SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
‫המשיכה‬‫בין‬‫המינים‬
‫שום‬‫נוסחת‬‫קסם‬‫לא‬‫תוכל‬‫להסביר‬‫את‬‫תמצית‬‫הקסם‬‫שבמשיכה‬‫בין‬‫גבר‬‫לאישה‬–‫או‬‫את‬‫התופעה‬
‫שאין‬‫שום‬‫דבר‬‫דומה‬‫לה‬‫בעולם‬‫החי‬–‫תופעה‬‫שבה‬‫התלקחותה‬‫של‬‫המשיכה‬‫בין‬‫המינים‬‫הופכת‬
‫לבעירה‬‫שקטה‬‫ומתמדת‬‫של‬‫זוגיות‬‫רבת‬‫המשלבת‬ ,‫שנים‬‫גוף‬‫נפש‬.‫ורוח‬
‫מין‬‫ואהבה‬‫מעסיקים‬‫אותנו‬‫הרבה‬‫מכפי‬‫שאנחנו‬‫מודים‬.‫באמת‬
‫בשנים‬‫האחרונות‬‫העיסוק‬‫בענייני‬‫מין‬‫ואהבה‬‫הפך‬‫לטרנד‬‫אפשר‬ ,‫אופנתי‬‫לומר‬‫שהמין‬‫,יצא‬‫מן‬"‫הארון‬
‫הפרטי‬‫אל‬‫מדפי‬‫הסופרמרקט‬.(‫מדור‬ ,‫רדיו‬ ,‫טלויזיה‬ ,‫)עיתון‬ .‫הלאומי‬
‫ההתעניינות‬‫בזוגיות‬‫ובמין‬‫היא‬‫בסולם‬‫ההתפלגות‬‫רב‬‫רב‬ ,‫גילאית‬‫רב‬ ,‫עדתית‬‫מעמדתית‬.‫ורב‬
‫מין‬‫ואהבה‬‫זוכים‬‫לסולם‬‫עדיפות‬‫גבוה‬‫מאוד‬‫אצל‬‫גברים‬‫וגם‬‫אצל‬‫נשים‬‫והם‬‫גורמים‬‫ששני‬‫המינים‬
‫מצביעים‬‫עליהם‬‫כגורמים‬‫קובעים‬‫את‬.‫חייהם‬
‫כששואלים‬‫גבר‬‫מה‬‫חסר‬‫לך‬‫יותר‬‫מכל‬‫כדי‬‫שתחוש‬‫בחיים‬?‫מסופק‬
‫הוא‬:‫משיב‬‫מין‬.‫ואהבה‬
‫מין‬‫ואהבה‬–‫הם‬‫מושא‬‫לפנטזיות‬‫והשתוקקות‬‫של‬‫בני‬‫אדם‬‫מאז‬‫מקור‬ .‫ומעולם‬‫של‬‫אומנות‬‫וספרות‬
‫הם‬ .‫מפורסמים‬‫אחראים‬‫לכמה‬‫תגובות‬‫ולמעשים‬.‫מטופשים‬
‫השתוקקות‬‫מינית‬‫בין‬‫אם‬‫היא‬‫יצרית‬‫ובין‬‫אם‬‫היא‬‫רומנטית‬‫היא‬‫כה‬‫חזקה‬‫והמימוש‬‫שלה‬‫כל‬‫כך‬‫משכר‬
‫עד‬‫שיש‬‫בכוחה‬‫לחלץ‬‫אותנו‬‫מתהומות‬‫השעמום‬‫והדכאון‬‫אל‬‫עולם‬‫שכולו‬.‫טוב‬
‫אדם‬ :‫)דוגמה‬‫אין‬ ,‫בדכאון‬‫לו‬‫חשק‬‫לצאת‬‫אין‬ ,‫מהבית‬‫לו‬‫חשק‬‫לצאת‬‫מחכה‬ - ,‫לעבודה‬‫לו‬‫השתוקקות‬
‫מינית‬‫הוא‬‫יקום‬‫וישכח‬‫את‬‫כל‬‫הצרות‬.‫שלו‬
‫מה‬‫הבעיה‬‫בין‬‫היחסים‬‫בין‬‫המינים‬?‫למיניות‬
‫כיום‬‫המין‬‫הפך‬‫לטרוויה‬‫מדעית‬‫מנוכרת‬‫ונעדרת‬‫התייחסות‬‫מצד‬ .‫אישית‬‫אחד‬–‫מעולם‬‫לא‬‫היינו‬
‫משכילים‬ ,‫משוחררים‬‫ופתוחים‬‫למין‬‫ומהצד‬‫מערכות‬ ,‫השני‬‫היחסים‬‫בין‬‫גברים‬‫לנשים‬‫נמצאים‬‫במשבר‬
‫שלא‬‫ידענו‬.‫כמותו‬
‫ד"ר‬‫בארי‬‫קאופמן‬‫מארה"ב‬‫טוען‬‫שה‬‫התנהגות‬‫המינית‬-‫ב‬120‫מעוותת‬‫והיחס‬‫למיניות‬‫דרמטי‬,‫ומסולף‬
‫מתחת‬‫למסווה‬‫של‬‫מתירנות‬‫מסתתרת‬‫אי‬‫נוחות‬‫של‬‫התרבות‬‫ביחס‬.‫למיניות‬
‫פילוסוף‬‫צרפתי‬‫מישל‬‫פוקו‬‫בספרו‬‫תולדות‬‫המיניות‬‫ניסה‬‫לשלב‬‫בין‬‫פילוסופיה‬‫טוען‬ ,‫להיסטוריה‬
‫שהמיניות‬‫המשודרת‬‫בסרטים‬‫ובמדיה‬‫היא‬‫הולכת‬‫שולל‬‫מתוחכמת‬‫שמטרתה‬‫להציג‬‫אותנו‬‫משוחררים‬
‫כדי‬‫לכסות‬‫על‬‫המעצורים‬‫השמרניים‬‫שיש‬‫בנו‬‫בתחום‬‫המין‬‫פוקו‬ .‫טוען‬‫שבחברה‬‫המודרנית‬‫התחלפו‬
‫המנגנונים‬‫שהיו‬‫בתקופה‬‫הפוריטאנית‬‫בצורה‬‫למשל‬ .‫אחרת‬‫הדיכוי‬‫שנעשה‬‫באמצעות‬‫הדת‬–‫התחלף‬
‫במנגנונים‬‫פדגוגיים‬‫של‬‫הדיכוי‬ .‫פיקוח‬‫שהיה‬‫ע"י‬‫וידוי‬‫אצל‬‫הכומר‬‫התחלף‬ -‫בטיפולים‬‫מטיפי‬ ,‫רפואיים‬
.‫מוסר‬
‫כמו‬‫כן‬‫התפתחו‬‫מנגנוני‬‫פיקוח‬‫רבים‬‫כדי‬‫לכונן‬‫)להקים‬‫או‬‫לייסד‬‫מיניות‬ (‫מחדש‬‫מועילה‬‫כלכלית‬‫ופוליטית‬
‫הם‬‫קובעים‬‫מה‬‫מותר‬‫ומה‬.‫אסור‬
‫על‬‫פי‬‫פוקו‬‫וזו‬‫טענתו‬‫היותר‬‫קיצונית‬–‫שמשטר‬‫המין‬‫משרת‬‫קבוצת‬‫של‬‫בעלי‬‫אינטרסים‬‫ובכך‬‫הוא‬
‫משמר‬‫את‬‫הנישואין‬‫הטרוסקסואלים‬‫שמשרתים‬‫את‬‫בורגנות‬‫והאליטה‬‫החברתית‬.
‫קאופמן‬‫עוד‬‫טוען‬‫שהתפיסות‬‫שלנו‬‫לגבי‬‫התנהגות‬‫אינטימית‬‫מושפעת‬‫מדעות‬‫קדומות‬‫והמיניות‬
‫בעצמם‬‫מצייתת‬‫באדיקות‬‫לצווים‬‫של‬‫ששמים‬ "‫ו"אסור‬ "‫"מותר‬‫ללעג‬‫את‬‫הנסיון‬‫שלנו‬‫להראות‬
‫חופשיים‬‫ונאורים‬‫ביחס‬.‫למין‬
‫פתרון‬‫מוצע‬‫לפתרון‬‫הבעיה‬–‫התיחסות‬‫לגוף‬‫שלנו‬–‫מה‬‫גופנו‬?‫מרגיש‬
‫אחת‬‫הדרכים‬‫היא‬‫להוציא‬‫את‬‫האויר‬‫מן‬‫הבלון‬‫ואת‬‫המיסטיפיקציה‬‫מין‬‫האמת‬‫של‬‫ההתנהגות‬‫המינית‬
‫והרומנטית‬–‫היא‬‫באמצעות‬‫התייחסות‬‫לגוף‬–‫לאו‬‫דווקא‬‫מהיבט‬‫פיזי‬–‫מיני‬‫שלו‬–‫אלא‬‫בהקשר‬‫של‬
‫יכולתו‬‫של‬‫הגוף‬‫לשקף‬‫את‬‫רגשותינו‬‫ואת‬‫רגשותיהם‬‫של‬‫בני‬‫הזוג‬.‫שלנו‬
‫מדוע‬‫חשוב‬‫להתייחס‬?‫לרגשות‬
‫ביחסים‬‫שבין‬‫המינים‬‫יותר‬‫מאשר‬‫כל‬‫מערכת‬‫יחסים‬‫חברתית‬‫אחרת‬‫מפעפעים‬‫כוחות‬‫חזקים‬‫של‬‫רגשות‬
.‫ויצרים‬
1.‫הגוף‬‫שלנו‬‫הוא‬‫במת‬‫ההתרחשות‬‫המרכזית‬‫לביטויים‬‫של‬‫כוחות‬‫אלו‬‫והוא‬‫האמצעי‬‫החשוב‬
‫והעיקרי‬‫ביותר‬‫לביטויים‬‫של‬‫יצרים‬‫והבעת‬.‫רגשות‬
2.‫אף‬‫אישה‬‫לא‬‫תמס‬‫למשמע‬‫המילים‬‫,"אני‬ :‫אוהב‬‫אם‬ "‫אותך‬‫שפת‬‫הגוף‬‫של‬‫הגבר‬‫שאומר‬‫את‬
‫המילים‬‫לא‬‫משדרת‬‫האהבה‬ .‫זאת‬‫שמבוטאת‬‫על‬‫ידי‬‫המילים‬–‫אם‬‫טון‬‫הדיבור‬‫תנועות‬ ,‫שלו‬
‫תגובותיו‬ ,‫הגוף‬‫הפיזיות‬‫אינם‬‫תומכים‬‫במסר‬.‫המילולי‬
‫הרגשות‬‫שלנו‬‫מוקרנים‬‫דרך‬‫הגוף‬.‫שלנו‬
3.‫האמת‬‫הרגשית‬‫של‬‫האדם‬‫שלעיתים‬‫רחוקות‬‫אפשר‬‫לחשוף‬‫אותה‬‫דרך‬‫הביטוי‬‫המילוי‬–
‫דולפת‬‫החוצה‬‫באמצעות‬‫שפת‬‫הגוף‬‫שלו‬‫הגוף‬ .‫מסגיר‬‫רגשות‬‫של‬‫מאותת‬ ,‫משיכה‬ ,‫רתיעה‬
‫על‬‫על‬ ,‫חרדה‬‫כוונה‬‫לפתוח‬‫או‬‫לא‬‫לפתוח‬‫בריב‬‫עם‬‫מישהו‬‫אם‬ .‫משהוא‬‫משדר‬‫רמת‬,‫בטחון‬
‫מצוקה‬ ,‫פחד‬‫משדר‬ ,‫מבוכה‬‫נוכונת‬‫להתקרבות‬‫או‬‫רצון‬.‫להתרחקות‬
4.‫הגוף‬‫הוא‬‫כמו‬‫הוא‬ ,‫ילד‬‫לא‬‫הוא‬ ,‫מתוחכם‬‫לא‬‫יודע‬‫הוא‬ ,‫לשקר‬‫עם‬ ,‫ספונטאני‬‫זאת‬‫קל‬‫להתעלם‬
‫להשתיק‬ ,‫ממנו‬‫אותו‬‫לזלזל‬‫במה‬‫שהוא‬‫אומר‬‫ולבטל‬‫אותו‬‫כלאחר‬.‫יד‬
5.‫הנסיון‬‫שלנו‬‫לאלף‬‫את‬‫הגוף‬‫כדי‬‫שנוכל‬‫להציג‬‫תמונה‬‫משופרת‬‫גורם‬ ,‫לעצמנו‬‫לנו‬‫להיעשות‬
‫מודעים‬‫לעצמנו‬‫ונוקשים‬‫יותר‬‫בתנועות‬‫שלנו‬‫ופוגם‬‫באותנטיות‬‫של‬‫שפת‬‫הגוף‬.
