SlideShare a Scribd company logo
1 of 73
Download to read offline
*‫נושא‬ ‫הצגת‬
‫אפקטיבית‬
‫מדוע‬
‫אפקטיבית‬ ‫הצגה‬?
‫או‬ ‫חברה‬ ‫לכל‬
‫אדם‬...
‫מוצרים‬
‫ושירותים‬
‫מגיעים‬‫המבוקש‬ ‫היעד‬ ‫לקהל‬
‫אך‬‫לא‬‫כולם‬...
‫או‬...
‫מעניינים‬
‫אותו‬...
‫אפקטיבית‬ ‫הצגה‬ ‫של‬ ‫הבניין‬ ‫אבני‬
‫מעביר‬/‫ת‬
‫המסר‬...
‫מאנשים‬ ‫קונים‬ ‫אנחנו‬.
‫משקופיות‬ ‫לא‬.
‫קהל‬...
‫תוכן‬...
Marketing is no longer about the stuff
that you make,
but about the stories
that you tell
Seth Godin
‫הבניין‬ ‫אבני‬‫אפקטיבית‬ ‫הצגה‬ ‫של‬
‫קהל‬
‫מציג‬
‫תוכן‬
Who are you?
Do I trust you?
Am I afraid of it?
Will this work for me?
Who says it's important?
What will my peers think?
how will this
process
make me feel?
‫ההכנה‬ ‫שלב‬
‫הנושא‬ ‫האם‬‫מלהיב‬‫אותך‬???
Seth Godin
‫מדוע‬‫זה‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫אתה‬?
Can’t find the meaning?
Don’t present.
‫מטרות‬ ‫הגדרת‬
‫שלך‬ ‫המרכזית‬ ‫המטרה‬ ‫מהי‬?
‫מטרות‬ ‫הגדרת‬
‫משנה‬ ‫מטרות‬
‫מהסוף‬ ‫החשיבה‬ ‫עקרון‬
‫להתחלה‬
‫את‬ ‫דע‬‫המטרה‬ ‫קהל‬‫שלך‬
‫אותו‬ ‫לפספס‬ ‫נרצה‬ ‫לא‬...
‫מראש‬ ‫תכנן‬‫שונות‬ ‫התנגדויות‬.
‫מי‬‫המטרה‬ ‫בקהל‬‫להתנגד‬ ‫עשוי‬‫שלך‬ ‫למסר‬?
‫ועל‬ ‫הפוטנציאליות‬ ‫ההתנגדויות‬ ‫על‬ ‫להתבסס‬ ‫ההכנה‬ ‫על‬
‫התסריטים‬‫ביותר‬ ‫הגרועים‬.
‫יש‬‫והתנגדות‬ ‫שאלה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לענות‬‫ולטפל‬ ‫מהקהל‬ ‫שעולה‬
‫כמקצוען‬ ‫זאת‬ ‫בהתנגדות‬(‫לגמגם‬ ‫להתחיל‬ ‫לא‬,‫לתקוף‬ ‫או‬
‫בחזרה‬.)
‫התמודדות‬‫התנגדויות‬ ‫עם‬
Sir Ken Robinson
‫אנחנו‬‫לא‬‫לשלוט‬ ‫יכולים‬
‫ברוח‬,‫אבל‬‫כן‬‫יכולים‬
‫המפרשים‬ ‫את‬ ‫לכוון‬
‫המוצר‬ ‫תקינות‬ ‫את‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬/‫מציע‬ ‫שאתה‬ ‫השירות‬.
‫המוצר‬ ‫ברזי‬ ‫לשלוט‬ ‫יש‬/‫השירות‬-‫המוצר‬ ‫עם‬ ‫הנינוחות‬
‫הלקוח‬ ‫עבור‬ ‫קריטית‬.
‫תקין‬ ‫הינו‬ ‫להצגה‬ ‫הציוד‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬.
‫של‬ ‫ההפעלה‬ ‫בדרכי‬ ‫ושולט‬ ‫מכיר‬ ‫הינך‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬
‫ההצגה‬ ‫אמצעי‬(‫מצגת‬,‫וכו‬ ‫מקרן‬'.)
‫תקינות‬
‫הזמנים‬ ‫לוח‬ ‫תכנון‬
•‫לרשותך‬ ‫עומד‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬?
•‫שלך‬ ‫הקהל‬ ‫של‬ ‫הזמנים‬ ‫לוח‬ ‫מה‬?
•‫לקהל‬ ‫ההקשר‬ ‫חשיבות‬(‫עייפים‬,‫רעננים‬,‫לפני‬/‫אחרי‬
‫צהרים‬ ‫ארוחת‬,‫היום‬ ‫בסוף‬.)...
•‫קשיחה‬ ‫איננה‬ ‫הזמנים‬ ‫הקצאת‬-‫גמיש‬ ‫זמן‬ ‫להקצות‬ ‫יש‬
