוך תשומת‬
                           ‫לב.‬
  ‫חצי מודעת ב' - במצבים חברתיים הגוף "ערך אומנותי"–‬    ‫‪‬‬
‫כשאנחנו מדברים ורוצים להעשיר את המילים השימוש בשפת‬
                ‫הגוף נעשה במידה בינונית.‬

    ‫ברמה ג' הבלתי מודעת – בהיבט פסיכולוגי – כתגובה‬   ‫‪‬‬
‫ספונטית לרגש והשימוש בשפת הגוף הוא במינון זעיר ומרומז‬
‫ברמה הבלתי מודעת‬
‫ברמה ג' הבלתי מודעת – בהיבט פסיכולוגי – כתגובה‬   ‫‪‬‬
‫ספונטית לרגש והשימוש בשפת הגוף הוא במינון זעיר‬
  ‫ומרומז "איתותים" )נגיעות עצמיות בפנים, בראש,‬
  ‫מיצמוצים, התרחבות אישונים, הזעה, הסמקה וכן‬   ‫‪‬‬
    ‫תנועות של הסתגלות המשפיעות על התדמית.‬
   ‫שפת הגוף בלתי מודעת – נשלטת פחות על ידי‬    ‫‪‬‬
 ‫האדם. קושי להעמיד פנים – משקפת נאמנות מצב.‬
  ‫הרבה תכונות משתקפות באיך שהאדם מדבר ולא‬
         ‫במה שהוא מדבר. )מילטון אריקסון(.‬
‫מהו כוחה של שפת הגוף?‬
‫צעידת הגוף )תנועות ]קצב[ זקיפות, – מבטאים כוח, שליטה, סמכות,‬     ‫‪‬‬
               ‫מסורתיות, שמרנות, כריזמה וסקסיות.‬
         ‫תנועות גוף – ]תנועות גוף סגורות לעומת פתוחות[‬   ‫‪‬‬

            ‫לחיצת יד – ]לחיצת דג...[ "ידו על העליונה".‬  ‫‪‬‬

   ‫תנועת יד, הימנעות מקשר עין – יכולים להעיד על אי אמרת אמת‬    ‫‪‬‬

     ‫עמידה מול קהל – עוצמת הקול, הטון, המקצב, האינטונציה‬    ‫‪‬‬

                   ‫מרחב אישי מול מרחב ציבורי‬   ‫‪‬‬

    ‫מיקרו הבעות – מבע חריג – חושף אמת חבויה על מצב נפשי‬     ‫‪‬‬

    ‫הבעות פנים - הבעות אוניברסליות ועוד כ-0003 סוגי הבעות‬    ‫‪‬‬

             ‫קול הגוף בתנוחה, סוגי תנוחות הגוף, מצב‬   ‫‪‬‬
‫מסע אל עבר העולם הסודי של שפת‬
       ‫הגוף‬
     ‫שפת הגוף יכולה לבגוד בנו – דרך הבעות פנינו ותנועות הגוף.‬    ‫‪‬‬

   ‫שפת עוקפת את המסר – שפת הגוף שפה עצמאית ואינה ניתנת כמעט‬      ‫‪‬‬
                              ‫לשליטה.‬

  ‫מחקרים מראים שרק %7 מהתקשורת האנושית מועברת במילים. %39‬        ‫‪‬‬
‫הנוספים מועברים דרך טון הדיבור שלנו, תנועות הגוף, מיקרו הבעות, הבעות‬
                         ‫פנים, מחוות מיוחדות.‬

 ‫שפת הגוף יכולה לומר לנו הכל – חושפת את הכוונות האמתיות והסודות‬     ‫‪‬‬
                             ‫העמוקים.‬
‫בשפת הגוף חשוב מה שלא רואים ולא מה שכן‬
          ‫רואים...‬

                    ‫שפת הגוף שונה מאדם לאדם –‬
                     ‫‪ ‬הדרך שבה נע גוף האדם.‬
         ‫‪ ‬צעידת גוף מהירה,איטית, כבדה, קלה, מדודה, שקולה.‬

‫יש אנשים שאצלם שפת הגוף היא כנה וגלויה, וכאלו שאצלם שפת הגוף‬   ‫‪‬‬
                            ‫סמויה.‬
‫הרמזים – "לחיצות ידיים"‬
 ‫לחיצת יד עם השארת היד של הלוחץ חשופה – רמז‬   ‫‪‬‬
                   ‫לעליונות.‬
‫לחיצת יד עם השארת היד של הלוחץ כלפי הצד – רמז‬   ‫‪‬‬
                    ‫לפגיעות.‬
     ‫לחיצת יד צד לצד – רמז לביטחון וישירות.‬  ‫‪‬‬
‫שפת הגוף בעת מגננה‬

‫עמידה עם ידיים מאחורי הגב – אין מה להסתיר , חזות גלוייה.‬  ‫‪‬‬

  ‫עמידה עם ידיים מאחורי הגב + נגיעות במרפק – שפת גוף‬   ‫‪‬‬
            ‫שמסגירה חרדה , הגוף בורח מהאמת.‬
               ‫הצלבת זרועות – הגנה עצמית.‬  ‫‪‬‬
‫הגוף – האם זה נורמלי?‬

 ‫כדי לפענח את שפת הגוף – מומחים פיתחו תחום‬
           ‫שנקרא - קביעת נורמות.‬
    ‫עד כמה ההתנהגות נורמאלית או רחוקה מהנורמאליות?‬    ‫‪‬‬

      ‫מומחים מסוגלים לפענח שפת גוף של אדם במדוייק.‬   ‫‪‬‬

 ‫קביעת נורמות כשמדובר בפענוח נכון של שפת גוף היא חיונית.‬   ‫‪‬‬

‫כדי לפענח את שפת הגוף צריך לחפש מה נורמלי למצב מסויים.‬    ‫‪‬‬

 ‫מחפשים מה נורמאלי לאדם מסויים זה – ואם לא יודעים לגביו‬   ‫‪‬‬
          ‫אז שואלים מה נורמלי במצב כזה לאדם זה.‬
    ‫קביעת נורמות לגבי התנהגות אדם על ידי שאילת שאלות‬   ‫‪‬‬
            ‫פשוטות ונורמאליות שקל לענות עליהן.‬
        ‫עד כמה התנהגותו של האדם רחוקה מהנורמה?‬    ‫‪‬‬
‫כששפת הגוף של האדם רחוקה מן הנורמה –‬
 ‫צצים סימני מצוקה )‪(Sign of distress‬‬

   ‫הרכבת משקפיים לכיסוי העיניים בסביבת אנשים -סימן‬   ‫‪‬‬
                         ‫למצוקה.‬
 ‫שפת גוף בתנועתיות מתמדת – מצביעה על מצוקה, מבוכה,‬     ‫‪‬‬
                       ‫בלבול ולחץ.‬
  ‫לבוש לא הולם את הנסיבות ומזג האוויר – הסתרת מצוקה‬    ‫‪‬‬
                       ‫ולחץ נפשי.‬
      ‫הרכנת ראש וגוף – תחושת שמה שנאמר מבייש.‬    ‫‪‬‬
‫חשיבות שפת הגוף‬
  ‫שפת הגוף חשובה מאוד אם רוצים להצליח בראיונות, מכרזים‬   ‫‪‬‬
                    ‫ותקשורת בין אישית.‬
‫שפת הגוף היא קריטית להצלחה, פוליטיקאים הבינו ששפת הגוף‬   ‫‪‬‬
‫רבת עוצמה. כשהיא טובה היא משכנעת, כשהיא אינה טובה, היא‬
                   ‫עלולה להרוס תדמית.‬
‫הגוף – התדמית היא הכל‬
         ‫) ‪(Image is everything‬‬

‫פוליטיקאים ומועמדים לנשיאות וממשלה הבינו ששפת הגוף עבור ההתמודדות שלהם‬      ‫‪‬‬
                                ‫היא רבת עוצמה.‬
 ‫החשיבות בהתמקדות ביצירת תדמית חיובית – התמקדות בשפת גוף חיונית וטובה.‬      ‫‪‬‬

                  ‫מודעות לשפת גוף ולתדמית – חיונית להצלחה.‬   ‫‪‬‬

                       ‫בניית תדמית היא משימה מקצועית.‬   ‫‪‬‬

                        ‫שפת הגוף – יוצרת את התדמית.‬    ‫‪‬‬

                               ‫תדמית מול מטרה.‬   ‫‪‬‬

                    ‫בניית מודל לחיקוי – כריזמטיות וקסם אישי.‬  ‫‪‬‬

‫צריך ללמוד איך לעמוד מול קהל, איך לעמוד בזמן נאום, איך לצעוד ואפילו איך לחייך.‬  ‫‪‬‬
‫נשיא ארצות הברית –‬
              ‫ברק אובמה, בזמן‬
               ‫נאום, משדר כוח‬
                   ‫ובטחון‬
  ‫נשיא ארצות הברית‬
 ‫לשעבר – בוש , נואם‬
‫כאשר פניו תוהות ואינו‬
        ‫בטוח .‬
‫הגוף - תנועות מתוכננות‬
       ‫)‪(planned moves‬‬

