Dilemma's bij de visie op sociale media en oov

393 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dilemma's bij de visie op sociale media en oov

 1. 1. Workshop 4 Dilemma’s bij de visie op sociale media en OOV Mirjam Huis in ’t Veld, onderzoeker & adviseur sociale media en veiligheid, TNO Reageer via: #md12 of @MirjamHV
 2. 2. Dilemma’s bij inzet Social Media in OOV Mirjam Huis in ‘t Veld
 3. 3. Agenda Veiligheid Handhaving Opsporing Crisis 4 Manieren van gebruik van Social Media 10 Dilemma’s Meten van Effect van inzet van Social Media
 4. 4. Social Media & Handhaving
 5. 5. Social Media & Opsporing
 6. 6. Social Media & Crisis
 7. 7. 4 manieren van Social Media gebruik 1. Kijken Monitoring, analyse, intel, kennis 2. Zenden Informeren, voorlichten 3. Vragen Massa aan zintuigen en wijsheid 4. Dialoog Samenwerken, co-creatie
 8. 8. 1. Kijken KLM Social media Hub Gatorade mission control Dell listening command centre mobielgebruik
 9. 9. 2. Zenden
 10. 10. seed harvest Vraag het aan een willekeurige massa 3. Vragen
 11. 11. 4. Dialoog Maakhetveilig.nl www.ushahidi.com Agendering Formulering Besluitvorming Implementatie Handhaving Evaluatie
 12. 12. Bij gebruik Social Media staat Kijken centraal
 13. 13. Maar we lopen tegen dilemma’s aan…
 14. 14. 10 Dilemma’s 1. Ethische code of de code van de wet? 2. Vrijheid, blijheid of beperking en beknotting? 3. Feiten of fictie? 4. Social media worden overschat en onderschat 5. Regie versus de macht van de massa 6. Van organiseren naar open sferen 7. Domme massa of wijsheid van velen 8. Haastig en kort of zorgvuldig en volledig? 9. Toekomstvast, maar toch zeer veranderlijk 10.Privé-werk, strikt scheiden of meegaan in vervaging?
 15. 15. Dilemma’s… #Durftedelen #Durftevragen
 16. 16. 1. Ethische code of de code van de wet? • Wet- en regelgeving lopen achter • Etische grenzen zijn schaars & veranderlijk • Privacy versus zelfrecht • Voorbeeld: Bewakingscamerabeelden op internet • Voorbeeld: Aannemen van andere identiteit • Vraag: Nieuwe wetten voor virtuele wereld? • Vraag: Hoe handhaven?
 17. 17. 2. Vrijheid, blijheid of beperking en beknotting? • Criminelen moeten worden beknot, maar wie is crimineel? • Wie mag je volgen? • Wanneer grijp je in? • Voorbeeld: Doodsbedreiging via internet
 18. 18. 3. Feiten of fictie? • Klassiek: Feiten worden publiekelijk gemaakt door experts, nadat ze zijn onderzocht en vastgesteld Maar: • Hoe ‘waar’ is iets dat door iedereen gezegd wordt? • En ‘wie’ begon met roepen? Waar ontstond het gerucht? • Hoe ‘waar’ zijn beelden (foto’s)? • Voorbeeld: Aankondiging van zelfmoord • Voorbeeld: Melding van burger(s) dat er dodelijke slachtoffers zijn na een tunnelbrand
 19. 19. 4. Social Media worden overschat en onderschat • Social Media zullen ons helpen om veel sneller boeven te vangen, want burgers gaan ons helpen. • We moeten Social Media inzetten, want iedereen maakt er gebruik van. versus • Social Media beginnen we niet aan, we moeten immers bezuinigen. Het kost alleen maar tijd & geld en levert niets op. • Agenten moeten fysiek zichtbaar zijn, virtueel zichtbaar is feitelijk niet zichtbaar. • Voorbeeld: Hoe staat de effort voor het inzetten van Burgernet tot de opbrengst? • Voorbeeld: Wat levert “Twitterende wijkagenten” op?
 20. 20. 5. Regie versus de macht van de massa • In hoeverre laat je je als overheid sturen door de massa? • Voorbeeld: Burgernet • Voorbeeld: Georganiseerde criminaliteit is nauwelijks zichtbaar voor burgers… • Andersom: In hoeverre is de massa bij te sturen? • Voorbeeld: RIVM vaccinatie-oproep • Voorbeeld: Crowd management tijdens evenementen
 21. 21. 6. Van Organiseren naar Open sferen Eerst: Centrale overheid versus Decentrale burgers Nu: Hiërarchisch gestructureerde overheid versus Genetwerkte samenleving En: Aanbieders van technologieën veelal buiten Nederland.
 22. 22. 6. Van Organiseren naar Open sferen • Crisiscommunicatie: wie communcieert wat? • Gaan we dit van te voren regelen en vastleggen? • Volgt communciatie de opschalingsprocedure? • Hieruit volgt: • Wie moet de burger volgen om geinformeerd te blijven? • Voorbeeld: Brand Moerdijk • Voorbeeld: Incident Alphen
 23. 23. Social media & Crisis
 24. 24. 7. Domme massa of wijsheid van velen • Burgers weten niet wat te doen, in geval van crisis versus • Burgers blijken zichzelf en anderen goed te helpen in geval van crisis • Burgers zullen wel geen bruikbare informatie kunnen geven versus • Burgers vullen gezamenlijk Wikipedia