‫אי‬‫אפשר‬‫להשתיק‬‫את‬‫שפת‬‫הגוף‬‫אפשר‬‫רק‬‫לשים‬‫עליה‬‫מסכה‬.
‫כולנו‬‫איפוא‬‫עוטים‬‫מסכות‬‫אבל‬‫המסכות‬‫שלנו‬‫מנוקבות‬‫ומבעד‬‫לנקבים‬‫דולפים‬‫להם‬‫החוצה‬
‫המסרים‬‫והאמת‬ ,‫האותנתיים‬‫הרגשית‬‫של‬‫כל‬‫אחד‬.‫מאיתנו‬
‫מדוע‬‫שפת‬‫הגוף‬‫כל‬‫כך‬‫חשובה‬‫בקשר‬‫שבין‬‫שני‬‫המינים‬?
‫שפת‬‫הגוף‬‫היא‬‫שפת‬‫מקורה‬ .‫הרגש‬‫במילה‬‫הלטינית‬EMOTION‫הוא‬‫הפועל‬:‫בלטינית‬
MOTER‫שמשמעותו‬‫מכאן‬ .‫לנוע‬‫שהרגש‬‫הוא‬‫כח‬‫או‬‫דחף‬‫המבקש‬‫לצאת‬‫אל‬‫הפועל‬‫להיות‬
‫מתורגם‬‫לפעולה‬.‫כלשהי‬
‫רגשות‬‫לא‬‫היו‬‫אף‬‫פעם‬‫אמורים‬‫להיות‬‫מוסתרים‬‫ומודחקים‬‫מאחורי‬‫הרגשות‬ ,‫מסכות‬‫אמורים‬
‫לזרום‬‫החוצה‬‫בחופשיות‬‫ולהיות‬‫מתורגמים‬‫תנועות‬ ,‫להבעה‬‫ידיים‬‫למחווה‬‫או‬‫פעולה‬‫כפי‬‫שאצל‬
‫ילדים‬‫הכל‬‫זורם‬.‫בחופשיות‬
‫שפת‬‫המילים‬‫היא‬‫השפה‬‫העיקרית‬‫המשמשת‬‫לתקשורת‬‫בין‬‫בני‬‫האדם‬‫אם‬‫יקחו‬‫מאיתנו‬‫את‬
‫המילים‬‫יתפורר‬‫כל‬ .‫עולמנו‬‫החיבור‬‫בין‬‫בני‬‫האדם‬‫למערכת‬‫הסובבת‬‫אותו‬‫מבוססת‬‫על‬‫רשת‬
‫צפופה‬‫של‬‫חוטי‬.‫מילים‬
‫מילים‬‫מילים‬ ,‫מדוברות‬‫מילים‬ ,‫כתובות‬‫המילה‬ ,‫משודרות‬‫חדלה‬‫להיות‬‫אמצעי‬‫להעברת‬‫מסר‬
‫והפכה‬‫להיות‬‫המסר‬‫המילים‬ .‫עצמו‬‫כבר‬‫לא‬‫אמצעי‬‫להעברת‬‫תקשורת‬‫אלא‬‫המסר‬.‫עצמו‬
‫ג'אק‬‫אמר‬ :‫דרידה‬‫אני‬‫מדבר‬‫בשפה‬‫היחידה‬‫שא‬‫ני‬‫יודעת‬‫אבל‬‫השפה‬‫הזו‬‫אינה‬.‫שלי‬
‫היו‬‫כאלה‬‫שאמרו‬‫איבד‬‫את‬‫הטבעיות‬‫שלו‬‫בגלל‬‫במילים‬ .‫השפה‬‫טיפחנו‬ :‫אחרות‬‫רציונאליות‬
‫והעדפנו‬‫את‬‫הקליפה‬‫החיצונית‬‫האובייקטיבית‬‫שהלא‬‫מזדהה‬‫של‬.‫השפה‬
‫טיפחנו‬‫את‬‫הצד‬‫הרציונאלי‬‫המדעי‬‫התקף‬‫במילים‬‫אחרות‬‫טיפחנו‬ :‫את‬‫הצד‬‫הנקבי‬‫ואת‬‫הצד‬
‫הזכרי‬‫ואת‬‫הצד‬‫הנקבי‬‫האפל‬‫האינטואיטיבי‬‫הלא‬‫מוסר‬‫ונבוך‬‫והלא‬‫מודע‬‫העדפנו‬.‫לשכוח‬
‫העדפנו‬‫לבחון‬‫את‬‫הצד‬‫המואר‬‫שלה‬‫וזה‬‫כמעט‬‫כמו‬‫לא‬‫לבחון‬‫כלל‬‫את‬.‫השפה‬
‫פתרון‬‫נוסף‬–‫להתחבר‬‫לחוש‬‫האינטואיטיבי‬.‫שלנו‬
‫טובלי‬‫מציע‬‫לאיין‬‫את‬‫השפה‬‫המילולית‬‫ולחפש‬‫את‬‫החוויה‬‫הפנימית‬‫דווקא‬‫במקומות‬‫בהם‬
‫השפה‬‫המילולית‬‫במקצבי‬ .‫כושלת‬‫בין‬ ,‫השקט‬‫בהפסקות‬ ,‫המילים‬‫ובהיסוסים‬‫במעידת‬‫בין‬‫מה‬
‫שלא‬.‫נאמר‬
:‫פרויד‬‫במקום‬‫של‬‫הטעות‬‫שם‬‫אתה‬‫מוצא‬‫את‬‫"מה‬ .‫האמת‬‫שאי‬‫אפשר‬‫לדבר‬‫עליו‬–‫יש‬
‫לשתוק‬‫""האמת‬ "‫לגביו‬‫העמוקה‬‫מתגלה‬‫כשאתה‬‫נתקל‬‫בסתירה‬‫הגיונית‬."‫מילולית‬
‫שירה‬‫היא‬ :‫במיטבה‬‫הגעגוע‬‫לפרוץ‬‫את‬‫גבולות‬‫השפה‬
‫איבאן‬‫חזאם‬‫"בדרך‬ :‫מקורדובה‬‫כלל‬‫אנשים‬‫משתמשים‬‫במילות‬‫אהבה‬‫כדי‬ ,‫כבמסכות‬
‫להעמיד‬‫פנים‬‫שהם‬‫מה‬."‫שאינם‬
‫לא‬‫מספיק‬‫היום‬‫לעמוד‬‫ליד‬‫אדם‬‫ולשגר‬‫לו‬‫"מסכות‬‫כיום‬ "‫מילים‬‫אנשים‬‫עושים‬‫זאת‬‫באינטרנט‬
‫ומתקתקים‬‫זה‬‫אל‬‫זו‬‫את‬‫מאוויהם‬‫הכמוסים‬‫מתוך‬‫אינטימיות‬‫צרופה‬.‫כביכול‬
‫באמצעות‬‫מילים‬‫ערומות‬‫אנשים‬‫יכולים‬‫לצייר‬‫כל‬‫מציאות‬‫שעולה‬‫להם‬‫בראש‬‫ולבנות‬‫לעצמם‬
‫איזה‬‫תדמית‬‫שהם‬‫המסך‬ .‫רוצים‬‫והנייר‬‫סובלים‬.‫הכל‬
‫המתודה‬‫של‬‫ג'אק‬:‫דרידה‬
‫"אפשר‬‫לעמוד‬‫מעל‬‫טיבו‬‫של‬‫אדם‬‫אולם‬ -‫ללא‬‫מפגש‬‫פנים‬‫מול‬‫פנים‬‫שיכניס‬‫לתמונה‬‫את‬
‫מרכיבי‬‫לעולם‬ ,‫ההתנהגות‬‫לא‬‫תהיה‬‫התמונה‬‫שלמה‬."‫ואמיתית‬
‫כדי‬‫להצליח‬‫במערכות‬‫יחסים‬‫אינטימיות‬‫עלינו‬‫להבין‬:
‫המילים‬‫מסתירות‬‫ומערפלות‬‫יותר‬‫מאשר‬‫הן‬ .‫מגלות‬‫בעצם‬‫לא‬‫הם‬ ,‫קיימות‬‫"רוח‬‫של‬ "‫הרפאים‬
‫המילים‬ .‫המוח‬‫נולדו‬‫כדי‬‫לשרת‬‫ונמצאו‬‫שולטות‬‫בנו‬‫שלטון‬.‫רודני‬
‫מיום‬‫שרוכש‬‫הילד‬‫את‬‫השפה‬‫הוא‬‫משכלל‬‫את‬‫מיומנותו‬‫עד‬‫בגרותו‬‫והוא‬‫כבר‬‫מומחה‬
‫בתמרונים‬‫מילוליים‬‫ומומחה‬‫לא‬‫פחות‬‫בהדחקת‬.‫רגשות‬
‫חשיבות‬‫מהימנות‬:‫המסר‬
‫אלברט‬ '‫פרופ‬‫מהרביאן‬‫מאוניברסיטת‬‫קולומביה‬‫בלוס‬‫אחד‬ ,‫אנג'לס‬‫המומחים‬‫החשובים‬
‫ביותר‬‫בתחום‬‫התקשורת‬‫מצא‬ ,‫הבינאישית‬‫הבדלים‬‫במהימנות‬‫של‬‫שלושת‬‫היסודות‬‫החשובים‬
‫בתקשורת‬:‫בינאישית‬
‫היסוד‬‫המילולי‬‫הוא‬ -‫המסר‬‫המילים‬ ,‫עצמו‬‫שאנו‬.‫אומרים‬
‫היסוד‬‫התנועתי‬‫חזותי‬ -‫הוא‬ ,‫תנועת‬‫הגו‬‫והבעות‬‫מהרביאן‬ .‫שונות‬‫מצא‬‫שדרגת‬‫חוסר‬
‫העקביות‬‫שין‬‫שלושת‬‫היסודות‬‫קבעה‬‫את‬‫אמינות‬‫סתירה‬ .‫המסר‬‫בין‬‫המילים‬,‫שנאמרו‬
‫לאופן‬‫שבו‬‫נאמרו‬‫ולמה‬‫ששידר‬‫הגוף‬‫באותו‬‫יצרה‬ ,‫זמן‬‫תחושה‬‫חזקה‬‫של‬‫חוסר‬‫אמינות‬‫כלפי‬
‫האדם‬.‫ודבריו‬
‫היסוד‬‫הקולי‬‫הוא‬ -‫הדרך‬‫בה‬‫אנו‬‫נשמעים‬‫הטעמה‬ -‫הטון‬ -‫המלווה‬ ,‫המוזיקה‬ ,‫קולנו‬ ,‫הצליל‬
‫את‬.‫המילים‬
