SlideShare a Scribd company logo
Social networking
‘Social Media wat is het & hoe te gebruiken
om business te genereren of ….?’
Rotoract Oldenzaal - 23 november 2011
   Wie gebruikt er:
Biedt social media u kansen?
Of ziet u door de bomen het bos niet
        meer?
Op de agenda
•  Even voorstellen
•  Wat is social media?
•  De maatschappelijke context
•  Consequenties
•  Succesverhalen en valkuilen
•  Social media en strategie
•  De praktijk
•  Het vervolg
       KLANT
         Even voorstellen
Wie ben ik?
Wie ben ik?
Wie ben ik?
KLANT
          Wat is social media?
       Afbakening onderwerp
• Wat is ‘social media’?
•  Verzamelnaam voor platformen waar de gebruikers, met geen of weinig
  tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Via deze
  media delen mensen verhalen, kennis en ervaringen. Dit doen zij door zelf
  berichten te publiceren of door gebruik te maken van ingebouwde
  reactiemogelijkheden. (wikipedia.nl)

•  De verzameling van toegankelijke online media waar mensen kunnen
  delen, waarderen en creëren; de uitkomsten hiervan kunnen op hun beurt
  door mensen verrijkt en geconsumeerd worden, wat kan leiden tot
  gemeenschapsvorming. (scribd.com)
Social media verandert
          communicatie
               Doelgroep
        Doelgroep          Doelgroep
              Organisatie
                      Doelgroep
        Doelgroep
               Doelgroep
       Social Media in 2011
• Allang niet meer alleen voor en door consumenten:
  – Consumenten onderling
  – Consumenten <--> bedrijven
  – Personeel < -- > bedrijven
  – Bedrijven intern

• Van ‘Social Media marketing’ tot ‘Social CRM’ en
  ‘Enterprise 2.0’
Het draait om interactie
• Niet elke organisatie is even goed zichtbaar online. Hoe is dat
 bij jullie?
• Veel organisaties doen vooral aan broadcasting en niet aan
 connecting. Hoe is dat bij jullie?
• Zorg voor dialoog. Dialoog is per definitie tweezijdig.

• CONNECT!
        KLANT
              Context
What’s happening? (1)
    What’s happening? (2)
•  Beschikbaarheid van informatie
•  Doelgroepen worden individuen
•  Communitydenken
•  Ontwikkeling technologie
•  Maatschappelijk verantwoord ondernemen
•  Duurzaamheid
•  Internationalisering
•  Veiligheidsissues
•  Perceptie staat centraal
•  Generatie Y
•  Multiculturele samenleving
•  Nieuw leiderschap
•  Privacy
•  Transparantie
•  …
En wat verklaart die ontwikkeling?
1. Globale ontwikkelingen:
- milieu
- maatschappij
- economie en cultuur
- technologie

2. Van industriële tijdperk naar Netwerktijdperk

3. Generaties
Elke generatie kent zijn eigen waarden, methoden, houding
en gedrag. Afhankelijk van met welke generatie je te maken
hebt als organisatie zul je hiermee in je eigen houding en
gedrag rekening mee moeten houden.
Ad 1. Technologie
     Ad 2. Netwerktijdperk?
“We leven in een open en onbegrensde wereld van
 samenwerking, creativiteit en communicatie. Organisaties
 verliezen de binding met klant en medewerker. Er moet dan ook
 een omslag gaan plaatsvinden: van gesloten,hiërarchisch en
onpersoonlijk naar open, authentiek en verbonden
organisaties.”
Nieuw Leiderschap
•  Discipline
•  Visie
•  Authenticiteit
•  Plezier
•  Timing
Het medialandschap verandert

• Niet alleen de doelgroep is veranderd, maar ook de
 media om die te bereiken.
• Van zenden via dialoog naar interactie
         Owned Media
• Owned Media
 Bij Owned Media hebben we het over media die
 organisaties compleet beheren, bijvoorbeeld de corporatie
 website. Er komt geen derde aan te pas. Deze kanalen zijn
 vooral handig als vervanger van dure papieren uitgaven.

• De communicatie is eenrichtingsverkeer en heeft het
 voordeel dat de organisatie direct met de doelgroep kan
 communiceren. Het nadeel van Owned Media is de relatief
 lage geloofwaardigheid bij de ontvanger.
Paid Media
• Paid/Bought Media
 Dit zijn de media waarvoor wordt betaald. Voor het bereik
 en de mogelijkheden zijn organisaties afhankelijk van
 derden, bijvoorbeeld een uitgever. Het voordeel van Paid
 Media is dat zij doorgaans al een flink bereik hebben
 opgebouwd waarop (betaald) meegelift kan worden.

• Men blijft volledig de controle houden over de boodschap.
 Response en effect is lastig te beoordelen.
          Earned Media
• Earned Media
 Dit is het summum voor de moderne communicatie-adviseur.
 De organisatie gaat (positief) over de tong in allerlei (social)
 media platformen en staat in het middelpunt van de
 belangstelling.