‫לקהל‬ ‫ולהתאימו‬ ‫בהצגה‬ ‫שלב‬ ‫לכל‬.
‫נכון‬ ‫מבנה‬
‫ולוגי‬...
‫תוכן‬(‫עובדות‬)
‫הדיבור‬ ‫אופן‬
‫המראה‬
‫הגוף‬ ‫שפת‬
‫המסר‬ ‫זכירת‬ ‫קידום‬-‫הרציונאלי‬ ‫הפן‬
‫ויזואלית‬ ‫חשיבה‬
(‫ציורית‬ ‫המחשה‬)
‫אסוציאטיבי‬ ‫קישור‬
(‫הפרסום‬ ‫עולם‬)
‫המסר‬ ‫זכירת‬ ‫קידום‬-‫האמוציונאלי‬ ‫הפן‬
‫ועניין‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬
‫זמן‬
‫פתיחה‬
5%-10%
‫גוף‬
80%-90%
‫סיום‬
5%-10%
‫הקשב‬ ‫עקומת‬
‫באמצעות‬ ‫הקהל‬ ‫ערנות‬ ‫הגברת‬"‫תבלינים‬"
‫חיצונית‬ ‫הופעה‬,‫גירוי‬,‫הפעלה‬,‫דיון‬,‫שאלה‬,‫אישית‬ ‫פנייה‬
‫בקהל‬ ‫למישהו‬,‫בדיחה‬,‫אוירה‬ ‫שינוי‬,‫משוב‬ ‫וקבלת‬ ‫שיתוף‬,
‫דיבור‬ ‫טון‬ ‫שינוי‬...
‫מידע‬ ‫מגודש‬ ‫הימנע‬...
‫מלל‬ ‫בעודף‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫תעייף‬ ‫ואל‬...
PowerPoint & Word should not
be treated the same
‫לקהל‬ ‫מותאם‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫המוצג‬
‫לקהל‬ ‫מותאם‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫המוצג‬‫האחרונות‬ ‫בשורות‬
‫מצגת‬ ‫סיום‬
‫מטרות‬...
1.‫העיקרי‬ ‫המסר‬ ‫סיכום‬
‫התחתונה‬ ‫השורה‬ ‫מהי‬?
2.‫מעגל‬ ‫סגירת‬
3.‫השפעה‬ ‫יצירת‬
4.‫מבוקשת‬ ‫תגובה‬ ‫השגת‬
‫במה‬ ‫מפחד‬ ‫חרד‬ ‫מי‬?
‫במה‬ ‫מפחד‬ ‫חרד‬ ‫מי‬?
‫שלך‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫לדמיין‬ ‫לנסות‬...
‫למד‬‫מהצגות‬‫של‬
‫אחרים‬...
‫למד‬‫ממצגות‬‫של‬
‫אחרים‬...
‫למד‬‫מעבודות‬‫אחרים‬ ‫בתחומים‬...
‫למד‬‫מעבודות‬‫אחרים‬ ‫בתחומים‬...
‫למד‬‫מעבודות‬‫אחרים‬ ‫בתחומים‬...
‫למד‬‫מעבודות‬‫אחרים‬ ‫בתחומים‬...
‫למד‬
‫מעבודות‬
‫בתחומים‬
‫אחרים‬
‫שלך‬ ‫להצגה‬ ‫טובות‬ ‫תמונות‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫היכן‬?
‫התאמן‬.‫התאמן‬.‫התאמן‬.
‫של‬ ‫הקהל‬ ‫תהיה‬
‫עצמך‬...
‫לתרגל‬ ‫אפשר‬
‫מראה‬ ‫לפני‬...
‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫להקליט‬ ‫אפשר‬
‫עבור‬ ‫אפליקציה‬ ‫אפילו‬ ‫יש‬
‫זה‬...
‫טוב‬ ‫יותר‬...
‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬...
‫בלי‬ ‫להיות‬
‫עם‬ ‫ולהרגיש‬...
‫לעשות‬ ‫כן‬ ‫מה‬?
‫הפער‬"‫הקדוש‬"‫שמראים‬ ‫למה‬ ‫שאומרים‬ ‫מה‬ ‫בין‬
‫השקף‬ ‫על‬ ‫להופיע‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫שנאמר‬ ‫מה‬.
‫המציג‬ ‫דברי‬ ‫את‬ ‫מלווה‬ ‫השקף‬.
‫המסר‬ ‫והעצמת‬ ‫להמחשה‬ ‫כלי‬
‫את‬ ‫לכם‬ ‫שישפרו‬ ‫ספרים‬
‫המצגת‬‫הבאה‬...
‫רבה‬ ‫תודה‬!
gilbotzer@gmail.com
‫אני‬
‫הדוא‬"‫שלי‬ ‫ל‬
*

