Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A non verbális kommunikáció

A nonverbális kommunikáció

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A non verbális kommunikáció

 1. 1. A NONVERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Budai Debóra Bernadett
 2. 2. NONVERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ • A verbális közléseket – kivéve az írást – csaknem minden esetben nonverbális kommunikáció kíséri. • A szóbeli információ adásvétele egyértelműen tudatos tevékenység, a nonverbális megnyilvánulások csak kisebb részben tudatosak.
 3. 3. A KOMMUNIKÁCIÓ CSATORNÁI
 4. 4. MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI Testbeszéd: • Mimika • Tekintet • Gesztikuláció • Testtartás • Távolságtartás (térközszabályozás) • Teststilizáció (maszk, test- és arcfestés, öltözködés)
 5. 5. MIMIKA • A mimika, a mosoly különféle változatai szinte mindenütt ugyanazt a jelentést közvetítik. A mimika vele születik az emberrel. (öröm, meglepetés, félelem, harag, érdeklődés, undor)
 6. 6. TEKINTET • A szemre, tekintetre, a pillantásra számtalan nyelvi fordulat utal: „felcsillan a szeme”, „a szeme sem áll jól”, „felnyársal a tekintetével” stb. • Táguló pupilla: Változatlan fényviszonyok esetén a szembogár nagysága az ember hangulatától függően változik. Ha izgalom fog el bennünket, pupillánk akár a négyszeresére is tágulhat, ha pedig dühbe jövünk, képes pici fekete ponttá szűkülni. • A szemöldök gyors felvonása: Egy velünk született, öntudatlan jelzés, amely konstatálja a másik jelenlétét. (Egyedül a japán kultúra nem él ezzel a gesztussal, ott udvariatlan és illetlen a szemöldök gyors felvonása.)
 7. 7. TEKINTET • Három alapvető nézéstípus van: • a társasági nézés: Társasági találkozás alkalmával a nézési idő 90%- ában a partner szeme és szája által bezárt háromszögre irányul a tekintetünk. • a bizalmas nézés: Ez a nézés a szempártól indul és lenyúlik az áll alá. • az intenzív nézés: Képzeljük el, hogy a partner homloka közepén van egy harmadik szem és nézzük ezt a „három” szem alkotta háromszöget. Nemcsak roppant komollyá változtatja a légkört, de egy csapásra képes leállítani a levegőt.
 8. 8. GESZTIKULÁCIÓ • A kommunikáció non-verbális jelei közül ide azokat szokták sorolni, amelyekben mozgás cselekvést és helyzetváltoztatást is jelent. Ezek a jelzések feltűnőbbek, mint a mimika, a tekintet, mert itt a mozgás az egész testre is kiterjedhet. • A fej gesztusai többnyire jól elkülöníthető jelek. (Pl.: a fej oldalirányú mozgása bizonytalanságot; a lehajtott fej bűntudatot, szomorúságot fejezhet ki).
 9. 9. GESZTIKULÁCIÓ • A kéz gesztusai nagyon sokféle jelentést hordozhatnak. A kéz gesztusaival hívhatunk, elutasíthatunk, tiltakozhatunk, könyöröghetünk, köszönhetünk is. • A köszönésnek és az üdvözlésnek régi hagyományai vannak, többségük kultúrához és életkorhoz kötött (Pl.: integetés, kézfelemelés, keresztvetés, fasiszta karlendítés stb.).
 10. 10. TESTTARTÁS • A testtartás a test álló vagy ülő helyzetével, a beszéd közbeni mozgásával foglalkozik. • A test mozgása a kommunikáció alatt többnyire tudatlan, hacsak valami miatt nem figyelünk rá. • Ha érdekel a téma, a partner, akkor teljes testünkkel a másik felé fordulunk. A test tartása az érzelmi állapotra is utalhat, például, ha valaki boldog, akkor kihúzza magát, ha viszont szomorú, akkor összehúzza magát.
 11. 11. TÁVOLSÁGTARTÁS • Bizalmas, intim távolság (0-0,5 méter): A teljes intimitás a testi kontaktus lehetőségével jár. A 0,25 méteren belüli közelség az intim közelség. Jól hallatszik a suttogás, nagy szerepe van a szaglásnak, érintésnek, a látás a partner igen kis részletére koncentrálódik. Még a 0,25 – 0,50 méter közötti távolság is közeli. • Személyes távolság (0,5 – 1,2 méter): A beszéd még lehet halk, viszonytól függetlenül alkalmas személyes témák megbeszélésére. Csaknem a partner teljes alakja látható, csökken a szaglás szerepe.
 12. 12. TÁVOLSÁGTARTÁS • Társasági távolság (1,2-3 méter): Normál hangvétel melletti beszélgetésre van mód. Tovább csökken a szaglás szerepe, a partner teljes alakja látható. Hivatalos témák megbeszélésére alkalmas távolság. • Nyilvános távolság (3 méternél több): Ha nagyobb embercsoporthoz szólunk, akkor ezt a távolságot érezzük kényelmesnek.
 13. 13. TESTSTILIZÁCIÓ • Tudatos, de mégis nonverbális kommunikáció • Maszk, test- és arcfestés, öltözködési stílus, frizura, smink
 14. 14. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 

×