           ‫תנועות מתוכננות הן סימן להדרכה.‬  ‫‪‬‬

                  ‫שפת גוף מאופקת.‬   ‫‪‬‬

               ‫שפת גוף רכה – נשית מדי.‬  ‫‪‬‬

          ‫שפת גוף כפופה – תחושת מאויימות.‬   ‫‪‬‬

        ‫שפת גוף זקופה – בטחון רב )הבלטת חזה(‬   ‫‪‬‬

‫פוליטיקאים יודעים שעליהם להשתמש ב%39 שפת גוף בלתי‬    ‫‪‬‬
          ‫מילולית על מנת לבנות את תדמיתם.‬
‫הגוף – רושם ראשוני‬

‫שפת גוף מועילה - תואמת אישיות, התנהגות טבעית, חיוך,‬    ‫‪‬‬
                     ‫יצירת קשר עין.‬
   ‫שפת גוף מזיקה - מחוות מגע עצמי כמו: שפשוף ידיים‬   ‫‪‬‬
    ‫כמחווה מרגיעה, מצביעה על כך שאדם אינו חש בנוח.‬
         ‫שפת גוף מעצימה את מה שאנחנו אומרים.‬   ‫‪‬‬

 ‫תנועות שלוות ובטוחות לא בהכרח מקרינות אמינות – העדר‬   ‫‪‬‬
                        ‫קשר עין.‬

            ‫העדר קשר עין‬
             ‫אצל הבחורה‬
‫הגוף – דוקטור המחוות‬

  ‫כל נואם טוב מתבטא מהלב – קלינטון לדוגמא, מתבטא מהלב.‬    ‫‪‬‬

   ‫תנועות במקצב נכון המותאם למסר – משמעותי מאוד ומשדר‬    ‫‪‬‬
                  ‫אמינות בעת העברת המסר.‬
‫כיצד נקבל מסר מהימן? - הגוף צריך לנוע רגע אחד לפני הדיבור –‬  ‫‪‬‬
                        ‫סימן לאמינות.‬
 ‫סנכרון: אתה קודם חש ומפגין – ואז מדבר.‬

      ‫תכונות – יכולת להיות בקור רוח במצבים לא שגרתיים.‬  ‫‪‬‬
‫הגוף –האמת שנחשפת‬

     ‫ניסיון לשלוט בשפת הגוף חושפת את האמת!‬   ‫‪‬‬

        ‫מבט מושפל ונענוע הגוף – כמו חתולה.‬  ‫‪‬‬

   ‫שפת גוף בטוחה לא בהכרח מעבירה מסר. מסר‬     ‫‪‬‬
 ‫שלילי מוביל לתנועת ראש לשלילה, מסר חיובי מוביל‬
                ‫לתנועת ראש לחיוב.‬
‫הראש,הגוף,המבט והמחוות צריכים להיות בכיוון ברור‬   ‫‪‬‬
            ‫ואחיד וצריכה להיות התאמה.‬
‫שפת הגוף –אותות סכנה‬
    ‫קריאה נכונה של שפת הגוף בכביש יכולה להיות ההבדל בין חיים למוות.‬    ‫‪‬‬

               ‫אנטנה – שפת הגוף צריכה להיות תמיד משודרת.‬    ‫‪‬‬

            ‫מכונית עם חלונות כהים צבועים יכולה להצביע על חשד.‬   ‫‪‬‬

       ‫תנועות והבעות פנים, מבט עיניים – כלי להערכת כוונות וחשודים.‬   ‫‪‬‬

              ‫צורת ישיבה, צורת לבוש – אם אתה זאב או כבשה.‬    ‫‪‬‬

               ‫שפת גוף מעודנת לעומת שפת גוף גסה ומאיימת.‬    ‫‪‬‬

‫צמצום מרחב השיחה מצביע על כוונות )תלוי בתרבות ובמדינה( , במזרח התיכון,‬    ‫‪‬‬
                    ‫צמצום מרחב השיחה מצביע על מאבק.‬
                       ‫ידיים בכיסים – סימן לתוקפנות.‬  ‫‪‬‬

                      ‫הטיית הגוף לצד ובריחת קשר עין.‬   ‫‪‬‬

       ‫ריקוד מול שוטר המבקש רישיונות – סימן לזלזול ופגיעה בסמכות.‬   ‫‪‬‬

                     ‫מחיאת כפיים – אות אחרון למתקפה‬    ‫‪‬‬
‫שפת הגוף – הבעות פנים כלל‬
        ‫עולמיות‬
 ‫יותר ממחצית )%55( מהתקשורת שלנו מועברת באמצעות מחוות והבעות‬      ‫‪‬‬
                                ‫פנים.‬
               ‫מדענים ניתחו את הבעות הפנים של האדם.‬   ‫‪‬‬

‫הפסיכולוג פול אקמן ניסה בסוף שנות ה-06, לגלות אם קיימות הבעות פנים‬   ‫‪‬‬
 ‫כלל עולמיות שחוצות גבולות ותרבויות. אקמן השווה רגשות של תושבי יפן‬
   ‫עם תושבי מדינות מערביות ע"י כך שביקש מהאנשים לעשות פרצופים‬
    ‫בהתאם לרגש. אקמן נוכח לגלות שיש 7 הבעות פנים כלל עולמיות:‬
              ‫שמחה, עצב, פחד, כעס, הפתעה, בוז וגועל.‬
‫אקמן פיתח שיטה שלמה של הסתכלות על שרירי הפנים – תנועת שרירים‬      ‫‪‬‬
                            ‫המייצרת חיוך.‬
  ‫אקמן אפיין את השרירים והעניק להם אותיות אלף-בית שבאמצעותן ניתן‬   ‫‪‬‬
              ‫לנתח במדויק אלו תנועות פנים עושים אנשים.‬
‫השיטה של הפסיכולוג פול אקמן‬

     ‫קורא פנים ממפה באופן מיידי את פעולת הגומלין של שרירי הפנים‬   ‫‪‬‬

          ‫באמצעות גרף צבעוני ניתן להבחין ברגש המופיע בפנים.‬  ‫‪‬‬

      ‫כל הבעה מוערכת במונחים של דרגות : שמחה, עצב, כעס וכו'.‬   ‫‪‬‬

 ‫בטכנולוגיה זו משתמשים בתחומים שונים. למשל: סקר צריכה. איך אנשים‬    ‫‪‬‬
                        ‫מגיבים למזונות שונים?‬
‫כיצד מגיבים אנשים למודעות מצלמות בנמלי תעופה לזיהוי הבעות פנים כדי‬   ‫‪‬‬
                    ‫לחדד את הבדיקות הבטחוניות?‬
‫הפנים מביעות הרבה יותר מ-7 הבעות פנים כלל‬
         ‫עולמיות.‬

  ‫אקמן זיהה יותר מ-0003 הבעות פנים שונות‬
‫שמעבירות כוונות מודעות ולא מודעות שרובנו נגיב‬
           ‫להן.‬
‫הבעות פנים‬
‫הפנים – שיפוט בזק‬
              ‫קשר עין‬  ‫‪‬‬

  ‫פנים מאופקות לעומת פנים מביעות.‬  ‫‪‬‬

 ‫תווי פנים סמכותיות לעומת מחייכות.‬  ‫‪‬‬
‫הפנים – מיקרו הבעות‬

         ‫אנו מסוגלים להבין כ-0003 הבעות פנים.‬   ‫‪‬‬

   ‫"דרושה עין חדה על מנת להבחין במה שנקרא – מיקרו‬    ‫‪‬‬
                         ‫הבעות".‬
 ‫מיקרו הבעות אלו הבעות הצצות במהירות, כתוצאה ממצב‬     ‫‪‬‬
           ‫נפשי לפני שיש לנו זמן לחשוב עליהן.‬
‫מיקרו הבעות יכולות להופיע בזמן שמישהו אומר משהו שמח‬    ‫‪‬‬
 ‫ופתאום הפנים ישנו עצמן לפנים עצובות מאוד אבל רק לחצי‬
                  ‫שניה ואז יחזרו לשמוח.‬
   ‫מיקרו הבעות הן נדירות. אך כשרואים אותן, הן מראות‬   ‫‪‬‬
               ‫שהאדם מנסה להסתיר משהו.‬
‫הפנים – מיקרו הבעות‬
           ‫אפשר לבודד את המיקרו הבעות.‬   ‫‪‬‬