• Hieraan voorafgaand moet men leren luisteren naar wat
 mensen zeggen en moet reageren op leuke en minder leuke
 berichten. Dit type media kost niets en heeft de grootste
 impact van alle drie hier behandelde soorten.
Middelenmix maken
     Owned + Paid          Earned
• Help de doelgroep om (positief) over je te praten. Luister,
 reageer en pas je gedrag aan.
• Werk aan Earned Media
  – Mond op mond reclame
  – Virale marketing
  – Buzz marketing
  – PR
• Earned Media is niet te koop, maar is het gevolg van de inzet
 van Owned Media en Paid Media
• Ook voor Social Media kunt u zich afvragen welke mix van
 owned media (bijv. eigen twitteraccount) en paid media (bijv.
 Google Adwords) u kunt inzetten om uw doelgroep te
 activeren.
KLANT
         Consequenties
     Wat betekent dat voor u?
Bedrijven
• worden door de maatschappij ter verantwoording geroepen
   legitimatie
• staan voor de opgave om antennes te ontwikkelen
   identificatie
• moeten verdergaand samenwerken met alle stakeholders
   maatschappelijk verantwoord ondernemen
• durven afhankelijk te zijn
   gelijkwaardigheid
Dus…

  • U creëert strategische allianties
           Dus…
• U creëert strategische allianties

• U deelt uw kennis
Dus…
• U creëert strategische allianties
• U deelt uw kennis

• U laat uw doelgroep zelf bepalen wat u hen
 biedt
        Succesverhalen en
          valkuilen
Succesverhalen (1)
• 19.807.264 personen vinden dit leuk (Facebook)
• Barack Obama heeft 1.763.579 vrienden. (MySpace)
• 7.730.620 volgers (Twitter)
       Succesverhalen (2)

   • Aanwezig én actief zijn

   • Voorbeeld: Deloitte
    – Vrijwel overal actief
     aanwezig, van blog tot
     iPhone-app
    – Voorbeeld casus hoe een
     werkgeversmerk via Social
     Media kan worden
     versterkt
Social Media succesverhalen (3)
• 25.000 nieuwe donoren
• De grote donorshow van BNN leverde 7.300 donoren op
 Social Media succesverhalen (4)
Social Media succesverhalen (5)
    Social Media succesverhalen (6)
Football Meister App

• Live sinds augustus 2011
• Voetbalstanden
 voorspellen en
 vergelijken met vrienden
Aandachtspunten (1)
• Dus social media niet (alleen) gebruiken voor promotie en
 aanbiedingen van producten
  – Strategie breder trekken focus
   commerciële insteek combineren met betrokkenheid,
   d.w.z.:
   • Nieuwsberichten delen
   • Vragen stellen, deelnemen discussies, poll houden
   • Foto’s & filmpjes posten van evenementen, etc.
      Aandachtspunten (2)
• .. Er dus iets laten gebeuren
• Continue proces

• En daarbij blijven monitoren!
  Pas op voor valkuilen!
Social Media Valkuilen (1)
• Niet reageren….• Reputatieschade van een ton voor T-Mobile
• 10.000 volgers meer voor Youp
      Social Media Valkuilen (2)
• Niet controleren…
  Microsoft sucks at Photoshop
  by Laura June
Social Media Valkuilen (3)
• Domino’s Pizza’s: ‘geintje’ van medewerkers op YouTube
      Aandachtspunten (3)
• Niet integreren/beheren/regelen
• Social media heeft invloed op hele
 organisatie: alle niveaus en functies

• Social media gebruik is een ‘verbintenis’ die je
 als organisatie aangaat en dus géén campagne
Aandachtspunten (4)
• Wie schrijft die blijft: berichten online zijn
 ‘voor eeuwig’

• Het internet is altijd geopend

• Er komen ook mensen die niet uitgenodigd
 waren, maar ook hier is een snelle reactie
 noodzakelijk
        Nieuwe initiatieven
Maar … Social Media is..
 KLANT
 Social media en strategie
Via @Frankwatching
         Communicatiekruispunt –
           social media
Bron: Van Ruler
Rollen / kaders in Social Media
• Hoe gaan verschillende afdelingen met Social Media om?
  – Wat is de rol van het management en wat doet de
   communicatieafdeling? Wat is uw rol?
• Social Media beleid? Regels? Richtlijnen?
  – Wat mogen medewerkers wel en niet? Verbieden is
   doorgaans geen goed idee, richtlijnen geven wel.
Het draait om gezond verstand
• Het grootste risico voor reputatieschade via medewerkers?
  – Naïviteit!