‫השפה‬‫הלא‬‫מילולית‬‫אינה‬‫מוגבלת‬‫כוללת‬‫אלפי‬‫סימנים‬‫ואלפי‬‫איתותים‬‫החוקר‬ .,‫קראוט‬ .‫מ.ה‬
‫מנה‬5,000‫תנועות‬‫ידיים‬‫וחוקר‬‫אחר‬‫בשם‬‫מריו‬‫פיה‬‫מנה‬700,000‫סימנים‬‫בלתי‬‫מילוליים‬
‫חלק‬ .‫שונים‬‫מהסימנים‬‫נרכשים‬‫על‬‫ידי‬‫למידה‬‫וחיקוי‬‫אבל‬‫מרבית‬‫התכונות‬‫והסימנים‬‫בגוף‬‫הם‬
‫ספונטנים‬‫ובלתי‬‫רצוניים‬‫של‬‫רגשות‬‫באמצעות‬.‫הגוף‬
‫מה‬‫הקשר‬‫בין‬‫תקשורת‬‫בלתי‬‫מילולית‬‫למשיכה‬‫בין‬:‫המינים‬
‫שפת‬‫הגוף‬‫היא‬‫שפת‬‫תינוקות‬ .‫הנפש‬‫מבינים‬‫את‬‫שפת‬‫הגוף‬‫באופן‬‫טבעי‬‫תינוקות‬ .‫וראשוני‬
‫מבינים‬‫את‬‫שפת‬‫הגוף‬‫של‬‫הוריהם‬‫ומתקשרים‬‫עימם‬‫בקלות‬‫בשל‬‫לא‬ .‫כך‬‫ניתן‬‫לשנות‬‫את‬‫שפת‬
‫הגוף‬‫באופן‬‫מכני‬‫וחיצוני‬‫מבלי‬‫שנשנה‬‫את‬‫עצמנו‬‫מהותית‬.‫מבפנים‬
‫אפשר‬‫לשכלל‬‫את‬‫שפת‬‫הגוף‬‫להגביר‬ -‫את‬‫המודעות‬‫לאופן‬‫שבו‬‫אנו‬‫מפעילים‬‫את‬‫גופנו‬
‫ולשכלל‬‫את‬‫יכולתנו‬‫לשדר‬‫ולקלוט‬‫מסרים‬‫לא‬‫מודעות‬ .‫מילוליים‬‫והבנה‬‫שלפת‬‫הגוף‬‫תורמים‬
‫להבנת‬‫במיוחד‬ .‫הזולת‬‫בתחום‬‫של‬‫בינו‬‫לבנה‬‫בתחום‬‫זה‬‫רב‬‫הסמוי‬‫על‬.‫הגלוי‬
‫תקשורת‬‫ביחסים‬‫שבינו‬‫לבינה‬‫מציבה‬‫אתגר‬‫לא‬‫פשוט‬‫ואנו‬‫נדרשים‬‫לגלות‬,‫רגישות‬ ,‫מיומנות‬
‫וכושר‬‫אבחנה‬‫חד‬‫כדי‬‫לעמוד‬‫על‬‫דעתו‬‫והרגשתו‬‫האמיתית‬‫של‬.‫האחר‬
‫גבר‬‫שמתבונן‬‫באשה‬‫ישאל‬‫את‬‫עצמו‬‫"האם‬ :‫היא‬‫מעוניינת‬‫האם‬ ,‫בקירבה‬‫היה‬‫מעוניינת‬
‫לייצור‬‫קשר‬"?‫איתי‬
‫אשה‬‫האם‬ :‫תשאל‬‫מצאתי‬‫חן‬‫או‬ ?‫בעיניו‬‫שהוא‬‫סתם‬‫טיפוס‬‫כמה‬ ?‫ידידותי‬‫רחוק‬‫הוא‬‫מוכן‬
‫ללכת‬‫האם‬ ?‫ביחסים‬‫היא‬‫עצבני‬‫או‬?‫נבוך‬
‫לחלק‬‫גדול‬‫מהשאלות‬‫האלה‬‫נמצא‬‫במסרים‬‫הבלתי‬‫מילוליים‬‫תשובה‬‫אם‬‫נדע‬‫לקרוא‬‫את‬
‫המסרים‬.‫נכון‬
‫לנשים‬‫יש‬‫יתרון‬‫בקריאת‬‫סימנים‬‫בשל‬‫נשים‬ .‫רגישותן‬‫משתמשות‬‫יותר‬‫במסרים‬‫סמוחיים‬‫או‬
‫עקיפים‬‫ופחות‬‫בדיבור‬‫הם‬ .‫ישיר‬‫מצפות‬‫שהגבר‬‫יהיה‬‫רגיש‬‫יותר‬‫ויקלוט‬‫את‬‫המסר‬‫שהן‬
.‫משדרות‬
:‫גברים‬‫גברים‬‫מגיבים‬‫רק‬‫לדברים‬‫שנאמרים‬‫להם‬‫באופן‬‫ישיר‬‫ומפורש‬‫ומחמיצים‬‫בגלל‬‫זה‬
‫הזדמנויות‬‫וכוונות‬‫של‬.‫נשים‬
‫מספר‬‫עובדות‬‫על‬‫התקשורת‬‫הלא‬:‫מילולית‬
‫כ‬-90‫אחוז‬‫מבני‬‫האדם‬‫יוצרים‬90‫אחוז‬‫מכלל‬‫ההתרשמות‬‫שלהם‬‫במשך‬90‫השניות‬
.‫הראשונות‬
‫המסר‬‫המילים‬ -‫בתקשורת‬‫משפיעות‬‫רק‬7‫שפת‬ ,‫אחוז‬‫הגוף‬‫שלנו‬‫משפיעה‬-‫ב‬93.‫אחוז‬
‫המסרים‬‫הלא‬‫מילוליים‬‫נקלטים‬‫באמצעות‬‫המגע‬ ,‫השמיעה‬ ,‫ראיה‬ :‫החושים‬‫אנו‬ .‫והריח‬‫רואים‬
‫יותר‬‫משאנחנו‬‫ושומעים‬ .‫שומעים‬‫יותר‬‫מאשר‬‫מריחים‬‫אם‬ .‫ונוגעים‬‫כי‬‫השפעה‬‫של‬‫המגע‬‫הריח‬
‫חזקה‬‫יותר‬‫מאשר‬‫של‬‫תמונה‬‫או‬.‫צליל‬
‫המימד‬‫המילולי‬‫בתקשורת‬‫הוא‬‫כל‬‫המימד‬ ,‫שאומרים‬ "‫"מה‬‫הלא‬‫מילולי‬‫הוא‬.‫אומרים‬ "‫"איך‬
‫מעשים‬‫מדברים‬‫בקול‬‫יותר‬ ,‫רב‬‫מאשר‬‫ועל‬ ,‫מילים‬‫כן‬‫אנו‬‫נוטיים‬‫להאמין‬‫למה‬‫שאנחנו‬‫עושים‬
‫ולא‬‫מה‬‫שהם‬.‫אומרים‬
‫כאשר‬‫אין‬‫התאמה‬‫בין‬‫מה‬‫שהאדם‬‫אומר‬‫לבין‬‫מה‬‫שהוא‬‫משדר‬‫בגופו‬‫נאמין‬ -‫למסר‬‫הלא‬
‫הנתפס‬ ,‫מילולי‬‫כתקף‬.‫יותר‬
‫הגוף‬‫מדבר‬‫כל‬‫גם‬ ,‫הזמן‬.‫בשינה‬
‫התת‬‫מודע‬ -‫שלנו‬‫קולט‬‫ומבין‬‫את‬‫שפת‬‫הגוף‬‫יטוב‬‫יותר‬.‫מאיתנו‬
‫נשים‬‫וילדים‬‫קולטים‬‫מסרים‬‫לא‬‫מילוליים‬‫יטוב‬‫יותר‬‫מאשר‬‫גברים‬.‫מבוגרים‬
‫מחקרים‬‫בתחום‬‫התקשרות‬‫מראים‬‫כי‬‫האדם‬‫שמבין‬‫את‬‫התקשורת‬‫הלא‬‫מילולית‬‫תורמת‬
‫להסתגלותו‬‫החברתית‬‫ואפילו‬‫משפיעה‬‫על‬‫מידת‬‫הצטיירותו‬‫של‬‫האדם‬‫כאינטלגנטי‬‫יותר‬‫בעיני‬
‫הסובבים‬‫ותו‬‫רוזנטל‬ ,‫)הול‬1979.(
‫שפת‬‫הגוף‬‫היא‬‫שפת‬:‫הרגש‬
‫מקור‬‫המילה‬emotion‫הוא‬‫בפועל‬‫הלטיני‬moter‫שמשמעותו‬‫מכאן‬ .‫לנוע‬‫שהרגש‬‫הוא‬‫כח‬‫או‬
‫דחף‬‫המבקש‬‫לצאת‬‫אל‬‫הפועל‬‫ולהיות‬‫מתורגם‬‫לפעולה‬.‫כלשהי‬
‫הרגשות‬‫לא‬‫היו‬‫אף‬‫פעם‬‫אמורים‬‫להיות‬‫מוסרים‬‫מאחורי‬‫מסכות‬‫אלא‬‫לזרום‬‫החוצה‬.‫בחופשיות‬
‫דיכוי‬‫רגשי‬‫תרבות‬ -‫יתר‬-‫הוא‬‫איפוק‬‫הבעות‬‫קפואות‬‫מבוקרות‬‫של‬‫שפת‬‫למעשה‬ .‫הגוף‬
‫דיכוי‬.‫רגשי‬
‫תיאודור‬‫זלדין‬‫בספרו‬‫ההיסטוריה‬‫של‬‫האינטימית‬‫של‬‫"שאון‬ :‫האנושות‬‫העולם‬‫מורכב‬
."‫משתיקות‬
‫"ברוב‬‫הפגישות‬‫אוסרות‬‫הגאוה‬‫או‬‫הזהירות‬‫על‬‫האדם‬‫לבטא‬‫את‬‫רגשותיו‬‫העמוקים‬."‫ביותר‬
‫כבני‬‫תרבות‬‫אנחנו‬‫לומדים‬‫למשטר‬‫את‬‫ההבעות‬‫הרגשיות‬‫שלנו‬‫ולרסן‬‫את‬‫שפת‬‫הגוף‬‫שלנו‬
‫אדם‬ .‫בהתאם‬‫שמדבר‬‫בחופשיות‬‫בשפת‬‫נתפס‬ ,‫הגוף‬‫כילדותי‬‫או‬‫כחסר‬‫שליטה‬.‫עצמית‬
‫הפסיכולוג‬‫פול‬‫אקמן‬‫מצא‬‫שלכל‬‫רגש‬‫או‬‫נימה‬‫יש‬‫צירוף‬‫שונה‬‫ומדוייק‬‫של‬‫שרירי‬‫פנים‬‫המבטא‬
