SlideShare a Scribd company logo
Tâche 2- Didáctica da Lingua Estranxeira: Francés
Ana Leirós Jiménez
CADRO
Área I Coñecemento de
si mesmo e autonomía
persoal.
-Tomar conciencia do
propio corpo identificándoo
global e segmentariamente.

Escoitar
Bloque I
-Descubrimento e control
global e segmentario do propio
corpo.

Falar

Área III Linguaxes:
comunicación e
representación.

Conversar
Bloque I
Ler

- Utilizar as diversas
linguaxes entendéndoas
como instrumentos de
comunicación entre as
persoas, de expresión das
ideas e sentimentos e de
representación da realidade.

-Iniciarse na participación de
forma oral en conversas,
narracións, anécdotas, xogos
colectivos e outros.

Escribir

-Comprender as palabras que
nomean partes da miña anatomía:
cabeza, colo, corpo, pernas, brazos,
mans, ollos, boca e nariz, dedos,
etc.
-Comprender e reaccionar os
saúdos de entrada e saída.
-Xogar a xogos de palmas, e de
psicomotricidade fina nos que
cántanse cancións ou recitar rimas
sinxelas. Seguir o ritmo marcado e
dicir palabras ou tararear partes
dunha rima.
-Seleccionar un obxecto entre
varios cando oio a palabra ou
algunha das súas características.
-Asociar obxectos, persoas,
persoaxes, as partes do meu corpo...
nas representacións básicas:
fotografías, debuxos, etc.
-Estruturar unha historia ou
secuencia a partir dunha serie de
imaxes desordeadas.
XUSTIFICACIÓN
Tanto os obxectivos como os contidos elixidos para esta
tarefa corresponden a áreas diferentes do currículo de
Educación Infantil. O motivo é que para comezar o ensino
do francés como lingua estranxeira partirase dun tema
básico que os nenos coñecen moi ben; o seu corpo, co cal
realizaremos actividades de vocabulario e de
psicomotricidade para acercalos a esta nova lingua.
Ademais disto, pretendemos que os nenos comprendan e
empreguen expresións sinxelas (saúdo, despedida,
presentación, ordes básicas, etc).
NIVEL DE REFERENCIA DO
CECRL
O nivel de referencia do CECRL elixido é o A1.1. A elección de
este nivel débese a que os alumnos non tiveron aínda contacto
co francés como lingua estranxeira. Co nivel A1.1 preténdese
acercar ós nenos o descubrimento desta lingua descoñecida para
eles, polo que debemos comezar dende o nivel máis básico. Os
alumnos interactuarán de forma moi sinxela, xa que o maior
obxectivo a acadar é que comprenda expresións simples,que
sexa capaz de saudar/despedirse, e que aprenda algo de
vocabulario básico.
ORIENTACIÓNS
METODOLÓXICAS
A esixencia de orientar e dar un sentido educativo á educación
infantil fai necesario facer explícitos os principios metodolóxicos
que deben enmarcar a acción pedagóxica neste ciclo. A
continuación aparecen resumidas as orientacións que eu
considerei importantes no proceso de ensinanza-aprendizaxe cos
nosos alumnos:
 Os materiais curriculares axeitaranse aos tipos de contidos, ás

características e necesidades específicas de cada contexto
educativo e, consecuentemente, ás características individuais
do alumnado.

 Será necesario organizar o tempo baixo presupostos de

flexibilidade, de xeito que permitan ao profesorado adecualo
ás características das tarefas.
 É imprescindible destacar a importancia do xogo como

actividade propia desta etapa, xa que as cativas e os cativos,
manifestan a través desta actividade lúdica as súas vivencias e
experiencias e van afondando en novos niveis de relación e de
interacción.
 Para poder atender á diversidade do alumnado e á

aprendizaxe de contidos de distinta natureza, organizaranse
diversas formas de agrupamento tendo en conta as
potencialidades de cada unha delas:
-O gran grupo
-O grupo pequeno
-A actividade individual
 A lingua estranxeira debe basearse no principio do que é a

aprendizaxe en educación infantil: o enfoque globalizado e
integrador das aprendizaxes. Integrarase, desde un punto de
vista lúdico e partindo do traballo en grupo, non só na área
Linguaxes: comunicación e representación como as linguas
ambientais, senón a través de todas as áreas.