• Medewerkers moeten zich bewust zijn van de gevolgen die
 hun acties kunnen hebben.
  – Begrip van het verschil tussen werk er privé
  – Verantwoordelijkheid voor de eigen identiteit EN die van
   je bedrijf
   Zo komt u tot een Social Media
         Strategie
• Wat staat er in een Social Media strategie?
 – Doelen: Wat wil je bereiken met Social Media? En wie?
  Maak het concreet!
 – Identiteit: Hoe vertaal je de identiteit online? Wat wil het
  bedrijf uitstralen?
 – Rollen / kaders: Wat wordt er verwacht van
  medewerkers?
 – Middelen: Hebben medewerkers toegang tot internet? Is
  er budget?
Denk vanuit doel(groep) en mix
• Zitten niet te wachten op ‘reclame’.
• Denk vanuit de door u opgestelde doelen

• Welke mix van media is het meest geschikt om de doelgroep
 te bereiken?
  – Owned, paid of earned media?
  – Social Media gebruiken “omdat iedereen het doet” is een
   slecht idee!
  – De effectiviteit van traditionele media is aan het dalen.
           Voorbeeld

  •  1 vacature
  •  x 500 mensen
  •  x 100 connecties
  •  = 500 x 100 = 50.000

  • Als 5% daarvan het
   bericht doorstuurt:
  • (0,05 x 50.000) x 100
   connecties = 250.000

  • ENZOVOORT!
Mogelijke vervolgstappen (1)
• Ontwikkel een passende Social Media strategie
• Identiteit vertalen naar een passende online identiteit.
• Verschillende belanghebbende groepen (intern en extern)
 identificeren en hun rol vaststellen.
• Vaststellen van een Social Media gedragscode voor het
 personeel.
• De doelen met Social Media en de doelgroep worden in
 samenspraak met in kaart gebracht.
• De benodigde middelen worden beschreven.
   Mogelijke vervolgstappen (2)
• Uitvoering en inrichten van het Social Mediabeleid.
• In kaart brengen wat het Social Media gebruik is onder het
 eigen personeel. Wat wordt er gebruikt en wat is de inhoud
 van de conversatie.
• In kaart brengen van het Social Media gebruik onder de
 doelgroep. Waar bevindt de doelgroep zich en wat is de
 inhoud van de conversatie.
Samenvattend
• Technologie, netwerkorganisatie, generaties
• Earned media
• Social media onderdeel van de
 communicatiemix
• Begin bij jezelf en je directe collega’s
• Be fun en be smart!

• Het draait om interactie en dialoog
      KLANT
          De praktijk
Maak een Twitter-account
  Twitter in het kort
Twitter is breed inzetbaar
•  www.twitter.com
•  Twitter voor mobiele apparaten
•  Tweetdeck
•  Twitter om o.a. Hyves, Facebook, MySpace en
  uw website te verbinden
   Facebook (ook voor bedrijven)
Maak een officiële pagina aan
    Verzamel fans
Hyve, Hyves, Spots, …
• Voor bedrijven is er een speciaal soort pagina
 op Hyves
• Om te adverteren is een zakelijk profiel nodig
 Hyves-bedrijfsprofiel aanmaken
Hyves-bedrijfsprofiel aanmaken (2)
Nodig mensen uit lid te worden
Tips & tricks
• Vergeet niet om (indien mogelijk) meerdere
 beheerders toe te wijzen. Wat als de huidige
 beheerder het bedrijf verlaat?
• Verbind verschillende media via Twitter of RSS
• Combineer owned, paid en earned media

• Het draait om interactie en dialoog
      CONNECT!
Bedankt voor uw aandacht.

www.baswolters.nl
GSM +31 6 20540106
Linkedin.com/in/baswolters
Twitter.com/baswolters
Facebook.com/baswolters

More Related Content

What's hot

Sanders ellen social_media_examen_01_06_2017
Sanders ellen social_media_examen_01_06_2017Sanders ellen social_media_examen_01_06_2017
Sanders ellen social_media_examen_01_06_2017
Ellen Sanders
 
Social Media en Ondernemen (Gooise Bedrijvendag 2011)
Social Media en Ondernemen (Gooise Bedrijvendag 2011)Social Media en Ondernemen (Gooise Bedrijvendag 2011)
Social Media en Ondernemen (Gooise Bedrijvendag 2011)
de Toekomst netservices
 
Social Media: Hype of kans voor het (basis)onderwijs
Social Media: Hype of kans voor het (basis)onderwijsSocial Media: Hype of kans voor het (basis)onderwijs
Social Media: Hype of kans voor het (basis)onderwijsKNALgroen
 
Social Media - doelgroep online benaderen
Social Media - doelgroep online benaderenSocial Media - doelgroep online benaderen
Social Media - doelgroep online benaderen
Marya Yaqin
 
Mcm module 5b nl
Mcm  module 5b nlMcm  module 5b nl
Mcm module 5b nl
websule
 
Mcm module 3b nl
Mcm  module 3b nlMcm  module 3b nl
Mcm module 3b nl
websule
 
Like, retweet en bemin - hoe je social media in kunt zetten voor je organisatie
Like, retweet en bemin - hoe je social media in kunt zetten voor je organisatieLike, retweet en bemin - hoe je social media in kunt zetten voor je organisatie
Like, retweet en bemin - hoe je social media in kunt zetten voor je organisatie
Gitta Bartling
 
Social media introductie middelburg-30 juni 2011
Social media introductie middelburg-30 juni 2011Social media introductie middelburg-30 juni 2011
Social media introductie middelburg-30 juni 2011
RolandSyntens
 
Masterclass SBO #socps
Masterclass SBO #socpsMasterclass SBO #socps
Masterclass SBO #socps
Sigrid van der Hoeven
 