      ‫הבעות הפנים יכולות להסגיר אותנו לגמרי.‬  ‫‪‬‬

‫הבעות פנים מביעות את הרגש שצריך להיות תואם למסר‬   ‫‪‬‬
   ‫המילולי. חוסר התאמה ביניהם – חושף את האמת!‬
‫צוואר הוא איבר הנמצא בין החזה לגולגולת. בצוואר‬  ‫‪‬‬
 ‫עוברים מספר מבנים אנטומיים חשובים, ובהם עמוד‬
    ‫השדרה שמחזיק את הגולגולת בעזרת החוליה‬
 ‫הראשונה )1‪ ,(C‬הוושט שמאפשר את מעבר המזון‬
 ‫מהפה אל מערכת העיכול, דרכי האוויר - בית הקול‬
             ‫)‪ ,(larynex‬קנה הנשימה.‬
‫בצוואר מספר שרירים שתפקידם העיקרי הוא החזקת‬    ‫‪‬‬
 ‫הצוואר וסיבוב הראש. רוב הצוואר מעוצבב בעזרת‬
  ‫צביר העצבים הצווארי וחלק ממנו מעוצבב בעזרת‬
   ‫עצבי הגולגולת )מכונים גם עצבים קרניאליים(.‬
‫הפנים – מבע חריג‬
‫"מבע חריג" – הבעות פנים שנראות מוזרות ביחס לדברים שהאדם‬    ‫‪‬‬
  ‫אומר, או שהן בלתי עקביות ביחס לאופן המצופה ממנו להתנהג‬
                        ‫במצב הקיים.‬
  ‫רגשות דולפים שלא במודע כמו פחד והפתעה הם "מבע חריג"‬    ‫‪‬‬
            ‫ועלולים להצביע על הדובר כאומר שקר.‬
  ‫"מבע חריג" יכול להיות גם – העדר רגש מסויים, שצריך לנבוע‬  ‫‪‬‬
               ‫מהתוכן של הדברים ואינו מובע.‬
‫חיבור רגשי לתוכן המסר – יוצרת התאמה מלאה, שכנוע ואמפטיה.‬   ‫‪‬‬
‫הפנים – העמדת פנים‬
‫בכי מעושה – בכי מעושה ניחן באי זליגת דמעות, אף שאינו מנוזל, חוסר‬   ‫‪‬‬
       ‫פעולה בסינוסים, גרון שלא פועלת עליו פסיכולוגיית הבכי.‬
 ‫עוצמת המבט תלויה בעוצמת הרגש הנובע והיכולת לפרש מצבים נכון‬     ‫‪‬‬
                           ‫ולשלוט ברגשות.‬
                   ‫קשר עין – עצימת עיניים מתמדת.‬  ‫‪‬‬

                        ‫מבעים חריגים רבים.‬  ‫‪‬‬

                          ‫לחץ באזור המצח.‬  ‫‪‬‬

                          ‫אין פעולות במצח.‬  ‫‪‬‬

                    ‫העדר תגובות רגשיות והבעות.‬  ‫‪‬‬

                   ‫העדר עקביות בין הבעות לרגשות.‬  ‫‪‬‬
‫הקול – ‪The voice‬‬       ‫%83 מהתקשורת מוכרעת באמצעות קול האדם.‬       ‫‪‬‬

                      ‫קול, צליל וגובה .‬  ‫‪‬‬

              ‫מהירות, שטף דיבור, קצב דיבור.‬   ‫‪‬‬

                    ‫קול גבוה, קול נמוך.‬  ‫‪‬‬

         ‫קול צווחני , קול שקט, קול רועש, קול צפצפני‬  ‫‪‬‬

           ‫עומק הקול, מגוון הקול )עוצמת הטונים(‬   ‫‪‬‬

‫בשפת הגוף לצליל הקול יש השפעה עמוקה על טיב התקשורת!‬      ‫‪‬‬
‫השפעה של הקול‬

‫קול האישה – משפיע על החלק הרגשי במוח הגבר, ולכן גבר‬   ‫‪‬‬
           ‫חושב שנשים רגישות כשהן מדברות.‬

  ‫קול הגבר – קול צרוד וסקסי , משכנה יותר ומצליח יותר.‬  ‫‪‬‬
‫הקול – הופעה מחשמלת‬
      ‫השוואה בין ברק אובמה לג'ון מקיין:‬


          ‫ברק אובמה‬  ‫ג'ון מקיין‬

  ‫קצב הקול של‬
   ‫ברק אובמה‬                 ‫ג'ון מקיין לא‬
  ‫מותאם לקצב‬                ‫מרבה ליצור קשר‬
   ‫תנועת גופו.‬              ‫עין, קולו מאנפף,‬
  ‫דיבור במקצב‬                  ‫והוא דוחס‬
 ‫ומשקל מותאם.‬                     ‫מילים.‬
 ‫הד בקול, בונה‬
  ‫את קולו כלפי‬
‫מעלה בהדרגה.‬
‫הקול - הגזמה‬
             ‫הודעה על מות הנסיכה דיאנה.‬  ‫‪‬‬

    ‫טוני בלייר קיבל את ההודעה על מות הנסיכה דיאנה.‬  ‫‪‬‬

‫כשאדם מרגיש עצב אמיתי, הקול שלו משתנה – עוצמת קולו‬   ‫‪‬‬
            ‫שקטה, איטית ומקצב הקול שותק.‬
‫הקול בשעת לחץ‬
‫לא קל לשלוט בקול – הוא מסגיר אותנו כשאנו‬  ‫‪‬‬
                 ‫מתוחים.‬
‫שפת הגוף‬
‫שפת הגוף פועלת במכלול : מחוות, הבעות פנים‬   ‫‪‬‬
                ‫וצליל הקול.‬
   ‫מה יקרה אם נבטל את הרמזים החזותיים?‬   ‫‪‬‬

 ‫כמה נצליח בפענוח המסרים הסודיים של הקול‬   ‫‪‬‬
                  ‫האנושי?‬
‫הקול – איתור הונאה‬
     ‫)‪(Detecting deception‬‬
 ‫מחקר שנעשה באוניברסיטת ג'ורג טאון מצביע על כך שרוב‬    ‫‪‬‬
         ‫האנשים מתקשים לזהות שקר על פי הקול.‬
‫היום, באמצעות טכנולוגיה חדישה, ניתן לזהות שינויים זעירים‬  ‫‪‬‬
                ‫בקול, בשעה שאנו משקרים.‬
‫הקול – ניתוח הצליל‬
                ‫היום ניתן לנתח, הקלטת קול בניתוח מדעי.‬  ‫‪‬‬

 ‫לי אסוולד, נעצר מיד לאחר רצח הנשיא קנדי, ובחנו את קולו באמצעות כלי‬   ‫‪‬‬
                    ‫חקירה ‪) LVA‬ניתוח שכבות הקול(.‬
 ‫המוח מתקשר עם קופסת הקול – אי אפשר לשלוט בכך. בטכנולוגיה זו קשה‬     ‫‪‬‬
                         ‫ללמוד לגבור על הקול.‬
    ‫כשאנו מדברים אנו חושבים על מה שאנחנו אומרים. המוח שלנו שולח‬    ‫‪‬‬
   ‫מסרים לקופסת הקול שלנו שמשנה ללא הרף את הצליל שמוחנו מייצר.‬
   ‫ניתוח שכבות הקול- מעריך את השינויים הקוליים הזעירים ומתייג אותם‬   ‫‪‬‬
‫בקטגוריות שונות של פעילות מוחית רגשית כמו חוסר דיוק או סבירות לשקר.‬
‫סודות שפת הגוף - סיכום‬
         ‫אנחנו מייחסים חשיבות רבה למה שאנשים אומרים.‬   ‫‪‬‬

     ‫%39 מהתקשורת האנושית מועברת באמצעות שפת הגוף.‬      ‫‪‬‬

‫כשקיים ניגוד בין המילים לשפת הגוף, צריך תמיד להאמין לשפת הגוף.‬  ‫‪‬‬

          ‫מאבק כוחות מתנהל במסווה של אדיבות מזוייפת.‬   ‫‪‬‬

   ‫קראו במדוייק את שפת הגוף ותראו את העולם בעיניים חדשות.‬   ‫‪‬‬

                 ‫סודות נחשפים במחוות לא זהירות.‬  ‫‪‬‬

                  ‫שקר נחשף ע"י קול והבעת פנים.‬  ‫‪‬‬
‫סוף‬

    ‫מקווה שנהניתם.‬
‫להתראות בסדנא הבאה -‬
    ‫סוזי איציק.‬

More Related Content

What's hot

סגנונות התקשורת סדנא-2017
סגנונות התקשורת סדנא-2017סגנונות התקשורת סדנא-2017
סגנונות התקשורת סדנא-2017Anoel Yakobov
 
Body Language by N.G.Palit. Body Language is the language which our body sp...
Body Language by N.G.Palit. Body Language is the language which our body sp...Body Language by N.G.Palit. Body Language is the language which our body sp...
Body Language by N.G.Palit. Body Language is the language which our body sp...Nanda Palit
 
PPT on "Body language''
PPT on "Body language''PPT on "Body language''
PPT on "Body language''Umang Thakkar
 
Non-verbal Communication
Non-verbal CommunicationNon-verbal Communication
Non-verbal CommunicationMohamed Mahmoud
 
02 non verbal communication
02 non verbal communication02 non verbal communication
02 non verbal communicationNikhil Joshi
 
Linguagem corporal
Linguagem corporalLinguagem corporal
Linguagem corporalIgor Gabriel
 
Comunicação Do Corpo - Monica Rector e Aluizio Ramos Trinta
Comunicação Do Corpo - Monica Rector e Aluizio Ramos TrintaComunicação Do Corpo - Monica Rector e Aluizio Ramos Trinta
Comunicação Do Corpo - Monica Rector e Aluizio Ramos TrintaPedro Godoy
 
Non verbal communication and the corporate world
Non verbal communication and the corporate worldNon verbal communication and the corporate world
Non verbal communication and the corporate worldrahul garg
 
Massagem Ayurvedica Tradicional - Bioenergia
Massagem Ayurvedica Tradicional - BioenergiaMassagem Ayurvedica Tradicional - Bioenergia
Massagem Ayurvedica Tradicional - BioenergiaCandyArtsCom
 

What's hot (20)

Body Language
Body LanguageBody Language
Body Language
 
סגנונות התקשורת סדנא-2017
סגנונות התקשורת סדנא-2017סגנונות התקשורת סדנא-2017
סגנונות התקשורת סדנא-2017
 
Bodylanguage 120928022827-phpapp02
Bodylanguage 120928022827-phpapp02Bodylanguage 120928022827-phpapp02
Bodylanguage 120928022827-phpapp02
 
Your Body Speaks
Your Body SpeaksYour Body Speaks
Your Body Speaks
 
Body Language
Body LanguageBody Language
Body Language
 
Body Language
Body LanguageBody Language
Body Language
 
Body Language by N.G.Palit. Body Language is the language which our body sp...
Body Language by N.G.Palit. Body Language is the language which our body sp...Body Language by N.G.Palit. Body Language is the language which our body sp...
Body Language by N.G.Palit. Body Language is the language which our body sp...
 