‫כולנו‬ .‫אותו‬‫מפעילים‬‫בדיוק‬‫את‬‫אותו‬‫צירוף‬‫של‬‫שרירים‬‫בפנינו‬‫כדי‬‫לבטא‬‫רגע‬‫יש‬ .‫מסויים‬‫כל‬
‫כך‬‫הרבה‬‫שרירים‬‫עדינים‬‫שצירופם‬‫יכול‬‫לשקף‬‫מגוון‬‫עצום‬‫של‬‫שרירי‬ .‫רגשות‬‫הפנים‬‫של‬
‫אנשים‬‫מכל‬‫העולם‬‫ומכל‬‫התרבויות‬‫מופעלים‬‫באותו‬‫אופן‬‫כדי‬.‫כעס‬ ,‫פחד‬ ,‫שמחה‬ ,‫צער‬ :‫לבטא‬
‫בני‬‫כל‬‫תרבות‬‫לא‬‫יטעו‬‫בפירוש‬‫של‬‫זיהוי‬‫הרגשות‬.‫הבסיסיים‬
‫לא‬‫רק‬‫הפנים‬‫מסגירות‬‫רגשות‬‫רגשות‬ -‫חזקים‬‫שמתפרצים‬‫גורמים‬‫לתגובות‬,‫פיזיולוגיות‬
‫לריגוש‬‫או‬‫לרגש‬‫וניתן‬‫למדוד‬‫רגשות‬ .‫אותם‬‫חזקים‬‫שמתפרצים‬‫גורמים‬‫לשינוי‬‫בקצב‬,‫הדופק‬
‫לעליה‬‫בלחץ‬‫הדם‬‫לתגובות‬‫יתר‬‫של‬‫העור‬‫ולשחרור‬‫של‬‫אנדרנלין‬‫לתוך‬‫מחזור‬.‫הדם‬
‫כשאנו‬‫כועסים‬‫קצב‬‫פעימות‬‫הלב‬‫מתגבר‬‫ודם‬‫רב‬‫זורם‬‫אל‬‫הראש‬‫ומנפח‬‫את‬‫הורידים‬.‫בפנים‬
‫הבעת‬‫כעס‬‫משווה‬ -‫לנו‬‫מראה‬‫מפחיד‬‫ומרתיע‬‫בדומה‬ -‫להסתמרות‬‫פרוותיהם‬‫של‬‫בעלי‬,‫חיים‬
‫במקביל‬‫זורם‬‫דם‬‫אל‬‫הידיים‬‫ומכשיר‬‫אותם‬.‫לתגובה‬
‫הבעת‬‫פחד‬‫זורם‬ -‫דם‬‫רב‬‫אל‬‫שרירי‬‫הרגליים‬‫ומכין‬‫אותנו‬‫להימלטות‬‫מהירה‬‫זרימת‬ .‫מהמקום‬
‫דם‬‫לרגליים‬‫מרוקנת‬‫את‬‫הדם‬‫מהפנים‬‫ולכן‬‫אדם‬‫מפוחד‬‫נראה‬.‫חיוור‬
‫אהבה‬‫)יש‬ -‫בה‬‫רגשות‬‫ובהנאה‬ (‫רכים‬‫מינית‬‫מופעלת‬‫מערכת‬‫הפאראסימפתטית‬‫שהיא‬
‫הפוכה‬‫למערכת‬‫המופעלת‬‫במצב‬‫של‬‫במצב‬ .‫פחד‬‫שרירי‬ ,‫זה‬‫הפנים‬‫הקול‬ ;‫מתרככים‬‫נעשה‬
‫התנוחה‬ ;‫שקט‬ ,‫רך‬‫אהבה‬ .‫מפוייסת‬‫עדנה‬‫ורוך‬‫וסיפוק‬‫מיני‬‫כרוכים‬‫בהתעוררות‬
‫פאראסמפתטית‬‫שהיא‬‫ההיפך‬‫הפיזיולוגי‬‫של‬‫התמודדות‬‫הגוף‬‫במצב‬‫של‬.‫איום‬
‫התבנית‬‫הפאראסימפתטית‬‫המכונה‬‫"תגובה‬‫היא‬ "‫מרגיעה‬‫סדרה‬‫של‬‫ריאקציות‬‫בגוף‬‫כולו‬
‫המייצרת‬‫מצב‬‫כללי‬‫ורגוע‬‫וסיפוק‬‫לצורך‬‫שיתוף‬.‫פעולה‬
‫על‬:‫רגשות‬
‫רגשות‬‫הם‬‫אנרגיה‬‫אדירה‬‫הזורמת‬‫מתוכנו‬‫החוצה‬‫דרך‬ -‫הגוף‬‫הנסיון‬ .‫החוצה‬‫שלנו‬‫לדכא‬
‫ולרסן‬‫רגשות‬‫סופו‬‫שהוא‬‫מביא‬‫להתעצמותן‬‫כך‬‫שככל‬‫שיתגבר‬‫הלחץ‬‫בתוכנו‬‫העוצמה‬‫הרגשית‬
‫הדחוסה‬‫תמצא‬‫נתיבי‬‫התפרקות‬‫אחרים‬‫ואנו‬‫עלולים‬‫לסבול‬‫מסימפוטמים‬‫גופניים‬‫של‬‫דחיקת‬
.‫רגשות‬
‫רגשות‬‫של‬‫אהבה‬
‫יש‬‫קשר‬‫הדוק‬‫בין‬‫המערכת‬‫הרגשית‬‫למערכת‬‫מסתבר‬ .‫הגופנית‬‫שגם‬‫רגשות‬‫של‬‫אהבה‬‫ניתן‬
‫למדוד‬‫במעבדה‬‫עם‬‫בדיקת‬‫דם‬‫התאהבות‬ .‫פשוטה‬‫גורמת‬‫לעלייה‬‫בכמות‬‫של‬‫חומר‬‫כימי‬
‫המצוי‬‫בגוף‬‫סרוטונין‬‫אצל‬‫אנשים‬‫מאוהבים‬‫נמצא‬‫שכמות‬‫הסרוטונין‬‫גדולה‬‫פי‬40‫מהרמה‬
‫כמות‬ .‫הנורמלית‬‫הסרוטונין‬‫הגבוהה‬‫אצל‬‫אדם‬‫מאוהב‬‫לא‬‫נשארת‬‫יותר‬‫משנה‬‫וחצי‬.‫בדמו‬
‫מכאן‬‫המחקר‬‫הסיק‬‫שיש‬‫זמן‬‫קצוב‬‫להתאהבות‬‫שהיא‬18.‫חודשים‬
‫שפת‬‫הגוף‬‫של‬‫זוגות‬:‫מאוהבים‬
‫זוגות‬‫מאוהבים‬‫נצמדים‬‫פיזית‬‫זה‬‫מבטים‬ ,‫לזה‬‫שלהם‬‫ממושכים‬‫יותר‬‫והמגע‬‫שלהם‬‫אחד‬‫בשני‬
‫תכוף‬‫כל‬ .‫יותר‬‫תנועה‬‫ומחווה‬‫שלהם‬‫מספרת‬‫על‬‫האהבה‬.‫שלהם‬
‫ככל‬‫שבני‬‫זוג‬‫מבינים‬‫יותר‬‫את‬‫המסרים‬‫הלא‬‫מילוליים‬‫של‬‫זו‬‫כן‬ -‫יהיו‬‫להם‬‫פחות‬‫תלונות‬‫זה‬
‫כלפי‬‫זה‬‫והם‬‫יראו‬‫היכולת‬ .‫מאושרים‬‫להבין‬‫נכון‬‫את‬‫המסרים‬‫הלא‬‫מילוליים‬‫של‬‫הזולת‬
‫מאפשרים‬‫לנו‬‫להבין‬‫את‬‫הרגשות‬‫האמיתיים‬‫שלרוב‬‫מבוטאים‬.‫במילים‬
‫שפת‬‫הגוף‬‫היא‬‫המשוב‬‫לתהליכים‬‫התבוננות‬ .‫נפשיים‬‫באנשים‬‫בתכשיטים‬ ,‫בשיערם‬,‫שלהם‬
‫בדרך‬‫בה‬‫מונח‬‫הג'ינס‬‫על‬‫בכיווץ‬ ,‫גופם‬‫במבט‬ ,‫השפתיים‬‫האטום‬‫או‬‫המבט‬‫אנחנו‬ ,‫המתגרה‬
‫מעדיפים‬‫לפתור‬‫זאת‬‫במילים‬‫"ככה‬ :‫כך‬ ."‫זה‬‫מתנהגים‬‫בגיל‬‫זה‬‫או‬‫זה‬‫בגלל‬‫האופנ.ה‬

More Related Content

More from בית משפט מחוזי חיפה

More from בית משפט מחוזי חיפה (6)

מהו רושם ראשוני והאם ניתן לשנות אותו סוזי איציק
מהו רושם ראשוני והאם ניתן לשנות אותו  סוזי איציקמהו רושם ראשוני והאם ניתן לשנות אותו  סוזי איציק
מהו רושם ראשוני והאם ניתן לשנות אותו סוזי איציק
 
מי מוטרד מהטרדה מינית סוזי איציק
מי מוטרד מהטרדה מינית  סוזי איציקמי מוטרד מהטרדה מינית  סוזי איציק
מי מוטרד מהטרדה מינית סוזי איציק
 
ש פ ת ג ו ף
ש פ ת  ג ו ףש פ ת  ג ו ף
ש פ ת ג ו ף
 
עניין של תדמית סוזי איציק
עניין של תדמית  סוזי איציקעניין של תדמית  סוזי איציק
עניין של תדמית סוזי איציק
 
אינטליגנציה רגשית סוזן איציק
אינטליגנציה רגשית  סוזן איציקאינטליגנציה רגשית  סוזן איציק
אינטליגנציה רגשית סוזן איציק
 
שפת הגוף - קול הגוף מרגיש
שפת הגוף - קול הגוף מרגיששפת הגוף - קול הגוף מרגיש
שפת הגוף - קול הגוף מרגיש
 