Social media hrm-robdegroot-renevdburgt-042011
Social media hrm-robdegroot-renevdburgt-042011Social media hrm-robdegroot-renevdburgt-042011
Social media hrm-robdegroot-renevdburgt-042011
Raaker
 
Interne Presentatie Social Media
Interne Presentatie Social MediaInterne Presentatie Social Media
Interne Presentatie Social Media
Copydimitri
 
Social media
Social mediaSocial media
Social media
Jasmien Van Reusel
 
Seminar social media LTO Noord
Seminar social media LTO NoordSeminar social media LTO Noord
Seminar social media LTO Noord
Edwin Froma
 
Social media en crm: stappenplan en klantstrategieën
Social media en crm: stappenplan en klantstrategieënSocial media en crm: stappenplan en klantstrategieën
Social media en crm: stappenplan en klantstrategieën
Stephan ten Kate
 
Kennissessie community management
Kennissessie community management Kennissessie community management
Kennissessie community management Valtech
 
Social Media Powersessie voor ondernemers
Social Media Powersessie voor ondernemersSocial Media Powersessie voor ondernemers
Social Media Powersessie voor ondernemers
Innovata
 
Mcm module 3a nl
Mcm  module 3a nlMcm  module 3a nl
Mcm module 3a nl
websule
 

What's hot (18)

Sanders ellen social_media_examen_01_06_2017
Sanders ellen social_media_examen_01_06_2017Sanders ellen social_media_examen_01_06_2017
Sanders ellen social_media_examen_01_06_2017
 
Social Media en Ondernemen (Gooise Bedrijvendag 2011)
Social Media en Ondernemen (Gooise Bedrijvendag 2011)Social Media en Ondernemen (Gooise Bedrijvendag 2011)
Social Media en Ondernemen (Gooise Bedrijvendag 2011)
 
Social Media: Hype of kans voor het (basis)onderwijs
Social Media: Hype of kans voor het (basis)onderwijsSocial Media: Hype of kans voor het (basis)onderwijs
Social Media: Hype of kans voor het (basis)onderwijs
 
Social Media - doelgroep online benaderen
Social Media - doelgroep online benaderenSocial Media - doelgroep online benaderen
Social Media - doelgroep online benaderen
 
LUMC Social Media Masterclass 201220110
LUMC Social Media Masterclass 201220110LUMC Social Media Masterclass 201220110
LUMC Social Media Masterclass 201220110
 
Mcm module 5b nl
Mcm  module 5b nlMcm  module 5b nl
Mcm module 5b nl
 
Mcm module 3b nl
Mcm  module 3b nlMcm  module 3b nl
Mcm module 3b nl
 
Like, retweet en bemin - hoe je social media in kunt zetten voor je organisatie
Like, retweet en bemin - hoe je social media in kunt zetten voor je organisatieLike, retweet en bemin - hoe je social media in kunt zetten voor je organisatie
Like, retweet en bemin - hoe je social media in kunt zetten voor je organisatie
 
Social media introductie middelburg-30 juni 2011
Social media introductie middelburg-30 juni 2011Social media introductie middelburg-30 juni 2011
Social media introductie middelburg-30 juni 2011
 
Masterclass SBO #socps
Masterclass SBO #socpsMasterclass SBO #socps
Masterclass SBO #socps
 
Social media hrm-robdegroot-renevdburgt-042011
Social media hrm-robdegroot-renevdburgt-042011Social media hrm-robdegroot-renevdburgt-042011
Social media hrm-robdegroot-renevdburgt-042011
 
Interne Presentatie Social Media
Interne Presentatie Social MediaInterne Presentatie Social Media
Interne Presentatie Social Media
 
Social media
Social mediaSocial media
Social media
 
Seminar social media LTO Noord
Seminar social media LTO NoordSeminar social media LTO Noord
Seminar social media LTO Noord
 
Social media en crm: stappenplan en klantstrategieën
Social media en crm: stappenplan en klantstrategieënSocial media en crm: stappenplan en klantstrategieën
Social media en crm: stappenplan en klantstrategieën
 
Kennissessie community management
Kennissessie community management Kennissessie community management
Kennissessie community management
 
Social Media Powersessie voor ondernemers
Social Media Powersessie voor ondernemersSocial Media Powersessie voor ondernemers
Social Media Powersessie voor ondernemers
 
Mcm module 3a nl
Mcm  module 3a nlMcm  module 3a nl
Mcm module 3a nl
 

Viewers also liked

Apresentação Braune
Apresentação BrauneApresentação Braune
Apresentação Braune
pbraune
 
4 services, vision and characteristics
4 services, vision and characteristics4 services, vision and characteristics
4 services, vision and characteristics
Rishi Mathur
 
프레젠테이션1
프레젠테이션1프레젠테이션1
프레젠테이션1
hisunny
 
Mardia chemicals case
Mardia chemicals case Mardia chemicals case
Mardia chemicals case
Shreya Ganguly
 
Apresentação da ingraph_07.2010
Apresentação da ingraph_07.2010Apresentação da ingraph_07.2010
Apresentação da ingraph_07.2010
Ingraph Outdoor
 
How To Use Window’S Movie Maker
How To Use Window’S Movie MakerHow To Use Window’S Movie Maker
How To Use Window’S Movie Maker
Tony Primeau
 