PPT on "Body language''
PPT on "Body language''PPT on "Body language''
PPT on "Body language''
 
Non-verbal Communication
Non-verbal CommunicationNon-verbal Communication
Non-verbal Communication
 
02 non verbal communication
02 non verbal communication02 non verbal communication
02 non verbal communication
 
Linguagem corporal
Linguagem corporalLinguagem corporal
Linguagem corporal
 
Comunicação Do Corpo - Monica Rector e Aluizio Ramos Trinta
Comunicação Do Corpo - Monica Rector e Aluizio Ramos TrintaComunicação Do Corpo - Monica Rector e Aluizio Ramos Trinta
Comunicação Do Corpo - Monica Rector e Aluizio Ramos Trinta
 
Apresentação
ApresentaçãoApresentação
Apresentação
 
Lendo emoções
Lendo emoções Lendo emoções
Lendo emoções
 
Non verbal communication and the corporate world
Non verbal communication and the corporate worldNon verbal communication and the corporate world
Non verbal communication and the corporate world
 
Body Language
Body LanguageBody Language
Body Language
 
O Corpo Fala
O Corpo FalaO Corpo Fala
O Corpo Fala
 
Massagem Ayurvedica Tradicional - Bioenergia
Massagem Ayurvedica Tradicional - BioenergiaMassagem Ayurvedica Tradicional - Bioenergia
Massagem Ayurvedica Tradicional - Bioenergia
 
Comunicação nas Empresas
Comunicação nas EmpresasComunicação nas Empresas
Comunicação nas Empresas
 
Oratoria
OratoriaOratoria
Oratoria
 

Viewers also liked

סיפור הגמל - כישורים ידע יכולות וניסיון
סיפור הגמל - כישורים ידע יכולות וניסיוןסיפור הגמל - כישורים ידע יכולות וניסיון
סיפור הגמל - כישורים ידע יכולות וניסיוןazoory57
 
ירון זיו - גשטאלט –תרפיית התבנית
ירון זיו - גשטאלט –תרפיית התבניתירון זיו - גשטאלט –תרפיית התבנית
ירון זיו - גשטאלט –תרפיית התבניתירון זיו
 
אינטליגנציה חברתית מהי - סוזי איציק
אינטליגנציה חברתית  מהי - סוזי איציקאינטליגנציה חברתית  מהי - סוזי איציק
אינטליגנציה חברתית מהי - סוזי איציקבית משפט מחוזי חיפה
 
הרצאת מבוא קריאת פנים
הרצאת מבוא קריאת פניםהרצאת מבוא קריאת פנים
הרצאת מבוא קריאת פניםfaceread
 
הרצאת מבוא 1 פרסונולוגיה
הרצאת מבוא 1  פרסונולוגיההרצאת מבוא 1  פרסונולוגיה
הרצאת מבוא 1 פרסונולוגיהfaceread
 
5 סודות של מראיינים מצליחים
5 סודות של מראיינים מצליחים5 סודות של מראיינים מצליחים
5 סודות של מראיינים מצליחיםMorit Rozen
 
אינטיליגנציה רגשית
אינטיליגנציה רגשיתאינטיליגנציה רגשית
אינטיליגנציה רגשיתירון זיו
 
עניין של תדמית סוזי איציק
עניין של תדמית  סוזי איציקעניין של תדמית  סוזי איציק
עניין של תדמית סוזי איציקSuzie Itzik
 
טיפוס קירות טיפולי
טיפוס קירות טיפוליטיפוס קירות טיפולי
טיפוס קירות טיפוליdiklakor
 
סכמת גוף וטיפוס
סכמת גוף וטיפוססכמת גוף וטיפוס
סכמת גוף וטיפוסdiklakor
 
Hughes-Attachment Focused Family Therapy-Introduction by Pardess-TAU 2014
Hughes-Attachment Focused Family Therapy-Introduction by Pardess-TAU 2014Hughes-Attachment Focused Family Therapy-Introduction by Pardess-TAU 2014
Hughes-Attachment Focused Family Therapy-Introduction by Pardess-TAU 2014EleanorPardess
 
ירון זיו - תקשורת בין הורים למתבגרים
 ירון זיו - תקשורת בין הורים למתבגרים ירון זיו - תקשורת בין הורים למתבגרים
ירון זיו - תקשורת בין הורים למתבגריםירון זיו
 
מצגת מיינדפולנס ערנות ללא סרטונים מוטמעים
מצגת מיינדפולנס ערנות ללא סרטונים מוטמעיםמצגת מיינדפולנס ערנות ללא סרטונים מוטמעים
מצגת מיינדפולנס ערנות ללא סרטונים מוטמעיםeranoot
 
מצגת אדיג'ס
מצגת  אדיג'סמצגת  אדיג'ס
מצגת אדיג'סYardena Cohen
 
הרצאת מבוא- (Mindfulness) טיפוח קשיבות
 הרצאת מבוא- (Mindfulness) טיפוח קשיבות  הרצאת מבוא- (Mindfulness) טיפוח קשיבות
הרצאת מבוא- (Mindfulness) טיפוח קשיבות EleanorPardess
 
מעוף ציפורים
מעוף ציפוריםמעוף ציפורים
מעוף ציפוריםad3pic
 

Viewers also liked (20)

סיפור הגמל - כישורים ידע יכולות וניסיון
סיפור הגמל - כישורים ידע יכולות וניסיוןסיפור הגמל - כישורים ידע יכולות וניסיון
סיפור הגמל - כישורים ידע יכולות וניסיון
 
שפת גוף
שפת גוףשפת גוף
שפת גוף
 
ירון זיו - גשטאלט –תרפיית התבנית
ירון זיו - גשטאלט –תרפיית התבניתירון זיו - גשטאלט –תרפיית התבנית
ירון זיו - גשטאלט –תרפיית התבנית
 
אינטליגנציה חברתית מהי - סוזי איציק
אינטליגנציה חברתית  מהי - סוזי איציקאינטליגנציה חברתית  מהי - סוזי איציק
אינטליגנציה חברתית מהי - סוזי איציק
 
הרצאת מבוא קריאת פנים
הרצאת מבוא קריאת פניםהרצאת מבוא קריאת פנים
הרצאת מבוא קריאת פנים
 
הרצאת מבוא 1 פרסונולוגיה
הרצאת מבוא 1  פרסונולוגיההרצאת מבוא 1  פרסונולוגיה
הרצאת מבוא 1 פרסונולוגיה
 
Effective Presentation
Effective PresentationEffective Presentation
Effective Presentation
 
אימון להצלחה בראיון גיוס לעבודה
אימון להצלחה בראיון גיוס לעבודהאימון להצלחה בראיון גיוס לעבודה
אימון להצלחה בראיון גיוס לעבודה
 
5 סודות של מראיינים מצליחים
5 סודות של מראיינים מצליחים5 סודות של מראיינים מצליחים
5 סודות של מראיינים מצליחים
 
אינטיליגנציה רגשית
אינטיליגנציה רגשיתאינטיליגנציה רגשית
אינטיליגנציה רגשית
 
עניין של תדמית סוזי איציק
עניין של תדמית  סוזי איציקעניין של תדמית  סוזי איציק
עניין של תדמית סוזי איציק
 
טיפוס קירות טיפולי
טיפוס קירות טיפוליטיפוס קירות טיפולי
טיפוס קירות טיפולי
 
סכמת גוף וטיפוס
סכמת גוף וטיפוססכמת גוף וטיפוס
סכמת גוף וטיפוס
 
Hughes-Attachment Focused Family Therapy-Introduction by Pardess-TAU 2014
Hughes-Attachment Focused Family Therapy-Introduction by Pardess-TAU 2014Hughes-Attachment Focused Family Therapy-Introduction by Pardess-TAU 2014
Hughes-Attachment Focused Family Therapy-Introduction by Pardess-TAU 2014
 
Compassion Fatigue
Compassion FatigueCompassion Fatigue
Compassion Fatigue
 
ירון זיו - תקשורת בין הורים למתבגרים
 ירון זיו - תקשורת בין הורים למתבגרים ירון זיו - תקשורת בין הורים למתבגרים
ירון זיו - תקשורת בין הורים למתבגרים
 
מצגת מיינדפולנס ערנות ללא סרטונים מוטמעים
מצגת מיינדפולנס ערנות ללא סרטונים מוטמעיםמצגת מיינדפולנס ערנות ללא סרטונים מוטמעים
מצגת מיינדפולנס ערנות ללא סרטונים מוטמעים
 