משיכהביןהמינים

 • 1. ‫המשיכה‬‫בין‬‫המינים‬ ‫שום‬‫נוסחת‬‫קסם‬‫לא‬‫תוכל‬‫להסביר‬‫את‬‫תמצית‬‫הקסם‬‫שבמשיכה‬‫בין‬‫גבר‬‫לאישה‬–‫או‬‫את‬‫התופעה‬ ‫שאין‬‫שום‬‫דבר‬‫דומה‬‫לה‬‫בעולם‬‫החי‬–‫תופעה‬‫שבה‬‫התלקחותה‬‫של‬‫המשיכה‬‫בין‬‫המינים‬‫הופכת‬ ‫לבעירה‬‫שקטה‬‫ומתמדת‬‫של‬‫זוגיות‬‫רבת‬‫המשלבת‬ ,‫שנים‬‫גוף‬‫נפש‬.‫ורוח‬ ‫מין‬‫ואהבה‬‫מעסיקים‬‫אותנו‬‫הרבה‬‫מכפי‬‫שאנחנו‬‫מודים‬.‫באמת‬ ‫בשנים‬‫האחרונות‬‫העיסוק‬‫בענייני‬‫מין‬‫ואהבה‬‫הפך‬‫לטרנד‬‫אפשר‬ ,‫אופנתי‬‫לומר‬‫שהמין‬‫,יצא‬‫מן‬"‫הארון‬ ‫הפרטי‬‫אל‬‫מדפי‬‫הסופרמרקט‬.(‫מדור‬ ,‫רדיו‬ ,‫טלויזיה‬ ,‫)עיתון‬ .‫הלאומי‬ ‫ההתעניינות‬‫בזוגיות‬‫ובמין‬‫היא‬‫בסולם‬‫ההתפלגות‬‫רב‬‫רב‬ ,‫גילאית‬‫רב‬ ,‫עדתית‬‫מעמדתית‬.‫ורב‬ ‫מין‬‫ואהבה‬‫זוכים‬‫לסולם‬‫עדיפות‬‫גבוה‬‫מאוד‬‫אצל‬‫גברים‬‫וגם‬‫אצל‬‫נשים‬‫והם‬‫גורמים‬‫ששני‬‫המינים‬ ‫מצביעים‬‫עליהם‬‫כגורמים‬‫קובעים‬‫את‬.‫חייהם‬ ‫כששואלים‬‫גבר‬‫מה‬‫חסר‬‫לך‬‫יותר‬‫מכל‬‫כדי‬‫שתחוש‬‫בחיים‬?‫מסופק‬ ‫הוא‬:‫משיב‬‫מין‬.‫ואהבה‬ ‫מין‬‫ואהבה‬–‫הם‬‫מושא‬‫לפנטזיות‬‫והשתוקקות‬‫של‬‫בני‬‫אדם‬‫מאז‬‫מקור‬ .‫ומעולם‬‫של‬‫אומנות‬‫וספרות‬ ‫הם‬ .‫מפורסמים‬‫אחראים‬‫לכמה‬‫תגובות‬‫ולמעשים‬.‫מטופשים‬ ‫השתוקקות‬‫מינית‬‫בין‬‫אם‬‫היא‬‫יצרית‬‫ובין‬‫אם‬‫היא‬‫רומנטית‬‫היא‬‫כה‬‫חזקה‬‫והמימוש‬‫שלה‬‫כל‬‫כך‬‫משכר‬ ‫עד‬‫שיש‬‫בכוחה‬‫לחלץ‬‫אותנו‬‫מתהומות‬‫השעמום‬‫והדכאון‬‫אל‬‫עולם‬‫שכולו‬.‫טוב‬ ‫אדם‬ :‫)דוגמה‬‫אין‬ ,‫בדכאון‬‫לו‬‫חשק‬‫לצאת‬‫אין‬ ,‫מהבית‬‫לו‬‫חשק‬‫לצאת‬‫מחכה‬ - ,‫לעבודה‬‫לו‬‫השתוקקות‬ ‫מינית‬‫הוא‬‫יקום‬‫וישכח‬‫את‬‫כל‬‫הצרות‬.‫שלו‬
 • 2. ‫מה‬‫הבעיה‬‫בין‬‫היחסים‬‫בין‬‫המינים‬?‫למיניות‬ ‫כיום‬‫המין‬‫הפך‬‫לטרוויה‬‫מדעית‬‫מנוכרת‬‫ונעדרת‬‫התייחסות‬‫מצד‬ .‫אישית‬‫אחד‬–‫מעולם‬‫לא‬‫היינו‬ ‫משכילים‬ ,‫משוחררים‬‫ופתוחים‬‫למין‬‫ומהצד‬‫מערכות‬ ,‫השני‬‫היחסים‬‫בין‬‫גברים‬‫לנשים‬‫נמצאים‬‫במשבר‬ ‫שלא‬‫ידענו‬.‫כמותו‬ ‫ד"ר‬‫בארי‬‫קאופמן‬‫מארה"ב‬‫טוען‬‫שה‬‫התנהגות‬‫המינית‬-‫ב‬120‫מעוותת‬‫והיחס‬‫למיניות‬‫דרמטי‬,‫ומסולף‬ ‫מתחת‬‫למסווה‬‫של‬‫מתירנות‬‫מסתתרת‬‫אי‬‫נוחות‬‫של‬‫התרבות‬‫ביחס‬.‫למיניות‬ ‫פילוסוף‬‫צרפתי‬‫מישל‬‫פוקו‬‫בספרו‬‫תולדות‬‫המיניות‬‫ניסה‬‫לשלב‬‫בין‬‫פילוסופיה‬‫טוען‬ ,‫להיסטוריה‬ ‫שהמיניות‬‫המשודרת‬‫בסרטים‬‫ובמדיה‬‫היא‬‫הולכת‬‫שולל‬‫מתוחכמת‬‫שמטרתה‬‫להציג‬‫אותנו‬‫משוחררים‬ ‫כדי‬‫לכסות‬‫על‬‫המעצורים‬‫השמרניים‬‫שיש‬‫בנו‬‫בתחום‬‫המין‬‫פוקו‬ .‫טוען‬‫שבחברה‬‫המודרנית‬‫התחלפו‬ ‫המנגנונים‬‫שהיו‬‫בתקופה‬‫הפוריטאנית‬‫בצורה‬‫למשל‬ .‫אחרת‬‫הדיכוי‬‫שנעשה‬‫באמצעות‬‫הדת‬–‫התחלף‬ ‫במנגנונים‬‫פדגוגיים‬‫של‬‫הדיכוי‬ .‫פיקוח‬‫שהיה‬‫ע"י‬‫וידוי‬‫אצל‬‫הכומר‬‫התחלף‬ -‫בטיפולים‬‫מטיפי‬ ,‫רפואיים‬ .‫מוסר‬ ‫כמו‬‫כן‬‫התפתחו‬‫מנגנוני‬‫פיקוח‬‫רבים‬‫כדי‬‫לכונן‬‫)להקים‬‫או‬‫לייסד‬‫מיניות‬ (‫מחדש‬‫מועילה‬‫כלכלית‬‫ופוליטית‬ ‫הם‬‫קובעים‬‫מה‬‫מותר‬‫ומה‬.‫אסור‬ ‫על‬‫פי‬‫פוקו‬‫וזו‬‫טענתו‬‫היותר‬‫קיצונית‬–‫שמשטר‬‫המין‬‫משרת‬‫קבוצת‬‫של‬‫בעלי‬‫אינטרסים‬‫ובכך‬‫הוא‬ ‫משמר‬‫את‬‫הנישואין‬‫הטרוסקסואלים‬‫שמשרתים‬‫את‬‫בורגנות‬‫והאליטה‬‫החברתית‬. ‫קאופמן‬‫עוד‬‫טוען‬‫שהתפיסות‬‫שלנו‬‫לגבי‬‫התנהגות‬‫אינטימית‬‫מושפעת‬‫מדעות‬‫קדומות‬‫והמיניות‬ ‫בעצמם‬‫מצייתת‬‫באדיקות‬‫לצווים‬‫של‬‫ששמים‬ "‫ו"אסור‬ "‫"מותר‬‫ללעג‬‫את‬‫הנסיון‬‫שלנו‬‫להראות‬ ‫חופשיים‬‫ונאורים‬‫ביחס‬.‫למין‬ ‫פתרון‬‫מוצע‬‫לפתרון‬‫הבעיה‬–‫התיחסות‬‫לגוף‬‫שלנו‬–‫מה‬‫גופנו‬?‫מרגיש‬ ‫אחת‬‫הדרכים‬‫היא‬‫להוציא‬‫את‬‫האויר‬‫מן‬‫הבלון‬‫ואת‬‫המיסטיפיקציה‬‫מין‬‫האמת‬‫של‬‫ההתנהגות‬‫המינית‬ ‫והרומנטית‬–‫היא‬‫באמצעות‬‫התייחסות‬‫לגוף‬–‫לאו‬‫דווקא‬‫מהיבט‬‫פיזי‬–‫מיני‬‫שלו‬–‫אלא‬‫בהקשר‬‫של‬ ‫יכולתו‬‫של‬‫הגוף‬‫לשקף‬‫את‬‫רגשותינו‬‫ואת‬‫רגשותיהם‬‫של‬‫בני‬‫הזוג‬.‫שלנו‬ ‫מדוע‬‫חשוב‬‫להתייחס‬?‫לרגשות‬ ‫ביחסים‬‫שבין‬‫המינים‬‫יותר‬‫מאשר‬‫כל‬‫מערכת‬‫יחסים‬‫חברתית‬‫אחרת‬‫מפעפעים‬‫כוחות‬‫חזקים‬‫של‬‫רגשות‬ .‫ויצרים‬ 1.‫הגוף‬‫שלנו‬‫הוא‬‫במת‬‫ההתרחשות‬‫המרכזית‬‫לביטויים‬‫של‬‫כוחות‬‫אלו‬‫והוא‬‫האמצעי‬‫החשוב‬ ‫והעיקרי‬‫ביותר‬‫לביטויים‬‫של‬‫יצרים‬‫והבעת‬.‫רגשות‬