Viewers also liked (6)

Apresentação Braune
Apresentação BrauneApresentação Braune
Apresentação Braune
 
4 services, vision and characteristics
4 services, vision and characteristics4 services, vision and characteristics
4 services, vision and characteristics
 
프레젠테이션1
프레젠테이션1프레젠테이션1
프레젠테이션1
 
Mardia chemicals case
Mardia chemicals case Mardia chemicals case
Mardia chemicals case
 
Apresentação da ingraph_07.2010
Apresentação da ingraph_07.2010Apresentação da ingraph_07.2010
Apresentação da ingraph_07.2010
 
How To Use Window’S Movie Maker
How To Use Window’S Movie MakerHow To Use Window’S Movie Maker
How To Use Window’S Movie Maker
 

Similar to Rotoract 231111

2015 02 03 ams socialmedia
2015 02 03 ams socialmedia2015 02 03 ams socialmedia
2015 02 03 ams socialmedia
Dinobusters
 
Somestra social media strategieën in hoger onderwijs marketing
Somestra social media strategieën in hoger onderwijs marketingSomestra social media strategieën in hoger onderwijs marketing
Somestra social media strategieën in hoger onderwijs marketing
Social Media Research Centre | Twente University
 
Praktische handleiding crm
Praktische handleiding crmPraktische handleiding crm
Praktische handleiding crm
danny Torpin
 
Social Media
Social MediaSocial Media
Social Media
Fromthemovie.com
 
Powerpoint sociale media (alle hoofdstukken) - yannis gogis
Powerpoint sociale media (alle hoofdstukken) - yannis gogisPowerpoint sociale media (alle hoofdstukken) - yannis gogis
Powerpoint sociale media (alle hoofdstukken) - yannis gogis
Yannis Gogis
 
Social Media voor bedrijven. Hype of noodzaak?
Social Media voor bedrijven. Hype of noodzaak?Social Media voor bedrijven. Hype of noodzaak?
Social Media voor bedrijven. Hype of noodzaak?
erikvanderveen
 
2015 02 02 ams socialmedia
2015 02 02 ams socialmedia2015 02 02 ams socialmedia
2015 02 02 ams socialmedia
Nancy De Vogelaere
 
Social media presentatie - deel 1
Social media presentatie - deel 1Social media presentatie - deel 1
Social media presentatie - deel 1
Arjan Hooiveld
 
Les 3 social media cursus 2014
Les 3 social media cursus 2014Les 3 social media cursus 2014
Les 3 social media cursus 2014
Hogeschool Inholland
 
Sjoerd de Vries
Sjoerd de VriesSjoerd de Vries
Sjoerd de Vries
Hans Hoornstra
 
Social Media & CRM; strategische verkenning - Stephan ten Kate
Social Media & CRM; strategische verkenning - Stephan ten KateSocial Media & CRM; strategische verkenning - Stephan ten Kate
Social Media & CRM; strategische verkenning - Stephan ten Kate
CRM excellence
 
De inzet van socialmedia
De inzet van socialmediaDe inzet van socialmedia
De inzet van socialmedia
Trendesign
 
10 stappen voor een succesvolle social media strategie
10 stappen voor een succesvolle social media strategie10 stappen voor een succesvolle social media strategie
10 stappen voor een succesvolle social media strategie
Gewoon Groen
 
Dilemma's bij de visie op sociale media en oov
Dilemma's bij de visie op sociale media en oovDilemma's bij de visie op sociale media en oov
Dilemma's bij de visie op sociale media en oovTwittercrisis
 
Social Media training voor Gemeenten Utrecht 31-10-13
Social Media training voor Gemeenten Utrecht 31-10-13Social Media training voor Gemeenten Utrecht 31-10-13
Social Media training voor Gemeenten Utrecht 31-10-13
Herwin Wevers
 
Sociale media in lokale besturen
Sociale media in lokale besturenSociale media in lokale besturen
Sociale media in lokale besturen
Ruud Van Kerrebroeck
 
Onderwijs en social media
Onderwijs en social mediaOnderwijs en social media
Onderwijs en social mediaRico Vervoorn
 
Social Media - Een overzicht
Social Media - Een overzichtSocial Media - Een overzicht
Social Media - Een overzicht
Klaas Weima
 
Workshop Starten met Social Media ANP Perssupport 16-12
Workshop Starten met Social Media ANP Perssupport 16-12Workshop Starten met Social Media ANP Perssupport 16-12
Workshop Starten met Social Media ANP Perssupport 16-12
Coopr
 

Similar to Rotoract 231111 (20)

2015 02 03 ams socialmedia
2015 02 03 ams socialmedia2015 02 03 ams socialmedia
2015 02 03 ams socialmedia
 
Somestra social media strategieën in hoger onderwijs marketing
Somestra social media strategieën in hoger onderwijs marketingSomestra social media strategieën in hoger onderwijs marketing
Somestra social media strategieën in hoger onderwijs marketing
 
Praktische handleiding crm
Praktische handleiding crmPraktische handleiding crm
Praktische handleiding crm
 
Social Media
Social MediaSocial Media
Social Media
 
Powerpoint sociale media (alle hoofdstukken) - yannis gogis
Powerpoint sociale media (alle hoofdstukken) - yannis gogisPowerpoint sociale media (alle hoofdstukken) - yannis gogis
Powerpoint sociale media (alle hoofdstukken) - yannis gogis
 
Social Media voor bedrijven. Hype of noodzaak?
Social Media voor bedrijven. Hype of noodzaak?Social Media voor bedrijven. Hype of noodzaak?
Social Media voor bedrijven. Hype of noodzaak?
 