מצגת אדיג'ס
מצגת  אדיג'סמצגת  אדיג'ס
מצגת אדיג'ס
 
הרצאת מבוא- (Mindfulness) טיפוח קשיבות
 הרצאת מבוא- (Mindfulness) טיפוח קשיבות  הרצאת מבוא- (Mindfulness) טיפוח קשיבות
הרצאת מבוא- (Mindfulness) טיפוח קשיבות
 
מעוף ציפורים
מעוף ציפוריםמעוף ציפורים
מעוף ציפורים
 

Similar to שפת הגוף - קול הגוף מרגיש

עניין של תדמית סוזי איציק
עניין של תדמית  סוזי איציקעניין של תדמית  סוזי איציק
עניין של תדמית סוזי איציקSuzie Itzik
 
חינוך לגאולה והתפתחות אישית, ביטחון עצמי וחיים מאושרים אצל ילדים
חינוך לגאולה והתפתחות אישית, ביטחון עצמי וחיים מאושרים אצל ילדיםחינוך לגאולה והתפתחות אישית, ביטחון עצמי וחיים מאושרים אצל ילדים
חינוך לגאולה והתפתחות אישית, ביטחון עצמי וחיים מאושרים אצל ילדיםShay Segev
 
עכשיו גלה את חוזקותיך, חוזקות גאלופ - מזהה החוזקות באינטרנט, ,אבחון חוזקות, ש...
עכשיו גלה את חוזקותיך, חוזקות גאלופ - מזהה החוזקות באינטרנט, ,אבחון חוזקות, ש...עכשיו גלה את חוזקותיך, חוזקות גאלופ - מזהה החוזקות באינטרנט, ,אבחון חוזקות, ש...
עכשיו גלה את חוזקותיך, חוזקות גאלופ - מזהה החוזקות באינטרנט, ,אבחון חוזקות, ש...Ayeka
 
מצגת סדנת מיומנויות תקשורת_לפעילי_ידיד[1]
מצגת סדנת מיומנויות תקשורת_לפעילי_ידיד[1]מצגת סדנת מיומנויות תקשורת_לפעילי_ידיד[1]
מצגת סדנת מיומנויות תקשורת_לפעילי_ידיד[1]Carmel Neta
 
יסודות האימון היהודי
יסודות האימון היהודייסודות האימון היהודי
יסודות האימון היהודיBSDjewishcoaching
 
מגזין חוסן להורים - מצבי חירום
מגזין חוסן להורים - מצבי חירוםמגזין חוסן להורים - מצבי חירום
מגזין חוסן להורים - מצבי חירוםDan Mayzlish
 
טיפים בנושא תקשורת מגזין תרבות הדיור
טיפים בנושא תקשורת מגזין תרבות הדיורטיפים בנושא תקשורת מגזין תרבות הדיור
טיפים בנושא תקשורת מגזין תרבות הדיורshoonram
 
מצגת מיינדפולנס
מצגת מיינדפולנס מצגת מיינדפולנס
מצגת מיינדפולנס netanel stern
 
מגזין חוסן
מגזין חוסןמגזין חוסן
מגזין חוסןDan Mayzlish
 
כישורים חברתיים
כישורים חברתייםכישורים חברתיים
כישורים חברתייםmomo321
 
תרגילי מוח לחיים משוחררי כאב
תרגילי מוח לחיים משוחררי כאבתרגילי מוח לחיים משוחררי כאב
תרגילי מוח לחיים משוחררי כאבYonit Sheintal
 
דף סיכום למבחן בפסיכולגיה
דף סיכום למבחן בפסיכולגיהדף סיכום למבחן בפסיכולגיה
דף סיכום למבחן בפסיכולגיהShaby Haim
 
ראיון אפי לנדאו בסטטוס פברואר 12
ראיון אפי לנדאו בסטטוס  פברואר 12ראיון אפי לנדאו בסטטוס  פברואר 12
ראיון אפי לנדאו בסטטוס פברואר 12Efi Landau
 
ספר - כוחו של התת מודע
ספר - כוחו של התת מודעספר - כוחו של התת מודע
ספר - כוחו של התת מודעBoaz Bash March
 

Similar to שפת הגוף - קול הגוף מרגיש (17)

עניין של תדמית סוזי איציק
עניין של תדמית  סוזי איציקעניין של תדמית  סוזי איציק
עניין של תדמית סוזי איציק
 
עניין של תדמית סוזי איציק
עניין של תדמית  סוזי איציקעניין של תדמית  סוזי איציק
עניין של תדמית סוזי איציק
 
חינוך לגאולה והתפתחות אישית, ביטחון עצמי וחיים מאושרים אצל ילדים
חינוך לגאולה והתפתחות אישית, ביטחון עצמי וחיים מאושרים אצל ילדיםחינוך לגאולה והתפתחות אישית, ביטחון עצמי וחיים מאושרים אצל ילדים
חינוך לגאולה והתפתחות אישית, ביטחון עצמי וחיים מאושרים אצל ילדים
 
עכשיו גלה את חוזקותיך, חוזקות גאלופ - מזהה החוזקות באינטרנט, ,אבחון חוזקות, ש...
עכשיו גלה את חוזקותיך, חוזקות גאלופ - מזהה החוזקות באינטרנט, ,אבחון חוזקות, ש...עכשיו גלה את חוזקותיך, חוזקות גאלופ - מזהה החוזקות באינטרנט, ,אבחון חוזקות, ש...
עכשיו גלה את חוזקותיך, חוזקות גאלופ - מזהה החוזקות באינטרנט, ,אבחון חוזקות, ש...
 
מצגת סדנת מיומנויות תקשורת_לפעילי_ידיד[1]
מצגת סדנת מיומנויות תקשורת_לפעילי_ידיד[1]מצגת סדנת מיומנויות תקשורת_לפעילי_ידיד[1]
מצגת סדנת מיומנויות תקשורת_לפעילי_ידיד[1]
 
יסודות האימון היהודי
יסודות האימון היהודייסודות האימון היהודי
יסודות האימון היהודי
 
מגזין חוסן להורים - מצבי חירום
מגזין חוסן להורים - מצבי חירוםמגזין חוסן להורים - מצבי חירום
מגזין חוסן להורים - מצבי חירום
 
טיפים בנושא תקשורת מגזין תרבות הדיור
טיפים בנושא תקשורת מגזין תרבות הדיורטיפים בנושא תקשורת מגזין תרבות הדיור
טיפים בנושא תקשורת מגזין תרבות הדיור
 
מצגת מיינדפולנס
מצגת מיינדפולנס מצגת מיינדפולנס
מצגת מיינדפולנס
 
מגזין חוסן
מגזין חוסןמגזין חוסן
מגזין חוסן
 
אימון מנהלים
אימון מנהליםאימון מנהלים
אימון מנהלים
 
כישורים חברתיים
כישורים חברתייםכישורים חברתיים
כישורים חברתיים
 
תרגילי מוח לחיים משוחררי כאב
תרגילי מוח לחיים משוחררי כאבתרגילי מוח לחיים משוחררי כאב
תרגילי מוח לחיים משוחררי כאב
 
דף סיכום למבחן בפסיכולגיה
דף סיכום למבחן בפסיכולגיהדף סיכום למבחן בפסיכולגיה
דף סיכום למבחן בפסיכולגיה
 
סדנת הורים ללימוד כישורים חברתיים עבור ילדיהם
סדנת הורים ללימוד כישורים חברתיים עבור ילדיהםסדנת הורים ללימוד כישורים חברתיים עבור ילדיהם
סדנת הורים ללימוד כישורים חברתיים עבור ילדיהם
 
ראיון אפי לנדאו בסטטוס פברואר 12
ראיון אפי לנדאו בסטטוס  פברואר 12ראיון אפי לנדאו בסטטוס  פברואר 12
ראיון אפי לנדאו בסטטוס פברואר 12
 
ספר - כוחו של התת מודע
ספר - כוחו של התת מודעספר - כוחו של התת מודע
ספר - כוחו של התת מודע
 

More from בית משפט מחוזי חיפה

More from בית משפט מחוזי חיפה (6)

הסוד שבמשיכה המינית סוזי איציק
הסוד שבמשיכה המינית  סוזי איציקהסוד שבמשיכה המינית  סוזי איציק
הסוד שבמשיכה המינית סוזי איציק
 
מה זאת אהבה סוזי איציק
מה זאת אהבה  סוזי איציקמה זאת אהבה  סוזי איציק
מה זאת אהבה סוזי איציק
 
לנהל את הרגשות באינטליגנציה רגשית רציונאלית סוזי איציק מנחת קבוצות
לנהל את הרגשות באינטליגנציה רגשית רציונאלית  סוזי איציק מנחת קבוצותלנהל את הרגשות באינטליגנציה רגשית רציונאלית  סוזי איציק מנחת קבוצות
לנהל את הרגשות באינטליגנציה רגשית רציונאלית סוזי איציק מנחת קבוצות
 
מי מוטרד מהטרדה מינית סוזי איציק
מי מוטרד מהטרדה מינית  סוזי איציקמי מוטרד מהטרדה מינית  סוזי איציק
מי מוטרד מהטרדה מינית סוזי איציק
 