 • 3. 2.‫אף‬‫אישה‬‫לא‬‫תמס‬‫למשמע‬‫המילים‬‫,"אני‬ :‫אוהב‬‫אם‬ "‫אותך‬‫שפת‬‫הגוף‬‫של‬‫הגבר‬‫שאומר‬‫את‬ ‫המילים‬‫לא‬‫משדרת‬‫האהבה‬ .‫זאת‬‫שמבוטאת‬‫על‬‫ידי‬‫המילים‬–‫אם‬‫טון‬‫הדיבור‬‫תנועות‬ ,‫שלו‬ ‫תגובותיו‬ ,‫הגוף‬‫הפיזיות‬‫אינם‬‫תומכים‬‫במסר‬.‫המילולי‬ ‫הרגשות‬‫שלנו‬‫מוקרנים‬‫דרך‬‫הגוף‬.‫שלנו‬ 3.‫האמת‬‫הרגשית‬‫של‬‫האדם‬‫שלעיתים‬‫רחוקות‬‫אפשר‬‫לחשוף‬‫אותה‬‫דרך‬‫הביטוי‬‫המילוי‬– ‫דולפת‬‫החוצה‬‫באמצעות‬‫שפת‬‫הגוף‬‫שלו‬‫הגוף‬ .‫מסגיר‬‫רגשות‬‫של‬‫מאותת‬ ,‫משיכה‬ ,‫רתיעה‬ ‫על‬‫על‬ ,‫חרדה‬‫כוונה‬‫לפתוח‬‫או‬‫לא‬‫לפתוח‬‫בריב‬‫עם‬‫מישהו‬‫אם‬ .‫משהוא‬‫משדר‬‫רמת‬,‫בטחון‬ ‫מצוקה‬ ,‫פחד‬‫משדר‬ ,‫מבוכה‬‫נוכונת‬‫להתקרבות‬‫או‬‫רצון‬.‫להתרחקות‬ 4.‫הגוף‬‫הוא‬‫כמו‬‫הוא‬ ,‫ילד‬‫לא‬‫הוא‬ ,‫מתוחכם‬‫לא‬‫יודע‬‫הוא‬ ,‫לשקר‬‫עם‬ ,‫ספונטאני‬‫זאת‬‫קל‬‫להתעלם‬ ‫להשתיק‬ ,‫ממנו‬‫אותו‬‫לזלזל‬‫במה‬‫שהוא‬‫אומר‬‫ולבטל‬‫אותו‬‫כלאחר‬.‫יד‬ 5.‫הנסיון‬‫שלנו‬‫לאלף‬‫את‬‫הגוף‬‫כדי‬‫שנוכל‬‫להציג‬‫תמונה‬‫משופרת‬‫גורם‬ ,‫לעצמנו‬‫לנו‬‫להיעשות‬ ‫מודעים‬‫לעצמנו‬‫ונוקשים‬‫יותר‬‫בתנועות‬‫שלנו‬‫ופוגם‬‫באותנטיות‬‫של‬‫שפת‬‫הגוף‬. ‫אי‬‫אפשר‬‫להשתיק‬‫את‬‫שפת‬‫הגוף‬‫אפשר‬‫רק‬‫לשים‬‫עליה‬‫מסכה‬. ‫כולנו‬‫איפוא‬‫עוטים‬‫מסכות‬‫אבל‬‫המסכות‬‫שלנו‬‫מנוקבות‬‫ומבעד‬‫לנקבים‬‫דולפים‬‫להם‬‫החוצה‬ ‫המסרים‬‫והאמת‬ ,‫האותנתיים‬‫הרגשית‬‫של‬‫כל‬‫אחד‬.‫מאיתנו‬ ‫מדוע‬‫שפת‬‫הגוף‬‫כל‬‫כך‬‫חשובה‬‫בקשר‬‫שבין‬‫שני‬‫המינים‬? ‫שפת‬‫הגוף‬‫היא‬‫שפת‬‫מקורה‬ .‫הרגש‬‫במילה‬‫הלטינית‬EMOTION‫הוא‬‫הפועל‬:‫בלטינית‬ MOTER‫שמשמעותו‬‫מכאן‬ .‫לנוע‬‫שהרגש‬‫הוא‬‫כח‬‫או‬‫דחף‬‫המבקש‬‫לצאת‬‫אל‬‫הפועל‬‫להיות‬ ‫מתורגם‬‫לפעולה‬.‫כלשהי‬ ‫רגשות‬‫לא‬‫היו‬‫אף‬‫פעם‬‫אמורים‬‫להיות‬‫מוסתרים‬‫ומודחקים‬‫מאחורי‬‫הרגשות‬ ,‫מסכות‬‫אמורים‬ ‫לזרום‬‫החוצה‬‫בחופשיות‬‫ולהיות‬‫מתורגמים‬‫תנועות‬ ,‫להבעה‬‫ידיים‬‫למחווה‬‫או‬‫פעולה‬‫כפי‬‫שאצל‬ ‫ילדים‬‫הכל‬‫זורם‬.‫בחופשיות‬ ‫שפת‬‫המילים‬‫היא‬‫השפה‬‫העיקרית‬‫המשמשת‬‫לתקשורת‬‫בין‬‫בני‬‫האדם‬‫אם‬‫יקחו‬‫מאיתנו‬‫את‬ ‫המילים‬‫יתפורר‬‫כל‬ .‫עולמנו‬‫החיבור‬‫בין‬‫בני‬‫האדם‬‫למערכת‬‫הסובבת‬‫אותו‬‫מבוססת‬‫על‬‫רשת‬ ‫צפופה‬‫של‬‫חוטי‬.‫מילים‬ ‫מילים‬‫מילים‬ ,‫מדוברות‬‫מילים‬ ,‫כתובות‬‫המילה‬ ,‫משודרות‬‫חדלה‬‫להיות‬‫אמצעי‬‫להעברת‬‫מסר‬ ‫והפכה‬‫להיות‬‫המסר‬‫המילים‬ .‫עצמו‬‫כבר‬‫לא‬‫אמצעי‬‫להעברת‬‫תקשורת‬‫אלא‬‫המסר‬.‫עצמו‬ ‫ג'אק‬‫אמר‬ :‫דרידה‬‫אני‬‫מדבר‬‫בשפה‬‫היחידה‬‫שא‬‫ני‬‫יודעת‬‫אבל‬‫השפה‬‫הזו‬‫אינה‬.‫שלי‬
 • 4. ‫היו‬‫כאלה‬‫שאמרו‬‫איבד‬‫את‬‫הטבעיות‬‫שלו‬‫בגלל‬‫במילים‬ .‫השפה‬‫טיפחנו‬ :‫אחרות‬‫רציונאליות‬ ‫והעדפנו‬‫את‬‫הקליפה‬‫החיצונית‬‫האובייקטיבית‬‫שהלא‬‫מזדהה‬‫של‬.‫השפה‬ ‫טיפחנו‬‫את‬‫הצד‬‫הרציונאלי‬‫המדעי‬‫התקף‬‫במילים‬‫אחרות‬‫טיפחנו‬ :‫את‬‫הצד‬‫הנקבי‬‫ואת‬‫הצד‬ ‫הזכרי‬‫ואת‬‫הצד‬‫הנקבי‬‫האפל‬‫האינטואיטיבי‬‫הלא‬‫מוסר‬‫ונבוך‬‫והלא‬‫מודע‬‫העדפנו‬.‫לשכוח‬ ‫העדפנו‬‫לבחון‬‫את‬‫הצד‬‫המואר‬‫שלה‬‫וזה‬‫כמעט‬‫כמו‬‫לא‬‫לבחון‬‫כלל‬‫את‬.‫השפה‬ ‫פתרון‬‫נוסף‬–‫להתחבר‬‫לחוש‬‫האינטואיטיבי‬.‫שלנו‬ ‫טובלי‬‫מציע‬‫לאיין‬‫את‬‫השפה‬‫המילולית‬‫ולחפש‬‫את‬‫החוויה‬‫הפנימית‬‫דווקא‬‫במקומות‬‫בהם‬ ‫השפה‬‫המילולית‬‫במקצבי‬ .‫כושלת‬‫בין‬ ,‫השקט‬‫בהפסקות‬ ,‫המילים‬‫ובהיסוסים‬‫במעידת‬‫בין‬‫מה‬ ‫שלא‬.‫נאמר‬ :‫פרויד‬‫במקום‬‫של‬‫הטעות‬‫שם‬‫אתה‬‫מוצא‬‫את‬‫"מה‬ .‫האמת‬‫שאי‬‫אפשר‬‫לדבר‬‫עליו‬–‫יש‬ ‫לשתוק‬‫""האמת‬ "‫לגביו‬‫העמוקה‬‫מתגלה‬‫כשאתה‬‫נתקל‬‫בסתירה‬‫הגיונית‬."‫מילולית‬ ‫שירה‬‫היא‬ :‫במיטבה‬‫הגעגוע‬‫לפרוץ‬‫את‬‫גבולות‬‫השפה‬ ‫איבאן‬‫חזאם‬‫"בדרך‬ :‫מקורדובה‬‫כלל‬‫אנשים‬‫משתמשים‬‫במילות‬‫אהבה‬‫כדי‬ ,‫כבמסכות‬ ‫להעמיד‬‫פנים‬‫שהם‬‫מה‬."‫שאינם‬ ‫לא‬‫מספיק‬‫היום‬‫לעמוד‬‫ליד‬‫אדם‬‫ולשגר‬‫לו‬‫"מסכות‬‫כיום‬ "‫מילים‬‫אנשים‬‫עושים‬‫זאת‬‫באינטרנט‬ ‫ומתקתקים‬‫זה‬‫אל‬‫זו‬‫את‬‫מאוויהם‬‫הכמוסים‬‫מתוך‬‫אינטימיות‬‫צרופה‬.‫כביכול‬ ‫באמצעות‬‫מילים‬‫ערומות‬‫אנשים‬‫יכולים‬‫לצייר‬‫כל‬‫מציאות‬‫שעולה‬‫להם‬‫בראש‬‫ולבנות‬‫לעצמם‬ ‫איזה‬‫תדמית‬‫שהם‬‫המסך‬ .‫רוצים‬‫והנייר‬‫סובלים‬.‫הכל‬ ‫המתודה‬‫של‬‫ג'אק‬:‫דרידה‬ ‫"אפשר‬‫לעמוד‬‫מעל‬‫טיבו‬‫של‬‫אדם‬‫אולם‬ -‫ללא‬‫מפגש‬‫פנים‬‫מול‬‫פנים‬‫שיכניס‬‫לתמונה‬‫את‬ ‫מרכיבי‬‫לעולם‬ ,‫ההתנהגות‬‫לא‬‫תהיה‬‫התמונה‬‫שלמה‬."‫ואמיתית‬ ‫כדי‬‫להצליח‬‫במערכות‬‫יחסים‬‫אינטימיות‬‫עלינו‬‫להבין‬: ‫המילים‬‫מסתירות‬‫ומערפלות‬‫יותר‬‫מאשר‬‫הן‬ .‫מגלות‬‫בעצם‬‫לא‬‫הם‬ ,‫קיימות‬‫"רוח‬‫של‬ "‫הרפאים‬ ‫המילים‬ .‫המוח‬‫נולדו‬‫כדי‬‫לשרת‬‫ונמצאו‬‫שולטות‬‫בנו‬‫שלטון‬.‫רודני‬ ‫מיום‬‫שרוכש‬‫הילד‬‫את‬‫השפה‬‫הוא‬‫משכלל‬‫את‬‫מיומנותו‬‫עד‬‫בגרותו‬‫והוא‬‫כבר‬‫מומחה‬ ‫בתמרונים‬‫מילוליים‬‫ומומחה‬‫לא‬‫פחות‬‫בהדחקת‬.‫רגשות‬ ‫חשיבות‬‫מהימנות‬:‫המסר‬