2015 02 02 ams socialmedia
2015 02 02 ams socialmedia2015 02 02 ams socialmedia
2015 02 02 ams socialmedia
 
Social media presentatie - deel 1
Social media presentatie - deel 1Social media presentatie - deel 1
Social media presentatie - deel 1
 
Les 3 social media cursus 2014
Les 3 social media cursus 2014Les 3 social media cursus 2014
Les 3 social media cursus 2014
 
Sjoerd de Vries
Sjoerd de VriesSjoerd de Vries
Sjoerd de Vries
 
Social Media & CRM; strategische verkenning - Stephan ten Kate
Social Media & CRM; strategische verkenning - Stephan ten KateSocial Media & CRM; strategische verkenning - Stephan ten Kate
Social Media & CRM; strategische verkenning - Stephan ten Kate
 
De inzet van socialmedia
De inzet van socialmediaDe inzet van socialmedia
De inzet van socialmedia
 
10 stappen voor een succesvolle social media strategie
10 stappen voor een succesvolle social media strategie10 stappen voor een succesvolle social media strategie
10 stappen voor een succesvolle social media strategie
 
sessie 61 - ppt social media beleid
sessie 61 - ppt social media beleidsessie 61 - ppt social media beleid
sessie 61 - ppt social media beleid
 
Dilemma's bij de visie op sociale media en oov
Dilemma's bij de visie op sociale media en oovDilemma's bij de visie op sociale media en oov
Dilemma's bij de visie op sociale media en oov
 
Social Media training voor Gemeenten Utrecht 31-10-13
Social Media training voor Gemeenten Utrecht 31-10-13Social Media training voor Gemeenten Utrecht 31-10-13
Social Media training voor Gemeenten Utrecht 31-10-13
 
Sociale media in lokale besturen
Sociale media in lokale besturenSociale media in lokale besturen
Sociale media in lokale besturen
 
Onderwijs en social media
Onderwijs en social mediaOnderwijs en social media
Onderwijs en social media
 
Social Media - Een overzicht
Social Media - Een overzichtSocial Media - Een overzicht
Social Media - Een overzicht
 
Workshop Starten met Social Media ANP Perssupport 16-12
Workshop Starten met Social Media ANP Perssupport 16-12Workshop Starten met Social Media ANP Perssupport 16-12
Workshop Starten met Social Media ANP Perssupport 16-12
 