מה יש בין המינים - גם משיכה
מה יש בין המינים - גם משיכהמה יש בין המינים - גם משיכה
מה יש בין המינים - גם משיכה
 
משיכהביןהמינים
משיכהביןהמיניםמשיכהביןהמינים
משיכהביןהמינים
 

שפת הגוף - קול הגוף מרגיש

 • 1. ‫על שפת הגוף‬ ‫סודות ועוצמה בתקשורת‬ ‫מאת סוזי איציק‬
 • 2. ‫כוחה של שפת הגוף‬ ‫כוחה טמון בחוסר מודעות לה. המסר המילולי מסוגל‬ ‫‪‬‬ ‫"לעקוף" את התודה ולהיקלט ישירות בתת המודע.‬ ‫"תמונה אחת שווה אלף מילים" )גירוי תודעתי(‬ ‫‪‬‬ ‫כוחה טמון ביכולתה לספק מידע רב לגבי תדמיתנו,‬ ‫•‬ ‫מצב רוחנו, ואפילו על אישיותנו, קובעת את טיב‬ ‫מערכת היחסים שלנו.‬ ‫שפת הגוף היא "קול" הגוף שלעיתים צועק את מה‬ ‫•‬ ‫שאנחנו רוצים להשתיק בתוכנו.‬
 • 3. ‫קיימות שלוש רמות של תפקוד‬ ‫והשפעה בשפת הגוף‬ ‫רמת א' - המודעות הגוף "משחק" את תפקיד המילים –‬ ‫‪‬‬ ‫כשאין אפשרות להשתמש במסר שפת הגוף מודעת כתחליף‬ ‫למסר והשימוש בה נעשה גדול ומודגש. )ליקוי פיזי, רעשים,‬ ‫צוללנים( שפת גוף כאן היא מתוכננת ומיועדת למשוך תשומת‬ ‫לב.‬ ‫חצי מודעת ב' - במצבים חברתיים הגוף "ערך אומנותי"–‬ ‫‪‬‬ ‫כשאנחנו מדברים ורוצים להעשיר את המילים השימוש בשפת‬ ‫הגוף נעשה במידה בינונית.‬ ‫ברמה ג' הבלתי מודעת – בהיבט פסיכולוגי – כתגובה‬ ‫‪‬‬ ‫ספונטית לרגש והשימוש בשפת הגוף הוא במינון זעיר ומרומז‬
 • 4. ‫ברמה הבלתי מודעת‬ ‫ברמה ג' הבלתי מודעת – בהיבט פסיכולוגי – כתגובה‬ ‫‪‬‬ ‫ספונטית לרגש והשימוש בשפת הגוף הוא במינון זעיר‬ ‫ומרומז "איתותים" )נגיעות עצמיות בפנים, בראש,‬ ‫מיצמוצים, התרחבות אישונים, הזעה, הסמקה וכן‬ ‫‪‬‬ ‫תנועות של הסתגלות המשפיעות על התדמית.‬ ‫שפת הגוף בלתי מודעת – נשלטת פחות על ידי‬ ‫‪‬‬ ‫האדם. קושי להעמיד פנים – משקפת נאמנות מצב.‬ ‫הרבה תכונות משתקפות באיך שהאדם מדבר ולא‬ ‫במה שהוא מדבר. )מילטון אריקסון(.‬
 • 5. ‫מהו כוחה של שפת הגוף?‬ ‫צעידת הגוף )תנועות ]קצב[ זקיפות, – מבטאים כוח, שליטה, סמכות,‬ ‫‪‬‬ ‫מסורתיות, שמרנות, כריזמה וסקסיות.‬ ‫תנועות גוף – ]תנועות גוף סגורות לעומת פתוחות[‬ ‫‪‬‬ ‫לחיצת יד – ]לחיצת דג...[ "ידו על העליונה".‬ ‫‪‬‬ ‫תנועת יד, הימנעות מקשר עין – יכולים להעיד על אי אמרת אמת‬ ‫‪‬‬ ‫עמידה מול קהל – עוצמת הקול, הטון, המקצב, האינטונציה‬ ‫‪‬‬ ‫מרחב אישי מול מרחב ציבורי‬ ‫‪‬‬ ‫מיקרו הבעות – מבע חריג – חושף אמת חבויה על מצב נפשי‬ ‫‪‬‬ ‫הבעות פנים - הבעות אוניברסליות ועוד כ-0003 סוגי הבעות‬ ‫‪‬‬ ‫קול הגוף בתנוחה, סוגי תנוחות הגוף, מצב‬ ‫‪‬‬
 • 6. ‫מסע אל עבר העולם הסודי של שפת‬ ‫הגוף‬ ‫שפת הגוף יכולה לבגוד בנו – דרך הבעות פנינו ותנועות הגוף.‬ ‫‪‬‬ ‫שפת עוקפת את המסר – שפת הגוף שפה עצמאית ואינה ניתנת כמעט‬ ‫‪‬‬ ‫לשליטה.‬ ‫מחקרים מראים שרק %7 מהתקשורת האנושית מועברת במילים. %39‬ ‫‪‬‬ ‫הנוספים מועברים דרך טון הדיבור שלנו, תנועות הגוף, מיקרו הבעות, הבעות‬ ‫פנים, מחוות מיוחדות.‬ ‫שפת הגוף יכולה לומר לנו הכל – חושפת את הכוונות האמתיות והסודות‬ ‫‪‬‬ ‫העמוקים.‬
 • 7. ‫בשפת הגוף חשוב מה שלא רואים ולא מה שכן‬ ‫רואים...‬ ‫שפת הגוף שונה מאדם לאדם –‬ ‫‪ ‬הדרך שבה נע גוף האדם.‬ ‫‪ ‬צעידת גוף מהירה,איטית, כבדה, קלה, מדודה, שקולה.‬ ‫יש אנשים שאצלם שפת הגוף היא כנה וגלויה, וכאלו שאצלם שפת הגוף‬ ‫‪‬‬ ‫סמויה.‬
 • 8. ‫הרמזים – "לחיצות ידיים"‬ ‫לחיצת יד עם השארת היד של הלוחץ חשופה – רמז‬ ‫‪‬‬ ‫לעליונות.‬ ‫לחיצת יד עם השארת היד של הלוחץ כלפי הצד – רמז‬ ‫‪‬‬ ‫לפגיעות.‬ ‫לחיצת יד צד לצד – רמז לביטחון וישירות.‬ ‫‪‬‬
 • 9. ‫שפת הגוף בעת מגננה‬ ‫עמידה עם ידיים מאחורי הגב – אין מה להסתיר , חזות גלוייה.‬ ‫‪‬‬ ‫עמידה עם ידיים מאחורי הגב + נגיעות במרפק – שפת גוף‬ ‫‪‬‬ ‫שמסגירה חרדה , הגוף בורח מהאמת.‬ ‫הצלבת זרועות – הגנה עצמית.‬ ‫‪‬‬
 • 10. ‫הגוף – האם זה נורמלי?‬ ‫כדי לפענח את שפת הגוף – מומחים פיתחו תחום‬ ‫שנקרא - קביעת נורמות.‬ ‫עד כמה ההתנהגות נורמאלית או רחוקה מהנורמאליות?‬ ‫‪‬‬ ‫מומחים מסוגלים לפענח שפת גוף של אדם במדוייק.‬ ‫‪‬‬ ‫קביעת נורמות כשמדובר בפענוח נכון של שפת גוף היא חיונית.‬ ‫‪‬‬ ‫כדי לפענח את שפת הגוף צריך לחפש מה נורמלי למצב מסויים.‬ ‫‪‬‬ ‫מחפשים מה נורמאלי לאדם מסויים זה – ואם לא יודעים לגביו‬ ‫‪‬‬ ‫אז שואלים מה נורמלי במצב כזה לאדם זה.‬ ‫קביעת נורמות לגבי התנהגות אדם על ידי שאילת שאלות‬ ‫‪‬‬ ‫פשוטות ונורמאליות שקל לענות עליהן.‬ ‫עד כמה התנהגותו של האדם רחוקה מהנורמה?‬ ‫‪‬‬
 • 11. ‫כששפת הגוף של האדם רחוקה מן הנורמה –‬ ‫צצים סימני מצוקה )‪(Sign of distress‬‬ ‫הרכבת משקפיים לכיסוי העיניים בסביבת אנשים -סימן‬ ‫‪‬‬ ‫למצוקה.‬ ‫שפת גוף בתנועתיות מתמדת – מצביעה על מצוקה, מבוכה,‬ ‫‪‬‬ ‫בלבול ולחץ.‬ ‫לבוש לא הולם את הנסיבות ומזג האוויר – הסתרת מצוקה‬ ‫‪‬‬ ‫ולחץ נפשי.‬ ‫הרכנת ראש וגוף – תחושת שמה שנאמר מבייש.‬ ‫‪‬‬
 • 12.
 • 13. ‫חשיבות שפת הגוף‬ ‫שפת הגוף חשובה מאוד אם רוצים להצליח בראיונות, מכרזים‬ ‫‪‬‬ ‫ותקשורת בין אישית.‬ ‫שפת הגוף היא קריטית להצלחה, פוליטיקאים הבינו ששפת הגוף‬ ‫‪‬‬ ‫רבת עוצמה. כשהיא טובה היא משכנעת, כשהיא אינה טובה, היא‬ ‫עלולה להרוס תדמית.‬