 • 5. ‫אלברט‬ '‫פרופ‬‫מהרביאן‬‫מאוניברסיטת‬‫קולומביה‬‫בלוס‬‫אחד‬ ,‫אנג'לס‬‫המומחים‬‫החשובים‬ ‫ביותר‬‫בתחום‬‫התקשורת‬‫מצא‬ ,‫הבינאישית‬‫הבדלים‬‫במהימנות‬‫של‬‫שלושת‬‫היסודות‬‫החשובים‬ ‫בתקשורת‬:‫בינאישית‬ ‫היסוד‬‫המילולי‬‫הוא‬ -‫המסר‬‫המילים‬ ,‫עצמו‬‫שאנו‬.‫אומרים‬ ‫היסוד‬‫התנועתי‬‫חזותי‬ -‫הוא‬ ,‫תנועת‬‫הגו‬‫והבעות‬‫מהרביאן‬ .‫שונות‬‫מצא‬‫שדרגת‬‫חוסר‬ ‫העקביות‬‫שין‬‫שלושת‬‫היסודות‬‫קבעה‬‫את‬‫אמינות‬‫סתירה‬ .‫המסר‬‫בין‬‫המילים‬,‫שנאמרו‬ ‫לאופן‬‫שבו‬‫נאמרו‬‫ולמה‬‫ששידר‬‫הגוף‬‫באותו‬‫יצרה‬ ,‫זמן‬‫תחושה‬‫חזקה‬‫של‬‫חוסר‬‫אמינות‬‫כלפי‬ ‫האדם‬.‫ודבריו‬ ‫היסוד‬‫הקולי‬‫הוא‬ -‫הדרך‬‫בה‬‫אנו‬‫נשמעים‬‫הטעמה‬ -‫הטון‬ -‫המלווה‬ ,‫המוזיקה‬ ,‫קולנו‬ ,‫הצליל‬ ‫את‬.‫המילים‬ ‫השפה‬‫הלא‬‫מילולית‬‫אינה‬‫מוגבלת‬‫כוללת‬‫אלפי‬‫סימנים‬‫ואלפי‬‫איתותים‬‫החוקר‬ .,‫קראוט‬ .‫מ.ה‬ ‫מנה‬5,000‫תנועות‬‫ידיים‬‫וחוקר‬‫אחר‬‫בשם‬‫מריו‬‫פיה‬‫מנה‬700,000‫סימנים‬‫בלתי‬‫מילוליים‬ ‫חלק‬ .‫שונים‬‫מהסימנים‬‫נרכשים‬‫על‬‫ידי‬‫למידה‬‫וחיקוי‬‫אבל‬‫מרבית‬‫התכונות‬‫והסימנים‬‫בגוף‬‫הם‬ ‫ספונטנים‬‫ובלתי‬‫רצוניים‬‫של‬‫רגשות‬‫באמצעות‬.‫הגוף‬ ‫מה‬‫הקשר‬‫בין‬‫תקשורת‬‫בלתי‬‫מילולית‬‫למשיכה‬‫בין‬:‫המינים‬ ‫שפת‬‫הגוף‬‫היא‬‫שפת‬‫תינוקות‬ .‫הנפש‬‫מבינים‬‫את‬‫שפת‬‫הגוף‬‫באופן‬‫טבעי‬‫תינוקות‬ .‫וראשוני‬ ‫מבינים‬‫את‬‫שפת‬‫הגוף‬‫של‬‫הוריהם‬‫ומתקשרים‬‫עימם‬‫בקלות‬‫בשל‬‫לא‬ .‫כך‬‫ניתן‬‫לשנות‬‫את‬‫שפת‬ ‫הגוף‬‫באופן‬‫מכני‬‫וחיצוני‬‫מבלי‬‫שנשנה‬‫את‬‫עצמנו‬‫מהותית‬.‫מבפנים‬ ‫אפשר‬‫לשכלל‬‫את‬‫שפת‬‫הגוף‬‫להגביר‬ -‫את‬‫המודעות‬‫לאופן‬‫שבו‬‫אנו‬‫מפעילים‬‫את‬‫גופנו‬ ‫ולשכלל‬‫את‬‫יכולתנו‬‫לשדר‬‫ולקלוט‬‫מסרים‬‫לא‬‫מודעות‬ .‫מילוליים‬‫והבנה‬‫שלפת‬‫הגוף‬‫תורמים‬ ‫להבנת‬‫במיוחד‬ .‫הזולת‬‫בתחום‬‫של‬‫בינו‬‫לבנה‬‫בתחום‬‫זה‬‫רב‬‫הסמוי‬‫על‬.‫הגלוי‬ ‫תקשורת‬‫ביחסים‬‫שבינו‬‫לבינה‬‫מציבה‬‫אתגר‬‫לא‬‫פשוט‬‫ואנו‬‫נדרשים‬‫לגלות‬,‫רגישות‬ ,‫מיומנות‬ ‫וכושר‬‫אבחנה‬‫חד‬‫כדי‬‫לעמוד‬‫על‬‫דעתו‬‫והרגשתו‬‫האמיתית‬‫של‬.‫האחר‬ ‫גבר‬‫שמתבונן‬‫באשה‬‫ישאל‬‫את‬‫עצמו‬‫"האם‬ :‫היא‬‫מעוניינת‬‫האם‬ ,‫בקירבה‬‫היה‬‫מעוניינת‬ ‫לייצור‬‫קשר‬"?‫איתי‬ ‫אשה‬‫האם‬ :‫תשאל‬‫מצאתי‬‫חן‬‫או‬ ?‫בעיניו‬‫שהוא‬‫סתם‬‫טיפוס‬‫כמה‬ ?‫ידידותי‬‫רחוק‬‫הוא‬‫מוכן‬ ‫ללכת‬‫האם‬ ?‫ביחסים‬‫היא‬‫עצבני‬‫או‬?‫נבוך‬ ‫לחלק‬‫גדול‬‫מהשאלות‬‫האלה‬‫נמצא‬‫במסרים‬‫הבלתי‬‫מילוליים‬‫תשובה‬‫אם‬‫נדע‬‫לקרוא‬‫את‬ ‫המסרים‬.‫נכון‬ ‫לנשים‬‫יש‬‫יתרון‬‫בקריאת‬‫סימנים‬‫בשל‬‫נשים‬ .‫רגישותן‬‫משתמשות‬‫יותר‬‫במסרים‬‫סמוחיים‬‫או‬ ‫עקיפים‬‫ופחות‬‫בדיבור‬‫הם‬ .‫ישיר‬‫מצפות‬‫שהגבר‬‫יהיה‬‫רגיש‬‫יותר‬‫ויקלוט‬‫את‬‫המסר‬‫שהן‬ .‫משדרות‬ :‫גברים‬‫גברים‬‫מגיבים‬‫רק‬‫לדברים‬‫שנאמרים‬‫להם‬‫באופן‬‫ישיר‬‫ומפורש‬‫ומחמיצים‬‫בגלל‬‫זה‬ ‫הזדמנויות‬‫וכוונות‬‫של‬.‫נשים‬
 • 6. ‫מספר‬‫עובדות‬‫על‬‫התקשורת‬‫הלא‬:‫מילולית‬ ‫כ‬-90‫אחוז‬‫מבני‬‫האדם‬‫יוצרים‬90‫אחוז‬‫מכלל‬‫ההתרשמות‬‫שלהם‬‫במשך‬90‫השניות‬ .‫הראשונות‬ ‫המסר‬‫המילים‬ -‫בתקשורת‬‫משפיעות‬‫רק‬7‫שפת‬ ,‫אחוז‬‫הגוף‬‫שלנו‬‫משפיעה‬-‫ב‬93.‫אחוז‬ ‫המסרים‬‫הלא‬‫מילוליים‬‫נקלטים‬‫באמצעות‬‫המגע‬ ,‫השמיעה‬ ,‫ראיה‬ :‫החושים‬‫אנו‬ .‫והריח‬‫רואים‬ ‫יותר‬‫משאנחנו‬‫ושומעים‬ .‫שומעים‬‫יותר‬‫מאשר‬‫מריחים‬‫אם‬ .‫ונוגעים‬‫כי‬‫השפעה‬‫של‬‫המגע‬‫הריח‬ ‫חזקה‬‫יותר‬‫מאשר‬‫של‬‫תמונה‬‫או‬.‫צליל‬ ‫המימד‬‫המילולי‬‫בתקשורת‬‫הוא‬‫כל‬‫המימד‬ ,‫שאומרים‬ "‫"מה‬‫הלא‬‫מילולי‬‫הוא‬.‫אומרים‬ "‫"איך‬ ‫מעשים‬‫מדברים‬‫בקול‬‫יותר‬ ,‫רב‬‫מאשר‬‫ועל‬ ,‫מילים‬‫כן‬‫אנו‬‫נוטיים‬‫להאמין‬‫למה‬‫שאנחנו‬‫עושים‬ ‫ולא‬‫מה‬‫שהם‬.‫אומרים‬ ‫כאשר‬‫אין‬‫התאמה‬‫בין‬‫מה‬‫שהאדם‬‫אומר‬‫לבין‬‫מה‬‫שהוא‬‫משדר‬‫בגופו‬‫נאמין‬ -‫למסר‬‫הלא‬ ‫הנתפס‬ ,‫מילולי‬‫כתקף‬.‫יותר‬ ‫הגוף‬‫מדבר‬‫כל‬‫גם‬ ,‫הזמן‬.‫בשינה‬ ‫התת‬‫מודע‬ -‫שלנו‬‫קולט‬‫ומבין‬‫את‬‫שפת‬‫הגוף‬‫יטוב‬‫יותר‬.‫מאיתנו‬ ‫נשים‬‫וילדים‬‫קולטים‬‫מסרים‬‫לא‬‫מילוליים‬‫יטוב‬‫יותר‬‫מאשר‬‫גברים‬.‫מבוגרים‬ ‫מחקרים‬‫בתחום‬‫התקשרות‬‫מראים‬‫כי‬‫האדם‬‫שמבין‬‫את‬‫התקשורת‬‫הלא‬‫מילולית‬‫תורמת‬ ‫להסתגלותו‬‫החברתית‬‫ואפילו‬‫משפיעה‬‫על‬‫מידת‬‫הצטיירותו‬‫של‬‫האדם‬‫כאינטלגנטי‬‫יותר‬‫בעיני‬ ‫הסובבים‬‫ותו‬‫רוזנטל‬ ,‫)הול‬1979.( ‫שפת‬‫הגוף‬‫היא‬‫שפת‬:‫הרגש‬ ‫מקור‬‫המילה‬emotion‫הוא‬‫בפועל‬‫הלטיני‬moter‫שמשמעותו‬‫מכאן‬ .‫לנוע‬‫שהרגש‬‫הוא‬‫כח‬‫או‬ ‫דחף‬‫המבקש‬‫לצאת‬‫אל‬‫הפועל‬‫ולהיות‬‫מתורגם‬‫לפעולה‬.‫כלשהי‬ ‫הרגשות‬‫לא‬‫היו‬‫אף‬‫פעם‬‫אמורים‬‫להיות‬‫מוסרים‬‫מאחורי‬‫מסכות‬‫אלא‬‫לזרום‬‫החוצה‬.‫בחופשיות‬ ‫דיכוי‬‫רגשי‬‫תרבות‬ -‫יתר‬-‫הוא‬‫איפוק‬‫הבעות‬‫קפואות‬‫מבוקרות‬‫של‬‫שפת‬‫למעשה‬ .‫הגוף‬ ‫דיכוי‬.‫רגשי‬ ‫תיאודור‬‫זלדין‬‫בספרו‬‫ההיסטוריה‬‫של‬‫האינטימית‬‫של‬‫"שאון‬ :‫האנושות‬‫העולם‬‫מורכב‬ ."‫משתיקות‬ ‫"ברוב‬‫הפגישות‬‫אוסרות‬‫הגאוה‬‫או‬‫הזהירות‬‫על‬‫האדם‬‫לבטא‬‫את‬‫רגשותיו‬‫העמוקים‬."‫ביותר‬