Rotoract 231111

 • 1. Social networking ‘Social Media wat is het & hoe te gebruiken om business te genereren of ….?’ Rotoract Oldenzaal - 23 november 2011 Wie gebruikt er:
 • 2. Biedt social media u kansen? Of ziet u door de bomen het bos niet meer?
 • 3. Op de agenda • Even voorstellen • Wat is social media? • De maatschappelijke context • Consequenties • Succesverhalen en valkuilen • Social media en strategie • De praktijk • Het vervolg KLANT Even voorstellen
 • 5. Wie ben ik? Wie ben ik?
 • 6. KLANT Wat is social media? Afbakening onderwerp • Wat is ‘social media’? • Verzamelnaam voor platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Via deze media delen mensen verhalen, kennis en ervaringen. Dit doen zij door zelf berichten te publiceren of door gebruik te maken van ingebouwde reactiemogelijkheden. (wikipedia.nl) • De verzameling van toegankelijke online media waar mensen kunnen delen, waarderen en creëren; de uitkomsten hiervan kunnen op hun beurt door mensen verrijkt en geconsumeerd worden, wat kan leiden tot gemeenschapsvorming. (scribd.com)
 • 7. Social media verandert communicatie Doelgroep Doelgroep Doelgroep Organisatie Doelgroep Doelgroep Doelgroep Social Media in 2011 • Allang niet meer alleen voor en door consumenten: – Consumenten onderling – Consumenten <--> bedrijven – Personeel < -- > bedrijven – Bedrijven intern • Van ‘Social Media marketing’ tot ‘Social CRM’ en ‘Enterprise 2.0’
 • 8. Het draait om interactie • Niet elke organisatie is even goed zichtbaar online. Hoe is dat bij jullie? • Veel organisaties doen vooral aan broadcasting en niet aan connecting. Hoe is dat bij jullie? • Zorg voor dialoog. Dialoog is per definitie tweezijdig. • CONNECT! KLANT Context
 • 9. What’s happening? (1) What’s happening? (2) • Beschikbaarheid van informatie • Doelgroepen worden individuen • Communitydenken • Ontwikkeling technologie • Maatschappelijk verantwoord ondernemen • Duurzaamheid • Internationalisering • Veiligheidsissues • Perceptie staat centraal • Generatie Y • Multiculturele samenleving • Nieuw leiderschap • Privacy • Transparantie • …
 • 10. En wat verklaart die ontwikkeling? 1. Globale ontwikkelingen: - milieu - maatschappij - economie en cultuur - technologie 2. Van industriële tijdperk naar Netwerktijdperk 3. Generaties Elke generatie kent zijn eigen waarden, methoden, houding en gedrag. Afhankelijk van met welke generatie je te maken hebt als organisatie zul je hiermee in je eigen houding en gedrag rekening mee moeten houden.
 • 11. Ad 1. Technologie Ad 2. Netwerktijdperk? “We leven in een open en onbegrensde wereld van samenwerking, creativiteit en communicatie. Organisaties verliezen de binding met klant en medewerker. Er moet dan ook een omslag gaan plaatsvinden: van gesloten,hiërarchisch en onpersoonlijk naar open, authentiek en verbonden organisaties.”
 • 12. Nieuw Leiderschap • Discipline • Visie • Authenticiteit • Plezier • Timing
 • 13.
 • 14.
 • 15. Het medialandschap verandert • Niet alleen de doelgroep is veranderd, maar ook de media om die te bereiken. • Van zenden via dialoog naar interactie Owned Media • Owned Media Bij Owned Media hebben we het over media die organisaties compleet beheren, bijvoorbeeld de corporatie website. Er komt geen derde aan te pas. Deze kanalen zijn vooral handig als vervanger van dure papieren uitgaven. • De communicatie is eenrichtingsverkeer en heeft het voordeel dat de organisatie direct met de doelgroep kan communiceren. Het nadeel van Owned Media is de relatief lage geloofwaardigheid bij de ontvanger.
 • 16. Paid Media • Paid/Bought Media Dit zijn de media waarvoor wordt betaald. Voor het bereik en de mogelijkheden zijn organisaties afhankelijk van derden, bijvoorbeeld een uitgever. Het voordeel van Paid Media is dat zij doorgaans al een flink bereik hebben opgebouwd waarop (betaald) meegelift kan worden. • Men blijft volledig de controle houden over de boodschap. Response en effect is lastig te beoordelen. Earned Media • Earned Media Dit is het summum voor de moderne communicatie-adviseur. De organisatie gaat (positief) over de tong in allerlei (social) media platformen en staat in het middelpunt van de belangstelling. • Hieraan voorafgaand moet men leren luisteren naar wat mensen zeggen en moet reageren op leuke en minder leuke berichten. Dit type media kost niets en heeft de grootste impact van alle drie hier behandelde soorten.
 • 17. Middelenmix maken Owned + Paid Earned • Help de doelgroep om (positief) over je te praten. Luister, reageer en pas je gedrag aan. • Werk aan Earned Media – Mond op mond reclame – Virale marketing – Buzz marketing – PR • Earned Media is niet te koop, maar is het gevolg van de inzet van Owned Media en Paid Media • Ook voor Social Media kunt u zich afvragen welke mix van owned media (bijv. eigen twitteraccount) en paid media (bijv. Google Adwords) u kunt inzetten om uw doelgroep te activeren.
 • 18. KLANT Consequenties Wat betekent dat voor u? Bedrijven • worden door de maatschappij ter verantwoording geroepen legitimatie • staan voor de opgave om antennes te ontwikkelen identificatie • moeten verdergaand samenwerken met alle stakeholders maatschappelijk verantwoord ondernemen • durven afhankelijk te zijn gelijkwaardigheid
 • 19. Dus… • U creëert strategische allianties Dus… • U creëert strategische allianties • U deelt uw kennis
 • 20. Dus… • U creëert strategische allianties • U deelt uw kennis • U laat uw doelgroep zelf bepalen wat u hen biedt Succesverhalen en valkuilen