 Deben iniciarse na aprendizaxe da nova lingua a través da

imitación e repetición de sons, palabras e enunciados
significativos sempre cunha intención lúdica.
 A comprensión e a expresión oral deben ser o punto de

partida para o ensino da primeira lingua estranxeira, que o
alumnado ten que aprender de maneira natural e a través do
xogo, escoitando, practicando e participando o maior tempo
posible coa primeira lingua estranxeira.

 Estableceranse unhas rutinas como marco de referencia para

desenvolver as actividades que se van realizar durante as
sesións, posto que os nenos e nenas se senten máis seguros
cando coñecen o ambiente en que se moven.
REFLEXIÓNS
 Para a realización da tâche 2 seguín as intruccións indicadas

polo profesor, ademais das consultas ó Decreto 330/2009 e á
Orde do 25 de xuño do 2009.
 A maior dificultade que atopei foi escoller os obxectivos e

contidos que ía a traballar e que estes tiveran relación e
concordancia entre eles. Atopei tamén dificultades á hora de
elixir as capacidades adecuadas, xa que había un amplo
abanico de opcións.
 As competencias que creo que traballei con esta tarefa foi

sobre todo a de coñecer mellor o currículo de Educación
Infantil, e tamén a competencia de planificar tanto obxectivos
como contidos para unha futura Unidade Didáctica.
 En xeral, viume bastante ben a realización de esta tâche para

ler e comprender partes do currículo que nunca lera.
Concretamente a parte de orientacións metodolóxicas e a
parte do ensino dunha lingua estranxeira en E.I. Tamén para
familiarizarme máis con contidos e obxectivos do currículo e
atopar unha concordancia entre eles para acadar os fins
desexados.
Tâche 2

More Related Content

What's hot

Tachê 2.
Tachê 2.Tachê 2.
Tachê 2.
Silvialorom
 
Tâche 2
Tâche 2Tâche 2
Tâche_02 Comment s'y prendre?
Tâche_02 Comment s'y prendre?Tâche_02 Comment s'y prendre?
Tâche_02 Comment s'y prendre?
nolica
 
Habilidades psicolingüisticas
Habilidades psicolingüisticasHabilidades psicolingüisticas
Habilidades psicolingüisticas
aurorarra
 
AdquisicióN
AdquisicióNAdquisicióN
AdquisicióN
Luz Zas
 

What's hot (10)

Tachê 2.
Tachê 2.Tachê 2.
Tachê 2.
 
Tâche 2
Tâche 2Tâche 2
Tâche 2
 
Tâche 2. Comment s'y prende
Tâche 2. Comment s'y prendeTâche 2. Comment s'y prende
Tâche 2. Comment s'y prende
 
Tâche 2
Tâche 2Tâche 2
Tâche 2
 
Tâche 2
Tâche 2Tâche 2
Tâche 2
 
Tâche 2
Tâche 2Tâche 2
Tâche 2
 
Tâche_02 Comment s'y prendre?
Tâche_02 Comment s'y prendre?Tâche_02 Comment s'y prendre?
Tâche_02 Comment s'y prendre?
 
Habilidades psicolingüisticas
Habilidades psicolingüisticasHabilidades psicolingüisticas
Habilidades psicolingüisticas
 
Tâche 2
Tâche 2Tâche 2
Tâche 2
 
AdquisicióN
AdquisicióNAdquisicióN
AdquisicióN
 

Viewers also liked

Expotita (2)
Expotita (2)Expotita (2)
Microsoft Word, tutorial
Microsoft Word, tutorialMicrosoft Word, tutorial
Microsoft Word, tutorial
User n
 
Uses and Gratifications Theory
Uses and Gratifications TheoryUses and Gratifications Theory
Uses and Gratifications Theory
shaniamedia
 
EPICENTER-Transition brief
EPICENTER-Transition briefEPICENTER-Transition brief
EPICENTER-Transition brief
John Prue
 
Damen 1 praesentation_2013
Damen 1 praesentation_2013Damen 1 praesentation_2013
Damen 1 praesentation_2013
TinoEckert
 