More Related Content

Similar to Effective Presentation

סדנא - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר - מרצה...
סדנא - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר - מרצה...סדנא - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר - מרצה...
סדנא - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר - מרצה...Hillel Kobrovski
 
הילל קוברובסקי - הגיע הזמן שתמתג את עצמך - ניהול קריירה בתחום ההייטק - סייבר ...
הילל קוברובסקי - הגיע הזמן שתמתג את עצמך - ניהול קריירה בתחום ההייטק - סייבר ...הילל קוברובסקי - הגיע הזמן שתמתג את עצמך - ניהול קריירה בתחום ההייטק - סייבר ...
הילל קוברובסקי - הגיע הזמן שתמתג את עצמך - ניהול קריירה בתחום ההייטק - סייבר ...Hillel Kobrovski
 
שיווק לקלינטק בעולם צרכני
שיווק לקלינטק בעולם צרכנישיווק לקלינטק בעולם צרכני
שיווק לקלינטק בעולם צרכניRonny Faivelovitz
 
Present4 You2
Present4 You2Present4 You2
Present4 You2orlyravid
 
עשה ואל תעשה במצגת ממוחשבת
עשה ואל תעשה במצגת ממוחשבתעשה ואל תעשה במצגת ממוחשבת
עשה ואל תעשה במצגת ממוחשבתorlyravid
 
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development ToolNetworking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development ToolGil Bozer P.hD.
 
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחוברהרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחוברHillel Kobrovski
 
אימפלמנטציה תהליך של מדיה חברתית בארגון
אימפלמנטציה תהליך של מדיה חברתית בארגוןאימפלמנטציה תהליך של מדיה חברתית בארגון
אימפלמנטציה תהליך של מדיה חברתית בארגוןZohar Urian
 
היועץ כמוביל קהילות
היועץ כמוביל קהילותהיועץ כמוביל קהילות
היועץ כמוביל קהילות✨ Elinor Cohen ✨
 
ניהול בעידן המדיה החברתית והרשתות החברתיות - קורס ניהול למנהלי הסוכנות היהודי...
ניהול בעידן המדיה החברתית והרשתות החברתיות - קורס ניהול למנהלי הסוכנות היהודי...ניהול בעידן המדיה החברתית והרשתות החברתיות - קורס ניהול למנהלי הסוכנות היהודי...
ניהול בעידן המדיה החברתית והרשתות החברתיות - קורס ניהול למנהלי הסוכנות היהודי...Yigal Chamish
 
איך עושים תוכן שיווקי
איך עושים תוכן שיווקיאיך עושים תוכן שיווקי
איך עושים תוכן שיווקידוד ליפשיץ
 
כתיבת תוכן שיווקי: איך לכתוב תוכן שיכניס את הקוראים לסיפור שלך (ויוביל אותם ל...
כתיבת תוכן שיווקי: איך לכתוב תוכן שיכניס את הקוראים לסיפור שלך (ויוביל אותם ל...כתיבת תוכן שיווקי: איך לכתוב תוכן שיכניס את הקוראים לסיפור שלך (ויוביל אותם ל...
כתיבת תוכן שיווקי: איך לכתוב תוכן שיכניס את הקוראים לסיפור שלך (ויוביל אותם ל...edith naaman - digital content management
 
