Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ירון זיו - גשטאלט –תרפיית התבנית

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 14 Ad

More Related Content

Similar to ירון זיו - גשטאלט –תרפיית התבנית (20)

More from ירון זיו (17)

Advertisement

ירון זיו - גשטאלט –תרפיית התבנית

 1. 1. גשטאלט –תרפיית התבנית ד " ר ירון זיו - ד " ר לפסיכולוגיה קלינית , יועץ ארגוני מרכז " מעוף " המרכז הישראלי לגשטאלט בשילוב אומנויות www.maof-center.com
 2. 2. מהי תרפיית הגשטאלט ? <ul><li>גשטאלט - השלם יותר גדול מסכום חלקיו </li></ul><ul><li>רואה את המטופל באופן הוליסטי - </li></ul><ul><li>גוף , רוח , נשמה </li></ul><ul><li>דמות ורקע - אין אנו יכולים לראות בעת ובעונה אחת את השלמות שאנו עצמנו מהווים עם סביבתנו , דברים מסוימים הופכים דמות , בעוד האחרים נותרים רקע , בהתאם לצרכינו באותו זמן </li></ul>
 3. 3. עקרונות בסיסיים בתפיסת הגשטאלט <ul><li>דמות ורקע </li></ul><ul><li>השלמה </li></ul><ul><li>ויסות עצמי </li></ul><ul><li>מודעות עצמית </li></ul><ul><li>שלמות </li></ul><ul><li>אחריות עצמית </li></ul><ul><li>סיפוק צרכים </li></ul><ul><li>ערך אנושי </li></ul><ul><li>כאן ועכשיו </li></ul><ul><li>קשרים הדדים ( תיאורית השדה ) </li></ul>
 4. 4. מודעות עצמית <ul><li>בני אדם מסוגלים להיות מודעים לרגשותיהם , מחשבותיהם לתחושותיהם ולתפיסותיהם </li></ul><ul><li>כדי לייצר שינוי האדם חייב להיות ער ומודע להוויתו הנוכחית </li></ul><ul><li>מודעות זו עצמה עשויה להביא לשינוי ספונטני </li></ul>
 5. 5. שלמות <ul><li>האדם הינו שלם : גוף רגשות מחשבות תחושות ותפיסות , כולם פועלים במשולב ליצירת השלם </li></ul><ul><li>השלם הינו יותר גדול מסך הכל חלקיו </li></ul>
 6. 6. אחריות עצמית [ <ul><li>בני אדם פועלים ואינם מגיבים בלבד . הם קובעים את תגובותיהם לעולם . המודעות העצמית מאפשרת בחירה </li></ul><ul><li>בכל רגע נתון מתאפשרת לאדם יכולת בחירה להתנהג בצורה מסוימת ולקחת אחריות עליה . </li></ul>
 7. 7. סיפוק צרכים <ul><li>לבני האדם צרכים אישיים וכן יכולת ודחף טבעי לספקם . </li></ul><ul><li>צרכים אלו יכולים להיות צרכים פיסיים , רגשיים , חברתיים , רוחניים , אינטלקטואליים ועוד </li></ul>
 8. 8. כאן ועשיו <ul><li>&quot; כאן &quot; פירושו במקום בו האדם נמצא ו &quot; עכשיו &quot; פירושו בהווה . </li></ul><ul><li>אנו יכולים להימצא רק בהווה </li></ul><ul><li>&quot; אנחנו כאן , והזמן הוא עכשיו , מעבר לכך כל היתר שטויות והבלים &quot;( (Mencken,1994 </li></ul>
 9. 9. קשרים הדדים <ul><li>אנשים הם חלק מסביבתם ואין להבינם בנפרד ממנה </li></ul><ul><li>קשרים אוטנטיים עם הזולת הם כלי להגשמה עצמית </li></ul><ul><li>אפשר להבין התנהגות אנושית כחלק אינטגרלי של האדם עם סביבתו </li></ul>
 10. 10. דמות ורקע <ul><li>מוקד התפיסה משתנה מרגע לרגע , דברים מסוימים מתבלטים והופכים לדמות בעוד שהיתר נותרים ברקע </li></ul><ul><li>הדמות והרקע מתחלפים כל הזמן </li></ul>
 11. 11. השלמה <ul><li>אנשים נוטים מטבעם להשלים התנסויות , בין אם אלה אירועים , רגשות , מחשבות או מעשים . </li></ul><ul><li>חוויה בלתי גמורה או גשטלט בלתי גמור מעסיקים את האדם ומונעים ממנו לחיות באופן מלא בהווה </li></ul><ul><li>&quot; עניין בלתי גמור &quot; ( ,(unfinished business “ אפקט זיגרניק &quot; : אם יש רק מרכיבים אחדים של מצב או של גשטלט קיים הדחף להוסיף את יתר המרכיבים כדי לקבל את השלם </li></ul><ul><li>במצב של &quot; עניין בלתי גמור &quot; לא קיימת אפשרות הבחירה </li></ul>
 12. 12. ויסות עצמי <ul><li>ויסות עצמי הוא הנטייה הטבעית של האדם לשמור על מצב של שיווי משקל </li></ul><ul><li>התארגנות עצמית כולל ביטוי של רגשות עד להתפוגגותם , נסיגה לניתוק רגשי כאשר קיים גירוי רב מדי &quot; אפקט הירושימה &quot; </li></ul><ul><li>חיפוש גירויי זמן שעמום </li></ul>
 13. 13. מהות תהליך הגשטלט <ul><li>האדם מתקדם לקראת מודעות רבה יותר ביחס לעצמו - לגופו , לרגשותיו לסביבתו </li></ul><ul><li>האדם לומד לראות את חוויותיו כחוויותיו שלו ושלא להשליכן על הזולת </li></ul><ul><li>האדם מפתח מודעות לצרכיו וכישוריו הדרושים כדי לספק את עצמו מבלי לפגוע בזולת . </li></ul><ul><li>האדם מתקדם לקראת מגע מלא יותר עם תחושותיו כשהוא לומד להריח , לטעום , לשמוע ולראות כדי להתענג על כל ההיבטים שלו עצמו </li></ul>
 14. 14. מהות תהליך הגשטלט <ul><li>האדם מתקדם לקראת חוויות כוחו ויכולתו לתמוך בעצמו במקום להסתמך על האשמה או על יצירת תחושות אשמה כדי לגייס את תמיכת הסביבה </li></ul><ul><li>מפתח רגישות לסביבתו , אך גם עוטה שריון במצבים העלולים להיות הרסניים או מרעילים מבחינתו </li></ul><ul><li>האדם לומד לקבל אחריות למעשיו ותוצאותיהם </li></ul><ul><li>“ Creative Process in gestalt Therapy” J.Zinker </li></ul>

×