 • 14. ‫הגוף – התדמית היא הכל‬ ‫) ‪(Image is everything‬‬ ‫פוליטיקאים ומועמדים לנשיאות וממשלה הבינו ששפת הגוף עבור ההתמודדות שלהם‬ ‫‪‬‬ ‫היא רבת עוצמה.‬ ‫החשיבות בהתמקדות ביצירת תדמית חיובית – התמקדות בשפת גוף חיונית וטובה.‬ ‫‪‬‬ ‫מודעות לשפת גוף ולתדמית – חיונית להצלחה.‬ ‫‪‬‬ ‫בניית תדמית היא משימה מקצועית.‬ ‫‪‬‬ ‫שפת הגוף – יוצרת את התדמית.‬ ‫‪‬‬ ‫תדמית מול מטרה.‬ ‫‪‬‬ ‫בניית מודל לחיקוי – כריזמטיות וקסם אישי.‬ ‫‪‬‬ ‫צריך ללמוד איך לעמוד מול קהל, איך לעמוד בזמן נאום, איך לצעוד ואפילו איך לחייך.‬ ‫‪‬‬
 • 15. ‫נשיא ארצות הברית –‬ ‫ברק אובמה, בזמן‬ ‫נאום, משדר כוח‬ ‫ובטחון‬ ‫נשיא ארצות הברית‬ ‫לשעבר – בוש , נואם‬ ‫כאשר פניו תוהות ואינו‬ ‫בטוח .‬
 • 16. ‫הגוף - תנועות מתוכננות‬ ‫)‪(planned moves‬‬ ‫תנועות מתוכננות הן סימן להדרכה.‬ ‫‪‬‬ ‫שפת גוף מאופקת.‬ ‫‪‬‬ ‫שפת גוף רכה – נשית מדי.‬ ‫‪‬‬ ‫שפת גוף כפופה – תחושת מאויימות.‬ ‫‪‬‬ ‫שפת גוף זקופה – בטחון רב )הבלטת חזה(‬ ‫‪‬‬ ‫פוליטיקאים יודעים שעליהם להשתמש ב%39 שפת גוף בלתי‬ ‫‪‬‬ ‫מילולית על מנת לבנות את תדמיתם.‬
 • 17. ‫הגוף – רושם ראשוני‬ ‫שפת גוף מועילה - תואמת אישיות, התנהגות טבעית, חיוך,‬ ‫‪‬‬ ‫יצירת קשר עין.‬ ‫שפת גוף מזיקה - מחוות מגע עצמי כמו: שפשוף ידיים‬ ‫‪‬‬ ‫כמחווה מרגיעה, מצביעה על כך שאדם אינו חש בנוח.‬ ‫שפת גוף מעצימה את מה שאנחנו אומרים.‬ ‫‪‬‬ ‫תנועות שלוות ובטוחות לא בהכרח מקרינות אמינות – העדר‬ ‫‪‬‬ ‫קשר עין.‬ ‫העדר קשר עין‬ ‫אצל הבחורה‬
 • 18. ‫הגוף – דוקטור המחוות‬ ‫כל נואם טוב מתבטא מהלב – קלינטון לדוגמא, מתבטא מהלב.‬ ‫‪‬‬ ‫תנועות במקצב נכון המותאם למסר – משמעותי מאוד ומשדר‬ ‫‪‬‬ ‫אמינות בעת העברת המסר.‬ ‫כיצד נקבל מסר מהימן? - הגוף צריך לנוע רגע אחד לפני הדיבור –‬ ‫‪‬‬ ‫סימן לאמינות.‬ ‫סנכרון: אתה קודם חש ומפגין – ואז מדבר.‬ ‫תכונות – יכולת להיות בקור רוח במצבים לא שגרתיים.‬ ‫‪‬‬
 • 19. ‫הגוף –האמת שנחשפת‬ ‫ניסיון לשלוט בשפת הגוף חושפת את האמת!‬ ‫‪‬‬ ‫מבט מושפל ונענוע הגוף – כמו חתולה.‬ ‫‪‬‬ ‫שפת גוף בטוחה לא בהכרח מעבירה מסר. מסר‬ ‫‪‬‬ ‫שלילי מוביל לתנועת ראש לשלילה, מסר חיובי מוביל‬ ‫לתנועת ראש לחיוב.‬ ‫הראש,הגוף,המבט והמחוות צריכים להיות בכיוון ברור‬ ‫‪‬‬ ‫ואחיד וצריכה להיות התאמה.‬
 • 20. ‫שפת הגוף –אותות סכנה‬ ‫קריאה נכונה של שפת הגוף בכביש יכולה להיות ההבדל בין חיים למוות.‬ ‫‪‬‬ ‫אנטנה – שפת הגוף צריכה להיות תמיד משודרת.‬ ‫‪‬‬ ‫מכונית עם חלונות כהים צבועים יכולה להצביע על חשד.‬ ‫‪‬‬ ‫תנועות והבעות פנים, מבט עיניים – כלי להערכת כוונות וחשודים.‬ ‫‪‬‬ ‫צורת ישיבה, צורת לבוש – אם אתה זאב או כבשה.‬ ‫‪‬‬ ‫שפת גוף מעודנת לעומת שפת גוף גסה ומאיימת.‬ ‫‪‬‬ ‫צמצום מרחב השיחה מצביע על כוונות )תלוי בתרבות ובמדינה( , במזרח התיכון,‬ ‫‪‬‬ ‫צמצום מרחב השיחה מצביע על מאבק.‬ ‫ידיים בכיסים – סימן לתוקפנות.‬ ‫‪‬‬ ‫הטיית הגוף לצד ובריחת קשר עין.‬ ‫‪‬‬ ‫ריקוד מול שוטר המבקש רישיונות – סימן לזלזול ופגיעה בסמכות.‬ ‫‪‬‬ ‫מחיאת כפיים – אות אחרון למתקפה‬ ‫‪‬‬
 • 21. ‫שפת הגוף – הבעות פנים כלל‬ ‫עולמיות‬ ‫יותר ממחצית )%55( מהתקשורת שלנו מועברת באמצעות מחוות והבעות‬ ‫‪‬‬ ‫פנים.‬ ‫מדענים ניתחו את הבעות הפנים של האדם.‬ ‫‪‬‬ ‫הפסיכולוג פול אקמן ניסה בסוף שנות ה-06, לגלות אם קיימות הבעות פנים‬ ‫‪‬‬ ‫כלל עולמיות שחוצות גבולות ותרבויות. אקמן השווה רגשות של תושבי יפן‬ ‫עם תושבי מדינות מערביות ע"י כך שביקש מהאנשים לעשות פרצופים‬ ‫בהתאם לרגש. אקמן נוכח לגלות שיש 7 הבעות פנים כלל עולמיות:‬ ‫שמחה, עצב, פחד, כעס, הפתעה, בוז וגועל.‬ ‫אקמן פיתח שיטה שלמה של הסתכלות על שרירי הפנים – תנועת שרירים‬ ‫‪‬‬ ‫המייצרת חיוך.‬ ‫אקמן אפיין את השרירים והעניק להם אותיות אלף-בית שבאמצעותן ניתן‬ ‫‪‬‬ ‫לנתח במדויק אלו תנועות פנים עושים אנשים.‬
 • 22. ‫השיטה של הפסיכולוג פול אקמן‬ ‫קורא פנים ממפה באופן מיידי את פעולת הגומלין של שרירי הפנים‬ ‫‪‬‬ ‫באמצעות גרף צבעוני ניתן להבחין ברגש המופיע בפנים.‬ ‫‪‬‬ ‫כל הבעה מוערכת במונחים של דרגות : שמחה, עצב, כעס וכו'.‬ ‫‪‬‬ ‫בטכנולוגיה זו משתמשים בתחומים שונים. למשל: סקר צריכה. איך אנשים‬ ‫‪‬‬ ‫מגיבים למזונות שונים?‬ ‫כיצד מגיבים אנשים למודעות מצלמות בנמלי תעופה לזיהוי הבעות פנים כדי‬ ‫‪‬‬ ‫לחדד את הבדיקות הבטחוניות?‬
 • 23. ‫הפנים מביעות הרבה יותר מ-7 הבעות פנים כלל‬ ‫עולמיות.‬ ‫אקמן זיהה יותר מ-0003 הבעות פנים שונות‬ ‫שמעבירות כוונות מודעות ולא מודעות שרובנו נגיב‬ ‫להן.‬
 • 25. ‫הפנים – שיפוט בזק‬ ‫קשר עין‬ ‫‪‬‬ ‫פנים מאופקות לעומת פנים מביעות.‬ ‫‪‬‬ ‫תווי פנים סמכותיות לעומת מחייכות.‬ ‫‪‬‬