מפגש ספרני ארבע מכללות - על מדיה חברתית ורשתות חברתיות במכללת כנרת
מפגש ספרני ארבע מכללות - על מדיה חברתית ורשתות חברתיות במכללת כנרתמפגש ספרני ארבע מכללות - על מדיה חברתית ורשתות חברתיות במכללת כנרת
מפגש ספרני ארבע מכללות - על מדיה חברתית ורשתות חברתיות במכללת כנרתYigal Chamish
 
פתרונות הדרכתיים מבוססי משחקים
פתרונות הדרכתיים מבוססי משחקיםפתרונות הדרכתיים מבוססי משחקים
פתרונות הדרכתיים מבוססי משחקיםShachar Oz
 
מצגת תרבות - המלין מדיה
מצגת תרבות - המלין מדיהמצגת תרבות - המלין מדיה
מצגת תרבות - המלין מדיהMichael Melamedov
 

Similar to Effective Presentation (20)

Presentation Zen - איך לבנות מצגת מדהימה
Presentation Zen - איך לבנות מצגת מדהימהPresentation Zen - איך לבנות מצגת מדהימה
Presentation Zen - איך לבנות מצגת מדהימה
 
סדנא - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר - מרצה...
סדנא - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר - מרצה...סדנא - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר - מרצה...
סדנא - ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר - מרצה...
 
הילל קוברובסקי - הגיע הזמן שתמתג את עצמך - ניהול קריירה בתחום ההייטק - סייבר ...
הילל קוברובסקי - הגיע הזמן שתמתג את עצמך - ניהול קריירה בתחום ההייטק - סייבר ...הילל קוברובסקי - הגיע הזמן שתמתג את עצמך - ניהול קריירה בתחום ההייטק - סייבר ...
הילל קוברובסקי - הגיע הזמן שתמתג את עצמך - ניהול קריירה בתחום ההייטק - סייבר ...
 
שיווק לקלינטק בעולם צרכני
שיווק לקלינטק בעולם צרכנישיווק לקלינטק בעולם צרכני
שיווק לקלינטק בעולם צרכני
 
Present4 You2
Present4 You2Present4 You2
Present4 You2
 
עשה ואל תעשה במצגת ממוחשבת
עשה ואל תעשה במצגת ממוחשבתעשה ואל תעשה במצגת ממוחשבת
עשה ואל תעשה במצגת ממוחשבת
 
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development ToolNetworking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
 
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחוברהרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר
 
שבעת ההרגלים של אנשי תוכן אפקטיביים במיוחד
שבעת ההרגלים של אנשי תוכן אפקטיביים במיוחדשבעת ההרגלים של אנשי תוכן אפקטיביים במיוחד
שבעת ההרגלים של אנשי תוכן אפקטיביים במיוחד
 
אימפלמנטציה תהליך של מדיה חברתית בארגון
אימפלמנטציה תהליך של מדיה חברתית בארגוןאימפלמנטציה תהליך של מדיה חברתית בארגון
אימפלמנטציה תהליך של מדיה חברתית בארגון
 
היועץ כמוביל קהילות
היועץ כמוביל קהילותהיועץ כמוביל קהילות
היועץ כמוביל קהילות
 
ניהול בעידן המדיה החברתית והרשתות החברתיות - קורס ניהול למנהלי הסוכנות היהודי...
ניהול בעידן המדיה החברתית והרשתות החברתיות - קורס ניהול למנהלי הסוכנות היהודי...ניהול בעידן המדיה החברתית והרשתות החברתיות - קורס ניהול למנהלי הסוכנות היהודי...
ניהול בעידן המדיה החברתית והרשתות החברתיות - קורס ניהול למנהלי הסוכנות היהודי...
 
איך עושים תוכן שיווקי
איך עושים תוכן שיווקיאיך עושים תוכן שיווקי
איך עושים תוכן שיווקי
 
TEST
TESTTEST
TEST
 
כתיבת תוכן שיווקי: איך לכתוב תוכן שיכניס את הקוראים לסיפור שלך (ויוביל אותם ל...
כתיבת תוכן שיווקי: איך לכתוב תוכן שיכניס את הקוראים לסיפור שלך (ויוביל אותם ל...כתיבת תוכן שיווקי: איך לכתוב תוכן שיכניס את הקוראים לסיפור שלך (ויוביל אותם ל...
כתיבת תוכן שיווקי: איך לכתוב תוכן שיכניס את הקוראים לסיפור שלך (ויוביל אותם ל...
 