Creación dos Cartéis para o Magosto 2006-2007
Creación dos Cartéis para o Magosto 2006-2007Creación dos Cartéis para o Magosto 2006-2007
Creación dos Cartéis para o Magosto 2006-2007
Ild Flue
 
huerta escolar
huerta escolarhuerta escolar
huerta escolar
andresmihijo
 
Postgraduate plan
Postgraduate planPostgraduate plan
Postgraduate plan
DenifferStyles
 
Situación Climática en Argentina 2013/10/24
Situación Climática en Argentina 2013/10/24Situación Climática en Argentina 2013/10/24
Situación Climática en Argentina 2013/10/24
fyo
 
Formato proyectos de aula1
Formato proyectos de aula1Formato proyectos de aula1
Formato proyectos de aula1
josenapa02
 
Presentacionproyectosistemaenredes
PresentacionproyectosistemaenredesPresentacionproyectosistemaenredes
Presentacionproyectosistemaenredes
Thelma Jara
 
SalonCover Insurance Business claim form
SalonCover Insurance Business claim formSalonCover Insurance Business claim form
SalonCover Insurance Business claim form
Statewide Insurance Brokers
 
Utp omar
Utp omarUtp omar
Utp omar
rickomar
 
Güevos pintos
Güevos pintosGüevos pintos
Güevos pintos
enquica
 
Lagos conjurtao-cotalba.
Lagos conjurtao-cotalba.Lagos conjurtao-cotalba.
Lagos conjurtao-cotalba.
enquica
 
Labiologa 100618231528-phpapp01
Labiologa 100618231528-phpapp01Labiologa 100618231528-phpapp01
Labiologa 100618231528-phpapp01
byronmiguelrodriguezruiz
 
Onde Reside a Excelência
Onde Reside a ExcelênciaOnde Reside a Excelência
Onde Reside a Excelência
Tulio Takemae
 
портфолио Мартыненко Е.Н.
портфолио Мартыненко Е.Н.портфолио Мартыненко Е.Н.
портфолио Мартыненко Е.Н.
martinenkoen
 

Viewers also liked (20)

Expotita (2)
Expotita (2)Expotita (2)
Expotita (2)
 
Microsoft Word, tutorial
Microsoft Word, tutorialMicrosoft Word, tutorial
Microsoft Word, tutorial
 
Uses and Gratifications Theory
Uses and Gratifications TheoryUses and Gratifications Theory
Uses and Gratifications Theory
 
EPICENTER-Transition brief
EPICENTER-Transition briefEPICENTER-Transition brief
EPICENTER-Transition brief
 
Damen 1 praesentation_2013
Damen 1 praesentation_2013Damen 1 praesentation_2013
Damen 1 praesentation_2013
 
Creación dos Cartéis para o Magosto 2006-2007
Creación dos Cartéis para o Magosto 2006-2007Creación dos Cartéis para o Magosto 2006-2007
Creación dos Cartéis para o Magosto 2006-2007
 
huerta escolar
huerta escolarhuerta escolar
huerta escolar
 
Postgraduate plan
Postgraduate planPostgraduate plan
Postgraduate plan
 
Situación Climática en Argentina 2013/10/24
Situación Climática en Argentina 2013/10/24Situación Climática en Argentina 2013/10/24
Situación Climática en Argentina 2013/10/24
 
Formato proyectos de aula1
Formato proyectos de aula1Formato proyectos de aula1
Formato proyectos de aula1
 
Presentacionproyectosistemaenredes
PresentacionproyectosistemaenredesPresentacionproyectosistemaenredes
Presentacionproyectosistemaenredes
 
SalonCover Insurance Business claim form
SalonCover Insurance Business claim formSalonCover Insurance Business claim form
SalonCover Insurance Business claim form
 
Utp omar
Utp omarUtp omar
Utp omar
 
Güevos pintos
Güevos pintosGüevos pintos
Güevos pintos
 
таня
танятаня
таня
 
Lagos conjurtao-cotalba.
Lagos conjurtao-cotalba.Lagos conjurtao-cotalba.
Lagos conjurtao-cotalba.
 