 • 21. Succesverhalen (1) • 19.807.264 personen vinden dit leuk (Facebook) • Barack Obama heeft 1.763.579 vrienden. (MySpace) • 7.730.620 volgers (Twitter) Succesverhalen (2) • Aanwezig én actief zijn • Voorbeeld: Deloitte – Vrijwel overal actief aanwezig, van blog tot iPhone-app – Voorbeeld casus hoe een werkgeversmerk via Social Media kan worden versterkt
 • 22. Social Media succesverhalen (3) • 25.000 nieuwe donoren • De grote donorshow van BNN leverde 7.300 donoren op Social Media succesverhalen (4)
 • 23. Social Media succesverhalen (5) Social Media succesverhalen (6) Football Meister App • Live sinds augustus 2011 • Voetbalstanden voorspellen en vergelijken met vrienden
 • 24. Aandachtspunten (1) • Dus social media niet (alleen) gebruiken voor promotie en aanbiedingen van producten – Strategie breder trekken focus commerciële insteek combineren met betrokkenheid, d.w.z.: • Nieuwsberichten delen • Vragen stellen, deelnemen discussies, poll houden • Foto’s & filmpjes posten van evenementen, etc. Aandachtspunten (2) • .. Er dus iets laten gebeuren • Continue proces • En daarbij blijven monitoren! Pas op voor valkuilen!
 • 25. Social Media Valkuilen (1) • Niet reageren…. • Reputatieschade van een ton voor T-Mobile • 10.000 volgers meer voor Youp Social Media Valkuilen (2) • Niet controleren… Microsoft sucks at Photoshop by Laura June
 • 26. Social Media Valkuilen (3) • Domino’s Pizza’s: ‘geintje’ van medewerkers op YouTube Aandachtspunten (3) • Niet integreren/beheren/regelen • Social media heeft invloed op hele organisatie: alle niveaus en functies • Social media gebruik is een ‘verbintenis’ die je als organisatie aangaat en dus géén campagne
 • 27. Aandachtspunten (4) • Wie schrijft die blijft: berichten online zijn ‘voor eeuwig’ • Het internet is altijd geopend • Er komen ook mensen die niet uitgenodigd waren, maar ook hier is een snelle reactie noodzakelijk Nieuwe initiatieven
 • 28. Maar … Social Media is.. KLANT Social media en strategie
 • 29. Via @Frankwatching Communicatiekruispunt – social media Bron: Van Ruler
 • 30. Rollen / kaders in Social Media • Hoe gaan verschillende afdelingen met Social Media om? – Wat is de rol van het management en wat doet de communicatieafdeling? Wat is uw rol? • Social Media beleid? Regels? Richtlijnen? – Wat mogen medewerkers wel en niet? Verbieden is doorgaans geen goed idee, richtlijnen geven wel.
 • 31. Het draait om gezond verstand • Het grootste risico voor reputatieschade via medewerkers? – Naïviteit! • Medewerkers moeten zich bewust zijn van de gevolgen die hun acties kunnen hebben. – Begrip van het verschil tussen werk er privé – Verantwoordelijkheid voor de eigen identiteit EN die van je bedrijf Zo komt u tot een Social Media Strategie • Wat staat er in een Social Media strategie? – Doelen: Wat wil je bereiken met Social Media? En wie? Maak het concreet! – Identiteit: Hoe vertaal je de identiteit online? Wat wil het bedrijf uitstralen? – Rollen / kaders: Wat wordt er verwacht van medewerkers? – Middelen: Hebben medewerkers toegang tot internet? Is er budget?
 • 32. Denk vanuit doel(groep) en mix • Zitten niet te wachten op ‘reclame’. • Denk vanuit de door u opgestelde doelen • Welke mix van media is het meest geschikt om de doelgroep te bereiken? – Owned, paid of earned media? – Social Media gebruiken “omdat iedereen het doet” is een slecht idee! – De effectiviteit van traditionele media is aan het dalen. Voorbeeld • 1 vacature • x 500 mensen • x 100 connecties • = 500 x 100 = 50.000 • Als 5% daarvan het bericht doorstuurt: • (0,05 x 50.000) x 100 connecties = 250.000 • ENZOVOORT!
 • 33. Mogelijke vervolgstappen (1) • Ontwikkel een passende Social Media strategie • Identiteit vertalen naar een passende online identiteit. • Verschillende belanghebbende groepen (intern en extern) identificeren en hun rol vaststellen. • Vaststellen van een Social Media gedragscode voor het personeel. • De doelen met Social Media en de doelgroep worden in samenspraak met in kaart gebracht. • De benodigde middelen worden beschreven. Mogelijke vervolgstappen (2) • Uitvoering en inrichten van het Social Mediabeleid. • In kaart brengen wat het Social Media gebruik is onder het eigen personeel. Wat wordt er gebruikt en wat is de inhoud van de conversatie. • In kaart brengen van het Social Media gebruik onder de doelgroep. Waar bevindt de doelgroep zich en wat is de inhoud van de conversatie.
 • 34. Samenvattend • Technologie, netwerkorganisatie, generaties • Earned media • Social media onderdeel van de communicatiemix • Begin bij jezelf en je directe collega’s • Be fun en be smart! • Het draait om interactie en dialoog KLANT De praktijk
 • 35. Maak een Twitter-account Twitter in het kort
 • 36. Twitter is breed inzetbaar • www.twitter.com • Twitter voor mobiele apparaten • Tweetdeck • Twitter om o.a. Hyves, Facebook, MySpace en uw website te verbinden Facebook (ook voor bedrijven)
 • 37. Maak een officiële pagina aan Verzamel fans
 • 38. Hyve, Hyves, Spots, … • Voor bedrijven is er een speciaal soort pagina op Hyves • Om te adverteren is een zakelijk profiel nodig Hyves-bedrijfsprofiel aanmaken
 • 39. Hyves-bedrijfsprofiel aanmaken (2) Nodig mensen uit lid te worden
 • 40. Tips & tricks • Vergeet niet om (indien mogelijk) meerdere beheerders toe te wijzen. Wat als de huidige beheerder het bedrijf verlaat? • Verbind verschillende media via Twitter of RSS • Combineer owned, paid en earned media • Het draait om interactie en dialoog CONNECT!
 • 41. Bedankt voor uw aandacht. www.baswolters.nl GSM +31 6 20540106 Linkedin.com/in/baswolters Twitter.com/baswolters Facebook.com/baswolters