 • 7. ‫כבני‬‫תרבות‬‫אנחנו‬‫לומדים‬‫למשטר‬‫את‬‫ההבעות‬‫הרגשיות‬‫שלנו‬‫ולרסן‬‫את‬‫שפת‬‫הגוף‬‫שלנו‬ ‫אדם‬ .‫בהתאם‬‫שמדבר‬‫בחופשיות‬‫בשפת‬‫נתפס‬ ,‫הגוף‬‫כילדותי‬‫או‬‫כחסר‬‫שליטה‬.‫עצמית‬ ‫הפסיכולוג‬‫פול‬‫אקמן‬‫מצא‬‫שלכל‬‫רגש‬‫או‬‫נימה‬‫יש‬‫צירוף‬‫שונה‬‫ומדוייק‬‫של‬‫שרירי‬‫פנים‬‫המבטא‬ ‫כולנו‬ .‫אותו‬‫מפעילים‬‫בדיוק‬‫את‬‫אותו‬‫צירוף‬‫של‬‫שרירים‬‫בפנינו‬‫כדי‬‫לבטא‬‫רגע‬‫יש‬ .‫מסויים‬‫כל‬ ‫כך‬‫הרבה‬‫שרירים‬‫עדינים‬‫שצירופם‬‫יכול‬‫לשקף‬‫מגוון‬‫עצום‬‫של‬‫שרירי‬ .‫רגשות‬‫הפנים‬‫של‬ ‫אנשים‬‫מכל‬‫העולם‬‫ומכל‬‫התרבויות‬‫מופעלים‬‫באותו‬‫אופן‬‫כדי‬.‫כעס‬ ,‫פחד‬ ,‫שמחה‬ ,‫צער‬ :‫לבטא‬ ‫בני‬‫כל‬‫תרבות‬‫לא‬‫יטעו‬‫בפירוש‬‫של‬‫זיהוי‬‫הרגשות‬.‫הבסיסיים‬ ‫לא‬‫רק‬‫הפנים‬‫מסגירות‬‫רגשות‬‫רגשות‬ -‫חזקים‬‫שמתפרצים‬‫גורמים‬‫לתגובות‬,‫פיזיולוגיות‬ ‫לריגוש‬‫או‬‫לרגש‬‫וניתן‬‫למדוד‬‫רגשות‬ .‫אותם‬‫חזקים‬‫שמתפרצים‬‫גורמים‬‫לשינוי‬‫בקצב‬,‫הדופק‬ ‫לעליה‬‫בלחץ‬‫הדם‬‫לתגובות‬‫יתר‬‫של‬‫העור‬‫ולשחרור‬‫של‬‫אנדרנלין‬‫לתוך‬‫מחזור‬.‫הדם‬ ‫כשאנו‬‫כועסים‬‫קצב‬‫פעימות‬‫הלב‬‫מתגבר‬‫ודם‬‫רב‬‫זורם‬‫אל‬‫הראש‬‫ומנפח‬‫את‬‫הורידים‬.‫בפנים‬ ‫הבעת‬‫כעס‬‫משווה‬ -‫לנו‬‫מראה‬‫מפחיד‬‫ומרתיע‬‫בדומה‬ -‫להסתמרות‬‫פרוותיהם‬‫של‬‫בעלי‬,‫חיים‬ ‫במקביל‬‫זורם‬‫דם‬‫אל‬‫הידיים‬‫ומכשיר‬‫אותם‬.‫לתגובה‬ ‫הבעת‬‫פחד‬‫זורם‬ -‫דם‬‫רב‬‫אל‬‫שרירי‬‫הרגליים‬‫ומכין‬‫אותנו‬‫להימלטות‬‫מהירה‬‫זרימת‬ .‫מהמקום‬ ‫דם‬‫לרגליים‬‫מרוקנת‬‫את‬‫הדם‬‫מהפנים‬‫ולכן‬‫אדם‬‫מפוחד‬‫נראה‬.‫חיוור‬ ‫אהבה‬‫)יש‬ -‫בה‬‫רגשות‬‫ובהנאה‬ (‫רכים‬‫מינית‬‫מופעלת‬‫מערכת‬‫הפאראסימפתטית‬‫שהיא‬ ‫הפוכה‬‫למערכת‬‫המופעלת‬‫במצב‬‫של‬‫במצב‬ .‫פחד‬‫שרירי‬ ,‫זה‬‫הפנים‬‫הקול‬ ;‫מתרככים‬‫נעשה‬ ‫התנוחה‬ ;‫שקט‬ ,‫רך‬‫אהבה‬ .‫מפוייסת‬‫עדנה‬‫ורוך‬‫וסיפוק‬‫מיני‬‫כרוכים‬‫בהתעוררות‬ ‫פאראסמפתטית‬‫שהיא‬‫ההיפך‬‫הפיזיולוגי‬‫של‬‫התמודדות‬‫הגוף‬‫במצב‬‫של‬.‫איום‬ ‫התבנית‬‫הפאראסימפתטית‬‫המכונה‬‫"תגובה‬‫היא‬ "‫מרגיעה‬‫סדרה‬‫של‬‫ריאקציות‬‫בגוף‬‫כולו‬ ‫המייצרת‬‫מצב‬‫כללי‬‫ורגוע‬‫וסיפוק‬‫לצורך‬‫שיתוף‬.‫פעולה‬ ‫על‬:‫רגשות‬ ‫רגשות‬‫הם‬‫אנרגיה‬‫אדירה‬‫הזורמת‬‫מתוכנו‬‫החוצה‬‫דרך‬ -‫הגוף‬‫הנסיון‬ .‫החוצה‬‫שלנו‬‫לדכא‬ ‫ולרסן‬‫רגשות‬‫סופו‬‫שהוא‬‫מביא‬‫להתעצמותן‬‫כך‬‫שככל‬‫שיתגבר‬‫הלחץ‬‫בתוכנו‬‫העוצמה‬‫הרגשית‬ ‫הדחוסה‬‫תמצא‬‫נתיבי‬‫התפרקות‬‫אחרים‬‫ואנו‬‫עלולים‬‫לסבול‬‫מסימפוטמים‬‫גופניים‬‫של‬‫דחיקת‬ .‫רגשות‬ ‫רגשות‬‫של‬‫אהבה‬ ‫יש‬‫קשר‬‫הדוק‬‫בין‬‫המערכת‬‫הרגשית‬‫למערכת‬‫מסתבר‬ .‫הגופנית‬‫שגם‬‫רגשות‬‫של‬‫אהבה‬‫ניתן‬ ‫למדוד‬‫במעבדה‬‫עם‬‫בדיקת‬‫דם‬‫התאהבות‬ .‫פשוטה‬‫גורמת‬‫לעלייה‬‫בכמות‬‫של‬‫חומר‬‫כימי‬ ‫המצוי‬‫בגוף‬‫סרוטונין‬‫אצל‬‫אנשים‬‫מאוהבים‬‫נמצא‬‫שכמות‬‫הסרוטונין‬‫גדולה‬‫פי‬40‫מהרמה‬
 • 8. ‫כמות‬ .‫הנורמלית‬‫הסרוטונין‬‫הגבוהה‬‫אצל‬‫אדם‬‫מאוהב‬‫לא‬‫נשארת‬‫יותר‬‫משנה‬‫וחצי‬.‫בדמו‬ ‫מכאן‬‫המחקר‬‫הסיק‬‫שיש‬‫זמן‬‫קצוב‬‫להתאהבות‬‫שהיא‬18.‫חודשים‬ ‫שפת‬‫הגוף‬‫של‬‫זוגות‬:‫מאוהבים‬ ‫זוגות‬‫מאוהבים‬‫נצמדים‬‫פיזית‬‫זה‬‫מבטים‬ ,‫לזה‬‫שלהם‬‫ממושכים‬‫יותר‬‫והמגע‬‫שלהם‬‫אחד‬‫בשני‬ ‫תכוף‬‫כל‬ .‫יותר‬‫תנועה‬‫ומחווה‬‫שלהם‬‫מספרת‬‫על‬‫האהבה‬.‫שלהם‬ ‫ככל‬‫שבני‬‫זוג‬‫מבינים‬‫יותר‬‫את‬‫המסרים‬‫הלא‬‫מילוליים‬‫של‬‫זו‬‫כן‬ -‫יהיו‬‫להם‬‫פחות‬‫תלונות‬‫זה‬ ‫כלפי‬‫זה‬‫והם‬‫יראו‬‫היכולת‬ .‫מאושרים‬‫להבין‬‫נכון‬‫את‬‫המסרים‬‫הלא‬‫מילוליים‬‫של‬‫הזולת‬ ‫מאפשרים‬‫לנו‬‫להבין‬‫את‬‫הרגשות‬‫האמיתיים‬‫שלרוב‬‫מבוטאים‬.‫במילים‬ ‫שפת‬‫הגוף‬‫היא‬‫המשוב‬‫לתהליכים‬‫התבוננות‬ .‫נפשיים‬‫באנשים‬‫בתכשיטים‬ ,‫בשיערם‬,‫שלהם‬ ‫בדרך‬‫בה‬‫מונח‬‫הג'ינס‬‫על‬‫בכיווץ‬ ,‫גופם‬‫במבט‬ ,‫השפתיים‬‫האטום‬‫או‬‫המבט‬‫אנחנו‬ ,‫המתגרה‬ ‫מעדיפים‬‫לפתור‬‫זאת‬‫במילים‬‫"ככה‬ :‫כך‬ ."‫זה‬‫מתנהגים‬‫בגיל‬‫זה‬‫או‬‫זה‬‫בגלל‬‫האופנ.ה‬