Labiologa 100618231528-phpapp01
Labiologa 100618231528-phpapp01Labiologa 100618231528-phpapp01
Labiologa 100618231528-phpapp01
 
Onde Reside a Excelência
Onde Reside a ExcelênciaOnde Reside a Excelência
Onde Reside a Excelência
 
портфолио Мартыненко Е.Н.
портфолио Мартыненко Е.Н.портфолио Мартыненко Е.Н.
портфолио Мартыненко Е.Н.
 
2013 Go Native Go Local Guide -- Excerpts
2013 Go Native Go Local Guide -- Excerpts 2013 Go Native Go Local Guide -- Excerpts
2013 Go Native Go Local Guide -- Excerpts
 

Similar to Tâche 2

Tâche 2: Comment s'y prendre?
Tâche 2: Comment s'y prendre?Tâche 2: Comment s'y prendre?
Tâche 2: Comment s'y prendre?
MoniCaaa10
 
Presentación2
Presentación2Presentación2
Presentación2
SaraGonBaa
 
Presentación2
Presentación2Presentación2
Presentación2
SaraGonBaa
 
Tâche 2 xutificacións
Tâche 2 xutificaciónsTâche 2 xutificacións
Tâche 2 xutificacións
Leti Souto Matos
 
TÂCHÉ 2: Comment s´y prendre
TÂCHÉ 2: Comment s´y prendreTÂCHÉ 2: Comment s´y prendre
TÂCHÉ 2: Comment s´y prendre
Fran Argibay
 
Tâche 1: Connaître la classe
Tâche 1: Connaître la classeTâche 1: Connaître la classe
Tâche 1: Connaître la classe
BeatrizRE
 
IngléS No 3º Ciclo PresentacióN
IngléS No 3º Ciclo PresentacióNIngléS No 3º Ciclo PresentacióN
IngléS No 3º Ciclo PresentacióN
Thenglishclub
 
Tache2 comment s`y prendre
Tache2 comment s`y prendreTache2 comment s`y prendre
Tache2 comment s`y prendre
EmmaFigueira
 
Pautas para un buen desarrollo del lenguaje oral
Pautas para un buen desarrollo del lenguaje oralPautas para un buen desarrollo del lenguaje oral
Pautas para un buen desarrollo del lenguaje oral
lauggomez77
 
Tâche 1: Protocole d`évaluation initiale
Tâche 1: Protocole d`évaluation initialeTâche 1: Protocole d`évaluation initiale
Tâche 1: Protocole d`évaluation initiale
EmmaFigueira
 
Programación de aula 3º lingua
Programación de aula 3º linguaProgramación de aula 3º lingua
Programación de aula 3º lingua
EIRIS4
 

Similar to Tâche 2 (20)

Tâche 2
Tâche 2Tâche 2
Tâche 2
 
Tâche 2: Comment s'y prendre?
Tâche 2: Comment s'y prendre?Tâche 2: Comment s'y prendre?
Tâche 2: Comment s'y prendre?
 
Tâche 2 exemple maternelle
Tâche 2 exemple maternelleTâche 2 exemple maternelle
Tâche 2 exemple maternelle
 
Presentación2
Presentación2Presentación2
Presentación2
 
Tâche 2
Tâche 2Tâche 2
Tâche 2
 
Presentación2
Presentación2Presentación2
Presentación2
 
Tâche 2 xutificacións
Tâche 2 xutificaciónsTâche 2 xutificacións
Tâche 2 xutificacións
 
JOURNAL FRANCÉS
JOURNAL FRANCÉSJOURNAL FRANCÉS
JOURNAL FRANCÉS
 
MA JOURNAL
MA JOURNALMA JOURNAL
MA JOURNAL
 
TÂCHÉ 2: Comment s´y prendre
TÂCHÉ 2: Comment s´y prendreTÂCHÉ 2: Comment s´y prendre
TÂCHÉ 2: Comment s´y prendre
 
Tache 2 déborah
Tache 2 déborahTache 2 déborah
Tache 2 déborah
 
Taché 2
Taché 2Taché 2
Taché 2
 
Tâche 1: Connaître la classe
Tâche 1: Connaître la classeTâche 1: Connaître la classe
Tâche 1: Connaître la classe
 