 25. 25. 8. Haastig en kort of zorgvuldig en volledig? • Massa accepteert geen fouten, maar wil wel snel informatie.… • Crisisorganisatie heeft enige tijd nodig om in te richten en beeld op te bouwen. • Misverstaan van tweet (want maar 140 tekens mogelijk) • Nogmaals voorbeeld Alphen & Moerdijk
 26. 26. 9. Toekomstvast, maar toch zeer veranderlijk • Social Media zijn en blijven in opkomst, maar welke applicaties zijn ‘blijvers’? • Hoe ga je om met de ‘hypes’? • In welke tools ga je nu investeren? Facebook, Hyves of Linkedin? Of de opvolgers? • Beleid en wet- & regelgeving moet kaders bieden, maar aan welke ‘middelen’? • Vb: 112- meldingen op Facebook • Opkomst applicatie ‘Instagram’
 27. 27. 10. Privé-werk, strikt scheiden of meegaan in vervaging? • Agenten mogen alles twitteren, als het maar op persoonlijke titel is. • De twitterende wijkagent moet reageren op alle burgers die re- tweeten. Ook buiten diensttijd. • ‘Uitloggen’ op Twitter? • Vb: Effect van tweet Gerda Dijkman • Vb: Burger misbruikt privé-informatie van veiligheidsmedewerker die privé berichten twittert.
 28. 28. Hoe omgaan met dilemma’s? Deel van de dilemma’s komt voort uit onbekendheid met effect van Social Media Daarom: Gericht SM inzetten; Gericht SM evalueren; vervolgens Lessons learned SM implementeren UEPS model geeft handvatten
 29. 29. Het UEPS model: User Empowerment en Participatie Strategieën
 30. 30. Crowd UEPS model betreft Organisatie & Community Crowd Community inspanning Organisatie inspanning Organisatie Community
 31. 31. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 0 strategisch Het maturiteitsmodel geeft inzicht in: • Waar staat de organisatie op maturiteit en waar wil de organisatie graag staan? • Waar staat de community? • Op welke aspecten zou iets veranderd moeten worden om een stap te kunnen zetten? Maturiteit
 32. 32. Van maturiteit naar doelstelling Betrokkenheid Innovativiteit Kosten besparen Imago Productiviteit Communicatie ... Welke doelstelling? En hoe bepaal je succes?
 33. 33. Veelgenoemde doelstellingen van inzet Social Media Product/-dienstgericht: Verbeteren kwaliteit bestaand product/dienst/(beleids)plan Product- en dienstinnovaties ontwikkelen Community-gericht: Inzicht in doelgroep en behoeften Loyaliteit verhogen Imago verbeteren Word of Mouth verbeteren Organisatiegericht: Ervaring opdoen met sociale media Intern enthousiasme en energie creëren
 34. 34. Deosltellingen meetbaar maken – hoe doe je dat? Voorbeeld: contact met de doelgroep: We willen x% meer vragen beantwoorden via e-participatie dan in de standaardprocedure We willen x% grotere/bredere/… doelgroep spreken via e- participatie dan in de standaardprocedure We willen de vragen van burgers x% sneller beantwoorden via e-participatie dan in de standaardprocedure
 35. 35. Matching Welke strategieën matchen het initiatief? Is de inzet van Social Media geschikt? En als het geschikt lijkt, welke aandachtspunten zijn er?
 36. 36. Match tussen drie componenten •Doelstellingen •Motivatie •Expertise •Bereikbaarheid •Doelstellingen •Deel in innovatie/beleid proces •Complexiteit •Doelstellingen •Resources •Commitment •Processen
 37. 37. Implementatie Ondersteunt in het bepalen van de juiste strategie voor een specifiek initiatief.
 38. 38. Implementatie: juiste keuzes maken... Crowd Community activiteit Implementatie vliegwiel Organisatie activiteit Business & Legal Communicatie Proces Tools & Technology
 39. 39. 4 manieren van Social Media inzet & gebruik 1. Kijken Monitoring, analyse, intel, kennis 2. Zenden Informeren, voorlichten 3. Vragen Massa aan zintuigen en wijsheid 4. Dialoog Samenwerken, co-creatie
 40. 40. Evaluatie Analyseert het effect op de organisatie doelstellingen en op de specifieke doelstellingen van het initiatief. Daarnaast evalueert het de implementatie. Deze kunnen (in de toekomst) gebenchmarkt worden met vergelijkbare initiatieven en organisaties.
 41. 41. Bekijk de resultaten
 42. 42. Evaluatie met behulp van het UEPS model
 43. 43. Uitdagingen Social Media in OOV Gezamenlijke ambitite neerzetten Gezamenlijk oplossingen zoeken voor dilemma’s Gericht inzetten Social Media Inzet van burgers en informatie op Sociale Media beter benutten Mens en technologie inzetten op hun kracht Geautomatiseerde ondersteuning slimmer en sneller maken Continu ‘Lessons Learned’ implementeren Daartoe denken in ‘cyclus’noodzakelijk

×