Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אינטיליגנציה רגשית

2,490 views

Published on

  • Be the first to comment

אינטיליגנציה רגשית

  1. 1. אינטיליגנציה רגשית “ גימיק” פרסומי ? או תפיסת עולם חדשנית ? מרכז מעוף להתפתחות אישית
  2. 2. מרכז מעוף להתפתחות אישית מאפייני אינטיליגנציה 1. רפרטואר רחב של מיומנויות - “ ארגז כלים” מגוון . 2" יכולת קריאת מפה” - זיהוי מדויק של תחושות ומצבים . 3. מהירות קליטה ותגובה . 4. ניצול האירוע והפיכתו להזדמנות 5. עיבוד נתונים וגיוס משאבים לפתרון בעיות והתמודדות
  3. 3. מרכז מעוף להתפתחות אישית אינטיליגנציה רגשית אינטיליגנציה תוך אישית אינטיליגנציה בין אישית <ul><li>יכולת להתבוננות פנימית </li></ul><ul><li>יכולת לתובנה - INSIGHT </li></ul><ul><li>יכולת לחבר הקשרים מן העבר להווה ומן הלא מודע למודע </li></ul><ul><li>יכולת לזיהוי מצבים חברתיים </li></ul><ul><li>יכולת שליטה עצמית וניהול רגשות - TIMING </li></ul><ul><li>יכולת פענוח קודים תרבותיים </li></ul>
  4. 4. אינטיליגנציה רגשית מרכז מעוף להתפתחות אישית <ul><li>זיהוי וביטוי רגשות </li></ul><ul><li>ניהול יעיל של רגשות </li></ul><ul><li>פיתוח מיומנויות שליטה עצמית </li></ul><ul><li>פיתוח אמפטיה וזיקה חברתית </li></ul>
  5. 5. אינטיליגנציה רגשית מרכז מעוף להתפתחות אישית <ul><li>פיתוח מיומנויות חברתיות ( הקשבה , אסרטיביות ..) </li></ul><ul><li>התמודדות יעילה במצבי לחץ </li></ul><ul><li>פתרון קונפליקטים - היכולת להפוך קונפליקט לדיאלוג . </li></ul><ul><li>פיתוח מוטיבציה ויצירתיות - פיתוח גישה אופטימית וחיובית </li></ul>
  6. 6. אינטיליגנציה מרכז מעוף להתפתחות אישית 1 . כושר מורש של היחיד , המתבטא ביכולתו להסתגל למציאות ולשחזר את גורמיה בהתאמה לקבוצתו . (Boynton, 1933) 2. יכולת אינטלקטואלית ורב צדדית . ( Burt, 1934) 3. יכולת לעסוק בחשיבה מופשטת . (Terman, 1925) 4. יכולת להגיב בתגובות נכונות מבחינת האמת או העובדות . ( Thorndike, 1926). 5. מצבור או יכולת כוללת של היחיד לפעול בתכליתיות , לחשוב בהגיון ולהתמודד ביעילות עם הסביבה . (Wechsler, 1958) 6. מצבור של עובדות ומיומנויות נלמדות .(Hayes, 1962)
  7. 7. 6. מצבור של עובדות ומיומנויות נלמדות (Hayes, 1962). 7. כושר ללמוד מניסיון (Dearborn 1952). 8. האדם הוא בעל אינטיליגנציה במידה שלמד או שהוא יכול ללמוד להסתגל לסביבתו (Colvin 1951). 9. היכולת לפתור בעיות , או ליצור תוצרים , שמסגרת תרבותית או קהילתית אחת או יותר מייחסות להם ערך ( Gardner, 1983). אינטיליגנציה מרכז מעוף להתפתחות אישית
  8. 8. 1. אינטיליגנציה מוסיקלית 2. אינטיליגנציה גופנית - תנועתית 3. אינטיליגנציה לוגית - מתמטית 4. איטיליגנציה לשונית 5. אינטיליגנציה מרחבית 6. איטיליגנציה בין אישית 7. אינטיליגנציה תוך אישית אינטיליגנציות מרובות (Howard Gardner 1983) מרכז מעוף להתפתחות אישית
  9. 9. 1. יכולת תוך אישית - מודעות עצמית לרגשות יכולת להביע רגש , מימוש עצמי , דימוי עצמי , עצמאות רגשית . 2. כישורים חברתיים - אמפטיה לזולת , יכולת יצירת קשר , אחריות חברתית . 3. יכולת הסתגלות - ביקורת מציאות , גמישות , פתרון בעיות . 4. יכולת להתמודד עם לחצים - לשאת לחצים , לשלוט בדחפים . 5. יכולת להנות מהחיים - להיות מאושר , להיות אופטימי . ( דר’ ראובן בר און 1998). אינטיליגנציה רגשית מרכז מעוף להתפתחות אישית

×