 • 26. ‫הפנים – מיקרו הבעות‬ ‫אנו מסוגלים להבין כ-0003 הבעות פנים.‬ ‫‪‬‬ ‫"דרושה עין חדה על מנת להבחין במה שנקרא – מיקרו‬ ‫‪‬‬ ‫הבעות".‬ ‫מיקרו הבעות אלו הבעות הצצות במהירות, כתוצאה ממצב‬ ‫‪‬‬ ‫נפשי לפני שיש לנו זמן לחשוב עליהן.‬ ‫מיקרו הבעות יכולות להופיע בזמן שמישהו אומר משהו שמח‬ ‫‪‬‬ ‫ופתאום הפנים ישנו עצמן לפנים עצובות מאוד אבל רק לחצי‬ ‫שניה ואז יחזרו לשמוח.‬ ‫מיקרו הבעות הן נדירות. אך כשרואים אותן, הן מראות‬ ‫‪‬‬ ‫שהאדם מנסה להסתיר משהו.‬
 • 27. ‫הפנים – מיקרו הבעות‬ ‫אפשר לבודד את המיקרו הבעות.‬ ‫‪‬‬ ‫הבעות הפנים יכולות להסגיר אותנו לגמרי.‬ ‫‪‬‬ ‫הבעות פנים מביעות את הרגש שצריך להיות תואם למסר‬ ‫‪‬‬ ‫המילולי. חוסר התאמה ביניהם – חושף את האמת!‬
 • 28. ‫צוואר הוא איבר הנמצא בין החזה לגולגולת. בצוואר‬ ‫‪‬‬ ‫עוברים מספר מבנים אנטומיים חשובים, ובהם עמוד‬ ‫השדרה שמחזיק את הגולגולת בעזרת החוליה‬ ‫הראשונה )1‪ ,(C‬הוושט שמאפשר את מעבר המזון‬ ‫מהפה אל מערכת העיכול, דרכי האוויר - בית הקול‬ ‫)‪ ,(larynex‬קנה הנשימה.‬ ‫בצוואר מספר שרירים שתפקידם העיקרי הוא החזקת‬ ‫‪‬‬ ‫הצוואר וסיבוב הראש. רוב הצוואר מעוצבב בעזרת‬ ‫צביר העצבים הצווארי וחלק ממנו מעוצבב בעזרת‬ ‫עצבי הגולגולת )מכונים גם עצבים קרניאליים(.‬
 • 29. ‫הפנים – מבע חריג‬ ‫"מבע חריג" – הבעות פנים שנראות מוזרות ביחס לדברים שהאדם‬ ‫‪‬‬ ‫אומר, או שהן בלתי עקביות ביחס לאופן המצופה ממנו להתנהג‬ ‫במצב הקיים.‬ ‫רגשות דולפים שלא במודע כמו פחד והפתעה הם "מבע חריג"‬ ‫‪‬‬ ‫ועלולים להצביע על הדובר כאומר שקר.‬ ‫"מבע חריג" יכול להיות גם – העדר רגש מסויים, שצריך לנבוע‬ ‫‪‬‬ ‫מהתוכן של הדברים ואינו מובע.‬ ‫חיבור רגשי לתוכן המסר – יוצרת התאמה מלאה, שכנוע ואמפטיה.‬ ‫‪‬‬
 • 30. ‫הפנים – העמדת פנים‬ ‫בכי מעושה – בכי מעושה ניחן באי זליגת דמעות, אף שאינו מנוזל, חוסר‬ ‫‪‬‬ ‫פעולה בסינוסים, גרון שלא פועלת עליו פסיכולוגיית הבכי.‬ ‫עוצמת המבט תלויה בעוצמת הרגש הנובע והיכולת לפרש מצבים נכון‬ ‫‪‬‬ ‫ולשלוט ברגשות.‬ ‫קשר עין – עצימת עיניים מתמדת.‬ ‫‪‬‬ ‫מבעים חריגים רבים.‬ ‫‪‬‬ ‫לחץ באזור המצח.‬ ‫‪‬‬ ‫אין פעולות במצח.‬ ‫‪‬‬ ‫העדר תגובות רגשיות והבעות.‬ ‫‪‬‬ ‫העדר עקביות בין הבעות לרגשות.‬ ‫‪‬‬
 • 31. ‫הקול – ‪The voice‬‬ ‫%83 מהתקשורת מוכרעת באמצעות קול האדם.‬ ‫‪‬‬ ‫קול, צליל וגובה .‬ ‫‪‬‬ ‫מהירות, שטף דיבור, קצב דיבור.‬ ‫‪‬‬ ‫קול גבוה, קול נמוך.‬ ‫‪‬‬ ‫קול צווחני , קול שקט, קול רועש, קול צפצפני‬ ‫‪‬‬ ‫עומק הקול, מגוון הקול )עוצמת הטונים(‬ ‫‪‬‬ ‫בשפת הגוף לצליל הקול יש השפעה עמוקה על טיב התקשורת!‬ ‫‪‬‬
 • 32. ‫השפעה של הקול‬ ‫קול האישה – משפיע על החלק הרגשי במוח הגבר, ולכן גבר‬ ‫‪‬‬ ‫חושב שנשים רגישות כשהן מדברות.‬ ‫קול הגבר – קול צרוד וסקסי , משכנה יותר ומצליח יותר.‬ ‫‪‬‬
 • 33. ‫הקול – הופעה מחשמלת‬ ‫השוואה בין ברק אובמה לג'ון מקיין:‬ ‫ברק אובמה‬ ‫ג'ון מקיין‬ ‫קצב הקול של‬ ‫ברק אובמה‬ ‫ג'ון מקיין לא‬ ‫מותאם לקצב‬ ‫מרבה ליצור קשר‬ ‫תנועת גופו.‬ ‫עין, קולו מאנפף,‬ ‫דיבור במקצב‬ ‫והוא דוחס‬ ‫ומשקל מותאם.‬ ‫מילים.‬ ‫הד בקול, בונה‬ ‫את קולו כלפי‬ ‫מעלה בהדרגה.‬
 • 34. ‫הקול - הגזמה‬ ‫הודעה על מות הנסיכה דיאנה.‬ ‫‪‬‬ ‫טוני בלייר קיבל את ההודעה על מות הנסיכה דיאנה.‬ ‫‪‬‬ ‫כשאדם מרגיש עצב אמיתי, הקול שלו משתנה – עוצמת קולו‬ ‫‪‬‬ ‫שקטה, איטית ומקצב הקול שותק.‬
 • 35. ‫הקול בשעת לחץ‬ ‫לא קל לשלוט בקול – הוא מסגיר אותנו כשאנו‬ ‫‪‬‬ ‫מתוחים.‬
 • 36. ‫שפת הגוף‬ ‫שפת הגוף פועלת במכלול : מחוות, הבעות פנים‬ ‫‪‬‬ ‫וצליל הקול.‬ ‫מה יקרה אם נבטל את הרמזים החזותיים?‬ ‫‪‬‬ ‫כמה נצליח בפענוח המסרים הסודיים של הקול‬ ‫‪‬‬ ‫האנושי?‬
 • 37. ‫הקול – איתור הונאה‬ ‫)‪(Detecting deception‬‬ ‫מחקר שנעשה באוניברסיטת ג'ורג טאון מצביע על כך שרוב‬ ‫‪‬‬ ‫האנשים מתקשים לזהות שקר על פי הקול.‬ ‫היום, באמצעות טכנולוגיה חדישה, ניתן לזהות שינויים זעירים‬ ‫‪‬‬ ‫בקול, בשעה שאנו משקרים.‬
 • 38. ‫הקול – ניתוח הצליל‬ ‫היום ניתן לנתח, הקלטת קול בניתוח מדעי.‬ ‫‪‬‬ ‫לי אסוולד, נעצר מיד לאחר רצח הנשיא קנדי, ובחנו את קולו באמצעות כלי‬ ‫‪‬‬ ‫חקירה ‪) LVA‬ניתוח שכבות הקול(.‬ ‫המוח מתקשר עם קופסת הקול – אי אפשר לשלוט בכך. בטכנולוגיה זו קשה‬ ‫‪‬‬ ‫ללמוד לגבור על הקול.‬ ‫כשאנו מדברים אנו חושבים על מה שאנחנו אומרים. המוח שלנו שולח‬ ‫‪‬‬ ‫מסרים לקופסת הקול שלנו שמשנה ללא הרף את הצליל שמוחנו מייצר.‬ ‫ניתוח שכבות הקול- מעריך את השינויים הקוליים הזעירים ומתייג אותם‬ ‫‪‬‬ ‫בקטגוריות שונות של פעילות מוחית רגשית כמו חוסר דיוק או סבירות לשקר.‬
 • 39. ‫סודות שפת הגוף - סיכום‬ ‫אנחנו מייחסים חשיבות רבה למה שאנשים אומרים.‬ ‫‪‬‬ ‫%39 מהתקשורת האנושית מועברת באמצעות שפת הגוף.‬ ‫‪‬‬ ‫כשקיים ניגוד בין המילים לשפת הגוף, צריך תמיד להאמין לשפת הגוף.‬ ‫‪‬‬ ‫מאבק כוחות מתנהל במסווה של אדיבות מזוייפת.‬ ‫‪‬‬ ‫קראו במדוייק את שפת הגוף ותראו את העולם בעיניים חדשות.‬ ‫‪‬‬ ‫סודות נחשפים במחוות לא זהירות.‬ ‫‪‬‬ ‫שקר נחשף ע"י קול והבעת פנים.‬ ‫‪‬‬
 • 40. ‫סוף‬ ‫מקווה שנהניתם.‬ ‫להתראות בסדנא הבאה -‬ ‫סוזי איציק.‬