מפגש ספרני ארבע מכללות - על מדיה חברתית ורשתות חברתיות במכללת כנרת
מפגש ספרני ארבע מכללות - על מדיה חברתית ורשתות חברתיות במכללת כנרתמפגש ספרני ארבע מכללות - על מדיה חברתית ורשתות חברתיות במכללת כנרת
מפגש ספרני ארבע מכללות - על מדיה חברתית ורשתות חברתיות במכללת כנרת
 
test
testtest
test
 
הזירה העסקית
הזירה העסקיתהזירה העסקית
הזירה העסקית
 
פתרונות הדרכתיים מבוססי משחקים
פתרונות הדרכתיים מבוססי משחקיםפתרונות הדרכתיים מבוססי משחקים
פתרונות הדרכתיים מבוססי משחקים
 
מצגת תרבות - המלין מדיה
מצגת תרבות - המלין מדיהמצגת תרבות - המלין מדיה
מצגת תרבות - המלין מדיה
 

More from Gil Bozer P.hD.

Networking as a Managerial Tool for Excellence By Dr. Gil Bozer
Networking as a Managerial Tool for Excellence By Dr. Gil BozerNetworking as a Managerial Tool for Excellence By Dr. Gil Bozer
Networking as a Managerial Tool for Excellence By Dr. Gil BozerGil Bozer P.hD.
 
Nonprofit Executive Succession Planning: An Israeli Perspective
Nonprofit Executive Succession Planning: An Israeli PerspectiveNonprofit Executive Succession Planning: An Israeli Perspective
Nonprofit Executive Succession Planning: An Israeli PerspectiveGil Bozer P.hD.
 
Leading Transformation & Staying a Live
Leading Transformation & Staying a LiveLeading Transformation & Staying a Live
Leading Transformation & Staying a LiveGil Bozer P.hD.
 
Management With Red Hot Chili Pepper
Management With Red Hot Chili PepperManagement With Red Hot Chili Pepper
Management With Red Hot Chili PepperGil Bozer P.hD.
 
Social Networks Recruiting By Dr Gil Bozer
Social Networks Recruiting By Dr Gil BozerSocial Networks Recruiting By Dr Gil Bozer
Social Networks Recruiting By Dr Gil BozerGil Bozer P.hD.
 
Communication crisis in the digital age-New characteristics
Communication crisis in the digital age-New characteristicsCommunication crisis in the digital age-New characteristics
Communication crisis in the digital age-New characteristicsGil Bozer P.hD.
 

More from Gil Bozer P.hD. (7)

Networking as a Managerial Tool for Excellence By Dr. Gil Bozer
Networking as a Managerial Tool for Excellence By Dr. Gil BozerNetworking as a Managerial Tool for Excellence By Dr. Gil Bozer
Networking as a Managerial Tool for Excellence By Dr. Gil Bozer
 
Nonprofit Executive Succession Planning: An Israeli Perspective
Nonprofit Executive Succession Planning: An Israeli PerspectiveNonprofit Executive Succession Planning: An Israeli Perspective
Nonprofit Executive Succession Planning: An Israeli Perspective
 
Sub-Zero Leadership
Sub-Zero LeadershipSub-Zero Leadership
Sub-Zero Leadership
 
Leading Transformation & Staying a Live
Leading Transformation & Staying a LiveLeading Transformation & Staying a Live
Leading Transformation & Staying a Live
 
Management With Red Hot Chili Pepper
Management With Red Hot Chili PepperManagement With Red Hot Chili Pepper
Management With Red Hot Chili Pepper
 
Social Networks Recruiting By Dr Gil Bozer
Social Networks Recruiting By Dr Gil BozerSocial Networks Recruiting By Dr Gil Bozer
Social Networks Recruiting By Dr Gil Bozer
 
Communication crisis in the digital age-New characteristics
Communication crisis in the digital age-New characteristicsCommunication crisis in the digital age-New characteristics
Communication crisis in the digital age-New characteristics
 

Effective Presentation