De infantil a primaria
De infantil a primariaDe infantil a primaria
De infantil a primaria
 
Tâche 2
Tâche 2Tâche 2
Tâche 2
 
IngléS No 3º Ciclo PresentacióN
IngléS No 3º Ciclo PresentacióNIngléS No 3º Ciclo PresentacióN
IngléS No 3º Ciclo PresentacióN
 
Tache2 comment s`y prendre
Tache2 comment s`y prendreTache2 comment s`y prendre
Tache2 comment s`y prendre
 
Pautas para un buen desarrollo del lenguaje oral
Pautas para un buen desarrollo del lenguaje oralPautas para un buen desarrollo del lenguaje oral
Pautas para un buen desarrollo del lenguaje oral
 
Tâche 1: Protocole d`évaluation initiale
Tâche 1: Protocole d`évaluation initialeTâche 1: Protocole d`évaluation initiale
Tâche 1: Protocole d`évaluation initiale
 
Programación de aula 3º lingua
Programación de aula 3º linguaProgramación de aula 3º lingua
Programación de aula 3º lingua
 

More from Ana1209

Tâche 4 "Aider à produire"
Tâche 4 "Aider à produire"Tâche 4 "Aider à produire"
Tâche 4 "Aider à produire"
Ana1209
 
Pierre dans le bois
Pierre dans le boisPierre dans le bois
Pierre dans le bois
Ana1209
 
Bingo
BingoBingo
Bingo
Ana1209
 
Le parties du corps
Le parties du corpsLe parties du corps
Le parties du corps
Ana1209
 
Tâche 3
Tâche 3Tâche 3
Tâche 3
Ana1209
 
Tâche 3
Tâche 3Tâche 3
Tâche 3
Ana1209
 
Presentación tâche 1
Presentación tâche 1Presentación tâche 1
Presentación tâche 1
Ana1209
 

More from Ana1209 (7)

Tâche 4 "Aider à produire"
Tâche 4 "Aider à produire"Tâche 4 "Aider à produire"
Tâche 4 "Aider à produire"
 
Pierre dans le bois
Pierre dans le boisPierre dans le bois
Pierre dans le bois
 
Bingo
BingoBingo
Bingo
 
Le parties du corps
Le parties du corpsLe parties du corps
Le parties du corps
 
Tâche 3
Tâche 3Tâche 3
Tâche 3
 
Tâche 3
Tâche 3Tâche 3
Tâche 3
 
Presentación tâche 1
Presentación tâche 1Presentación tâche 1
Presentación tâche 1
 

Tâche 2

  • 1. Tâche 2- Didáctica da Lingua Estranxeira: Francés Ana Leirós Jiménez
  • 2. CADRO Área I Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. -Tomar conciencia do propio corpo identificándoo global e segmentariamente. Escoitar Bloque I -Descubrimento e control global e segmentario do propio corpo. Falar Área III Linguaxes: comunicación e representación. Conversar Bloque I Ler - Utilizar as diversas linguaxes entendéndoas como instrumentos de comunicación entre as persoas, de expresión das ideas e sentimentos e de representación da realidade. -Iniciarse na participación de forma oral en conversas, narracións, anécdotas, xogos colectivos e outros. Escribir -Comprender as palabras que nomean partes da miña anatomía: cabeza, colo, corpo, pernas, brazos, mans, ollos, boca e nariz, dedos, etc. -Comprender e reaccionar os saúdos de entrada e saída. -Xogar a xogos de palmas, e de psicomotricidade fina nos que cántanse cancións ou recitar rimas sinxelas. Seguir o ritmo marcado e dicir palabras ou tararear partes dunha rima. -Seleccionar un obxecto entre varios cando oio a palabra ou algunha das súas características. -Asociar obxectos, persoas, persoaxes, as partes do meu corpo... nas representacións básicas: fotografías, debuxos, etc. -Estruturar unha historia ou secuencia a partir dunha serie de imaxes desordeadas.
  • 3. XUSTIFICACIÓN Tanto os obxectivos como os contidos elixidos para esta tarefa corresponden a áreas diferentes do currículo de Educación Infantil. O motivo é que para comezar o ensino do francés como lingua estranxeira partirase dun tema básico que os nenos coñecen moi ben; o seu corpo, co cal realizaremos actividades de vocabulario e de psicomotricidade para acercalos a esta nova lingua. Ademais disto, pretendemos que os nenos comprendan e empreguen expresións sinxelas (saúdo, despedida, presentación, ordes básicas, etc).
  • 4. NIVEL DE REFERENCIA DO CECRL O nivel de referencia do CECRL elixido é o A1.1. A elección de este nivel débese a que os alumnos non tiveron aínda contacto co francés como lingua estranxeira. Co nivel A1.1 preténdese acercar ós nenos o descubrimento desta lingua descoñecida para eles, polo que debemos comezar dende o nivel máis básico. Os alumnos interactuarán de forma moi sinxela, xa que o maior obxectivo a acadar é que comprenda expresións simples,que sexa capaz de saudar/despedirse, e que aprenda algo de vocabulario básico.
  • 5. ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS A esixencia de orientar e dar un sentido educativo á educación infantil fai necesario facer explícitos os principios metodolóxicos que deben enmarcar a acción pedagóxica neste ciclo. A continuación aparecen resumidas as orientacións que eu considerei importantes no proceso de ensinanza-aprendizaxe cos nosos alumnos:  Os materiais curriculares axeitaranse aos tipos de contidos, ás características e necesidades específicas de cada contexto educativo e, consecuentemente, ás características individuais do alumnado.  Será necesario organizar o tempo baixo presupostos de flexibilidade, de xeito que permitan ao profesorado adecualo ás características das tarefas.
  • 6.  É imprescindible destacar a importancia do xogo como actividade propia desta etapa, xa que as cativas e os cativos, manifestan a través desta actividade lúdica as súas vivencias e experiencias e van afondando en novos niveis de relación e de interacción.  Para poder atender á diversidade do alumnado e á aprendizaxe de contidos de distinta natureza, organizaranse diversas formas de agrupamento tendo en conta as potencialidades de cada unha delas: -O gran grupo -O grupo pequeno -A actividade individual
  • 7.  A lingua estranxeira debe basearse no principio do que é a aprendizaxe en educación infantil: o enfoque globalizado e integrador das aprendizaxes. Integrarase, desde un punto de vista lúdico e partindo do traballo en grupo, non só na área Linguaxes: comunicación e representación como as linguas ambientais, senón a través de todas as áreas.  Deben iniciarse na aprendizaxe da nova lingua a través da imitación e repetición de sons, palabras e enunciados significativos sempre cunha intención lúdica.
  • 8.  A comprensión e a expresión oral deben ser o punto de partida para o ensino da primeira lingua estranxeira, que o alumnado ten que aprender de maneira natural e a través do xogo, escoitando, practicando e participando o maior tempo posible coa primeira lingua estranxeira.  Estableceranse unhas rutinas como marco de referencia para desenvolver as actividades que se van realizar durante as sesións, posto que os nenos e nenas se senten máis seguros cando coñecen o ambiente en que se moven.
  • 9. REFLEXIÓNS  Para a realización da tâche 2 seguín as intruccións indicadas polo profesor, ademais das consultas ó Decreto 330/2009 e á Orde do 25 de xuño do 2009.  A maior dificultade que atopei foi escoller os obxectivos e contidos que ía a traballar e que estes tiveran relación e concordancia entre eles. Atopei tamén dificultades á hora de elixir as capacidades adecuadas, xa que había un amplo abanico de opcións.
  • 10.  As competencias que creo que traballei con esta tarefa foi sobre todo a de coñecer mellor o currículo de Educación Infantil, e tamén a competencia de planificar tanto obxectivos como contidos para unha futura Unidade Didáctica.  En xeral, viume bastante ben a realización de esta tâche para ler e comprender partes do currículo que nunca lera. Concretamente a parte de orientacións metodolóxicas e a parte do ensino dunha lingua estranxeira en E.I. Tamén para familiarizarme máis con contidos e obxectivos do currículo e atopar unha concordancia entre eles para acadar os fins desexados.